3.2. TEHLİKE TESPİT FORMU
UYGUN, YETERLİ
TESPİT:
BÖLÜM/YER:
UYGUNSUZ, YETERSİZ
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
MEVCUT DEĞİL /GEREKLİ DEĞİL
AÇIKLAMA (TEHLİKE)
DURUM
A. İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ
1. İşyeri Binasının Yapısı ve Dayanıklılığı
• İşyeri binaları yapılan işin özelliğine uygun ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmiş mi?
• İşyeri doğalgaz veya ısıtma sistemleri uygun mu? (doğalgaz hattı,renk,ilave eklenti, alınan önlemler vb..)
√
√
İşyerinde ufo sobalarla ısınma sağlanmaktadır.
2. İşyerinin Elektrik Güvenliği
2.1. İşyerinin Elektrik Panolarının Durumu
• Ana pano ve diğer panolarda fiziksel bir deformasyon var mı? (Dış Kapağı olmaması, aşırı deforme olması, kullanılmayacak derecede eski olması)
• Ana pano ve diğer panolarda koruma kapakları, şalterler uygun mu?
• Ana pano ve diğer panolarda açıkta görünen kablo vb.. mevcut mu?
• Ana pano ve diğer panolarda tanımlama etiketleme yapılmış mı?
• Ana pano ve diğer panolarda kaçak akım rölesi mevcut mu?
• Ana pano ve diğer panoların önüne yalıtkan malzeme ile koruma sağlanmış mı?
• Ana pano ve diğer panolarda gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler mevcut mu?
• Ana pano ve diğer panolarda topraklama yapılmış mı?
• Ana pano ve diğer panolarda topraklama ölçümü yapılmış mı?
√
x
x
x
√
x
x
√
x
İşyerinde bulunan elektrik panosunda herhangi bir deformasyon mevcut değildir.
İşyerinde bulunan elektrik panolarında (kompresörün bağlı olduğu pano ve 4. kat panosu) koruma kapaklarının mevcut
olmaması.
İşyerinde bulunan elektrik panolarında (kompresörün bağlı olduğu pano ve 4. kat panosu) açıkta görünen kabloların
bulunması.
İşyerinde bulunan elektrik panolarında tanımlama etiketlemenin yapılmamış olması.
İşyerinde bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi bulunmaktadır.
İşyerinde bulunan elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas bulunmaması.
İşyerinde bulunan elektrik panosunda gerekli uyarı ve bilgilendirmelerin olmaması.
İşyerinde bulunan elektrik panolarında topraklama sistemi mevcuttur.
İşyerinde bulunan elektrik panosunda topraklama ölçümünün yapılmamış olmaması.
2.2. İşyerinin Elektrik Tesisatının Durumu
• İşyerinde çekilen elektrik tesisatı uygun mu? (Tesisatta deformasyon, açık çekilmiş tesisat, topraklamasız tesisat vb..)
• İşyerinde bulunan fiş, anahtar ve prizler uygun mu? (Sağlamlık, işe uygunluk, eskimiş veya kırık olma yerinden çıkma durumları vb..)
• İşyerinde seyyar elektrik tesisatı mevcut mu? (Uzatma kablosu vb..) Uygun mu? (yerde fazla uzun kabloların bulunması, kabloların yürüme yolunda
bulunması, deformasyon , standart uygunluk ve gereklilik durumları vb..)
√
√
√
İşyerinde çekilen elektrik tesisatında herhangi bir deformasyon bulunmamaktadır.
İşyerşnde bulunan fiş ve prizler kontrol edilmeli ve kırık, hasar görmüüş priz ve fişler kullanılmamalıdır.
İşyerinde yürüme yollarında geçişi engelleyecek uzatma kablolar bulunmamaktadır.
2.3. İşyerinin Elektrik Tesisatının Aydınlatma Durumu
• İşyerinin Aydınlatması yeterli mi? (Doğal Aydınlatma tercih durumu)
• İşyerinin Aydınlatması uygun mu? (Etanj aydınlatma veya aydınlatma yapısının uygunluk durumu, aydınlatma şeklinin uygunluk durumu)
• İşyerinin Aydınlatmalarının bakım ve temizliği uygun mu?
√
x
x
İşyerininin aydınlatılması yapılan iş için yeterlidir. Hassas işlerin yapıldığı işlerde (diş protez vb. işler) aydınlatmanın 500
lüks olmasına dikkat edilmelidir.
İşyerindeki aydınlatma lambalarının bazılarında etanj (koruma kapağı) bulunmaması.
İşyerindeki aydınlatma lambalarının temizliğinin yetersiz olması.
3. İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı, masa ve tezgahlar
• İşyerinin zemini yapılan işe uygun mu? (Zemin kaplamasının durumu, zemin temizliği, ıslaklığı, eğimi, deformasyon durumu vb..)
• İşyerinin duvarları yapılan işe uygun mu? (Duvar kaplamasının durumu, temizliği, rengi, deformasyonu vb..)
• İşyerinin tavanı ve çatısı yapılan işe uygun mu? (Tavan ve çatıların kaplamasının durumu, temizliği, deformasyonu vb..)
• İşyerinde yüksekte çalışma faaliyetleri mevcut mu? (Seyyar merdivenler, 3metre ve daha fazla yüksekte çalışma vb.) önlem alınmış mı?
• İşyerinde masa ve tezgahlar uygun mu? (Temizlik, düzen, konum, raflama vb..)
√
√
√
√
İşyeri zemini yapılan işe uygundur.
İşyeri duvarları yapılan işe uygundur. Duvarlar açık renge boyanmıştır.
İşyerinde kullunan masa ve tezgahların konumu, temizliği uygundur.
4. İşyerinde kapılar, pencereler, yürüme yolları, merdivenler, mutfak, lavabo ve tuvaletler
• İşyerinin kapıları yapılan işe uygun mu? (kapının yapısı durumu, temizliği, genişliği, yönü, deformasyon durumu vb..)
• İşyerinin penceresi yapılan işe uygun mu? (pencerenin yapısı durumu, temizliği, genişliği, yönü, deformasyon durumu vb..)
• İşyerinin yürüme yolları gidiş geliş yapılan işe uygun mu? (yürüme yollarının genişliği, eğimi, zemini, yürüme yolunda malzeme konulması vb.)
• İşyerinde merdiven mevcut mu? yapılan işe uygun mu? (genişliği, eğimi, yüksekliği, trabzan durumu, zemini, kayganlık durumu, malzeme yapısı vb.)
• İşyerinde mutfak veya çay ocağı vb.… mevcut mu? uygun mu? (temizliği, hijyen durumu, atık durumu, aydınlatma, dezenfeksiyon durumu, zemini,
kayganlık durumu, sarf malzeme durumu vb.)
• İşyerinde lavabo veya tuvalet mevcut mu? uygun mu? (temizliği, hijyen durumu, atık durumu, aydınlatma, dezenfeksiyon durumu, zemini, kayganlık
durumu, sarf malzeme durumu vb.)
√
√
√
x
√
√
İşyerinde kullanılan kapılar yapılan işe uygundur.
İşyerinde bulunan yürüme yollarının zemini uygunudr.
İşyerinde kullanılan merdivelerde kaydırmaz bant bulunmaması.
İşyerinde kullanılan mutfak bölümünün temizliği ve hijyenine dikkat edilmelidir.
İşyerinde kullanılan tuvaletin temizliği ve hijyenine özen gösterilmelidir.
5. İşyerinin termal konfor şartları
• İşyerinin havalandırması uygun ve yeterli mi? (genel ve lokal havalandırma gereklilik ve uygunluk durumları vb..)
• İşyerinin ısı, nem durumu yapılan işe uygun mu? (Sıcaklık ve soğuk hava durumu, nem, rutubet durumu vb..)
• İşyerinin gürültü seviyesi uygun mu? (normal sesle konuşmalar rahatlıkla duyuluyor mu?)
• İşyerinde titreşim mevcut mu? (gerekli önlemler alınmış mı?)
• İşyerinde Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi - çalışma yerinde hareket serbestliği uygun mu?
√
√
√
√
Doğal havalandırmada ve lokal havalandırma mevcuttur.
İşyerinde çalışma yeri ve hava hacmi uygundur.
6. Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım Çalışmaları
• İşyerinin acil çıkış yönlendirmesi, kapıları uygun mu? (katlı bina ve odalı işyerlerinde)
• İşyerinde yangın algılama sistemleri mevcut mu? (duman detektörü, alarm, bakımı vb..)
• İşyerinde yangın söndürme cihazı mevcut mu? Uygun mu? (konumu, bakımı, türü ABC, sayısı vb..)
• İşyerinde acil durum işaret, uyarı ikazları mevcut mu?
x
x
x
İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin olmaması.
İşyerinde bulunan yangın söndürücülerin konumunun uygun olmaması. İşyerinde bulunan yangın söndürcünün dolum
tarihinin geçmiş olması. Yangın söndürücünüm üzerinde poşet bulunması.
İşyerinde acil durum uyarı ikaz ve bilgilendirmenin olmaması.
• İşyerinde acil durum ekipleri ve gerekli bilgilendirmeler ve dokümanlar mevcut mu?
x
İş yerinde acil durum dokümanlarının bulunmaması.
• İşyerinde ilkyardım dolabı mevcut mu? Uygun mu? (Dolabın içeriği, konumu, sayısı vb..)
√
İşyerinde kulanılan iki kattada ilk yardım dolabı mevcuttur.
7. Depolama, Yükleme yeri ve rampalar
• İşyerinde Depolama alanları uygun mu? (depolama koşulları, yükseklik, saklama durumları, depolama şekli, raflama durumu, tanımlama, hijyen vb..)
• İşyerinde yükleme yeri ve rampalar mevcut mu? Uygun mu? (Rampa yüksekliği yükleme alanlarının durumu vb..)
-
20
3.2. TEHLİKE TESPİT FORMU
UYGUN, YETERLİ
TESPİT:
BÖLÜM/YER:
UYGUNSUZ, YETERSİZ
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
MEVCUT DEĞİL /GEREKLİ DEĞİL
AÇIKLAMA (TEHLİKE)
DURUM
8. Soyunma yerleri, Dinlenme yerleri
• İşyerinde Soyunma yerleri mevcut mu? Uygun mu? (Soyuma dolapları, ayakkabılık, temizlik, raf vb..)
• İşyerinde Dinlenme yerleri mevcut mu? Uygun mu?
-
B. İŞYERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER, İŞ VE İŞLEMLERİ
• İşyerinde yürütülen faaliyetler çalışanlara net olarak aktarılmış mı?
• İşyerinde yürütülen işler, işyerinin faaliyetine uygun mu?
• İşyerinde yürütülen iş ve işlemler uygun standartta mı yapılmaktadır? (standartların incelenmesi)
• İşyerinde gerçekleşen üretim veya hizmet süreç ve teknikleri uygun mu? (standartların incelenmesi)
• İşyerinde bulunan iş ekipmanları uygun mu? (sayısı, konumu, yapısı, şekli, muhafazası vb..)
• İşyerinde kimyasal kullanılıyor mu ve uygun mu? (Kimyasalların depolanması, MSDS'leri, kullanım şekli, etiketlemesi, raflanması, uyarıları,
bilgilendirmeler vb..)
• İşyerinden çıkan atıklar ile ilgili işlemler uygun mu? (atıkların toplanması, depolanması, türü, saklanması, geri kazanım ve bertarafının sağlanması
vb..)
• İşyerinde yapılan işler ergonomik açıdan uygun mu? (çalışma alanı, yüksekliği, monotonluk, makine ve tezgahların yapısı konumu, uygun olmayan
durum ve çalışma şekli vb..)
• İşyeri temizlik ve düzeni uygun mu?
• İşyerine gelen uygunsuz mal ve ürün malzeme için karantina bölümü oluşturulmuş mu? (tarihi geçmiş, yanlış, ayıplı, kırık eski mal veya ürün vb.)
gerekli önlemler alınmış mı?
• İşyerinde görev, yetki ve sorumluluklar bertilenmiş ve net olarak aktarılmış mı?
√
√
√
√
√
x
√
√
√
√
İşyerinde yürütülen faaliyeter çalışanlara net olarak aktarılmıştır.
İşyerinde yürütülen protez diş ve metal kron vb. işleri işyeri faaliyetine uygunudur.
İşyerinde kullanılan kimyasalların (akrilik vb.) MSDS'lerinin (malzeme güvenlik bilgi formları), etiketlemesi, raflanmasının
ve bilgilendirmelerinin olmaması.
İşyerinde çıkan atıklarının bertarafı sağlanmaktadır.
İşyerinde ayakta çalışma mevcuttur.
İşyeri temizliği ve hijyenine özen gösterilmelidir.
İşyerinde görev, yetki ve sorumluluklar çalışanlara net olarak aktarılmıştır.
1. İşyerinde Kullanılan Kimyasallar
• Toksik gazlar, organik sıvıların buharları, ergimiş haldeki metal gazlar mevcut mu? Önlem alınmış mı?
• Radyasyon (X ışınları, doğal ve yapay radyoaktif maddeler, kızılötesi ve mor ötesi ışınlar) Mevcut mu? Önlem alınmış mı?
• Asitler, Bazlar ile çalışma mevcut mu? Önlem alınmış mı?
• Kansorejonik tozlar, alerjik tozlar mevcut mu? Önlem alınmış mı?
• Biyolojik ajanlar ile ilgili (enfeksiyon, alerji, zehirlenme, mikroorganizma, bakteri, virüs vb..) Konusunda gerekli önlemler alınmış mı?
x
-
İşyerşnde alçı tozu, akrilik, silikozist vb. kullanılan kimyasallarla çalışmada kullanılan kişisel koruyucu donanımın uygun
olmaması.
C. İŞYERİNDE ÇALIŞANLAR
• İşyerinde çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgili mi?
• İşyerinde çalışanlar yaptıkları işe uygun mu? (yaş, cinsiyet, bilgi, tecrübe, eğitim vb..)
• İşyerinde çalışanlar yaptıkları işlerde Kişisel Koruyucu Donanımları işe uygun kullanıyorlar mı? (maske, önlük, gözlük vb..)
• İşyerinde çalışan sayısı ve mesleki tecrübeleri yeterli mi?
• İşyerinde çalışan için ara dinlenmeler ve çalışma saatleri uygun mu?
• İşyerinde elle taşıma işi mevcut mu? Ergonomik açıdan değerlendirme yapınız (taşıma mesafesi, yükün şekil ve ağırlığı, kişinin durumu vb..)
• İşyerinde çalışanlarda mobbing, iş stresi, yalnız çalışma, aşırı iş yükü, kapalı alanda çalışma, zorlama vb.. Durumlar mevcut mu?
• İşyerinde çalışanlarda dikkatsizlik, dalgınlık, algılama güçlüğü vb. durumlar mevcut mu?
• İşyerinde çalışanların işe girişte ve sonrasında periyodik olarak sağlık kontrolleri yapılmış mı?
x
√
x
√
√
√
x
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda eğitim almamış olması. (Firmamız tarafından bu eğitim gerçekleştirilmiştir.)
İşyerinde çalışanların yaptıkları işle ilgili eğitimleri mevcuttur.
İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanımların uygun olmaması. (FFP1 tipi maske kullanılmaktadır.)
İşyerinde 09.00-17.00 saatleri arasında çalışılmaktadır.
İşyerinde çalışanların sağlık kontrolleri yapılmamış olması. (Sağlık muayeneleri firmamız tarafından yapılmıştır.)
D. İŞYERİNDE KULLANILAN MAKİNE VE EKİPMANLAR
• İşyerinde kullanılan makine ve ekipmanlar uygun mu? (sayısı, cinsi, konumu vb..)
• İşyerinde kullanılan makine ve ekipmanlar uygun standartta kullanılıyor mu? (kırık, eksik, gövde topraklaması, kullanım şekli, koruyucusuz çalışma
vb..)
• İşyerinde kullanılan makine ve ekipmanlar için yeterli bilgilendirme talimat ve uyarılar mevcut mu?
• İşyerinde kullanılan makine ve ekipmanların bakım, kontrol ve testleri yapılmış mı?
• İşyerinde kullanılan kesici delici makine ve ekipmanların kullanımı uygun mu? (koruma, kılıf, muhafaza, gerekli önlemlerin alınması vb..)
• İşyerinde kaldırma taşıma ekipmanları mevcut mu? (asansör, lift, caraskal vb..) bunlarla ilgili önlemler alınmış mı?
• İşyerinde ekranlı çalışma mevcut mu? Bu konu ile ilgili önlemler alınmış mı? (monitör, sandalye, masa, yansıma, parlama, filtreleme durumu vb..)
• İşyerinde basınçlı kap mevcut mu? Gerekli önlemler alınmış mı?
√
√
√
√
x
x
İşyerinde kullanılan makine ekipmanların kullanım talimatı mevcuttur.
İşyerinde makine ekipmanları bakımları yapılmaktadır. Bakım dosyası oluşturularak bakımların yapıldığı dokümanlar
işyerinde saklanmalıdır.
İşyerinde kullanılan kesici delici aletlerin koruma kılıflarının olmaması.
İşyerinde kullanılan yedek tüplerin (gaz vb. tüpler) düşmeye karşı önlem alınmamış olması. İşyerinde kullanılan kompresör
çalışanlarda uzakta bulunmaktadır.
E. DİĞER
• İşyeri dışarıdan hizmet alımı yaptığında (İşyerinde yapılan bakım, onarım, boyama, inşaat işleri vb.. ) gerekli güvenlik önlemlerini alıyor ve aldırıyor
mu?
√
21
Download

√ √ √ x x x √ x x √ x √ √ √ √ x x √ √ √