
Perinatologija
Prof. dr. sci. Adem Balić i sar.
Prof. dr. sci. Nenad BABIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Vanredni profesor
Medicinski fakultet u Banjaluci
Izvršni direktor fonda zdravstvenog osiguranja
RS
Banjaluka (Republika Srpska)
PATOLOŠKA TRUDNOĆA
Spontani pobačaj
Prof. dr. sci. Adem BALIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Vanredni profesor (Medicinski fakultet u Tuzli)
Načelnik Službe za ginekologiju i perinatologiju
Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla
Predsjednik Ljekarske komore Tuzlanskog kantona
Autor “Trudničke knjižice” 70 naučnih i stručnih radova
Uža specijalnost: - 3D/4D ultrazvučna dijagnostika
- antenatalna zaštita
Autor i koautor poglavlja:
PERINATALNA
DIJAGNOSTIKA
Perinatalna zaštita
Anamneza i pregled u trudnoći
Ultrazvuk u trudnoći
Procjena fetalne vitalnosti i zrelosti
Antenatalna dijagnostika fetalnih anomalija
NORMALNA
TRUDNOĆA
Fiziologija reprodukcije i rani razvoj zametka
Sastavni dijelovi ovuluma
Dijagnoza i trajanje trudnoće
PATOLOŠKA
TRUDNOĆA
Prijevremeni porođaj i prenešena trudnoća
Smrt majke i/ili ploda u trudnoći
PUERPERIUM
Laktacija
Prof. dr. sci. Devleta BALIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Vanredni profesor (Medicinski fakultet u Tuzli)
Šef katedre na premetu Zdravstvena njega
Ginekološko-akušerska klinika UKC Tuzla
Uža specijalnost:
- dječija i adolescentna ginekologija
- ginekološka endokrinologija i menopauza
PATOLOŠKA TRUDNOĆA
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA U TRUDNOĆI
NORMALAN POROĐAJ
PATOLOŠKI POROĐAJ
Bolesti trofoblasta
Traume i hirurške bolesti i trudnoća
Aktivno vođenje porođaja
Produžen porođaj (distocija i sužena
karlica)
Karlična prezentacija
Nepravilnosti stava, rotacije i položaja
ploda
Prof. dr. sci. Fahir BARAKOVIĆ
Spec. interne medicine - kardiolog
Vanredni profesor (Medicinski fakultet u Tuzli)
Interna klinika JU UKC Tuzla
Uža specijalnost: kardiologija
Tuzla
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Kardiovaskularna oboljenja i trudnoća
Doc. dr. sci. Gordana BOGDANOVIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Docent (Medicinski fakultet u Tuzli)
Ginekološko-akušerska klinika UKC Tuzla
Tuzla
Uža stručna oblast: patologija trudnoće
PATOLOŠKA TRUDNOĆA
Rane gestoze
Patologija posteljice, pupčanika,
ovoja i plodove vode
PATOLOŠKI POROĐAJ
Nepravilnosti stava rotacije i položaja ploda
Spuštena, spala i ispala ručica i/ili pupčanik
Prof. dr. sci. Idriz BUKVIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Redovni profesor
Šef katedre na predmetu Ginekologija i
akušerstvo (Medicinski fakultet u Sarajevu)
Načelnik Ginekološko-akušerske klinike u
JU Klinički centar Sarajevo Ginekološka
uža specijalnost: operativna onkologija
PATOLOŠKA TRUDNOĆA
Tumori u trudnoći i trudnoća nakon
operacija
Prof. dr. sci. Elmir ČIČKUŠIĆ
Spec. patološke anatomije
Vanredni profesor (Medicinski fakultet u Tuzli)
Šef katedre za Medicinsku dijagnostiku i molekularnu
medicinu Medicinskog fakulteta u Tuzli
Direktor Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku JU
UKC Tuzla
Uža stručna oblast: hematopatologija, hirurška patologija
Priznanja: Tuzlanska plaketa sa zlatnim grbom 2001.
SUDSKO-MEDICINSKI ASPEKTI
TRUDNOĆE I POROĐAJA
Sudsko-medicinski aspekti
trudnoće i porođaja
Doc. dr. sci. Jasmin DELIĆ
Docent
Nastavni predmet “Anatomija”
- Medicinski fakultet u Tuzli
- Farmaceutski fakultet u Tuzli
- Visoka zdravstvena škola u Tuzli
-Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Tuzli
NORMALNA TRUDNOĆA
Anatomija
Prof. dr. sci. Jadranka DIZDAREVIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Vanredni profesor
Zamjenik šefa GAK JU KC Sarajevo
Šef perinatologije GAK JU KC Sarajevo
Autor monografije “Anemija u trudnoći”
Uža specijalnost: patologija trudnoće
NORMALNA TRUDNOĆA
PATOLOŠKA TRUDNOĆA
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Ekološki uticaji na trudnoću
Hipertenzivna bolest u trudnoći
Infekcije u trudnoći
Hematopoetska oboljenja u trudnoći
Prof. dr. sci. Dževad DŽANIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Redovni profesor i prodekan za nastavu
(Visoka medicinska škola Univerzitet u Bihaću)
Načelnik Ginekološko-akušerskog odjela
kantonalne bolnice "Irfan Ljubijankić" Bihać
Predsjednik udruženja za endoskopsku
ginekološku hirurgiju BiH”
Uža oblast: Endoskopska hirurgija
Ultrazvučna dijagnostika
Vanmaterična trudnoća
PATOLOŠKA TRUDNOĆA
Bolesti trofoblasta
Fetalne anomalije
Prof. dr. sci. Zlatan FATUŠIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Vanredni profesor i šef katedre na predmetu GInekologija i
akušerstvo (Medicinski fakultet u Tuzli)
Direktor Ginekološko-akušerske klinike JU UKC Tuzla
Član predsjedništva Svjetske asocijacije perinatalne medicine 2001.
Predavač po pozivu na više svjetskih kongresa
Član je redakcionog odbora: “The ultrasound Review of Obstetrics
and Gynecology” i dr.
Objavio 160 stručnih i naučnih radova i 4 knjige
“PERINATOLOGIJA”
NORMALAN POROĐAJ
PATOLOŠKI POROĐAJ
Uvod
Mehanizam normalnog porođaja
Aktivno vođenje porođaja
Operacija pri rađanju
Embolija i šok u porođaju
Prof. dr. sci. Sebija IZETBEGOVIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Docent
Medicinski fakultet u Sarajevu
Ginekološko-akušerska klinika – operativna
ginekologija
JU Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Uža oblast: operativna ginekologija
PATOLOŠKA TRUDNOĆA
Krvarenja u zadnjem trimestru
trudnoće i u porođaju
Prof. dr. sci. Sulejman KENDIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Vanredni profesor Univerziteta u Bihaću
(Visoka medicinska škola i Pedagoški fakultet)
Služba za ginekologiju ZU Dom zdravlja V.Kladuša
Poliklinika “MedicoOrla” Bihać
Autor 4 univerzitetska udžbenika
Koautor u 6 univerzitetskih udžbenika
Uža oblast: Ultrazvučna dijagnostika
NORMALNA TRUDNOĆA
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
PUERPERIUM
Fiziologija reprodukcije i rani razvoj zametka
Promjena genitalnih i ekstragenitalnih organa
u trudnoći
Higijena i tjelesna aktivnost u trudnoći
Bolesti jetre i trudnoća
Laktacija
Prof. dr. sci. Dragan KESER
Spec. pneumoftiziologije
Vanredni profesor
Medicinski fakultet u Tuzli
Šef Poliklinike za plućne bolesti i
Šef Endskopskog odjeljenja Dom zdravlja u Tuzli
Autor i koatutor nekoliko knjiga i udžbenika
Uža oblast: Endoskopija
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Bolesti pluća i trudnoća
Prim. dr. Senida KESER
Spec. anesteziologije i reanimacije
Klinika za anesteziologiju i reanimaciju
JU Univerzitetski klinički centar Tuzla
PATOLOŠKI POROĐAJ
Anestezija i analgezija u porođaju
Prof. dr. sci. Zumreta KUŠLJUGIĆ
Spec. interne medicine - kardiolog
Vanredni profesor
Medicinski fakultet u Tuzli
Šef kardiološkog odjeljenja sa kabinetima
JU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Uža oblast: kolor dopler, transezofagealne i
intraoperativne ehokardiografije
Autor i urednik udžbenika “Kardiologija” Tuzla 2006.
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Kardiovaskularna oboljenja i trudnoća
Prof. dr. sci. Senad MEHMEDBAŠIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Vanredni profesor (Medicinski fakultet) u Sarajevu
PZU "Dr Mehmedbašić"Sarajevo
Predsjednik Udruženja ginekologa Federacije BiH
Predsjednik sekcije ultrasoničara za ginekologiju u
Udruženju ultrasoničara Federacije BiH
1998.- prva beba iz vantjelesne oplodnje u BiH nakon rata
1999.- prva mikroinjekcija i prva beba nakon ICSI u BiH
2001.- prvi 4D ultrazvučni aparat u BiH
2002.- prvi citogenetski laboratorij u BiH
Rh imunizacija
PATOLOŠKA TRUDNOĆA
Diabetes mellitus i trudnoća
Doc. dr. sci. Gordana GRGIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Docent
Medicinski fakultet u Tuzli
Ginekološko-akušerska klinika UKC Tuzla
Uža oblast: patologija trudnoće
Abnormalan rast ploda
PATOLOŠKA TRUDNOĆA
Mlade i stare žene i trudnoća
Smrt majke i/ili ploda u trudnoći
Doc. dr. sci. Zulfo GODINJAK
Spec. ginekologije i akušerstva
Docent na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
Ginekološko-akušerska klinikaJU Klinički centar Sarajevo
Član predsjedništva Asocijacije za ginekološku endoskopiju BiH
Autor knjige “Reproduktivna endokrinologija žene”
Uža oblast: Ginekološka endoskopija
PATOLOŠKA TRUDNOĆA
Prijevremeni porođaj i prenešena
trudnoća
Višestruka trudnoća
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Traume i hirurške bolesti i trudnoća
Dr. med. sci. Jasmina GUTIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Načelnik Ginekološkog odjeljenja
Opšte bolnice “Dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo
Predsjednik Skupštine “Asocijacije za
ginekološku endoskopiju BiH”
Uža oblast: ginekološka endoskopija
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Bolesti digestivnog trakta i trudnoća
Bolesti jetre i trudnoća
Dr. med. sci. Feđa OMERAGIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Viši asistent (Medicinski fakultet u Tuzli)
PZU "Omeragić"
Predsjednik Udruženja privatnih zdravstvenih
radnika FBiH
Uža oblast: ginekološka onkologija
laserska hirurgija
PATOLOŠKA TRUDNOĆA
PUERPERIUM
Rh imunizacija
Normalan puerperijum
Patološki puerperijum
Dr. med. sci. Zoran PETROVIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Viši asistent (Medicinski fakultet u Tuzli)
Ginekološko-akušersko odjeljenje
Opšta bolnica "Brčko Distrikt"
Brčko
NORMALNA TRUDNOĆA
Imunološki aspekt trudnoće i porođaja
Dr. mr. sci. Suzana PAVLJAŠEVIĆ
Spec. za očne bolesti
Viši asistent (Medicinski fakultet u Tuzli)
Poliklinika za očne bolesti
Doma zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla
Član Evropskog udruženja kontaktologa
Uža oblast: Dijabetična retinopatija
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Oboljenja i poremećaj vida i
trudnoća
Prof. dr. sci. Džemal POLJAKOVIĆ
Spec. za interne bolesti - endokrinolog
Vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Tuzli
Šef odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti
metabolizma Interne klinike JU UKC Tuzla
Dopredsjednik Udruženja endokrinologa i dijabetičara
FBiH
Autor knjige: “Šećerna bolest”
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Bolesti endokrinog sistema i
trudnoća
Prof. dr. sci. Dževad SARAJLIĆ
Spec. za očne bolesti
Redovni profesor (Medicinski fakultet u Tuzli)
Klinika za očne bolesti JU UKC Tuzla
Član “Royal college ophthalmologeist association UK
Glavni urednik i osnivač časopisa “Defektologija”
Podpredsjednik udruženja oftamologa Federacije BiH
Dobitnik Plakete grada Tuzle
Uža oblast: Traumatologija i hirurgija oka, prevencija
sljepoće i slabovidnosti
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Oboljenja i poremećaj vida i
trudnoća
Doc. dr. sci. Sanja SIBINČIĆ
Spec. ginekologije i akušerstva
Docent (Medicinski fakultet u Banjaluci)
Privatni IVF centar "Medico-S“ Banjaluka
Član naučnog odbora Udruženja perinatologa J.I. Evrope
Nagrade: “Hipokratova povelja za životno djelo”
(Ljekarska komora RS)
Uža oblast: Asistirana humana reprodukcija
Perinatalna dijagnostika
NORMALNA TRUDNOĆA
Promjene fetoplacentne jedinice
krajem trudnoće
Prof. dr. sci. Fahrija SKOKIĆ
Spec. za dječije bolesti - neonatolog
Vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Tuzli
Prvi doktor nauka iz oblasti Neonatologije u BiH
Šef odjeljenja za novorođenčad GAK JU UKC Tuzla
Član Svjetske asocijacije za perinatalnu medicinu
Podpredsjednik Udruženja neonatologa BiH
Prvi doktor nauka iz oblasti neonatologije u BiH
Autor preko 80 radova i 4 knjige
Uža oblast: Neonatologija i perinatologija
NOVOROĐENČE
Fiziologija novorođenčeta
Patologija novorođenčeta
Doc. dr. sci. Edin SULJAGIĆ
Spec. za dermatovenerologiju
Docent na Katedri za dermatovenerologiju
Medicinskog fakulteta u Tuzli
Dermatološki centar "Farah" Tuzla
Član evropskog udruženja za lasersku dermatologiju
Oficijelni predavač na Institutu Asclepion - Jena
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Bolesti kože i trudnoća
Prof. dr. sci. Senaid TRNAČEVIĆ
Spec. za interne bolesti - nefrolog
Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Tuzli
Interna klinika - Odjeljenje za nefrologiju JU UKC Tuzla
Autor više od 100 naučnih i stručnih radova
Jedan od osnivača bubrežne transplatacije na UKC
Tuzla
Predsjednik Udruženja za nefrologiju, dijalizu i
transplantaciju bubrega u BiH
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Oboljenja mokraćnog sistema i
trudnoća
Doc. dr. sci. Denijal TULUMOVIĆ
Spec. za interne bolesti - nefrolog
Docent na nastavnom predmetu “Interna medicina”
Medicinskog fakulteta u Tuzli
Interna klinika – Odjeljenje za nefrologiju, dijalizu i
transplataciju JU UKC Tuzla
Sekretar Udruženja ultrasoničara BiH
Član Evropskog udruženja za nefrologiju, dijalizu i
transplataciju ERA –ADTA
1997. Prvi plasirao trajni centralni venski kateter za
hemodijalizu u BiH
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Oboljenja mokraćnog sistema i
trudnoća
Doc. dr. sci. Emir TUPKOVIĆ
Spec. za neuropsihijatriju
Docent na Katedri za Neurologiju
Medicinskog fakulteta u Tuzli
Šef Odjela za neurofiziologiju
Poliklinike za neuropsihijatrijske bolesti
Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla
Autor preko 80 naučnih i stručnih radova
BOLESTI EKSTRAGENITALNIH ORGANA
U TRUDNOĆI
Neurološka oboljenja i trudnoća
Download

Perinatologija