Rezultati kolokvijuma iz hemije u medicine (julski rok)
Opšta i
neorganska
hemija
Organska Hemija
hemija
prirodnih
proizvoda
Ukupno
poena
Opšti spisak
Curman Marko
609/12
Grupe I2 i III2
Bergam Andrej
357/12
Bogdanović Milan
480/12
Budimirović Ana
584/12
Božović Maša
504/12
13
13
27
25
22
72/100
položio
67/100
položila
62/100
položila
Studenti koji su položili hemiju treba da donesu indeks u utorak 8.7.2014. ili sredu
9.7.2014. od 10h do 13h.
Testove možete pogledati u itom terminu.
7.7.2014.
Doc. dr Lidija Izrael Živković
Rezultati kolokvijuma iz hemije u medicini (julski rok)
Grupe II2 i IV2
Opšta i
neorganska
hemija
Simić Sofija,
357/11
Jovanović Jovana,
436/11
Stamenković
Danijela, 605/13
Ilić Simonida,
393/11
Organska Hemija
hemija
prirodnih
proizvoda
18/32
3/32
7/32
Ukupno
poena
60/100
položila
6/32
11/32
7/32
Studenti koji su položili hemiju treba da donesu indeks u utorak 8.7.2014. ili sredu
9.7.2014. od 10h do 13h (Lab.32).
Testove možete pogledati u istom terminu.
7.7.2014.
Doc. dr Lidija Izrael Živković
Rezultati testa iz Hemije u medicini u julskom ispitnom roku održanog
04.07.2014. god.
Grupe I1 i II1
Broj poena:
1. Jakovljević Dragana MD 293/12
4/32 HPP
2. Moath Al-Najjar MD 596/12
10/32 N.H.
3. Abutaha Ashraf MD 515/12
2/32 N.H.
4. Ademović Lida MD 518/12
23/32 N.H.; 5/32 O.H.; 7/32HPP
5. Berry Adam MD 561/11 (opšti spisak)
11/32.N.H.
Testove možete pogledati u četvrtak 10.07.2014. od 10h. U istom terminu studenti
koji su položili hemiju treba da donesu indeks.
07.07. 2014. god.
Odgovorni nastavnik:
Doc. dr. Nataša Avramović
Rezultati testa iz Hemije u medicini u julskom ispitnom roku održanog
04.07.2014. god.
Grupe III1 i IV1
Рб.
Индекс
Студент
1
МД120138 Сенте Андрија
2
МД110095 Milić Milica
3
5
МД110430 Маслаћ Андријана
Monteiro Yala Erica
МД120590
Elisangela
МД110423 Михајловић Војислав
6
МД120002 Савић Софија
7
МД120561 Раковић Оливера
4
Milošević Savo (opšti spisak) 529/11
NEORGANSKA
ORGANSKA
HPP
30/32
(položio 84/100)
15/32
9/32
14/32
3/32
4/32
13/32
6/32
20/32
(položila 62/100)
20/32
(položila 61/100)
Opšta i neorganska hemija
6/32
Testove možete pogledati u četvrtak 10.07.2014. od 10h. U istom terminu studenti
koji su položili hemiju treba da donesu indeks.
07.07. 2014. god.
Odgovorni nastavnik:
V. prof. dr Danijela Krstić
Rezultati kolokvijuma iz HEMIJE U MEDICINI održanog
4.7. 2014. (grupe
III4 i IV4, IKaradžić)
1.
Petrović Ljubica, 444/12
OH- 17; POLOŽILA 59/100
2.
Čogurić Vidak, 352/12
HPP- 24; POLOŽIO 64/100
3.
Čalmić Ivana, 278/12
OH- 18; POLOŽILA
61/100
4.
Čubrić Vanja, 440/11
NH-14 , OH-17
(položila OH)
5.
Filimonović Olga, 606/13
HPP- 10, OH-14
6.
Horace Thompson, 601/12
NH- 19 (položio NH), OH-17 (položio
OH), HPP- 9
Rezultati kolokvijuma iz hemije od 04.07.2014.
Grupe I3 i II3.
1.
2.
3.
4.
Krsmanović Zorana 573/12
Miladinović Katarina 255/10
Vukobrad Filip 369/12
Vićentijević Mijat 517/12
HPP-11
OH-6
OH-21 Σ-61
OH-22 HPP-15
Doc. dr Vesna Dragutinović
*1.
*2.
*3.
*4.
**Ljubisavljevi**ć Marta
371/12
**Draguljević Nemanja 572/12
**Gujaničić Željka
396/10
**Maksimović Isidora
318/12
Nemanja Draguljevic
Marta Ljubisavljevic
Zeljka Gujanicic
Isidora Maksimovic
572/12
371/12
396/10
318/12
HPP
22/30
18/32
HPP
7/32*
HPP
12/32*
HPP
HPP
18/32
HPP
22/32
HPP
7/32
HPP
12/32
*
*
REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 4.7.2014. GOD.
Индекс
МД120539
МД120171
МД120461
МД120175
МД110355
МД110504
Студент
Пајић Марина
Стефановић Тијана
Jelica Pejčić
Танасковић Јелена
Церовић Милан
Трипковић Андрија
NH
OH
15
HPP
16
12
23
13
17
17
Uvid u testove i upisivanje u indeks je u utorak, 8.7.2014. god. do 14
h i u četvrtak, 10.7.2014. god. od 12 do 13 h.
Branimir Radosavljević
Download

Rezultati kolokvijuma iz hemije u medicine (julski rok) Opšta i