CJENOVNIK - važi od 13.01.2012.
(cijene izražene u
Dužina
m
Plovilo
Marina Bar
€, bez PDV-a + 7 %)
Zimski period
(01.10. – 31.03)
nedelja
mjesec
dan
Skuter
Ljetnji period
(01.04. – 30.09)
dan
nedelja
mjesec
150
5
40
26
146
361
Duži period
6
1
mjeseci
godina
15
64
201
899
1533
20
21
74
80
236
270
33
38
179
213
450
540
1023
1186
1635
1841
23
25
98
113
303
336
45
53
236
270
630
720
1329
1473
2044
2351
26
29
131
146
384
428
59
65
303
336
809
899
1635
1841
2555
2761
34
41
48
169
201
224
496
585
675
74
78
86
373
406
450
988
1081
1170
2044
2248
2454
3169
3374
3576
54
60
270
303
786
899
91
99
484
519
1260
1349
2658
2864
3986
4191
66
78
336
395
1013
1125
110
120
563
608
1461
1573
3169
3476
4396
4701
90
101
450
508
1236
1349
129
136
651
698
1685
1799
3679
4089
5111
5520
113
124
563
619
1461
1573
146
158
743
786
1890
1979
4294
4498
6133
6748
135
148
675
738
1686
1844
169
191
844
959
2069
2398
4701
5531
7360
8298
26,50
27,50
28,50
29,50
30,50
160
173
800
863
2000
2156
208
224
1040
1121
2600
2804
6000
6469
9000
9704
185
198
213
925
988
1063
2313
2469
2656
240
256
276
1203
1284
1381
3006
3210
3454
6938
7406
7969
31,50
231
1156
2891
301
1504
3758
32,50
250
1250
3125
325
1625
33,50
269
1344
3360
350
34,50
288
1438
3594
35,50
313
1563
3906
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
Preko
+6.00
€/m
+40.00
€ /m
+ 70.00
€/m
Suvi vez
6
1
mjeseci
godina
899
1023
1186
1329
1473
1635
1841
2044
2248
2454
2658
2864
3169
3476
3679
4089
4294
4498
4701
1533
1635
1841
2044
2351
2555
2761
3169
3374
3576
3986
4191
4396
4701
5111
5520
6133
6748
7360
5531
8298
10406
11110
11954
6000
6469
6938
7406
7969
9000
9704
10406
11110
11954
8673
13008
8673
13008
4063
9375
14063
9375
14063
1748
4368
10079
15118
10079
15118
374
1869
4673
10781
16173
10781
16173
406
2031
5079
11719
17579
11719
17579
+250.00
€/m
+400.00
€/m
+15.00
€/m
+ 65.00
€/m
+ 90.00
€/m
Marina Bar – Obala 13 Jula bb – 85000 Bar – Montenegro - Tel./Fax. +382 (30) 317 786
E-mail: [email protected] Skype: marina.bar.info
Kolijevka nije
uključena u cijenu
Ostale usluge
Morski vez:
-Tarife uključuju korišćenje veza u
moru, sigurnosti, toaleta, vode i
električne energije (do 16 A).
-Katamarani plaćaju 50% više.
-Za korišćenje veza preko 2 sata
primjenjivaće se dnevna tarifa.
Suvi vez:
- Tarife uključuju korišćenje toaleta.
Rentiranje kolijevke:
Dužina 10 m
Dužina 20 m
1 dan
1.3
1 dan
2.6
1 mj.
26
1 mj.
58
6 mj.
130
6 mj.
234
1 god
182
1 god
364
Tegljenje: 15 €/Nm
Agencijske usluge za dobijanje
slobodnog saobraćaja – 30 €
Parking za vozila:
Za duži period
1 sat
parking karta sa
popustom.
0.80 €
Voda
2€/m3
Servisne usluge
Struja
Prostor
Radnik
5€/dan
2.5€/m
13€/sat
Usluge auto dizalice
Po tarifi operatera
Podvodno pranje
5 €/m
Pranje nadgrađa
2.5€/m
Za sve ostale ponude koje nisu navedene
u cjenovniku kontaktirajte nas.
Download

CJENOVNIK - važi od 13.01.2012.