Edmond Bordeaux Szekely
UČENJA ESENA
OD ENOHA
DO
ZAPISA S MRTVOG MORA
7
SADRŽAJ
Sadržaj ...................................................................... 7
Predgovor.................................................................. 9
1 Eseni i njihovo učenje .......................................... 11
2 Jedini zakon......................................................... 17
3 Esensko Drvo Života............................................ 24
4 Esenska zajedništva (obredi) − svrha i značenje .. 30
Jutarnji obredi............................................................................ 31
1. Zemaljska majka – subota ujutro _______________ 31
2. Anđeo zemlje – nedelja ujutro _________________ 32
3. Anđeo života – ponedeljak ujutro ______________ 33
4. Anđeo radosti – utorak ujutro __________________ 33
5. Anđeo Sunca – srijeda ujutro __________________ 33
6. Anđeo vode – četvrtak ujutro __________________ 34
7. Anđeo vazduha – petak ujutro _________________ 35
Večernji obredi.......................................................................... 35
1. Nebeski otac – petak uveče ____________________ 35
2. Anđeo vječnog života – subota uveče___________ 36
3. Anđeo stvaralačkog rada – nedelja uveče________ 37
4. Anđeo mira – ponedjeljak uveče _______________ 37
5. Anđeo snage – utorak uveče ___________________ 38
6. Anđeo ljubavi – srijeda uveče__________________ 38
7. Anđeo mudrosti – četvrtak uveče_______________ 39
Podnevne kontemplacije ......................................................... 40
Veliki šabat ................................................................................ 40
5 Praktikovanje obreda .......................................... 43
Prolog obreda ............................................................................ 44
Tok jutarnjih obreda................................................................. 45
1. Subota – Zemaljska Majka_____________________ 45
2. Nedjelja – Anđeo zemlje ______________________ 45
3. Ponedjeljak – Anđeo života ____________________ 45
4. Utorak – Anđeo sreće _________________________ 46
8
Učenje Esena
5. Srijeda – Anđeo sunca ________________________ 46
6. Četvrtak – Anđeo vode ________________________ 46
7. Petak – Anđeo vazduha _______________________ 47
Tok večernjih obreda ............................................................... 47
1. Petak – Nebeski Otac _________________________ 47
2. Subota – Anđeo vjećnog života_________________ 47
3. Nedjelja – Anđeo stvaralaćkog rada _____________ 48
4. Ponedjeljak – Anđeo mira _____________________ 48
5. Utorak – Anđeo snage_________________________ 48
6. Srijeda – Anđeo ljubavi _______________________ 48
7. Četvrtak – Anđeo mudrosti ____________________ 49
Tok podnevnih kontemplacija ................................................ 50
1. Subota − Mir s kraljevstvom Nebeskog Oca _____ 50
2. Nedjelja − Mir s kraljevstvom Zemaljske majke __ 50
3. Ponedjeljak − Mir s kulturo m __________________ 50
4. Utorak − Mir s čovječanstvom _________________ 50
5. Srijeda − M ir s porodicom _____________________ 51
6. Četvrtak − M ir s umo m________________________ 51
7. Petak − M ir s tijelo m__________________________ 51
6 Sedmostruki mir .................................................. 54
I − Mir s tijelo m ________________________________ 55
II − M ir s u mo m ________________________________ 57
III − Mir s porodicom ___________________________ 62
IV − M ir s čovječanstvom _______________________ 66
V − Mir s ku lturo m _____________________________ 71
VI − M ir s kraljevstvom Zemaljske Majke _________ 76
VII − Mir s kraljevstvom Nebeskog Oca ___________ 80
Sedmostruki zavjet ................................................................... 84
7 Esenska psihologija .............................................. 87
Obredi, svijest i podsvijest _______________________ 87
Jedinstvo tijela i psihe ___________________________ 88
Hranjen je tijela i u ma ___________________________ 89
Podsvijest______________________________________ 90
Osjećanja i volja ________________________________ 92
Osjećanja ______________________________________ 92
Vo lja ________________________________________ 95
8 Sedmična inventura ............................................. 97
Zemaljske sile _________________________________ 100
Kosmičke sile _________________________________ 101
9
PREDGOVOR
Poglavlja ove knjige predstavljaju izbor iz
materijala nastalog prije pronalaska Svitaka s
Mrtvog mora, 1947. godine. Tokom prethodnih
dvadeset godina, od 1927. do 1947., napisao sam i
objavio nekoliko knjiga o Esenima na osnovu
izvjesnih istorijskih izvora poput djela Josipa
Flavija, Filona i Plinija, te na osnovu rukopisa u
Vatikanskoj bibli-oteci, Biblioteci Habzburgovaca u
Beču i Biblioteci Britanskog muzeja. U knjigama
sam obradio esenske tradicije koje su, po mom
mišljenju, od velike praktične vrijednosti za
savremenog čovjeka.
Kad su obznanjena prva otkrića u Kumranu, i
poslije insistiranja mnogih da objavim tumačenje tih
spisa, odlučio sam napisati dvije knjige. U prvoj
iznosim suštinu esenskih običaja na osnovu izvora
poznatih prije kumranskih otkrića, dok se druga bavi
isključivo novim nalazima.
Ova se knjiga bavi značajem esenskih tradicija u
svjetlu vrijednosti koju one imaju za čovječanstvo
danas, kao i o konkretnim djelatnostima čiji je
rezultat širenje svijesti. Ove vrijednosti možemo
sagledati s četiri stanovišta.
1. Esenska tradicija predstavlja sintezu različitih
kultura antike i njihovih pojedinačnih
doprinosa razvoju čovječanstva.
2. Ona za nas predstavlja put kojim se može
pobjeći od jednostrane utilitarne tehnologije
savremene civilizacije, te vrijedno i praktično
učenje o tome kako iskoristiti sve izvore
10
Učenje Esena
energije, harmonije i znanja koji nas
okružuju ma gdje bili.
3. Ona nam daje nepromjenljive standarde, u
doba kad se istina čini relativnim pojmom
zbog stalne promjene ideja.
4. Uz esenska učenja neuroza i nesigurnost
savremenog čovjeka bi ustupile mjesto
ravnoteži i harmoniji.
Treba reći da A. Powell Davies u svojoj knjizi
Značenje Svitaka s Mrtvog mora tvrdi da je
„hrišćanska crkva po svom uređenju, obredima, učenju i
literaturi povezana s principima Novog Saveza, čiji su
tvorci (New Covenanters) poznati kao Eseni, među kojima
su i autori Svitaka s Mrtvog mora.”
U prekumranskoj tradiciji Esena od velikog značaja
je i prisustvo određenih zoroastrijskih 1 elemenata, kao
što sam i prije smatrao, a što i Arnold Toynbee ističe u
jednom novijem tekstu. S kasnijim učenjima oni su u vezi
sličnoj onoj između Kabale i masonerije. Njihov
najoriginalniji element, koji se, izgleda, razvio
samostalno, je nauka o Angelologiji.
Citati prije svakog poglavlja su uzimani iz dva svitka,
„Priručnik o disciplini” i „Psalami zahvalnosti” ili iz
„Knjige himni”, koje sam lično preveo koristeći
fotostatične kopije originala pronađenih u pećinama
Kumrana.
Edmond Bordeaux Szekely
1
Zoraster –grčko ime za Zaratustru, perzijskog duhovnog vođu, reformatora religije i osnivača zoroasterijanizma, danas poznatijeg kao parsi relig ija. Nema tačnih podataka, a njegovi
sljedbenici vjeruju da je rođen negdje u 8. vijeku p.n.e. Nije
isključeno da slavenska varijanta riječi „zora”. U Zaratustrinoj
Zend Avesti su se himne zvale gāthā, što se, mo žda, usljed
uticaja uvijek vatrenih propagandista novih vjera kasnije dobilo
negativnu konotaciju „gatanje, gatke”. Nismo, dakle, od juče i
ne bismo se smjeli „skoriti ispod skorojevića”. (Prim. ur. MM)
11
1
ESENI I NJIHOVO UČENJE
Jedna izuzetna filozofija, univerzalna po primjeni
i bezvremena po mudrosti, postoji još od davnih
vremena antike. Njeni fragmenti otkriveni su u
sumerskim hijeroglifima i na opekama i kamenovima
s natpisima koji sežu osam ili deset tisuća godina u
prošlost. Neki od tih simbola, poput onih koji
označavaju Sunce, Mjesec, vazduh, vodu i ostale
prirodne sile, još su stariji, i datiraju iz doba prije
kataklizme kojom se završio pleistocen. Nije
poznato koliko dugo je učenje postojalo prije toga.
Proučavati ovo učenje i djelovati u skladu s njim,
znači probuditi u srcu svakog čovjeka intuitivnu
sposobnost koja mu može pomoći da riješi sopstvene
i svjetske probleme.
Tragovi ovog učenja mogu se naći u gotovo
svakoj zemlji ili religiji. Njegovi osnovni principi
proučavali su se u antičkoj Persiji, Egiptu, Indiji,
Kini, na Tibetu, u staroj Palestini, Grčkoj i mnogim
drugim zemljama. No, u najčistijem obliku prenijeli
su ga Eseni, to tajanstveno bratstvo koje je živjelo u
u toku dva ili tri stoljeća prije Hrista i prvom stoljeću
novog doba, u oblasti Mrtvog mora u Palestini i
oblasti jezera Mareotis u Egiptu. U Palestini i Siriji
članovi bratstva bili su poznati pod imenom Eseni, a
u Egiptu kao Terapeuti ili liječnici.
Ezoterični dio njihovog učenja vidljiv je u
konceptima Drveta života, Zajedništava ili pričešća
12
Učenje Esena
(pristupanja svijetu anđela) i Mira na sedam razina
(nivoa). Egzoterično učenje, pak, izraženo je u
sljedećim spisima: Esensko Evanđelje po Jovanu;
Postanje − esensko tumačenje; Mojsije, prorok
zakona i Služba na gori.
Na zna se tačno porijeklo bratstva, a nije
utvrđeno ni kako je nastalo njegovo ime. Neki
vjeruju da naziv potiče od imena Esnoch ili Enoh, te
tvrde da je Enoh bio osnivač bratstva i prva osoba
koja je dobila pristup svijetu anđela.
Drugi, pak, smatraju da naziv potiče od Esraela,
izabranih ljudi kojima je Mojsije predao tajnu
pričešća na Sinajskoj gori, gdje mu se je otkrio
anđeoski svijet.
Bez obzira odakle potiču, izvjesno je da su Eseni
kao bratstvo postojali dugo, možda pod različitim
imenima u drugim zemljama.
Njihova filozofija pojavljuje se u Zend Avesti
Zaratustre, prilagođena načinu života koji je
prevladavao tisućama godina poslije njenog
nastanka. Ona sadrži i osnovne ideje Brahmanizma,
Veda i Upanišada, te predstavlja glavni izvor
indijskih sistema joge. Iste osnovne ideje iznio je
docnije i Buda, a Bodhi, sveto drvo budizma, u vezi
je s esenskim Drvetom života. Na Tibetu isti taj
motiv izražen je kroz tibetanski Točak života.
Pitagorejci i stoici u staroj Grčkoj također su
poštovali esenske principe i dobar dio njihovog
načina života. Isto učenje predstavljalo je element
Adonijske
kulture
Feničana,
Aleksandrijske
filozofske škole u Egiptu, te je dalo i velik doprinos
raznim ograncima zapadne kulture, masoneriji,
gnosticizmu, Kabali i hrišćanstvu. Isus ga je na
najuzvišeniji i najljepši način protumačio u vidu
sedam blaženstava iz Propovijedi na gori.
1 Eseni i njihovo učenje
13
Eseni su živjeli na obalama rijeka i jezera, daleko
od gradova, i vodili život u zajednici, dijeleći među
sobom sve podjednako. Uglavnom su se bavili
poljoprivredom i uzgajanjem drveća, te su
posjedovali veliko znanje o uzgajanju usijeva,
zemljištu i klimatskim uslovima, što im je
omogućavalo da uzgajaju raznovrsno voće i povrće
u relativno neplodnom podneblju i uz malo napora.
Nisu imali ni sluge ni robove, i smatra se da su
prva grupa koja je osudila ropstvo i u teoriji i u
praksi. Među njima nije bilo ni bogatih ni
siromašnih pojedinaca, jer se i bogatstvo i
siromaštvo smatralo odstupanjem od Zakona. Imali
su sopstveni privredni sistem zasnovan u cijelosti na
Zakonu i na pretpostavci da se do hrane i
zadovoljenja svih ostalih čovjekovih potreba može
doći bez borbe, uz pomoć poznavanja Zakona.
Eseni su provodili mnogo vremena proučavajući
stare spise i posebne ogranke učenja, poput
obrazovanja, liječenja i astronomije. Smatra se da
oni nastavljaju haldejsku i persijsku tradiciju kad je
riječ o astronomiji, te egipatsku kad se radi o vještini
liječenja. Bili su vješti u proricanju, za šta su se
pripremali dugim gladovanjem. Bili su vični i
liječenju ljudi i životinja pomoću ljekovitog bilja.
Vodili su jednostavan i organizovan život:
ustajali su uvijek prije svitanja da bi proučavali sile
prirode i „spajali” se s njima, kupali se hladnom
vodom, što je predstavljalo ritual, te oblačili bijele
odore. Poslije rada na poljima i u vinogradima,
objedovali bi u tišini, a molili bi se i prije i poslije
obroka. Ishrana im je u potpunosti bila biljnog
porijekla, meso i fermentirane napitke nikad nisu
konzumirali. Uveče bi se posvetili proučavanju i
„spajanju” s nebeskim silama.
14
Učenje Esena
Veče se smatralo početkom novog dana, te im je
praznični dan, Šabat, počinjao u petak uveče, što je
predstavljalo početak nove sedmice. Taj je dan bio
posvećen učenju, raspravama, zabavama za goste uz
sviranje muzičkih instrumenata, čiji su primjerci
pronađeni.
Način života koji su vodili omogućavao im je da
žive 120 godina i više, a smatra se i da su bili veoma
snažni i izdržljivi. U svim svojim djelatnostima
izražavali su kreativnost.
Bratstvo je stvorilo mnoge liječnike i učitelje,
između ostalih i Iliju, Jovana Krstitelja, Jovana
Voljenog i velikog esenskog učitelja Isus a.
Članom bratstva mogao je postati samo neko ko
je prošao probni period u trajanju od godinu dana, tri
godine na probnom radu, a još sedam godina je
moralo proći prije nego što bi mogao dobiti potpunu
obuku.
Zapisi o načinu života među Esenima potiču od
njihovih savremenika. Plinije 2, rimski naturalist,
Filon 3, filozof iz Aleksandrije, Josip 4, jevrejski
2
Gaius Plinius Secundus (23. – 79.) – rimski učenjak, autor
proslavljene Prirodne povijesti, koja je jedna vrsta enciklopedije neujednačene preciznosti , a koja je važila za ugledno
referentno djelo sve do srednjeg vijeka. (Encyclopaedia
Britannica, Prim. ur. MM)
3
Philo Judaeus , nazvan i Filo od Aleksandrije ili
Aleksandrijski, 15.-10. pne − 45.-50., jevrejski filo zof koji je
govorio grčki, a koji je najvažniji predstavnik helenističkog
(grčkog) judaizma. Njegovi spisi daju najčistiji pogled na
razvoj judaizma u dijaspori. On je prvi pokušao napraviti
sintezu između objavljenih religija i filo zofske misli. Ima
jedinstveno mjesto u povijesti filozo fije. Cijene ga i kršćani
kao preteču hrišćanske filozofije. (Enc. Br., Prim. ur. MM)
4
Pravo ime Joseph Ben Matthias , poznat kao Josephus Flavius
(plav, žutokos), rođen 37. ili 38. u Jerusalimu, u mro 100. u
1 Eseni i njihovo učenje
15
istoričar i vojnik, Solanije i ostali, opisivali su ih kao
„posebnu rasu, bolju od drugih”, „najstarije
upućenike u tajne vjere, čije je učenje stiglo iz
Srednje Azije”, „učenje ovjekovječeno kroz stoljeća
postojanja”, „postojana i nepromjenljiva svetost”.
Neki egzoterični aspekti učenja očuvani su u
Aramajskom zapisu, koji se čuva u Vatikanu, u
Rimu. Neki su, pak, zabilježeni u slovenskim
zapisima koji su bili u posjedu Habzburga u Austriji
i za koje se misli da su ih u trinaestom stoljeću
donijeli svećenici Nestorijevci, bježeći pred Džingiskanovim hordama iz Azije.
Odjeci učenja postoje i danas u mnogim
oblicima, od masonskih rituala, svijećnjaka sa
sedam grana, do pozdrava „Mir s tobom”, koji se
upotrebljava još od doba Mojsija.
Na osnovu njegove starosti i održavanja kroz
stoljeća, jasno je da učenje nije bilo ideja jedne
osobe ili jednog naroda, već predstavlja tumačenje
na kojem je radilo niz velikih Učitelja, tumačenje
Zakona univerzuma, osnovnog Zakona, vječnog i
nepromjenjivog poput putanja zvijezda, istog danas
kao i prije dvije ili deset tisuća godina; primjenljivo
danas kao što je bilo tada.
Učenjem se objašnjava Zakon i pokazuje kako su
sva odstupanja od njega uzrok problema, te pruža
metod pomoću kojeg se može pronaći izlaz iz
dilema.
Rimu. Jevrejski sveštenik, učenjak i povjesničar koji je napisao
vrijedna djela o jevrejskoj pobuni od 66.–70. i o ranoj
jevrejsko j povijesti. Glavne knjige su mu Povijest jevrejskog
rata (75.– 79.), Je vrejska antika (93.), i Protiv Apiona. Enc. Br.,
Prim. ur. MM )
16
Učenje Esena
Ti si mi dao da Te upoznam,
Tvoja duboka, misteriozna djela.
Sve postoji u Tebi
I nema ništa izvan Tebe.
Svojim Zakonom
Ti si usmjerio moje srce tako
Da mi svoje korake usmjeravamo ispravno
Po pravim stazama
I hodamo tamo gdje je Tvoja prisutnost.
Svici s Mrtvog mora, Knjiga himni, VII
*
*
*
Zakon je postavljen da nagradi djecu svjetla
Iscjeljenjem i bogatim mirom,
Dugim životom,
Plodonosnim sjemenom trajnih blagoslova,
Vječnom radošću
U besmrtnosti vječnog Svjetla.
Svici s Mrtvog mora, Priručnik o disciplini
17
2
Jedini zakon
Učenja, koja je Mojsije iznio na Sinajskoj gori se
i petnaest stoljeća docnije upražnjavalo unutar
esenskih bratstava u Palestini i Egiptu. Razumjeti
njegova učenja, znači shvatiti značaj koji djela
Esena imaju za savremenog čovjeka.
Mojsije je bio prenosilac Zakona, jedinog
Zakona. On je ustanovio monoteističku vjeru koja će
kasnije postati temeljno načelo ne samo esenskih
bratstava, već i cijele zapadne civilizacije. Najubjedljiviji podaci o njegovom učenju, uopšte, stižu nam
upravo preko esenskih bratstava.
Tradicija Esena dijeli Mojsije v život na tri
perioda koja simbolizuju iskustva u životu svakog
čovjeka. U prvom, četrdesetogodišnjem periodu, tokom kojega je bio princ Egipta, Mojsije je išao putem tradicije, stičući sva dostupna saznanja i obrazovanje. Proučavao je rituale Izide, Amon-Raa i Oziris a, Zapovijest Pta Hotepa, egipatsku Knjigu mrtvih i
tradicije koje su u Egipat, tadašnje kulturno središte
svijeta, stizale s Istoka. Međutim, proučavanjem nije
otkrio nikakvu unutarnju dinamiku ili dublje načelo
koje bi moglo objasniti univerzum i životne probleme.
U drugom je periodu proveo četrdeset godina u
pustinji, ovaj put idući putem prirode, prouča-vajući
„knjigu” prirode poput mnogih drugih genija i
proroka, računajući i Isus a. U nepreglednim predjelima pustinje, u samoći i tišini, izlaze na vidjelo
mnoge unutarnje istine. U ovom periodu života
Mojsije je otkrio jedini Zakon, zbir svih zakona.
18
Učenje Esena
Otkrio je da taj jedini Zakon upravlja svim pojavnim
oblicima života, kao i cijelim univerzumom. Smatrao je najvećim čudom to što se sve potčinjava jednom
jedinom zakonu. Ustanovio je da se radi o zbiru svih
zakona, a taj zbir nazvao je Zakonom s velikim „Z”.
Prvo je primijetio da čovjek živi u dinamičnom
svijetu, svijetu koji se stalno mijenja; biljke i
životinje se razvijaju i nestaju; mjesec raste i
smanjuje se. Ni u prirodi ni u čovjeku ne postoji ni
jedna statična tačka. Uvidio je da je stalan ciklus
promjena manifestacija Zakona, i da se iza promjene
krije širi plan kosmičkog poretka.
Shvatio je da je Zakon najveća i jedina sila u
univerzumu i da su svi ostali zakoni i sve što postoji
zapravo dio tog jednog Zakona. Zakon nije podređen
nijednom drugom zakonu ili zakonima. On je
vječan, neuništiv, nepobjediv. Biljke, drvo, ljudsko
tijelo ili sunčev sistem imaju sopstvene zakone,
matematičke, biološke i astronomske, no, iza svih
njih nalazi se jedna vrhovna sila, Zakon.
Zakon reguliše sve što se događa u univerzumu i
u svim drugim univerzumima, svaku aktivnost,
svako stvaranje, umno ili fizičko. On upravlja svim
pojavama koje imaju fizičku manifestaciju, energiju
i snagu, svim saznanjima, mislima, osjećajima, cjelokupnom stvarnošću. Zakon stvara život, ali i ideje.
Eseni su zbir svih života na svim planetama u
univerzumu zvali kosmičkim okeanom života. Zbir
svih tokova misli u univerzumu zvali su kosmičkim
okeanom misli, ili kosmičkom sviješću u nešto
savremenijoj terminologiji.
Kosmički okean života i kosmički okean misli
čine dinamičnu cjelinu čiji je nedjeljivi dio i čovjek.
Svaki pojedinac s tijelom i mislima, u unutarnjoj je
vezi s tom cjelinom. Svako ljudsko biće predstavlja
2 Jedan zakon
19
individualizovani dio tog jedinstva. Ta cjelina je
Zakon, Vječo svjetlo koje Mojsije spominje.
Mojsije je svugdje vidio narušavanje Zakona.
Egipat je bio izgrađen bez ikakvog obaziranja na
Zakon. Usprkos velikoj vojnoj i političkoj moći
države, nije bilo zakona jednakosti. Bijeda i ropstvo
postojali su svugdje; i bogati i siromašni podnosili
su teret ugnjetavanja, epidemija i kuge. Shvatio je da
uzrok svih zala leži u nepoznavanju Zakona, zakona
prirode, i da krivicu snose i vladari i potčinjeni.
Mojsije je uvidio da sve stvari, nastale
odstupanje m od Zakona, uništavaju same sebe i
vre menom nestaju. Jedino je Zakon vječan.
Treći period Mojsije vog života, izlazak ili progon
iz Egipta, počinje njegovom odlukom da posveti
ostatak života ostvarenju i primjeni Zakona, i dovođenju čovječanstva u sklad s njim. Znao je da će
zadatak biti težak, i da je neuke mase teško privoljeti
da prihvate i poštuju Zakon kao što poštuju osione
vladare. Naizgled nepre mostive prepreke stoje
pred svim svjetskim reformatorima, u trenutku
kad njihova čista ideja naiđe na silu
suprotstavljanja u vidu inercije ljudskog uma i
otpora ukopane moći. Ta ideja predstavlja
revoluciju, što je dinamičnost kojoj se suprotstavlja
statičnost; to je sudar viših vrijednosti i pseudovrijednosti, slobode i ropstva, što nije ograničeno na
jedan period u istoriji, niti na čovječanstvo kao cjelinu,
već se zbiva mnogo puta u životu jednog čovjeka.
Kad je Mojsije ustanovio da ne može promijeniti
egipatske vladare ili mase ljudi, okrenuo se manjini,
pokorenim i ugnjetenim Izrailjcima, u nadi da će im
prenijeti vjeru i osnovati novu zemlju u potpunosti
zasnovanu na Zakonu. On je jedina ličnost u cijeloj
historiji kojoj je to pošlo za rukom.
20
Učenje Esena
Mojsije je vidio univerzum kao džinovski kosmički poredak u kojem postoje nepresušni izvori
energije, saznanja i sklada, koji čovjeku mogu koristiti. Uvijek se sjećao dvije legende o svom pretku Jakobu koji se borio s anđelom i savladao ga, i kasnije
imao viziju anđela koji se penju i silaze ljestvama
koje povezuju zemlju i nebo. U tim anđelima
prepoznao je sile prirode i snagu čovjekove svijesti, i
uvidio da su te sile i snaga spone između čovjeka i
Boga. U Bogu je vidio veliki univerzalni Zakon.
Zaključio je da, ako čovjek želi doći do Boga,
mora prvo spoznati sve sile koje su manifestacija
Boga, Zakona. Že lio je da njegovi ljudi budu „jaki
od zakona”, što je značenje riječi Izrailj. Želio je i
stvoriti životni sistem koji bi im omogućio da stvaraju saveze sa anđelima, poput njihovog pretka
Jakoba. To predstavlja začetak onog što se danas
zove okultnom naukom, naukom anđela, ili
angelologijom.
Mojsije je htio da njegove pristaše shvate kako
su u svakom trenu svog života i u svakom aspektu
svog bivstvovanja u dodiru sa svim silama života; te
ako postanu trajno svjesni tih sila i ako im se svjesno
obrate, imaće savršeno zdravlje, sreću i harmoniju i
tijela i uma, a i u životu u svakom pogledu.
Način na koji se uspostavlja veza sa silama bio je
urezan u dvije kamene ploče koje je donio sa Sinajske gore, no, koje su uništene kad je otkrio da narod
nije spreman za takvo učenje, kao što nije spreman
ni danas, niti će biti u bližoj budućnosti. No, nekolicini spremnih on je prenio metod Savez sa anđelima
koji je bio ispisan na pločama, i koji je tokom
vijekova sačuvan u esenskim bratstvima, a sticajem
sretnih okolnosti dostupan je i današnjem čovjeku.
96
Učenje Esena
Čovjeku je podario dva duha da budu s njim dok hoda,
Duh istine i duh laži.
Istine rođene iz zdenca Svjetla,
laži iz bunara tame.
Carstvo sve djece istine
u rukama je Anđela Svjetla
tako da mogu hodati obasjanim putevima.
Duh istine i duh laži bore se u srcu čovjeka,
dajući mu mudrost i ludost.
Te ako čovjek naslijedi istinu,
izbjeći će tamu.
Blaženi bili svi oni koji su izabrali Zakon,
koji svim svojim putevima hode s istinom.
Nek im Zakon podari sve dobro,
čuva ih od svega lošeg,
osvijetli im srce znanjem o tajnama života
i usreći ih sviješću o vječnim stvarima.
Svici s Mrtvog mora, Priručnik o disciplini
97
8
SEDMIČNA INVENTURA
Prije nekoliko tisuća godina Eseni su vladali
sistemom psihoanalize koji je bio mnogo sveobuhvatniji od onog koji se primjenjuje danas. Taj
sistem vremenski je veoma udaljen od nas, no ima
univerzalni kvalitet koji nedostaje današnjoj
psihoterapiji. Esenski sistem psihoanalize se bavi
ličnim „inventarom” esenskih ideala ponašanja i
osobne evolucije, te može savremenom čovjeku
poslužiti kao pokazatelj u kojoj je mjeri postigao
harmoniju sa Zakonom.
Eseni su smatrali da čovjek živi usred polja sila, i
da su kosmičke i prirodne sile koje ga okružuju i
teku kroz njega više, pozitivne sile. No, također su
znali da čovjek odstupanjem od Zakona pogrešnim
mislima, osjećanjima i djelima stvara negativne, niže
sile, koje ga isto tako okružuju. On je u vezi sa svim
tim silama i ne može se odvojiti od njih; pored toga,
on uvijek sarađuje, svjesno ili nesvjesno s višim ili
nižim silama, i ne može biti neopredijeljen.
U skladu s esenskim sistemom, koji je primjenjivan još u doba Zoroastera, pojedinac je svake
sed-mice provodio analizu sopstvenih misli, riječi i
dijela. Ovaj „bilans” pokazivao je stupanj u kojem je
sarađivao s višim silama ili odstupao od njih, te mu
pružao uvid u sopstveni karakter, sposobnosti i
fizičko stanje, ukazujući tako na stupanj njegovog
razvoja.
98
Učenje Esena
Takva analiza omogućavala mu je da uvidi svoje
jake i slabe tačke. Doživotni posao poboljšavanja
sopstvene ličnosti nastavljao se iskrenim i energičnim naporima da stalno poboljšava svoje misli,
osjećanja i djela.
Možda ima onih koji smatraju da uz sve
savremene nauke nije potrebno tražiti drevno učenje,
staro 8.000 godina. No, pitanje je u kojoj je mjeri
razvoj nauka doprinijeo sreći i blagostanju čovjeka.
Opšta nesigurnost i neuroza današnjih dana, te česti
ekonomski i društveni nemiri definitivno daju negativan odgovor. Čovjek je stekao ogromno teorijsko
znanje u okviru svoje kulture zasnovane na nauci, no
nije postao srećniji, niti je dostigao viši stupanj
osobnog razvoja. To znanje ga nije povezalo s univerzumom, s kosmičkim sistemom, niti mu je ukazalo na njegovo mjesto u njemu. Bez znanja koje bi
ispunilo taj cilj, čovjek ne može ići putem optimalnog razvoja sopstvene ličnosti i cijele planete.
Današnja neuroza posljedica je čovjekovih
odstupanja od zakona harmonije s prirodnim i
kosmičkim silama. Ako se čovjek trudi da živi u
harmoniji s njima, neuroza se nikad neće pojaviti.
Psihologija danas često stavlja naglasak na jednu
ili dvije prirodne sile. Frojd (Freud) je, na primjer,
smatrao da odstupanja od prirodnih sila u vezi s
polnošću dovode do disharmonije; drugi su se bavili
ostalim oblicima devijacija. No, sistem primjenjivan
u Zoroasterovo doba podrazumijevao je harmoniju
sa svim prirodnim i kosmičkim silama radi
postizanja savršenog zdravlja i mentalne ravnoteže.
Superiornost ovog sistema u usporedbi s drugima
leži u njegovoj sveobuhvatnosti i univerzalnosti.
Zadatak samopoboljšanja, pokazuje taj sistem,
treba se provoditi svaki dan, a njime se treba baviti
8 Sedmična inventura
99
svaki pojedinac. S druge strane, psihoanaliza u
velikoj mjeri ovisi o terapeutu, a osoba koja je
podvrgnuta analizi ima prilično pasivnu ulogu.
Prema Zoroasterijanskom metodu, postizanje
harmo-nije je neprekidan zadatak svakog pojedinca,
a ne neke druge angažovane (plaćene) osobe, čiji je
posao da to učini u roku od nekoliko godina.
Šesnaest elemenata na kojima počiva taj sistem
obuhvata sve oblasti ljudskog života. U izvjesnoj
mjeri, oni odgovaraju i silama koje simboliziuju
esensko Drvo života. Namjera Esena nije bila da
naprave strogu i vještačku podjelu, već da šematski
prikažu njihovu vrijednost i primjenu u životu.
Pri analizi nije bilo potrebno savršenstvo, već je
njen cilj bio da nagna pojedinca da neprekidno teži
ka poboljšanju svojih odnosa sa svakom od šesnaest
sila i bolje primjene njihovih energija, a sve u svrhu
postizanja veće harmonije. Pojedinac koji sprovodi
takve analize, vodiće aktivan, kreativan život koji će
mu donijeti sreću i biti od koristi i drugima. Onom
ko nastavlja ići putem odstupanja od Zakona, život
će donositi sve manje, dok će jad i frustracija rasti.
Učenja Esena jasno su ukazivala na čovjekovo
mjesto i ulogu u univerzumu, a uz pomoć metode
sedmičnih analiza sami su mogli ustanoviti u kojoj
su mjeri razumjeli ta učenja i primjenjivali ih na
putu osobne evolucije.
Od šesnaest sila koje su korišćene pri analizi,
osam su ble zemaljske, a osam kosmičke. Zemaljske
sile su bile: sunce, voda, vazduh, hrana, čovjek,
zemlja, zdravlje i sreća, a kosmičke: snaga, ljubav,
mudrost, čuvar, Tvorac, vječni život, rad i mir.
Analiza je obuhvatala sve sile s tri različita
stanovišta:
1. Da li je pojedinac datu silu razumio,
100
Učenje Esena
2. Da li iskreno i duboko shvata značaj te sile,
3. Da li je koristi stalno i na najbolji način.
Zemaljske sile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Slijede značenja i primjene zemaljskih sila:
Sunce je veoma važan izvor energije, a sunčevu
energiju treba svakog dana iskoristiti u obliku
koji je najbolji za zdravlje i dobrobit čovjeka.
Voda je bitan element života. U ishrani je treba
koristiti na pravilan način, i treba se kupati svako
jutro, tokom cijele godine.
Vazduh igra veliku ulogu u zdravlju, te što više
vremena treba provoditi vani, udišući čist vazduh
i koristeći atmosferske energije u svrhu postizanja dobrog zdravlja.
Hrana mora biti odgovarajuće vrste i u odgovarajućoj količini da bi organizmu obezbjedila
dovoljno vitalne energije.
Čovjek se smatrao silom koja predstavlja pravo
svake osobe na razvoj i odgovornost u vezi s
sopstvenom evolucijom. Svaki pojedinac treba
iskoristiti svaki trenutak za napredak u životu, jer
niko drugi ne može to učiniti umjesto njega.
Mora spoznati sopstvene potencijale i pronaći
najpraktičniji način njihovog razvijanja i
primjene u službi čovječanstva.
Ze mlja predstavlja dva aspekta sile koja stvara
obilje života na planeti. Jedan se tiče stvaranja
života na tlu, u vidu drveća i ostalog biljnog
svijeta, drugi čovjekovih polnih energija. Pojedinac mora spoznati i primijeniti optimalne metode
Download

Učenja Esena