ZNANJE
Michel Caza: Tehnika sito štampe – multimedijalni CD na engleskom jeziku.
Najkompletnija i najveća zbirka tehnologije sito štampe. Na 1400 strana i sa 17 video
prezentacija je predstavljena kompletna tehnika sito štampe: sito grafika, industrijska sito
štampa, umetnička sito štampa i sito štampa na tekstilu.
Kompatibilno za PC i MAC računare.
Senzacije (Sensations)
Jedinstvena i senzacionalna knjiga senzacija (book of sensations) od FESPA-e. Najobuhvatnija
zbirka štamparskih efekata namenjena štamparima, dizajnerima, kupcima i potrošačima
štampe. Ova knjiga je jedinstvena i specijalno je naručena od strane FESPA-e. Od sada
dostupna u ograničenom tiražu.
Sito štampa (Screen print)
1. Materijali za sito štampu; uputstvo za upotrebu materijala za sito štampu, kvalitetan priručnik
koji sadrži uputstva za upotrebu materijala za sito štampu na152 strane. Može se naručiti na
sajtu udruženja digitalnih i sito štampara Srbije.
2. Sito štampa – tehnika pripreme matrice od Andre Peyskens-a. Uputstva za pripremu matrice
za sito štampu na 114 strana. Može se naručiti na sajtu udruženja digitalnih i sito štampara
Srbije.
3. Priručnik za sito štampare – objavio Sefar Inc, odsek za sito štampu. P.O Box, CH-9425
Thai/SG, Švajcarska; Visoko kvalitetan priručnik za sito štampare na srpskom jeziku. Može se
naručiti na sajtu udruženja digitalnih i sito štampara Srbije.
Široka anketa (Wide survey)
Široka anketa i sveobuhvatno istraživanje sprovedeno među aktivnim članovima FESPA-e koje
daje realan pregled situacije. Pristup rezultatima ankete je dostupan samo članovima udruženja
digitalnih i sito štampara Srbije.
1/2
ZNANJE
2/2
Download

Michel Caza: Tehnika sito štampe – multimedijalni CD na