iNVERTEK SÜRÜCÜ KULLANIMI
Pano bağlantılarını tamamladıktan sonra enter baklava dilimine basılı tutunuz
programa girmesini sağlayınız ilk olarak motor etiket değerlerini giriniz.
MOTOR DEĞERLERİNİN GİRİLMESİ:
P1-13 --- : 1
P1-14 --- : üst menuye geçiş yapabilmek için 201 yapılmalıdır
P1-07 --- : motor voltaj değeri(V) etikette yazan (ornek 380v)
P1-08 ---: motor akım değeri(A) etikette yazan (örnek 16,5A)
P1-10 ---: motor devri (rpm)
etikette yazan (örnek 1420rpm)
P4-05 ---: Cos değeri(CosQ)
etikette yazan (örnek 0,84)
P3-13 ---: Frenleme direnci rezistans değeri (ohm) etikette yazan (örnek 50 ohm)
P3-14 ---: Frenleme direnci güç değeri (kw) etikette yazan (örnek 1,5 kw)
El terminali herhangi bir hata mesajı vermiyorsa motorun tanıtımını yapınız.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOTOR TANITIMI:
P4-02 ---: 1 olarak ayarlayınız. KP kontaktörü çekince ve ekranda AUTO TNG uyarısı çıkınca motor tanıma işlemi başlamış demektir. Otomatik
tanıma bitince KP kontaktörü bırakılır ve ekrandaki AUTO TNG uyarısı gider.
Tanıtma işlemi bittikten sonra sistem ile ilgili hız ve konfor ayarlarını yapınız.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASANSÖR HIZ AYARLARI:
P1-01 --- : maksimum devir. Asansörün çalışmasını istediğiniz maksimum hızını devir olarak giriniz. (rpm) ornek 1450 rpm veya 50hz gibi
P2-01 --- : asansör yavaş hız değeri (rpm) 150 rpm veya 5 hz gibi
P2-02 --- : asansör yüksek hız değeri (rpm) 1450 rpm veya 50 hz gibi
P2-03 --- : asansör ara hız değeri(rpm) seviyeleme hızı olarakta kullanılabilir 1000 rpm veya 35 hz gibi
P2-04 --- : asansör revizyon hız değeri(rpm) 450 rpm veya 15 hz gibi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASANSÖR KONFOR AYARLARININ YAPILMASI:
P1-03 --- : hızlanma rampa değeri (saniye) (örnek 2,2)
P1-04 --- : yavaşlama rampa değeri (saniye) (örnek 2,0)
P3-01 --- : ilk hızlanma rampa değeri (saniye) (örnek 0,5)
P3-02 --- : ilk hızlanmadan sonra maksimum hıza geçiş rampa değeri (saniye) (örnek 0,5)
P3-03 --- : ilk yavaşlama rampa değeri (saniye) (örnek 0,5)
P3-04 --- : ilk yavaşlamadan sonra sıfır hıza geçiş rampa değeri (saniye) (örnek 0,5)
P3-05 --- : sürünme hızı rampa değeri (saniye) (örnek 0,5)
P3-07 --- : fren bırakma zamanı (saniye) (örnek 0.20 - - -0.10)
P3-08 --- : fren bırakma gecikmesi (saniye) (örnek 0,20)
P3-09 --- : fren çekme gecikmesi (hz) (örnek 00)
P4-01 --- : duruş (motor freni) sıkma tork ayarı (encodersiz çalıştırmada) 0 (encoderli çalıştırmada), 1 veya 2
P0-15 ---: geliniz ve asansör çalışırken motorun çektiği akımı kontrol ediniz. Sürücü üzerinde okuduğunuz akım değeri motorun nominal
değerinden küçükse P4-07 ---: 160 ile 200 arasında bir değere ayarlayınız. Eğer akım değeri yüksekse , parametreyi 130 yada 140 olarak
ayarlayınız. Bu parametre değeri düzgün yapılmazsa sürücü aşırı akım hatasına geçecektir.
Motor çalışırken uğultu yada gürültü yapıyorsa P2-24 --- (anahtarlama frekans)değerini yükseltiniz. Bu değeri çok fazla yükseltirseniz motorun
tork gücü düşecektir. Uygun değeri deneyerek bulunuz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENKODER AYARLARI:
P6-05 --- : enkoderli yapmak için
1
yapınız
P6-06 --- : enkoder puls oranı örnek 1024 gibi
P6-07 --- : enkoderli çalışacak ise
10.00 yapınız
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HATA KODLARI:
0l-b frenleme devresinde aşırı akım. Frenleme direncini ve kablolarını kontrol ediniz. Kısa devre var.
0L-br frenleme direnci aşırı yüklendi. Frenleme direnci uygun olmayabilir. Frenleme direnci değeri doğru olarak girilmemiş olabilir.
0-l sürücü çıkışı aşırı akım çekti. Motor aşırı yüklendi. Motor parametre değerlerini kontrol ediniz. P1-11 ---: yükseltiniz. P1-03 ---: rampa
değerini düşürünüz.
I.t-trP aşırı yük hatası.
0-volt yüksek voltaj hatası U-volt düşük voltaj hatası 0-t yüksek sıcaklık hatası P-Loss fazlardan biri yok.
AtF-01 , AtF-02, AtF-03 , AtF-04, AtF-05 ototuning motor tanıtma hatası.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download

tc karşıyaka belediye başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğü`ne