Sistem
JABLOTRON 100
Proizvodni program
Novi alarm
sa revolucionarnom
kontrolom sistema
Sadržaj
Alarmne centrale i komunikatori 4
Adresabilni ŽIČANI UREĐAJI
6
Pristupni moduli
6
Detektori
7
Adresabilni PIR detektori pokreta
7
Adresabilni detektori perimetarske zaštite
8
Adresabilni ambijentalni detektori
9
Pribor za detektore
10
Sirene
10
PG izlazni i indikatorski moduli
11
Pribor
12
BEŽIČNI UREĐAJI
13
Bežični pristupni moduli
13
Bežični detektori
14
Bežični PIR detektori pokreta i kombinovani detektori
14
Bežični spoljni detektori
17
Bežični detektori perimetarske zaštite
18
Bežični ambijentalni detektori
20
Bežične sirene
21
Daljinski upravljači
21
Izlazni moduli
24
Softver
24
Alarmne centrale i komunikatori
Alarmna centrala sa ugrađenim GSM/GPRS komunikatorom
JA-101K alarmna centrala je osnovna komponenta JABLOTRON JA-100 alarmnog sistema. Pruža fleksibilno uključivanje alarma i omogućava zaštitu na jednostavan način za
stanove, porodične kuće, kancelarije i kompanije. Željena podešavanja alarma i veličina
sistema programiraju se pomoću F-link softvera.
JA-101K
JA-101K omogućava:
– do 50 bežičnih ili adresabilnih žičanih zona
– do 50 korisničkih šifara
– do 6 particija
– do 8 programabilnih izlaza
– 20 nezavisnih kalendara
– sistemski izveštaji za 8 korisnika putem SMS-a
– 5 korisnika ima opciju glasovnog i SMS izveštavanja
– 4 kontrolno operativna centra KOC (ARC)
– 5 izveštaja po izboru za kontrolno operativni centar KOC (ARC)
Ima ugrađeni GSM/GPRS komunikator na matičnoj ploči koji omogućava komunikaciju
glasom, SMS-om ili GPRS-om krajnjim korisnicima ili KOC centrima. Opremljena je
memorijskom karticom od 1 GB na matičnoj ploči za čuvanje izveštaja o događajima,
glasovnim menijem i porukama, prostorom za smeštanje slika itd. Alarmna centrala
sadrži konektore:
– 1× adresabilni konektor
– 1× konektor za ugrađen radio modul (JA-110R)
poljni izvor napajanja 230 V/50 Hz
S
Tip napajanja A (EN 50131-6)
Potrošnja električne struje: pri gubitku napajanja 220 V: 70 mA, za vreme alarma 120 mA
Rezervna baterija 12 V do 2,6 Ah
Maksimalno vreme punjenja 72 časa
Maksimalno opterećenje adresabilnog napajanja u kontinualnom režimu 400 mA
Kratkotrajna najveća izlazna struja (5 min.) 1 A
Rezervno adresabilno napajanje preko rezervne baterije 2,4 Ah za autonomiju 12 časova
pri potrošnji 120 mA
JA-110R radna frekvencija – dvosmerni Jablotron protokol 868 MHz (nije uključen uz
centralu)
Broj adresa (bežičnih ili adresabilnih): maksimalno 50
Memorija događaja: 700 MB, otprilike 1 million događaja koji uključuju vreme i datum
Funkcija provere alarma preko drugog detektora ili preko podesive odložene reakcije
(10 s - 2 min.) istog detektora (opciono podešavanje)
Stepen bezbednosti 2 u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-6 i EN 50131-5-3 i 50131-3;
Okruženje u skladu sa EN 50131-1: II, unutrašnje
4
Alarmna centrala sa ugrađenim GSM/GPRS/LAN komunikatorom
JA-106K je unapređena alarmna centrala JABLOTRON JA-100 alarmnog sistema. Pruža
fleksibilno uključivanje alarma i omogućava pametnu zaštitu većih porodičnih kuća, kancelarija ili kompanija kao i fleksibilna rešenja za stambene komplekse, poslovne zgrade ili
kompanije sa potrebom korišćenja brojnih particija u sistemu. Željena podešavanja alarma
i veličina sistema programiraju se pomoću F-link softvera.
JA-106K
JA-106K omogućava:
– do 120 bežičnih ili adresabilnih žičanih zona
– do 300 korisničkih šifara
– do 15 particija
– do 32 programabilna izlaza
– 20 nezavisnih kalendara
– sistemski izveštaji za 30 korisnika putem SMS-a
– 5 korisnika ima opciju glasovnog i SMS izveštavanja
– 4 kontrolno operativna centra KOC (ARC)
– 5 izveštaja po izboru za kontrolno operativni centar KOC (ARC)
Ima ugrađeni GSM/GPRS i LAN komunikatore na matičnoj ploči koji omogućavaju
komunikaciju glasom, SMS-om ili GPRS-om krajnjim korisnicima ili KOC centrima.
Opremljena je memorijskom karticom od 1 GB na matičnoj ploči za čuvanje izveštaja
o događajima, glasovnim menijem i porukama, prostorom za smeštanje slika itd.
Matična ploča sadrži konektore:
– 2 × nezavisna adresabilna konektora
– 1 × konektor za ugrađenI radio modul (JA-110R)
– 1 × konektor za telefonski PSTN komunikacioni modul (JA-190X)
poljni izvor napajanja 230 V/50 Hz
S
Tip napajanja A (EN 50131-6)
Potrošnja električne struje: pri gubitku napajanja 220V: 140 mA, za vreme alarma 200 mA
Rezervna baterija 12 V do 7 - 18 Ah
Maksimalno vreme punjenja 72 časa
Maksimalno opterećenje adresabilnog napajanja u kontinualnom režimu 1.2 A
Kratkotrajna najveća izlazna struja (5 min.) 2 A
Rezervno adresabilno napajanje iz akumulatora 18 Ah: autonomija rada 12 sati (maksimalna potrošnja 1,2 A)
JA-110R radna frekvencija – dvosmerni Jablotron protokol 868.1 MHz (nije uključen uz
centralu)
Broj adresa (bežičnih ili adresabilnih): maksimalno 120
Memorija događaja: 700 MB, otprilike 1 million događaja koji uključuju vreme i datum
Funkcija provere alarma preko drugog detektora ili preko podesive odložene reakcije
(10 s - 2 min.) istog detektora (opciono podešavanje)
Stepen bezbednosti 2 u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-6 i EN 50131-5-3 i 50131-3;
Okruženje u skladu sa EN 50131-1: II, unutrašnje
Telefonski PSTN komunikacioni modul
U razvoju
JA-190X
JA-190X je telefonski PSTN modul komunikatora za JA-106K.
Omogućava CID komunikaciju sa KOC-om i govorne poruke.
PSTN linijska konektora ULAZ/IZLAZ
2
KOC protokoli: CID DTMF, SIA DC-05 ili SIA FSK prema standardu DC-03
CLIP detekcija telefonskog broja
Detekcija kvara linije
Standardi: EN 301437
Govorne poruke
5
Adresabilni ŽIČANI UREĐAJI
Pristupni moduli
Adresabilni pristupni modul sa RFID beskontaktnim čitačem
JA-112E
JA-112E je RFID pristupni modul namenjen za upravljanje alarmnim sistemom. Obuhvata
jedan kontrolni segment i ako je potrebno može biti opremljena sa maksimalno 20 JA-192E
kontrolnih segmenata. Omogućava Jednostavnu, Pametnu i Fleksibilnu kontrolu alarmnog
sistema pomoću segmenata. Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne
centrale. Implementirana funkcija uštede potrošnje električne energije za vreme nestanka
električne energije. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu.
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja električne struje: pri gubitku napajanja 220V: 10 mA
Stanje mirovanja: maksimalno 15 mA
RFID 125 kHz
Dimenzije: 102 × 76 × 33 mm
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Stepen bezbednosti 2 u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3
Adresabilni pristupni modul sa RFID beskontaktnim čitačem i tastaturom
JA-113E je pristupni modul sa tastaturom i RFID beskontaktnim čitačem namenjen za
upravljanje alarmnim sistemom. Uključuje jedan kontrolni segment i ako je to potrebno
može biti opremljen sa maksimalno 20 JA-192E kontrolnih segmenata. Omogućava Jednostavnu, Pametnu i Fleksibilnu kontrolu alarmnog sistema pomoću segmenata. Modul
komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Implementirana funkcija
uštede potrošnje električne energije za vreme nestanka električne energije. Adresabilna je
i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu.
JA-113E
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja električne energije: pri gubitku napajanja 220V: 10 mA
Stanje mirovanja: 15 mA
RFID 125 kHz
Dimenzije: 102 × 98 × 33 mm
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Adresabilni pristupni modul sa LCD ekranom, tastaturom i RFID beskontaktnim čitačem
JA-114E je pristupni modul sa LCD ekranom, tastaturom i RFID beskontaktnim čitačem
namenjem za upravljanje alarmnim sistemom. Uključuje jedan kontrolni segment i ako je to
potrebno može biti opremljen sa maksimalno 20 JA-192E kontrolnih segmenata. Omogućava Jednostavnu, Pametnu i Fleksibilnu kontrolu alarmnog sistema pomoću segmenata.
Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Implementirana funkcija uštede potrošnje električne energije za vreme nestanka električne energije. Adresabilna
je i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu. Opcije menija omogućavaju jednostavnu
kontrolu particija, zona, PG izlaza i memorije događaja.
JA-114E
6
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja električne energije: pri gubitku napajanja 220V: 15 mA
Stanje mirovanja: maksimalno 50 mA
RFID 125 kHz
Dimenzije: 102 × 151 × 33 mm
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Kontrolni segment za pristupne module
JA-192E je kontrolni segment za pristupne module JA-112E, JA-113E, JA-114E,
JA-152E, JA-153E, i JA-154E.
JA-192E
Omogućava korisniku da jednostavno upravlja funkcijama u alarmnom sistemu:
– Kontrola particija (UKLJUČI, DELIMIČNO UKLJUČI, ISKLJUČI alarm)
– PG kontrola izlaza (UKLJUČI i ISKLJUČI uređaj)
– hitni slučajevi (panik, zdravstveni problem i drugo)
– indikacija stanja sistema
apajanje: preko pristupnog modula
N
Potrošnja u stanju mirovanja: 0,5 mA
Dimenzije: 102 × 15 × 33 mm
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Detektori
Adresabilni PIR detektori pokreta
Adresabilni PIR detektor pokreta
JA-110P
JA-110P je adresabilni PIR detektor pokreta namenjen za zaštitu unutrašnjeg prostora.
On otkriva pokret putem ljudske telesne temperature. Karakteristika detekcije može da se
optimizuje korišćenjem alternativnih sočiva DUGAČAK HODNIK JS-7904, KUĆNI LJUBIMAC
JS 7906 ili ZAVESA JS-7901. Stepen otpornosti može se izabrati na dva nivoa. Memorijska
funkcija alarma je opciono podešavanje koje omogućava jednostavnu indikaciju i lokaciju alarma. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu. Indikator SMART
MEMORIJE (SMI) obezbeđuje vizuelnu LED verifikaciju aktiviranog detektora. SMI se opoziva
preko tastature.
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja u stanju mirovanja: 5 mA
Visina montiranja: 2,5 m iznad poda
Opseg detekcije 110° / 12 m (sa standardnim sočivom)
Dimenzije: 60 × 97 × 52 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
Okruženje u skladu sa EN 50131-1: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
7
Adresabilni PIR detektor pokreta sa kamerom
U razvoju
JA-120PC je PIR detektor pokreta sa ugrađenim modulom kamere. Senzor detektuje pokrete
unutar čuvanog prostora uključujući vizuelnu potvrdu alarma. Kamera detektora je opremljena blicem. Kamera pravi digitalne fotografije u boji za vreme alarma u JPEG formatu rezolucije do 640 × 480 piksela. Ako se detektuje pokret kamera pravi seriju slika. Slike se čuvaju
u internoj memoriji detektora i prenose u alarmnu centralu u komprimovanom formatu.
Odatle se snimci prenose izvan objekta.
Parametri slike:
– QVGA JPEG 320×240
– VGA JPEG 640×480
JA-120PC
Interna memorija
– Mikro SD kartica
– Najnovije slike snimaju se preko najstarijih slika
– Slike se mogu prebaciti na PC računar
– Primeri procenjenog broja snimaka u zavisnosti od kapaciteta memorijske kartice:
– 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
– 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
– 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA
apajanje: Iz adresabilne alarmne centrale 12 V (9 – 15 V)
N
Ugao detekcije/domet snimka: 50°/12 m (sa standardnim objektivom)
Memorijska kartica: Mikro SD
Prihvatljivi kapaciteti: 1 GB do 2 TB
Okruženje u skladu sa EN 50131-1: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Nivo bezbednosti: Klasa 2, EN-50131-1
Adresabilni detektori perimetarske zaštite
Adresabilni akustični detektor loma stakla
JA-110B adresabilni detektor loma stakla detektuje lom staklenih prozora. Upotrebljava se
dvostruka tehnologija detekcije (vazdušni pritisak i zvučna analiza). On reaguje na lomljenje
svih vrsta stakla. Osetljivost se može podešavati. Detektor komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale Memorijska funkcija alarma je opciono podešavanje koje
omogućava jednostavnu indikaciju i lokaciju alarma. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju
u alarmnom sistemu. Indikator SMART MEMORIJE (SMI) obezbeđuje vizuelnu LED verifikaciju aktiviranog detektora. SMI se opoziva preko tastature.
JA-110B
8
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja u stanju mirovanja: 5 mA
Visina montiranja: 2,5 m iznad poda
Opseg detekcije: do 9 m
Minimalne dimenzije stakla: 0,6 × 0,6 meters
Inicijalizacija: maksimum 60 secondi
Dimenzije: 40 × 100 × 22 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
Okruženje u skladu sa EN 50131-1: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Adresabilni modul za magnetne detektore – 2 ulaza
JA-110M adresabilni modul služi za povezivanje magnetnog detektora otvaranja vrata.
Poseduje dva nezavisna programabilna ulaza NC, NO ili izbalansirana prema EOL otporniku. Omogućava filtriranje minimalnog vremena aktiviranja (0,5 s, 1 s, 2 s ili 5 s). Detektor
komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Memorijska funkcija alarma
je opciono podešavanje koje omogućava jednostavnu indikaciju i lokaciju alarma. Adresabilna je i zauzima dve pozicije u alarmu. Indikator SMART MEMORIJE (SMI) obezbeđuje
vizuelnu LED verifikaciju aktiviranog detektora. SMI se opoziva preko tastature.
JA-110M
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja u stanju mirovanja: 5 mA
Preporučena dužina kabla za povezivanje između modula i magnetnih kontakata: do 3 metra
Dimenzije: 40 × 100 × 22 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6
Okruženje u skladu sa EN 50131-1: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Adresabilni magnetni detektor otvaranja
U razvoju
JA-111M
Uređaj detektuje otvaranje vrata ili prozora. Komunikacija sa alarmnom centralom obavlja
se preko magistrale. Detektor je opremljen poklopcem sa sabotažnom zaštitom koja se
aktivira pri otvaranju poklopca. Senzor se aktivira usled pomeranja permanentnog magneta
od senzora. Uređaj zauzima jednu poziciju u bezbednosnom sistemu.
apajanje: Iz adresabilne alarmne centrale 12 V (9 – 15 V)
N
Potrošnja u stanju mirovanja: 5 mA
Veličina detektora: 26 × 55 × 16 mm
Veličina magneta: 16 × 55x 16 mm
Nivo bezbednosti: Klasa 2, EN 50131-1
Radna temperatura: –10 do 40 °C
Adresabilni ambijentalni detektori
Adresabilni kombinovani detektor požara (dima i toplote)
JA-110ST adresabilni kombinovani detektor dima i toplote požara detektuje vatru unutar
stambenog ili poslovnog prostora. Omogućava podešavanja: dima i toplote, dima ili toplote, samo dima, samo toplote. Ima memorijsku funkciju alarma pri kojoj LED i dalje svetli
posle završetka alarma. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu. Indikator SMART MEMORIJE (SMI) obezbeđuje vizuelnu LED verifikaciju aktiviranog detektora.
SMI se opoziva preko tastature.
JA-110ST
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja u stanju mirovanja: 5 mA
Detekcija vatre: optička i toplotna
Osetljivost detekcije vatre: m=0,11/0,13 dB/m EN 54-7
Detekcija temperature: klasa A2 prema EN-54-5
Alarmantna temperatura: 60 do 70 °C
Dimenzije: prečnik 126 mm, visina 50 mm
Opseg radne temperature: –10 to 80 °C
Adresabilni detektor poplave
Detektor ukazuje na poplavu u prostoru (podrum, kupatilo itd.). Ova informacija se prenosi
do alarmne centrale preko magistrale. Kada su elektrode poplavljene detektor šalje signal
aktivacije. Kada se poplava povuče šalje se signal mirnog stanja. Detektor nema sabotažni
kontakt i zauzima jedno mesto u sistemu.
JA-110F
apajanje: Iz adresabilne alarmne centrale 12 V (9 – 15 V)
N
Detektor: Reaguje na spajanje elektroda izazvanu vodom
Veličina: 20 × 53 × 5 mm
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
9
Pribor za detektore
Adresabilni modul interfejsa za žičane detektore
JA-111H adresabilni modul je namenjen za povezivanje bilo kog žičanog detektora na JA-100
alarmni sistem. Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Dostupan je kao štampana ploča i može da se montira unutar žičanog detektora. Pruža NC ili
NO ulaz. On omogućava filtriranje minimalnog vremena aktiviranja (0,5 s, 1 s, 2 s ili 5 s).
JA-111H
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja u stanju mirovanja: 2 mA
Maksimalna potrošnja povezanog detektora u stanju mirovanja: 50 mA
Dimenzije: 22 × 27 × 14 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-3
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Sirene
Adresabilna unutrašnja sirena
JA-110A adresabilna unutrašnja sirena namenjena je da oglasi alarme, ulazno i izlazno
vreme kašnjenja, kontrolno zvono i aktivacije PG izlaza u alarmnom sistemu. Sirena je
opremljena tasterom sa programabilnim akcijama. Implementirana je funkcija VERIFIKACIJE ALARMA. Sirena komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-110A
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V)
N
Prosečna potrošnja u stanju mirovanja: 5 mA; potrošnja alarma 30 mA
Sirena: piezo-električna, 90 dB/m
Dimenzije: 80 × 80 × 28 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Okruženje u skladu sa EN 50131-1: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Adresabilna spoljna sirena
JA-111A adresabilni spoljna sirena sa akumulatorom namenjena je da oglasi alarme, kontrolno zvono i aktivaciju ili deaktivaciju PG izlaza. Sirena komunicira i napaja se pomoću
adresabilne alarmne centrale. Implementirana je funkcija uštede potrošnje električne energije za vreme nestanka napajanja 220V. Ugrađena libela za precizno i lako podešavanje
tokom instalacije. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-111A
10
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja pri gubitku napajanja 220 V: 5 mA
Potrošnja tokom punjenja baterije: 50 mA
Back-up baterija: NiCd pakovanje 4,8 V/1 800 mAh
Životni vek baterije: 3 godine
Sirena: piezo-električna, 110dB / m
Dimenzije: 200 × 300 × 70 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Okruženje u skladu sa EN 50131-1: spoljno IV
Opseg radne temperature: –25 do 60 °C
Zaštita: IP 45
PG izlazni i indikatorski moduli
BUS relejni modul za 8 A
A-110N izlazni PG modul namenjen je da obezbedi jedan izlazni relej (8 A) sa NO ili NC
kontaktima. Odgovarajući PG izlaz se programira pomoću DIP prekidača (da kontroliše jedan od 32 PG izlaza). Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne centrale.
Može se instalirati u JA-190PL kućište. Ne zauzima nijednu adresu u sistemu.
JA-110N
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja kada je rele isključen: 5 mA
Potrošnja kada je rele uključen: 45 mA
Maksimalno opterećenje izlaznog releja: maksimalno 16 A/250 V
Reaktivno opterećenje: maksimalno 8 A/250 V
Minimalna struja aktiviranja: 100 mA pri 12 VDC ili 1.2 W
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
BUS relejni modul za 1 A
JA-111N izlazni PG modul namenjen je da obezbedi jedan izlazni relej (1 A) sa NO ili NC
kontaktima. Odgovarajući PG izlaz se programira pomoću DIP prekidača (da funkcioniše
jedan od 32 PG izlaza). Modul komunicira i napaja se pomoću adresabilne alarmne
centrale. Može se instalirati u JA-190PL kućište. Ne zauzima ni jednu adresu u sistemu.
JA-111N
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja kada je rele isključen: 5 mA
Potrošnja kada je rele uključen: 25 mA
Maksimalno opterećenje izlaznog releja: maksimalno 1 A/30 V DC
Minimalna struja aktiviranja: 10 mA
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Osmo-kanalni adresabilni izlazni modul
Osmo-kanalni izlazni modul omogućava izlaze za signalizaciju bezbednosnog statusa do 8
particija, signalizaciju IW/EW alarma u 8 zona ili stanje do 8 PG izlaza. Dizajniran je za instalaciju u višenamensko kućište JA-190PL ili na DIN šinu. Njegovi izlazi su izolovani od magistrale.
Podešavanje se vrši DIP prekidačem. Modul ne zauzima ni jednu poziciju u sistemu.
JA-118N
apajanje: Iz adresabilne alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Podešavanje: Putem DIP prekidača
Izlazi: Obezbeđuju +U napon
Kapacitet izlaznog punjenja: 100 mA
Indikator stanja particije / PG izlaza
JA-110I pokazuje stanje (UKLJUČENO) particije ili PG izlaza (1 - 32) putem CRVENOG LED
indikatora. Povezan je pomoću adresabilne magistrale na alarmnu centralu. Ne zauzima
nijednu poziciju u alarmnom sistemu.
JA-110I
otrošnja kada je LED UKLJUČEN: 6 mA
P
Potrošnja kada je LED ISKLJUČEN: 3 mA
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Univerzalni LED indikator RGB
JA-111I pokazuje stanje (UKLJUČENO) particije ili PG izlaza (1 - 32) putem višebojnog LED
indikatora (crveni, zeleni, plavi i žuti).
JA-111I
otrošnja kada je LED UKLJUČEN: maksimalno 4 mA
P
Potrošnja kada je LED ISKLJUČEN: 0 mA
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
11
Pribor
BUS modul izolatora kratkog spoja
JA-110T BUS izolator je konstruisan za odvajanje i zaštitu neobezbeđenih delova adresabilnog ožičenja. Napaja se iz adresabilne alarmne centrale. Može se instalirati u JA-190PL
kućište. Ne zauzima nijednu poziciju u alarmnom sistemu.
JA-110T
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja u stanju mirovanja: 5 mA
Maksimalno opterećenje konektora: 250 mA
Struja při isključivanju 300 mA
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Višenamenska instalaciona kutija (kućište)
JA-190PL višenamenska instalaciona kutija za različite module JA-100 sistema.
JA-190PL
0 × 90 mm
9
IP 40
Otporna do 400 V
ABS materijal
Adresabilni razdelnik
A-110Z-A adresabilni razdelnik povezuje provodnike adresabilne linije JA-100 sistema.
Razdelnik može da se instalira u JA-190PL kućište.
JA-110Z-A
aksimalni napon 42 V AC, Maksimalni napon 60 V DC
M
Maksimalna struja 2 A
Adresabilni razdelnik
A-110Z-B adresabilni razdelnik povezuje provodnike adresabilne linije JA-100 sistema.
Razdelnik može da se instalira u JA-190PL kućište.
JA-110Z-B
aksimalni napon 42 V AC, Maksimalni napon 60 V DC
M
Maksimalna struja 2 A
Adresabilni razdelnik
JA-110Z-C adresabilni razdelnik povezuje provodnike adresabilne linije JA-100 sistema.
Razdelnik može da se instalira u JA-190PL kućište.
JA-110Z-C
aksimalni napon 42 V AC, Maksimalni napon 60 V DC
M
Maksimalna struja 2 A
Instalacioni kabl za JA-100 sistem, CC-01 za duže adresabilne linije
Instalacioni kabl namenjen je za jednostavno povezivanje adresabilnih instalacija. Boje
izolacije su identične bojama konektora. Kutija sa namotanim kablom za jednostavno
korišćenje – Easy Reel box, 300 m. Obeležen crnom bojom na svakom dužnom metru kabla.
CC-01
× 2 × 24 AWG (0,5 mm) maksimalni DC otpor provodnika na 20 °C 97 Ω /km
1
1 × 2 × 20 AWG (0,8 mm) maksimalni DC otpor provodnika na 20 °C 38 Ω /km
Instalacioni kabl za JA-100 sistem, CC-02 za kraće adresabilne linije
Instalacioni kabl namenjen je za jednostavno povezivanje adresabilnih instalacija. Boje
izolacije su identične bojama konektora. Kutija sa namotanim kablom za jednostavno
korišćenje – Easy Reel box, 300 m. Obeležen crnom bojom na svakom metru kabla.
CC-02
12
2 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) maksimalni DC otpor provodnika na 20 °C 97 Ω /km
RADIO UREĐAJI
Adresabilni interfejs za bežične komponente
JA-110R adresabilni radio modul omogućava vam da povežete bežične uređaje kao što su
detektori na alarmni sistem. Maksimalno 3 modula JA-110R može biti instalirano u sistem
u cilju obezbeđenja odlične radio pokrivenosti u prostorijama. Modul komunicira i napaja se
pomoću adresabilne linije. Modul se opciono montira u kućište alarmnog sistema. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-110R
apajanje: preko adresabilne alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Potrošnja u stanju mirovanja: 25 mA
Radio frekvencija: 868.1 Mhz
Dimenzije: 40 × 150 × 23 mm
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Bežični pristupni moduli
Bežični pristupni modul sa RFID beskontaktnim čitačem
JA-152E
JA-152E je dvosmerni bežični RFID pristupni modul namenjem za upravljanje alarmnim
sistemom. Obuhvata jedan kontrolni segment, a po potrebi može biti opremljen sa
maksimalno 20 kontrolnih segmenata (JA-192E). Omogućava kontrolu alarmnog sistema
korišćenjem kontrolnih segmenata. Primenjena je specijalna funkcija pametnog buđenja –
Smart Radio Wake-up (SRW) koja automatski omogućava kraj režima „spavanja“ za
vreme ulaznog kašnjenja. Napajanje je baterijsko pomoću alkalnih baterija. Adresabilan je
i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu.
apajanje: 2 alkalne baterije AA 1,5 V
N
Tipičan vek trajanja: 1 godina
Protokol komuniciranja: dvosmerni Jablotron 868 MHz
Bežični domet: do 200 metara
Dimenzije: 102 × 76 × 33 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Bežični pristupni modul sa RFID beskontaktnim čitačem i tastaturom
JA-153E je dvosmerna bežična tastatura sa RFID pristupnim modulom dizajnirana za
upravljanje alarmnim sistemom. Obuhvata jedan kontrolni segment, a po potrebi može
biti opremljen sa maksimalno 20 kontrolnih segmenata (JA-192E). Omogućava kontrolu
alarmnog sistema pomoću kontrolnih segmenata. Primenjena je specijalna funkcija
pametnog buđenja - Smart Radio Wake-up (SRW) koja automatski omogućava kraj režima
„spavanja“ za vreme ulaznog kašnjenja. Napajanje je baterijsko pomoću alkalnih baterija.
Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu.
JA-153E
apajanje: 2 alkalne baterije AA 1,5 V
N
Tipičan vek trajanja: 1 godina
Protokol komuniciranja: dvosmerni Jablotron 868 MHz
Bežični domet: do 200 metara
Dimenzije: 102 × 98 × 33 mm
Nivo zaštite: stepen 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
13
Bežični pristupni modul sa ekranom, tastaturom i RFID čitačem
U razvoju
JA-154E
A-154E je dvosmerni bežični pristupni modul sa LCD ekranom, tastaturom i RFID čitačem
za upravljanje bezbednosnim sistemom. Modul sadrži jedan kontrolni segment i može da
se opremi sa najviše 20 JA-192E kontrolnih segmenata. Segmenti se upotrebljavaju za
kontrolu bezbednosnog sistema i programabilnih izlaza. Implementirana funkcija pametne
radio aktivacije preko “Smart Radio Wake-up” ulaza (SRW) omogućava automatski
prekid režima spavanja tastature za vreme ulaznog kašnjenja. Modul se napaja alkalnim
baterijama. Modul je adresabilan i zauzima jednu poziciju u bezbednosnom sistemu.
apajanje: 4× AA 1,5 V alkalne baterije
N
Tipičan vek trajanja baterija: 1 godina
Radna frekvencija: Dvosmerni Jablotron 868 MHz protokol
Domet komunikacije: do 200 metara
Veličina: 102 × 151 × 33 mm
Nivo bezbednosti: Klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Mrežni adapter – ispravljač 12 V / 0,5 A
Ispravljač se koristi za napajanje bežičnih tastatura ili drugih aparata na 12V. Veličina adaptera omogućava njegovu instalaciju u standardnu električnu doznu. Donje površine gore
pomenutih Jablotron proizvoda pripremljene su za instalaciju na standardizovane dozne za
električnu instalaciju. Adapter se takođe može instalirati na razvodnu ploču na koju može
da se pričvrsti sa dva vijka M3.
DE06-12
apajanje: 100 ~ 240 V/50 Hz
N
Izlazni napon: 12V DC (±2%)
Izlazna struja: 500 mA (maks. 1000 mA za manje od 5 min.)
Zaštita od kratkog spoja i pregrejavanja: Da
Veličina: 50 × 48 × 25 mm
Okruženje u skladu sa EN 50131-1: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: -10 do 40 °C
Usaglašen sa standardima: EN 60950-1, EN 61204-3, EN 61000-3-2, 3-3, 6-1, 6-3, EN 5502
Bežični detektori
Bežični PIR detektori pokreta i kombinovani detektori
Bežični PIR detektor pokreta
JA-180P PIR detektor pokreta detektuje pokret ljudskog tela unutar objekata sa više ulaza.
Odgovor je trenutan ili odložen. Ugrađeni protivsabotažni senzori štite od neovlašćenih
izmena. Detektor vrši redovno samo-testiranje i izveštava sistem u svrhu kompletnog nadzora. Karakteristike detekcije mogu biti optimizovane korišćenjem alternativnih sočiva pogodnih za DUGAČAK HODNIK JS-7904, KUĆNI LJUBIMAC JS 7906 ili ZAVESA JS-7901.
JA-180P takođe obezbeđuje žičani ulaz gde mogu biti povezani dodatni detektori kao što
su magnetni detektori za vrata. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-180P
14
apajanje: 1× litijumska baterija AA 3,6 V
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 300 metara (u otvorenom prostoru)
Opseg detekcije: 120°/12 m (sa standardnim sočivom)
Dimenzije: 110 × 60 × 55 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
Okruženje u skladu sa: EN 50131-1: II, unutrašnje
Opciona sočiva: hodnik, zavesa, kućni ljubimac
Bežični PIR detektor pokreta
JA-150P je PIR detektor pokreta namenjen za unutrašnju zaštitu. Detektuje pokret
objekta koji ima temperaturu ljudskog tela. Karakteristike detekcije mogu biti optimizovane korišćenjem alternativnih sočiva DUGAČAK HODNIK JS-7904, KUĆNI LJUBIMAC
JS 7906 ili ZAVESA JS-7901. Nivo otpornosti se može podesiti na dva nivoa. Napaja se
pomoću dve alkalne baterije. Implementirana je SMARTWATCH funkcija za poboljšano
izveštavanje alarma i produženje veka trajanja baterije. Adresabilan je i zauzima jednu
poziciju u alarmu.
JA-150P
apajanje: 2 alkalne baterije AA 1,5 V
N
Tipičan vek trajanja: 2 godine
Protokol komuniciranja: 868,1 MHz
Bežični domet: do 300 metara (u otvorenom prostoru)
Visina montiranja: 2,5 m iznad poda
Opseg detekcije: 110°/12 m (sa standardnim sočivom)
Dimenzije: 60 × 97 × 52 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
Okruženje u skladu sa EN 50131-1: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Bežični PIR detektor pokreta sa kamerom
U razvoju
JA-160PC je PIR detektor pokreta sa ugrađenim modulom kamere. Senzor detektuje pokrete u čuvanom prostoru i uključuje vizuelnu potvrdu alarma. Kamera detektora ima blic.
Kamera snima digitalne fotografije u boji za vreme alarma u JPEG formatu rezolucije do
640×480 piksela. Ako se detektuje pokret kamera pravi seriju slika. Slike se čuvaju u internoj memoriji detektora i bežično prenose u alarmnu centralu u komprimovanom formatu.
Odatle se snimci prenose izvan objekta.
Parametri slike:
– QVGA JPEG 320×240
– VGA JPEG 640×480
JA-160PC
Interna memorija
– Mikro SD kartica
– Najnovije slike snimaju se preko najstarijih slika
– Slike se mogu prebaciti na PC računar
– Primeri procenjenog broja snimaka u zavisnosti od kapaciteta memorijske kartice:
– 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
– 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
– 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA
apajanje: 2× AA 1,5 V alkalne baterije (LR6)
N
Uobičajeni vek trajanja baterije: 2 godine
(snimanje jedne slike dnevno u dobrim svetlosnim uslovima)
Radna frekvencija: 868 MHz
Ugao detekcije/domet snimka: 50°/12 m (sa standardnim objektivom)
Memorijska kartica: Mikro SD
Prihvatljivi kapaciteti: 1 GB do 2 TB
Okruženje u skladu sa EN 50131-1: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Nivo bezbednosti: Klasa 2, EN-50131-2-2
15
Bežični kombinovani PIR i detektor loma stakla LS
JA-180PB predstavlja kombinaciju JA-180P PIR senzora pokreta sa senzorom loma
stakla u jednom kućištu. Svaki senzor je zasebno prijavljen na alarmnu centralu. Dvostruka tehnologija senzora loma stakla reaguje na promene vazdušnog pritiska i praćena
je analizom zvuka da bi osigurala visok nivo otpornosti na lažne alarme. Karakteristike
detekcije mogu biti optimizovane korišćenjem alternativnih sočiva DUGAČAK HODNIK
JS-7904, KUĆNI LJUBIMAC JS 7906 ili ZAVESA JS-7901. Adresabilan je i zauzima dve
pozicije u alarmu.
JA-180PB
apajanje: 1× litijumska baterija AA 3,6 V – PIR i 1× litijumska baterija 1/2 AA 3,6 V – LS
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 300 metara (na otvorenom prostoru)
Opseg detekcije: 120°/12 m (sa standardnim sočivom), 9 m – LS
Dimenzije: 110 × 60 × 55 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3
Okruženje u skladu sa: EN 50131-1: II, unutrašnje
Opciona sočiva: hodnik, zavesa, kućni ljubimac
Bežični plafonski PIR detektor
JA-185P predstavlja bežični PIR senzor male veličine pogodan za zaštitu malih soba ili unutrašnjosti automobila. Projektovan je za postavljanje na zid ili plafon. Koristi digitalnu obradu
signala da bi se izbegle lažne uzbune. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-185P
apajanje: 1× litijumska baterija AA 3,6 V
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 100 metara (u otvorenom prostoru)
Opseg detekcije: 360°/5 m
Dimenzije: 46 × 88 × 27 mm
Nivo zaštite: stepen 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
Okruženje u skladu sa: EN 50131-1: II, unutrašnje
Bežični DVOSTRUKI PIR detektor
Projektovan za detekciju pokreta ljudskog tela unutar objekata. Detekcija u dve zone pruža
visoku otpornost na kretanje kućnih ljubimaca. Detektor sa baterijskim napajanjem komunicira preko Jablotron radio protokola. Standardna visina postavljanja je 120 cm iznad
poda. Detektor ima dve zone detekcije od kojih svaka pokriva ugao od 120° i udaljenost
od 12 m. Zamišljena linija razdvajanja između dve zone određena je visinom postavljanja
detektora. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-186P
16
apajanje: 1x litijumska baterija AA 3,6 V
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 300 metara (na otvorenom prostoru)
Opseg detekcije: 120°/12 m (sa standardnim sočivom)
Dimenzije: 60 × 180 × 55 mm
U skladu sa: EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Okruženje u skladu sa: EN 50131-1: II, unutrašnje
Bežični PIR i MW kombinovani detektor
Detektor se upotrebljava za detekciju ljudskog pokreta u unutrašnjosti objekta. Zahvaljujući
kombinaciji detekcije pokreta i mikrotalasa, detektor je visoko otporan na lažne uzbune.
Kada je pokret opažen putem PIR detektora, MW detektor se aktivira da potvrdi pobudu
PIR-a. Tek posle prijema potvrđenog signala alarma od MW uređaja, detektor šalje izveštaj
o aktiviranju alarmnoj centrali. Karakteristike detekcije mogu biti optimizovane korišćenjem
alternativnih sočiva JS-7904 DUGAČAK HODNIK, JS 7906 KUĆNI LJUBIMAC ili JS-7901
ZAVESA. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-180W
apajanje: 1× litijumska baterija AA 3,6 V
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 300 metara (na otvorenom prostoru)
Opseg detekcije: 120°/12 m (sa standardnim sočivom)
Dimenzije: 60 × 110 × 55 mm
Opciona sočiva: hodnik, zavesa, kućni ljubimac
MW opseg detekcije/MW frekvencija 0,5 do 20 m/9,35 GHz
Okruženje u skladu sa: EN 50131-1: II, unutrašnje
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3
Bežični spoljni detektori
Bežični spoljni PIR detektor
JA-188P obezbeđuje stabilnu i preciznu detekciju u uslovima spoljnog okruženja. PIR
detektor pokreta na otvorenom zasniva se na detektoru pokreta sa dvostrukim senzorom
proizvedenom u kompaniji OPTEX. Opseg detekcije može biti podešen u vidnoj osi od 1,4
do 12 m pri uglu pokrivenosti od 85°. JA-188P detektor je u potpunosti bežičan i kompatibilan sa JA-100 sistemom proizvedenog od strane Jablotrona.
JA-188P
apajanje: 3× litijumska baterija AA 3,6 V
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 300 metara (na otvorenom prostoru)
Opseg detekcije: PIR 12 m/85°, 94 segmenta
Detektabilna brzina: 0,3 do 1,5 m/s
Visina postavljanja: 2,5 do 3,0 m
Radna temperatura: –20 do 60 °C
Bežični dvostruki spoljni detektor pokreta – zavesa
JA-187P
JA-187P dizajniran je da ukaže na poremećaje izvan objekta prouzrokovane ljudskim
telima. To je dvopojasni spoljni OPTEX detektor sa širinom ugla zone detekcije od 5° što
ga čini veoma pogodnim za obezbeđenje uskih prostora. Detektor se napaja litijumskom
baterijom. Detektor je snabdeven sa tri PROTIVSABOTAŽNA kontakta (na prednjoj strani
oblasti detekcije i na prednjoj i zadnjoj strani oblasti prenosa), koji odmah prijavljuju otvaranje poklopca detektora ili njegovo nasilno skidanje sa mesta postavljanja. Detektor takođe
može imati aktiviranu protiv-maskirnu funkciju. Detektor prijavljuje svoj trenutni status
sistemu preko redovnih kontrolnih prenosa.
apajanje: 1× litijumska baterija tipa LS(T) 14500 (AA 3,6 V 2 Ah)
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 300 metara (na otvorenom prostoru)
Opseg detekcije: 2 or 5 m/5°
Visina postavljanja: 0,8 to 1,2 m
Radna temperatura: –20 do 60 °C
17
Bežična infra-crvena barijera
JA-180IR je dizajniran da detektuje prekid infra-crvenih snopova prolaskom uljeza između
IR odašiljača i prijemnika. Uređaj se sastoji od Optex senzora i Jablotron odašiljača i napaja se sa 4 litijumske baterije. Protivsabotažna zaštita je takođe signalizovana na alarmnoj
centrali kao dopuna blokadi snopa i rezultatima redovnog samo-ispitivanja.
JA-180IR
apajanje: 4× litijumska baterija tipa LSH20 (3,6 V 13 Ah)
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 300 metara (na otvorenom prostoru)
Visina postavljanja: 0,7 - 1 m, 60 m razmaka između uređaja
Radna temperatura: –20 do 60 °C
Bežični detektori perimetarske zaštite
Bežični detektor loma stakla
Senzor loma stakla male veličine koji detektuje razbijanje prozora. Namenjen je za postavljanje u unutrašnjost objekta. Detektor loma stakla upotrebljava analizu odstupanja
vazdušnog pritiska u kombinaciji sa karakterističnim zvukom razbijanja stakla. Koristi digitalnu obradu podataka da bi izbegao lažne uzbune. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju
u alarmu.
JA-185B
apajanje: 1x litijumska baterija tipa CR 14505 (AA 3,6 V)
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 100 metara (na otvorenom prostoru)
Opseg detekcije: 9 m
Dimenzije: 46 × 88 × 22 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, 50131-2-7-1, EN 50131-5-3
Bežični magnetni detektor sa opcionim ulaznim konektorom
Namenjen za detekciju otvaranja vrata ili prozora. Detektor otvaranja vrata reaguje na uklanjanje njegove magnetne jedinice. On može da aktivira trenutni ili odloženi provalni alarm.
Nadgleda se neovlašćeno rukovanje kao što je otvaranje ili uklanjanje sa njegove lokacije.
Takođe može biti proširen pomoću dodatnih senzora normalno zatvoren/normalno otvoren
(NC/NO). Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-181M
18
apajanje: 1x litijumska baterija AA 3,6 V
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 300 metara (na otvorenom prostoru)
Ulaz za dodatne detektore: IN2 i TMP = normalno zatvorene zone, IN1 = normalno
zatvorena ili balansirana zona (1k otpornik)
Dimenzije: 30 × 110 × 27 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, 50131-2-6, EN 50131-5-3
Bežični magnetni detektor – manjeg dizajna
JA-183M pruža prikladnu malu dimenziju i velike mogućnosti detektora vrata. Namenjen
je da detektuje otvaranje vrata ili prozora. Detektor otvaranja vrata reaguje na udaljavanje
njegovog stalnog magneta. On može da aktivira trenutni ili odloženi provalni alarm. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-183M
apajanje: 1× litijumska baterija tipa CR-123A (3,0 V)
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 300 metara (na otvorenom prostoru)
Dimenzije: 31 × 75 × 23 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, 50131-2-6, EN 50131-5-3
U skladu sa: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Bežični magnetni detektor vrata
U razvoju
JA-150M
JA-150M namenjen je da detektuje otvaranje vrata ili prozora. Detektor otvaranja vrata
reaguje na uklanjanje njegove magnetne jedinice. On može da aktivira trenutni ili odloženi
provalni alarm. Nadgleda se neovlašćeno rukovanje kao što je otvaranje ili uklanjanje sa
njegove lokacije. Takođe može biti proširen pomoću senzora pravilno zatvoren/pravilno
otvoren. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
apajanje: 2 alkalne baterije AA 1,5 V
N
Tipičan vek trajanja: 2 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 300 metara (na otvorenom prostoru)
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Ekološki saglasan sa EN 50131-1, II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Mini bežični magnetni detektor
JA-151M je namenjen za detekciju otvaranja prozora ili vrata. Ima jednstveni mali dizajn
pogodan za stambene ili poslovne prostore. Napaja se litijumskom baterijom tipa CR2032.
Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-151M
apajanje: litijumska baterija CR2032 (3 V, 220 nAh)
N
Tipičan vek trajanja: približno 2 godine za maksimalno 100 aktivacija po danu
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: do 200 metara (na otvorenom prostoru)
Dimenzije detektora: 26 × 55 × 16 mm
Dimenzije magneta: 16 × 55 × 16 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Ekološki saglasan sa EN 50131-1, II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Bežični nevidljivi magnetni detektor
JA-182M je dizajniran za detekciju otvaranja prozora (vrata). „Nevidljivi“ magnetni senzor
postavljen je u plastične ili drvene ramove prozora i zbog toga je u potpunosti diskretan.
Detektor je pogodan za upotrebu u najvećem broju fabrički proizvedenih prozora. Neke
vrste mašinske obrade su već obavljene za postavljanje ovog detektora. Adresabilan je
i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-182M
apajanje: 2x litijumska baterija tipa CR2354 (3 V)
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 200 metara (na otvorenom prostoru)
Dimenzije: 25 × 192 × 9 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, 50131-2-6, EN 50131-5-3
19
Bežični detektor udarca ili nagiba
Detektor može raditi u jednom od dva režima. Režim za detekciju udarca (vibracije) nadgleda vrata, prozore i slično ukazivanjem na upotrebu grube sile. Sa druge strane režim za
detekciju nagiba ukazuje na neovlašćenu manipulaciju vrednim objektima. Detektor koristi
akcelerometar u tri ose sa digitalnim izlazom. Digitalna obrada signala garantuje visoku
otpornost na lažne alarme. Detektor se napaja baterijom i zauzima jednu poziciju u bezbednosnom sistemu.
JA-182SH
apajanje: Litijum baterija tipa CR-123A, 3 V 1400 mAh
N
Detektovani nagib (u zavisnosti od podešavanja): 10° – 45°
Tipičan vek trajanja baterije: Oko 2 godine
(za maks. 20 aktivacija dnevno u režimu uštede energije)
Radna frekvencija: 868 MHz
Domet komunikacije: oko 300m (neposredna vidljivost)
Veličina: 75 × 31 × 26 mm
Okruženje prema EN 50131-1: II unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Nivo bezbednosti: Klasa 2, EN 50131-1 , EN 50131-5-3
Usaglašen sa standardima: ETSI EN 300220, EN50130-4, EN55022, EN 60950-1
Bežični detektori okoline
Bežični detektor požara (dima i toplote)
JA-150ST optički adresabilni detektor dima i temperature otkriva požar unutar stambenih ili
poslovnih prostora. Omogućava podešavanja: dima i toplote, dima ili toplote, samo dima,
samo toplote. Ima memorijsku funkciju alarma pri kojoj LED i dalje svetli posle završetka
alarma. Napaja se baterijski putem alkalnih baterija. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju
u alarmnom sistemu.
JA-150ST
apajanje: 3x alkalne baterije AA 1,5 V
N
Tipičan vek trajanja: 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Detekcija vatre: optička i toplotna
Osetljivost detekcije vatre: m=0.11/0.13 dB/m prema EN 54-7
Detekcija temperature: klasa A2 prema EN-54-5
Alarmantna temperatura: 60 do 70 °C
Dimenzije: prečnik 126 mm, visina 50 mm
Opseg radne temperature: –10 do 80 °C
Bežični detektor eksplozivnih gasova
JA-180G detektor curenja gasa se aktivira curenjem zapaljivih gasova ili isparenja (prirodni
gas, metan, propan, butan, acetilen, itd.). Kada se aktivira detektor pokreće protivpožarni
alarm i oglašava ugrađenu sirenu. Njegova relejni izlaz može da se koristi na primer da
zatvori dotok gasa pomoću odgovarajućeg električnog ventila gasa. Detektor vrši redovno
samo – testiranje. Adresabilan je i zauzima jednu poziciju u alarmnom sistemu.
JA-180G
20
apajanje: 230 V, 50 Hz, 2 W
N
Protokol komuniciranja: 868 Mhz
Bežični domet: približno 200 metara (na otvorenom prostoru)
Detekcija gasa: preko vruće platinaste niti
Oblast pokrivenosti: 50 m3
Osetljivost: opciona 10 ili 20 % LEL
Relejni izlaz: beznaponski kontakt maksimalno 5 A/230 V AC
Akustična snaga ugrađene sirene: 94 dB/0,3 m
Dimenzije: 73 × 100 × 39 mm
U skladu sa: EN 61779-1-4, ETSI EN 300 220, EN 60950, EN 50130-4, EN 55022
Bežične sirene
Dvosmerna bežična unutrašnja sirena
JA-150A bežična unutrašnja sirena namenjena je da ozvuči alarme, kašnjenja izlaza
i ulaza, ili da naznači druge aktivacije alarmnog sistema. Sirena je opremljen tasterom
sa programabilnim reakcijama. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-150A
apajanje: 230 V, 50 Hz
N
Protokol komuniciranja: dvosmerni Jablotron bežični protokol 868 MHz
Rezervna baterija 3,6 V NiCD do 170 mAh za 24 sata
Maksimalno vreme punjenja 72 sata, 10 mA
Maksimalna potrošnja u stanju mirovanja: 0,3 W na 230 V AC
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3
Ekološki saglasan sa EN 50131-1, II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Dvosmerna bežična spoljna sirena
JA-151A bežična spoljna sirena sa rezervnim akumulatorom namenjena je da ozvuči
alarme, kontrolna zvona i aktivaciju ili deaktivaciju PG izlaza. Ugrađena libela za precizno
i lako nivelisanje pri instalaciji. Adresabilna je i zauzima jednu poziciju u alarmu.
JA-151A
apon 12 V DC adapter
N
Protokol komuniciranja: dvosmerni Jablotron bežični protokol 868 MHz
Rezervna baterija 4,8 V NiCD do 1 800 mAh, za 24 sata
Vreme punjenja do 72 sata
Maksimalna potrošnja u stanju mirovanja: 50 mA iz DC adaptera
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3
Ekološki saglasan sa EN 50131-1, IV, spoljno IP 45
Opseg radne temperature: –20 do 60 °C
Daljinski upravljači
Daljinski upravljač privezak za ključeve – crni
RC-186JK namenjen je za daljinsko upravljanje uključivanja/isključivanja, pokreće panik
alarme i kontroliše druge aparate. Dostupan je i u verziji sa dva tastera. Korisnik može
samostalno da upravlja ostalim uređajima, npr. alarmnim centralama i vratima od garaže
ili modom za parcijalno uključivanje alarmne centrale. Privezak za ključeve omogućava
korisnu funkciju zaključavanja tastera. Jednostavna procedura dopušta vam da blokirate
privezak za ključeve da reaguje na bilo koji taster koji se pritiska. Pritiskanje dva tastera
istovremeno prouzrokuje panik alarm u alarmnoj centrali.
JA-186JK
apajanje: alkalna baterija tipa L1016 (6 V)
N
Tipičan vek trajanja: približno 2 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 30 metara (na otvorenom prostoru)
Dimenzije: 52 × 18 × 12 mm
U skladu sa: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1
21
Daljinski upravljač privezak za ključeve – beli
JA-186JW
RC-186JW namenjen je za daljinsko upravljanje uključivanja/isključivanja, pokreće panik
alarme i kontroliše druge aparate. Dostupan je i u verziji sa dva dugmeta. Korisnik može
samostalno da upravlja ostalim uređajima, npr. alarmnim centralama i vratima od garaže
ili modom za parcijalno uključivanje alarmne centrale. Privezak za ključeve omogućava
korisnu funkciju zaključavanja tastera. Jednostavna procedura dopušta vam da blokirate
privezak za ključeve da reaguje na bilo koji taster koji se pritiska. Pritiskanje dva tastera
istovremeno prouzrokuje panik alarm u alarmnoj centrali.
apajanje: alkalna baterija tipa L1016 (6 V)
N
Tipičan vek trajanja: približno 2 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 30 metara (na otvorenom prostoru)
Dimenzije: 52 × 18 × 12 mm
U skladu sa: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1
Bežično upravljanje
JA-182J daljinski upravljač služi za daljinsko uključivanje/isključivanje sistema, aktivaciju
panik alarma i upravljanje drugim uređajima. Daljinski upravljač je opremljen ugrađenom
funkcijom “zaključavanje za decu” koja je praktična i sprečava neovlašćeno korišćenje.
Ako je funkcija uključena, da bi aktivirali uređaj neophodno je pritisnuti taster dva puta
u roku od 1 sekunde. Istovremeni pritisak oba tastera aktivira PANIK alarm.
JA-182J
apajanje: litijumska baterija CR2032 (3 V, 220 mAh)
N
Tipičan vek trajanja baterije: oko 2 godine
Radna frekvencija: 868 MHz
Domet komunikacije: oko 30 m (na otvorenom prostoru)
Veličina: Usaglašen sa standardima: ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2,
EN 50130-4, EN 60950-1
Bežični panik taster
RC-188J se uglavnom koristi kao bežični panik ili taster za hitan slučaj. Namenjen je za
daljinsko upravljanje uključivanja/isključivanja alarmnog sistema i za daljinsko upravljanje
drugim aparatima. Obezbeđuje sabotažne kontakte i prati napon svoje baterije. Reakcija
sistema na aktivaciju tastera je opciona. Osnovna reakcija je panik alarm ili uključivanje/
isključivanje sistema (prema izboru). Ostale reakcije mogu biti izabrane u uslužnom režimu
alarmne centrale.
JA-188J
apajanje: alkalna baterija tipa L1016 (6 V)
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 300 metara (na otvorenom prostoru)
Dimenzije: 80 × 80 × 29 mm
Nivo zaštite: klasa 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3
Bežični taster za zvono na vratima
JA-189J funkcioniše uglavnom kao taster za zvono na vratima. JA-189J može takođe biti
prijavljen u alarmnu centralu kao skriveni panik taster ili da kontroliše PG izlaze.
JA-189J
22
apajanje: alkalna baterija tipa L1016 (6 V)
N
Tipičan vek trajanja: približno 2 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 50 metara (na otvorenom prostoru)
Okruženje spoljno, zaštićeno
Zaštita kućišta IP 41
Dimenzije: 80 × 28 × 15 mm
U skladu sa: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50130-4, EN 50134-2, EN 60950
Radna temperatura –25 do 50 °C
Bežični taster za ručni zglob
JA-187J panik taster može daljinski da aktivira alarm za hitan slučaj ili da rukuje različitim
uređajima. Koristi se uglavnom za lični poziv za pomoć. Taster se može nositi kao ručni sat
ili oko vrata na kanapu. Napaja se pomoću baterije.
JA-187J
apajanje: litijumska baterija tipa CR 2032 (3 V)
N
Tipičan vek trajanja: približno 3 godine
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 50 metara (na otvorenom prostoru)
Zaštita kućišta IP 44
Radna temperatura –25 do 50 °C
Daljinski upravljač za automobil
Ovaj modul je namenjen za postavljanje u automobil i za upravljanje uređajima (na primer vratima od garaže, kapijama na ulazu na parking). Napaja se pomoću 12 V ili 24 V iz
automobila. Takođe se može koristiti za prenos panik alarma iz auta do kućnog sistema
bezbednosti.
JA-185J
apajanje: 12 – 24 V DC ± 30 %
N
Protokol komuniciranja: 868 MHz
Bežični domet: približno 50 metara (na otvorenom prostoru)
Potrošnja: 0/20 mA (samo za vreme aktivacije)
Dimenzije: 84 × 53 × 25 mm
RFID pristupna kartica za JA-100
RFID pristupna kartica za JA-100 sistem.
25 kHz
1
Jablotronov jedinstveni kod
JA-190J
RFID privezak za JA-100
RFID privezak za JA-100 sistem.
JA-191J
25 kHz
1
Jablotronov jedinstveni kod
PC Čitač RFID kartice i priveska (povezan pomoću USB-a)
Čitači RFID kartice i priveska namenjeni za jednostavno prijavljivanje JA-190J i JA-191J
u JA-100 sistem upotrebom F-link softvera.
USB RFID čitači za JA-190J i JA-191J
JA-190T
23
Izlazni moduli
Bežični PG relejni modul za 10 A
JA-150N je bežični PG relejni modul za 10 A (10 A/230 V AC). On kopira stanje izabranog
PG izlaza u JA-100 sistem (PG1 to PG 32). Željeni PG izlaz se određuje upotrebom 5 DIP
prekidača na štampanoj ploči. Ovaj modul ne zauzima nijednu poziciju u JA-100 sistemu.
JA-150N
apajanje: 0,5 W na 230 V AC
N
1 PG izlaz: 3× izlazni priključci (C, NO, NC)
Opterećenje izlaznog releja: maksimalno 16 A/250 V
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
Bežični PG relejni modul za 1 A
U razvoju
JA-151N
JA-151N je bežični PG relejni modul za 1 A (1 A/24 V DC). On kopira stanje izabranog
PG izlaza u JA-100 sistem (PG1 to PG 32). Željeni PG izlaz se određuje upotrebom 5 DIP
prekidača na štampanoj ploči. Ovaj modul ne zauzima nijednu poziciju u JA-100 sistemu.
apajanje: 12 – 24 V DC
N
Opterećenje izlaznog releja: maksimalno 1 A/30 V DC
1 PG izlaz: 3× izlazni konektori C, NC, NO
Okruženje u skladu sa EN 50131-1, EN 50131-3: II, unutrašnje
Opseg radne temperature: –10 do 40 °C
SOFTVER
Konfiguracioni SW alarmnog sistema
F-Link
F-link SW je namenjen za jednostavno programiranje JA-100 sistema.
Pruža instalaciju korak po korak i programske procedure:
- Broj particija
- Mapiranje zona u particijama
- Upravljanje zonama i šiframa
- Prijavljivanje RFID kartice i priveska
- Programiranje parametara KOCa
- i mnoge druge
Povezan je sa alarmnom centralom pomoću standardnog USB-B kabla ili daljinski preko
Interneta.
24
Poznámky
25
Poznámky
26
Poznámky
27
C-100PR0612IT0
WWW. JABLOTRON. COM
Download

Proizvodni program (28 strana na srpskom jeziku 2MB).