Europass
Curriculum Vitae
Lični podaci
Ime i prezime
Adnan Fazlić
Adresa
-
Telefon
-
E-mail
Državljanstvo
Datum roĎenja
Spol
71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
[email protected]
BiH
25.04.1985. godine
Muški
Žejeno zaposlenje / Područje Asistent na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, naučni
interesovanja istraživač, projekt menadžer/kriminalistika, kriminalističke procedure, reforma policije
Radno iskustvo
Datumi
Trajanje ugovora 10/04/2011 - 10/06/2011/
Pozicija
Stažist/Intern
Glavne aktivnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Vrsta posla ili sektora
Prevod, komunikacija sa partnerima/saradnicima i organizacijama i planiranje dogaĎaja vezanih za
projekat “Safer Communities’ project in Bosnia-Herzegovina”.
United Nations Development Programme, Small Arms Control and Reduction Project, Maršala Tita 48,
71000, Sarajevo
Nevladin sector
Datumi
01/10/2011-13/06/2013
Pozicija
Demonstrator
Glavne aktivnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Vrsta posla ili sektora
Asistiranje i tehnička ispomoć u pripremi predavanja i vježbi
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo.
Visoko obrazovanje
Obrazovanje i osposobljavanje
Datumi
Titula
Page 1/2 - Curriculum vitae of
Surname(s) First name(s)
04/10/2009- 06/09/2012
Magistar kriminalistika/Master of criminal justice
For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© European Union, 2004-2010 24082010
Glavni predmeti/oblasti interesovanja
kriminalistika, kriminalističke procedure, prevencija i suzbijanje kriminaliteta zloupotrebe droga.
Primarno područje interesovanja: kriminalističke procedure.
Master teza: “Primjena DNK analize u bosanskohercegovačkom pravosuĎu: Prednosti i nedostaci u
odnosu na postojeću praksu u Evropi” (empirijsko istraživanje).
Naziv i tip ustanove/institucije
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Zmaja od Bosne 8, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Nivo obrazovanja
Postdiplomske studije (Master studije)
Datumi
15/9/2005 - 25/09/2008
Titula
Bakalaureat kriminalistik/Bachelor of criminal justice
Glavni predmeti/oblasti interesovanja
Kriminalistika, kriminalističke procedure.
Primarno područje interesovanja: kriminalističke procedure
Naziv ustanove/institucije
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Nivo obrazovanja
Dodiplomske studije
Osobne vještine i
kompetencije
Maternji jezik(ci)
Bosanski, Hrvatski i Srpski
Drugi jezik(ci)
Samoprocjena
Razumijevanje
European level (*)
Slušanje
Engleski
Njemački
Čitanje
Govor
Govorna interakcija
Pisanje
Govorna produkcija
B2 Independent user C1 Independent user B2 Independent user B1 Independent user B2 Independent user
A2 Independent user B1 Independent user A2 Independent user A1 Independent user A2 Independent user
(*) Common European Framework of Reference for Languages
Timski rad i komunikativnost, odgovornost, motiviranost ,temeljitost, upornost
Socijalne vještine i kompetencije
Organiziranje radionica, konferencija, naučnih skupova, organiziranje rada u NVO sektoru
Organizacijske vještine i
kompetencije
Napredni nivo korištenja i rada u Microsoft Office-u, SPSS, Adobe produkti, audio i video montaža
Kompjuterske vještine i
kompetencije
Pisanje naučno istraživačkih projekata, pisanje stručnih i novinskih članaka, ICITAP – Training for
Crime Scene Investigation (level 1), osnovna obuka za istraživanje i procesuiranje trgovine ljudima.
Ostale vještine i kompetencije
B kategorija
Vozačka dozvola
Dodatne informacije Sudjelovao u više naučnoistraživačkih projekata, te na više naučnih konferencija. Autor izvornog
naučnog članka”Primjena DNK analize u bosanskohercegovačkom pravosudnom sistemu: Prednosti i
nedostaci u odnosu na postojeću praksu u Evropi” u koautorstvu sa prof. dr. Damirom Marjanovićem
(objavljeno u časopisu Kriminalističke teme, godište XII, Sarajevo, 2012. broj 3-4).
Pomoćnik istraživača u okviru “MeĎunarodne ankete o kriminalitetu i pravosuĎu” u saradnji sa prof.dr.
Elmedinom Muratbegovićem.
Trenutno zamjenik direktora Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti (KKMS).
Dobitnik Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2011/2012 godini.
“
Prilozi Reference: Irma Deljkić PhD ([email protected]), Elmedin Muratbegovic PhD
([email protected]) , Jarrett Blaustein PhD ([email protected]) , Jasmin Porobić
([email protected]) .
Page 2/2 - Curriculum vitae of
Surname(s) First name(s)
For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© European Union, 2004-2010 24082010
Download

Adnan Fazlić