PROGRAM
OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA ŠUMA
R/B
AKTIVNOST
1.
Posjeta Vladi BPK-a Goražde
2.
Sadnja dva stabala...... ispred
Općine Foča-Ustikolina
3.
Sadnja 5 stabala ...... na Posestri –
početak realizacije Projekta
„Memorijal šuma 8372“
XIII Redovna Skupština Udruženja
inžinjera i tehničara šumarstva
Federacije Bosne i Hercegovine
4.
5.
Zakuska
UČESNICI
MJESTO
Datum
VRIJEME
Premijer Vlade BPK- Goražde gosp. Emir Oković,
Predsjedavajuća Skupštine g-đa Aida Obuća,
Ministar za privredu gosp.Esed Radeljaš,
Predsjednik Skupštine UŠIT-a FBiH gosp. Refik Hodžić,
Predsjednik UŠIT-a FBiH gosp. Ahmed Lojo,
Sekretar UŠIT-a FBiH gosp.Azer Jamaković,
Direktor JP Bosansko-podrinsjke šume d.o.o. Goražde gosp. Kenan Kanlić
Šef Sektora za uzgoj i zaštitu JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde g-đa Zibija Mehić
Šef Sektora za iskorištavanje i projektovanje JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde
gosp. Mirza Pjano
Načelnik Općine Foča-Ustikolina gosp.Zijad Kunovac,
Predsjedavajuća Skupštine g-đa Aida Obuća,
Ministar za privredu gosp.Esed Radeljaš,
Predsjednik Skupštine UŠIT-a FBiH gosp. Refik Hodžić,
Predsjednik UŠIT-a FBiH gosp. Ahmed Lojo,
Sekretar UŠIT-a FBiH gosp.Azer Jamaković,
Direktor JP Bosansko-podrinsjke šume d.o.o. Goražde gosp. Kenan Kanlić,
Šef Sektora za uzgoj i zaštitu JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde g-đa Zibija Mehić
Šef Sektora za iskorištavanje i projektovanje JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde
gosp. Mirza Pjano
Organizacija Muftijstva Goraždanskog
Zgrada Vlade BPK-a
Goražde
19.03.2015
8:15
11:30 – Obraćanje Premijer Vlade BPK- Goražde gosp. Emir Oković,
11:45 – Obraćanje domaćina Direktora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde gosp.
Kenan Kanlić
11:50 - Rad Skupštine
Učesnici i gosti XIII Redovna Skupština Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva Federacije
Bosne i Hercegovine
Općina Foča
Ustikolina
19.03.2015
9:30
Posestra
19.03.2015
10:15
Islamski Kulturni
Centar Goražde
19.03.2015
11:30
Islamski Kulturni
Centar Goražde
19.03.2015
Napomena: Sve aktivnosti po programu treba biti propraćeno od strane medija: JP RTV BPK-a Goražde, Federalna televizija, Dnevni avaz, Oslobođenje, Glas Goražda.
Download

ovdje - bosansko podrinjske šume