Pirotehničar uvijek radi sam. Ako nešto krene po zlu, sam stradava
Pancirka i kaciga ne
mogu pirotehničara
zaštititi od opasnih
protutenskovskih
mina. I oni to znaju
Pirotehničari u blizini
rade na projektu “Poljoprivredna površina
uz naselja Mateško
Selo i Prodanovići”.
Riječ je o čišćenju
100.576 četvornih
metara, a rade već tri
dana. Tu su i dva stroja za razminiranje.
- Trebali bi biti gotovi
za sedam dana - govori Valerijan Tolić (34)
dok mi navlači pancirku i stavlja kacigu na
glavu. Osjećam njenu
težinu u vratu, ali
odolijevam napasti da
je skinem. Znam da ću
sada morati zakoračiti
u travu kraj ceste - u
minsko polje. Valerijan mi pruža detektor
metala - moje prvo
oruđe. Gutam knedlu
praveći prvi korak.
Detektor svira stalno.
Zbunjuje. Ne bi li trebao svirati samo ako
sam nešto našao?
- Ljudi bacaju smeće i
tu je mnogo metala. U
ovom okružju bi ti detektor bio beskoristan.
Zato je najbolje da
uzmeš pipalicu. Morat
ćeš čučnuti i pipalicom tražiti - objašnjava mi Valerijan. Za
mene su simulirali
minsko polje slično
onome na kojem trenutno rade. A u tom
polju su im najveći
problem protuten-
kovske mine, veliki
metalni tanjuri puni
eksploziva protiv kojih
ni pancirka i kaciga ne
pomažu. U polje ne
mogu pustiti stroj za
razminiranje jer bi ga
protutenkovska mina
uništila. Zato prvo idu
pirotehničari - metar
po metar. Ne smiju
izgubiti koncentraciju.
- Možemo pogriješiti
samo jednom - neobično veselo govori
Valerijan. Ovaj otac
troje djece u posao je
ušao, kaže, zbog novca
i adrenalina. Došao je
iz neobične branše.
Studirao je teologiju u
Đakovu. Od svećenika do pirotehničara,
zadirkuju ga kolege.
Valerijan ide za
mnom u travu iako je
pravilo da pirotehničari rade sami. Jasno
je i zašto - pogreška će
tako imati samo jednu
žrtvu. Moram početi
koristiti pipalicu.
- Moraš je zabadati
pod kutem od 30
stupnjeva. Samo tako
ćeš minu dodirnuti u
bok i nećeš je detonirati - objašnjava Valerijan, a meni se znoj
već slijeva niz lice.
Znam da su mi postavili deaktiviranu minu
negdje u blizini, ali ne
znam koliko je sigurna mina bez upaljača.
skriveno u 12 hrvatskih
županija ima još oko
86.000 opasnih mina
Na 800 četvornih
metara miniranog
područja kod Josipdola
pirotehničari nalaze oko 15
protutenkovskih mina
Prosječna plaća pirotehničara je 12.000
kuna bruto. Ako nema projekta na
kojem rade, dobivaju tek pola te plaće.
Dobivaju i 170 kuna dnevnica
Odjednom osjećam
da sam pipalicom
dotaknuo metal. Na
samo pola metra od
mene je mina, ali ja je
ne vidim. Razgrćem
lišće i travu koju su
nabacali preko protutenkovske mine i
napokon se pojavljuje
metalni tanjur.
- Dobro, sad si je
našao i sad uzmi
bajunet i polako
raskopaj zemlju oko
nje - objašnjava mi
Valerijan. Iako znam
da mina ne može
eksplodirati, ne usuđujem ju se dotaknuti.
Pažljivo raskopavam
zemlju, kao arheolog
koji se maksimalno
Kaciga je teška oko 2,5
kilograma. Vratni mišići
vrlo se brzo umore
trudi ne oštetiti skrivenu umjetninu pod
zemljom.
Napokon sam je iskopao i sada mi govore
da moram odvrnuti
poklopac, kao da
ne znam da su već
izvadili upaljač iz ove
mine. Iako mi sva čula
govore da ne diram tu
zlu napravu, primam
poklopac i odvrćem
polako. Grozno dugi
trenuci prolaze dok
odvrćem i ponavljam
si da je mina kojom
baratam tek komad
željeza bez
upaljača.
Nakon toga
pitam Valerijana da li da
pirotehničar radi s 25 m
razmaka od kolege, 50 ako
nađu rasprskavajuću minu
sad uzmem minu.
- Ne, minu bi se vadilo
s kukom dugom 25
metara. Jer je moguće
da ima još upaljača na
bokovima, a moguće
je i da je ispod ove
druga mina - govori
mi i dodaje da ustanem. Kaže da je simulacija gotova, pokazali
su mi kako izgleda
potraga i deaktiviranje
jedne mine.
Download

pirotehnicar_2