GIMNASTIČKI SAVEZ SRBIJE
SD „Vojvodina“ Novi Sad
BILTEN
I KOLO PGL SRBIJE
ŽENSKA SPORTSKA GIMNASTIKA
Novi Sad, 18.05.2013.
I KOLO PGL SRBIJE ŽSG
NOVI SAD 18.5.2013
PREDSELEKCIJA
Rezultati ekipno
1. SD "Spartak" Subotica
172,250
Ime
Klub
Total
Đukić Radmila
SD "Spartak" Subotica
14,600
14,400
13,900
14,350
57,250
Erceg Lejla
SD "Spartak" Subotica
14,500
14,050
13,700
14,250
56,500
Milodanović Katarina
SD "Spartak" Subotica
13,750
14,500
13,850
14,150
56,250
Štrban Mihajla
SD "Spartak" Subotica
14,700
14,300
14,200
14,700
57,900
43,800
43,200
41,950
43,300
172,250
2. GK"Beograd"
162,300
Ime
Klub
Total
Mišljenović Lidija
GK"Beograd"
13,750
11,950
13,800
13,150
52,650
Nikolić Tara
GK"Beograd"
14,200
12,950
12,900
13,700
53,750
Pavlović Marija
GK"Beograd"
14,500
12,750
14,300
12,500
54,050
Popović Tamara
GK"Beograd"
14,100
9,450
13,750
13,150
50,450
42,800
37,650
41,850
40,000
162,300
3. SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
Ime
162,250
Klub
Total
Brkić Dunja
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
14,250
13,950
14,100
13,700
56,000
Novaković Natalija
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
13,750
13,950
14,200
13,100
55,000
Petrović Jovana
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
13,850
12,500
13,200
11,700
51,250
41,850
40,400
41,500
38,500
162,250
4. SO"Partizan" Kostolac EKIPA I
Ime
160,050
Klub
Total
Henc Isidora
SO"Partizan" Kostolac
13,000
12,350
13,050
12,650
51,050
Lazarević Jovana
SO"Partizan" Kostolac
13,650
13,150
13,750
13,650
54,200
Radaković Danica
SO"Partizan" Kostolac
13,800
12,150
13,650
13,300
52,900
Stojković Jana
SO"Partizan" Kostolac
13,650
12,500
13,950
12,500
52,600
41,100
38,000
41,350
39,600
160,050
5. GK"DIF" Beograd
Ime
158,300
Klub
Total
Bičanin Tijana
GK"DIF" Beograd
13,000
14,050
13,150
12,000
52,200
Milošević Iva
GK"DIF" Beograd
12,600
14,100
13,200
13,000
52,900
Stepanović Tara
GK"DIF" Beograd
9,700
13,900
12,550
12,850
49,000
Veljković Ivana
GK"DIF" Beograd
12,750
11,250
13,000
12,700
49,700
38,350
NOVI SAD 18.5.2013
42,050
39,350
38,550
158,300
Strana 1/3
I KOLO PGL SRBIJE ŽSG
NOVI SAD 18.5.2013
PREDSELEKCIJA
Rezultati ekipno
6. DGK "Napredak" Kruševac
Ime
146,600
Klub
Total
Hrebinac Tatjana
DGK "Napredak" Kruševac
13,000
9,750
11,150
10,400
44,300
Panić Jana
DGK "Napredak" Kruševac
13,200
10,350
11,550
12,850
47,950
Stevanović Anđela
DGK "Napredak" Kruševac
13,250
10,450
12,250
11,750
47,700
Treskavica Marija
DGK "Napredak" Kruševac
13,250
12,400
12,500
12,800
50,950
39,700
33,200
36,300
37,400
146,600
7. GK "Gymfit" Niš
Ime
144,500
Klub
Total
Knežević Iva
GK "Gymfit" Niš
9,350
12,700
12,850
11,000
45,900
Krstić Natalija
GK "Gymfit" Niš
9,750
6,400
10,900
10,100
37,150
Stamenković Helena
GK "Gymfit" Niš
13,200
13,950
11,850
10,000
49,000
Stojković Natalija
GK "Gymfit" Niš
13,050
13,250
10,600
11,900
48,800
36,000
39,900
35,600
33,000
144,500
8. GK "Zvezda" Požarevac EKIPA I
Ime
140,300
Klub
Total
Arsić Ivona
GK "Zvezda" Požarevac
12,900
10,600
12,250
11,850
47,600
Petković Jana
GK "Zvezda" Požarevac
9,700
9,400
12,800
10,800
42,700
Savić Sofija
GK "Zvezda" Požarevac
9,600
8,100
10,400
9,950
38,050
Simonović Anastasija
GK "Zvezda" Požarevac
13,250
11,450
13,300
12,000
50,000
35,850
31,450
38,350
34,650
140,300
9. SO"Partizan" Kostolac EKIPA II
Ime
129,950
Klub
Total
Kerić Lenka
SO"Partizan" Kostolac
9,950
10,000
11,500
11,350
42,800
Stanković Tijana
SO"Partizan" Kostolac
9,800
12,100
12,900
8,900
43,700
Živanović Anja
SO"Partizan" Kostolac
10,000
9,700
12,700
11,050
43,450
29,750
31,800
37,100
31,300
129,950
10. GK "Zvezda" Požarevac EKIPA II
Ime
96,300
Klub
Total
Ilić Elena
GK "Zvezda" Požarevac
Jović Nikolina
GK "Zvezda" Požarevac
Miloradović Jana
GK "Zvezda" Požarevac
9,800
9,000
9,950
8,750
37,500
5,700
10,800
8,500
25,000
9,750
5,200
10,500
8,350
33,800
19,550
19,900
31,250
25,600
96,300
NOVI SAD 18.5.2013
Strana 2/3
I KOLO PGL SRBIJE ŽSG
NOVI SAD 18.5.2013
PREDSELEKCIJA
Rezultati ekipno
11. GK "Sevojno"
Ime
58,900
Klub
Total
Gordić Isidora
GK "Sevojno"
8,600
7,000
Gordić Teodora
GK "Sevojno"
8,550
4,000
Lazić Katarina
GK "Sevojno"
7,000
4,500
6,800
18,300
Vučković Anđela
GK "Sevojno"
9,750
7,200
6,500
23,450
26,900
18,700
13,300
58,900
NOVI SAD 18.5.2013
15,600
12,550
Strana 3/3
I KOLO PGL SRBIJE ŽSG
NOVI SAD 18.5.2013
PREDSELEKCIJA
Višeboj
Rank
Ime
Klub
Total
1
Štrban Mihajla
SD "Spartak" Subotica
D
5,0
E
Total
9,700 14,700
D
5,0
E
Total
9,300 14,300
D
5,0
E
Total
9,200 14,200
D
5,0
E
Total
9,700 14,700
2
Đukić Radmila
SD "Spartak" Subotica
5,0
9,600 14,600
5,0
9,400 14,400
5,0
8,900 13,900
5,0
9,350 14,350
57,900
57,250
3
Erceg Lejla
SD "Spartak" Subotica
5,0
9,500 14,500
5,0
9,050 14,050
5,0
8,700 13,700
5,0
9,250 14,250
56,500
4
Milodanović Katarina
SD "Spartak" Subotica
5,0
8,750 13,750
5,0
9,500 14,500
5,0
8,850 13,850
5,0
9,150 14,150
56,250
5
Brkić Dunja
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
5,0
9,250 14,250
5,0
8,950 13,950
5,0
9,100 14,100
5,0
8,700 13,700
56,000
6
Jauković Anđela
SD"Vojvodina" Novi Sad
5,0
9,450 14,450
5,0
9,350 14,350
4,8
7,850 12,650
5,0
9,050 14,050
55,500
7
Novaković Natalija
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
5,0
8,750 13,750
5,0
8,950 13,950
5,0
9,200 14,200
5,0
8,100 13,100
55,000
8
Lazarević Jovana
SO"Partizan" Kostolac
5,0
8,650 13,650
4,4
8,750 13,150
5,0
8,750 13,750
5,0
8,650 13,650
54,200
9
Pavlović Marija
GK"Beograd"
5,0
9,500 14,500
5,0
7,750 12,750
5,0
9,300 14,300
5,0
7,500 12,500
54,050
10
Nikolić Tara
GK"Beograd"
5,0
9,200 14,200
5,0
7,950 12,950
5,0
7,900 12,900
5,0
8,700 13,700
53,750
11
Milošević Iva
GK"DIF" Beograd
5,0
7,600 12,600
5,0
9,100 14,100
5,0
8,200 13,200
5,0
8,000 13,000
52,900
11
Radaković Danica
SO"Partizan" Kostolac
5,0
8,800 13,800
3,8
8,350 12,150
5,0
8,650 13,650
5,0
8,300 13,300
52,900
13
Mišljenović Lidija
GK"Beograd"
5,0
8,750 13,750
4,2
7,750 11,950
4,8
9,000 13,800
5,0
8,150 13,150
52,650
14
Stojković Jana
SO"Partizan" Kostolac
5,0
8,650 13,650
3,5
9,000 12,500
5,0
8,950 13,950
5,0
7,500 12,500
52,600
15
Bičanin Tijana
GK"DIF" Beograd
5,0
8,000 13,000
5,0
9,050 14,050
4,9
8,250 13,150
5,0
7,000 12,000
52,200
16
Petrović Jovana
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
5,0
8,850 13,850
4,2
8,300 12,500
5,0
8,200 13,200
5,0
6,800 11,700
51,250
17
Henc Isidora
SO"Partizan" Kostolac
5,0
8,000 13,000
3,8
8,550 12,350
5,0
8,050 13,050
5,0
7,650 12,650
51,050
18
Treskavica Marija
DGK "Napredak" Kruševac
5,0
8,250 13,250
3,7
8,700 12,400
4,8
7,700 12,500
4,7
8,100 12,800
50,950
19
Popović Tamara
GK"Beograd"
5,0
9,100 14,100
2,4
7,050
9,450
5,0
8,750 13,750
5,0
8,150 13,150
50,450
20
Simonović Anastasija
GK "Zvezda" Požarevac
5,0
8,250 13,250
3,4
8,050 11,450
5,0
8,300 13,300
4,6
7,400 12,000
50,000
21
Veljković Ivana
GK"DIF" Beograd
5,0
7,750 12,750
3,2
8,050 11,250
5,0
8,000 13,000
4,7
8,000 12,700
49,700
22
Stamenković Helena
GK "Gymfit" Niš
5,0
8,200 13,200
5,0
8,950 13,950
4,8
7,050 11,850
3,0
7,000 10,000
49,000
22
Stepanović Tara
GK"DIF" Beograd
5,0
4,700
9,700
5,0
8,900 13,900
4,7
7,850 12,550
5,0
7,850 12,850
49,000
24
Stojković Natalija
GK "Gymfit" Niš
5,0
8,050 13,050
5,0
8,250 13,250
4,6
6,000 10,600
5,0
6,900 11,900
48,800
25
Panić Jana
DGK "Napredak" Kruševac
5,0
8,200 13,200
2,2
8,150 10,350
3,8
7,750 11,550
5,0
7,850 12,850
47,950
26
Stevanović Anđela
DGK "Napredak" Kruševac
5,0
8,250 13,250
2,2
8,250 10,450
4,3
7,950 12,250
4,2
7,550 11,750
47,700
27
Arsić Ivona
GK "Zvezda" Požarevac
5,0
7,900 12,900
2,7
7,900 10,600
5,0
7,250 12,250
4,6
7,250 11,850
47,600
28
Knežević Iva
GK "Gymfit" Niš
5,0
4,350
4,2
8,500 12,700
4,8
8,050 12,850
5,0
6,000 11,000
45,900
9,350
NOVI SAD 18.5.2013
Strana 1/2
I KOLO PGL SRBIJE ŽSG
NOVI SAD 18.5.2013
PREDSELEKCIJA
Višeboj
Rank
Ime
Klub
Total
29
Rakić Dunja
DGK "Napredak" Kruševac
D
5,0
E
Total
5,000 10,000
D
3,7
E
Total
8,100 11,800
D
4,3
E
Total
7,050 11,350
D
5,0
E
Total
6,500 11,400
30
Hrebinac Tatjana
DGK "Napredak" Kruševac
5,0
8,000 13,000
2,2
7,550
9,750
4,1
7,050 11,150
3,4
7,000 10,400
44,550
44,300
31
Stanković Tijana
SO"Partizan" Kostolac
5,0
4,800
9,800
3,9
8,200 12,100
5,0
7,900 12,900
3,4
5,500
8,900
43,700
32
Živanović Anja
SO"Partizan" Kostolac
5,0
5,000 10,000
1,9
7,800
9,700
5,0
7,700 12,700
5,0
6,350 11,050
43,450
33
Kerić Lenka
SO"Partizan" Kostolac
5,0
4,950
9,950
1,7
8,300 10,000
4,9
6,600 11,500
5,0
6,350 11,350
42,800
34
Petković Jana
GK "Zvezda" Požarevac
5,0
4,700
9,700
2,4
7,000
9,400
5,0
7,800 12,800
5,0
5,800 10,800
42,700
35
Savić Sofija
GK "Zvezda" Požarevac
5,0
4,600
9,600
1,2
6,900
8,100
3,4
7,000 10,400
4,3
5,650
9,950
38,050
36
Ilić Elena
GK "Zvezda" Požarevac
5,0
4,800
9,800
1,5
7,500
9,000
3,3
6,650
9,950
2,4
6,350
8,750
37,500
37
Krstić Natalija
GK "Gymfit" Niš
5,0
4,750
9,750
1,4
5,000
6,400
3,8
7,100 10,900
4,7
5,400 10,100
37,150
38
Miloradović Jana
GK "Zvezda" Požarevac
5,0
4,750
9,750
0,5
4,700
5,200
3,7
6,800 10,500
2,8
5,550
8,350
33,800
39
Jović Nikolina
GK "Zvezda" Požarevac
0,7
5,000
5,700
4,6
6,200 10,800
3,0
5,500
8,500
25,000
40
Vučković Anđela
GK "Sevojno"
5,0
4,750
9,750
1,2
6,000
7,200
2,5
4,000
6,500
23,450
41
Lazić Katarina
GK "Sevojno"
5,0
2,000
7,000
0,0
4,500
4,500
2,3
4,500
6,800
18,300
42
Gordić Isidora
GK "Sevojno"
5,0
3,600
8,600
1,2
5,800
7,000
15,600
43
Gordić Teodora
GK "Sevojno"
5,0
3,550
8,550
0,0
4,000
4,000
12,550
NOVI SAD 18.5.2013
Strana 2/2
I KOLO PGL SRBIJE ŽSG
NOVI SAD 18.5.2013
I SELEKCIJA
Rezultati ekipno
1. GK"DIF" Beograd
145,400
Ime
Klub
Total
Barać Iva
GK"DIF" Beograd
12,950
12,900
11,150
15,100
52,100
Đorđević Jana
GK"DIF" Beograd
12,700
11,650
12,600
14,250
51,200
Petrović Una
GK"DIF" Beograd
10,900
11,500
7,550
12,150
42,100
36,550
36,050
31,300
41,500
145,400
2. SO"Partizan" Kostolac
143,400
Ime
Klub
Total
Crnoseljanski Iva
SO"Partizan" Kostolac
12,600
12,450
13,400
14,300
52,750
Krstenoska Iva
SO"Partizan" Kostolac
10,800
11,550
9,800
11,600
43,750
Milovanović Sara
SO"Partizan" Kostolac
11,400
9,800
9,750
11,550
42,500
Todorović Ljubica
SO"Partizan" Kostolac
11,500
12,000
10,500
12,300
46,300
35,500
36,000
33,700
38,200
143,400
3. GK"Beograd"
142,500
Ime
Klub
Total
Mišljenović Maja
GK"Beograd"
13,350
13,750
12,550
14,250
53,900
Mitić Aleksandra
GK"Beograd"
11,000
10,900
7,000
11,350
40,250
Simonović Nađa
GK"Beograd"
11,500
11,400
11,250
12,800
46,950
Vulović Aleksandra
GK"Beograd"
11,100
10,450
7,150
12,500
41,200
35,950
36,050
30,950
39,550
142,500
4. SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
Ime
131,550
Klub
Total
Đukić Borislava
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
10,850
10,800
10,200
10,500
42,350
Jeremić Aleksandra
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
11,300
12,500
10,150
10,950
44,900
Žunić Anja
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
11,700
12,500
8,900
11,200
44,300
33,850
35,800
29,250
32,650
131,550
5. GK "Sevojno"
Ime
48,700
Klub
Andrić Anđela
GK "Sevojno"
Đokić Jana
GK "Sevojno"
Savić Jovana
GK "Sevojno"
Terzić Luna
GK "Sevojno"
Total
7,900
0,800
6,800
NOVI SAD 18.5.2013
9,550
18,250
5,400
5,400
9,250
16,050
5,000
0,600
8,800
14,400
19,700
1,400
27,600
48,700
Strana 1/1
I KOLO PGL SRBIJE ŽSG
NOVI SAD 18.5.2013
I SELEKCIJA
Višeboj
Rank
Ime
Klub
Total
1
Vakula Noemi
SD "Spartak" Subotica
D
4,0
E
Total
8,950 12,950
D
8,0
E
Total
8,700 16,700
D
6,0
E
Total
7,000 13,000
D
6,5
E
Total
9,250 15,750
2
Mišljenović Maja
GK"Beograd"
4,0
9,350 13,350
5,5
8,250 13,750
6,0
6,550 12,550
7,0
7,250 14,250
58,400
53,900
3
Crnoseljanski Iva
SO"Partizan" Kostolac
4,0
8,600 12,600
4,0
8,450 12,450
6,0
7,400 13,400
5,5
8,800 14,300
52,750
4
Barać Iva
GK"DIF" Beograd
4,0
8,950 12,950
4,5
8,400 12,900
6,0
5,150 11,150
7,0
8,100 15,100
52,100
5
Đorđević Jana
GK"DIF" Beograd
4,0
8,700 12,700
4,5
7,150 11,650
5,0
7,600 12,600
7,0
7,250 14,250
51,200
6
Alapović Marija
SD "Spartak" Subotica
3,0
8,350 11,350
5,0
9,000 14,000
3,0
7,000 10,000
3,5
8,650 12,150
47,500
7
Simonović Nađa
GK"Beograd"
3,0
8,500 11,500
3,0
8,400 11,400
4,0
7,250 11,250
5,0
7,800 12,800
46,950
8
Vučković Jelena
DGK "Napredak" Kruševac
4,0
7,600 11,600
4,5
8,250 12,750
3,1
7,400 10,500
5,0
6,650 11,650
46,500
9
Todorović Ljubica
SO"Partizan" Kostolac
3,0
8,500 11,500
3,5
8,500 12,000
3,5
7,000 10,500
4,5
7,800 12,300
46,300
10
Jeremić Aleksandra
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
3,0
8,300 11,300
4,5
8,000 12,500
2,6
7,550 10,150
3,0
7,950 10,950
44,900
11
Žunić Anja
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
3,0
8,700 11,700
4,0
8,500 12,500
2,8
6,100
8,900
3,0
8,200 11,200
44,300
12
Krstenoska Iva
SO"Partizan" Kostolac
3,0
7,800 10,800
3,0
8,550 11,550
2,6
7,200
9,800
3,5
8,100 11,600
43,750
13
Milovanović Sara
SO"Partizan" Kostolac
3,0
8,400 11,400
2,1
7,700
9,800
2,9
6,850
9,750
4,0
7,550 11,550
42,500
14
Đukić Borislava
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
3,0
7,850 10,850
3,0
7,800 10,800
2,4
7,800 10,200
3,0
7,500 10,500
42,350
15
Petrović Una
GK"DIF" Beograd
3,0
7,900 10,900
3,0
8,500 11,500
3,1
4,450
7,550
5,0
7,150 12,150
42,100
16
Vulović Aleksandra
GK"Beograd"
3,0
8,100 11,100
3,0
7,450 10,450
2,1
5,050
7,150
4,5
8,000 12,500
41,200
17
Cvetković Katarina
GK "Gymfit" Niš
3,0
7,350 10,350
3,5
8,350 11,850
3,0
6,050
9,050
3,5
6,250
9,750
41,000
18
Mirković Lena
SD "Soko" Zrenjanin
3,0
7,700 10,700
3,0
7,350 10,350
2,1
6,250
8,350
3,5
7,350 10,850
40,250
18
Mitić Aleksandra
GK"Beograd"
3,0
8,000 11,000
3,0
7,900 10,900
2,6
4,400
7,000
4,0
7,350 11,350
40,250
20
Andrić Anđela
GK "Sevojno"
2,4
5,500
7,900
0,8
0,800
3,0
6,550
9,550
18,250
21
Savić Jovana
GK "Sevojno"
1,4
5,400
6,800
3,0
6,250
9,250
16,050
22
Terzić Luna
GK "Sevojno"
0,0
5,000
5,000
3,0
5,800
8,800
14,400
23
Đokić Jana
GK "Sevojno"
1,4
4,000
5,400
5,400
NOVI SAD 18.5.2013
0,6
0,600
Strana 1/1
I KOLO PGL SRBIJE ŽSG
NOVI SAD 18.5.2013
II SELEKCIJA
Rezultati ekipno
1. DGK "Napredak" Kruševac
Ime
137,700
Klub
Total
Simonović Milijana
DGK "Napredak" Kruševac
12,100
11,900
9,500
11,850
45,350
Stanković Aleksandra s
DGK "Napredak" Kruševac
12,150
11,300
11,800
12,200
47,450
Žorić Anastasija
DGK "Napredak" Kruševac
12,100
10,700
9,700
12,400
44,900
36,350
33,900
31,000
36,450
137,700
2. GK "Sevojno"
Ime
74,000
Klub
Total
Andrić Andrijana
GK "Sevojno"
0,000
Bacotić Lena
GK "Sevojno"
9,350
Jevtić Ana
GK "Sevojno"
10,750
Obradović Staša
GK "Sevojno"
7,250
12,050
0,200
8,550
18,100
5,000
0,600
10,250
26,600
10,750
5,300
0,200
8,250
24,500
30,850
15,100
1,000
27,050
74,000
NOVI SAD 18.5.2013
4,800
Strana 1/1
I KOLO PGL SRBIJE ŽSG
NOVI SAD 18.5.2013
II SELEKCIJA
Višeboj
Rank
Ime
Klub
Total
1
Đurđević Anđela
SD"Vojvodina" Novi Sad
D
6,0
E
Total
8,750 14,750
D
7,5
E
Total
8,500 16,000
D
5,8
E
Total
9,250 15,050
D
6,5
E
Total
9,600 16,100
2
Stanković Aleksandra s
DGK "Napredak" Kruševac
3,6
8,550 12,150
3,0
8,300 11,300
3,5
8,300 11,800
4,0
8,200 12,200
61,900
47,450
3
Savić Milica M
GK"Beograd"
3,0
9,200 12,200
3,4
7,300 10,700
4,5
5,550 10,050
5,0
8,450 13,450
46,400
4
Simonović Milijana
DGK "Napredak" Kruševac
3,0
9,100 12,100
3,0
8,900 11,900
2,1
7,400
9,500
4,0
7,850 11,850
45,350
5
Kovačić Anđela
SD "S. Mitrovica" S. Mitrovica
3,0
9,050 12,050
3,0
7,950 10,950
2,3
8,700 11,000
3,8
7,350 11,150
45,150
6
Žorić Anastasija
DGK "Napredak" Kruševac
3,6
8,500 12,100
3,0
7,700 10,700
2,8
6,900
9,700
4,0
8,400 12,400
44,900
7
Miljković Darija
GK"DIF" Beograd
3,0
8,750 11,750
3,0
6,650
9,650
4,0
5,100
9,100
5,0
8,200 13,200
43,700
8
Knežević Ninoslava
SD "Soko" Zrenjanin
3,0
8,450 11,450
2,5
5,800
8,300
4,6
5,950 10,550
4,5
8,600 13,100
43,400
9
Krstenoska Itana
SO"Partizan" Kostolac
3,0
8,850 11,850
1,3
6,200
7,500
2,5
7,050
9,550
3,5
8,050 11,550
40,450
10
Popović Irina
GK "Gymfit" Niš
3,0
8,250 11,250
1,9
7,700
9,600
2,0
6,000
8,000
2,6
6,700
9,300
38,150
11
Busnić Nađa
GK"Beograd"
3,0
8,150 11,150
2,0
6,400
8,400
3,0
4,650
7,650
3,2
6,750
9,950
37,150
12
Jevtić Ana
GK "Sevojno"
3,0
7,750 10,750
0,5
4,500
5,000
0,6
0,600
3,0
7,250 10,250
26,600
13
Obradović Staša
GK "Sevojno"
3,0
7,750 10,750
1,0
4,300
5,300
0,2
0,200
2,2
6,050
8,250
24,500
14
Bacotić Lena
GK "Sevojno"
3,0
6,350
9,350
0,2
0,200
2,2
6,350
8,550
18,100
15
Andrić Andrijana
GK "Sevojno"
0,0
0,000
0,000
0,8
4,000
4,800
2,0
5,250
7,250
12,050
NOVI SAD 18.5.2013
Strana 1/1
Download

Preuzmite bilten I kola Pionirske gimnastičke lige Srbije u ženskoj