TP KOMPANIJE
br
1
2
3
4
5
Naziv firme, adresa,
tel,fax, e-mail, web
Općina Stari Grad Sarajevo
Zelenih beretki br. 4
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 28 24 01
033 282 412
[email protected]
„SPRIND“ d.d.
Rajlovačka cesta bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 808 205
033 808 207
[email protected]
„MUJANOVIĆI“ d.o.o.
Novi rezervoar 24
71321 Vogošća
Bosna i Hercegovina
033 485 126
033 485 125
[email protected]
HALILOVIĆ d.o.o.Sarajevo
126. Ilijaške brigade 78
71380 Ilijaš
Bosna i Hercegovina
033 403 244
061 777 919
[email protected]
BH PASPORT
Zmaja od Bosne 58
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 721 630
033 721 631
[email protected]
Direktor
Kontakt
osoba
Osnovna
djelatnost
SKD
Proizvod-usluga
Ostalo
Autohtoni proizvod
Poljoprivredno-prehrambrena oblast: Razvoj, prozvodnja i
prodaja pekarskih proizvoda
Jufke, somuni, zaliveni kolači (baklava, hurmašica,
ružica)
Ibrahim
Hadžibajrić
Alija Ibrović
MilInko
Banović
Amela Semić
Muris
Mujanović
Amna Mujanović
Sakib
halilović
Mejra Halilović
organska
poljoprivreda
Poljoprivredno-prehrambrena oblast: organska
poljoprivreda
sead
Krupalija
Emsa Čengić
pružanje
turističkih i
poslovnih
usluga
pružanje turističkih i poslovnih usluga
Razvoj,
prozvodnja i
prodaja
pekarskih
proizvoda
Prozvodnja, Poljoprivredno-prehrambrena oblast: Prozvodnja, prerada i
prerada i promet
promet svježeg mesa i mesnih prerađevina
svježeg mesa i
mesnih
prerađevina
grah
6
7
8
9
10
11
PAPALINA
Marka Marulića 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 717 310
061 525 625
[email protected]
UNIS TOURS d.d.
Ferhadija 16
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 216 338
033 222 238
[email protected]
Gaudi d.o.o.
Trampina 10/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 261 635
033 261 645
[email protected]
Elite travel
Kovači 24
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 573 340
033 574 342
[email protected]
NAP Gonzo d.o.o.Sarajevo - Hostel
Gonzo
Gatačka 33
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 457 548
033 466 165
061 133 176
[email protected]
HTD Hotel Grand
Muhameda ef. Pandže 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 563 400
033 563 200
[email protected]
Hajrudin
Žutić
Elma
ČardaklijaBašić
Ostali prevoz
putnika u
drumskom
saobraćaju
Elma Čardaklija-Bašić turizam, rent-acar i trgovina
Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
turizam, rent-a-car i trgovina
Mladen
Vlaški
Mladen Vlaški
turizam i
konsultantske
usluge
turizam i konsultantske usluge
Amna
Mulabegović
Amna Mulabegović
Djelatnost
putničkih
agencija
Djelatnost putničkih agencija
Rifat Karišik
Rifat Karišik
turizam,
trgovina
turizam, trgovina
Nermin
Zagorica
Nermin Zagorica
hoteli i moteli sa
restoranom
hoteli i moteli sa restoranom
12
13
14
15
16
17
Hotel "Maršal" Bjelašnica
Zahid
Dejčići-Babin do bb/P.P 25
Bešović
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
033 584 100
033 584 149
061 226 389
[email protected]
Hotel "Octagon"
Nedžad
UL.Akifa Šeremete 48
Jažić
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 471 105
033 471 084
[email protected]
Old Tarck d.o.o.
Suno
Merzuka Feriza 76
Huseinović
71321 Vogošća
Bosna i Hercegovina
033 475 600
033 475 617
061 132 363
[email protected]
ROYAL RESIDENCE d.o.o./HOTEL VILLA
Almin
ORIJENT
Musinović
Oprkanj 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 323 754
033 441 044
062 620 534
[email protected]
Muamer
HBRD "HOTELI ILIDŽA"
Budnjo
Hrasnička cesta 14
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
033 772 000
033 772 001
[email protected]
Armis Mašić
Sevdah BH d.o.o.
Halači 5 - Velike Daire
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 239 943
061 483 493
[email protected]
Zahid Bešović
ugostiteljskoturistička
ugostiteljsko-turistička
Arnada Jažić
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Suno Huseinović
turizam,
ugostiteljstvo,
trgovina
turizam, ugostiteljstvo, trgovina
Vladana Ancic
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Nedžad Babalija
hotelijerstvo,
banjsko lječilište
hotelijerstvo, banjsko lječilište
Armis Mašić
poljoprivrednoprehrambena
djelatnost
Poljoprivredno-prehrambrena oblast
sevdah ledeni čaj
uštipci od heljde sa domaćim sirom, kajmakom i
bestiljom
Indira Čengić
ELTMAN TRADE-HOTEL "ALEM"
Put mladih Muslimana 12
71000 Sarajevo
18
Bosna i Hercegovina
033 710 420
033 713 425
[email protected]
Ibrahim
XXXL COMPANY PJ HOTEL"AMERICA"
Mangafić
Himzarina 23
71000 Sarajevo
Bosna
i Hercegovina
19
033 258 030
033 258 031
[email protected]
HOTEL"ART"
Vladislava Škarića 3
71000 Sarajevo
20
Bosna i Hercegovina
033 232 855
033 232 860
[email protected]
EUROPA d.d. HOTEL"ASTRA"
Zelenih beretki 9
71000 Sarajevo
21
Bosna i Hercegovina
033 252 100
033 209 939
[email protected]
EUROPA d.d.PJ HOTEL"ASTRA GARNI"
Kundurdžilik 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
22
033 475 100
033 475 300
[email protected]
23
HOTEL "BELVEDERE"
Višnjik 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 262 140
033 206 470
[email protected]
Aida Suljević
ugostiteljstvo
ugostiteljstvo
Senada Mangafić
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Mirzo
Masleša
Mirela Đonko
ugostiteljstvo
ugostiteljstvo
Munib
Čaušević
Mirsada Muhović
hotelijerstvo,
ugostiteljstvo
hotelijerstvo, ugostiteljstvo
Munib
Čaušević
Sanela Sarač
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Sulejman
Druškić
Bojana Nući
hotelijerstvo
hotelijerstvo
24
25
26
27
28
29
SUR HOTEL "BOSNA 1"
Butmirska cesta 8a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 771 340
033 771 341
[email protected]
HOTEL "BOSNIA"
Kulovića 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 567 010
033 444 572
[email protected]
A.F.C. d.o.o. PJ HOTEL BOUTIQUE 36
Safet bega Bašagića 36
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 233 309
[email protected]
Šahza Čolak
Zana Mujezinović
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Mithat Kulo
Sanja Pandžo
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Sead
Šipilović
Eldina Balić
hotelijerstvo
hotelijerstvo
HOTEL "BRAĆA MUJIĆ"
Džemal Bijedića 212
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 771 850
[email protected]
HOTEL "BRASS"
ul.Nike Kolumbića 78
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 770 600
033 770 616
[email protected]
HOTEL BRKIĆ "BP"
Nerkeza Smajlagića 14/a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 454 381
033 454 340
[email protected]
Sajim Mujić
Melisa Boja
hotelijerstvo,
ugostiteljstvo
hotelijerstvo, ugostiteljstvo
Munir
Kalajdžić
Anela Rahman
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Husein Brkić
Arif Brkić
hotelijerstvo
hotelijerstvo
30
31
32
33
34
35
HOTEL "CENTRAL"
Ćumurija 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 561 800
033 561 801
[email protected]
HOTEL "DARDANIJA"
Radićeva 19
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 251 100
033 213 616
[email protected]
HOTEL DELMINIUM
Bojnička 100
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 627 667
033 636 598
[email protected]
HOTEL "EMONA"
Bentbaša 11
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 271 660
033 239 234
[email protected]
HOTEL EUROPA D.D.
Vladislava Škarića 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 580 400
033 580 580
[email protected]
HOTEL "EXCLUZIV"
Zabrđe 5b
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 580 000
033 580 003
[email protected]
Tatjana
jovičić
Enis Hadžimujić
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Irfan Torić
Melisa Divljanović
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Mirko Ćurćić
Jozo Bagarić
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Edin
Ibišbegović
Edin Ibišbegović
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Rasim
Bajrović
Elvisa Bajrić
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Haris Zornić
Minela Pašić
hotelijerstvo
hotelijerstvo
36
37
38
39
40
41
HOTEL GOLDEN INN
Aleja Bosne srebrene 125
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 541 521
033 541 447
[email protected]
HOTEL "HECCO"
Medrese 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 273 730
033 273 731
[email protected]
HOTEL "HOLIDAY INN",HTD SARAJEVO
DOO
Zmaja od Bosne 4
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 288 000
033 226 517
[email protected]
HOTEL "HOLLYWOOD"
dr. Mustafe Pintola 23
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 773 100
033 773 145
[email protected]
HOTEL "HONDO"
Zaima Šarca 23
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 469 375
033 469 775
[email protected]
HOTEL "ITALIJA"
Pofalićka 7
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 650 450
033 661 938
[email protected]
Edhem
Hamidović
Samir Kaltak
hotelijerstvo
hotelijerstvo
Suada Heco
Amera Babić
hotelijerstvo
Senadin
Fetahagić
Irma Marić
hotelijerstvo
Saljo Mrkulić
Nermina Tursić
hotelijerstvo
Šefik Hondo
Samir Hondo
hotelijerstvo
Elis
Muminović
Ajla Hadžović
hotelijerstvo
42
43
44
45
46
47
HOTEL "KOVAČI"
Kovači 12
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 573 700
033 573 701
[email protected]
HOTEL "MOD"
Hamdije Kreševljakovića 48
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 206 628
033 206 628
[email protected]
HOTEL "OMEGA AMBASADOR"
Omera Stupca 19
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 277 200
033 277 249
[email protected]
HOTEL "PARK"
Gornja Jošanica II/1
71 320 Vogošća
Bosna i Hercegovina
033 433 000
033 432 721
[email protected]
HOTEL "PLAVI ZAMAK"
Zvornička 27
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 718 807
033 657 192
[email protected]
UG. RADNJA HOTEL "RIMSKI MOST"
Blažujski drum bb
71 210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
033 761 180
033 761 181
[email protected]
Šefik
Marevac
Šefik Marevac
hotelijerstvo
Edin Perviz
Elmir Perviz
hotelijerstvo
Safet
Rastoder
Amra Džihanić
hotelijerstvo
Bilal Bašović
Senad Smajić
hotelijerstvo, ugostiteljstvo
Davorin
Marković
Muhamed Eminić
hotelijerstvo
Amir Hadžić
Alma Maksumić
hotelijerstvo
48
49
50
51
52
53
HOTEL "SAFIR"
ul. Jagodića 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 475 040
033 475 049
[email protected]
HOTEL "SARAJEVO"
Džemala Bijedića 169 a
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 777 900
033 473043
[email protected]
HOTEL "SARAJ"
Nevjestina 5
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 239 510
033 237 810
[email protected]
HOTEL "STAR"
Blažuj 44
71 210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
033 777 000
033 777 001
[email protected]
HOTEL "UNICA GARNI"
Hamdije Kreševljakovića 42
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 555 225
033 555 226
[email protected]
HOTEL "UNION"
Kranjčevićeva 32
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 260 006
033 259 996
info@ hotel-union.ba
Munira
Mujezin
Fatima Huseinbegović
hotelijerstvo
Mujo
Šutković
Alma Žigo
hotelijerstvo
Merima Kozadra
hotelijerstvo, ugostiteljstvo
Suad Šindrić
Melica Mujić
hotelijerstvo
Fan Dedić
Haris Kavazović
hotelijerstvo
Hidajet
Fazlić
Hidajet Fazlić
hotelijerstvo
54
55
56
57
58
59
HOTELSKO NASELJE OAZA
IV Viteške brigade 3
71 210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
033 636 140
033 636 141
[email protected]
AVIO EXPRESS d.o.o.
Zelenih beretki 22
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 208 333
033 208 334
[email protected]
BEST REISEN d.o.o.
ul. Ferhadija 5
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 555 745
033 217 052
[email protected]
BIOTOURS-LUFTHANSA CITY CENTER
M.M.Bašeskije 2
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 206 086
033 206 087
[email protected]
"BABIĆ-BISSTOURS" d.o.o.
Saraći 77, Morića han
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 236 620
033 269 620
[email protected]
CENTRO-TOURS
Ferhadija 16
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 205 481
033 211 282
[email protected]
Muamer
Budnjo
Erden Dizdar
hotelijerstvo
Aida
Smajlović
Sabahudin Viteškić
putnička agencija;tour operator
Tatjana
Lahmar
Jasmina Delalić
tour operator
Rabija
Begović
Dea Alagić
avio karte;turističke usluge
Samir
Hamzić
Dženan Omić
prevoz putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju
Muamer
Lutvić
Mišo Mirković
prodaja aranžmana; avio karata; turističkih aranžmana
60
61
62
63
64
65
NASEL COMPANY DOO SARAJEVO, PJ
DUNDEE TOURS
Kolodvorska 12
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 714 445
033 714 447
[email protected]
FIBULA AIR TRAVEL
Fehadija 24
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 232 523
033 272 790
[email protected]
TURISTIČKA AGENCIJA "GALILEO
GALILEJ"
Čemaluša 6
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 209 935
033 209 935
[email protected]
KOMPAS SARAJEVO DOO
Maršala Tita 8
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 565 600
033 208 015
[email protected]
TURISTIČKA AGENCIJA "LJUBIČICA"
M.M.Bašeskije 65
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 535 829
033 232 109
[email protected]
Belma
Jusfranić
Najim Nalić
turističke usluge
Sead
Hamzić
Senada Langeta
turizam
Sabina
Valjevac
Zana Laušević
Maida
Sijerčić
Maida Sijerčić
putničkih agencija
Ismeta
Lakota
Kimeta Katica
smještaj turista
TURISTIČKA AGENCIJA "MAGELAN"
SARAJEVO
Hasana Kikića 15
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 226 000
033 226 000
[email protected]
Emir Pirić
Emir Pirić
turizam
66
67
68
69
70
71
Bakir
SIRIUS TRAVEL
Zagorica
Obala Kulina bana 5
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 555 035
033 550 941
[email protected]
Turistička agencija SOLAZUR TRAVEL
Samer
d.o.o.
Rešidat
Vladislava Škarića 10
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 550 540
033 550 560
[email protected]
Turistička agencija VIP TRAVELS
Enisa Resić
Zelenih beretki bb
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 443 900
033 271 801
vip [email protected]
Zoran
Wigwam Travel Consulting
Bibanović
Maršala Tita 38d
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 221 410
033 221 430
[email protected]
Mrkulić company d.o.o. Hollywood travel Saljo Mrkulić
Harisa Merzića 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 764 950
033 764 950
[email protected]
Turistička agencija REISEBURO
Fra A. Zvizdovića 1 (UNITIC )
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 296 347
033 296 356
[email protected]
Salla
Babović
Bakir Zagorica
in coming BiH
Omar Ibarhimagić
turizam
Lejla Zeljković
turizam
Kemal Grbo
turizam i consulting
Belma Adilović
turizam
Salla Babović
avio karte
72
73
74
75
76
77
Turistička agencija DEA HILLTON
Branislava Đurđeva 8/1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 557 625
033 557 626
[email protected]
„Poljooprema“ d.d.
Rajlovačka bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 568 250
033 568 258
[email protected]
„Brajlović“ d.o.o.
Rakovička cesta 257
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 690 300
033 690 302
[email protected]
AKOVA GROUP d.o.o.
Mostarsko raskršće bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 771 900
033 771 924
[email protected]
„BROJLER“ d.o.o.
Rajlovačka cesta bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 590 783
033 590 784
[email protected]
PERUTNINA PTUJ B d.o.o.
Potkrajska bb.
71 370 Breza
Bosna i Hercegovina
032 786 102
032 786 102
[email protected]
Saša Zvizdić
Saša Zvizdić
turizam
Dario
Krtalić
Dijana Dabo
trgovina
sve za poljoprivredu
Hamid
Brajlović
Nirvana Delić
industrija prerade mesa
Izeta DžafićHadžimejić
Nedžad Biberović
proizvodnja mesa
Zlatan
Ivanović
Amela Hreljjić
društvo za prozvodnju, preradu i promet u peradarstvu
Mladen
Andrić
Alinka Begić
društvo za proizvodnju proizvoda od mesa i mesa peradi
78
79
80
81
82
83
”Argeta” d.o.o.
Donji Hadžići 138
71 240 Hadžići
Bosna i Hercegovina
033 476 602
033 476 648
[email protected]
”Jami” d.o.o.
Kurta Schorka 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 273 410
033 273 411
[email protected]
”Aspek” d.o.o.
Lužanski put bb
71 210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
033 761 330
033 762 405
[email protected]
KJP ”PD Butmir” d.o.o.Sarajevo
Bojnička 119
71 210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
033 621 160
033 621 160
[email protected]
BH Food d.o.o.
Donja Bioča b.b.
71 380 Ilijaš
Bosna i Hercegovina
033 211 243
033 220 453
[email protected]
„MILKOS“
Mostarsko raskršće bb
71240 Hadžići
Bosna i Hercegovina
033 763 775
033 763 777
[email protected]
Samir
Brodović
Samir Brodović
prerada, konzerviranje i skladištenje mesa peradi
Feđa
Selmanagić
Alisa Teletović
proizvodnja hrane
Emina
Sagdati
Radija Stroil
prozvodnja hljeba, peciva i konditorskih proizvoda
v.d.
Memišević
Mirsad
Enisa Alagić
poljoprivreda
Senad Blekić
Lejla Hadžić
proizvodnja organskog začinskog bilja
Adin Fakić
Mevlida Salanović
prozvodnja mlijeka i mliječnih prozvoda
84
85
86
87
88
89
VINDIJA d.o.o.
Rajlovačka bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 568 340
033 568 346
[email protected]
„Milk processing“
Zagrebačka 31
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 810 287
033 810 287
[email protected]
O.D. "Mesnica Baltić"
Feriza Tumbula 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 617 311
033 617 311
DAYTON EXPORT IMPORT d.o.o
Zvornička 27
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 661 301
033 661 302
[email protected]
AGRICOM d.o.o.
Donji Hadžići br. 135
71 240 Hadžići
Bosna i Hercegovina
033 423 364
033 428 666
[email protected]
J.P.Kantonalna
Veterinarska stanica
Sarajevo d.o.o.
Nikole Šopa 41
71 210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
033 767 025
033 767 026
[email protected]
Amir
Šehagić
Ilda Hadžović
tr društvo za prozvodnju, izvoz, uvoz
trgovina na veliko i malo
Dušan
Loza
Indira Dubravić
konsalting-inžinjering
Izet Baltić
Izet Baltić
prerada mesa
Nusret
Karačić
Mirela Vražalica
ugostiteljstvo i trgovina
Besim
Tahirović
Emir Tahirović
uvoz, prodaja sjemena, zaštite za bilje, alata i mašina
90
91
Turistička zajednica Federacije BiH
Branilaca Sarajeva 21/II
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 252 900
033 250 901
Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Branilaca Sarajeva 21/II
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 252 200
033 250 207
Federalno ministarstvo turizma i okoliša
Alipašina br. 41
71
000 Sarajevo
92
Bosna i Hercegovina
033 56 28 70
93
Turistička organizacija Turske u BiH
Skenderija 4
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 550 760
033 550 761
[email protected]
Nacionalna turistička organizacija Crne
Gore Predstavništvo u BiH Sarajevo
Kranjčevića 13
94
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 259 785
033 259 786
Udruženje turističkih vodiča KS
Vladislava Škarića 8
95
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
96
Udruženje hotelijera i restoratera BiH
Blažujski drum 80
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 639-626
[email protected]
97
98
99
100
101
102
103
Kantonalni zavod za zaštitu kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa
Sarajevo
Josipa Štadlera 32
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 475 020
KJP ZOI 84
Branilaca Sarajeva 21
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 212 018
033 212 027
[email protected]
Tunel Dobrinja Butmir
Ulica Tuneli 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 628591
033 68 40 32
[email protected]
Muzej Brusa-bezistan
Abadžiluk 10
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 239590
Zemaljski muzej
Zmaja od Bosne 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 668-027
[email protected]
Muzej Sarajeva
Josipa Štadlera 32
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 475-740
033 475 749
[email protected]
Svrzina kuća
Glođina 8
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 535 264
033 475 749
[email protected]
104
105
106
107
Sarajevo 1878-1918
Zelenih beretki 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 533 288
[email protected]
Muzej Jevreja Bosne i Hercegovine
Velika avlija bb – Stari hram
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 535 688
033 475 749
[email protected]
Brusa-bezistan
Brusa-bezistan, Abadžiluk 10
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 239 590
[email protected]
Olimpijski muzej
Alipasina bb
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 276 082
033 226 414
[email protected]
Ars Aevi muzej savremene umjetnosti
Centar Skenderija, Terezije bb
71 000 Sarajevo
108
Bosna i Hercegovina
033 216 919
033 216 927
[email protected]
Despića kuća
Despića 2
71 000 Sarajevo
109
Bosna i Hercegovina
033 215 531
[email protected]
Muzej Alije Izetbegovića
Ploča bb
71 000 Sarajevo
110
Bosna i Hercegovina
033 237 220
info@muzejalijaizetbegovic.ba
111
112
113
114
115
116
Art kuća sevdaha
Halači 5, Velike daire, Bascarsija
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 239 943
www.artkucasevdaha.ba
Bošnjački institut
Mula Mustafe Baseskije 21
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 279 800
033 279 763
info@bosnjackiinstitut.ba
Muzej književnosti i pozorišne
umjetnosti BiH
Sime Milutinovića 7
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 201-861
033 471-828
mkipus@bih.net.ba
Historijski muzej BiH
Zmaja od Bosne 5
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 210 416
033 226 098
histmuz@bih.net.ba
UMJETNIČKA GALERIJA BiH
Zelenih beretki 8
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 266 550, 266 551
33 226 609
ugbih@yahoo.com
Collegium Artisticum
Terezije bb, Skenderija Centre
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 270 750
303 270 751
collegium@bih.net.ba
Galerija Gabrijel-Kamerni teatar 55
Maršala Tita 56/II
71 000 Sarajevo
117
Bosna i Hercegovina
033 550 475
kamerni@lsinter.net
UDRUŽENJE KUPUJMO I KORISTIMO
DOMAĆE”
Alipašina 6
71 000 Sarajevo
118
Bosna i Hercegovina
033 260-285
033 260-286
info@kupujmodomace.ba
“ZONA UNAPRIJEĐENOG POSLOVANJA
BAŠČARŠIJA”
M.M.Bašeskije 65
119
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 238-575
TRADICIONALNI ZANATSKI ESNAFI
Kazandžiluk 1
71 000 Sarajevo
120
Bosna i Hercegovina
033 536-399
033 536-834
ASOCIJACIJA ORGANSKIH
PROIZVOĐAČA KANTONA SARAJEVO
Hifzi Bjelevca bb
121
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 765-230
062 255-279
DRUŠTVO PČELARA KANTONA
SARAJEVO
Jadranska 5
122
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
062 346-676
123
124
125
126
127
128
UDRUŽENJE ZA AFIRMIRANJE
POLJOPRIVREDE, TURIZMA,
EKOLOGIJE “ZEMLJA”
Safeta Zajke 2
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 457-741
061 276-101
033 457-741
magazinzemlja@yahoo.com
"Hrašanjka" d.o.o
Motel "Hrasno" Čapljina
Zrinsko-frankopanska 36
88 300 Čapljina
Bosna i Hercegovina
036 806 563
063 353 801
Općina Čapljina
Trg Kralja Tomislava
88 300 Čapljina
Bosna i Hercegovina
036 805 052
036 805 681
zeljko.bonic@capljina.ba
Udruga građana Počitelj
Počitelj bb
88 300 Čapljina
Bosna i Hercegovina
063 428 332
ugpocitelj@hotmail.com
Udruga"Turistička organizacija
Čapljinka"
Ul.Braće Radića b.b.
88 300 Čapljina
Bosna i Hercegovina
036 806 123
036 806 147
tur.org.capljina@tel.net.ba
JP "Vjetrenica-Popovo polje" d.o.o.
Ravno
Trg don Ivana Musića 1
88 370 Ravno
Bosna i Hercegovina
036 891 032
036 891 034
info@vjetrenica.ba
Niko
Obradović
Niko Obradović
ugostiteljstvo; proizvodnja vina i sokova
Smiljan Vidić
Željko Bonić
općina
Dževad Ibrulj
Dževad Ibrulj
Ivan Raguž
Katja Stojić
promocija prirodnih i kulturno-povjesnih turističkih potencijala
Ana Soldo
Ana Soldo
upravljanje botaničkim vrtovima i zaštita istog
voćni sok
voćno vino
Makart hoteli d.o.o.
ul. Kraljice Katarine b.b.
88 300 Čapljina
129
Bosna i Hercegovina
036 810 815
036 809 082
mogorjelo@makarthoteli.com
Canoe - safari
A.Starčevića 12
88 300 Čapljina
130
Bosna i Hercegovina
036 808 406
063 350 534
rastovic@live.com
Ekološka udruga "Lijepa naša Čapljina"
A. Starčevića 43 c
88 300 Čapljina
131
Bosna i Hercegovina
036 810 320
marinko.dalmatin@tel.net.ba
132
133
134
Hidroinstalater d.o.o."Motel Lav"
Gabela b.b.
88 306 Gabela
Bosna i Hercegovina
036 821 041
andrej.coric@tel.net.ba
Mlini d.o.o.
Struge b.b.
88 306 Gabela
Bosna i Hercegovina
036 808 850
036 808 854
mlini@mlinikresic.com
Općina Stolac
Ulica Kralja Tomislava b.b.
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina
036 853 101
036 853 229
opcina@stolac.gov.ba
Branimir
Markić
Mirko Bošković
hotelijerstvo
Stanko Zlopaša
turizam
Marinko
Dalmatin
Marinko Dalmatin
zaštita,turizam, održiv razvoj
Tomislav
Čorić
Andrej Čorić
ugostiteljstvo
Marin Krešić
Nikolina Jovanović
mlinarstvo i pekarstvo; pčelastvo
Marinko
Previšić
Stanko
Zlopaša
Stjepan
Bošković
kruh i med
135
136
137
138
139
140
Dženan
ZZ "Agriplod" p.o. Stolac
Obradović
Gorica bb
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina
036 853 758
061 723 551
agroplod stolac@yahoo.com
Udruga hercegovački plodovi
Miroslav
Mediterana
Raguž
Stjepana Radića bb
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina
036 853 159
063 353 688
h.plod.mediterana@tel.net.ba
"Eko farma" Stolac
Nikola
Vidovo polje b.b
Milanović
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina
036 853 474
063 260 530
nikola.milanovic@ekofarma.biz
Minva Hasić
Nevladina organizacija "Orhideja"
ul.Kralja Tomislava b.b.
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina
036 854 647
061 915 984
ugorhideja@yahoo.com
Lovačko društvo "Jarebica Kamenjarka"
Matan
ul.Kraljice Katarine
Pavlović
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina
063 350 427
Obiteljsko gospodarstvo "Radić"
K. Tomislava 25
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina
063 100-037
daradic@net.hr
Damir Radić
Mehmed Zele
prozvodnja i
prerada
ljekovitog bilja
prozvodnja i prerada ljekovitog bilja
eterično ulje
sok divljeg šipka
Zoran Raič
organiziranje
sajma
Hercegovački
plodovi
Mediterana
organiziranje sajma Hercegovački plodovi Mediterana
šipak-nar
smokva
maslina -ulje
koziji sir iz mjeha
pomoć ženama
kroz edukaciju
pomoć ženama kroz edukaciju
pekmez od smokve
sok od šipka
poljoprivreda
poljoprivreda
sok i džem od kupine
džem i pekmez od smokve
Miro Kulaš
141
142
143
144
145
146
Obiteljsko gospodarstvo "Marić"
Vidovo polje 113
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina
036 853 154
063 829 140
Veselko
Marić
Eko TUR Stolac
Vlatka Mačeka b.b.
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina
061 480 971
063 455 723
ekotur.stolac@gmail.com
Asim Pitić
Gradska uprava Grada Mostara
Ljubo Bešlić,
Adema Buće 19
gradonačelni
88000 Mostar
k
Bosna i Hercegovina
036 505 530
036 505 532
036 505 531
grad.mostar@mostar.ba
Privredna Gospodarska komora FBiH- Jago Lasić
Ured Mostar
Zagrebačka 10
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 332 963
036 332 970
d.lovric@kfbih
Asim Krhan
J.U.Muzej Hercegovine Mostar
Bajatova 4
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 551 602
061 707 307
muzej.herc@bih.net.ba
Udruženje"Okusi Hercegovinu"
Svijetlana
Stari most 1
Sakić
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 554 150
036 552 376
svijetlana.sakic@oxfamitalia.org
stočarstvo,
proizvodnja
mesa i sira
stočarstvo, proizvodnja mesa i sira
Huso Razić
turizam promocija i
razvoj
turizam - promocija i razvoj
Ivana Marić
uprava
uprava
Danijela Lovrić
nevladina
organizacija
nevladina organizacija
Esad Šarić
muzejska
djelatnost
muzejska djelatnost
promocija
tipičnih
prozvoda i
teritorije
promocija tipičnih prozvoda i teritorije
sir iz mijeha
žilavka i blatina
147
148
149
150
151
152
Meridian tours Mostar
Franjevačka 13
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 320 523
info@meridian-mostar.com
Miho
Radovan
Turistička agencija Autoprevoz-bus d.d. Ahmedin
Mostar
Šabanagić
Trg Ivana Krndelja b.b.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 576 988
036 551 900
direktor@autoprevoz-bus.ba
Agencija "Stari grad"
Miralem
Maršala Tita 170
Fajić
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 550 805
036 550 804
miralem.fajic@asgmo.ba
Almira travel
Almira Grčić
Mala Tepa 9
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 551 406
036 551 873
061 212 570
a.travel@bih.net.ba
Zorica Sivrić
Comoder d.o.o.
Kneza Branimira 12
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 319 201
036 329 822
comoder-iata@tol.net.ba
Zdravko
"Rozmerc" d.o.o. Mostar
Rozić
Selišta bb Kruševo
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 0486 286
036 644 441
063 319 535
putnička
agencija
putnička agencija
Alemka Vuk
prevoz, turizam
prevoz, turizam
Sanja Landeka
zaštita kulturnohistorijskig
nasljeđa grada
Mostara
zaštita kulturno-historijskig nasljeđa grada Mostara
turizam
turizam
turistička
agencija
turistička agencija
prozvodnja
grožđa i
vrhunskih vina
prozvodnja grožđa i vrhunskih vina
misno vino žilavka
misno vino blatina
153
154
Lasta travel d.o.o. Mostar
Kralja Petra Krešimira IV br.1
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 332 011
036 332 012
036 332 013
travel@lasta.ba
Hepok d.d. Mostar
Bišće Polje bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 576 494
036 557 491
062 348 751
hepokdd@bih.net.ba
HETMOS MOSTAR-HOTELI d.d.
Mostarskog bataljona b.b.
88000 Mostar
155
Bosna i Hercegovina
036 500 100
036 500 502
info@bristol.ba
TURISTIČKA ZAJEDNICA HNK/Ž Mostar
Dr. Ante Starčevića bb
88 000 Mostar
Bosna
i Hercegovina
156
036 355 090
036 355 096
hercegovina@hercegovina.ba
157
158
APARTHOTEL AMICUS***
Put HUD 3
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 501 900
036 501 930
info@amicus-aparthotel.com
Turistička zajednica HNK
Ante Starčevića bb (PP 42)
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
036 806 123
dragan.felto@gmail.com
Zlatko Papac
Zlatko Papac
Sinan Merzić
Sinan Merzić
Asja Baljić
Asja Baljić
Andrija
Krešić
Ramiz Bašić
Zila Husnić
Amel Husnić
Andrija
Krešić
Dragan Bradvica
voditelj podružnice
Čapljina
turistička
agencija
turistička agencija
Vinogradarstvo,
Vinogradarstvo, prerada voća, proizvodnja vina i jakih
prerada voća, alkoholnih pića, proizvodnja sokova, marmelada i džemova
proizvodnja vina
i jakih alkoholnih
pića,
proizvodnja
sokova,
marmelada i
džemova
turizam i
ugostiteljstvo
turizam i ugostiteljstvo
hotelijerstvo
Vrhunsko vino "Blatina" 0,75l
Vrhunsko vino "Žilavka" 0,75l
159
160
161
162
163
Emir Bubalo
Općina Konjic
Maršala Tita bb
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
36 729813,712 255
036 712 244
emir.bubalo@konjic.ba
Turistička zajednica HNŽ - Podružnica
Andrija
Konjic-Jablanica
Krešić
Varda 1
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 728-123
061 726-030
tzkonjic@hercegovina.ba
Hit Tours Tufo
Teofik Niksic
Zuke Džumhura 23
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 727-348
061 216-505
tufo@bih.net.ba
Kasim Dzajic
Neretva Rafting
Plaža Džajića buk bb
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036/724-162
061 577 000
dzajick@bih.net.ba
Muca Raft
Davor Mucić
Gornje polje bb
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
061/536-475
davormucic@hotmail.com
Rafting klub"Rakitnica-Neretva" Badžo
Raft Konjic
Huseinbegova 15
88 400 Konjic
164
Bosna i Hercegovina
036 725 923
036 726 716
061 285 407; 061 719 577
info@badzoraft.com
Džemal
Badžak
Jasminka Hadžajlija
promocija i
razvoj turizma
promocija i razvoj turizma
Teofik Niksic
organizovanje
raftinga na
Neretvi
organizovanje raftinga na Neretvi
Kasim Dzajic
rafting, noćenje,
ugostiteljstvo
rafting, noćenje, ugostiteljstvo
Jerko Mucić
rafting
rafting
Džemal Badžak
turističke usluge
raftinga na rijeci
Neretvi
turističke usluge raftinga na rijeci Neretvi
165
166
167
168
Rafting Tours "Salihamidžić"
S.Džajići bb
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
070 213 080
salihamidzic@ambasada-neretva.com
Apartmani "Boračko jezero"
Boračko jezero bb.
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 739 569
070 236 282
062 115 015
info@borackojezero.com
Turistička agencija Futura Line
Trg Državnosti bb
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 725 650
036 725 650
061 910 069
futuraline@bih.net.ba
Opća poljoprivredna zadruga Konjic
Varda bb.
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 735 041
036 735 041
almahuseinbegovic@hotmail.com
Zijad
Salihamidzic
Edin Ribić
Zijad Salihamidzic
prosvjeta
prosvjeta
Emir Tafa Džumhur
turizam i
ugostiteljstvo seoski turizam
turizam i ugostiteljstvo - seoski turizam
Edin Ribić
usluge
turoperatera,
ostale usluge u
turizmu
usluge turoperatera, ostale usluge u turizmu
Lana Begtašević
Velagić
poljoprivrednoprehrambena
djelatnost
poljoprivredno-prehrambena djelatnost
Alma
Huseinbegov
ić
Nusret
Savez poljoprivrednih udruženja Konjic
Avdibegović
Varda bb.
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
169
036 735 040
036 735 041
061 140 361
info@poljoprivredakonjic.ba
punomasni ovčiji Repovački sir
šljiva- Požegača
170
171
172
173
174
UG "Brusnica"
Osman
Varda bb.
Perva
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 735 041
036 735 041
061 175 868; 061 935 766
info@poljoprivredakonjic.ba
izeta.n@hotmail.com
U.G. "Organizacija sportskih ribolovaca
Đenan
Konjic"
Jahura
Stara čaršija bb
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 727-268
061 407 305
osrkonjic@gmail.com
Zavičajni muzej Konjic
Adem
Stara čaršija bb
Hadžalija
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 727080
061 708 603
narodni_univerzitet@hotmail.com
memicdi@hotmail.com
Drvorezbarska radnja "Braća Nikšić" Armin Nikšić
Varda 2
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 725-239
061 212 423
info@bracaniksic.com
Rukotvorine d.o.o. Konjic
Adem Nikšić
Varda br. 2
88 400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 727-299
036 725 753
061/194-753
info@rukotvorine.com
rukotvorine@bih.net.ba
Izeta Nefer
eksploatiranje
ljekobilja
eksploatiranje ljekobilja
Hrabren Kapić
organizovanje
sportskorekreativnog
ribolova na
području Općine
Konjic
organizovanje sportsko-rekreativnog ribolova na području
Općine Konjic
Dina Memić
muzejska
djelatnost
muzejska djelatnost
izrada
rezbarskog
namještaja
izrada rezbarskog namještaja
drvorezbarstvo
drvorezbarstvo
brusnica
175
176
177
178
179
180
181
Odred izviđača "Neretva"
Zoran
Ahmed Erzumlić-Hamić udruženjeOmladinska br. 4
Stenekokupljanje djece
88 400 Konjic
Švabo
i omladine
Bosna i Hercegovina
036 730 122
036 730 040
061 981 644
ahmed.e@bih.net.ba
neretva@bih.net.ba
Ustanova narodni univerzitet Konjic
Adem
Benjamin Mušinović
kulturnoVarda 1
Hadžajlija
obrazovna,
88 400 Konjic
bibliotečka i
Bosna i Hercegovina
muzeološka
036 726 166
036 727 080
062 454 645
narodni univerzitet@hotmail.com
Europe Rafting Neretva
Samir Krivić
Samir Krivić
Kolonija 16
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina
061 817 209
info@europerafting.com
Kuk Raft
Enes Cibo
Enes Cibo
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina
061 383 341
Agencija za sportski turizam "HIT-RAFT" Muhidin
Muhidin
Ban Vir - Glavatičevo, Konjic
Hadžiosman
Hadžiosmanović
88400 Konjic
ović
Bosna i Hercegovina
036 739 221
hitko@hitkorafting.com
"GARDEN CITY" - HOTEL KONJIC
Trbića polje bb
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 712 803
036 712 805
info@gardencity.ba
Hotel "KONAK" Konjic
Stara čaršija bb.
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 735 550
036 735 920
udruženje-okupljanje djece i omladine
kulturno-obrazovna, bibliotečka i muzeološka
turističke usluge u nautičkom sportu
rafting
rafting, motocros
Bećirević
Prom invest
Mediha Zahirović
hotelijerstvo
Sejo Ćibo
Samir Gijo
hotelijerstvo
182
183
184
185
186
187
Bujice d.d.
Stara čaršija bb
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 734 060
036 734 061
bujice@bih.net.ba
SUR ''Orahovica''
Orahovica bb
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina
036 721 580
036 721 585
info@restoran-orahovica.co.ba
AGROMEDEX d.o.o. KONJIC
Kolonija bb
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina
070 232 551
036 721 085
Općina Jablanica
Pere Bilića 25
88420 Jablanica
Bosna i Hercegovina
036 751 300
036 753 215
jabl.o.vnih.net.ba
Savez poljoprivrednih udruženja
Jablanica
Doljanka bb
88420 Jablanica
Bosna i Hercegovina
036 752 077
036 752 077
spu.jablanica@hotmail.com
Udruženje privrednika Jablanica
Bitka za ranjenike bb
88420 Jablanica
Bosna i Hercegovina
036 752 905
036 752 905
priv.jablanica@bih.net.ba
Ahmet
Boloban
Sanela Butrović
niskogradnja i visokogradnja
Amra Lukšija
Asim Kurtić
ugostiteljstvo
Sejo Duran
Aldin Gološ
trgovina i prijevoz
Salem
Delić
Salem Delić
organ uprave
Muahamed
Idrizović
Samir Tabak
poljoprivreda
Nezir
Kevrić
Alma Gabela
udruženje
Sala
AC Sunce d.o.o. PJ Sunce travel
Munikoza
Željeznička bb
88420 Jablanica
188
Bosna i Hercegovina
036 753 113
036 753 113
suncetravel@gmail.com
Zemljoradnička zadruga "Jablanica"
Doljanka bb
88420 Jablanica
189
Bosna i Hercegovina
036 752 405
036 752 405
cmir.sukman@gmail.com
JU Muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi" Ćamil Cero
Ulica Bitka za ranjenike b.b.
88420 Jablanica
Bosna i Hercegovina
190
036 752 705
036 752 709
muzrjjablanica@yahoo.com
191
192
193
Planinarsko smučarsko Društvo
"Vilinac"
Ul. Omladinsko šetalište bb
88420 Jablanica
Bosna i Hercegovina
061 285 684
nsiric@hotmail.com
Pekara "ZLATNO ZRNO" d.o.o.
Ribnjak "Grabovica"
Bosanska bb
88420 Jablanica
Bosna i Hercegovina
036 753 675
036 752 540
Lovačka organizacija „Tetrijeb“ Putnikova bb
88420 Jablanica
Bosna i Hercegovina
071 371 582
061 371 582
Smajo
Karić
Jasmina Hindić
turizam
Emir Šukman
poljoprivreda
Ćamil Cero
muzejska i bibliotečka djelatnost
Nihad Širić
planinski turizam
Smajo Karić
pekarstvo, ribarstvo
Đemil Palić
sportska djelatnost
Udruženje pčelara "Bagrem" Jablanica
Omladinsko šetalište SP-32
88420 Jablanica
Bosna
i Hercegovina
194
036 758 100
036 758 137
mirsad.klepo@bih.net.ba
195
196
197
198
199
UTP "Čvrsnica" Jablanica
Željeznička 7
88420 Jablanica
Bosna i Hercegovina
036 752 742
036 753 136
"NANSPROMEX" d.o.o.
Spomen kompleks Muzeja
88420 Jablanica
Bosna i Hercegovina
036 752 902
036 752 902
BIO BRAND d.o.o.
Pere Bilića br.102
88420 Jablanica
Bosna i Hercegovina
036 757 111
036 757 112
info@biobrand.ba
Društvo "Josip Broz Tito"
Muzej Bitka na Neretvi bb
88420 Jablanica
Bosna i Hercegovina
061 627 106
061 714 766
bitkananeretvi@yahoo.com
Klub ekstremnih sportova "4 seasons"
Željeznička 6b
88420 Jablanica
Bosna i Hercegovina
061 627 220
zebicaj@yahoo.com
Mirsad
Klepo
Arsen Sikimić
pčelarstvo
Smail
Maksumić
Smail Maksumić
ugostiteljstvo
Aida
Maksumić
Aida Maksumić
ugostiteljstvo
Milada
Zahirović
Munever Zahirović
proizvodnja dodataka prehrani
Almir
Čemić
Almir Čemić
istorijska obilježja iz NOB-a i turizam
Ajdin Zebić
planinarenje; alpinizam; rafting
cardio fit+C
Opština Trebinje
Vuka Karadžića 2
89101 Trebinje
Bosna
i Hercegovina
200
059 260 742
059 274 400
opstina@trebinje.rs.ba
privreda@trebinje.rs.ba
Turistička organizacija opštine Trebinje
Preobraženska ulica bb
89101 Trebinje
Bosna
i Hercegovina
201
059 273 120
059 273 122
tourist_trebinje@yahoo.com
202
203
204
205
Muzej Hercegovine Trebinje
Stari grad 59
89101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
059 271 061
059 271 060
muzejhtr@teol.net
jelena dabar@hotmail.com
Hotel "Platani"
Ulica Rista i Bete Vukanovića
89101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
059 274 060
059 270 421
hotel.platani@gmail.com
Vucurevic d.o.o. Hotel "In"
Dušanova b.b.
89101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
059 226 200
info@hotelintrebinje.com
Ljekobilje d.o.o.
Kralja Petra I Oslobodioca br.55
89101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
059 240 960
059 240 930
ljbilje@gmail.com
Dobroslav
Ćuk
Ljiljana Robović
Tatjana
Bulajić
opština
promocija opštine
Veseljka
Salatić
Jelena Pujić
muzejska djelatnost
Vlado Ružić
Jelena Bošković
hotelijerstvo
Milan
Vučurević
Milan Vučurević
hotelijerstvo - turizam
Slobodanka
Čomić
Slobodanka Čomić
Otkup, prerada i prozvodnja ljekovitog, aromatičnog i
začinskog bilja
206
207
208
209
210
211
212
Udruženje pčelara opštine Trebinje
Rastoci bb
89101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
059 227 557
oninkovic@het.ba
Pčelarska zadruga Žalfija
Stepe Stepanovića bb
89101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
059 245 350
pzzalfija@teol.net
Herzeg med d.o.o.
Mokri dolovi 31
89101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
059 220 606
info@herzegmed.ba
AD Popovo polje
Republike Srpske 37
89101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
059 223 949
059 223 908
ppolje@teol.net
"PROTO" d.o.o.Trebinje
Carice Anžujske
89101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
065 264 057
info@vinarija-popovopolje.com
Podrum "Bojanić"
Pridvorci 28
89101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
065 219 706
065 987 462
podrum bojanic@yahoo.com
Planinarsko društvo "Vučji zub"
Nemanjina b.b.
89101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
065 753 896
vucji.zub@gmail.com
Obrad
Ninković
Obrad Ninković
organizacija i edukacija pčelara
Vladimir
Čerečina
Vladimir Čerečina
otkup meda, proizvodnja pčelinjih proizvoda
hercegovački med
Zoran Jakšić
Zoran Jakšić
distribucija domaćeg meda
hercegovački med
Jadranka
Aleksić
Jadranka Aleksić
uzgoj i prodaja grožđa i jabuka
Davor
Anđušić
Mladen Anđušić
vinarstvo i ugostiteljstvo
vinogradastvo i vinarstvo
Igor Škero
Igor Škero
planinarenje, brdski biciklizam, alpinizam
vino "Vranac"
vino "Žilavka"
213
214
215
216
217
Milan
Milanka Ninković
prevoz putnika u drumskom saobraćaju i poslovi turističke
"UBLA - TOURS" d.o.o. Trebinje
Grubač
agencije
Ul. Vuka Karadžića br.25
89 101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
059 273 333
059 273 330
info@ublatours.com
Podrumi manastira Tvrdoš d.o.o.
Tihomir
Tihomir Kuduz
proizvodnja vina i rakije
Trebinje
Kuduz
Tvrdoš bb
89 101 Trebinje
Bosna i Hercegovina
059 246 810
059 246 811
tpodrumi@teol.net
Institut za fizikalnu medicinu,
Dr. Branislav Slobodanka Biberdžić
Zdravstveni
Turizam: zdravstveni turizam.
rehabilitaciju i reumatologiju "Dr. Simo
Radojičić
00382 31 658 555,
turizam
Milošević" Igalo
00382 63 211 315
Sava Ilića 5
inig.mark@t-com.me
85 347 Igalo
Crna Gora
00382 31 658 555, 658 999
00382 31 332 725
inig.mark@t-com.me
Slobodan
Ružica Japundžić 79.11 Djelatnost
Turizam: ponuda hotelskih usluga, usluga smještaja u
Summer d.o.o.
Papović
Papović
putničkih
apartmanima i sobama i u autentičnom smještaju na moru i
Ulica Stjepana Šarenca 7-9
00382 67 545 887
agencija
planinama; organizacija transfera turista i najam vozila i
85 340 Herceg Novi
(mob.)
plovila; organizacija i izvođenje izleta za grupe i VIP goste u
Crna Gora
00382 31 345371
CG i okolnim zemljama i usluge vodičke službe; specijalni
031 344 232
tasummer@t-com.me
programi ronjenja, planinarenja, lova, aktivnog odmora na
031 345 371
selu, u primorskom i planinskom ambijentu, vjenčanja; poslovi
mitarp@t-com.me
zastupanja inostranih tour operatera i agencija.
Turistička organizacija Herceg Novi
Jova Dabovića 12
85 340 Herceg Novi
Crna Gora
00382 31 350 821
00382 31 350 840
info@hercegnovi.travel
www.hercegnovi.travel
Bogdan
Kočetanović
Bogdan Kočetanović
00382 31 350 820
00382 31 350 840
info@hercegnovi.travel
Turizam
Turizam: inofrmativno-propagandna djelatnost, promocija
grada i njegove ukupne turističke ponude, saradnja sa ostalim
privrednim subjektima iz oblasti turizma.
vino Vranac
Promocija, distribucija i prodaja profesionalnih eko
sredstava šeste generacije za higijenu, dezinfekciju
i sterilizaciju na bazi aktivnog ili
nascentnogkiseonika, referentnog proizvodjača sa
međunarodnim sertifikatom za svoje proizvode koji
se koriste u hotelijerstvu, ugostiteljstvu, trgovini,
proizvodnji itd.
218
219
220
221
222
223
TA Trend Travel
Trg Herceg Stjepana 4
85 340 Herceg Novi
Crna Gora
00382 31 321 639
00382 69 570 027
trendtravel@t-com.me
www.trendtravelmontenegro.com
Turističko društvo Djenović
Djenović b.b.
85 345 Herceg Novi
Crna Gora
00382 31 676 398
tddjenovic@t-com.me
www.djenovic.net
TA Montenegro Travel Service
Stepenište 28. oktobra br.5
85 340 Herceg Novi
Crna Gora
00382 31 350 550
00382 31 350 551
info@montenegrotravelservice.com
www.montenegrotravelservice.com
Domaći Luštički proizvodi
(član Maslinarskog društva "Boka")
Luštica
85 340 Herceg Novi
Crna Gora
00382 31 632 234
maslina.boka@t-com.me
www.malsinaboka.org
Opština Herceg Novi
Trg Maršala Tita2
85340 Herceg Novi
Crna Gora
00382 31 321 564
00382 31 321 052
kabinetvhercegnovi.me
www.herceg-novi.me
Labosta d.o.o.
Njegoševa 176
85 340 Herceg Novi
Crna Gora
00382 31 322 923
www.labosta.wordpress.com
Veselin
Krivokapić
Olivera Krivokapić
00382 31 321 639
00382 69 570 027
trendtravel@t-com.me
Turizam
Turizam: transfer servis, izleti, privatni smještaj, hotelski
smještaj, rent-a-car.
Milan
Pavlović
Milena Vasiljević
00382 31 676 398
00382 69 625 971
tddjenovic@t-com.me
Turizam
Turizam: agencija - posrednik
Miljan
Novaković
Miljan Novaković
00382 67 805 307
Turizam
Turizam: smještaj, organizovanje izleta, transfera, aktivnosti,
team building-a.
Vesna Djukić
Štefica Seratlić
00382 67 391 093
Proizvodnja
autohtonih
proizvoda
Poljoprivredno-prehrambrena oblast: proizvodnja mlijeka i
mliječnih autohtonih proizvoda, proizvodnja mesa i mesnih
autohtonih proizvoda, proizvodnja maslinovog ulja.
Dejan
Mandić
Milan Bandarać
Stane
Lazarević
Stane Lazarević
labosta.travel@gmail.c
om 00382 69 777 575
turistička
agencija-tour
operator
privatni i hotelski smještaj u CG, organizacija izleta,
zastupanje inostranih turističkih kompanija, izrada i
višednevne ture, vikend ture, incentive, vodicke usluge,
implemenracija programa višednevnih tura kroz CG i
prodaja aranzmana za krstarenje, planinarske i pješačke ture
susjedne države
po CG, rent-a-car
224
225
226
227
228
229
Black Mountain d.o.o.
Jack Delf
Jack Delf
SKD tour
Nikole Ljubibratića br. 76
00382 67 268 971
operator
85 340 Herceg Novi
info@montenegroholid
Crna Gora
ay.com
www.montenegroholiday.com
Opština Kotor
Marija
Nikola Banović
Stari Grad 317
Ćatović
85330 Kotor
Crna Gora
00382 32 325 860
00382 32 325 862
kabinet.predsjednik@opstinakotor.com
www.cg.opstinakotor.org
Turistička organizacija Kotor
Zoran
Dragana Maslovar
Turizam
Stari grad 315
Živković
00382 32 325 947
85 330 Kotor
tokotor@t-com.me
Crna Gora
00382 32 325 947
00382 32 322 886
tokotor@t-com.me
www.kotor.travel
Atelje "Slaby"
Milivoj Slaby
Milivoj Slaby
Proizvodnja
Mažina b.b.
00382 67 807 453
etno suvenira
85320 Kotor
Crna Gora
00382 67 807 453
Mibost Joketić d.o.o.
Danijela
Dijana Djolović
turizam i
Dobrota, Kriva ulica
Joketić
ugostiteljstvo
85 330 Kotor
Crna Gora
00382 32 333 500
00382 32 333 520
hotelforzamare@t-com.me
www.forzamare.com
Hotel Splendido Management Company
Dragan
Milovan Manojlović hoteli i moteli sa
Doo
Pejović
00382 69 632 758
restoranom
Glavati b.b. Prčanj
00382 32 336 246
85 330 Kotor
logistika@splendidoCrna Gora
hotel.com
00382 32 301 700
00382 32 336 246
rezervacije@splendido-hotel.com
www.splendido-hotel.com
adventure travel tours and activities, MICE
tourism consultancy
Turizam: promocija i unaprijedjenje izvornih vrijednosti grada,
aktiviranje turističkih resursa podsticanjem, koordinisanje i
organizacija manifestacija, informisanje turista, podsticanje
akcija na zaštiti kulturnog i turističkog prostora, realizacija
boravka studijskih grupa, praćenje turističkog prometa,
saradnja sa opštinom i dr. Institucijama u cilju poboljšanja
uslova boravka turista, saradnja sa NVO-ima, ugostiteljima idr.
Poljoprivredno-prehrambrena oblast: proizvodnja suvenira
ručne izrade u terakoti (glini) sa motivima kulturno-istorijskog
nasljedja ovog podneblja (amfore, pila itd).
Hotel "Fotza Mare" 5*, TA "Forza Cattaro", Caffe Bar "Forza"
djelatnosti restorana, usluge pripremanja i posluživanja pića,
pomorski i priobalni prevoz putnika
ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane sa
njima, zabavne i rekreativne djelatnosti
230
Gradska biblioteka i čitaonica Kotor
Pjaca od kina, Stari grad
85 330 Kotor
Crna Gora
00382 32 323 532
00382 322 300
biblioteka.ko@gmail.com
JU Kulturni centar " Nikola Djurković"
Stari grad
85 330 Kotor
Crna Gora
231
00382 32 304 140
00382 32 322 300
kult.c.kotor@t-com.me
Marija
Starčević
Saša
Milošević
Jasmina Bajo
00382 67 259 912
nbko@t-com.me
biblioterkarska i
izdavačka
djelatnost,
pedagoško
edukativna,
zaštita kulturne
baštine,
organizacija
izložbi,
edukacije,
naučnoistraživački rad,
prezentacije
Karolina Radulović
pedagoškokult.c.kotor@t-com.me
edukativna
djelatnost,
zaštita kulturne
baštine
Maslinarsko društvo "Boka"-Boka
Vesna Djukić
Vesna Djukić
Kotorska
00382 67 201 732
Nikole Djurkovića 2
232
85 320 Tivat
Crna Gora
maslina.boka@t-com.me
www.maslinaboka.org
Opština Tivat
Dragan
Jovanka Laličić
Nikole Djurkovića b.b. ,
85320 Kankaraš
Tivat
Crna Gora
233
00382 32 671 225
00382 32 671 387
tivat@t-com.me
www.opstinativat.com
Turistička organizacija Tivat
v.d.
Magdalena Tujković
Palih boraca 8
Bernarda
00382 67 239 092
85 320 Tivat
Moškov
Crna
Gora
234
00382 32 671 323, 671 324
00382 32 671 323
totivat@t-com.me
www.tivat.travel
Poljoprivreda,
maslinarstvo
Turizam
publikacije, književne večeri, radionice za djecu, izložbe
kolekcija starih i rijetkih knjiga, književno nasljedje
Boke; publikacije, organizovanje sajma knjiga i
različitih manifestacija koje se tiču popularisanja
knjige i čitanja
organizovanje izložbi, bibliotekarska i izdavačka djelatnost,
aktivni projekti, prezentacije
predstave, publikacije, izložbe, festivali
Poljoprivredno-prehrambrena oblast: proizvodnja masline, Manifestacije, aktivno učešće turističkih grupa u
malinovog ulja i stone maline. Obnova i razvoj maslinarstva.
održavanju, berbi i preradi masline, sajamski
Turizam: oleoturizam: smještaj, degustacija. Putevi masline i
nastupi. Organizovanje masnifestacija: "Berba
punktovi za degustaciju i kupovinu ulja i drugih domaćih
masline u Boki" -oktobar, novembar, Sajam masline i
proizvoda.
vina u Bijeloj-druga nedjelja februara i "Bokeška
maslina"-kraj februara.
Turizam: unaprijeđenje i promocija izvornih vrijednosti
područja opštine za koju je osnovana podsticanje,
koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih,
privrednih, sportskih i drugih manifestacija; podsticanje i
organizovanje akcija usmjerenih na zaštitu i očuvanje životne
sredine i kulturnog nasljeđa; pružanje servisnih usluga i
informacija gostima; registrovanje i praćenje turističkog
prometa na teritoriji opštine.
235
236
237
238
239
240
Snoopy Travel
Nbonići b.b.
85 320 Tivat
Crna Gora
00382 67 598 485
00382 32 671 250
ercegovic.snoopy@gmail.com
Turistička organizacija Nikšić
Ivana Milutinovića 10
81 400 Nikšić
Crna Gora
00382 40 213 262
00382 40 212 511
info@niksic.travel
toniksic@t-com.me
Vladimir
Ercegović
Vladimir Ercegović
ercegovic.snoopy@gm
ail.com
Turizam i
prevoz
Turizam: organizovanje putovanja, usluge prevoza u zemlji i
inostranstvu, transferi.
Dragica
Popović
Slavka Grgurević
00382 40 212 511
Promocija i
unapređenje
turističkih
potencijala
Nikšića
Turizam: objedinjavanje turističke ponude grada, izrada
promotivnog materijala, organizacija manifestacija u cilju
poboljšanja turističke promocije, učešće u projektima vezanih
za turizam, istraživanje tržišta.
Montex AD, TA Montex Tours
Trg Slobode 14
81 400 Nikšić
Crna Gora
00382 40 200 756, 757, 758
00382 40 213 430
montex-tours@t-com.me
NVO "Morakovo" Morakovo Nikšić
Morakovo b.b.
81 400 Nikšić
Crna Gora
00382 040 250 644
00382 69 357 144
morakovo.nvo@gmail.com
HTP Onogošt, AD Nikšić
Njegoševa 24
81 402 Nikšić
Crna Gora
00382 40 242 860, 242 861
00382 40 242 861
onogost@t-com.me
www.onogost.me
Mljekara "Nika" - Nikšić
Partizanski put b.b.
81 400 Nikšić
Crna Gora
0382 40 222 012
nika-nk@t-com.me
www.mljekara-nika.com
Predrag
Delibašić
Milka Mijušković
00382 69 323 585
Turizam
Turizam: organizacija đačkih ekskurzija, izleta, prodaja avio
karata.
Trgovina.
Marina
Kovačević
Marina Kovačević
00382 69 357 144
Očuvanje
prirode i
promocija
turizma
Turizam: obilježavanje biciklističkih staza (do sad obiljezili
150km) i staza za šetnju; organizovanje manifestacija u
brdskom biciklizmu; promocija "Zabrana Kralja Nikole" u
Morakovu; promocija "Jerininog grada" - srednjevjekovna
tvrđava
Organizovanje međunarodnog kampa sa djecom
doma "Mladost" iz Bijele i doma "Rada Vranješević"
iz Banja Luke - "U samoći suze rastu, ja ne volim da
sam sam"
Zoran
Stojanović
Zoran Stojanović
00382 67 604 755
Hotelijerstvo
Turizam: smještajni kapaciteti, organizovaje seminara i
proslava; sve ostale ugostiteljske usluge Hotel "Onogošt"
Nikšić, hotel "Teuta" Risan i Hotel "Nikšić" Sutomore
Tomislav
Žižić
Tomislav Žižić
00382 67 230 667
Prerada i
Poljoprivredno-prehrambrena oblast: pasterizovano
prodaja mlijeka,
mlijeko, kisjelo-mliječni program (jogurt, kisjelo mlijeko,
kisjelo-mliječnih pavlaka), sirevi (kačkavalj, trapist, laki sir, sirevi za pekarsku
proizvoda,
industriju), organski programi (jogurt, pavlaka, surutka i
sireva i
organski sir).
maslaca.
241
242
243
244
245
246
Anitra Travel Agency
Njegoševa 12
81 400 Nikšić
Crna Gora
00382 40 200 598
00382 40 214 565
anitra@t-com.me
www.tara-grab.com
Ski centar Vučje
Veselina Mesleše br. 13
81 400 Nikšić
Crna Gora
00382 67 637 049
00382 40 218 620
vucje.niksic@gmail.com
www.vucje.me
Opština Nikšić
Njegoševa 18
81 400 Nikšić
Crna Gora
00382 40 214 239
00382 40 200 485
predsjedniknk@t-com.me
www.niksic.me
NVO "Dani drenjina"
Ul. IV Crnogorska brigada br.4
81400 Nikšić
Crna Gora
00382 40 230 910
dragamirjacic@gmail.com
Off road Jeep adventure
Vuka Karadžića 17
81 400 Nikšić
Crna Gora
00382 40 212 231
www.jeepadventures.org
Etno selo Donja Crkva
81 400 Nikšić
Crna Gora
Veljko
Vujanović
Rajka Stevović
Outdoor
aktivnosti i
aktivni turizam
Turizam: outdoor aktivnosti, aktivni turizam, rafting rijekom
Tarom, jeep ture, jeep safari, kongresni turizam, kanjoning,
avio karte.
Vidoje
Perović
Vanja Tomašević
00382 40 218 620
00382 67 637 049
Turizam i
ugostiteljstvo
Turizam: ugostiteljstvo, sportsko-rekreativno izletište
Nebojša
Radojičić
Slobodanka Roganović
Mirjačić
Slobodan
Mirjačić Dragica 00382 poljoprivredno- džem, kompot, marinirana drenjina, sirup, bez šećera, bistri
67 427 394
prehrambena
sok, gusti sok, sirup, liker, rakija, sušena drenjina
djelatnost:
sakupljanje i
prerada drenjina
Dragan
Grgurević
Dušan
Bjelica
Dragan Grgurević
00382 69 261 679
spicog@gmail.com
turističke jeep obilazak CG po već pripremljenim maršutama (našim vozilima
ture
ili s našim vodičima i vašim vozilima), ture s vodičima za
mototkros, ture po makadamima CG po želji, jednodnevni
aranžmani
Dušan Bjelica
poljoprivredno00382 67 821 870
prehrambrena
dusanbjelica71@gmail. obalsti i turizam
com
proivodnja mesa I mesnih proizvoda, uzgajalište konja
proizvodnja soka od zove, nane, koprive; svi sokovi
kao i proizvodi od drenjine su ekološki
višednevni aranžmani (po želji, foto safari, rafting,
kanjoning, bajking, hajking, ribolov)
smještaj (10apartmana), uslužna djelatnost
(restoran), organizacija snow bording-a
D.o.o. mali hotel "Sindčel"
Danila
Bojovića b.b.
81000 Podgorica
Crna Gora
247
00382 40 213 655
00382 40 212 591
sindcelnk@gmail.com
www.sindcel.me
Hotel "Astoria" , "Nemesis" d.o.o.
Ul. Slobode 16/1
81000 Podgorica
Crna Gora
248
00382 20 232 044
00382 20 232 012
nemesis1@t-com.me
www.astoriamontenegro.com
Crnogorski nacionalni suveniri
84 000 Bijelo Polje
249
Crna Gora
250
251
252
253
254
Eko čajevi
Rasovo-stari Resnik
84 000 Bijelo Polje
Crna Gora
Hotel "Ravnjak" AD
Kanjon Tare
www.ravnjak.org
www.ravnjak-hotel.com
Crna Gora
D.o.o. "Sanja-Comerce"
Kaludjerovina b.b.
32 000 Tivat
Crna Gora
www.tif.co.me
AVACOM
Njegoševa 1/3
85 320 Tivat
Crna Gora
www.vucinovic.com
HTP "Primorje"
ul. 21. Novembra b.b.
85 320 Tivat
Crna Gora
00382 32 671 277, 672 261
primorjesales@t-com.me
www.primorje.me
Pejaković
Bjanka
Pejaković Bjanka
sindcelnk@gmail.com
turizam
smještaj i restoran
sala za sastanke, skupove i prezentacije od 213
mjesta
Perović
Nikola
Marković Marija
00382 32 302 720
turizam
Hotel "Astoria"-Kotor, hotel "Astoria"-Budva, restoran "Astoria"Podgorica, "Astoria Beach"-Budva
smještaj, hrana i piće, hotelska plaža-Budva,
proizvodnja peciva, kolača i sladoleda za sebe i
treća lica-Lastva
Mašan B.
Bojić
Mašan B. Bojić
izrada suvenira
masanbojic@gmail.co
m 00382 68 715 597
izrada nacionalnih suvenira od drveta
Dušan
Joksimović
Dušan Joksimović
00382 67 361 025
00382 67 443 421
fitoterapija,
liječenje
biljkama
fitoterapija, liječenje ljekovitim biljem, prikupljanje ljekovitog
billja,
liječenje medom i ljekovitim biljem apiterapija
Veselin
Grdinić
Veselin Grdinić
00 382 69 350 423
00382 69 494 501
vesko1961@gmail.com
turizam
smještaj, restoran
organizacija raftinga, bandžija, pješačkih tura, džip
tura, alpinističkih tura, obilasci manastira, jahanje
konja, montibajk, foto safari...
Sanja
Rajković
Sanja Rajković
tifa@t-com.me
00382 69 390 362
00382 32 677 052
turizam,
ugostiteljstvo
turizam u domaćoj radinosti, apartmani blok "TIF"
ugostiteljstvo
Zlatko
Vučinović
Zlatko Vučinović
zlatko@avacom.me
000382 32 673 270
00382 69 045 185
IT sektor,
turizam
časopis-vodič "TOP Montenegro"
izrada web sajtova
Predrag
Jelušić
Maja Franović Pejović
taprimorje@t-com.me
turizam
hotelsko - ugostiteljska djelatnost
Hotel "Palma" Tivat i hotel "Planika" Žabljak
Adventure Montenegro
Rino Janović
Rino Janović
Stari Grad 375
00382 67 227 315
85 330 Kotor
adventuremontenegro
255
Crna Gora
@t-com.me
00382 69 049 733
adventuremontenegro@t-com.me
www.adventuremontenegro.com
HTP "Mimoza" Tivat, hotel "Kamelija"
Marko
Goran Vujić, direktor
Donja Lastva, 85 320 Tivat
Petričević
prodaje 00382 32
Crna Gora
671 305
256
00382 32 684 588
00382 32 671 305
htpmimozaad@t-com.me
www.htpmimoza.me
HTP "Mimoza" Tivat, hotel "Pine"
Marko
Goran Vujić, direktor
Donja Lastva, 85 320 Tivat
00382 Petričević
prodaje 00382 32
32
671
255
00382
32
671
671 305
257
305
htpmimozaad@t-com.me
www.htpmimoza.me
HTP "Mimoza" Tivat, hotel "Mimoza"
Donja Lastva, 85 320 Tivat
00382 32 672 393
258
00382 32 671 305
htpmimozaad@t-com.me
www.htpmimoza.me
Rotor d.o.o. Tivat, hotel "Villa Royal"
Kalimanjska 18, 85 320 Tivat
00382 32 675 310
00382 69 358 309
259
00382 32 675 310
villaroyal@tcom.me
www.rotortivat.com
Rotor d.o.o. Tivat, hotel "Splendido MB"
Kalimanjska 34, 85 320 Tivat
Crna Gora
00382 32 671 077
260
00382 69 358 310
00382 32 671 077
splendidomb@t-com.me
www.rotortivat.com
Marko
Petričević
turizam,
ugostiteljstvo
kayaking, rafting, hiking, walking, shore excursions, rent a
kayak, bike, boat, car/van
turizam,
ugostiteljstvo
ugostiteljstvo
turizam,
ugostiteljstvo
ugostiteljstvo
Goran Vujić, direktor
prodaje 00382 32
671 305
turizam,
ugostiteljstvo
ugostiteljstvo
Nada Dabović
00382 32 675 310
00382 69 358 309
turizam,
ugostiteljstvo
Martina Mračević
00382 69 358 310
turizam,
ugostiteljstvo
ugostiteljstvo: konoba "Cesarica", Stari grad Kotor
261
262
263
264
265
266
267
Olio - Sustaš Bar
B.C.B - Kula "B"
85 000 Bar
Crna Gora
00382 344 325
olio-sustas@hotmail.com
Olivmont - Bar
Bulevar Revolucije Kula A
00382 69 243 845
e-mail: olivmont@t-com.me
030 313737
www.olivmont.com
Hotels"N" Group, Hotel "Magnolija"
Trg Magnolije b.b., 85 320 Tivat
00382 32 673 431
reception@hotelmagnoliativat.com
www.hotelmagnoliativat.com
Montenegrino, d.o.o.
Ul. 21. novembra 9, 85 320 Tivat
00382 674 900
00382 674 747
montenegrinom@tcom.me
www.facebook.com/hotel.montenegrino
Unique projects hotel "Cattaro"
Stari grad, Trg od oružja, 85 330 Kotor
Crna Gora
00382 32 311 000
00382 32 311 080
cattarohotel@t-com.me
www.cattarohotel.com
Hotel "Villa Duomo"
Stari grad 358, 85 310 Kotor
00382 32 323 111
00382 323 030
villaduomo@yahoo.com
www.villaduomo.com
Hostel "Old Town" - Kotor
Stari Grad 284, 85 330 Kotor
Crna Gora
00382 32 325 317
info@hostel-kotor.me
www.hostel-kotor.me
Nedjeljka
Šaltić
Božo Šaltić
00382 69 564 170
poljoprivrednoprehrambrena
obalst
Mirjana Babi'
Mirjana Babic
tradicionalni,
rucno izradjeni
sapun od
malsina, ulja ya
masazu
Nemanja
Ćuković
Danijel Svilar
00382 68 806 051
manager@hotelmagnol
iativat.com
ugostiteljstvo
hotel, restoran
Milivoje
Tomašević
Goran Klarić
ugostiteljstvo
Hotel "Montenegrino", restoran "Montenegrino", lounge barpizzeria "Lungo Mare"
Boris Perišić Boris Perišić 00382 67
330 382
ugostiteljstvo
smještaj
Bogdan
Kočetanović
ugostiteljstvo /
turizam
smještaj, doručak
ugostiteljstvo
ugostiteljstvo, smještaj
Slavenko
Šućur
Uroš Mihailović
00382 68 451 968
Uzgoj i proizvodnja masline (zelene, crne), maslinovo ulje,
sušena smokva.
Specijalitet "šalta" (eko proizvod), šipak (banki).
268
269
270
271
272
Hotel "Vardar"
Trg od Oružja, Stari grad, 85 330 Kotor
Crna Gora
00382 32 325 084
00382 32 325 074
info@hotelvardar.com
www.hotelvardar.com
Hotel "Marija"
Stari grad 449, 85 330 Kotor
Crna Gora
00382 32 325 062
00382 32 325 073
hotel.marija.kotor.@t-com.me
www.hotelmarija.me
Hotel "Marija 2"
Dobrota, 85 330 Kotor
00382 32 335 308
00382 32 335 310
hotelmarija@t-com.me
www.hotelmarija.com
Galerija "Nives"
Stari Grad 315
85 330 Kotor
Crna Gora
00382 32 322 009
galerija.nives@gmail.com
NVO "Expeditio"
Centar za održivi prostorni razvoj
Poštanski fah 85, 85 330 Kotor
Crna Gora
00382 32 302 520
00382 32 302 521
expeditio@t-com.me
Državni arhiv CG-Istorijski arhiv Kotor
Stari grad 318, 85 330 Kotor
Crna Gora
00382 32 325 178
00382 32 325 184
273
00382 77 273 232
snezana.pejovic@dacg.gov.me
Dejan
Uskoković
Zlatinka Bjelobrković
turizam i
ugostiteljstvo
Hotel "Vardar", restoran "Galion", kafe-restoran "Dojmi"
Branko
Radanović
Božidarka Mačić
00382 32 325 062
turizam i
ugostiteljstvo
Hotel, restoran
Branko
Radanović
Božidarka Mačić
00382 32 325 062
turizam i
ugostiteljstvo
Hotel, restoran
turizam
galerija slika
Nives Kunjić
Aleksandra
Kapetanović
Stevan
Radunović
Projekti: "Valorizacija ruralnog nasljedja u CG-pilot područjeProizvod-usluga: štampani i elektronski materijal
Aleksandra
Kulturno
Zalazi", "Promocija principa održivog razvoja u javnim
vezan za promovisanje vrijednosti nasljedja područja
Kapetanović
nasljedje,
Boke Kotorske i CG, publikacije, veb sajtovi, baze
sandra@expeditio.org kulturni pejzaž, prostorima Boke Kotorske", "Oživljavanje gradskih trgovau
balkanskim gradovima". Brend: štampani materijal, veb
podataka kulturnih aktera na području Boke
održiva (zelena)
sajtovi, radionice i radni kampovi restauracije koji se
Kotorske.
arhitektura,
organizuju na području Boke Kotorske.
prostorno
planiranje,
razvoj civilnog
društva.
Snežana Pejovićnačelnik Istorijskog
arhiva Kotor
snezana.pejovic@dacg
.gov.me, pejsib@tcom.me
Proizvod-usluga: vodič kroz arhivsku gradju i dr.
Aktivnosti:rad sa naučnim istraživačima, rad sa korisnicima
valorizacija
arhivske gradje, austro-ugarskog katastra. Arhivski fond SN (sudsko-notarska Naučno-obavještajna sredstva, publikacije: Statut
grada Kotora-dvotomno izdanje (prevod originala sa
kancelarija Kotor) 1309-1949, arhivski fond UMP (akta
zaštita arhivske
gradje, obrada vanrednih providura Mletačke Republike u Kotoru) 1684-1797, latinskog i fototipsko izdanje originala iz 1616.god.),
zbirke arhivske gradje, katalozi izložbi itd.
arhivske gradje, Statut grada Kotora iz 1616.god.Brend: Valorizacija Kotora i
cjelokupnog područja svjetske baštine kroz organizovanje
prezentacija
srhivskih izložbi i podizanjem svijesti o značaju arhivske
arhivske gradje.
gradje.
Gradska galerija Kotor
Stari grad, 85 330 Kotor
274
Crna Gora
00382 32 325 204
gradska galerijakotor@t-com.me
JU Centar za konzervaciju i arheologiju
CG, područno odjeljenje Kotor
Stari grad, Palata Drago
85 330 Kotor
Crna Gora
00382 32 325 833
00382 32 302 572
ckacgko@t-com.me
275
Tatjana Kriještorac
t.krijestorac@t-com.me
Djordjije
Vušurović
Jasminka Grgurević
00382 67 457 605
jaka.jaka@t-com.me
kultura
Organizovanje izložbi, prezentacije, pedagoško edukativno
djelovanje.
Brend: Vajarska kolonija, Kotorski vizuelni umjetinici
Usluga-proizvod: istraživanja kulturnih dobara,
Aktivnosti: arheološka istraživanja: ostaci crkve sv. Franje u
Istraživanja
izrada konzervatorskih projekata, sprovodjenje
Ko, Risinium prijestoljnica kraljice Teute-arheološka
kulturnih
istraživanja u Risnu, konzervatorska istraživanja ikona iz crkve konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima, izrada
dobara,
menadžment planova i studija. Brend: Kopija novca
sc. Jovana, Svrčak, Motinj, sprovodjenje konzervatorskih
arheološka
mjera na novcu kralja Balajosa-III vijek p.n.e., sprovodjenje kralja Balajosa, kopija ikona nastalih u radionicama
istraživanja,
bokokotorske slikarske škole, kopije jedrenjaka
konzervatorskih mjera na istorijsko-umjetničkoj zbirci muzeja
izrada
naslikanih u radionici, dobrotska čipka, zavjetne
konzervatorskih Kotor, sprovodjenje konzervatorskih mjera na slikama Špira
pločice. Manifestacije: Bokeljska noć, Karneval,
Bocarića. Područje djelovanja: područje Kotora koje je kao
projekata,
Tripundan, Dan Bokeljske mornarice.
cjelina upisano na UNESCO-vu listu prirodne i kulturne
sprovodjenje
baštine, spomenik od medjunarodnog značaja.
konzervatorskih
mjera na
kulturnim
dobrima, izrada
studija zaštite
kulturnih
dobara, izrada
menadžment
planova, izrada
arheološke
karte CG itd.
Download

tp kompanije - Razvoj turističkog itinerera u prekograničnoj oblasti