Извештај са стручног семинара професора економске групе предмета
Наш актив је у периоду од 1о.-12.о3. 2о12. године учествовао на семинару где смо по први пут
имали прилике да се
упознамо са новинама у
раду
са
туристичким
техничарима и куварима.
За нас ово је било изузетно
корисно и интересантно
искуство.
Семинар је организован у
сарадњи
са“
Kultur
kontaktom“,
аустријском
организацијом која обучава
тренере и професоре и
финансира увођење ових
профила у Србији. Наша
школа једина на територији
Браничевског округа има огледмо одељење туристичких техничара.
На семинару ближе смо се упознали са начином полагања матуре, начином рада у огледном
одељењу кувара и другим детаљима везаним за ова занимања. Поред стручне обуке
размењивали смо искуства и дружили се са колегама тако да смо понели веома лепа искуства
и утиске са овог семинара.
Председник стручног већа
економске групе предмета:
Светлана Стефановић
Download

Извештај са стручног семинара професора економске групе