T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI
I. SINIF
Dersin Kodu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Öğrenci Sayısı
Sınav Salonu
Gözetmenler
TDB 101
Türk Dili – I
Öğr. Gör. Abdullah ATACAN
29.11.2014
11:00
200
101-102-103-104
AİTB 191
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I
Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN
30.11.2014
14:00
200
Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA
01.12.2014
13:00
300
101-102-103-104
101-102-103-104-105106
101-102-103-104-105106
AA, UP, MMY, BÇ, AE
CÖ, MMY, HLO, EAC,
TÇ
YS, UP, EBD, MMY, TÇ,
HLO, AE
SC, MMY, TÇ, UP, HLO,
AE, EAC
201-202-203
101-102-103-104-105106
YET, BÇ, MÇ, EBD
GT, MMY, TÇ, UP, HLO,
EAC, AE
ULS 101
Dersin Adı / Sınıf ve Şubesi
Uluslararası Politika – I
Dersin Sorumlusu
IKT 105
Mikro İktisat
Doç. Dr. Servet CEYLAN
02.12.2014
10:00
300
YDB 115
İngilizce – I
Okt. Yunus Emre TAŞĞIN
02.12.2014
14:00
150
ULS 103
Siyasi Tarih – I
Yrd. Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU
03.12.2014
16:00
300
BEB 101
Beden Eğitimi – I
03.12.2014
20:00
200
İlgili Salon
ULS 105
Siyaset Bilimi – I
Yrd. Doç. Dr. Nihat SARIALİOĞLU
Doç. Dr. Betül KARAGÖZ
YERDELEN
04.12.2014
10:00
200
201-202-203-204
IKT 101
Yöntembilim
13:00
200
101-102-103-104
Hukukun Temel Kavramları
Prof. Dr. S. Kemal KARTAL
Doç. Dr. Betül KARAGÖZ
YERDELEN
04.12.2014
ISL 161
05.12.2014
13:00
200
101-102-103-104
Dersin Sorumlusu
BKY, MMY, TÇ, HLO,
AE
SKK, UP, EBD, TÇ, EAC
BKY, MMY, TÇ, EBD,
HLO
II. SINIF
Dersin Kodu
Dersin Adı / Sınıf ve Şubesi
Dersin Sorumlusu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Öğrenci Sayısı
Sınav Salonu
ISL 479
Ticaret Hukuku
Av. Orhan TOZLU
29.11.2014
15:00
100
303-304
Gözetmenler
EKO 207
İstatistik
Öğr. Gör. Önder BAŞUSLU
30.11.2014
10:00
50
303
ULS 201
Uluslararası Hukuk - I
Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN
30.11.2014
12:00
150
101-102-103
ULS 205
Jeopolitik
Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA
01.12.2014
17:00
200
003-004-005-006
YDB 215
İngilizce - III
Okt. Yunus Emre TAŞĞIN
02.12.2014
15:00
150
204-205-206
YET, HLO, EAC, AE
ULS 209
Medeni Hukuk
Av. Orhan TOZLU
03.12.2014
10:00
150
101-102-103
OT, MMY, TÇ, UP
ULS 203
Dış Politika Analizi
19:00
200
101-102-103-104
Siyasi Düşünceler Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU
Doç. Dr. Betül KARAGÖZ
YERDELEN
03.12.2014
ULS 207
04.12.2014
12:00
150
201-202-203
BKY, TÇ, UP, HLO
SEC 221
Türk Siyasal Hayatı
Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ
05.12.2014
15:00
150
201-202-203
KÇ, MMY, TÇ, UP
OT, AE, MÇ
ÖB, TÇ
CÖ, TÇ, AE, BÇ
YS, MÇ, EBD, BÇ, EAC
GT, UP, AE, MÇ, EBD
III. SINIF
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Sorumlusu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Öğrenci Sayısı
Sınav Salonu
MLY 213
Kamu Maliyesi
Öğr. Gör. İbrahim KIRAN
30.11.2014
17:00
150
101-102-103
ISL 211
Borçlar Hukuku
Av. Orhan TOZLU
01.12.2014
10:00
50
303
IKT 303
Uluslararası İktisat – I
Öğr. Gör. Işıl DEMİRTAŞ
01.12.2014
18:00
150
001-003-004
ULS 301
Türk Dış Politikası – I
Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ
02.12.2014
20:00
200
201-202-203-204
ULS 305
Dış Politikada Kriz Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Kubilayhan ERMAN
03.12.2014
12:00
150
201-202-203
SEC 325
Dış Ticaret Uygulamaları
Öğr. Gör. Selim KURT
03.12.2014
17:00
50
303
SEC 307
Geçmişten Günümüze Balkanlar
Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
04.12.2014
15:00
100
303-304
ULS 307
Avrupa Birliği – I
Yrd. Doç. Dr. Gönül OĞUZ
04.12.2014
19:00
150
101-102-103
SEC 309
Avrasya Coğrafyasında Güvenlik Problemleri
Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
05.12.2014
10:00
100
303-304
YDB 330
Mesleki İngilizce-I
Yrd. Doç. Dr. Gönül OĞUZ
05.12.2014
18:00
150
201-202-203
Gözetmenler
İK, MÇ, BÇ, AE
OT, BÇ
IDŞ, HLO, TÇ, MMY
KÇ, MMY, TÇ, UP, AE
KE, AE, MMY, TÇ
SK, TÇ
AK, UP, EBD
GÖ, EAC, AE, BÇ
AK, BÇ, MÇ
GÖ, EAC, BÇ, AE
IV. SINIF
Dersin Kodu
Dersin Sorumlusu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Öğrenci Sayısı
Sınav Salonu
ULS 401
Uluslararası Güncel Sorunlar
Dersin Adı
Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA
01.12.2014
15:00
100
201-202
YS, EAC, BÇ
Gözetmenler
ULS 403
Uluslararası Örgütler
Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ
02.12.2014
13:00
100
201-202
KÇ, UP, HLO
SEC 401
Güncel Karadeniz Jeopolitiği
Yrd. Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU
03.12.2014
14:00
100
101-102
GT, TÇ, UP
ULS 409
Uluslararası İlişkilerde Silahlı Kuvvetler
03.12.2014
18:00
100
201-202
KE, TÇ, MMY
ULS 405
Türkiye’nin İdari Yapısı
Yrd. Doç. Dr. Kubilayhan ERMAN
Doç. Dr. Betül KARAGÖZ
YERDELEN
04.12.2014
11:00
100
101-102
BKY, EAC, TÇ
SEC 404
Dünya Siyaseti’nde Afrika
Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
04.12.2014
17:00
100
303-304
AK, AE, MÇ
SEC 405
Asya’da Güvenlik ve İşbirliği
Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
05.12.2014
12:00
50
303
AK, EBD
ULS 407
Diplomatik İngilizce I
Yrd. Doç. Dr. Kubilayhan ERMAN
05.12.2014
16:00
100
201-202
KE, MÇ, EBD
BK: Doç. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN, SC: Doç. Dr. Servet CEYLAN, YS: Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA, AK: Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI, , EAC: Arş. Gör. Emek Aslı CİNEL, MMY: Arş. Gör. Mustafa
Malkoç YAŞAR, TÇ: Arş. Gör. Tolga ÇİKRIKCİ,, UP: Arş. Gör. Ufuk PALA, BÇ: Arş. Gör. Betül ÇAL, AE: Arş. Gör. Aytaç ERDEM, GO: Yrd. Doç. Dr. Gönül OĞUZ, IDŞ: Öğr. Gör. Işıl DEMİRTAS, AA: Öğr. Gör.
Abdullah ATACAN, CÖ: Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN, YET: Okt. Yunus Emre TAŞĞIN, GT: Yrd. Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU, SKK: Prof. Dr. S. Kemal KARTAL, OT: Av. Orhan TOZLU, ÖB: Öğr. Gör. Önder
BAŞUSLU, KÇ: Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ, İK: Öğr. Gör. İbrahim KIRAN, KE: Yrd. Doç. Dr. Kubilayhan ERMAN, SK: Öğr. Gör. Selim KURT, MA: Öğr. Gör Muzaffer ATALAR, ÖGG: Öğr. Özlem Güngör GÜREL
Not 1: Sınavlar belirtilen yerler ve belirtilen saatlerde yapılacaktır. Sınav saatleri ve tarihlerinde bölüm başkanlığının bilgisi olmaksızın bir değişiklik yapılmayacaktır.
Not2: Sınav görevine bölüm başkanlığından izinsiz olarak gelmeyen gözetmenler hakkında tutanak tutulacaktır.
Doç. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI II. ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI
I. SINIF
Dersin Kodu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Öğrenci Sayısı
Sınav Salonu
Gözetmenler
TDB 101
Türk Dili – I
Öğr. Gör. Abdullah ATACAN
29.11.2014
11:00
200
101-102-103-104
AİTB 191
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I
Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN
30.11.2014
14:00
200
Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA
01.12.2014
13:00
300
101-102-103-104
101-102-103-104-105106
101-102-103-104-105106
AA, UP, MMY, BÇ, AE
CÖ, MMY, HLO, EAC,
TÇ
YS, UP, EBD, MMY, TÇ,
HLO, AE
SC, MMY, TÇ, UP, HLO,
AE, EAC
201-202-203
101-102-103-104-105106
MA, BÇ, MÇ, EBD
GT, MMY, TÇ, UP, HLO,
EAC, AE
ULS 101
Dersin Adı / Sınıf ve Şubesi
Uluslararası Politika – I
Dersin Sorumlusu
IKT 105
Mikro İktisat
Doç. Dr. Servet CEYLAN
02.12.2014
10:00
300
YDB 115
İngilizce – I
Öğr. Gör. Muzaffer ATALAR
02.12.2014
14:00
150
ULS 103
Siyasi Tarih – I
Yrd. Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU
03.12.2014
16:00
300
BEB 101
Beden Eğitimi – I
03.12.2014
20:00
200
İlgili Salon
ULS 105
Siyaset Bilimi – I
Yrd. Doç. Dr. Nihat SARIALİOĞLU
Doç. Dr. Betül KARAGÖZ
YERDELEN
04.12.2014
10:00
200
201-202-203-204
IKT 101
Yöntembilim
13:00
200
101-102-103-104
Hukukun Temel Kavramları
Prof. Dr. S. Kemal KARTAL
Doç. Dr. Betül KARAGÖZ
YERDELEN
04.12.2014
ISL 161
05.12.2014
13:00
200
101-102-103-104
Dersin Sorumlusu
BKY, MMY, TÇ, HLO,
AE
SKK, UP, EBD, TÇ, EAC
BKY, MMY, TÇ, EBD,
HLO
II. SINIF
Dersin Kodu
Dersin Adı / Sınıf ve Şubesi
Dersin Sorumlusu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Öğrenci Sayısı
Sınav Salonu
ISL 479
Ticaret Hukuku
Av. Orhan TOZLU
29.11.2014
15:00
100
303-304
Gözetmenler
EKO 207
İstatistik
Öğr. Gör. Önder BAŞUSLU
30.11.2014
10:00
50
303
ULS 201
Uluslararası Hukuk - I
Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN
30.11.2014
12:00
150
101-102-103
ULS 205
Jeopolitik
Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA
01.12.2014
17:00
200
003-004-005-006
YDB 215
İngilizce - III
Öğr. Özlem Güngör GÜREL
02.12.2014
15:00
150
204-205-206
ÖGG, HLO, EAC, AE
ULS 209
Medeni Hukuk
Av. Orhan TOZLU
03.12.2014
10:00
150
101-102-103
OT, MMY, TÇ, UP
ULS 203
Dış Politika Analizi
19:00
200
101-102-103-104
Siyasi Düşünceler Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU
Doç. Dr. Betül KARAGÖZ
YERDELEN
03.12.2014
ULS 207
04.12.2014
12:00
150
201-202-203
BKY, TÇ, UP, HLO
SEC 221
Türk Siyasal Hayatı
Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ
05.12.2014
15:00
150
201-202-203
KÇ, MMY, TÇ, UP
OT, AE, MÇ
ÖB, TÇ
CÖ, TÇ, AE, BÇ
YS, MÇ, EBD, BÇ, EAC
GT, UP, AE, MÇ, EBD
III. SINIF
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Sorumlusu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Öğrenci Sayısı
Sınav Salonu
MLY 213
Kamu Maliyesi
Öğr. Gör. İbrahim KIRAN
30.11.2014
17:00
150
101-102-103
ISL 211
Borçlar Hukuku
Av. Orhan TOZLU
01.12.2014
10:00
50
303
IKT 303
Uluslararası İktisat – I
Öğr. Gör. Işıl DEMİRTAŞ
01.12.2014
18:00
150
001-003-004
ULS 301
Türk Dış Politikası – I
Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ
02.12.2014
20:00
200
201-202-203-204
ULS 305
Dış Politikada Kriz Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Kubilayhan ERMAN
03.12.2014
12:00
150
201-202-203
SEC 325
Dış Ticaret Uygulamaları
Öğr. Gör. Selim KURT
03.12.2014
17:00
50
303
SEC 307
Geçmişten Günümüze Balkanlar
Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
04.12.2014
15:00
100
303-304
ULS 307
Avrupa Birliği – I
Yrd. Doç. Dr. Gönül OĞUZ
04.12.2014
19:00
150
101-102-103
SEC 309
Avrasya Coğrafyasında Güvenlik Problemleri
Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
05.12.2014
10:00
100
303-304
YDB 330
Mesleki İngilizce-I
Yrd. Doç. Dr. Gönül OĞUZ
05.12.2014
18:00
150
201-202-203
Gözetmenler
İK, MÇ, BÇ, AE
OT, BÇ
IDŞ, HLO, TÇ, MMY
KÇ, MMY, TÇ, UP, AE
KE, AE, MMY, TÇ
SK, TÇ
AK, UP, EBD
GÖ, EAC, AE, BÇ
AK, BÇ, MÇ
GÖ, EAC, BÇ, AE
IV. SINIF
Dersin Kodu
Dersin Sorumlusu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Öğrenci Sayısı
Sınav Salonu
ULS 401
Uluslararası Güncel Sorunlar
Dersin Adı
Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA
01.12.2014
15:00
100
201-202
YS, EAC, BÇ
Gözetmenler
ULS 403
Uluslararası Örgütler
Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ
02.12.2014
13:00
100
201-202
KÇ, UP, HLO
SEC 401
Güncel Karadeniz Jeopolitiği
Yrd. Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU
03.12.2014
14:00
100
101-102
GT, TÇ, UP
ULS 409
Uluslararası İlişkilerde Silahlı Kuvvetler
03.12.2014
18:00
100
201-202
KE, TÇ, MMY
ULS 405
Türkiye’nin İdari Yapısı
Yrd. Doç. Dr. Kubilayhan ERMAN
Doç. Dr. Betül KARAGÖZ
YERDELEN
04.12.2014
11:00
100
101-102
BKY, EAC, TÇ
SEC 404
Dünya Siyaseti’nde Afrika
Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
04.12.2014
17:00
100
303-304
AK, AE, MÇ
SEC 405
Asya’da Güvenlik ve İşbirliği
Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
05.12.2014
12:00
50
303
AK, EBD
ULS 407
Diplomatik İngilizce I
Yrd. Doç. Dr. Kubilayhan ERMAN
05.12.2014
16:00
100
201-202
KE, MÇ, EBD
BK: Doç. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN, SC: Doç. Dr. Servet CEYLAN, YS: Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA, AK: Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI, , EAC: Arş. Gör. Emek Aslı CİNEL, MMY: Arş. Gör. Mustafa
Malkoç YAŞAR, TÇ: Arş. Gör. Tolga ÇİKRIKCİ,, UP: Arş. Gör. Ufuk PALA, BÇ: Arş. Gör. Betül ÇAL, AE: Arş. Gör. Aytaç ERDEM, GO: Yrd. Doç. Dr. Gönül OĞUZ, IDŞ: Öğr. Gör. Işıl DEMİRTAS, AA: Öğr. Gör.
Abdullah ATACAN, CÖ: Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN, YET: Okt. Yunus Emre TAŞĞIN, GT: Yrd. Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU, SKK: Prof. Dr. S. Kemal KARTAL, OT: Av. Orhan TOZLU, ÖB: Öğr. Gör. Önder
BAŞUSLU, KÇ: Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ, İK: Öğr. Gör. İbrahim KIRAN, KE: Yrd. Doç. Dr. Kubilayhan ERMAN, SK: Öğr. Gör. Selim KURT, MA: Öğr. Gör Muzaffer ATALAR, ÖGG: Öğr. Özlem Güngör GÜREL
Not 1: Sınavlar belirtilen yerler ve belirtilen saatlerde yapılacaktır. Sınav saatleri ve tarihlerinde bölüm başkanlığının bilgisi olmaksızın bir değişiklik yapılmayacaktır.
Not2: Sınav görevine bölüm başkanlığından izinsiz olarak gelmeyen gözetmenler hakkında tutanak tutulacaktır.
Doç. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Download

Uluslararası İlişkiler Bölümü - Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari