HATAY
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü
ANALİZ LİSTESİ
KALINTI LABORATUVARI
SN
Analiz Adı
Doküman Kodu
KYF.DM.02
Yayın Tarihi
07.04.2006
Revizyon No/Tarihi
01/20.02.2012
Sayfa No
1 / 11
2.
Deoxynivalenol (DON) ,
Zearalenone (ZON) Analizi
Gıda ve yemler
3.
Naftalin Analizi
Bal, petek ve ürünleri
Metod Kaynağı
Min Süre Max Süre Numune
QUECHERS Lehotay et al.: J. of AOAC International vol.88 No.2,
2005, 615-629
1 saat 3 saat
1000g
TS EN 15662, Ocak 2010
100g
R-Biopharm DZT MS-PREP immunoaffinity column for LCMS
6 saat 8 saat
determination of DON, ZON, T-2 and HT-2 by LC-MS/MS
100g
İşletme içi
3 saat 5 saat
4.
Nitrat Analizi ** ,
Nitrit analizi
Gıda, yem ve su
TS EN 12014–2 Ocak 2001
1 saat
3 saat
5.
Kafein Analizi
Çay, kahve ve alkolsüz
TS ISO 10727- Aralık 2004
içecekler
2 saat
4 saat
6.
Sudan Boyası (I, II, III, IV) Analizi Gıdalar
Applied Biosystem Aplication Note No:15
4 saat
6 saat
7.
Sorbik Asit ve Benzoik Asit
Nordic Committee On Food Analysis Method No:124-1997
1 saat
3 saat
1.
Pestisit Analizi (LC MS MS) **
Matriks
Gıda, yem ve su
Pestisit Analizi (GC) **
Gıda ve gıda katkı
maddeleri
100g
100g
100g
100g
A. Royer, M. Menand, A. Grimault, P.Y. Communal ; J. Agric.
100g
1 saat 3 saat
Food Chem. 2001, 49, 2152-2158.
Quik method fort he analysis of residues of numerous highly
100g
9.
Ethepon
Gıda ve yemler
polar pestisicides in foods of plant origin involving simultaneous 1 saat 3 saat
extraction (QuPPe Method) version 7 Dec.2012
**Matrikse göre Akredite analizler ; Pestisit analizi: Yaş meyve ve sebzeler, Tahıllar, Yağlı Tohumlar . Nitrat analizi: Yaş meyve ve sebzelerde akreditedir.
8.
Dithiocarbamat Analizi
Hazırlayan
04.12.2014
Barış Gazi
KYB Sorumlusu
Liste Güncelleme Tarihi: 04.12.2014
Gıda ve yemler
Kontrol Eden
04.12.2014
Barış Gazi
KYB Sorumlusu
Elektronik nüsha. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
Onaylayan
04.12.2014
Mustafa ASLAN
Müdür
* TÜRKAK tarafından Akredite Analiz
HATAY
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü
ANALİZ LİSTESİ
KATKI VE MİNERAL LABORATUVARI
SN
Analiz Adı
1.
Amonyak Tayini
2.
Benzoik Asit Tayini
3.
Boya Aranması (Yün ipi)
4.
Boya Aranması (Kalitatif)
5.
Kafein
6.
Kükürtdioksit Tayini
7.
Nitrit ve nitrat tayini (Spektrofotometrik)
Doküman Kodu
KYF.DM.02
Yayın Tarihi
07.04.2006
Revizyon No/Tarihi
01/20.02.2012
Sayfa No
2 / 11
Metod Kaynağı Min.Süre Maks.Süre Min Numune
Su-Atık Su
TS266
4 saat
1 gün 200g
Ketçap, zeytinyağı, meyve suyu, reçel, margarinTS 2812
1 gün
2 gün 200g
Unlu gıdalarda, et ve balık ürünlerinde
A.Ü.Z.F.1974
4 saat
1 gün 100g
Salça ve Kırmızı toz biber
TS 2284
1 gün
2 gün 100g
Alkolsüz içeceklerde
TS 4080
1 gün
2 gün 200ml
Gıdalarda
TS 7360
1 gün
2 gün 50g
Meyve, sebze ve mamulleri
TS 6183
1 gün
2 gün 50g
Gıda
TS 12014
8.
Sodyummetabisülfit
Gıdalarda
TS 7360
1 gün
2 gün 50g
9.
Sorbik Ast Tayini
Gıdalarda
TS 2812
1 gün
2 gün 50g
10. Sülfit Tayini
Gıdalarda
AOAC 990.28
1 gün
3 gün 500g
11. Ağır Metaller (ICP-OES) Alüminyum ,Arsenik,Bakır ** , Gıda, Yem ve Su***
NMKL-161
1 saat
3 saat 50g
Civa, Çinko ** , Demir , Kadmiyum** , Kalsiyum ,
Kobalt,Krom , Kurşun **, Kalay , Magnezyum Mangan ,
Nike, Potasyum ,Selenyum, Silisyum , Sodyum
**Matrikse göre Akredite analizler ;
Gıdalarda: bakır, çinko, kadmiyum, Yaş meyve sebzede kurşun, yemlerde kadmiyum analizi akreditedir.
*** Meyve suları ve sütlerde kurşun analiz yapılamamaktadır.
MİKOTOKSİN LABORATUVARI
SN
Analiz Adı
1
2
Aflatoksin B1,B2,G1,G2 *
Okratoksin A
Matriks
Matriks
Baharatlar, Kurutulmuş Meyveler
Tahıllar, Yağlı tohumlar
Yemler
Sert kabuklu kuru meyveler *
Baharatlar
Kurutulmuş Meyveler
Tahıllar
Yemler
Liste Güncelleme Tarihi: 04.12.2014
Metod Kaynağı
AOAC-999.07
AOAC-2005.08
R-Biopharm,A13-P 07.V4
İşletme içi metot:MTL.SDP.01 (R-Biopharm
Rhone Ltd.A6-P07-V2'den Modifiye)
R-Biopharm,A20-P14.V2
R-Biopharm,A8-P14.V6
AOAC- 2000.03, R-Biopharm P14.V12
R-Biopharm,A18-P14.V3
Elektronik nüsha. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
Min.Süre Maks. Süre MinNumune
3 saat
5 saat
50g
3 saat
5 saat
50g
* TÜRKAK tarafından Akredite Analiz
HATAY
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
SN
Analiz Adı
1
Bacillius Cereus Sayımı
2
Clostridium perfringens Aranması
3
E. coli O157:H7 Aranması (Hızlı Test)
ANALİZ LİSTESİ
Matriks
Tüm Gıda Maddelerinde
Tüm Gıda Maddelerinde
Tüm Gıda Maddelerinde
4
5
E. coli Sayımı (EMS)
E. coli Sayımı (Katı Ortamda)
6
7
20
Enterobacteriacea Aranması
Tüm Gıda Maddelerinde
Et Tür Tayini (Serolojik) (Her bir tür
Çiğ et
için)
Fekal Streptococcus (Enterecoccus)
Su-Atık Su
Sayımı
Fekal koliform sayımı (EMS)
Tüm Gıda Maddelerinde
Karakteristik Mikroorganizma Sayımı
Yoğurt
Koliform Bakteri Sayımı (EMS)
Tüm Gıda Maddelerinde
Koliform Bakteri Sayımı (Katı
Tüm Gıda Maddelerinde
Ortamda)
Küf Sayımı
Tüm Gıda Maddelerinde
Lipolitik Bakteri Sayısı
Yağ içeren numunelerde
Listeria Monocytogenes Aranması (Hızlı Tüm Gıda Maddelerinde
Test)
Mantar Sayımı
Yem ham Maddeleri ve
karma yemler
Maya Sayımı
Tüm Gıda Maddelerinde
Maya ve Küf Sayımı
Tüm Gıda Maddelerinde
Mezofilik Aerobik Bakteri Aranması Tüm Gıda Maddelerinde *
(Toplam Bakteri Sayısı) * AKS
Osmofilik Maya Sayımı
Şeker ve Şekerli Ürünler
21
Proteolitik Bakteri Sayısı
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
18
19
Liste Güncelleme Tarihi: 04.12.2014
Tüm Gıda Maddelerinde
Tüm Gıda Maddelerinde
Süt,Et ve Deniz Ürünlerinde
Metod Kaynağı
FDA / BAM 2001
FDA / BAM 2001
VİDAS E.coli O157:H7, Afnor Bio-12/2505/09
FDA / BAM 2002
Direct enumeration of E.coli,
National Standart methot
ICMSF Microorganisms in foods 1978
AGID TESTİ
Doküman Kodu
KYF.DM.02
Yayın Tarihi
07.04.2006
Revizyon No/Tarihi
01/20.02.2012
Sayfa No
3 / 11
Min.Süre Maks.Süre
2 gün
5 gün
1 Gün
4 Gün
2 gün
8 gün
Min Num.
50g
50g
50g
2 gün
1 gün
8 gün
2 gün
50g
50g
2 gün
1 gün
3 gün
2 gün
50g
50g
Standart Methods for examination of water
and wastewater(APHA) 8.edition 1992
FDA / BAM 2002
TS ISO 7889
FDA / BAM 2002
FDA / BAM 2002
2 gün
4 gün
50g
2 gün
2 gün
2 gün
1 gün
4 gün
4 gün
4 gün
3 gün
50g
50g
50g
50g
FDA / BAM 2001
HARRİGAN,WF.Mc.CANCE,M.E.,1966
VİDAS LM, Afnor Bio-12/11-03/04
5 gün
3 gün
2 gün
5 gün
3 gün
8 gün
50g
50g
50g
FDA / BAM 2001
5 gün
5 gün
50g
FDA / BAM 2001
FDA / BAM 2001
FDA / BAM 2001 Chapter 3
5 gün
5 gün
2 gün
5 gün
5 gün
2 gün
50g
50g
50g
Bakanlık Kitabı (Harrigan WF Mc Conre ME
1966)
Harrigan,wf.mc.cance,m.e.,1966atabek,S.1981
5 gün
5 gün
50g
3 gün
3 gün
50g
Elektronik nüsha. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
* TÜRKAK tarafından Akredite Analiz
HATAY
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü
SN
22
23
24
25
26
27
Analiz Adı
Salmonella Aranması
Salmonella Aranması (Hızlı Test)
Somatik Hücre Sayımı
Staphylococcus aureus Sayımı *
Sülfit İndirgeyen Clostridia ve
Clostridium perfringens Sayısı
Sünme Faktörü (Rope Sporu)
Aranması
FİZİKSEL LABORATUVARI
SN Analiz adı
1.
Askıda katı madde
2.
3.
4.
ANALİZ LİSTESİ
Matriks
Tüm Gıda Maddelerinde
Tüm Gıda Maddelerinde
Çiğ Süt Numunelerinde
Tüm Gıda Maddelerinde *
Tüm Gıda Maddelerinde
Metod Kaynağı
ISO 6579:2002
VİDAS Salmonella, Afnor Bio-12/16-09/05
TS ISO 13366-1
FDA / BAM 2001 Chapter 12
FDA / BAM 2001
Ekmek Mayası,Un ve Unlu
Mam.
TSE 3522:1992 Ekmek Mayası
Matriks
Atık su
Ayran ve süt
Bağıl yoğunluk (özgül ağırlık tayini(piknometre) Sıvı yağlarda
Bitkisel ve hayvansal yağlar
Ay çekirdeği
Kabuklu fındık
Boş tane
Kabuklu antepfıstığı
Yer fıstığı
Arpa
Ay çekirdeği
Buğday
Çavdar
Yer fıstığı
Kenevir Tohumu
Bozuk dane
Keten Tohumu
Kolza tohumu
Kuru fasulye
Kuş yemi
Mısır
Nohut
Pirinç
Liste Güncelleme Tarihi: 04.12.2014
Metot
TS EN 872
TS 1018
TS 4959
TS 4959
TS 309
TS 3074
TS 1279
TS 310 ( TS 142)***
TS 4078 ( TS 2974)***
TS 309
TS 2974
TS 3267
TS 310 ( TS 142)***
TS 314
TS 313
TS 4670
TS 141
TS 487
TS 3415
TS 142
TS 2408
Elektronik nüsha. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
Doküman Kodu
KYF.DM.02
Yayın Tarihi
07.04.2006
Revizyon No/Tarihi
01/20.02.2012
Sayfa No
4 / 11
Min.Süre Maks.Süre
3 gün
6 gün
2 gün
8 gün
1 gün
1 gün
2 gün
4 gün
1 gün
4 gün
3 gün
Min Num.
50g
50g
50g
50g
50g
3 gün
50g
Min süre Max süre Numune
1gün
2 gün
1 lt
1gün
2 gün
½ lt
30 dak
1 saat
1 kg
30 dak
1 saat 1 kg
* TÜRKAK tarafından Akredite Analiz
HATAY
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü
SN Analiz adı
Böcek aranması analizi
Brüt ve net ağırlık tayini
Dane/kg sayısı tayini
Suda çözünür katı madde tayini
8.
(refrektometrik) (brix)
9.
Camsı dane oranı(züccaciyet)
10. Dolum oranı
11. Duyusal analiz
12. Düşme sayısı tayini(falling number)
5.
6.
7.
13. İrilik tayini ( elek analizi)
14. Etiket ve ambalaj kontrolü
15. Hektolitre ağırlığı
16. Hasarlı dane
17.
Kırık dane
18. Kırılma indisi
Liste Güncelleme Tarihi: 04.12.2014
ANALİZ LİSTESİ
Matriks
Soya fasulyesi
Susam Tohumu
Mercimek
Tüm Ürünler
Paketlenmiş ürünler
Daneli Ürünler
Meyve ve Sebze Mamulleri
Domates ve biber salçası
Makarnalık buğday
Konserve gıdalarda
Belirli gıda ürünler için
Ekmeklik buğday ve ununda
Buğday unu
Tuz
Ambalajlı gıdalarda
Tahıllar
Buğday
Pirinç
Yer fıstığı
Mısır
Kuru fasulye
Nohut
Mercimek
Arpa
Buğday
Çavdar
Çeltik
Yer Fıstığı (iç ve kabuklu)
Kuru fasulye
Mısır
Nohut
Pirinç
Soya fasulyesi
Tereyağı, süt
KYF.DM.02
Yayın Tarihi
07.04.2006
Revizyon No/Tarihi
01/20.02.2012
Sayfa No
5 / 11
Min süre Max süre Numune
Metot
TS 308
TS 311
TS 143
İlgili standart veya tebliğ
İlgili standart veya tebliğ
İlgili standart veya tebliğ
TS 4890
TS 1466 ,TS 7896
TS 2974
TS 382,TS 2664
TS 3707
TS EN ISO 3093
TGK-TS 4500
TGK 2007/53
İlgili ürün standart veya tebliğ
TS EN ISO 7971
TS 2974
TGK Pirinç Tebliğ –TS 2408
TS 310
TS 3415
TS 141
TS142
TS 143
TS 2974
TS 2974
TS 3267
TS 3997
TS 310
TS 141
TS 3415
TS 142
TGK-Pirinç Tebliğ , TS 2408
TS 308
TS 1334
Elektronik nüsha. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
Doküman Kodu
30 dak
30 dak
30 dak
30 dak
30 dak
30 dak
30 dak
30 dak
1gün
1 saat
1 saat
1 saat
1 saat
1 saat
1 saat
1 saat
1 saat
2 gün
1 kg
1 kg
1 kg
1/2 kg
1/2 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
30 dak
1 saat
1 kg
30 dak
30 dak
1 saat
1 saat
1 kg
2,5 kg
30 dak
1 saat
1 kg
1 saat
1 kg
1 saat
1/2 lt
30 dak
30 dak
* TÜRKAK tarafından Akredite Analiz
HATAY
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü
SN Analiz adı
19.
20.
21.
22.
Kirlilik analizi
Kuru glüten tayini
Meyve oranı tayini
Et kemik unu aranması
23. Ph tayini
24. Rutubet veya Kuru madde tayini
25. Rutubet ve diğer uçucu maddeler
Liste Güncelleme Tarihi: 04.12.2014
ANALİZ LİSTESİ
Matriks
Bitkisel sıvı yağlarda
Çiğ inek sütü
Buğday unu
Reçellerde
Yemlerde
Et ve mamulleri
Su
Meyve ve sebze mamulleri, süt ve süt
mamulleri
Dektroz,Salça,Tahin, Sıvı yada ezme
biçimindeki yüksek yoğunluklu yemler
ve %4’ten fazla sakaroz yada laktoz
içeren karma yemler
Tahıl ve tahıl ürünlerinde*
Yemler ve yem hammaddeleri*
Ekmek
Çay
Bal ( refraktif indeksle)
Ayran
Hurma
Kahve
Tereyağı
Yemeklik tuz
Süt tozu
Et-et ürünleri
Baklagiller
Peynir ve eritme peyniri
Mısır
Yağlı tohumlarda* Yağlı tohum
Doküman Kodu
KYF.DM.02
Yayın Tarihi
07.04.2006
Revizyon No/Tarihi
01/20.02.2012
Sayfa No
6 / 11
Min süre Max süre Numune
Metot
TS 4960 EN ISO 6320
TS1018
TS EN ISO 21415
TS 3958
TGK 2004/33
TS 3136
TS EN ISO 10523
1 gün
1 gün
30 dak
1saat
2gün
2gün
1 saat
2 saat
1/2 lt
1 kg
1 kg
1kg
30 dak
1 saat
1 lt
1gün
2 gün
1kg
1 gün
2gün
1 kg
TS 1728
İlgili Standart ve tebliğler
TS EN ISO 712
TS 1632 EN ISO 665 ve 27 Aralık
2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi
Gazete GTH Bakanlığı Yemlerin
Resmi Kontrolü için Numune
Alma Ve Analiz Metotlarına Dair
yönetmelik metodu
TS 5000
TS 1562
TS 3036
TS 1018
TS 7420
TS ISO 11294
TS 1331
TS 933
TS 1329
TS 1743 ISO 1442
TS 142
TS EN ISO 5534
TS 3977
TS 1632 EN ISO 665
Elektronik nüsha. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
* TÜRKAK tarafından Akredite Analiz
HATAY
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü
SN Analiz adı
26. Ortalama yumurta ağırlığı
27. Siyah dane
28. Siyah leke tayini
29. Suda çözünmeyen katı madde tayini
30. Suya geçen madde tayini
31. Süzme ağırlığı tayini
32. Tane irilik derecesi tayini adet/kg
33. Yağsız kuru(katı) madde tayini
34. Yaş glüten(öz) tayini
35. Yabancı madde analizi
Liste Güncelleme Tarihi: 04.12.2014
ANALİZ LİSTESİ
Matriks
küspelerinde
Yumurta
Arpa
Soya fasulyesi
Salça ve domates suyu
Meyve ve Sebze ürünlerinde
Bal
Bulgur, makarna
Konserve
Zeytin
Süt ve ayran
Yoğurt
Buğday unu
Arpa
Ayçiçeği tohumu
Buğday
Mısır
Çavdar
Fıstık-iç
Fıstık-kabuklu
Kabak çekirdeği
Kekik
Keten tohumu
Kuru fasulye
Mercimek
Mısır kepeği
Mısır
Nohut
Pirinç
Soya fasulyesi
Soya küspesi
Susam
Metot
TGK-2007/54
TS 4078
TS 308
TS 1466
TS 1126
TS 3036
TS 1620
TS 2664
TS 774
TS 1018
TS 1330
TS EN ISO 21415
TS 2974
TS 309
TS 2974
TS 3415
TS 3267
TS 142
TS 142
TS 142
TS 3786
TS 313
TS 141
TS 143
TS 8596
TS 3415
TS 142
TS 2408
TS 308
TS 2130
TS 311
Elektronik nüsha. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
Doküman Kodu
KYF.DM.02
Yayın Tarihi
07.04.2006
Revizyon No/Tarihi
01/20.02.2012
Sayfa No
7 / 11
Min süre Max süre Numune
1saat
2 saat
30 dak
1 saat
30 dak
1 gün
1 gün
1 gün
1 saat
1 saat
1 saat
2gün
2gün
2gün
2saat
2saat
1 gün
2gün
1 gün
2gün
30 dak
1 saat
* TÜRKAK tarafından Akredite Analiz
1 kg
1 /2 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
HATAY
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü
ANALİZ LİSTESİ
KİMYASAL LABORATUVARI
Sıra Analiz Adı
Matriks
Alkol Tayini (GC) (Etil alkol ,Metil alkol)
1.
Alkollü içecekler ve hammaddeleri
*
2.
Sterol analizleri (GC)
Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar
3.
Toplam Uçucu Madde
Distile Alkollü içkiler ve hammaddeleri
4.
Yağ Asitleri Kompozisyonu (GC)*
Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar*
Fruktoz, Glukoz ,Sakkaroz Analizi
analizi (GC)
Ağartma Kontrol Deneyi
Alkalilik
Alkolde Çözünen Ekstrakt Tayini
Şeker
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Un
Tuz
Baharatlar
Bitkisel Yağlar *
Bal
Ekmek
Meyve Suyu Ve Benzeri Ürünler
Hayvansal Yağlar
Asitlik
Tereyağı
Tahıl ve ürünleri
Pastörize Süt, Çiğ Süt, Krema Ayran,
Peynir çeşitleri
Sirkeler
Yoğurt
Asitte Çözünmeyen Kül Miktarı
Baharatlar
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI5) Tayini Su-Atık Su
Çözelti Rengi
Beyaz Şeker, İnvert Şeker Şurubu
Çözünmeyen Safsızlıklar
Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar
Çözünmüş Oksijen
Su-Atık Su
Liste Güncelleme Tarihi: 04.12.2014
Doküman Kodu
KYF.DM.02
Yayın Tarihi
07.04.2006
Revizyon No/Tarihi
01/20.02.2012
Sayfa No
8 / 11
Metod Kaynağı
Min.Süre
İşletme içi metot, KAL.SDP.04,
4 saat
(AOAC 968.09'den modifiye)
COI/ T.20/ Doc. no.10/ Rev.1 2001
1 gün
Modifiye
İşletme içi metot, KAL.SDP.04,
4 saat
(AOAC 968.09'den modifiye)
İşletme içi metot, KAL.SDP.03
(International Olive Oil Council
Methods - COI/ T.20/
4 saat
Doc.No.17'den modifiye), TS EN
ISO 12966-2
IHC, Pierce- Portallier method,
1 gün
2009
TS 4500
1 gün
TS 933
1 saat
TS 2135
1 gün
TS EN ISO 660
TS 3036
TS 5000
TS 1125
TS EN ISO 660
TS ISO 2140
1 saat
TS 4500
TS 1018
TS 591
TS 1880 EN 13188
TS 1330
TS 2133 ISO 930
2 gün
Lovibond Cihaz Kataloğu
5 gün
TS 861
2 saat
TS EN ISO 663
1 gün
WTW Oksijenmetre kullanım
15 dk
Elektronik nüsha. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
Maks.Süre MinNumune
8 saat
100 ml
2 gün
50g
8 saat
100 mlj
8 saat
50g
2 gün
100 g
2 gün
3 saat
2 gün
50 g
100g
100g
200 ml
50 g
100 g
100 ml
200 ml
100 g
50 g
100 ml,g
100 g
100 ml
100 g
50 g
1000 ml
200 g
100 ml
100 ml
3 saat
3 gün
6 gün
4 saat
2 gün
1 saat
* TÜRKAK tarafından Akredite Analiz
HATAY
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü
Sıra Analiz Adı
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde
ve Kül
Ham Kül*
Ham Protein Analizi
Ham Selüloz Analizi
Ham Yağ Analizi
HCL’ De Çözülmeyen Kül
Hmf
Elektriksel İletkenlik
Iyot Sayısı
24.
İnvert Şeker Analizi
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
İyodat
İyodür
Klorür Tayini
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Kokuşma Testi
Metebolik Enerji
Mineral Yağ Aranması
32.
Nişasta Tayini
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Pamuk Yağı Aranması
Peroksidaz
Peroksit Sayısı*
Polarizasyon Değeri
Prina Yağı Aranması
Protein
Richard-Meisell Sayısı
Rutubet Miktarı Tayini
Sabun Miktarı Tayini
15.
Liste Güncelleme Tarihi: 04.12.2014
ANALİZ LİSTESİ
Doküman Kodu
KYF.DM.02
Yayın Tarihi
07.04.2006
Revizyon No/Tarihi
01/20.02.2012
Sayfa No
9 / 11
Matriks
Metod Kaynağı
kılavuzu
Bitkisel Yağlar
TS 894
2 gün
3 gün
50 g
Yem Ve Yem Ham maddeleri *
Yem Ve Yem Ham maddeleri
Yem Ve Yem Ham maddeleri
Yem Ve Yem Ham maddeleri
Yem Ve Yem Ham maddeleri
Bal
Su-Atık Su
Yemeklik Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar
Bal
Beyaz Şeker
Tuz
Tuz
Su-Atık Su
Su-Atık Su
Et Ve Et Ürünlerinde
Kanatlı yemlerinde
Yemeklik Bitkisel Yağlar
Ayran
Sosis, Salam
Sucuk
Süt
Yem Ve Yem Ham maddeleri
Yemeklik Bitkisel Yağlar
Yoğurt
Bitkisel Yağlar*
Hayvansal Yağlar
Beyaz Şeker
Bitkisel Yağlar
Gıda maddeleri
Tereyağı
Baharatlar
Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar
RG 28155, TS ISO 5984
RG 28155
RG 28155
RG 28155
RG 28155
TS 3036
TS 9748 EN 27888
TS 4961 EN ISO 3961
TS 3036
TS 861
TS 933
TS 933
TS 266
Spektro kit yöntemi
TS 1069
TN 2004/33
TS 5039
TS 3810
TS 6812
TS 1070
TS 1018
RG 28155
TS 5041
TS 1330
TS EN ISO 3960
TS 861
TS 5042
TS 1620
TS 1331
TS 2134
TS 5038
1 gün
6 saat
2 gün
1 gün
2 gün
1 gün
1 saat
1 gün
2 gün
1 gün
3 gün
2 gün
3 gün
1 gün
2 saat
1 gün
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g
100 ml
50 ml
2 saat
4 saat
50 g
1 gün
1 gün
2 saat
4 saat
2 saat
3 gün
1 saat
1 gün
1 gün
4 saat
6 saat
4 saat
4 gün
2 saat
50 g
50 g
500 ml
100 ml
100 g
1000g
50 ml
4 saat
1 gün
100 ml/g
3 saat
1 saat
2 saat
4 saat
4 saat
6 saat
4 saat
1 gün
2 saat
5 saat
3 saat
4 saat
6 saat
1 gün
1 gün
6 saat
2 gün
4 saat
50 ml
200 g
50 ml
200 g
50 ml
50 ml
100 g
200 g
50 ml
Elektronik nüsha. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
Min.Süre
Maks.Süre MinNumune
* TÜRKAK tarafından Akredite Analiz
HATAY
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü
Sıra Analiz Adı
42. Sabunlaşma Sayısı
43. Sabunlaşmayan Madde
44.
Sakaroz Tayini
45.
46.
47.
48.
49.
Selüloz Tayini
Sodyum Klorür Tayini
Susam Yağı Aranması
Şeker Analizi
Toplam kjeldal azotu analizi
50.
Toplam Kül Tayini
51.
52.
53.
Toplam Kül Tayini *
Toplam Kül Tayini (Tuzsuz )
Toplam Sertlik
54.
Toplam Şeker Analizi
55.
Tuz Tayini
56.
57.
58.
59.
60.
Tuzluluk
Uçar Asit Tayini
Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini
Uçucu Yağlar
Üre az Aktivitesi Analizi
61.
Yağ Tayini
Liste Güncelleme Tarihi: 04.12.2014
ANALİZ LİSTESİ
Matriks
Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar
Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar
Bal
Üzüm Suyu, Üzüm Pekmezi
Gıda maddeleri
Yemeklik Tuzlar
Yemeklik Bitkisel Yağlar
Yem Ve Yem Ham maddeleri
Metod Kaynağı
TS 4962 EN ISO 3657
TS 4963
TS 3036
TS 1466
TS 6932
TS 933
TS 5044
RG 28155
Baharatlar
Çay
Tahıl Ve Öğütülmüş Tahıl Ürünleri *
Tahıl Ve mamülleri
Su-Atık Su
Domates Salçası
Bal
Akide Şekeri, Şekerleme, Lokum, Tahin
Helvası
Ayran, Peynir Türleri
Domates Salçası
Ekmek
Tereyağı
Yem
Su-Atık Su
Şaraplar Alkolsüz İçecekler
Baharatlar
Baharatlar
Yem Ve Yem Ham maddeleri
Bitkisel Margarin
Dondurma
Eritilerek İşlenmiş Peynir
Et Ve Et Ürünlerinde
Kırmızı Etler- Hazır Kıyma
Krema
TS 2131 ISO 928, 2001
TS 1564, 2190
TS EN ISO 2171
TS 1511 ISO 2171
TS 266
TS 1466
TS 3036
Doküman Kodu
KYF.DM.02
Yayın Tarihi
07.04.2006
Revizyon No/Tarihi
01/20.02.2012
Sayfa No
10 / 11
Min.Süre
3 saat
1 gün
Maks.Süre MinNumune
5 saat
50 ml
2 gün
50 ml
4 saat
1 gün
100ml /g
1 gün
2 saat
2 saat
4 saat
6 saat
2 gün
1 gün
4 saat
1 gün
1 gün
50 g
50 g
50 ml
50 g
50 g
1 gün
2 gün
50 g
1 gün
2 saat
2 gün
4 saat
50 g
100 ml
4 saat
1 gün
50 g
2 saat
4 saat
100 g
2 saat
2 saat
4 saat
2 gün
1 gün
4 saat
4 saat
4 saat
1 gün
3 gün
2 gün
1 gün
100 g
100 ml
200 ml
50 g
50 g
50 g
1 gün
2 gün
100 g
TS 7780
GMAY-TKB
TS 382
TS 5000
TS 1331
RG 21034
TS 522
TS 2137
TS 2290
RG 28155
TS 2812
TS 1330
TS 3041
TS 2144
TS 2145
TS 1864
Elektronik nüsha. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
* TÜRKAK tarafından Akredite Analiz
HATAY
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü
Sıra Analiz Adı
62.
Yağ ve gres Tayini
Liste Güncelleme Tarihi: 04.12.2014
ANALİZ LİSTESİ
Matriks
Koyulaştırılmış Süt, Süt Tozu
Peynir
Süt, Ayran
Tahin
Tahin Helvası
Tahıl Ve Tahıl Ürünleri
Tereyağı
Su-Atık Su
Metod Kaynağı
TGK 2002-16
TS 3046
TS 8189
TS 765
TS 2590
TS 4967
TS 1331
Ankara GKLM Kurs Notları
Elektronik nüsha. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
Doküman Kodu
KYF.DM.02
Yayın Tarihi
07.04.2006
Revizyon No/Tarihi
01/20.02.2012
Sayfa No
11 / 11
Min.Süre
1 gün
Maks.Süre MinNumune
2 gün
* TÜRKAK tarafından Akredite Analiz
1000 ml
Download

Analiz Metod Kaynakları - Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri