На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/2010-одлука
УС и 54/2011), Изборна комисија градске општине Врачар, на седници одржаној 25. априла 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
06. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
1. Утврђује се Збирна изборна листа, за избор одборника Скупштине градске општине Врачар,
расписаних за 6. мај 2012. године, и то:
1. ДРАГАН ЂИЛАС ИЗБОР ЗА БОЉИ ВРАЧАР
Кандидати:
1
2
3
4
Бранимир
Татјана
Константин
Јована
Кузмановић
Пашић
Самофалов
Механџић
1968
1964
1982
1978
5
6
7
8
9
10
11
12
13
др Тијана
Мирјана
Неда
Ђорђе
Богдан
мр Ана
Синиша
Александар
Зорана
1980
1978
1980
1971
1979
1948
1964
1982
1974
14
15
Јован
Владимир
Благојевић
Ђорђевић
Новаковић
Беламарић
Татић
Матовић
Николић
Ивановић
Смиљанић
Милојевић
Армић
Медаковић
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Александар
Мирјана
Горан
Александра
Иван
Драган
Марко
Драгиња
Александар
др Ђорђе
Борислава
Вук
Младен
др Босиљка
др Ацо
Милана
др Јасна
Михајловић
Митровић
Симић
Гојковић
Русковић
Орловић
Николић
Ђуровић
Тодоровић
Стојиљковић
Павловић-Коцореп
Кораћ
Новаков
Радовић
Јанићијевић
Глумац
Дараган-Савељић
1955
1968
1958
1962
1985
1986
1986
1968
1965
1954
1952
1983
1974
1949
1960
1957
1948
33
34
35
мр Желимир
Снежана
Јована
Попов
Тешић
Мајсторовић
1954
1951
1988
36
37
38
39
Ивана
Самир
Павле
Снежана
Тадић
Сезаири
Радосављевић
Петковић
1984
1986
1987
1956
1975
1976
инжењер електротехнике
дипл.правник
дипл.правник
проф.енглеског језика и
књижевности
доктор стоматологије
дипл.инжењер машинства
дипл.дефектолог
менаџер у економији
дипл.правник
магистар етномузикологије
адвокат
правник
дипл.инжењер
организационих наука
адвокат
дипл.инжењер заштите
животне средине
дипл.историчар уметности
дипл.инжењер хидрогеологије
економиста за маркетинг
дипл.правник
дипл.правник
дипл.економиста
апсолвент економије
угоститељ
адвокат
доктор стоматологије
инжењер заштите на раду
дипл.правник
дипл.економиста
лекар специјалиста
доктор физичких наука
дипл.економиста
специјалиста
неуропсихијатрије
магистар педагогије
адвокат
апсолвент Медицинског
факултета
апсолвент економије
апсолвент политичких наука
дипл.политиколог
инжењер организације рада
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
40
41
42
43
44
45
Милан
Тамара
Лазар
Милош
Ђена
Гордана
Рашковић
Шереш
Вујановић
Шукало
Ачански
Михић
1978
1986
1944
1980
1959
1951
дипл.политиколог
дипл.политиколог
продуцент
дипл.економиста
економиста
дипл.правник
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
2. ПОКРЕНИМО ВРАЧАР-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Демократска партија
Македонаца-Демократска партија на Македонците, Покрет снага Србије-БК, Покрет социјалиста)
Кандидати:
1
2
3
4
5
6
7
Марко
Никола
Невена
Александар
Бранислав
Јасна
Влада
Ђурић
Селаковић
Шпановић
Марковић
Мрвић
Соломун
Крстивојевић
1983
1983
1989
1981
1955
1977
1957
8
9
10
Ненад
Биљaна
Јорда
Ђорђевић
Радовановић
Поповић
1981
1970
1952
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Воја
Ива
Милан
Диогенис
Теодора
Дарко
Милан
Гордана
Слободан
Саша
Милева
Борко
Видаковић
Гавриловић
Грбић
Валаванидис
Петковић
Паспаљ
Ђуровић
Петровић
Михајловић
Роквић
Срећковић
Бали
1957
1983
1950
1955
1991
1961
1977
1984
1949
1963
1952
1958
23
Мирослав
Софронић
1946
24
25
26
27
28
29
Викторија
Зоран
Бранимир
Јасмина
Марко
Богдан
Драшковић
Блажевић
Тости
Станковић
Бојин
Бановић
1965
1956
1947
1966
1992
1985
30
31
32
33
34
35
36
37
Јелена
Зденка
Предраг
Весна
Петар
Богољуб
Александра
Крста
Грубачић
Станчески
Јосифовић
Бошковић
Марковић
Лепојевић
Савовић
Михајлов
1981
1960
1971
1960
1992
1953
1962
1967
38
39
40
41
42
Слађан
Ана
Милена
Марко
Светлана
Велинов
Цветковић
Станковић
Лазаревић
Меденица
1963
1977
1954
1986
1958
43
44
45
Јелена
Владан
Бранислава
Ђорђевић
Јовановић
Видаковић Ђурић
1976
1971
1965
дипломирани правник
дипломирани правник
студент
апсолвент
дипломирани политиколог
менаџер
професор физичког
васпитања
доктор стоматологије
козметичар
дипл.менаџер у
хотелијерству
правник
апсолвент
електротехничар
књижевник
студент
дипломирани економиста
економиста
економиста
приватни предузетник
економиста
пензионер
дипломирани грађевински
инжењер
дипломирани машински
инжењер
службеник
магистар економије
комерцијалиста
медицинска сестра
златар
дипломирани менаџер у
спорту
мастер психологије рада
санитарни техничар
машински техничар
службеник
студент
угоститељ
магистар екологије
доктор ветеринарске
медицине
дипломирани економиста
дипломирани дефектолог
виша стоматолошка сестра
студент
професор спрског језика и
књижевности
економски техничар
правни заступник
лабораторијски техничар
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
3. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ-ПРЕОКРЕТ (Либерално демократска партија, Српски покрет обнове,
Социјалдемократска унија, Богата Србија, Демократска партија Санџака, Зелена еколошка партија-зелени)
Кандидати:
1
2
3
Владимир
Дејан
Јелена
1974
1972
1973
мр Данко
Игор
Душица
Небојша
Раца
Ранђић
Ђуровић
Орешковић
Рунић
Мушић
Анђелковић
Милићевић
Београд
Београд
Београд
1945
1965
1989
1963
дипломирани економиста
дипломирани економиста
дипломирани позоришни
продуцент
политиколог
студент
дипломирани политиколог
дипломирани инжењер
електротехнике
правник
секретар удружења
глумица
доктор медицинекардиохирург
дипломирани инжењер
архитектуре
економиста
примењени уметник
студент
професор универзитета
4
5
6
7
8
9
10
11
Михаило
Маја
Оливера
Жељко
Групковић
Николић
Јежина
Бојовић
1982
1961
1960
1969
12
Александар
Ивановић
1963
13
14
15
16
Кесер
Ђорђевић
Илчић
Жигон
18
19
Олга
Нада
Вељко
Др сц.мед.
Нина
Др сц.мед.
Олгица
Предраг
Нила
Ђурковић Ђаковић
1956
научни саветник
Београд
Маџаревић
Јеленић
1978
1946
Београд
Београд
Александар
Даница
Иван
Стибиљ
Маудић
Вуковић
1991
1968
1970
23
24
Нина
Љубомир
Живановић
Милинковић
1986
1947
25
26
Марко
Силвиа
1989
1949
27
28
Момчило
Сандра
Кнежевић
МонросСтојаковић
Рогић
Недељковић
приватни предузетник
дипломирани инжење
агрономије
студент
дипломирани стоматолог
доктор медицинеспецијалиста урологије
студенткиња
дипломирани инжењер
шумарства
студент
дипломирани филолог
20
21
22
Београд
Београд
29
30
31
32
33
34
35
36
Иван
Др Мирјана
Ивана
Немања
Александар
Маријана
Марина
Марјан
Плескоњић
Тодоровић
Недељковић
Јовановић
Буковала
Вуловић
Блажевски
Поповић
1991
1940
1981
1988
1964
1987
1949
1983
37
Јелена
Ђаковић
1985
38
39
40
Александар
Ивана
Драган
Бастић
Аграмовић
Васић
1977
1971
1962
41
42
43
Реик
Радмила
Милица
Хускић
Лазаревић
Стојковић
1944
1950
1974
44
45
Владан
Миливој
Миљковић
Јока
1987
1946
дипломирани правник
дипломирани политиколог за
међународне односе
студент
професор универзитета
дипломирани географ
студент
адвокат
студент
дипломирани филолог
мастер организационих наука
и еколошког менаџмента
инжењер организационих
наука
ИТ менаџер
дипломирани економиста
дипломирани инжењер
архитектуре
доктор медицине-хирург
филолог
матурант Филолошке
гимназије
дипломирани правник
професор Факултета народне
одбране
17
1982
1989
1966
1957
1971
1974
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
4. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
Кандидати:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ана
Миомир
Кристина
Наташа
Миодраг
Јулија
Љубиша
Аница
Десанка
Бранко
Младенко
Гордана
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Миодраг
Петар
Олгица
Милан
Илија
Анита
Иван
Мирослав
Ивaна
Владимир
Александар
Сандра
Ђоко
Милан
Снежана
Никола
Мирослав
Љиљана
Милош
Бата
Марија
Драган
Димитрије
Босиљка
Станко
Никола
Вила
Никола
Немања
Самарџић
Јовић
Букач
Николић
Коврлија
Глишић
Јелић
Уремовић
Родић
Маширевић
Радић
Драгојевић
Станојевић
Биговић
Гибача
Рајевић
Протић
Трубајић
Делић
Бенишек
Петровић
Кукић
Лончар
Кривокапић
Николић
Богевски
Пешић
Самарџић
Радивојша
Терзић
Коврлија
Златић
Радовић
Јелић
Родић
Зејак
Лончар
Кривокапић
Матејић
Трмчић
Јовановић
Поповић
1988
1952
1988
1988
1948
1945
1955
1961
1986
1985
1952
1946
студент медицине
молеро фарбар
дипл. инж. информатике
дипл. еколог
радник
правник
дипл. економиста
економиста
студент
механичар постројења
дипл. економиста
дипл. архитекта
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
1956
1992
1962
1978
1947
1976
1977
1948
1974
1958
1987
1988
1947
1950
1960
1953
1954
1954
1954
1987
1988
1949
1954
1958
1939
1977
1955
1992
1986
дипл. правник
студент
економиста
графички техничар
дипл.економиста
трговац
електротехничар
дипл. агроном
кожарски техничар
радник
графички техничар
дипл. еколог
електро техничар
пензионер
дипл. економист
виши спортски техничар
ауто лимар
дипл. инж. електротехнике
пензионер
графички техничар
студент
пензионер
водоинсталатер
економски техничар
пензионер
електроенергетичар
трговац
студент
студент
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
5. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ-ПРОФ.ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ
Кандидати:
1
2
3
4
5
6
7
8
Небојша
Наташа
Марко
Горан
Надежда
Александар
Урош
Јована
Илић
Петровић
Максимовић
Вишњић
Митровић
Маљковић
Ивановић
Николић
1977
1970
1974
1960
1954
1977
1979
1985
9
10
11
12
Владимир
Марко
Рамона
Влада
Димитријевић
Ковачевић
Ручнов
Јеремић
1987
1983
1973
1961
електротехничар рачунара
дипломирани андрагог
економиста
дипломирани правник
дипломирани правник
трговац
дипломирани економиста
менаџер уметничке
продукције
студент
економски техничар
професор разредне наставе
стоматолог
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
13
14
15
Слободан
Мира
Ивица
Милошевић
Алавања
Стевић
1971
1958
1950
16
17
18
Драгутин
Снежана
Александар
Марјановић
Ћосић-Бугарски
Бркић
1975
1965
1961
19
20
21
Радослав
Бранка
Драган
Булут
Марјановић
Шешум
1950
1982
1962
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Ненад
Јасмина
Мирко
Бранислав
Јелена
Душан
Петар
Јелена
Никола
Милош
Наташа
Дејан
Дејан
Јована
Сања
Вера
Александра
Драган
Снежана
Ристић
Живковић
Поповић
Медаковић
Мамула
Павловић
Шћепановић
Дамјановић
Балент
Мањасек
Даниловић
Лелић
Ликић
Стаменковић
Јекић
Теофановић
Илић
Ђорђевић
Мисајловић
1952
1961
1952
1954
1953
1950
1984
1987
1980
1990
1974
1987
1981
1980
1954
1962
1976
1990
1947
ветеринарски техничар
службеник
дипломирани сликар
графичар
менаџер у култури и медијима
економиста
дипломирани правникпрофесор
дипломирани политиколог
ветеринарски техничар
дипломирани инжењер
машинства
дипломирани економиста
дипломирани економиста
дипломирани правник
инжењер информатике
дипломирани економиста
продуцент
дипломирани менаџер
студент
референт за дизајн
аутолимар
трговац
стаклорезац
студент
дипломирани политиколог
књиговођа
економиста
дипломирани економиста
аутолимар
дипломирани историчар
уметности
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
6. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
Кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Срђан
Марија
Милорад
Драган
Никола
Зорица
Зоран
Мирослав
Десанка
Младен
Петар
Драгана
Урош
Милан
Бранка
1960
1948
1936
1949
1984
1960
1969
1946
1953
1963
1984
1967
1979
1966
1955
Дипл.грађевински инжењер
Приватни предузетник
Филмски уметник
Комерцијалиста
Студент
Дипл.економиста
Дипл.економиста
Политичке науке, пензионер
Доктор стоматолошких наука
Дипл.менаџер
Дипл.правник
Дипл.рударски инжењер
Студент
Сниматељ
Адвокат
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Бранислав
Ненад
Снежана
Слободан
Павле
Драгана
Јовановић
Поповић
Јакшић
Весић
Црногорац
Гостовић
Вучковић
Буљанчевић
Ценић Милошевић
Касавица
Смоловић
Илић
Живковић
Јакшић
Штулић
Милановић
Гопић
Пеција
Јовановић
Иванчајић
Дуканац
Трифковић
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1965
1966
1964
1952
1985
1976
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
22.
Слободан
Лазовић
1950
23.
24.
Милинко
Нина
Шљиванчанин
Радованац
1949
1979
25.
26.
27.
28.
Милорад
Горан
Љубица
Анђелко
Митић
Михајловић
Матејчић
Здравковић
1970
1963
1955
1957
Дипл.инжењер саобраћаја
Дипл.инжењер грађевине
Професор математике
Доктор економских наука
Студент
Дипл.инжењер пејзажне
архитектуре
Дипл.инжењер
електротехнике
Дипл.економиста
Професор математике и
информатике
Магистар уметности
Пољопривредник
Пензионер
Економиста
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Драган
Ријалда
Стефан
Campbell
Мирко
Катарина
Душан
Марко
Сандра
Maureen
Здравко
Игор
Валентина
Ранко
Драган
Јелена
Мирослава
Милан
Владимир
Станковић
Нуридини
Драгојевић
1970
1986
1990
Дипл.економиста
Студент
Студент
Београд
Београд
Београд
Стефановић
Касавица
Марчетић
Торњански
Поповић
1987
1968
1965
1984
1968
Дипл.правник
Дипл.грађевински инжењер
Дипл.инжењер геологије
Студент
Комерцијалиста
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Матић
Балножан
Ненадовић
Љубојевић
Панчић
Миљковић Матић
Хаскић
Алексић
Митић
1956
1987
1967
1939
1965
1967
1944
1954
1983
Дипл.економиста
Студент
Дипл.инжењер грађевине
Пензионер
Дипл.инжењер екологије
Етнолог
Пензионер
Иконописац
Политиколог
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
7. ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС) и Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)“
Кандидати:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Радмила
Александар
Слободан
Станоје
Драги
Снежана
Периша
Евица
Љубомир
Душан
Радмила
Бранислав
Милосав
Зоран
Мирјана
Дамир
Снежана
Зоран
Стеван
Зоран
Дивна
Живота
Маријана
Младен
Милош
Зорица
Благоје
Небојша
Славомирка
Дејан
Никола
Александар
Маја
Алекса
Ивана
Драган
Ђорђе
Катарина
Милош
Драган
Јасминка
Војин
Петар
Бранислав
Милијана
Сарић
Видаковић
Ребић
Ђурић
Лукић
Јанић Лукиновић
Симоновић
Станковић
Станковић
Мракић
Кунчер
Станковић
Ралић
Трнинић
Ивановић
Амедовски
Вукашиновић
Петровић
Гвозденов
Марјановић
Љубинковић
Ћосић
Ђурић
Тукић
Андонов
Крстић
Стоиљковић
Јовановић
Стеванић
Борисогљепски
Кораћ
Старчевић
Петровић
Нешковић
Костић
Јовановић
Смугрев
Михајловић
Влаховић
Рауш
Бабић
Тодорчевић
Лучић
Стефановић
Тодоровић
1949.
1951
1946
1948
1963
1945
1961
1960
1948
1957
1948
1950
1950
1954
1951
1980
1976
1941
1949
1951
1936
1942
1976
1981
1984
1981
1951
1961
1938
1938
1980
1972
1957
1947
1977
1970
1980
1988
1983
1950
1961
1942
1948
1952
1957
Професор
Хидрограђевински техн.
Пензионер
Економиста
Професор
Пензионерка
Лекар
Лекар
Стоматолог
Дипл.машински инж.
Професор
Пензионер
Дипл. социолог
Дипл.инж. шумарства
Пензионерка
Виши аналитичар МУПа
Васпитач
Пензионер
Дипл. инжењер
Дипл. економиста
Пензионерка
Дипл.маш.инж.
Дипл. економиста
Дипл.инж. орган. наука
Дипл. економиста
Дипл.инж. шумарства
Дипл.инж. технологије
Техничар
Проф. преводилац
Пензионер
Дипл.инж.орг.наука-мастер
Стоматолог
Пензионерка
Дипл.физико-хемичар
Дипл.инж. шумарства
Трговац
Дипл. економиста
Дипл. правник
Грађевински инж.
Дипл. правник
Наст.практичне наставе
Пензионер
Економиста
Економиста
Пензионерка
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
2. Ово решење објавити у ''Службеном листу града Београда''.
Број: 013/-62/2012
У Београду 25. април 2012. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
ПРЕДСЕДНИК
М.П.
мр Ванка Дубовац Павловић
Download

Збирну изборну листу