ZADÁNÍ 1
… facka ho ještě pálila na tváři, ale nemohl se ubránit úsměvu.
ZPRACOVÁNÍ: Vypravování končící uvedeným souvětím.
UPŘESNĚNÍ: Uvedené souvětí musí být poslední větou (nebo součástí poslední věty) textu. Text musí
být zpracován tak, aby bylo uvedené souvětí logicky a organicky (nikoli tedy násilně) do textu
zapracováno.
ZADÁNÍ 2
Tohle se nemělo stát!
ZPRACOVÁNÍ: Vypravování o tom, jak jste udělali něco, co vás potom následně mrzelo.
Pro obě zadání:
-
rozsah textu min. 250 slov
plagiáty jsou nepřípustné
text píšeme rukou na linkovaný papír A4 (obdržíte 4/11 ve škole)
na papíře bude uvedeno:
o jméno, příjmení, třída
o číslo zadání (samotné zadání se tedy neopisuje)
o při jednom z okrajů (ideálně vždy vpravo) bude volný sloupec („okraj“) o šířce 7 cm
na poznámky hodnotitele
o na konec textu napište hodnotitelskou tabulku
o dát vypravování název se doporučuje
Download

facka ho ještě pálila na tváři, ale nemohl se ubránit úsměvu. Tohle