L I G H T C O M M E R C I A L D X A I R C U R TA I N
Jistě jste to už zažili: přicházíte v chladném počasí z venku do vnitřních
prostor, hned u dveří ucítíte teplý proud vzduchu a hned získávátete pocit,
že se konečně ohřejete! Za toto příjemné uvítání mohla dveřní clona.
Dveřní clony Toshiba/Tekadoor jsou nepostradatelnými pomocníky u vstupů
do všech prostor jako jsou například velká nákupní centra. Naleznete je
ale také v malých obchodech, administrativních budovách a průmyslových
halách. Na jedné straně zpříjemňují zákazníkům vstup do těchto objektů,
na druhé straně zajiš´ují zaměstnancům pracujícím uvnitř budov příjemné
prostředí pro jejich práci.
Dveřní clony díky integraci řídícího systému Toshiba TCC-Link jsou ideální
pro snadnou integraci do inteligentních řídících systémů budov. A již
potřebujete získat informaci o provozu nebo poruše dveřní clony a nebo
potřebujete nastavit aktuální požadovanou teplotu podle venkovní teploty.
Cokoli z toho umožňuje například interface RBC-FDP3-PE (řídící signály
0-10V). Zařízení je možné integrovat i do vyšších řídících systémů typu
ModBus, Lonworks® popř. BACnet.
KLIMA - CLASSIC, s.r.o., Kbelská 618/44, 198 00 Praha 9
IČO: 63672448, DIČ: CZ63672448
E-mail: [email protected]; www.klima-classic.cz
Tel.. 281 012 612
Fax: 281 012 600
Info: 800 554 622 (klimac)
H L AV N Í V Ý H O DY
Maximální komfort
Příjemný přechod z venkovního prostoru do interiéru.
Úspora provozních nakladů
Díky použití úsporných venkovních jednotek Toshiba získáte
výhodu nejen principu tepelného čerpadla, ale účinnost
přímého odparu.
Velká variabilita provedení a instalace
Zvolte si typ dveřní clon přesně podle požadavků uživatele
nebo architekta. Pak už stačí jen zohlednit šířku a výšku
dveří. Navíc lze volit provedení odstínu RAL.
Snadné a jednoduché ovládání
Ovládat zařízení lze pomocí standardního lokálního ovladače
jako u jednotek RAV, přes centrální ovladač nebo přes Smart
manager.
Nejvyšší učinnost na trhu
Použitím úsporných a výkonných venkovních jednotek řady
Light Commercial DI / SDI a regulace TCC-Link. Maximální
využití kombinace jejich špičkových parametrů!
N Á V R H DV E Ř N Í C H C L O N
Volně visící
(CH)
Kazatové
(CH)
Parametry volby dveřních clon:
Podle varianty provedení: volně visící, kazetnová nebo mezostropní
Podle výšky dveří: Medium (2,50 – 3,00 m) a Large (2,70 – 3,20 m)
Podle šířky dveří: ve 4 krocích 1,00 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m
Podle barvy RAL: standard bíla (RAL 9016) – jiné barvy na vyžádání
Poznámka pro instalaci:
Pro zavěšení použijte vždy tlumiče chvění (volitelné příslušenství)
Mezistropní
(BH)
Dveřní clona
(označení)
Výška dveří (m)
Šířka dveří
(m)
Medium
Large
CT100
1,00
2,50 – 3,00
2,70 – 3,20
CT150
1,50
2,50 – 3,00
2,70 – 3,20
CT200
2,00
2,50 – 3,00
2,70 – 3,20
CT250
2,50
2,50 – 3,00
2,70 – 3,20
P O D M Í N K Y I N S TA L A C E DV E Ř N Í C H C L O N
Jednoduchá instalace jako u klasické klimatizace (split systém)
Není potřeba instalovat odvod kondenzátu
Možnost upřesnit požadavek na umístění elektroniky
(variabilní umístění řídícího PCboardu a příslušenství)
Provozní nastavení (DN kódy) plně nastaveno z výroby
Jeden hlavní přívod pouze k venkovní jednotce
(napájení clony přímo z venkovní jednotky)
Snadný přístup k jednotce při instalaci / údržbě.
1fázová venkovní jednotka (230 V)
3fázová venkovní jednotka (3 x 400 V)
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač
Kabel k ovladači
Kabel k ovladači
Dveřní clona
Dveřní clona
Propojovací kabel
clonou/venkovní jedn.
Propojovací kabel
clonou/venkovní jedn.
Venkovní jednotka
Venkovní jednotka
Hlavní přívod 1x230V
Hlavní přívod 3x400V
P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y DV E Ř N Í C H C L O N
Clony pracují pouze v režimu topení (tepelné čerpadlo) nebo ventilace (fan only)
3 stupně vzduchového výkonu dle požadavku uživatele (3 rychlosti otáček ventilátoru)
V průběhu odtávání venkovní jednotky zůstává ventilátor dveřní clony stále v provozu.
Zkondenzovaná vlhkost při odtávání systému je zachycena do sběrače a následně odpařena po spuštění režimu topení. (clony nepotřebují instalovat
odvodu kondenzátu)
S TA N DA R D N Í O V L A DA Č E TC C - L I N K
Možnost použít všechny standardní ovladače RAV
Variantní použití externího čidla teploty dle situace
RBC-AMT32E
RBC-FDP3-PE
KLIMA - CLASSIC, s.r.o., Kbelská 618/44, 198 00 Praha 9
IČO: 63672448, DIČ: CZ63672448
E-mail: [email protected]; www.klima-classic.cz
Napojení do vyšších řídících systémů BMS pomocí interface TCB-PCNT30TLE2
Smart manager, ModBus, LONworks® a BACnet®
RBC-AS21E2
Tel.. 281 012 612
Fax: 281 012 600
Info: 800 554 622 (klimac)
RBC-AMS41E
RBC-AMS51E
TCB-AX32E2
Download

zde - Klimatizace Chomutov