Udruženje građana povratnika
u Banjaluku
K.K.Žrtava 98, 78000 Banjaluka – BiH
telefon/faks: + 387 51 413 233
mob.: + 387 65 203 581
e-mail: [email protected]
www.ugp-banjaluka.com
IZVJEŠTAJ O RADU
za 2010. godinu
januar 2011. godine
S a d r ž a j
Uvod ...................................................................
3
Aktivnosti u toku 2010 godine ........................
4-18
I
Izgradnja poslovne hale .............................
18-30
II
Rad na održivom povratku .........................
31
III
Obnova i korištenje doma „Slap“ ...............
32-33
IV
Rad na obnovi i sanaciji ............................
33-35
V
Zdravstvena zaštita ..................................
35
VI
Obrazovanje .............................................
35-37
VII
Socijalne usluge .......................................
38
VIII
Očuvanje i njegovanje kulturne
Baštine, te odnos prema medijima ..........
38
IX
Bezbijednost povratnika .........................
38-39
X
Rad na povratku ....................................
39-40
2
UVOD
U toku proteklog izvještajnog perioda Upravni odbor UGP, bazirao je svoj rad na
izgradnji poslovne hale,održivom povratku, upravljanju i korištenju obnovljenog doma
"Slap", sanaciji devastiranih i porušenih objekata na teritoriji Grada Banja Luke,
problemima bezbjednosti povratnika, zdravstvene zaštite, rad na povratku, pomoć
oboljelim članovima, stručna i pravna pomoć povratnicima, te rješavanje aktuelne
problematike sa resornim ministrima u Vladi RS-a, u direktnom razgovoru.
Upravni odbor održao je 7 radnih sjednica, na kojima se raspravljalo o 49 tačaka
dnevnog reda, te 6 sjednica prilikom posjeta raznih delegacija ili edukacije članova.
XIII godišnja Skupština Udruženja održana je 26.11.2010. godine u prostorijama
sale obnovljenog doma, gdje je bilo prisutno 16, od ukupno 19 delegata, od kojih su 2
delegata opravdala odsustvo, a 1 neopravdan. Na Skupštini se raspravljalo o 11 tačaka
dnevnog reda, uključujući i izbore za organe upravnih i izvršnih tijela UGP-a.
Na slijedećim stranicama (od 3 do 20), prikazane su osnovne aktivnosti Udruženja,
koje su se redovno objavljivale na našoj Web.stranici.
(Aktivnosti prikazane po mjesecima od decembra do januara 2010. godine.)
3
Održana 7. sjednica Upravnog odbora Udruženja
24. decembra 2010. godine Održana 7. sjednica Upravnog odbora, gdje se
analizirao rad protekle XIII Skupštine Udruženja, te donesena Odluka o pokretanju
humanitarne akcije za doniranje sportske opreme perspektivnim sportistima-djeci
povratnika koji nisu u mogućnosti kupiti sportsku opremu, kao i doniranje jednih invalidskih
kolica.
Molba je upućena KK Bosna-LA-Landskrona Švedska, kao i Savezu udruženja
Banjalučana u Švedskoj.
Radna posjeta predstavnika Svečilišta iz grada Hirošima-Japan
23. i 24. decembra 2010. godine U radnu posjetu Udruženju došao je gospodin
Kazuo Zaiki, profesor sociologije na Svečilištu u gradu Hirošima-Japan. Uvaženog
profesora su interesovali problemi povratnika u gradu Banjaluci kao i pitanja koja su
vezana za obnovu multietničkog društva u bivšoj Jugoslaviji. Pošto se profesor Kazuo,
odlično služi našim jezikom, nije bilo problema oko komunikacije, te smo u dva dana
pokušali opisati sliku stanja povratnika u gradu Banjaluci, od njihovog progonstva do
povratka.
Edukacija Komisije za odabir korisnika donacije za sanaciju stambenih objekata
22. decembra 2010. godine održan trening za članove Komisija za odabir korisnika
donacije za sanaciju stambenih objekata pri opštinama regije Bosanske Krajine.
Organizator treninga je OSCE BiH i Unija za održivi povratak i reintegracije BiH. Trening je
održan u prostorijama UGP-a, u sali doma „Slap“.
Edukacija je otpočela izlaganjem trenera na temu Uputstva o načinu i procedurama
odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica.
Poslije toga pristupilo se izlaganjima pojedinih članova Komisija iz opština/grada
Banjaluka, gdje su iskazani stanoviti problemi u radu Komisija. Prijedlozi i prevazilaženje
uočenih problema pri radu Komisija, biće putem Unije i OSCE-a prezentovani resornom
ministarstvu na nivou BiH kao i entitetskom.
4
Konferencija „Osiguranje standarda kvaliteta za organizacije civilnog društva u BiH“
Od 21-23. decembra 2010. godine u organizaciji TACS BiH ( Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva) u Sarajevu, održana je konferencija „Osiguranje
standarda kvaliteta za organizacije civilnog društva u BiH“. Svrha projekta je jačanje
sveukupnih kapaciteta i odgovornosti organizacija civilnog društva (OCD) i garantovanje
kvaliteta usluga kao i održive uloge OCD u demokratskim procesima.
Predstavnik ispred našeg Udruženja je bio gospodin Asim Skorup, koji je aktivno
učestvovao u radu Konferencije. Dvodnevna Konferencija je ocijenjena kao uspješna, a
zaključak je da će biti podržane organizacije sa kvalitetom koji zavisi od mogućnosti
finansiranja, osposobljenosti zaposlenih, inventarom itd. Za najuspješnije će biti dodijeljeni
certifikati, bez kojih uopšte neće biti moguće aplicirati za bilo koji projekat kod
međunarodnih organizacija.
XIII izborna godišnja skupština Udruženja
Dana 26.11.2010. godine, održana je XIII izborna godišnja skupština Udruženja. Od
pozvanih 19 delegata Skupštine, odazvalo se 16 delegata, od kojih su 2 opravdano
odsutna, a 1 neopravdano.
Poslije pozdravnih riječi i prijedloga dnevnog reda Predsjednika skupštine, pristupilo
se radnom dijelu rada Skupštine. Izabrano je Radno predsjedništvo, Verifikaciona i
Kandidaciona komisija, te usvojen zapisnik sa XII godišnje Skupštine UGP-a. Nakon ovih
aktivnosti, pristupilo se izlaganju Izvještaja o radu za 2009. godinu kao i Finansijskog
izvještaja, uz izlaganje mišljenja Nadzornog odbora Udruženja.
Obje tačke Dnevnog reda usvojene su jednoglasno. Poslije ovoga pristupilo se
Izvještaju o izgradnji poslovne hale, a isti je objavljen na našem sajtu. Poslije 62 minute
rada Skupštine, napravljena je pauza, kada je Kandidaciona komisija održala svoju
sjednicu, te predložila Skupštini osobe za pojedina mjesta u upravnim i izvršnim tijelima
Udruženja.
Poslije glasanja pristupilo se pojedinačnom glasanju i svi prijedlozi su usvojeni
jednoglasno.
Skupština je svoj rad zaključila u 13:20 sati. Cjelokupan sadržaj zapisnika sa
Skupštine biće objavljen u narednom periodu.
5
6. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja
Dana 12.11.2010. održana je 6. sjednica Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja.
Donesena je Odluka o sazivanju XIII skupštine Udruženja, te predložen Dnevni red za
održavanje skupštine. Skupština će biti održana dana 26.11.2010. godine u domu „Slap“
sa početkom u 12:00 časova.
Sastanak sa komandirom policijska stanice Lauš i njegovim saradnicima
Dana 10.11.2010. u prostorijama Udruženja, održan je sastanak sa komandirom,
zamjenikom komandira i vođom rejona za Hiseta, G. Šeher, Novoseliju - Policijske stanice
Lauš.
Cilj sastanka: bezbjedonosni problemi, te rješavanje istih na sektoru koji pokriva
Policijska stanica Lauš. Konstantovano je da je bezbjedonosna situacija dobra, te
istaknuta odlična saradnja sa PS Lauš, te istaknuta profesionalnost i saradnja sa vođom
sektora.
Posjeta delegacija Komiteta za izbjeglice Kraljevine Danske
Dana 01.11.2010. u posjetu Udruženju došla je delegacija Komiteta za izbjeglice
Kraljevine Danske, iz Kopenhagena. Gospođica Sara Sorenson, iznijela je nove uslove za
povratak izbjeglica iz BiH, koji se trenutno nalaze u Danskoj. Komitetu su iznesene
mogućnosti za prihvat tj. povratak izbjeglica u Banjaluku. Uz imenovanu, i prevodioca
gospodina Pewrendija Asima, sastanku su prisustvovala i 3 potencijalna povratnika iz
Danske, a koji su naši sugrađani. Razmatrajući veoma povoljne uslove za obezbjeđenje
povratka u svoj grad, stanovišta smo da isti trebaju u što većem broju da se vrate u
Banjaluku.
Posjeta gospođe Merhunise Zukić
Dana 29. 9. 2010. Udruženje je posjetila predsjednica „Unije za reintegracije i
održivi povratak BiH“ gospođa Merhunisa Zukić, sa saradnicima, uz prisustvo 20 članova
Udruženja. Predsjednica je iznijela „Platformu izbjeglica, raseljenih lica i povratnika“.
Posebna pažnja je posvećena na realizaciju Anexa 4, 6 i 7 „Dejtonskog mirovnog
ugovora“. Potrebno je spriječiti mirnodopsko etničko čišćenje i time zaustaviti decenijsku
agoniju izbjeglih, raseljenih i povratnika u BiH. Predsjednica je obavila razgovor sa
prisutnim povratnicima, te se uvjerila u veoma teško stanje povratnika u gradu Banjaluci.
6
Posjeta dr. Safeta Halilovića, ministra za ljudska prava i izbjeglice
Dana 28. 9. 2010. Udruženje je posjetio ministar Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice BiH, gospodin dr. Safet Halilović, sa saradnicima, uz prisustvo Predsjednika
Vijeća naroda RS-a gospodina Dževada Osmančevića, savjetnika u Vijeću naroda
gospodina Omera Višića, uz prisustvo članova Udruženja. Ministra je interesovao život i
rad povratnika u grad Banjaluku.
Naročitu pažnju, ministar je posvetio „održivom povratku“, te je pohvalio ideju i
projekat Udruženja za izgradnju proizvodne hale. Ovaj projekat Udruženja, Ministarstvo je
prepoznalo kao kvalitetan i u funkciji zapošljavanja povratnika, pa je "Komisija za izbjeglice
i raseljene osobe" na prijedlog Ministarstva odobrila iznos od 150.000,00 KM. za
sufinansiranje izgradnje hale. Poslije sastanka u prostoru doma „Slap“, ministar sa
saradnicima je obišao lokaciju budućeg gradilišta.
7
Pripremne aktivnosti na izgradnji proizvodne hale
Pripremne aktivnosti na izgradnji proizvodne hale se privode kraju. Glavni izvedbeni
(građevinski projekat) je završen, te se nalazi na reviziji u „Zavodu za izgradnju“. Poslije
ove revizije, predaje se zahtjev Gradskoj upravi za odobrenje izgradnje objekta. Poslije
dobijanja odobrenja, slijedi raspisivanje tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača za
izgradnju hale.
Tender će provesti nadležna služba Gradske uprave Banjaluka.
Podjela humanitarnih paketa
Donacijom Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, Udruženje je
dobilo 50 humanitarnih paketa.
Uz konsultacije sa delegatima Skupštine Udruženja, formiran je spisak, te je od 19.
do 24. 8. 2010. godine izvršena podjela najugroženijim povratnicima.
Uz nesebičnu pomoć grupe građana iz Norčepinga-Švedska, koji su skupili sredstva
za kupovinu osnovnih prehrambenih artikala, uz konsultacije sa Udruženjem, formiran je
spisak 11 porodica, kojima su uručeni paketi hrane.
Podjelu je izvršio predstavnik grupe građana gospodin Hadžić Irfan. Paketi su
besplatno prevezeni iz Švedske uz pomoć firme „TOURS-MEDITERAN“ vlasnika
gospodina Đumišića, te im se srdačno zahvaljujemo, kao i donatorima.
Održivi povratak
Ujedno sa aktivnostima na dobijanju humanitarnih paketa, duže vrijeme se vodila
aktivnost koja je u funkciji „održivog povratka“.
8
Povratnik Raković Jusuf, u nemogućnosti dobijanja bilo kakvog zaposlenja, prije par
godina nabavio je polovni trimer za košenje trave. Pošto se radilo o staroj mašini ista je
ostala u kvaru, te je porodica imenovanog ostala bez ikakvih sredstava za život. Udruženje
je mnogobrojnim pismenim i usmenim molbama, upućenim Federalnom ministarstvu za
raseljene osobe i izbjeglice, te direktno ministru gospodinu Mušić Edinu, uspjelo
obezbijediti imenovanom novu mašinu-trimer u vrijednosti od 1.500,00 KM.
Raković Jusufu je mašina uručena dana 19. 8. 2010. godine.
Nastavak aktivnosti na izgradnji hale
Poslije uspješno održanih 7. susreta Banjalučana „VEZENI MOST-2010“, održanih
u prostoru doma „Slap“, nastavilo se sa pripremama na izgradnji poslovne hale.
Aplikacijom Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Udruženju je odobrena
donacija u iznosu od 150.000,00 KM. za izgradnju poslovne hale. Od ukupno 3.000
zahtjeva po aplikaciji, projekat Udruženje je ocijenjen kao najkvalitetniji, te je UGP prvi na
listi po iznosu dobijenih sredstava. Sredstva će biti operativna po obavljenoj proceduri
izbora firme za izgradnju hale, kojoj će sredstva biti doznačena direktno putem
Ministarstva financija i trezora BiH.
Aplikacijom Ministarstvu civilnih poslova BiH, Udruženju je za podršku projekta
izgradnje hale, odobren iznos od 4.000,00 KM. Sredstva se nalaze na žiro računu
Udruženja, a sa istim će biti plaćen dio troškova izrade izvedbenog (građevinskog)
projekta, čija je izrada u toku.
Komemoracija stradalim Banjalučanima u organizaciji hora „Safikada“
Dana 12. 7. 2010. godine u 12:00 sati, u organizaciji hora „Safikada“, te istaknutog
člana gospodina Atifa Turčinhodžića, organizovano je sjećanje na ubijene Banjalučane
tokom perioda 1992. - 1995. godine.
Prigodnim govorom skupu se obratio predsjednik Vijeća naroda RS-a, predsjednik
Udruženja građana povratnika Banjaluka, te gospodin Atif Turčinhodžić. Poslije prigodnog
obraćanja, prisutni su bacanjem cvijeća u rijeku Vrbas, sa mosta u Gornjem Šeheru, i
učenjem fatihe ili minutom šutnje, odali počast poginulim sugrađanima.
9
„VEZENI MOST - 2010.“ - sportski susreti
Istog dana, 12. 7. 2010. godine, nastavljene su aktivnosti 7. susreta Banjalučana
„Vezeni most“. Odziv ekipa, kao i navijača je do sada najveći. Uz gromoglasno navijanje,
za veliku pohvalu organizatorima je srdačno druženje omladine izvan granica BiH, te
domicilnog stanovništva iz sve tri konfesije.
„VEZENI MOST - 2010.“
U završnoj fazi su aktivnosti na organizaciji 7. susreta Banjalučana „VEZENI MOST
- 2010“. U organizaciji Zajednice udruženja građana Banjaluke, i ove godine susreti se
održavaju u vremenu od 9 - 16. jula, na lokalitetu doma „Slap“, u Desnoj Novoseliji. Jedan
od suorganizatora je i naše Udruženje.
Ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice FBiH - pomoć u građevinskom materijalu
U skladu sa već potpisanim Ugovorima za pomoć povratnicima u dodjeli
građevinskog materijala, Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice BiH, (kao
donator), potpisalo je Ugovor sa firmom „Univerzal“ iz Gornjeg Vakufa. Na zadovoljstvo
Udruženja (kao implementatora) kao i krajnjih korisnika dana 28. 6. 2010. godine, otpočela
je podjela, a koja se završava 8. 7. 2010.
Korisnici su prezadovoljni dobijenim građevinskim materijalom, te se iskreno
zahvaljujemo Federalnom ministarstvu, te gospodinu ministru Edinu Mušiću i njegovim
saradnicima.
Sastanak sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice
gospodinom Safetom dr. Halilovićem
Dana 2. 7. 2010. godine delegaciju Udruženja je primio Ministar za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine, gospodin Safet dr. Halilović, kojom prilikom je razgovarano
o mogućnostima pomoći Ministarstva u pogledu održivog povratka u Banjaluku. Konkretno
se razgovaralo o podršci izgradnje poslovne hale, te je obećana maksimalna pomoć u
realizaciji ovog projekta.
10
Ovim putem želimo da iskažemo neizmjernu zahvalnost na bezrezervnoj podršci i
pomoći oko realizacije ovog sastanka gospodinu Đevadu Osmančeviću, predsjedniku
Doma naroda RS-a.
Posjeta korisnicima donacije sadnica voća
Komisija za dodjelu sadnica voća, u vremenu od 26. 5. do 6. 6. 2010. godine, u
skladu sa članom 3. i 4. potpisanog Ugovora o dodjeli sadnica voća, je obišla korisnike
donacije. Utvrđeno je da je od ukupno 71 korisnika, 69 u skladu sa Ugovorom izvršilo
sadnju voća u količini koju su i dobili, dok 2 korisnika nisu izvršila sadnju. Sadnice voća su
zatečene ukopane u tkz. “trap“. Isti se pravdaju da nisu uspjeli izvršiti sadnju u proljetnom
periodu radi bolesti, te da će sadnju dobijenih sadnica izvršiti u jesen.
Posjeta reis-l-uleme prof. dr. Mustafa efendija Cerića
Dana 8. 6. 2010. godine Banjaluku je posjetio uvaženi reis-l-ulema prof. dr. Mustafa
efendija Cerić, kojom prilikom se sastao sa muftijom banjalučkim gospodinom Edhemom
efendija Čamdžićem, predsjednikom medžlisa IZ gospodinom Kasimom Mujčićem, te
predstavnicima vlasti na čelu sa premijerom RS-a gospodinom Miloradom Dodikom. Ovom
prilikom upriličeno je otvaranje najstarije biblioteke na ovim prostorima. Više o ovoj posjeti
www.ferhadija.ba.
Poslije druženja na gradilištu đamije Ferhadija, visoka delegacija je stigla u prostor
Udruženja gdje su u restoranu „Slap“, natavljeni razgovori i druženja. Između ostalih
pisutni su bili i ambasadori većeg broja zemalja, EU, te OHR-a BiH.
11
Aktivnosti na sanaciji devastiranih objekata
Jedan od bitnih aktivnosti Udruženja je obezbjeđenje obnove devastiranih objekata
povratnika u grad Banjaluku. Putem Federalnog ministarstva za raseljene osobe i
izbjeglice, kao donatora, obezbjeđena je donacija za 12 povratničkih porodica, kojima još
nije riješeno stambeno pitanje.
Ugovori o donaciji u građevinskom materijalu, potpisani su u prostorijama
Udruženja, dana 14. 6. 2010. godine uz prisustvo zaposlenice Federalnog ministarstva,
gospođe Lidije Smajlagić.
3. sjednica Upravnog odbora Udruženja
Dana 30. 4. 2010. godine održana je 3. sjednica Upravnog odbora Udruženja.
Sjednici su pored članova Upravnog odbora prisustvovali i gospodin Mesud Mulaomerović,
potpredsjednika Saveza Banjalučana u Švedskoj, predsjednik Skupštine Udruženja
gospodin Ermin Hrustanović kao i predsjednik Nadzornog odbora Udruženja gospodin
Orhan Pašalić.
Na sjednici Upravnog odbora je izabrana najpovoljnija ponuda za izradu
izvedbenog (građevinskog) projekta, od strane projektnog biroa "Projekt 89". Cijena
izrade projekta je 8.350,00 KM(sa PDV-om).
Usvojen je i Izvještaj o radu za 2009. godinu, te donesena odluka o izmještanju 3
(tri) plastenika sa sadašnje lokacije na kojoj će biti izgrađena hala. Po objavljivanju javnog
poziva izmješteni plastenici će biti dodijeljeni.
12
Zajednički sastanak Upravnog i Nadzornog odbora
Dana 31. 3. i 7. 4. 2010. godine održane su sjednice Upravnog odbora Udruženja,
uz prisustvo Nadzornog odbora. U toku sjednice održane dana 31. 3. snimljena je
reportaža za TV PINK BiH, sa tematikom održivog povratka i učešća u Fondu za povratak
BiH.
Na sjednicama se raspravljalo o pristiglim ponudama za izradu izvedbenog
(građevinskog) projekta i to:
RB
1.
2.
NAZIV PROJEKTNOG BIROA
Ponuđena cijena
KM/m2
Ponuda broj i
datum
„ADG2000“ d.o.o.Banjaluka
27,00
84/10-23.03.2010.
„STILLing“ Banjaluka
15,00-ABkonstrukcija
17,50-čelična konstruk
12,50-montažna hala
01-005/10
02.03.2010.
3.
„ARH-BIRO“ Bos.Gradiška
8,00
4.
„PROJEKT89“Srbac
7,80
1/10
24.03. 2010.
18/10
06.04. 2010.
Ponude se primaju do 09.04.2010.godine, kada će biti donesena konačna Odluka o
izboru projektnog biroa.
Na sjednici je usvojen Program rada Komisije za informisanje za 2010. godinu.
Prijedlog za izradu Biltena Udruženja usvojen je jednoglasno. Tiraž biltena zavisiće od
raspoloživih finansijskih sredstava.
Posjeta visoke delegacije Komiteta Ministara Vijeća Evrope
Dana 25. 3. 2010. godine, Udruženje je posjetila visoka delegacija Komiteta Ministara
Vijeća Evrope, koja se nalazi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini u periodu od 22. 25. marta.
Delegaciji u sastavu: Ms.Claudia LUCIANI (director Political advice and Cooperation), Mr .Adrian EVTUHOVICI (directorate General of Democracy and Political
Affairs), Ms. Dume BESA (Monitoring coordinator), Ms. Caroline RAVAUD (SRSG CoE in
BiH), prezentovan je dosadašnji 12-godišnji rad UGP-a, te istaknuti osnovni problemi
građana povratnika.
13
Delegaciju su posebno interesovali segmenti obrazovanja tj. školstvo u Banjaluci,
ostvarivanje prava na penziono i zdravstveno osiguranje, pitanje popisa u BiH i odnos
gradskih vlasti prema UGP-u.
Poslije iscrpnog razgovora, delegacija se uputila na razgovor u Vladu RS-a.
Posjeta Udruženju predsjednika SDA BiH gospodina Sulejmana Tihića
Dana 5. 3. 2010. godine Udruženje je posjetio predsjednik SDA BiH - gospodin
Sulejman Tihić, sa ppredsjednikom SDA BiH i ujedno ppredsjednikom RS-a gospodinom
Adilom Osmanovićem, te ministri za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH gospodin Edin
Mušić i Republike Srpske gospodin Omer Branković, sa parlamentarcima Skupštine RS-a i
Doma naroda RS-a.
Delegaciju je posebno interesovao život i rad povratnika u gradu Banjaluci, sa
posebnim akcentom na održivom povratku - zapošljavanju povratnika, te kako olakšati
život povratnika.
-
Projekat izgradnje poslovne hale teče predviđenim tokom. Poslije dobijanja
neophodnih saglasnosti, trenutno se vode aktivnosti oko izbora najpovoljnijeg
projektnog biroa za izradu izvedbenog (građevinskog) projekta.
- Dana 23. 2. 20101. u radnu posjetu Udruženju došla je delegacija OSCE-a za BiH,
kojom prilikom su ponesene informacije o bezbjednosti povratnka u grad Banjaluku,
te nemogućnosti zaposlenja nesrpskog življa u organima lokalne samouprave i
entiteskim organima, kao i privatnom sektoru.
14
-
Dana 25. 2. 2010. u prostorima Udruženja, održana Osnivačka Skupština
Udruženja demobilisanih boraca Armije RBiH, gdje su izabrani organi sukladno
zakonu i Statutu organizacije.
- Dana 25 i 26.02. održana sjednica Nadzornog odbora Udruženja, kojom prilikom je
Nadzorni odbor pregledao svu finansijsku i ostalu dokumentaciju, te utvrdio da se u
toku 2009. godine radilo domaćinski, u skladu sa Statutom, Pravilnikom i zakonom.
Završni račun za 2009. godinu je usvojen jednoglasno.
-
Dana 26. 2. 2010. održana je sjednica Upravnog odbora Udruženja na kojoj je:
1. Usvojen Izvještaj Komisije za dodjelu sadnica voća,
2. Usvojen Finansijski plan za 2010 godinu,
3. Usvojen Finansijski izvještaj i bilanse za 2009. godinu,
4. Formirana Komisija za informisanje Udruženja na čelu sa g ospodinom Nailom
Osmančevićem,
5. Donesena Odluka o finansijskoj potpori i izradi projektne dokumentacije
poslovne hale,
6. Podnesen izvještaj o upućenoj aplikaciji za održivi povratak upućen po javnom
pozivu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Projekat izgradnje proizvodno-prehrambene hale
Projekat za izgradnju proizvodno-prehrambene hale, je završen. Otpočele su
aktivnosti na dobijanju ostalih dozvola za izgradnju (ekoloških, PTT, vodovodne i elektro
instalacije), koje bi trebale biti ubrzo odobrene. Po dobijanju građevinske dozvole,
otpočinjanje izgradnje hale predviđamo za proljeće ove godine.
Podrška održivom povratku
Dana 1. 2. 2010. godine u Sarajevu održana sjednica sa temom planiranje budžeta
za 2010 godinu za povratak i održivi povratak. Osim naših predstavnika, sjednici
prisustvovali ministri za izbjegla i raseljena lica oba entiteta, potpredsjednik RS-a, i dr.
Zaključak sa sjednice je da se zahtijevaju veća sredstva za povratak kao i za održivi
povratak.
Posjeta gospodina Ferida Lukačevića
Dana 28. 1. 2010. u posjetu UGP-u, došao predsjednik KK Bosna-L-A LandskronaŠvedska, gospodin Ferid Lukačević, inače istaknuti aktivista i osoba koja već 12 godina
daje podršku povratku i održivom povratku u svoj grad.
15
Izvještaj o podjeli sadnica
Dana 27. 1. 2010. godine predstavnici UGP-a predali Ministarstvu za izbjegla i
raseljena lica Federacije BiH-sektor za održivi povratak - dokumentaciju u vezi podjele
sadnica voća. Donator sadnica je navedeno ministarstvo. Uz poimenične spiskove
dostavljena Odluka Komisije o dodjeli, Ugovor sa korisnikom i potvrda o prijemu sadnica
za svakog pojedinog korisnika. (spisak u prilogu).
Mostar – sjednica povratničkih udruženja
Dana 26. 1. 2010. godine u Mostaru je održana sjednica povratničkih Udruženja iz
regija cijele BiH.
Tema: planiranje budžeta za povratak i održivi povratak na državnom nivou.
Sjednici prisustvovali predstavnici državnog ministarstva (MLJPI), resornih ministarstava
RS i FBiH, distrikta Brčko, a u organizaciji Unije za reintegracije i održivi povratak BiH
(bivši SIRL BiH). Na prijedlog našeg predsjednika usvojena preporuka da se od 35 miliona
KM. Odvoji namjenski 5 miliona KM za održivi povratak.
16
Posjeta predstavnik EUPM za BiH
Dana 21. 1. 2010. u posjetu UGP-u boravili predstavnici EUPM za BiH, sa
snimateljskom ekipom, kojom prilikom je sumirana uspješna saradnja na poslovima
bezbjednosti.
Donacija javnoj kuhinji pri MDD „Merhamet“
Dana 21. 1. 2010. Udruženje doniralo javnog kuhinji pri MDD „Merhamet“
Banjaluka, artikle u količini od 150kg krompira i 90 kg jabuka.
Posjeta delegacije sela Bastasi Udruženju
Dana 21. 1. 2010. delegacija povratnika iz sela Bastasi kod Banjaluke, razgovarala
sa predstavnicima UGP-a na temu održivog povratka, pomoći oko izgradnje porušenih
objekata.
Dogovorena je veća saradnja na relaciji UGP-povratnici selo Bastasi.
17
U toku 2010. godine, osim gornjih aktivnosti, najveći angažman ogledao se u
pripremi za izgradnju poslovne hale, tj. dobijanju građevinske dozvole, te ostali segmenti
djelovanja kako slijedi:
I
IZGRADNJA POSLOVNE HALE
NAZIV PROJEKTA
Descriptive Project Title
IZGRADNJA PREHRAMBENO-PROIZVODNE HALE ZA SMJEŠTAJ:
CONSTRUCTION OF FOOD PROCESSING HALL AND ACCOMODATION OF:
- prehrambenog pogona za sušenje voća i povrća sa hladnjačom kapaciteta 220 t.
- cold store plant with storage capacity of 220 t.
- food processing industry plant for production of dry fruit and vegetables;
- proizvodnog pogona mašinsko-bravarske radionice;
- locksmith's workshops;
- proizvodnog pogona za izradu ugostiteljske opreme (šankovi, retro pultevi od
rostfraja)
- machines for catering equipment made (tap-rooms, retro-stainless steel banchboards)
18
19
SUTEREN OBJEKTA:
15000
Hladnjača-komora 70 tona
Hodnik
Hladnjača –komora 70 tona
3
0
0
0
0
Hladnjača-komora
30 tona
Hladnjača-komora
30 tona
MANIPULATIVNI PROSTOR
Kotlovnica
Sušara za voće,povrće sa dodatnom opremom
SUTEREN OBJEKTA:
1. MANIPULATIVNI PROSTOR SA ULAZOM
2. KOTLOVNICA
3. SUŠARA ZA VOĆE,POVRĆE
4,5,6. HLADNJAČE
UKUPNO:
m2
m2
m2
m2
210,00
15,00
45,00
180,00
m2 450,00
20
21
Finansiranja projekta/PROJECT BUDGET
Stavke;
Item(s) to be
purchased
Građevinsko
zemljište
Construction site
Izgradnja
hale;
Construction of
industrial hall
Troškovi uređenja
građevinskog
zemljišta;
Land development
costs
Troškovi komunalnih
taksi;
Public utility taxes
Troškovi izrade
projektne
dokumentac.
Costs of project
documentation
drafting
Svega izgradnja hale
Total Construction of
industrial hall
Proizvodni pogonoprema;
Industrial plant
equipment
Prehrambeni pogon:
Food processing
plant:
Iznos finansiran
od
UGP-a;
Amount funded
by UGP
Iznos finansiran
od drugih
donatora;
Zabilješke;
TOTAL
(KM)
Notes
Amount funded
by other donors
*
440.000,00
440.000,00
*
126.000,00
189.273,80
315.273,80
*
48.000,00
48.000,00
86.735,00
86.735,00
20.000,00
20.000,00
344.008,80
910.008,80
*
566.000,00
%
-Pogon sušenja;
Drier store plant
-Pogon hladnjače;
Cold storage plant
53.961,00
SVEGA
PREHR.POG.
TOTAL Food
processing plant:
TOTAL PROJECT
COST
53.961,00
619.961,00
%
%
*
**Uvozna
oprema;
Import
equipment
53.961,00
*
387.000,00
387.000,00
*
387.000,00
440.961,00
731.008,80 1.350.969,80
22
Dodatna pojašnjenja/BUDGET NOTES
- **Uvozna oprema; Proizvodni pogon ostaje za III fazu,
First phase: Import equipment; Second phase: Construction of industrial plant
- *detaljno u prilogu „Investicijski program“
For more details see the Investment Programme attached
INVESTICIJSKI PROGRAM IZGRADNJE PREHRAMBENO-PROIZVODNE HALE
INVESTMENT PROGRAMME CONSTRUCTION OF FOOD PROCESSING HALL
Banjaluka, marta 2009. godine
*izmjene septembar 2010. godine
INVESTITOR:
Udruženje građana povratnika u Banja Luku
ADRESA:
Banja Luka, Ulica K.K.žrtava 98
ŠIFRA DJELATNOSTI:
91330
OSNOVNA BANKA INVESTITORA: Volks bank-Banja Luka, Raiffeisen bank Banja Luka
JIB:
4402113140009
KAPITAL:
745.562,00 KM
INVESTICIJSKI PROGRAM
IZGRADNJE POSLOVNE HALE MONTAŽNO-DEMONTAŽNOG TIPA
VELIČINA:
ADRESA OBJEKTA:
15,00x30,00x4,00 (S+P)
B. Dojčina bb (k.č.2892 K.O.Banjaluka8) PL.1359/3
NAMJENA OBJEKTA:
Prizemlje objekta:
- mašinsko-bravarska radionica,
- pogon proizvodnje ugradbene opreme za
- kuhinje od inox materijala;
- kancelarijski prostor,
- izložbeno-prodajni prostor
Suteren objekta:
- sušara za voće i povrće na čvrsto gorivo kapacitet 1000 kg,
- sušara za voće i povrće solarni pogon kapacitet 300 kg.
- hladnjača za voće i povrće kapacitet 200 t,
- magacinski prostor
23
PROCJENA VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA,OBJEKTA I OPREME
1.1. Građevinsko zemljište 2000 m/2 x 220,00 KM.:
SVEGA KM:
=
440.000,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
440.000,00
1.2.Poslovni objekat 15,00x30,00 (S+P) visine 4,00 m.
građevinska cijena – prema najpovoljnijoj ponudi izvođača:
SUTEREN objekta 450,00m²x250,00
PRIZEMLJE objekta 465,90m²x350,00
SVEGA KM:
=
150.383,80
=
164.890,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
315.273,80
1.3. Troškovi uređenja građevinskog zemljišta
PUTEVI pristupni
PRIKLJUČCI:
Vodo-kanalizacioni
Elektro priključak
Telefonski priključak
25.000,00
SVEGA KM:
=
10.000,00
=
8.000,00
=
5.000,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
48.000,00
1.4.Troškovi komunalnih taksi
TROŠKOVI UREĐENJA ZEMLJIŠTA 915,90m² x 69,80
RENTA
915,90m² x 24,90
SVEGA KM:
=
63.930,00
=
22.805,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
86.735,00
SVEGA KM:
20.000,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
20.000,00
1.5. Troškovi izrade projektne dokumentacije
SVEUKUPNO:
910.008,80
24
2.0 OPREMA PROIZVODNOG POGONA I PREHRAMBENOG ODJELA
2.1.PROIZVODNJA UGRADBENE UGOSTITELJSKE OPREME*
- Trumf mašina za izradu pozicija
- Aparat za argonsko zavarivanje
- Makaze za isijecanje pozicija
- Presa za kantovanje
- Mašina za kutno isijecanje
- Tračna pila za metal
- Sitni alati
kom.1=
kom.1=
kom.1=
kom.1=
kom.1=
kom.1=
________________KM
________________KM
________________KM
________________KM
________________KM
________________KM
________________KM
SVEGA KM: __________________
*nabavka i instalacija opreme vrši se u III fazi, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
2.2. PREHRAMBENI POGON
2.2.1. ODJEL ZA SUŠENJE VOĆA,POVRĆA I LJEKOVITOG BILJA
- sušara za voće i povrće kapacitet 1000 kg
- sušara za voće i povrće kapacitet 300 kg.
- higijenski sto
- rezačica
- vakum pakerica
- vakum pakerica
- vaga
kom.1=
kom.1=
kom.1=
kom.1=
kom.1=
kom.1=
kom.1=
25.600,00
12.811,00
3.500,00
3.800,00
5.500,00
2.400,00
350,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
53.961,00
SVEGA KM:
2.2.2. ODJEL HLADNJAČE ZA VOĆE I POVRĆE
- hladnjača kapacitet 100 t
- električni viličar
- ručni viličar
- digitalna vaga 1500 kg
- digitalna vaga 10 kg
- plastične box palete 150 kg
- kartonska kutija
- gajba jabučar 9 kg
kom. 2
kom. 1
kom. 2
kom. 1
kom. 1
kom.1000
kom.10000
kom.10000
SVEGA:
SVEUKUPNO
=
=
=
=
=
=
=
=
320.000,00
14.000,00
7.000,00
12.000,00
4.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
387.000,00
440.961,00
25
REKAPITULACIJA
Stavke:
SVEGA KM.
STRUKTURA INVESTICIJA
Udruženje
povratnika
-Izgradnja hale za
proizvodnoprehrambene djelatnosti
sa izgradnjom
infrastrukture, obaveza
prema gradskoj upravi,
izrade projektne
dokument i zemljišta
Proizvodni pogonoprema
Prehrambeni pogonoprema
UKUPNO KM
910,008,80
%
440.961,00
1.350.969,80
566.000,00
%
62%
%
Ostali
donatori
344.008,80
%
38%
%
53.961,00 12% 387.000,00
88%
19.961,00
54%
6%
731.008,80
Odrađene aktivnosti na realizaciji izgradnje poslovne hale do 01-2011 godine
NAZIV aktivnosti
Izmjena regulacionog plana
„SUTURLIJA2“
Idejno urbanističko rješenje
URBANISTIČKO-TEHNIČKI
USLOVI ZA IZGR.POSL.OBJ
Rješenje o urbanističkoj
saglasnosti
Elektro saglasnost na UT
uslove
Broj,datum
predaje
zahtjeva
Juli2008
03-3641656
17.6.2009.
03-3641656
17.6.2009..
„
111/10
15.01.2010
Vodovodna saglasnost na UT
uslove
„
Toplifikacijska saglasnost na
UT uslove
„
Rješenje-akt
donio,datum,
I broj
Gradska skupš
Mart 2009.
Komisija za
prezentaciju
urban-teh.usl.
03-221/09 od
12.11.2009.
Odjeljenje za
prost.uređ.GU
03-315/09 od
12.11.2009.
Odjeljenje za
prost.uređenje
03-364-1656/09
Od 26.3.2010.
„Elektrokrajina“
446/10LS od
28.01.2010.
„Vodovod“
02/1-EB-365/210 od 5.2.2010.
„Toplana“BLuka
01-854-2/10
Od 29.1.2010.
Ugovorni organizrade projekata i
dr.
Projektni biro
„Planing“-Banjaluka
26
TT saglasnost na UT uslove
IZMJENA URB-TEH.USLOVA
(promjena horizon.gabarita)
„
155/10
20.05.2010
Rješenje o izmjeni
pravosnažnog rješenja o
UTsagl(1656/09)
ELABORAT o geomehaničkim
Svojstvima zemljišta
79/10
23.08.2010
IDEJNI PROJEKAT
19/10
13.04.2010
GLAVNI PROJEKAT
IZGRADNJE POSL.OBJEKTA
„
Projekat unutrašnjih instalacija
vodovoda i kanalizacije
Izvedbeni projekat elektro i
gromobranske instalacije
„
PROJEKAT za izvođenje
saobraćajnice i vanjskog
uređenja
Elaborat mjera zaštite od
požara
Izvedbeni PROJEKAT
mašinskih instalacija
(centralno grijanje)
Projekat za izvođenje elektro
priključka –izgradnja TS
Kontrola projektne
dokumentacije
Protivpožarna saglasnost
„
„Projekt89“
29G/10
Avgusta 2010
„Projekt89“
30.G/10
SEPTEM.2010
30 G/10
Septem2010
10/8/2010.
27.8.2010.
Projektni biro
„Planing“ Banjaluka
Doo“Geomehanika“
Banjaluka
„Projekat89“Srbac
„Projekat89“Srbac
„Projekt89“Srbac
80/10
05.09.2010
4165/10
SEPTEM-2010
„Elit invest“
preduzeće za
inžinjering BLuka
„Timarac-projekat“
Banjaluka
92/10
05.10.2010
„
Prilog projektu
30G710
13-08/10
Septembar2010
„Preventiva“Banjaluka
„TERMO-VENT“
Kotor Varoš
89/10
25.9.2010
Septembar2010 „Elbing“-Banjaluka
Elektro saglasnost na
projektnu dokumentaciju
Vodovodna saglasnost na
projektnu saglasnost
TT saglasnost na projektnu
saglasnost
Dokazi za ekološku dozvolu
MTel RS-a
1-05/01-79367/10 od
3.2.2010.
Odjeljenje za
prost.uređ.
03-364-1491/10
od 17.6.2010.
Odjelj.za
prostorno uređ.
1491/1014.7.10
16/10
23.8.2010
96/10
10-789-9/10
04.10.2010.
08-D/P-4-2151494 od
22.10.10
8734/10
11.11.2010.
02/1-EB4597/2-10
8.11.2010.
1-05/01-795158/10 od
01.11.2010.
14/10
Zavod za izgradnju
Banjaluka
Centar javne
bezbjednosti B.Luka
„Elektrodistribucija“
Banjaluka
„Vodovod“Banjaluka
„M-TEL RS-a“
Doo“Ekodozvola“
27
Provođenje nove parcele kroz
katastar i ZK ured
Zahtjev GU za dobijanje
ekološke dozvole
Zahtjev GU za dobijanje
građevinske dozvole
Zahtjev za izmjenu namjene
zemljišta
Zahtjev za saglasnost za
priključak na javni put
Objava ekološke dozvole
-
27.10.2010
179/10
05.12.10
180/10 od
18.11.2010.
181/10
07.12.2010
182/10
31.12.2010
183/10
29.12.10
184/10
5.1.2011
8.11.2010
127/10
22.12.2010
03-360-922/10
10.01.2011
Katastarski ured i
ZK ured
Gradska uprava
BLuka
GU-Odjeljenje za
prostorno uređenje
02-330-770/10
GU-Odjeljenje za
Od 31.12.2010 privredu
03-345-8641/10 JP“Putevi RS-a“
Od 29.12.2010
Objavljeno
NIGRO „Glas“Bluka
6.1.2011.
Sva potrebna dokumentacija za dobijanje građevinske dozvole predana u Gradsku
upravu – prostorno uređenje pod brojem 03-360-970/10 od 07.12.2010. godine
Još je ostalo neriješeno plaćanje korištenja gradskog građevinskog zemljišta i rente.
FINANSIJSKI IZDATCI na realizaciji izgradnje poslovne hale do 01-2011 godine
NAZIV aktivnosti
DATUM/KORISNIK
ISPLATE
05.08.2009
Geodetski servis
„Fađan“ BLuka.
09.02.2010..
Projektni biro
„Planing“BLuka
06.03.2010.
Gradska uprava
BL.
NAMJENA
ISPLATE
Premjer
zemljišta
Elektro saglasnost na UT
uslove
19.02.2010.
„Elektrokrajina“
Vodovodna saglasnost na
UT uslove
09.02.2010.
„Vodovod“BLuka
Koričenje i kopiranje
projekta
Vađenje novih ZK i PL-a
09.03.2010.
„Borton“ BLuka
19.05.2010.
Gr.uprava i
Osn.sud
Saglasnost
446/10LS od
28.01.2010.
Saglasnost
02/1-EB-365/210 od
5.2.2010.
Koričenje/kop
Izmjena regulacionog plana
„SUTURLIJA2“
Idejno urbanističkog
rješenja i urbanis.tehničkih
uslova
Rješenje o urbanističkoj
saglasnosti
IZNOS U KM
1.200,00
Izrada UTU
2.000, 00
Izrada
Rješenja
03-3641656/09
Taksa za nove
ZK i PL
102, 00
35,10
113,49
33, 00
110, 00
28
IZMJENA URBTEH.USLOVA
(promjena horizon.gabarita)
20.07.2010.
Gradska uprava BL
Geomehanička svojstva
zemljišta
25.08.2010.
„Geomehanika“BL
GLAVNI PROJEKAT
IZGRADNJE
POSL.OBJEKTA
06.10.2010.
„Projekt89“Srbac
PROJEKAT za izvođenje
saobraćajnice i vanjskog
uređenja
Elaborat mjera zaštite od
požara
Projekat za izvođenje
elektro priključka –izgradnja
TS
Kontrola projektne
dokumentacije
06.10.2010.
„Timarac-projekt“
Banjaluka
06.10.2010.
„Preventiva“ BL
06.10.2010.
„Elbing“BLuka
Protivpožarna saglasnost
13.10.2010.
CJB Banjaluka
06.10.2010.
Zavod za
izgradnjuBLuka
Elektro saglasnost na
projektnu dokumentaciju
11.11.2010.
„Elektrodistribucija“
Vodovodna saglasnost na
projektnu saglasnost
08.11.2010.
„Vodovod“BLuka
Dokazi za ekološku dozvolu
Zahtjev GU za dobijanje
ekološke dozvole
08.11.2010.
„Ekodozvola“BL
18.11.2010.
Gradska uprava
BL.
SALDO 18.11.2010.
Geodetsko snimanje
lokacije
Geoastor
Formiranje građ.parcele
Katastar i ZK ured
Zahtjev GU za dobijanje
Taksa za
izmjenu
rješenja
.
Izrada
geomehan
elaborata
Izrada
gl.projek.
30.G/10
SEPTEM.2010
Izrada projekta
4165/10
Prilog projektu
30G710
Izrada projekta
Izg.trafo
stanice
Revizija proj.
dokumentacije
10-789-9/10
04.10.2010.
Izrada saglasn.
08-D/P-4-2151494 od
22.10.10
Taksa/Izrada
saglas.
8734/10
11.11.2010.
Taksa/Izrada
saglas.
02/1-EB4597/2-10
8.11.2010.
Izrada eko
elab.
Izrada eko
dozvole
102, 00
1.406, 00
8.350, 00
4.656,60
1.053, 00
2.200, 00
2.315,47
120, 00
58,50
134,55
1.636, 00
52, 00
25.677,71
07.12.2010.
Izrada
situacionog
plana
Provođenje
nove parcele
kroz katastar i
ZK knjige
Izrada
702, 00
200, 00
122, 00
29
građevinske dozvole
Odjeljenje za
prost.uređenje
građevinske
dozvole
Izmjenu namjene zemljišta
31.12.2010.
Gradska uprava
Porez o
promjeni
namjene
poljoprivredno
u građevinsko
Taksa
Taksa za izmjenu
Ovjera fotokopija
Objava ekološke dozvole
SALDO 11.01.2011.
Renta za priključak na javni
put
Zakup putnog zemljišta
SALDO 26.01.2011
„
GU
NIGRO „Glas“
Banjaluka
05.1.2011.
Oglas
2.461,30
7, 00
10, 00
175,50
29.355,51
26.01.2011.
JP“Putevi RS“
26.01.2011.
JP“Putevi RS“
Saglasnost za
priključak na
javni put
Taksa
(godišnja) za
zakup puta
9.900, 00
378, 00
39.633,51
30
II
RAD NA ODRŽIVOM POVRATKU
Rješavanje pitanja zapošljavanja, kao jedan od najvećih problema održivog
povratka, nailazi na velike objektivne i subjektivne razloge.
Usvajanjem amandmana na Ustav RS-a stvorile su se mogućnosti za zapošljavanje
nesrpskog življa. Radi opstrukcija vlasti na lokalnom i višim nivoima, do sada aktivnost na
tom polju je zanemarljiva.
Gradska uprava Banja Luka, konstanto vrši kršenje amandmana na Ustav BiH, koji
se tiče konstitutivnosti naroda. Uzimajući u obzir popis građana 1991. godine, u Gradskoj
upravi treba biti zaposleno 170 Bošnjaka i Hrvata, a zaposleno je 6 osoba.
Čak ni na objavljene konkurse za Komunalnu policiju i radnike na obezbjeđenju
parkinga, ne može, niti je primljen ijedan Bošnjak ili Hrvat.
Jedan od najvećih prepreka zapošljavanja je privatizacija organizacija, te iste rade
sa minimalnim kapacitetima. Jedini sektor gdje povratnici imaju mogućnost zapošljavanja
je privatni.
U Banjaluci je registrovana Zanatska zadruga "BOMER", a jedan od osnivača je i
naše Udruženje zajedno sa MDD "Merhamet" BiH i KK "Landskrona" iz Švedske. Cilj
osnivanja Zadruge je da konkretnom aktivnošću obezbijedi zapošljavanje određenog broja
povratnika, a kroz organizovanje obrtničkih djelatnosti kroz Zadrugu. Putem Zadruge se
ugovaraju i nalaze poslovi obrtničke djelatnosti, iako je i to minimalno, uzimajući u obzir
potrebe povratnika za zapošljavanjem.
U toku 2010. godine, putem ZZ "Bomer" zaposleno je na određeno vrijeme 144
radnika građevinske struke, koji su bili angažovani na izgradnji zgrada na teritoriji grada.
Jedan od 2 osnivača privatizacijskog VIB fonda, je naše Udruženje. Fond se nalazi
na 4 mjestu u RS po veličini prikupljenih vaučera, a na drugom mjestu po broju akcionara.
U 126 preduzeća na cijeloj teritoriji RS-a uloženi su vaučeri akcionara.
U stručnoj službi Društva, stalno su zaposlena 3 službenika i direktor, u Upravnim i
Nadzornim odborima Društva i Fonda 6 povratnika, a u navedenim organima u
preduzećima širom RS-a 38 osoba.
Humanitarna organizacija "BIRDS" je odobrila donaciju u vidu 10 plastenika za
uzgoj povrća sa najsavremenijom opremom. Postavljanje plastenika izvršeno je u periodu
od 22. do 28. aprila 2006. godine, kada je otpočeo rad na uzgoju povrća. U toku 2010.
godine, plastenici su dati na korištenje pojedincima-povratnicima, koji su imali zavidne
prinose, a naročito u uzgoju paprike i baminje, a motokultivator se koristi zajednički, koji je
smješten kod Muhader Šerifa, radi bezbjednog smještaja i održavanja.
Sedam pojedinaca su koristila 9 plastenika, a 1 plastenik je uništen uslijed jakog
olujnog vjetra.
U toku 2011. godine UGP, će dogovoriti sa korisnicima modalitete premještanja
plastenika sa sadašnje lokacije. Naime, na sadašnjoj lokaciji plastenika, po Regulacionom
planu predviđena je izgradnja poslovne hale, za koju je u toku rad na dobijanju
građevinske dozvole. Poslije premještanja plastenika na novu lokaciju, zaključit će se novi
ugovori sa osobama koje su zainteresovane za rad, te koje su se domaćinski odnosili
prema dodijeljenoj imovini. Prijedlog će uputiti Komisija za odabir korisnika, koju je izabrao
Upravni odbor Udruženja.
31
III
OBNOVA I KORIŠTENJE DOMA “SLAP”
U toku 2004 godine otpočela je aktivnost da se dom u D. Novoseliji, dodijeli na
upravljanje i održavanje povratničkoj populaciji odnosno ovom Udruženju, pošto isto nema
svojih prostorija, niti sredstava za plaćanje zakupa kancelarijskog prostora.
Poslije 3 zasjedanja Skupštine grada, Dom u naselju Desna Novoselija tkz. "Slap",
Odlukom Skupštine grada dat je na korištenje ovom Udruženju na 5 godina, a
primopredaja objekta izvršena je 10.08.2004. godine. Odmah se pristupilo traženju
donacija u građevinskom materijalu za obnovu istog, pošto je potpuno devastiran. Od
strane Vlade RS-a, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, odobren je manji dio
potrebnog građ.materijala, a radi se o dijelu doma, gdje je predviđena kancelarija
Udruženja.
Radovi na čišćenju doma otpočeli su aprila 2005. godine, te je pripremljen teren za
sanaciju devastiranog objekta.
Dana 29.06. 2003. objavljen je javni poziv-tender za obnovu dijela doma “Slap”. U
roku od 30 dana ponude su dostavile 3 građevinske firme. Komisija od 5 članova od
prispjelih ponuda izabrala je ponudu firme vlasnika Đukić Radenka iz Kotor Varoši.
Građevinski radovi su otpočeli 08.08.2005. godine, a primopredaja objekta je
izvršena 15.11.2005. godine.
Od 30.12.2005. godine, kancelarije Udruženja se nalaze u dijelu obnovljenog doma.
Preseljenjem u obnovljenu kancelariju, stvorili su se uslovi za neometan rad na traženju
donatora za obnovu ostalog dijela doma “SLAP”. Poslije mnogih pokušaja, te upućivanja
projekta obnove na više adresa, uz pomoć potpredsjednika RS-a gospodina Adila
Osmanovića, uspjeli smo animirati odgovorne osobe iz Federalnog ministarstva za
izbjeglice i raseljene osobe.
Poslije posjete porušenom objektu Federalnog ministra gosp. Edina Mušića I
gosp.Adila Osmanovića 15.02.2006. godine, obećana je pomoć za obnovu doma,koja je i
realizovana.
Federalno ministarstvo raspisalo je tender za izbor firme koja će izvršiti obnovu. Federalno
ministarstvo je poslije natječaja izabralo građevinsku firmu “TRIŠNIK” iz Jajca, koja je
radove otpočela 12 aprila 2006. godine. Radovi su okončani 13.09.2006. godine, kada je
kompletan objekat dat na upotrebu.
Dom prije obnove april 2006. godine
32
Obnovljeni dom decembra 2007
Poslije obnove doma, na sjednici UO od 10.11.2006. godine formirana je Komisija
za upotrebu dijela doma. Na osnovu zahtjeva zainteresovanih pojedinaca, Komisija je na
svojoj sjednici od 21.05.2007. godine donijelo prijedlog da se dom izda Hajdarpašić
Midhatu, koji je ponudio najbolje uslove i to da isti sam nabavi sve dozvole i odobrenja,
koja će sam finansirati. Takođe, jedan od uslova je i da neophodna ulaganja u dom za
prilagođavanje ugostiteljskoj namjeni, te kupovina inventara, padaju na teret
zainteresovanog, kao i zapošljavanje 50% osoblja po prijedlogu Udruženja, a minimalan
iznos zakupa prostora u iznosu od 1.000,00 KM za jedan mjesec. Upravni odbor je pod
ovim uslovima, na sjednici od 23.05.2007. odobrio izdavanje doma, koje je zaključenim
Ugovorom i realizovano.
U toku 2010. godine u Domu je održano je nekoliko manifestacija, a u ljetnim
mjesecima u organizaciji Zajednice Udruženja B. Luka, održani su susreti dijaspore, sa
velikim učešćem naših sugrađana koji borave u inostranstvu.
IV
RAD NA OBNOVI I SANACIJI
Od 2004.godine, formiran je Odsjek za izbjegla i raseljena lica, povratnike i
nacionalne manjine, pri gradskoj upravi Banja Luka, koji je od 2005. godine preuzeo
aktivnosti vezane za sanaciju objekata za koja sredstva daje gradska skupština Banje
Luke.
Udruženje građana povratnika kao implementator donacije sredstava za sanaciju
devastiranih objekata ispred Gradske uprave Banje Luke, u periodu 2001-2004
godina,riješilo je tj. saniralo 949 stambena objekta, a za ostale sanirane objekte imalo je
direktno učešće u odabiru korisnika osim kod korisnika koji su donacije primali putem
Caritasa Banja Luka.
33
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
UKUPNO
12
364
222
169
152
42
40
35
27
14
12
1024
41
17
20
9
8
18
11
14
16
188
165
120
68
77
69
71
41
37
17
59
473
285
SVEGA
MERHAMET
19
22
8
38
3
3
2
12
66
CARITAS
UMCOR
WORD WIZN
CRS
IRC
VLADA RS
VLADA FBiH
DONACIJE OD STRANE
GRAD
BANJA LUKA
GODINA
IMPLEMENTACIJE
Tabela implementacije donacije 2001. - 2010.
143
690
497
398
190
42
43
38
2
12
2055
BOŠNJAKA
HRVATA
SRBA
OSTALI
UKUPNO
96
53
3
2
154
314
444
758
20
18
2
1
41
49
12
3
2
66
504
397
57
19
1024
SVEGA
SKUPŠTINE
GRADA
BANJALUKA
VLADE FBiH
VLADE RS-a
CARITAS I
MERHAMET
MEĐUNARODNIH
ORGANIZACIJA
NACIONALNA
STRUKTURA
SANIRANI/OBNOVLJENI OBJEKTI UZ POMOĆ
1119
944
65
24
2055
34
NACIONALNA STRUKTURA KORISNIKA OBNOVLJENIH OBJEKATA
Naše Udruženje je apliciralo kod Federalnog ministarstva raseljenih osoba I
izbjeglica, za dobijanje donacije za sanaciju 14 kuća povratnika. Donacije u građevinskom
materijalu za 12 povratnika su odobrene, a 2 su odbačena.
Za razliku od prethodnih godina, sredstva za obnovu koje odobrava Skupština
grada Banje Luke sada su minimalna, a osnovni razlog je taj što u Skupštini grada nema
odbornika povratničke populacije, koji bi štitili interese povratnika kao u prethodnom sazivu
Skupštine.
V
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Povratnici po važećim zakonskim rješenjima imaju zdravstvenu zaštitu u RS,
ukoliko su penzioneri, a ostali putem Biroa za zapošljavanje. Pošto je zdravstvena zaštita
u RS-u slaba, prinuđeni su da liječenje traže u Federaciji, ali samo oni koji za to imaju
mogućnosti, a to je zanemarljiv broj. Građani povratnici Hrvatske nacionalnosti imaju
mogućnost liječenja u susjednoj Hrvatskoj, što i koriste, a naročito stari i iznemogli.
Za rješenje ovog problema predlažemo formiranje savremene dijagnostičke klinike privatne- u Banja Luci, koja bi bila formirana od strane doktora – specijalista, Banjalučana,
koji su vratili svoju imovinu, ali nisu mogli da se zaposle u zdravstvu RS.
Napominjemo, slične klinike postoje u Sarajevu, a obećana je pomoć stranih
humanitarnih organizacija za formiranje slične klinike u Banjoj Luci.
Pod patronatom ove klinike bile bi sve "MERHAMET"-ove ambulante na teritoriji
RS. One bi trebale da prerastu u stacionare.
Mislimo da je ovakvo rješenje jedino moguće – u ovom trenutku, sve dok se ne
formira privatni, zdravstveni fond, po ugledu na zapadne zemlje (SAD, Italija, itd).
VI
OBRAZOVANJE
Djeca povratnika, upisom u osnovne i srednje škole, te fakultete, postepeno se
uključuju u novu sredinu. U principu većih problema oko školovanja djece nema, za razliku
od prethodnih godina.
Uzimajući u obzir sve veći broj porodica-povratnika, njihovo ustavno pravo i pravo
njihove djece je adekvatno obrazovanje, te imajući u vidu da se nedostatak adekvatnog
obrazovanja često navodi kao jedna od osnovnih prepreka za povratak Upravni odbor je u
nekoliko navrata razmatrao probleme obrazovanja. Nadležno Ministarstvo prosvjete
Republike Srpske i Federacije BiH, donijela su "Sporazum o zadovoljavanju posebnih
potreba i prava djece-povratnika", a koji je Upravni odbor UGP-a nakon upoznavanja sa
istim konstatovao da je isti solidna osnova za ravnopravno obrazovanje. U usvojenom
Sporazumu data je mogućnost vlastitog izbora nastavnog plana i programa za predavanje
tkz. "predmeta nacionalne grupe predmeta" (jezik i književnost, istorija i geografija, priroda
35
i društvo te vjeronauka). Za predavanje predmeta nacionalne grupe predmeta, prioritet u
procesu zapošljavanja će se dati kvalificiranim nastavnicima-povratnicima.
Nacionalna struktura zaposlenih je nepovoljna što je vidljivo iz priložene tabele. Od
ukupno zaposlenih u osnovnim i srednjim školama (nastavno osoblje i radnici van
nastave), koji broj je 2212, zaposlenih povratnika je 20 (Bošnjak 3, Hrvat 6, Srbin 11), od
čega je svih 20 nastavni kadar, tako da zaposlenih radnika van nastave nema niti jednog.
NACIONALNA STRUKTURA UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
NA TERITORIJI GRADA BANJA LUKA
20
70 14.373
59
6
36
UKUPNO
OSTALI
ROMI
SRBI
HRVATI
UKUPNO
BOŠNJACI
UČENICI POVRATNICI
OSTALI
118 13.969
ROMI
HRVATI
216
SRBI
BOŠNJACI
UKUPNO UČENIKA
6
2
109
NACIONALNA STRUKTURA ZAPOSLENIH U OSNOVNIM ŠKOLAMA
NA TERITORIJI GRADA BANJA LUKA
26
36
849
3
925
14
5
UKUPNO
OSTALI
ROMI
SRBI
HRVATI
BOŠNJACI
RADNICI VAN NASTAVE
UKUPNO
OSTALI
ROMI
SRBI
HRVATI
BOŠNJACI
NASTAVNO OSOBLJE
359
3
370
NACIONALNA STRUKTURA RADNIKA POVRATNIKA ZAPOSLENIH U
OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA BANJA LUKA
OSTALI
UKUPNO
BOŠNJACI
HRVATI
SRBI
ROMI
OSTALI
UKUPNO
1
ROMI
HRVATI
1
RADNICI VAN NASTAVE
SRBI
BOŠNJACI
NASTAVNO OSOBLJE
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
36
NACIONALNA STRUKTURA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
NA TERITORIJI GRADA BANJA LUKA
10.379
6
155
36
10.833
9
16
6
UKUPNO
OSTALI
ROMI
SRBI
HRVATI
BOŠNJACI
UKUPNO
UČENICI POVRATNICI
OSTALI
142
ROMI
HRVATI
151
SRBI
BOŠNJACI
UKUPNO UČENIKA
10
87
NACIONALNA STRUKTURA ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA
NA TERITORIJI GRADA BANJA LUKA
6
-
UKUPNO
228
OSTALI
HRVATI
BOŠNJACI
3
676
ROMI
15
UKUPNO
-
OSTALI
624
RADNICI VAN NASTAVE
SRBI
27
ROMI
10
SRBI
HRVATI
BOŠNJACI
NASTAVNO OSOBLJE
4
241
NACIONALNA STRUKTURA RADNIKA POVRATNIKA ZAPOSLENIH U
SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA BANJA LUKA
SRBI
ROMI
OSTALI
UKUPNO
18
HRVATI
-
UKUPNO
-
BOŠNJACI
11
OSTALI
5
RADNICI VAN NASTAVE
ROMI
2
SRBI
HRVATI
BOŠNJACI
NASTAVNO OSOBLJE
-
-
-
-
-
-
37
VII
SOCIJALNE USLUGE
Uzimajući u obzir da je veliki dio povratnika starije dobi, te im je potrebna tuđa njega
i pomoć, delegatima je naloženo da na terenu svoje mjesne zajednice utvrde stanje starije
povratničke populacije. U slučaju izrazito ugroženih, Udruženje će odmah reagovati, te
pomoći u skladu sa svojim mogućnostima. Takođe će iste predložiti za pomoć u MDD
„Merhamet“ i nadležnu službu gradske uprave Banjaluka.
VIII
OČUVANJE I NJEGOVANJE KULTURNE BAŠTINE, TE ODNOS PREMA
MEDIJIMA
Do sada nije ništa urađeno na održavanju i zaštiti kulturnih spomenika, bogastva i
raznolikosti kulturnih tradicija na našim prostorima. U maju mjesecu po nalogu Gradske
uprave porušena je stara bosanska kuća u naselju Ilidža. Takođe, bilo je predviđeno i
rušenje „Šeranića kuće“, koja je pod zaštitom države kao kulturno i istorijsko naslijeđe.
Ovlaštene osobe su odmah reagovale, te održale sastanke sa Ombudsmenom za ljudska
prava BiH, Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika kulture i gradskom upravom
Banjaluka. Rušenje je obustavljeno, a Udruženje vodi akciju na obnovi devastirane kuće.
Medijska potpora aktivnosti i problema povratničke populacije je slaba. Na prostoru
grada Banje Luke ne postoji radio ili televizijska stanica, niti novine koji bi kroz svoj rad
obuhvatili kulturne tradicije sva tri konstitutivna naroda, a koje bi bile u funkciji povratničke
populacije.
Zahvaljujući poznatom Banjalučkom novinaru Nailu Osmančeviću, izdate su 4
knjige o životu prijeratne Banjaluke, a naročito naselja Gornji Šeher. Autor je navedeni
novinar, koji je bez ičije potpore, uspio zabilježiti događaje i osobe te ih ovjekovječiti kroz
svoje knjige.
Rad radio i televizijskih kuća nije prikladan za sve konstitutivne narode, te se
ocijenjuje da je pod utjecajem aktuelne vlasti.
Udruženje je formiralo Komisiju za informisanje, na čelu sa gospodinom Nailom
Osmančevićem, koji u svom planu rada ima i izdavanje brošura, a tiraž i učestalost
izdavanja ovise od raspoloživih finansijskih sredstava.
IX
BEZBJEDNOST POVRATNIKA
U toku izvještajne godine, konstantno je praćen segment bezbjednosti povratnika i
imovine.
Poslije svakog narušavanja javnog reda i mira, te bezbejednosti, Udruženje je
reagovalo, te na sastancima sa predstavnicima policije tražili veće angažovanje na
razotkrivanju počinioca. Aktivnost se vodila i u pravcu EUPM. Zatraženo je da se
Udruženje obavijesti o toku istražnih radnji, jer se dešava da se počinioci otkriju, a da UGP
nije informisan, te se stvara pogrešna slika o radu policije.
38
Većina narušavanja bezbjednosti vrše se prema objektima Islamske zajednice, a
otkriveni počinioci su maloljetnici.
Upravni odbor će i dalje pratiti stanje bezbjednosti na području grada Banje Luke.
Zaključak je da je pojedinačna bezbjednosna situacija dobra, tj. da nema napada na
fizička lica. Napadi na vjerske objekte, koji se konstantno dešavaju, dovoljno govori o
činjenici da se povratnici Bošnjaci i Hrvati, još uvijek ne mogu potpuno bezbjedno osjećati
u svom gradu.
X
RAD NA POVRATKU
U gradu Banjoj Luci, po podacima iz Popisa građana iz 1991. godine, živjelo je
ukupno 47.650 ili 24,4 %Bošnjaka, 31.065 ili 15,9 % Hrvata, 109.534 ili 56,1 % Srba i
7.626 ili 3,5 % Ostalih, što ukupno iznosi 195.875 građana.
ETNIČKA SLIKA GRADA BANJA LUKE
po popisu građana 1991. godine, sa trenutnim stanjem
PODACI PO POPISU GRAĐANA
1991. godine
NACIONALNA
STRUKTURA
BOŠNJAKA
HRVATA
SRBA
OSTALIH
UKUPNO
SVEGA
TRENUTNO STANJE
na dan 31.12.2010. godine
SVEGA
%
47.650
24,4
31.065
109.534
7.626
195.875
15,9
56,1
3,5
100,0
Povr. 6.871
3.699
209.549
960
225.279
%
Floter
4.200
SVEGA
11071
5,1
1,6
93,9
0,4
100
U toku posljednjeg rata, sa teritorije grada Banje Luke je izbjeglo ili je protjerano
Bošnjaka 40.829, Hrvata 27.165, a za izbjegle građane Srpske nacionalnosti i "Ostali"
nema tačnih podataka, što ukupno iznosi 70.315 građana.
Usvajanjem Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine
28.10.1999. godine, stvorene su realne pretpostavke za povrat privatne imovine i stanova
u društvenom vlasništvu, te povratak vlasnika na svoja imanja ili u stanove.
Stoga je jedan od prioritetnih zadataka ovog Upravnog odbora u prethodnom
periodu bilo angažovanje na obezbjeđenju uslova i što bržoj primjeni seta imovinskih
Zakona od strane nadležnih u Ministarstvu raseljenih i izbjeglih RS-a Odsjek Banja Luka.
Uzimajući u obzir da je sa 31.12.2000. godine riješeno tek 8,56%, a sa 31.12.2005.
godine 98,30%, konstatujemo da je izvršen povrat stanova i privatne imovine. Do pune
implementacije Aneksa VII Daytonskog sporazuma ostalo je još rješavanje 201 zahtjeva, a
za koje su u toku 1992-1998, izvršene zamjene imovine, te se sada predmeti nalaze na
redovnom sudu, a u vezi poništenje tih Ugovora o zamjeni.
39
REALIZACIJA IMPLEMENTACIJE ANEKSA VII DEJTONSKOG SPORAZUMA
na teritoriji grada Banja Luka do 31.12.2009. godine
7.864
15.821
101
15.620
%
101
Broj
rješenih
zahtjeva
8.065
Neriješeni
predmeti
Neriješeni
Predmeti
7.756
Broj
zahtjeva
Broj
zahtjeva
7.756
UKUPNO
Broj
rješenih
zahtjeva
Broj rješenih
zahtjeva
PRIVATNA IMOVINA
Broj
zahtjeva
STANOVI DRUŠTVENI
99,30
Na osnovu izloženog, budući angažman organa Udruženja, iskazan je u Programu
rada za 2011. godinu.
Upravni odbor UGP-a
Kemal Gunić, sr.
Predsjednik
40
Download

IZVJEŠTAJ O RADU - Udruzenje gradjana povratnika u Banjaluku