R
D.O.O. za proizvodnju sistema za grejanje i klimatizaciju, promet i usluge
Srbija - 22330 Nova Pazova, Ratka Pavlovića 32
Tel/fax:022/322-435, 326-338,323-322
mob. 063/592-858,063/509-356,063/509-357
e-mail: [email protected]
20
1992-2012
R
KATALOG
TURBOVENTILATORA I AKSIJALNIH VENTILATORA
PROIZVODJAČA: SPAL,Italija
www.pneumo-logic.rs
Februar 2013.
SADRŽAJ
strana
3,4,5,6
7
7
8
8
9
10,11
12
13,14
15
Primeri ugradnje turboventilatora i aksijalnih ventilatora
Tehničko pojašnjenje slovnih simbola turboventilatora
Preporuka za originalnu zamenu turboventilatora
Tehničko pojašnjenje slovnih simbola aksijalnih ventilatora
Preporuka za originalnu zamenu aksijalnih ventilatora
Elektrošeme za povezivanje turboventilatora
Jednostruki turboventilatori,grupa: 004
Jednostruki turboventilatori,grupa: 007
Jednostruki turboventilatori,grupa: 008
Jednostruki turboventilatori,grupa: 010
16
17
Kompatibilna zamena: MERCEDES A.356.830.0408
Miniturboventilatori,grupa: 002
18
Miniturboventilatori,grupa: 005
19,20
Miniturboventilatori,grupa: 008
21
22,23
24
25,26,27
28
29
30
31
32
33
34
35,36,37,38
39,40,41,42,43
44,45,46,47,48
Kompatibilna zamena: FASCO 2809-850-071/KPL
PNEUMO-LOGIC KWPL-120.24.3/KPL
Kompatibilna zamena: ATESO.AS 521.700.057
Kompatibilna zamena: SUTRAK 28.20.01.025
Turboventilatori,grupa: 006
Turboventilatori,grupa: 009
Kompatibilna zamena: WEBASTO 447.35A
Kompatibilna zamena: AURORA 131-602-0131
Kompatibilna zamena: AURORA 131-602-0102
Kompatibilna zamena: AURORA 131-602-0124
Kompatibilna zamena: Pedro Sanz 7.137.200.021
Aksijalni ventilatori,prečnik elise 225mm
Aksijalni ventilatori,prečnik elise 255mm
Aksijalni ventilatori,prečnik elise 280mm
Aksijalni ventilatori,prečnik elise 305mm
R
R
strana 3
Primeri ugradnje turboventilatora i aksijalnih ventilatora u autobuse i vozila za rashladu.
Primena:ventilacija,klimatizacija,grejanje i hladjenje za sve vrste vozila.
R
R
strana 4
Primeri ugradnje turboventilatora i aksijalnih ventilatora u kamione i privredna vozila.
Primena:ventilacija,klimatizacija,grejanje,hladjenje i hladjenje motora za sve vrste vozila.
R
R
strana 5
Primeri ugradnje turboventilatora i aksijalnih ventilatora u automobile i motore.
Primena:ventilacija,klimatizacija,grejanje,hladjenje i hladjenje motora za sve vrste vozila.
R
R
strana 6
Primeri ugradnje turboventilatora i aksijalnih ventilatora u gradjevinske i poljoprivredne mašine.
Primena:ventilacija,klimatizacija,grejanje,hladjenje i hladjenje motora za sve vrste vozila.
R
R
strana 7
Tehničko pojašnjenje slovnih simbola
jednostrukih turboventilatora,
miniturboventilatora i
turboventilatora
-
Tehnička pojašnjenja slovnih simbola
-
/
"A" - napon napajanja 12V
"B" - napon napajanja 24V
Tehnička pojašnjenja slovnih simbola
"C" - jedan kuglični ležaj na osovini rotora, srednji vek eksploatacije do 5.000h
"LL" - jedan kuglični ležaj na osovini rotora, dugi vek eksploatacije do 10.000h
"VLL" - dva kuglična ležaja na osovini rotora i veoma dugi vek eksploatacije do 20.000h
"IE" - ugraðen induktivni filter
"I"
- ugraðen induktivni i kapacitivni filter
"T" - termalna zaštita (prekidač)
-
/
-
-
/
-
Tehnička pojašnjenja slovnih simbola
"D" - rotacija u smeru kazaljke na satu
"S" - rotacija u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu
Kapacitet turboventilatora izražen je u (m3/h) pri statičkom pritisku Ps = 0mmH2O
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
PNEUMO-LOGIC je ponudio serviserima preporuku za brzu originalnu zamenu,jer nije moguće
u svakom trenutku imati na lageru sve tipove turboventilatora iz proizvodnog programa SPAL-a.
Tehnički definisani jednostruki turboventilatori,mini turboventilatori i turboventilatori u ovom katalogu
sa identifikacijom,fotografijama i gabaritnim crtežima mogu u potpunosti da zamene navedene
turboventilatore u tablicama.
Gabaritno i funkcionalno su 100% isti,razlika je isključivo u kapacitetu i strujnoj potrošnji.
UPOZORENJE!
Kod ugradnje preporučenog turboventilatora sa većim kapacitetom od postojećeg,koga treba zameniti,
serviseri moraju da obrate pažnju da li postojeća elektroinstalacija može da izdrži uvećanu strujnu
potrošnju (poprečni presek provodnika,snaga relea,snaga regulatora broja obrtaja...).
ISPORUKA TURBOVENTILATORA KOJI NISU DEFINISANI U KATALOGU
Ukoliko su Vam u procesu proizvodnje ili servisiranja potrebni turboventilatori SPAL-a koji
nisu definisani u našem katalogu obratite se našoj službi komercijale.
Vaš zahtev će biti realizovan u najkraćem mogućem roku (tehnička podrška,cena,rok isporuke,
količina...).
R
R
strana 8
Tehničko pojašnjenje slovnih simbola
aksijalnih ventilatora
Tehnička pojašnjenja slovnih simbola
"A" - napon napajanja 12V
"B" - napon napajanja 24V
-
/
-
-
/
-
-
/
-
Tehnička pojašnjenja slovnih simbola
"C"
- jedan kuglični ležaj na osovini rotora, srednji vek eksploatacije do 5.000h
"LL" - jedan kuglični ležaj na osovini rotora, dugi vek eksploatacije do 10.000h
"VLL" - dva kuglična ležaja na osovini rotora i veoma dugi vek eksploatacije do 20.000h
"IE" - ugraðen induktivni filter
"I"
- ugraðen induktivni i kapacitivni filter
"T" - termalna zaštita (prekidač)
Tehnička pojašnjenja slovnih simbola
"S" - izduvavanje vazduha
"A" - usisavanje vazduha
Smer protoka vazduha
S
A
Kapacitet aksijalnih ventilatora izražen je u (m3/h) pri statičkom pritisku Ps = 0mmH2O
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
PNEUMO-LOGIC je ponudio serviserima preporuku za brzu originalnu zamenu,jer nije moguće
u svakom trenutku imati na lageru sve tipove aksijalnih ventilatora iz proizvodnog programa SPAL-a.
Tehnički definisani aksijalni ventilatori u ovom katalogu sa identifikacijom,fotografijama i gabaritnim
crtežima mogu u potpunosti da zamene navedene aksijalne ventilatore u tablicama.
Gabaritno i funkcionalno su 100% isti,razlika je isključivo u kapacitetu i strujnoj potrošnji.
UPOZORENJE!
Kod ugradnje preporučenog aksijalnog ventilatora sa većim kapacitetom od postojećeg,koga treba
zameniti,serviseri moraju da obrate pažnju da li postojeća elektroinstalacija može da izdrži uvećanu
strujnu potrošnju (poprečni presek provodnika,snaga relea,snaga regulatora broja obrtaja...).
ISPORUKA AKSIJALNIH VENTILATORA KOJI NISU DEFINISANI U KATALOGU
Ukoliko su Vam u procesu proizvodnje ili servisiranja potrebni aksijalni ventilatori SPAL-a koji
nisu definisani u našem katalogu obratite se našoj službi komercijale.
Vaš zahtev će biti realizovan u najkraćem mogućem roku (tehnička podrška,cena,rok isporuke,
količina...).
R
R
strana 9
Elektrošeme za povezivanje turboventilatora
Način povezivanja
Konstrukcija turboventilatora
Napomena:
-Polaritet otpornika mora biti povezan kao na slici
-Obavezno zaštitite turboventilator dodatnim osiguračem
-Otpornik je povezan sa termalnom zaštitom koja se aktivira u sledećim slučajevima
a) blokada motora ili peraja
b) pogrešno povezivanje polariteta koje uzrokuje kratak spoj
R
R
strana 10
Ident.
br.
1806
NAZIV
004-B41-28S
Jednostruki turboventilator
750
24
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
2,000
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 7.
NAZIV
004-B43-28S
Jednostruki turboventilator
24
650
R
R
strana 11
Ident.
br.
1807
NAZIV
004-B42-28D
Jednostruki turboventilator
750
24
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
2,000
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 7.
NAZIV
004-B44-28D
Jednostruki turboventilator
24
650
R
R
strana 12
Ident.
br.
1801
NAZIV
007-B42/IE-32D
Jednostruki turboventilator
830
24
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
1,850
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 7.
NAZIV
007-B44-32D
Jednostruki turboventilator
24
730
007-B56-32D
Jednostruki turboventilator
24
970
R
R
strana 13
Ident.
br.
NAZIV
Broj
brzina
Masa
(kg)
1802
008-B37/C-42D
Jednostruki turboventilator
24
260
3
0,500
1808
008-B100-93D
Jednostruki turboventilator
24
260
3
0,500
Napomena:
Preporuka SPAL-a je da se ugradjuje novi model jednostrukog turboventilatora 008-B100-93D,
jer ima sertifikat o elektromagnetnoj kompatibilnosti ECE10/03.
R
R
strana 14
Ident.
br.
1803
NAZIV
008-B45/I-02D
Jednostruki turboventilator
24
400
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
1,300
R
R
strana 15
Ident.
br.
1804
NAZIV
010-B70-74D
Jednostruki turboventilator
530
24
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
1,200
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 7.
NAZIV
006-B29-26D
Jednostruki turboventilator
24
490
R
R
strana 16
SA MEDJUPLOČOM
KOMPATIBILNA ZAMENA
Oznaka
Proizvodjač
Ugraðuje se u:
A.356.830.0408
Mercedes-BEHR
Klima uredjaj BEHR-Mercedes O.403
Zamenjuje ga:
Ident.
br.
1805
NAZIV
007-B42/IE-32D
Jednostruki turboventilator
SPAL sa meðupločom
830
24
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
2,500
7
Mercedes
A.356.830.0408
20
8
11
SPAL
007-B42/IE-32D
(sa meðupločom)
7
20
8
11
NAPOMENA ZA UGRADNJU:
Medjuploča je projektovana da obezbedi direktnu montažu I fiksiranje jednostrukog turboventilatora
na šasiju isparivača klima uredjaja bez steznih papuča.Pozicioniranje je apsolutno isto što
obezbedjuje montažu bez bilo kakve dorade.
Elektropovezivanje nije isto.BEHR ima kontinualni regulator brzine dok SPAL ima 3 brzine.
R
R
strana 17
Ident.
br.
1811
NAZIV
002-B45-02
Mini turboventilator
740
24
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
1,500
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 7.
NAZIV
002-B46-02
Mini turboventilator
24
640
R
R
strana 18
Ident.
br.
1812
NAZIV
005-B45-02
Mini turboventilator
750
24
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
1,500
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 7.
NAZIV
005-B46-02
Mini turboventilator
24
620
R
R
strana 19
Ident.
br.
1813
NAZIV
008-B45/I-02
Mini turboventilator
750
24
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
1,800
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 7.
NAZIV
008-B40-02
Mini turboventilator
24
770
008-B46-02
Mini turboventilator
24
620
R
R
strana 20
Ident.
br.
1814
NAZIV
008-A45/I-02
Mini turboventilator
690
12
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
1,700
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 7.
NAZIV
008-A39-02
Mini turboventilator
12
810
008-A40-02
Mini turboventilator
12
760
008-A46-02
Mini turboventilator
12
600
008-A54-02
Mini turboventilator
12
920
R
R
strana 21
MINI TURBOVENTILATORI
SA MEDJUPLOČOM
KOMPATIBILNA ZAMENA
Ugraðuje se u:
Oznaka
Proizvodjač
2809-850-071/KPL
FASCO
KWPL-120.24.3/KPL
PNEUMO-LOGIC
PES Surdulica
Prednji grejač ORION 1
Dopunski grejači AURORA 1-4
Prednji grejač ORION 1
Dopunski grejači AURORA 1-4
Zamenjuje ga:
Ident.
br.
1815
NAZIV
008-B45/I-02
Mini turboventilator
SPAL sa meðupločom
24
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
2,200
750
FASCO
2809-850-071/KPL
122
354
Mini turboventilator
SPAL sa meðupločom
008-B45/I-02
122
354
NAPOMENA ZA UGRADNJU:
Pri ugradnji mini turboventilatora SPAL sa medjupločom pozicioniranje je apsolutno isto što
obezbedjuje montažu bez bilo kakve dorade.
Elektropovezivanje sa konektorima je isto,koriste se 2 brzine mini turboventilatora SPAL.
R
R
strana 22
MINI TURBOVENTILATORI
SA MEDJUPLOČOM I ZAŠTITNOM MREŽOM
KOMPATIBILNA ZAMENA
Oznaka
Proizvodjač
Ugraðuje se u:
521.700.057
ATESO AS
Podne grejače,u autobus SOR.C10
Kompletan podni grejač
ATESO AS
521.700.057
192
Aksijalni ventilator u kućištu
ATESO AS
521.700.057
320
R
R
strana 23
MINI TURBOVENTILATORI
SA MEDJUPLOČOM I ZAŠTITNOM MREŽOM
KOMPATIBILNA ZAMENA
Zamenjuje ga:
Ident.
br.
NAZIV
1817
Mini turboventilator
SPAL sa meðupločom i
zaštitnom mrežom
008-B45/I-02
24
750
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
2,600
Kompletan podni grejač
ATESO AS
sa mini turboventilatorom SPAL
192
SPAL 008-B45/I-02
(sa medjupločom i zaštitnom mrežicom)
32
0
NAPOMENA ZA UGRADNJU:
Pri ugradnji mini turboventilatora SPAL sa medjupločom i zaštitnom mrežom pozicioniranje je
apsolutno isto što obezbedjuje montažu na nosač sa grejnim telom bez bilo kakve dorade.
Elektropovezivanje sa konektorima je isto,koriste se 2 brzine mini turboventilatora SPAL.
Kompatibilna zamena obezbedjuje pojačanu toplotnu snagu i kapacitet podnog grejača.
R
R
strana 24
MINI TURBOVENTILATORI
SA MEDJUPLOČOM
KOMPATIBILNA ZAMENA
Oznaka
Proizvodjač
Ugraðuje se u:
28.20.01.025
SUTRAK
Klima uredjaj SUTRAK AC18
split sistem
Zamenjuje ga:
Ident.
br.
1816
NAZIV
008-B45/I-02
Mini turboventilator
SPAL sa meðupločom
24
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
2,200
750
SUTRAK
28.20.01.025
354
Mini turboventilator
SPAL sa meðupločom
008-B45/I-02
354
NAPOMENA ZA UGRADNJU:
Pri ugradnji mini turboventilatora SPAL sa medjupločom pozicioniranje je apsolutno isto što
obezbedjuje montažu bez bilo kakve dorade.
Elektropovezivanje sa konektorima je isto,koriste se 2 brzine mini turboventilatora SPAL.
R
R
strana 25
TURBOVENTILATORI
Ident.
br.
NAZIV
Broj
brzina
Masa
(kg)
1822
006-B40-22
Turboventilator
24
1100
3
2,000
1823
006-B45-22
Turboventilator
24
1160
3
2,000
1824
006-B46/IE-22
Turboventilator
24
920
4
1,800
1825
006-B50/VLL/IE-22
Turboventilator
24
1200
3
2,300
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 7.
NAZIV
006-B25-22
Turboventilator
24
1060
006-B39-22
Turboventilator
24
1200
006-B54-22
Turboventilator
24
1020
R
R
strana 26
TURBOVENTILATORI
Ident.
br.
1832
NAZIV
006-A40-22
Turboventilator
1080
12
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
1,800
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 7.
NAZIV
006-A39-22
Turboventilator
12
1170
006-A45-22
Turboventilator
12
1030
006-A46-22
Turboventilator
12
910
006-A54-22
Turboventilator
12
840
R
R
strana 27
TURBOVENTILATORI
Ident.
br.
Masa
(kg)
NAZIV
1827 006-B50/VLL/T/IE-22
Turboventilator
sa kontinualnom regulacijom
24
1200
2,650
Block diagram:
External
PWM input
Grey
Orange
Green
+
Yellow
Grey
Red
Black
+
External
potentiometer
-
Power
supplay
PWM-2
M
Blue
-
*Red:
positive power supply,nominal 24V
*Black: negative power supply,ground
*Orange: positive motor output,nominal 24V
*Blue:
negative motor output,square waveform
*Green: positive reference for external potentiometer, 12V
*Grey: external PWM input
*White: negative reference for external potentiometer,ground
*Yellow: analogic level input.
R
R
strana 28
TURBOVENTILATORI
Ident.
br.
1826
NAZIV
009-B40-22
Turboventilator
1070
24
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
2,000
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 7.
NAZIV
009-B39-22
Turboventilator
24
1170
009-B45-22
Turboventilator
24
1010
009-B46-22
Turboventilator
24
880
009-B50-22
Turboventilator
24
1230
R
R
strana 29
TURBOVENTILATORI
SA MEDJUPLOČOM
KOMPATIBILNA ZAMENA
Oznaka
447.35A
Ugraðuje se u:
Proizvodjač
Klima uredjaje: WEBASTO KK 23
WEBASTO KK 25
WEBASTO
Zamenjuje ga:
Ident.
br.
006-B50/VLL/IE-22
Turboventilator
SPAL sa meðupločom
24
1200
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
3,430
146
1828
NAZIV
428
146
WEBASTO
447.35A
SPAL
006-B50/VLL/IE-22
(sa medjupločom)
428
NAPOMENA ZA UGRADNJU:
Pri ugradnji turboventilatora SPAL sa medjupločom pozicioniranje je apsolutno isto što obezbedjuje
montažu bez bilo kakve dorade.
Potrebno je pre montaže izvršiti prosecanje aluminijumske šasije klima uredjaja prema skici,da bi
se postigla podudarnost otvora turboventilatora i klima uredjaja.
Elektropovezivanje sa konektorima je isto,koriste se 2 brzine mini turboventilatora SPAL.
17
111
17
Kompatibilna zamena turboventilatora SPAL obezbedjuje povećan kapacitet hladjenja klima uredjaja.
R
R
strana 30
TURBOVENTILATORI
SA MEDJUPLOČOM
KOMPATIBILNA ZAMENA
Oznaka
Proizvodjač
Ugraðuje se u:
131-602-0131
AURORA
Klima uredjaje: AURORA DIAMOND
autobus SOR C10
Zamenjuje ga:
Ident.
br.
1829
NAZIV
006-B50/VLL/IE-22
Turboventilator
SPAL sa meðupločom
24
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
3,350
1200
AURORA
131-602-0131
165
7
37
165
SPAL
006-B50/VLL/IE-22
(sa medjupločom)
7
37
NAPOMENA ZA UGRADNJU:
Pri ugradnji turboventilatora SPAL sa medjupločom pozicioniranje je apsolutno isto što obezbedjuje
montažu bez bilo kakve dorade.
Elektropovezivanje sa konektorima je isto.
R
R
strana 31
TURBOVENTILATORI
SA MEDJUPLOČOM
KOMPATIBILNA ZAMENA
Oznaka
Proizvodjač
Ugraðuje se u:
131-602-0102
AURORA
Prednji klimatizer
NEOPLAN
Zamenjuje ga:
Ident.
br.
1830
NAZIV
006-B50/VLL/IE-22
Turboventilator
SPAL sa meðupločom
24
1200
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
3,400
254
400
AURORA
131-602-0102
254
400
SPAL
006-B50/VLL/IE-22
(sa medjupločom)
NAPOMENA ZA UGRADNJU:
Pri ugradnji turboventilatora SPAL sa medjupločom pozicioniranje je apsolutno isto što obezbedjuje
montažu bez bilo kakve dorade.
Elektropovezivanje sa konektorima je isto.
R
R
strana 32
TURBOVENTILATOR SA MEDJUPLOCOM
KOMPATIBILNA ZAMENA
Oznaka
AURORA
Uporedna oznaka
Mercedes
Ugradjuje se u:
131-602-0124
A.002.830.67.08
Prednji grejač
Mercedes CONECTO
O345.C
Zamenjuje ga:
Ident.
br.
1831
NAZIV
006-B50/VLL/IE-22
Turboventilator SPAL
sa meðupločom
24
1200
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
3,350
AURORA
131-602-0124
Mercedes
A.002.830.67.08
165
165
377
SPAL
006-B50/VLL/IE-22
(sa meðupločom)
377
NAPOMENA ZA UGRADNJU:
Pri ugradnji turboventilatora SPAL sa medjupločom pozicioniranje je apsolutno isto što obezbedjuje
montažu bez bilo kakve dorade.
Elektropovezivanje sa konektorima je isto.
R
R
strana 33
TURBOVENTILATOR SA MEDJUPLOCOM
KOMPATIBILNA ZAMENA
Oznaka
Proizvodjač
Ugradjuje se u:
7.137.200.021
6.838.089.028
Pedro Sanz
OLMO
Prednji grejač
LIAZ 5256
Zamenjuje ga:
Ident.
br.
1833
NAZIV
010-B7074D
Dva jednostruka turboventilatora
SPALna meðuploči
24
1060
Broj
brzina
Masa
(kg)
3
3,130
148
Pedro Sanz
7.137.200.021
327
148
SPAL
010-B70-74D
(sa medjupločom)
327
NAPOMENA ZA UGRADNJU:
Pri ugradnji turboventilatora SPAL sa medjupločom pozicioniranje je apsolutno isto što obezbedjuje
montažu bez bilo kakve dorade.
Elektropovezivanje sa konektorima je isto.
R
strana 34
R
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1841
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA07-AP12/C-58S
Aksijalni ventilator
225
1080
12
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA07-AP7/C-31S
Aksijalni ventilator
12
1140
VA07-AP8/C-58S
Aksijalni ventilator
12
1000
VA07-AP12/C-31S
Aksijalni ventilator
12
1030
1,000
R
R
strana 35
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1846
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA15-BP70/LL-39A
Aksijalni ventilator
255
1990
24
2,250
Napomena: Kod starijih tipova aksijalnih ventilatora umesto sadašnje srednje oznake BP70/LL
bila je oznaka BP1.
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA15-BP70/LL-51A
Aksijalni ventilator
24
1910
VA53-BP70/LL-39A
Aksijalni ventilator
24
1840
VA53-BP70/LL-51A
Aksijalni ventilator
24
1720
R
strana 36
R
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1849
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA15-AP70/LL-39S
Aksijalni ventilator
255
1750
12
2,250
Napomena: Kod starijih tipova aksijalnih ventilatora umesto sadašnje srednje oznake AP70/LL
bila je oznaka AP6.
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA15-AP70/LL-51S
Aksijalni ventilator
12
1750
VA53-AP70/LL-39S
Aksijalni ventilator
12
1600
VA53-AP70/LL-51S
Aksijalni ventilator
12
1520
R
R
strana 37
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1847
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA11-AP7/C-57A
Aksijalni ventilator
255
1360
12
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA11-AP7/C-29A
Aksijalni ventilator
12
1250
VA11-AP8/C-29A
Aksijalni ventilator
12
1090
VA11-AP8/C-57A
Aksijalni ventilator
12
1200
1,000
R
strana 38
R
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1848
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA11-AP7/C-57S
Aksijalni ventilator
255
1430
12
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA11-AP7/C-29S
Aksijalni ventilator
12
1270
VA11-AP8/C-29S
Aksijalni ventilator
12
1070
VA11-AP8/C-57S
Aksijalni ventilator
12
1200
1,000
R
R
strana 39
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1851
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA03-BP70/LL-37A
Aksijalni ventilator
280
2480
24
2,370
Napomena: Kod starijih tipova aksijalnih ventilatora umesto sadašnje srednje oznake BP70/LL
bila je oznaka BP1.
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA03-BP70/LL-68A
Aksijalni ventilator
24
2240
VA59-BP70/LL-37A
Aksijalni ventilator
24
2160
VA59-BP70/LL-68A
Aksijalni ventilator
24
2540
R
strana 40
R
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1852
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA03-BP70/LL-37S
Aksijalni ventilator
280
2310
24
2,370
Napomena: Kod starijih tipova aksijalnih ventilatora umesto sadašnje srednje oznake BP70/LL
bila je oznaka BP1.
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA03-BP70/LL-88S
Aksijalni ventilator
24
2450
VA59-BP70/LL-37S
Aksijalni ventilator
24
2110
VA59-BP70/LL-88S
Aksijalni ventilator
24
2390
R
R
strana 41
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1853
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA09-BP12/C-27A
Aksijalni ventilator
280
1450
24
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA09-BP8/C-27A
Aksijalni ventilator
24
1380
VA09-BP8/C-54A
Aksijalni ventilator
24
1450
VA09-BP12/C-54A
Aksijalni ventilator
24
1520
1.100
R
strana 42
R
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1854
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA09-BP12/C-27S
Aksijalni ventilator
280
1460
24
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA09-BP8/C-27S
Aksijalni ventilator
24
1370
VA09-BP8/C-54S
Aksijalni ventilator
24
1490
VA09-BP12/C-54S
Aksijalni ventilator
24
1600
1.100
R
R
strana 43
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1855
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA09-AP12/C-54A
Aksijalni ventilator
280
1430
12
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA09-AP8/C-27A
Aksijalni ventilator
12
1280
VA09-AP8/C-54A
Aksijalni ventilator
12
1320
VA09-AP12/C-27A
Aksijalni ventilator
12
1390
1,100
R
strana 44
R
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1861
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA01-BP70/LL-36A
Aksijalni ventilator
305
2900
24
2,350
Napomena: Kod starijih tipova aksijalnih ventilatora umesto sadašnje srednje oznake BP70/LL
bila je oznaka BP1.
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA01-BP70/LL-43A
Aksijalni ventilator
24
2650
VA01-BP70/LL-66A
Aksijalni ventilator
24
2650
VA01-BP70/LL-89A
Aksijalni ventilator
24
2220
VA34-BP70/LL-36A
Aksijalni ventilator
24
2580
VA34-BP70/LL-66A
Aksijalni ventilator
24
2410
R
R
strana 45
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
1862
VA01-BP70/LL-36S
Aksijalni ventilator
24
2760
305
2,350
1866
VA01-BP70/VLL/IE-36S
Aksijalni ventilator
24
2760
305
2,350
Napomena: Kod starijih tipova aksijalnih ventilatora umesto sadašnje srednje oznake BP70/LL
bila je oznaka BP1.
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA01-BP70/LL-43S
Aksijalni ventilator
24
2650
VA01-BP70/LL-79S
Aksijalni ventilator
24
2850
VA34-BP70/LL-36S
Aksijalni ventilator
24
2440
VA34-BP70/LL-79S
Aksijalni ventilator
24
2490
R
strana 46
R
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1865
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA51-BP70/LL-69A
Aksijalni ventilator
305
2770
24
2,580
NAPOMENA:
Aksijalni ventilator izduvava vazduh (kontra smer), iako ima oznaku “A”.Vidi tehničko pojašnjenje
slovnih simbola-smer protoka vazduha na strani 8.
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA51-BP78/LL-69A
Aksijalni ventilator
24
3080
R
R
strana 47
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1864
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA10-BP10/C-61A
Aksijalni ventilator
1680
24
305
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA10-BP9/C-25A
Aksijalni ventilator
24
1560
2,300
R
strana 48
R
AKSIJALNI VENTILATORI
Ident.
br.
1867
Prečnik Masa
elise (mm) (kg)
NAZIV
VA10-AP10/LL-61A
Aksijalni ventilator
1540
12
305
PREPORUKA ZA ORIGINALNU ZAMENU:
Obavezno pročitajte tehničko uputstvo za korišćenje preporuke i upozorenje na strani 8.
NAZIV
VA10-AP9/C-25A
Aksijalni ventilator
12
1470
2,300
Download

katalog SPAL 2013