bab.la 手册: 商务 | 信件
英语-土耳其语
信件 : 地址
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
美国地址格式:
收信人
公司名
街道号码+街道名
城市名+州缩写+邮编
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
英国和爱尔兰地址格式:
收信人
公司名
号码+街道名
城市名
地区
邮编
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
加拿大地址格式:
收信人
公司名
街道号码+街道名
城市名
省区缩写
邮编
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
澳大利亚地址格式:
收信人
公司名
街道号码+街道名
省名
城市名+邮编
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
新西兰地址格式:
收信人
公司名
号码+街道名
区/道路号码/邮政信箱
城市名+邮编
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak
A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy,
İstanbul
中文地址格式:
城市名 城市区域 街道名+号码
公司或机构名称 收信人 邮编
Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
非常正式,收信人有特别头衔
名称
Dear Sir,
Sayın yetkili,
正式,男性收信者,姓名不详
Dear Madam,
Sayın yetkili,
正式,女性收信者,姓名不详
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
正式,收信人姓名性别不详
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
正式,用于写给几个人或一个
部门
To whom it may concern,
İlgili şahsa / makama,
正式,收信人姓名和性别完全
不详
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
正式,男性收信者,姓名详
Dear Mrs. Smith,
Sayın Nihal Hanım,
正式,女性收信者,已婚,姓
名详
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
正式,女性收信者,未婚,姓
名详
Dear Ms. Smith,
Sayın Melek Hanım,
正式,女性收信者,姓名详,
婚姻状况不详
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
不很正式,与收信人有过业务
往来
Dear John,
Sevgili Ali,
不正式,与收信人是不很熟悉
的朋友关系
信件 : 信头
1/3
bab.la 手册: 商务 | 信件
英语-土耳其语
We are writing to you
regarding…
... konusuyla ilgili olarak size
yazıyoruz.
正式,代表整个公司
We are writing in connection
with...
... konusuyla bağlantılı olarak
size yazıyoruz.
正式,代表整个公司
Further to…
...'e istinaden
正式,就联系公司的某些事宜
With reference to…
...'e atfen
正式,就联系公司的某些事宜
I am writing to enquire
about…
... hakkında bilgi edinmek için
yazıyorum.
不很正式,以个人身份代表公
司
I am writing to you on behalf
of...
... adına yazıyorum.
正式,为他人写信
Your company was highly
recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça
tavsiye edildi.
正式,礼貌的书信开头方式
Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
正式请求,非常客气
Would you be so kind as to…
Anlayışınıza sığınarak
soruyorum ...
正式请求,非常客气
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer
siz ...
正式请求,非常客气
We would appreciate it if you
could send us more detailed
information about…
... hakkında daha detaylı bilgi
gönderebilirseniz çok
minnettar kalacağız.
正式请求,非常礼貌
I would be grateful if you
could...
Çok müteşekkir kalırdım eğer
...
正式请求,非常礼貌
Would you please send me…
Rica etsem bana ...
gönderebilir misiniz?
正式请求,礼貌
We are interested in
obtaining/receiving…
...'i almak/elde etmek ile
ilgileniyoruz.
正式请求,礼貌
I must ask you whether...
...'ın olup olmadığını size
sormak zorundayım.
正式请求,礼貌
Could you recommend…
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
正式请求,直接
Would you please send me…
Rica etsem bana ...'ı
gönderebilir misiniz?
正式请求,直接
You are urgently requested
to…
Acil olarak ... yapmanız rica
olunur.
正式请求,非常直接
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
正式请求,礼貌,代表公司
What is your current list price
for…
... için şu anki liste fiyatınız
nedir?
正式特殊要求,直接
We are interested in ... and
we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı
bilmek isterdik.
正式请求,直接
We understand from your
advertisment that you
produce…
Reklamınızdan anladığımız
kadarıyla ... üretiyorsunuz.
正式请求,直接
It is our intention to…
Bizim niyetimiz şudur ki ...
正式意向声明,直接
We carefully considered your
proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik
ve ...
正式,关于生意交易的决定
We are sorry to inform you
that…
Üzgünüz ki ...
正式,拒绝生意交易或对交易
不感兴趣
信件 : 正文
2/3
bab.la 手册: 商务 | 信件
英语-土耳其语
信件 : 结束语
If you need any additional
assistance, please contact
me.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız
olursa lütfen benimle irtibata
geçin.
正式,非常礼貌
If we can be of any further
assistance, please let us
know.
Daha fazla yardımda
bulunabileceğimizi
düşünüyorsanız lütfen bize
bildirin.
正式,非常礼貌
Thanking you in advance…
... için size şimdiden teşekkür
ediyorum.
正式,非常礼貌
Should you need any further
information, please do not
hesitate to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız
olursa lütfen çekinmeden
benimle irtibata geçin.
正式,非常礼貌
I would be most grateful if you
would look into this matter as
soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince
çabuk ilgilenirseniz çok
minnettar kalırım.
正式,非常礼貌
Please reply as soon as
possible because…
Lütfen mümkün olduğunca
çabuk cevap veriniz çünkü ...
正式,礼貌
If you require any further
information, feel free to
contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız
olursa benimle rahatça
iletişime geçebilirsiniz.
正式,礼貌
I look forward to the possibility
of working together.
Beraber çalışmayı
sabırsızlıkla bekliyorum.
正式,礼貌
Thank you for your help in this
matter.
Bu konudaki yardımınız için
teşekkür ederim.
正式,礼貌
I look forward to discussing
this with you.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi
sabırsızlıkla bekliyorum.
正式,直接
If you require more
information ...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
正式,直接
We appreciate your business.
Sizinle iş yaptığımız için
mutluyuz.
正式,直接
Please contact me - my direct
telephone number is…
Lütfen benimle irtibata geçin telefon numaram ...
正式,非常直接
I look forward to hearing from
you soon.
En kısa zamanda sizden
haber almak dileğiyle.
不很正式,礼貌
Yours faithfully,
Saygılarımızla,
正式,收信者姓名不详
Yours sincerely,
Saygılarımla,
正式,广泛使用,收信者姓名
详
Respectfully yours,
Saygılar,
正式,使用不广泛,收信者姓
名详
Kind/Best regards,
Saygılarımla,
非正式,用于知道彼此姓名的
商业伙伴之间
Regards,
Saygılar,
不正式,用于经常在一起工作
的商业伙伴间
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

手册: 商务| 信件(英语