Iscrtavanje „Bespuća“:
Svjedočanstva srpskog Komesarijata za izbjeglice u službi
Tuđmanovog revizionizma
Tomislav Dulić
(Apstrakt)
U svojoj knjizi iz 1989. godine, Franjo Tuđman je koristio kopije svjedočanstava Srba bivših logoraša
koncentracionog logora Jasenovac koji su opisivali jevrejske zatvorenike u negativnom svjetlu. Pomno
ispitivanje originalnih dokumenata ukazuje na to da je Tuđman ova visoko problematična sjećanja na
život u logoru upotrebljavao nekritički. Opisi dešavanja koji se sadrže u izjavama ne slažu se uvijek
jedan s drugim, a neki od njih su u kontradikciji sa drugim izvorima. Autor ovog članka pokazuje da je
između nekih Srba i nekih Jevreja u Jasenovcu izbio sukob marta 1942. godine, i sugeriše da bi to
moglo djelimice da objasni zašto su neke od srpskih izbjeglica dali negativne komentare o
„jevrejskom“ ponašanju. Iako je Tuđman skoro sigurno bio svjestan da su ovi izvori problematični, oni
ih je ipak upotrebio – u stvari, zaključuje autor – pokušavajući da zadobije političku podršku hrvatske
nacionalističke dijaspore u Sjevernoj Americi.
Download

Svjedočanstva srpskog Komesarijata za izbjeglice u službi