ALFA UNIVERZITET
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
SEMINARSKI RAD
Tema: Izrada web prezentacije
Predmet: Upravljanje projektom
Profesor: Doc. dr Vidoje Moračanin
Beograd, Jun 2014. godine
Student: Igor Ćurčić
br.indeksa: 01/2013
Sadržaj
Uvod ........................................................................................................................................... 2
1. Cilj projekta ............................................................................................................................ 3
2. Opis projektnih zadataka ....................................................................................................... 3
3. Izrada plana ............................................................................................................................ 5
4.Netrwork Diagram .................................................................................................................. 6
5. GANTT CHART ........................................................................................................................ 7
6.Vremenski period faze izrade ................................................................................................. 8
7. Zudežanja učesnika u izradi projekta ..................................................................................... 9
8. Budžet za izradu projekta po fazama ................................................................................... 10
1
Uvod
Savremeno upravljanje projektom podrazumeva odgovarajuću organizaciju ljudi,
poslova, komunikacije i svih raspoloživih resursa, usmerenih ka ispunjenju zadatih ciljeva.
Projekta označava niz međusobno povezanih aktivnosti, koje obično podrazumevaju grupu
ljudi koji zajedno rade na jednoktarnom zadatku tokom perioda od jednog do osamanes
meseci.
U ovom semianrskom radu biće opisane aktivnosti prilikom izrade web sajta. Resursi,
troškovi i vreme za realizaciju projekta. Za praćenje projekta korićen je program „Microsoft
Project 2007“.
2
1. Cilj projekta
Cilj ovog projetka je izrada web sajta za prezentaciju književnih dela. Klijent je došao
sa zahtevom za viuzelno upečatljiv sajt, funkcionalan i veoma lak za upotrebu. Sa opisom
knjiga, recenzija, slikama dela i mestima gde se knjige mogu poručiti i kupti. Pošeto je klijent
zahtevao vituelno upečatljiv sajt bilo potrebno aganyovanje grafičikog diyajnera i web
programera.
Dogovoreno vreme je jedan mesec za izradu web sajta, zakup domena i hostinga,
testiranje i objavljivanje sajta na Internetu.
Klijen je prepustio sve aktivnosti timu, od idejnog plana do objavljivanja sajta.
2. Opis projektnih zadataka
Razgovor sa klijentom radi utvrđivanja zahteva i izgleda sajta
Izrada idejnog rešenja



Plan tehnologije (HTML, CSS, PHP)
Plan interfejsa (skice pocetne strane, broj stranica, linkovi ka ostalim
stranicama)
Zakup domena i hostinga za sajt (registracija domena i zakup hostinga za web
sajt)
Dizajn sajta





Naslovna strana
Strana o knjigama
Kontakt strana
Linkovi ka knjižarama
Mapa sajta
Optimizacija slika i teksta


Optimizacija teksta za sajt
Uredjivanje slika
3
Prograiranje sajta




Ubacivanje tekta
Ubacivanje slika
Linkovanje stranica
Izrada kontakt forme u PHP-u
Dizajnerksa poboljšanja



Beta verzija sajta
Ispravke slika i teksta gde je potrebno
Ispravljanje bagova
Optimizacija sajta


Ubacivajne ključnih reči
Izrada meta tagova
Testiranje sajta


Funkcionalnsot svih linkova
Testiranje kontakt forme
Postavljanje sajta na Interenet


Hostovanje sajta na Inetrnet
Pustanje u rad
Prezentacija klijentu
4
3. Izrada plana
Prva faza je izrada idejnog rešenja za vizuelni indetitet web sajta i zakup domena i
hosting. Izvrsioci ovog dela su dizajner i manager projekta. U razgovoru sa klijentom se
predlaze idejno rešenje za izgled web sajta, ime domena i hosting kuću gde ce se sajt
hostovati. Dizajner obavlja faze oko dizajniranja web stranice, izbora boja i slika. Manager
obavlja registraciju domena i zakup hostinga.
Faza dizajn sajta obuhvata implemntaciju idejnog rešenja i izradu grafickog rešenja za
izradu sajta i pripremu za programera. Za ovu fazu je zadužen dizajner.
Optimizacije slike i teksta obuhvataju radnje uređivanja teksta i slika koje treba
postaviti na sajt. Dizajner u kontaktu sa programerom je zadužen za ovaj deo zadataka.
Programiranje sajta, ovaj deo izvodi programer na osnovu urađenog dizajnerskog
dela, linkovanje stranica, programiranje i implemantaciju kontakt forme.
Dizajnerska poboljšanja obohvataju beta verziju sajta, u kontaktu sa klijentom
ukoliko je potrebno izmeniti ili poboljsati slike i tekst. U fazi poobljšanja učestvuju svi akteri,
manger, dizajner i programer.
Nakon urađenih poboljšanja, programer radi na zadatku optimizacije web sajta za
web pretraživače Google, Yahoo!, Bing.
Sledeća faza je testiranje funkcionalnosti sajta koju radi menager.
Nakon detaljnog testiranja programer postavlja sajt na Interenet
Prezentaciju sajta kao finalnog rešenja manager prezentuje klijentu čime je projekat
uspešno završen na obostrano zadovoljstvo.
5
4.Netrwork Diagram
Na osnovu opisa projektnih zadataka pravi se Network Diagram u software “Micrsoft
Project 2007” . Na slici 4.1. prikazan je mrežni dijagram projekta.
Slika 4.1. Mrežni dijagram projekta
6
5. GANTT CHART
Vreme uzrade projekta je od 11.06.2014. do 01.07.2014. Na slici 5.1. su prikazane faze
izrade projekta.
Slika 5.1. Faze izrade projekta
7
6.Vremenski period faze izrade
Microsoft project daje mogućnost izrade različitijh izveštaja vezanih za projekta.
Izveštaj trajanja svake faze projekta.
8
7. Zudežanja učesnika u izradi projekta
9
8. Budžet za izradu projekta po fazama
10
Download

Seminarski rad