Medjunarodno prepoznati
•
STRAWBERRY ENERGY u finalu takmičenja World Technology Award 2013, rame uz
rame sa kompanijama poput "Facebook", "Google", "Tesla Motors" itd. Neke od
najznačajnijih svetskih medijsih kuća, kao što su “Time magazine”, “CNN”, “Fortune” i
“Science” bile su medijski pokrovitelji ove svečanosti, dok je događaj organizovan i u
asocijaciji sa “Kurtzwel”, “AAS” i “Accelerosity“.
•
BITGEAR WIRELESS DESIGN SERVICES - druga, najbrže rastuća, kompanija u Centralnoj
Evropi, Deloitte Technology Fast 50 programa 2013. Dejan Dramićanin, jedan od
osnivača Bitgear-a, proglašen je za Ernst&Young inovativnog preduzetnika za 2013.
godinu.
•
TeleSkin - Pobednik Next Step Challenge u Danskoj 2014. (inicijativa danskog
akceleratora Next Step City, najveća preduzetnička nagrada u Evropi i SAD); Nagrađen
za najbolju inovaciju od strane Microsoft Health Users Group 2013. i rangiran među
najboljih 50 najinovativnijih kumpanija od strane mreže Svetske banke.
•
WEB LAB i Omnis Design Studio, sa zajedničkom aplikacijom bookmee, pobednici
Google for Entrepreneurs Startup Weekend Belgrade 2014.
•
BRAINIACS TEAM - pobednik takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju 2013, u
organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Nemerljivi efekti
Sava Marinković, rođen u Americi, diplomirao na Harvardu,
došao u Srbiju, osnovao firmu TeleSkin i investirao u završetak
razvoja istraživanja - razvoj softvera i hardvera za rano otkrivanje
melanoma
Dejan Dramićanin, povratnik iz Amerike, jedan od osnivača firme
Betgear Vireless Design, koja se bavi razvojem softvera i hardvera
isključivo za inostranstvo.
Vukasin Pejovic, povrtanik iz Španije.
Osnovao je Embedded cluster.
Aleandar Cabrilo, povrtanik iz Holandije, osnovao kompaniju
koja sada ima već oko 50 zaposlenih. Aleksandar je osnovao 2010.
godine Mrežu poslovnnih anđela Srbije SBAN.
Sava Zivanovic, nakon 9 godina rada u Londonu, osnovao je firmu
Tehnološko partnerstvo u okviru Inkubatora.
Naučene lekcije
— Fokus na znanje (potencijal tehničkih fakulteta,
mladi, inovacije)
— Racionalan model -korišćenje primera dobre
prakse razvijenih zemalja i prilagodjavanje naših
uslovima
— Liderstvo (razvoj znanja i veština menadžment
tima Inkubatora)
STALNA BORBA ZA PROMENE
SLEDEĆI KORAK – NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK NA
ZVEZDARI
- Osnivanje i razvoj znatno većeg broja kompanija - Na osnovu primera najbolje prakse i iskustva BITF -
Međunarodni projekti realizovani do sada
—
Uspostavljanje Poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta
Beograd, realizovan uz finansijsku pomoć OEBS-a.
—
Razvoj poslovnih veština u funkciji lokalnog razvoja, realizovan je uz podršku
holandske organizacije SPARK u okviru programa Kreiranje radnih mesta kroz podršku sektoru malih i
srednjih preduzeća (MSP).
—
Podrška preduzetničkih aktivnosti mladih sproveden je u okviru Programa
prekogranične saradnje Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku Evropske unije
—
TEMPUS WBCInno Projekat – BITF je partner na TEMPUS projektu Modernizacija WBC
univerziteta kroz jačanje struktura i usluga za transfer znanja, istraživanje i inovacije - WBCInno, zajedno sa
15 partnerskih institucija - univerziteta iz Evropske Unije i iz Zapadnog Balkana, kao i 5
inkubatora/tehnoloških parkova iz regiona Zapadog Balkana.
—
Projekat promocije inovacionih proizvoda, podrzan od strane Vlade
Švajcarske konfederacije
-
Projekat
Promocija izvoza inovativnih proizvoda
— Podržan od strane Vlade Švajcarske konfederacije
— Period implementacije 30. septembar 2011 – 30. septembar 2014.
— Opšti cilj projekta je da razvije okvir za poboljšanje uslova za povećanje
izvoza visokotehnoloških proizvoda i usluga iz Srbije u oblastima IT, medicinske
tehnologije i biotehnologije.
— Implementacija Projekta se odvija kroz tri komponente:
1. Razvoj instrumenata za promociju izvoza visoke tehnologije i inovativnih
proizvoda/usluga iz Srbije uglavnom u oblastima IT, medicinske tehnologije i
biotehnologije.
2. Jačanje specifičnih struktura, organizacija i mreža za podršku inovacijama u
Srbiji u skladu sa preporučenim instrumentima.
3. Implementacija preporučenih mrežnih platformi za promociju izvoza u oblasti
IT, medicinskih tehnologija i biotehnologija.
Stručna praksa u Inkubatoru
Priprema EU projekata i međunarodnog razvoja
za potrebe MSP sektora
Aktivnosti:
— Priprema projekata u skladu
sa principima i metodologijom
upravljanja sredstvima
Evropske unije
— Pozicioniranje u okviru
definisanih prioriteta i
raspoloživih finansijskih
mogućnosti
— Pružanje administrativne
podrške u svim aspektima
aplikacionih aktivnosti
Cilj:
— Povećan broj MSP, uključenih
u okviru dostupnih izvora
finasiranja i podsticanje
njihovog rasta i razvoja
Inkubatori za evropske
projekte?
— Više od 20 inkubatora
u Srbiji
— Preovladju industrijski
inkubatori
— Većinom prepušteni
sami sebi - nisu
uspeli da izgrade
kapacitete
— Čime ćemo pred
velike fondove za
inovacije?
Download

други део