Multimediální atlas podnožových, moštových a stolních odrůd révy
Sotolář, R. 2006
Schwarzmann
Synonymum (zkratka): Schw
Původ odrůdy: Jedná se o první českou
podnožovou
odrůdu,
získanou
volným
opylením botanického druhu Vitis riparia
Michx.; ze získaných semenáčků se poté podle
vzhledu vybraly dva typy, charakterizované
jako křížence Vitis riparia x Vitis rupestris.
Podnož vyšlechtil František Schwarzmann ve Bzenci v roce 1891.
Růst: je středně bujný, naštěpované odrůdy na ní rostou také středně bujně až slaběji.
Prokořeňuje poměrně hluboce. Afinita je dobrá se všemi uznanými odrůdami. Je vhodná
zejména pro odrůdy: ´Tramín červený´, ´Neuburské´, ´Sauvignon´, ´Ryzlink rýnský´,
´Rulandské modré´, ´Frankovku´, aj. zejména bujněji rostoucí odrůdy.
Odolnost vůči mrazu je dobrá, réví vyzrává dobře. Je odolná i proti révokazu a suchu.
Optimální pro ní jsou půdy hlinité, lehčí a dobře záhřevné. Její předností je však dobrý růst i
na půdách písčitých. Nehodí se pro půdy zasolené. Nesnáší vyšší obsah aktivního vápníku v
půdě, přibližně jen kolem 10%. Je vhodná pro nízká a střední vedení. Dnes je využívána
pouze lokálně v okolí Bzence.
10
Download

Schwarzmann