ABECEDNI POPIS ZANIMANJA KZBIH 08
3344
4110
4110
2521
3511
3513
2611
9333
3339
3339
3339
3339
3339
3339
2631
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2145
2132
2132
2132
2132
2132
2636
2166
2120
2230
7124
5243
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
5113
1112
2431
2422
2511
2511
Аdministrаtivni pоmоćnik u mеdicinskој оrdinаciјi
Administrativni službenik
Administrator
Administrator baza podataka
Administrator obrade podataka
Administrator područne računarske mreže
Advokat
Aerodromski transportni radnik
Agent za kulturne priredbe
Agent za literaturu
Agent za muzičke priredbe
Agent za pozorišne priredbe
Agent za propagandu
Agent za sport
Agroekonomista
Agronom kunićarstva
Agronom pčelarstva
Agronom peradarstva
Agronom ribarstva
Agronom savjetodavne službe
Agronom stočarstva
Agronom za hortikulturu
Agronom za melioracije
Agronom za proizvodnju duhana
Agronom za ratarstvo
Agronom za vinogradarstvo
Agronom za voćarstvo
Agronom za vrtlarstvo
Agronom za zaštitu bilja
Ahrimandit
Akademski grafički dizajner
Aktuar
Аkupunktоrоlоg
Akustički izolater
Akviziter
Alatničar
Alatničar za metalne kalupe,specijalizirani
Alatničar za mjerne pribore,specijalizirani
Alatničar za rezane alate,specijalizirani
Alatničar za stezne pribore,specijalizirani
Alatničar,majstor
Alatničarski poslovođa
Alpinistički vodič
Ambasador
Analitičar istraživanja tržišta
Аnаlitičаr pоlitika organizacije
Analitičar sistema
Analitičar sistema inženjersko-naučnih procesa
2511
2511
2421
2423
2212
2351
2655
4227
4227
2622
2632
3432
2652
2632
2161
2161
2161
2161
2621
2621
4415
4415
7114
7114
7114
7114
9313
2659
2659
7119
7119
2653
3411
2310
2310
2310
2310
2310
2310
5161
2111
3111
1112
3315
7412
7412
7132
3119
7213
7213
Analitičar sistema poslovnih procesa
Analitičar sistema sa računarske mreže
Analitičar studija rada i vremena
Analitičar zanimanja
Anatom
Andragog
Animator
Аnkеtаr u istrаživаnju tržištа
Аnkеtаr u istrаživаnju јаvnоg mnjеnjа
Antikvar
Antropolog
Aranžer
Aranžer muzike
Arheolog
Arhitekt dizajner
Arhitekt istraživač
Arhitekt konzervator
Arhitekt samostalni istraživač
Arhivar
Arhivist
Arhivski službenik
Arhivski službenik filmoteke
Armirač
Armirač i betonirac
Armirač i betonirac,majstor
Armirač, specijalizirani
Armirački radnik
Artist
Artist dreser
Asfalter
Asfalter,specijalizirani
Asistent folklornog koreografa
Asistent u osiguranju
Asistent visoke škole biotehničkih nauka
Asistent visoke škole društveno-humanističkih nauka
Asistent visoke škole medicinskih nauka
Asistent visoke škole prirodnih nauka
Asistent visoke škole tehničkih nauka
Asistent visoke škole u teologiji
Astrolog
Astronom
Astronomski tehničar
Ataše
Aukcionar
Autoelektričar
Autoelektričar, majstor
Autolakirer
Autolakirerski poslovođa
Autolimar
Autolimar,majstor
7231
7231
7213
7213
7232
5321
7522
7522
7322
2131
3141
3155
2653
2653
2653
5163
4312
4211
5132
5151
9211
9211
9215
7114
7114
2622
2622
2622
4411
3433
9629
2269
2131
2641
2131
3141
2131
3141
2636
7313
5230
4211
4211
5230
7223
7522
5321
2131
3141
7222
Automehaničar
Automehaničar, majstor
Aviolimar
Aviolimar,specijalizirani
Aviomehaničar
Babica
Bačvar
Bačvar,majstor
Bakroštamper
Bakteriolog
Bakteriološki tehničar
Balanser letilica
Baletni pedagog
Baletni plesač
Baletni solista
Balzamer
Bankovni službenik
Bankovni službenik na šalteru
Barmen
Batler
Berač ljekovitog bilja
Berač poljoprivrednih proizvoda
Berač šumskih plodova
Betonirac
Betonirac, specijalizirani
Bibliotečki istraživač
Bibliotekar
Bibliotekar specijalist
Bibliotekarski službenik
Bibliоtеčki tеhničаr
Biletar
Bioenergetičar
Biofizičar
Biograf
Biohemičar
Biohemijski tehničar
Biolog
Biološki tehničar
Biskup
Bižuterist
Blagajnik
Blagajnik na pošti
Blagajnik u banci
Blagajnik u trgovini
Blanjač metala
Bojadiser drvenih proizvoda
Bolničar
Botaničar
Botanički tehničar
Bravar
7222
O110
O110
5141
4323
7214
7214
7126
2144
3115
7214
7214
7214
7214
7119
7115
3151
3151
7214
7214
8350
7412
7412
8350
8350
4211
7131
7316
7316
7224
2636
7512
8111
8111
5221
3351
2422
3351
7534
9312
2131
7126
2652
3413
3413
7316
7316
6112
6112
3142
Bravar,majstor
Brigadir
Brigadni general
Brijač
Brodarski brokerski službenik
Brodobravar
Brodobravar,specijalizirani
Brodocjevar
Brodograđevinski inženjer
Brodograđevni tehničar
Brodolimar
Brodolimar,specijalizirani
Brodomonter
Brodomonter ,specijalizirani
Brodoskelar
Brodostolar
Brodostrojar
Brodostrojarski inženjer pomorskog prometa
Brodotraser
Brodotraser,specijalizirani
Brodovođa unutarnje plovidbe
Brodski elektromehaničar
Brodski elektromehaničar,specijalizirani
Brodski mazač
Brodski motorist
Brojač novca
Brusač i moler konstrukcija
Brusač kristalnog stakla
Brusač kristalnog stakla,specijalizirani
Brusač metala
Bula
Buregdžija
Bušač i dubinski bušač
Bušač na površinskom kopu
Bаkаlin
Carinik
Carinski inspektor
Carinski službenik
Cerader
Cestarski radnik
Citolog
Cjevar
Crkveni muzičar
Crkveni vratar
Crkvenjak
Crtač dezena na staklu,keramici i sl.
Crtač, netehnički
Cvjećar
Cvjećar - aranžer
Cvjećarski poslovođa
3413
7317
7318
7318
7133
9510
8350
9622
9112
9111
9112
9129
1111
1120
1111
1111
1120
1112
1120
5414
8312
8312
8312
5414
9629
8312
5414
8312
5414
3143
8312
8312
6129
5120
7318
5311
4131
4131
2351
2351
2351
1345
3432
7316
7316
7316
7316
1111
7542
2120
Časna sestra
Četkar
Čipkar
Čipkar ručni
Čistač fasade
Čistač obuće
Čistač stroja
Čistač ulica
Čistačica prostorija
Čistačica u domaćinstvu
Čistačica vozila
Čistаč tеpihа
Član /delegat - poslanik doma parlamenta / skupštine entiteta
Član nadzornog savjeta preduzeća
Član predsjedništva BiH
Član Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Član uprave preduzeća
Član Upravnog odbora Centralne banke BiH
Član upravnog odbora preduzeća
Čuvar
Čuvar cestovnog prelaza
Čuvar mosta
Čuvar ophodar
Čuvar plaže
Čuvar prtljaga
Čuvar pruge
Čuvar ribnjaka
Čuvar skretnica
Čuvar staja
Čuvar šume, lugar
Čuvar tunela
Čuvar usporene vožnje
Čuvar životinja (u ZOO-vrtu,štenarama, rezervatima)
Ćevabdžija
Ćilimar
Dadilja
Daktilograf
Daktilograf - administrativni tehničar
Defektolog
Defektolog logoped
Defektolog surdoaudiolog
Dekan
Dekorater
Dekorater emajlom
Dekorater keramike
Dekorater stakla
Dekorativni slikar
Delegat Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Deminer
Demograf
5242
7544
3355
2411
5329
7544
7231
5120
7133
7133
1112
1112
1349
1346
1349
1342
1311
1321
1120
1324
1343
1342
1211
1343
1411
1112
1213
1439
1439
1349
1342
1342
1221
1439
1219
1439
1412
1346
1219
1345
1420
1420
1344
1431
1431
1342
1412
1323
1411
1411
Demonstrator za prodaju
Deratizer
Detektiv
Devizni inspektor
Dezinfektor
Dezinsektor
Dijagnostičar kvarova na vozilima, specijalizirani
Dijetni kuhar
Dimnjačar
Dimnjačarski poslovođa
Direktor Agencije za bankarstvo
Direktor Agencije za privatizaciju
Direktor arhiva
Direktor banke
Direktor biblioteke
Direktor bolnice
Direktor botaničkog vrta
Direktor dijela preduzeća za proizvodnju termoelektrične energije
Direktor direkcije
Direktor distribucije
Direktor doma penzionera
Direktor doma zdravlja
Direktor finansija i računovodstva
Direktor gerijatrijskog centra
Direktor hotelskoga poslovanja
Direktor inspektorata
Direktor internog glasila
Direktor izvanteritorijalne organizacije
Direktor kampa
Direktor kazneno - popravnog zavoda
Direktor kliničkog centra
Direktor klinike
Direktor komercijalne službe
Direktor konferencijskog centra
Direktor kontrole
Direktor male izvanteritorijalne organizacije
Direktor male kafane
Direktor male mjenjačnice
Direktor male modne agencije
Direktor male obrazovne ustanove
Direktor male trgovine na malo
Direktor male trgovine na veliko
Direktor male ustanove socijalnog rada
Direktor male ustanove za kulturu
Direktor male ustanove za sport i rekreaciju
Direktor male zdravstvene ustanove
Direktor malog disko-bara
Direktor malog građevinskog preduzeća
Direktor malog hotela
Direktor malog kampa
1311
1311
1412
1411
1311
1311
1221
1439
1219
1211
1222
1411
1219
1311
1219
1219
1324
1330
1211
1211
1219
1324
1324
1324
1321
1219
1311
1412
1312
1324
1324
1311
1311
1330
1219
1221
1324
1324
1349
1324
1219
1345
1330
1349
1345
1345
1344
1349
1349
1219
Direktor malog lovišta
Direktor malog lovno-uzgojnog preduzeća
Direktor malog noćnog bara
Direktor malog odmarališta
Direktor malog poljoprivrednog preduzeća
Direktor malog povrtlarskog preduzeća
Direktor malog preduzeća za poslovne usluge
Direktor malog preduzeća i ustanove na drugom mjestu nespomenut
Direktor malog preduzeća za dizajniranje
Direktor malog preduzeća za finansijske poslove
Direktor malog preduzeća za ispitivanje javnog mijenja
Direktor malog preduzeća za iznajmljivanje soba i kuća
Direktor malog preduzeća za lične usluge
Direktor malog preduzeća za poljoprivredne radove
Direktor malog preduzeća za posredovanje nekretninama
Direktor malog preduzeća za pranje i čišćenje
Direktor malog preduzeća za prevoz opasnih materija
Direktor malog preduzeća za računarske usluge
Direktor malog preduzeća za računovodstvene poslove
Direktor malog preduzeća za računovodstveno-finansijske poslove
Direktor malog preduzeća za tehničko ispitivanje i analize
Direktor malog preduzeća za usluge putničkih agencija
Direktor malog preduzeća za usluge turističkih agencija
Direktor malog prevoznog preduzeća
Direktor malog proizvodnog preduzeća
Direktor malog projektnog ureda
Direktor malog rasadnika
Direktor malog restorana
Direktor malog ribarskog preduzeća
Direktor malog skladišta
Direktor malog špediterskog preduzeća
Direktor malog šumarskog preduzeća
Direktor malog šumarskog rasadnika
Direktor malog telekomunikacionog preduzeća
Direktor malog veterinarskog društva
Direktor marketinga
Direktor međunarodnog putničkog saobaraćaja u preduzećima
Direktor međunarodnog teretnoga saobraćaja u preduzećima
Direktor muzeja
Direktor nabave
Direktor nacionalnog parka
Direktor naučno-istraživačkog instituta
Direktor odjela za računarske usluge
Direktor organizacije u oblasti kulture
Direktor osnovne škole
Direktor područne službe
Direktor područne službe za socijalni rad
Direktor policijske uprave
Direktor popravne ustanove
Direktor poslova uspostave informacionog sistema
1411
1431
1346
1219
1219
1219
1324
1324
2654
1346
1345
1219
1219
1219
1324
1219
1219
1219
1411
1219
1324
1219
1324
1324
1324
1412
1431
1219
1342
1324
1420
1420
1420
1420
1324
1212
1345
1324
1324
1324
1324
1221
1221
1323
1321
1321
1322
1321
1311
1311
Direktor poslovanja za područje hrane i pića u hotelima i restoranima
Direktor poslovanja izdavačkog preduzeća
Direktor poslovanja osiguravajućega društva
Direktor poslovanja pogrebnoga preduzeća
Direktor poslovanja preduzeća komunalne čistoće
Direktor poslovanja preduzeća lične usluge
Direktor poslovanja preduzeća za cjevovodni transport
Direktor poslovanja preduzeća za drumski saobraćaj
Direktor poslovanja preduzeća za filmsku i video djelatnost
Direktor poslovanja preduzeća za finansijsko posredovanje
Direktor poslovanja preduzeća za intelektualne usluge
Direktor poslovanja preduzeća za istraživanje i razvoj
Direktor poslovanja preduzeća za iznajmljivanje
Direktor poslovanja preduzeća za nespomenute poslovne usluge
Direktor poslovanja preduzeća za ostale usluge u saobraćaju
Direktor poslovanja preduzeća za poslovanje nekretninama
Direktor poslovanja preduzeća za posredničke poslove
Direktor poslovanja preduzeća za promet nekretninama
Direktor poslovanja preduzeća za smještaj gostiju
Direktor poslovanja preduzeća za uklanjanje otpadnih voda
Direktor poslovanja preduzeća za vazdušni saobraćaj
Direktor poslovanja privatnih agencija i fondova
Direktor poslovanja putničke i turističke agencije
Direktor poslovanja skladišta
Direktor poslovanja špediterskog preduzeća
Direktor poslovanja ugostiteljskoga preduzeća
Direktor poslovanja ustanove za kulturu
Direktor poslovanja veterinarske ustanove
Direktor poslovanja zdravstvene ustanove
Direktor poslovanja željezničkog saobraćaja
Direktor poslovne jedinice trgovine na malo
Direktor poslovne jedinice trgovine na veliko
Direktor poslovne jedinice za održavanje i popravku motornih vozila
Direktor poslovne jedinice za popravku proizvoda široke potrošnje
Direktor pošta
Direktor pravne, kadrovske i opće službe
Direktor predškolske ustanove
Direktor pretovarne operative
Direktor prihvata i otpreme na aerodromu
Direktor prijevoza opasnih materija u preduzeću
Direktor prijevoza u brodarskom preduzeću
Direktor prodaje
Direktor prodajne promocije
Direktor proizvodne i operativne jedinice građevinskog preduzeća
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća u prerađivačkoj djelatnosti
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća u proizvodnji termoelektrične energije
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća u rudarstvu
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća za snabdjevanje el. energijom ,gasom i vodom
Direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnog preduzeća
Direktor proizvodnje i poslovanja šumarskog preduzeća
1311
1312
1439
1223
1431
1412
1346
1211
1324
1346
1324
1213
1213
1222
1222
1344
1330
1431
1345
1343
1330
1439
1349
1211
1112
1112
1112
1344
1341
1349
1344
1345
1219
1219
1344
1213
1112
1112
1212
1311
2652
2652
5169
3131
3432
2163
2163
2163
2163
2163
Direktor proizvodnje poljoprivrednog preduzeća
Direktor proizvodnje ribarskog preduzeća
Direktor putničke agencije
Direktor razvojno-istraživačke službe
Direktor rekreacionog centra
Direktor restoranskog poslovanja
Direktor revizije za poslovanje banaka i finansijskih organizacija
Direktor revizije za poslovanje poduzetnika
Direktor saobraćaja autobuske stanice
Direktor sektora banke
Direktor skladišne službe
Direktor službe drugdje nerazvrstan
Direktor službe obezbjeđenja
Direktor službe za odnose s javnošću
Direktor službe za oglašavanje
Direktor službe za pomoć porodicama
Direktor službe za računarske usluge
Direktor sportskog objekta
Direktor srednje škole
Direktor staračkog doma
Direktor telekomunikacija
Direktor tržnog centra
Direktor umjetničke galerije
Direktor unutrašnje finansijske kontrole
Direktor uprave
Direktor upravne organizacije
Direktor upravnog organa u sastavu ministarstva
Direktor ustanove socijalnog rada
Direktor ustanove za brigu o djeci
Direktor ustanove za pružanje pravne pomoći
Direktor ustanove za smještaj iz okvira socijalne zaštite
Direktor visoke škole
Direktor za ekološke poslove
Direktor za organizaciju rada
Direktor za socijalno osiguranje
Direktor zaštite okoline i sigurnosti na radu
Direktor Zavoda za računovodstvo i reviziju
Direktor Zavoda za reviziju
Direktor Zavoda/Agencija za zapošljavanje
Direktor zoološkog vrta
Dirigent hora
Dirigent orkestra
Disko džokej
Dispečer transportnog gasnog sistema, specijalizirani
Dizajner
Dizajner ambalaže
Dizajner interijera
Dizajner keramike
Dizajner kože
Dizajner obuće i kožne galanterije
2163
2163
2261
2262
2262
2262
2212
2211
2211
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2263
2212
2212
2212
2212
2212
2211
2212
2212
2211
2212
2212
2212
2211
2211
2261
2212
Dizajner stakla
Dizajner tekstila i odjeće
Doktor dječije i preventivne stomatologije
Doktor farmacije
Doktor farmacije specijalizant
Doktor farmacije stažist
Doktor fizikalne medicine i rehabilitacije
Doktor javnog zdravstva
Doktor medicine
Doktor medicine anesteziolog i reanimatolog
Doktor medicine citolog
Doktor medicine dermatolog
Doktor medicine dermatolog i venerolog
Doktor medicine dječji hirurg
Doktor medicine epidemiolog
Doktor medicine ginekolog i opstetričar
Doktor medicine infektolog
Doktor medicine internista
Doktor medicine klinički farmakolog
Doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog
Doktor medicine maksilofacijalni hirurg
Doktor medicine neurohirurg
Doktor medicine neurolog
Doktor medicine neuropsihijatar
Doktor medicine oftalmolog
Doktor medicine opšti hirurg
Doktor medicine ortoped
Doktor medicine otorinolaringolog
Doktor medicine patološki anatom
Doktor medicine pedijatar
Doktor medicine plastični i rekonstruktivni hirurg
Doktor medicine pneumoftizeolog
Doktor medicine psihijatar
Doktor medicine rada
Doktor medicine radiolog
Doktor medicine radioterapeut
Doktor medicine radioterapeut i onkolog
Doktor medicine rentgenolog
Doktor medicine specijalizant
Doktor medicine stažista
Doktor medicine transfuziolog
Doktor medicine urolog
Doktor medicine zdravstveni ekolog
Doktor medicine-specijalista higijene
Doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Doktor nuklearne medicine
Doktor opće medicine
Doktor porodične medicine
Doktor porodične stomatologije
Doktor socijalne medicine
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2211
2211
2622
5169
5151
5151
9621
7313
2641
5164
7233
3152
3151
7317
7522
7522
7522
7522
7523
7523
2611
3413
2266
7133
2133
3141
2263
5151
4419
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
Doktor stomatologije
Doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog
Doktor stomatologije dentalni patolog i endodont
Doktor stomatologije oralni hirurg
Doktor stomatologije oralni patolog
Doktor stomatologije ortodont
Doktor stomatologije parodontolog
Doktor stomatologije protetičar
Doktor stomatologije specijalizant
Doktor stomatologije stažist
Doktor sudske medicine
Doktor školske medicine
Dokumentalist
Domaćin kluba
Domar kampa
Domar planinarskog doma
Dostavljač
Draguljar
Dramaturg
Dreser pasa
Druga zanimanja - mehaničari i mašinisti
Drugi oficir palube
Drugi oficir stroja
Drvodjelja
Drvogalanterist
Drvomodelar
Drvorezbar
Drvorezbar,specijalizirani
Drvotokar
Drvotokar,majstor
Državni odvjetnik
Đakon
Edukator-rehabilitolog
Eko higijeničar
Ekolog
Ekološki tehničar
Ekološko-sanitarni inženjer
Ekonom
Ekonom uredski
Ekonometrik
Ekonomista
Ekonomista bankarstva
Ekonomista hoteljerstva
Ekonomista investicijski savjetnik
Ekonomista kontrolor poslovanja
Ekonomista kreditno-garantnih poslova
Ekonomista menadžmenta
Ekonomista osiguranja
Ekonomista platnog prometa
Ekonomista savjetnik
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
4419
4419
7411
7411
7411
3113
2151
3113
7411
7411
7411
7411
2152
2151
2151
2151
2152
2151
2151
2152
2151
2152
2152
8131
3113
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
Ekonomista turizmolog
Ekonomista vanjsko - trgovinskog smjera
Ekonomista za analize i planiranje
Ekonomista za carinske poslove
Ekonomista za devizno poslovanje
Ekonomista za finansije
Ekonomista za marketing
Ekonomista za međunarodnu razmjenu
Ekonomista za politiku cijena
Ekonomista za poreski sistem
Ekonomista za poslovanje s vrijednosnim papirima
Ekonomista za turizam i ugostiteljstvo
Ekonomski službenik
Ekonomski tehničar
Električar održavanja
Električar pozornice i studija
Električar pozornice i studija,specijalizirani
Elektroenergetičar, majstor
Elektroenergetski inspektor
Elektroenergetski tehničar
Elektroinstalater
Elektroinstalater telekomunikacijskih vodova i instalacija
Elektroinstalater za priključke i instalacije
Elektroinstalater,specijalizirani
Elektroinženjer za automatiku
Elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici
Elektroinženjer za automatizaciju u industriji
Elektroinženjer za automatizaciju u transportu
Elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sistemima
Elektroinženjer za elektrane
Elektroinženjer za električnu vuču
Elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju
Elektroinženjer za plovna sredstva
Elektroinženjer za procesna mjerenja
Elektroinženjer za vađenje pokretnih objekata
Elektrolizer aluminijuma
Elektromašinski tehničar
Elektromehaničar
Elektromehaničar aparata za domaćinstvo
Elektromehaničar aparata za domaćinstvo,majstor
Elektromehaničar proizvodnih mašina
Elektromehaničar proizvodnih mašina,specijalizirani
Elektromehaničar za elektroenergetiku
Elektromehaničar za elektroenergetiku,specijalizirani
Elektromehaničar za elektroenergetska postrojenja
Elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove
Elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove,specijalizirani
Elektromehaničar za željezničku elektroenergetiku,specijalizirani
Elektromehaničar za željezničku elektroenergitiku
Elektromehaničar željezničke vuče i vozila
7412
7412
7412
7412
7412
7412
8212
8212
3114
3114
3114
2146
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
7321
7212
7212
2131
2212
2131
2636
2641
2632
2632
3413
4322
4322
4322
4322
2262
2262
2262
2262
2262
2262
3213
Elektromehaničar željezničke vuče i vozila,specijalizirani
Elektromonter
Elektromonter dizala
Elektromonter energetskih mašina i uređaja
Elektromonter energetskih mašina i uređaja,specijalizirani
Elektromonter za visoki napon
Elektronamotač
Elektronamotač,specijalizirani
Elektroničar telekomunikacionih uređaja, majstor
Elektroničar za AOP
Elektroničar za telekomunikacije
Elektrorudarski inspektor
Elektrotehničar
Elektrotehničar proizvoda za domaćinstvo
Elektrotehničar šinskih vozila i postrojenja
Elektrotehničar za distribuciju električne energije
Elektrotehničar za dizala i transportna sredstva
Elektrotehničar za električne mašine, aparate i uređaje
Elektrotehničar za elektromotore
Elektrotehničar za instalacije i opremu
Elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove
Elektrotehničar za opremu proizvodnih mašina
Elektrotehničar za plovna sredstva
Elektrotehničar za prijenos električne energije
Elektrotehničar za procesnu tehniku
Elektrotehničar za proizvodnju električne energije
Elektrotehničar za slabu i jaku struju
Elektrotehničar za željeznicu
Elektrotiper
Elektrozavarivač
Elektrozavarivač, specijalizirani
Embriolog
Endokrinolog
Epidemiolog
Episkop
Esejist
Etnogeograf
Etnolog
Evangelista
Evidentičar normativa
Evidentičar radnih lista
Evidentičari u proizvodnji
Fakturista
Farmaceut
Farmaceut farmakoinformatičar
Farmaceut na ispitivanju i kontroli lijekova
Farmaceut u industriji
Farmaceut u veleprodaji
Farmaceut za ljekovito bilje
Farmaceutski laborant
3213
2212
3141
7123
7123
7119
7313
3521
8132
2643
2643
2643
2132
2633
4110
2411
2411
4311
2412
7311
7311
2263
2111
2111
2111
2212
2264
3255
7322
2653
2652
2643
4415
3431
3431
3431
3431
2165
7321
8132
5241
2642
2636
5141
5141
5141
5141
5141
5141
5141
Farmaceutski tehničar
Farmakolog
Farmakološki tehničar
Fasader
Fasader,majstor
Figurant
Filigranist
Filmski i elektronski montažer
Filmski laborant
Filolog
Filolog istraživač
Filolog samostalni istraživač
Filosanitarni inspektor
Filozof
Finansijski administrator
Finansijski analitičar
Finansijski inspektor
Finansijski knjigovođa
Finansijski savjetnik
Finomehaničar
Finomehaničar,majstor
Fitosanitarni inspektor
Fizičar
Fizičar istraživač
Fizičar samostalni istraživač
Fiziolog
Fizioterapeut
Fizioterapeutski tehničar
Fleksografski štampar
Folklorni igrač
Folklorni muzičar
Fonetičar
Fonotekar
Fotograf
Fotograf za komercijalne ilustracije
Fotograf,majstor
Fotografski tehničar
Fotogrametar
Fotograver
Fotolaborant
Fotomodel
Fotoreporter
Fratar
Frizer - Vlasuljar
Frizer - Vlasuljar, majstor
Frizer za muškarce
Frizer za muškarce, majstor
Frizer za žene
Frizer za muškarce i žene
Frizer za žene, majstor
5113
8122
8122
9629
5161
O110
1120
1112
1112
1112
O110
2131
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3111
2632
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
Galerijski vodič
Galvanizer
Galvanizer,specijalizirani
Garderober
Gatara
Generalmajor
Generalni direktor
Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u FBIH
Generalni sekretar Narodne skupštine
Generalni sekretar Vlade
Generalpukovnik
Genetičar
Geodet hidrograf
Geodet topograf
Geodeta fotogrametar
Geodeta kartograf
Geodeta projektant fotogrametrijskih radova
Geodeta projektant osnovnih geodetskih radova
Geodeta projektant u oblasti kartografije
Geodeta projektant za inženjersku geodeziju
Geodeta projektant za zemljišno informacione sisteme
Geodeta za inženjersku geodeziju
Geodeta za osnovne radove
Geodeta za rudnike
Geodeta za zemljišno informacione sisteme
Geodetski projektant
Geodetski tehničar
Geodetski tehničar geometar
Geodetski tehničar hidrografije
Geodetski tehničar restitutor
Geodetski tehničar za elaborate
Geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva
Geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica
Geodetski tehničar za fotogrametriju
Geodetski tehničar za katastar
Geodetski tehničar za katastar vodova
Geofizički tehničar
Geograf
Geolog istraživač
Geolog samostalni istraživač
Geolog za geomehaniku
Geolog za geotermiku
Geolog za hidrologiju
Geolog za inženjerisku geologiju
Geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina
Geolog za obradu podataka
Geolog za paleontologiju
Geolog za petrografiju
Geolog za sedimentologiju
Geolog za stratigrafiju
2114
3111
7123
7314
7314
1112
2636
1349
1112
5131
3434
1112
2141
2141
2141
2141
1112
1112
1112
7316
2655
5414
7115
7115
7115
7214
7214
7111
1111
7119
7119
7119
7115
2142
2142
2142
3112
3112
7125
7115
7115
3112
3119
3112
3112
3112
3112
3112
7321
7321
Geolog za tektoniku
Geološki tehničar
Gipsar
Gipsmodelar
Gipsmodelar,specijalizirani
Glavni entitetski inspektor
Glavni imam
Glavni inspektor policije
Glavni inspektor u inspektoratu RS
Glavni konobar
Glavni kuhar
Glavni okružni tužilac
Glavni planer izgradnje
Glavni planer održavanja
Glavni planer pripreme rada
Glavni planer proizvodnje
Glavni republički tužilac
Glavni revizor RS
Glavni tužilac BiH
Glazer keramike
Glumac
Gorski spasilac
Graditelj drvenih brodova
Graditelj drvenih brodova,majstor
Graditelj lakih letjelica
Graditelj metalnih brodova
Graditelj metalnih brodova, majstor
Graditelji tradicionalnim materijalima
Gradonačelnik
Građevinar za održavanje pruga
Građevinar za održavanje puteva
Građevinar za održavanje zgrada
Građevinski dekorater
Građevinski inspektor
Građevinski inženjer
Građevinski inženjer za geotehniku
Građevinski laborant
Građevinski poslovođa
Građevinski staklar
Građevinski stolar
Građevinski stolar,majstor
Građevinski tehničar
Građevinski tehničar izrade štamparskih formata
Građevinski tehničar niskogradnje
Građevinski tehničar razrađivač projekta
Građevinski tehničar saobraćajni
Građevinski tehničar visokogradnje
Građevinski tehničar za hidrogradnju
Grafičar pripremne proizvodnje,specijalizirani
Grafičar slagač/monter
7322
7323
7321
7323
2166
7321
3119
3119
2141
2643
5412
7316
7313
3111
5163
7412
3135
7231
7413
7421
7233
7422
7311
3122
7523
3135
8181
7522
8141
1112
2636
3433
2636
2113
2113
2113
8131
2113
2262
2113
2113
2113
8154
8154
3133
3116
3111
3111
3111
3116
Grafičar štamparske proizvodnje,specijalizirani
Grafičar za doradu
Grafičar za fotoslog i računarski slog,specijalizirani
Grafičar završne proizvodnje,specijalizirani
Grafički dizajner
Grafički jetkač
Grafički predradnik
Grafički tehničar
Grafički urednik
Grafolog
Granični policajac
Graver pečatorezac
Graver plemenitih metala
Gravimetrijski i magnetometrijski tehničar
Grobar
Grupovođa elektromontera i elektromehaničara energetskih mašina
Grupovođa industrijskih talioca,livaca i valjaoničara
Grupovođa mehaničara i montera motornih vozila
Grupovođa montera električnih i telekomunikacijskih mreža
Grupovođa montera,mehaničara i servisera elektronike
Grupovođa montera,mehaničara i servisera mašina
Grupovođa montera,mehaničara i servisera telekomunikacijskih uređaja
Grupovođa preciznih mehaničara
Grupovođa rukovalaca alatnih mašina
Grupovođa rukovalaca mašinama za izradu drvenih proizvoda
Grupovođa rukovalaca procesnih mašina i uređaja za dobijanje metala
Grupovođa staklarskih,keramičkih i sličnih procesnih mašina i uređaja
Grupovođa stolara
Gumar
Guverner Centralne banke BiH
Gvardijan
Gаlеriјski tеhničаr
Hafiz
Hemičar
Hemičar analitičar
Hemičar istraživač
Hemičar operator
Hemičar samostalni istraživač
Hemičar u farmaciji
Hemičar za anorgansku hemiju
Hemičar za fizikalnu hemiju
Hemičar za organsku hemiju
Hemijski čistač
Hemijski čistač,majstor
Hemijski laborant
Hemijski predradnik
Hemijski tehničar
Hemijski tehničar analitičkih sistema
Hemijski tehničar anorganskih sistema
Hemijski tehničar elektrotehničkih materijala
3111
2145
3116
2133
7124
2112
3111
2112
9112
2659
2131
2633
2633
2636
7223
7223
3142
5169
5152
9621
5151
4224
2641
2230
2636
2651
2636
2659
7521
8212
2131
8121
8121
8160
2634
8121
8121
8121
8121
8121
2622
2622
2519
4214
2422
4212
2144
2422
2422
2422
Hemijski tehničar organskih sistema
Hemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sisteme
Hemijskotehnološki tehničar
Hidrobiolog
Hidroizolater
Hidrolog
Hidrološki tehničar
Hidrometeorolog
Higijeničarka
Hipnotizer
Histolog
Historičar
Historičar umjetnosti
Hodža
Horizontalni metalobušač
Horizontalni metalobušač,specijalizirani
Hortikulturni tehničar
Hostesa
Hotelska domaćica / domaćin
Hotelski nosač
Hotelski poslovođa
Hotelski recepcionar
Hroničar
Hоmеоpаtа
Iguman
Ilustrator
Imam
Imitator
Impregnator drveta
Impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova
Imunolog
Industrijski kalilac
Industrijski livac
Industrijski obrađivač mlijeka,specijalizirani
Industrijski psiholog
Industrijski talilac
Industrijski talilac livar
Industrijski valjaoničar
Industrijski žarilac
Industrijski žičar
Informacijski istraživač
Informacijski stručnjak
Informatičar
Inkasant
Inspektor državne uprave bliže neodređen
Inspektor igara na stolovima za igru na sreću
Inspektor parnih kotlova
Inspektor za civilnu zaštitu
Inspektor za odbranu
Inspektor za požarnu sigurnost
2164
2422
2619
2422
2652
7127
7126
5165
5165
2359
5165
2652
2652
2652
7311
7311
2652
7522
7522
2146
2149
2132
2161
2145
3151
2164
2141
2151
2151
2151
2152
2152
2151
2165
2114
2114
2141
2145
2132
2519
2149
2141
2152
2269
2269
2146
2146
3151
2146
2141
Inspektor za promet
Inspektor za rad
Inspektor za sigurnost ličnih podataka
Inspektor za sigurnost na radu
Inspicijent opere
Instalater grijanja i klimatizacije
Instalater vodovoda i kanalizacije
Instruktor za jedrenje i plovidbu
Instruktor za letenje
Instruktor za zanimanje i stručno obrazovanje
Instruktori za upravljanje mašinama
Instrumentalist
Instrumentalist (violinist)
Instrumentalist solist
Instrumentalni optičar
Instrumentalni optičar,majstor
Instrumentalni solist (klavijaturist)
Intarzijski stolar
Intarzijski stolar,specijalizirani
Inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina
Inženjer aeronautike
Inženjer agronom
Inženjer arhitekture
Inženjer biotehnologije
Inženjer brodske elektronike
Inženjer drumskog saobraćaja
Inženjer drvne tehnologije
Inženjer elektroenergetike
Inženjer elektromašinskog održavanja
Inženjer elektromašinstva
Inženjer elektronike
Inženjer elektronike za normalizaciju i mjerenje
Inženjer elektrotehnike
Inženjer geodezije
Inženjer geofizike
Inženjer geologije
Inženjer grafičke tehnologije
Inženjer hemijske tehnologije
Inženjer hortikulture
Inženjer informacijskih tehnologija
Inženjer kontrole leta
Inženjer kožarstva
Inženjer medicinske elektronike
Inženjer medicinske radiologije
Inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Inženjer metalnih materijala
Inženjer metalurgije
Inženjer nautike unutrašnje plovidbe
Inženjer nemetalnih materijala
Inženjer obućarstva
3151
2164
2164
2145
2149
2152
2519
2153
2146
2152
2146
2522
2522
2522
2151
2132
2141
2153
2149
2152
2151
2151
2152
2152
2151
2114
2114
2114
2519
2146
2114
2149
2151
2114
2519
2152
2152
2421
2146
2513
2153
2146
2146
2153
2146
2153
2141
2151
2143
2164
Inženjer pomorske nautike
Inženjer pomorskog saobraćaja
Inženjer poštanskog saobraćaja
Inženjer prehrambene tehnologije
Inženjer prerade drveta
Inženjer računarske elektronike
Inženjer računarstva
Inženjer radiokomunikacija
Inženjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju mineralnih sirovina
Inženjer signalnosigurnosnih uređaja
Inženjer sigurnosti i pomoći
Inženjer sistema za opremu
Inženjer sistema za personalne računare
Inženjer sistema za programe
Inženjer smjenski u termoelektranama
Inženjer šumarstva
Inženjer tekstilne tehnologije
Inženjer telekomunikacija
Inženjer unutrašnje plovidbe
Inženjer vazduhoplovne elektronike
Inženjer za električne mašine i uređaje
Inženjer za elektroenergetska postrojenja
Inženjer za elektroničke komponente
Inženjer za elektroničke proizvode
Inženjer za elektrotehničke proizvode
Inženjer za geofizička mjerenja
Inženjer za geofizičko istraživanje ležišta
Inženjer za geološka istraživanja ležišta
Inženjer za izgradnju računarskih sistema
Inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina
Inženjer za laboratorijsko ispitivanje stjena
Inženjer za logistiku
Inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektromašinstvu
Inženjer za obradu geofizičkih podataka
Inženjer za obradu podataka
Inženjer za obradu tona i slike
Inženjer za optoelektroniku
Inženjer za organizaciju rada
Inženjer za proizvodnju nafte i gasa
Inženjer za računarsku grafiku
Inženjer za radiokomunikacijske uređaje
Inženjer za razradu ležišta nafte i gasa
Inženjer za razvoj tehnologije transporta gasa
Inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže
Inženjer za transport nafte i gasa
Inženjer za višemedijske komunikacije
Inženjer za zaštitu analize
Inženjer za zaštitu od električnog napona
Inženjer zaštite okoliša
Inženjer zračnog saobraćaja
2164
3413
7543
7543
7543
2632
2632
2632
2632
2621
2131
2145
2144
2631
2153
2632
2633
2165
2632
2142
2141
2145
2633
2632
2144
2146
2112
2633
2619
2519
2146
2164
2632
2141
2132
2133
2132
2633
2164
2359
2250
2151
2612
5169
5169
5169
7124
8131
7531
7522
Inženjer željezničkog saobraćaja
Ipođakon
Ispitivač kvaliteta industrijskih procesa
Ispitivač kvaliteta proizvoda
Ispitivač kvaliteta usluga
Istražitelj kriminalist
Istražitelj kriminolog
Istraživač antropolog
Istraživač arheolog
Istraživač arhivistike
Istraživač biologije
Istraživač biotehnologije
Istraživač brodograđevinarstva
Istraživač ekonomskih nauka
Istraživač elektronike, telekomunikacija i automatike
Istraživač etnolog
Istraživač filozofije
Istraživač geodezije
Istraživač geograf
Istraživač građevinarstva
Istraživač grafičke tehnologije
Istraživač hemijske tehnologije
Istraživač historije
Istraživač komunikolog
Istraživač mašinstva
Istraživač metalurgije
Istraživač meteorologije
Istraživač politologije
Istraživač pravnih nauka
Istraživač računarstva
Istraživač rudarstva
Istraživač saobraćaja
Istraživač sociolog
Istraživač tekstilne tehnologije
Istraživač u agronomiji
Istraživač u oblasti životne sredine
Istraživač u šumarstvu
Istraživač umjetnosti
Istraživač urbanizma
Istraživač vaspitnih nauka
Istraživač veterine
Istraživač za elektroenergetiku i elektromašinstvo
Istražni sudija
Iznajmljivač odjeće
Iznajmljivač opreme
Iznajmljivač soba
Izolater
Izradivac hemijskih proivoda
Izradivac kožne galanterije
Izrađivač alata za grafičku ambalažu
7536
7317
7522
7317
7312
7536
7536
7312
7312
3214
3214
7312
7222
7318
7531
7315
8160
7312
7318
7522
7312
3214
3214
7321
7535
7534
7319
7319
7314
7319
7532
7312
7318
7318
7319
7312
7316
7522
1120
3359
5414
2619
3413
3413
7316
7211
7318
7313
3411
7319
Izrađivač donjih dijelova obuće
Izrađivač drvene obuće
Izrađivač drvene sportske opreme
Izrađivač držala,štapova i sličnih predmeta
Izrađivač duvačkih muzičkih instrumenata
Izrađivač gornjih dijelova obuće
Izrađivač gornjih dijelova ortopedske obuće
Izrađivač gudačkih instrumenata
Izrađivač harmonika
Izrađivač hirurških instrumenata
Izrađivač hirurških instrumenata,specijalizirani
Izrađivač klavira
Izrađivač ključeva
Izrađivač kožnih proizvoda domaće radinosti
Izrađivač krzna
Izrađivač leća
Izrađivač ljekovitih proizvoda od meda,specijalizirani
Izrađivač muzičkih instrumenata
Izrađivač narodnih nošnji
Izrađivač okvira za slike
Izrađivač orgulja
Izrađivač ortopedskih pomagala
Izrađivač ortopedskih pomagala,majstor
Izrađivač ploče za Braillovo pismo
Izrađivač posebnih koža
Izrađivač posteljnih ulošaka
Izrađivač predmeta domaće radinosti iz kamena
Izrađivač predmeta od školjki
Izrađivač sredstava za poliranje i brušenje
Izrađivač svijeća
Izrađivač šablona za odjeću, specijalizirani
Izrađivač tambura
Izrađivač tapiserija
Izrađivač tekstilnih proizvoda domaće radinosti
Izrađivač tradicijskih predmeta
Izrađivač udaračkih mašinskih instrumenata
Izrađivač ukrasa i nakita
Izrezivač drvenih igračaka
Izvršni direktor
Izvršni sekretar u konzularnom uredu
Jamski spasilac
Javni notar
Jerej
Jeromonah
Jetkač stakla
Jezgrar ljevačkih kalupa
Jorgandžija
Juvelir
Kadrovski referent
Kalajdžija
4311
3413
8111
0110
3153
O310
2636
2651
2165
3118
2659
7319
7321
7314
7314
7314
2250
3521
2651
2651
7533
7113
7113
7113
8113
2262
2634
2659
5153
7322
7323
7323
7323
7323
7323
7323
4132
3313
4311
2643
2641
7511
9332
8312
7522
7522
0110
0110
0310
0210
Kalkulant
Kaluđer/kaluđerica
Kamenorezac
Kapetan
Kapetan aviona
Kaplar
Kardinal
Karikaturist
Kartograf
Kartografski crtač
Kaskader
Kazandžija
Kemigraf
Keramičar
Keramičar - teracer - podopolagač
Keramičar - teracer - podopolagač,majstor
Kineziolog
Kinooperater
Kipar
Kipar naivac
Kišobrandžija
Klesar
Klesar, majstor
Klesarski poslovođa
Klinaš
Klinički farmaceut
Klinički psiholog
Klovn
Ključar
Knjigoštampar
Knjigovezac
Knjigovezac mekog uveza
Knjigovezac tvrdog uveza
Knjigovezac za ručni uvez
Knjigovezac,majstor
Knjigovezački poslovođa
Knjigovodstveni operator na računaru
Knjigovođa
Knjigovođa zaliha
Književni komparatist
Književnik
Kobasičar
Kočijaš
Kočničar
Kolar
Kolar,majstor
Komandant bataljona/bojne
Komandir čete/satnije
Komandir odjeljenja/desetine
Komandir voda
2642
3322
3322
3322
2421
2421
4322
1349
2659
2652
5414
2632
2652
8160
5112
5112
5112
5112
5112
7531
7531
2643
5131
3432
4311
8112
3122
3122
3122
4212
3521
3154
7223
3135
7513
4412
7311
3511
7522
3139
7315
7531
7322
3341
4323
2421
3154
2651
2621
2621
Komentator
Komercijalist
Komercijalist unutrašnje trgovine
Komercijalist vanjske trgovine
Komercijalist za domaću trgovinu
Komercijalist za vanjsku trgovinu
Komercijalni službenik
Komesar policije
Komičar
Kompozitor
Komunalni redar
Komunikolog
Koncertni majstor
Konditor
Kondukter
Kondukter na žičari
Kondukter u autobusu
Kondukter u spavaćim kolima
Kondukter u vozu
Konfekcionar
Konfekcionar tekstila - krojač
Konferencijski tumač
Konobar
Konstruktor odjeće
Konter
Kontrolor mineralurških procesa i proizvoda
Kontrolor drvenih proizvoda
Kontrolor električnih proizvoda
Kontrolor gumenih proizvoda
Kontrolor igara na stolovima za igru na sreću
Kontrolor kamere
Kontrolor leta
Kontrolor metalnih proizvoda
Kontrolor metalurških procesa i proizvoda
Kontrolor mlijeka
Kontrolor pošte
Kontrolor preciznih instrumenata
Kontrolor pripreme i obrade podataka
Kontrolor proizvoda od drveta
Kontrolor robota
Kontrolor staklenih proizvoda
Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda
Kontrolor štamparskih proizvoda
Kontrolor telefonskog saobraćaja
Kontrolor telegrafskog prometa
Kontrolor za kvalitet poslovanja
Kontrolor za slijetanje aviona
Konzervator umjetničkih djela
Konzervator za kulturno nasljeđe
Konzervator za prirodno nasljeđe
1112
2523
1343
3153
9312
4413
2641
2653
2652
3342
8350
8350
8350
2651
7213
7213
7221
7221
5142
7535
7535
7536
4312
2632
3355
3355
2632
2632
2641
7531
7532
7532
7532
7532
7531
7531
7532
7532
7532
7531
7531
7531
7121
7121
7121
4212
7531
7531
9111
5120
Konzul
Koordinator računarske mreže
Koordinator za pružanje njege starijim osobama u zajednici
Koordinator zračnog saobraćaja
Kopač rova
Korektor
Korektor u izdavaštvu
Koreograf
Korepetitor
Korespodent
Kormilar
Kormilar tegljača
Kormilar unutarnje plovidbe
Kostimograf
Kotlar
Kotlar,majstor
Kovač
Kovač,majstor
Kozmetičar
Kožar
Kožar bojadiser, specijalizirani
Kožni galanterist
Kreditni službenik
Kriminalist
Kriminalistički inspektor
Kriminalistički tehničar
Kriminalističko tehnički vještak
Kriminolog
Kritičar
Krojač
Krojač gornjih dijelova obuće
Krojač krzna i kože
Krojač lake odjeće
Krojač materijala za tapaciranje
Krojač muške odjeće,majstor
Krojač rublja, majstor
Krojač tekstila
Krojač teške odjeće
Krojač trikotažne odjeće
Krojač u scenografiji,specijalizirani
Krojač ženske odjeće,majstor
Krojač,majstor
Krovopokrivač
Krovopokrivač,majstor
Krovopokrivač,specijalizirani
Krupije
Krznar
Krznar, majstor
Kućna pomoćnica
Kuhar
5120
7521
9112
9411
7319
3434
3434
2632
9622
9621
2621
2621
7515
7515
7549
8350
9112
7132
2643
2643
2310
7212
7512
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
4311
7213
7213
3118
2266
7314
6224
5113
2132
3143
5414
8189
8311
8182
9333
6210
2659
7314
7211
7211
Kuhar specijaliteta
Kuhar šibe
Kuhinjski pomoćnik
Kuhаr brzе hrаnе
Kujundžija
Kulinar
Kulinarski tehničar
Kulturolog
Kupališni radnik
Kurir
Kustos muzeja
Kustos umjetničke galerije
Kušaoc hrane
Kušaoc pića
Kаlupеr оptičkih sоčivа
Lađar
Lakej, dodavač
Lakirer proizvedene robe
Leksikograf
Lektor
Lektor stranog jezika
Lemitelj
Licitar
Likovni tehničar
Likovni tehničar primjenjenog slikarstva
Likovni tehničar primjenjenog vajarstva
Likovni tehničar tekstilnog dizajna
Likovni tehničar za oblikovanje u metalu
Likovni tehničar za opremu knjige
Likovni tehničar za reklamnu grafiku
Likvidator
Limar
Limar,majstor
Litografski crtač
Logoped i surdoaudiolog
Lončar
Lovac
Lovački vodič
Lovni inspektor
Lovni tehničar
Lovočuvar
Ložač centralnog grijanja
Ložač parne lokomotive
Ložač parnog kotla
Lučki radnik
Lugar
Lutkar
Ljevač keramičkih proizvoda
Ljevač metala
Ljevač metala,majstor
7321
7313
7321
7522
7522
7211
7521
7514
8160
2659
4321
2262
2262
O110
7522
3521
7522
2359
7522
5241
8312
5142
9329
7531
8142
5142
5142
7513
7231
7231
7231
7233
7231
7233
4323
8311
8311
8311
8311
8311
2144
2144
2144
2144
7221
7211
8152
2144
2144
2144
Ljevač olovnih slova
Ljevač plemenitih metala
Ljevač stereotipskih ploča
Ljevački drvomodelar
Ljevački drvomodelar,specijalizirani
Ljevački kalupar
Ljuštilac kore
Ljuštilac povrća i voća
Ljuštilac žita
Mađioničar
Magacioner
Magistar farmacije specijalizant
Magistar farmacije stažist
Major
Majstor drvene sportske opreme
Majstor rasvjete
Majstor stilskog namještaja
Majstor za zanimanje i stručno obrazovanje
Maketar
Maneken
Manevrist
Manikir
Manipulant tekućeg naftnog gasa
Manipulant u konfekcioniranju tekstila
Manipulant u preradi plastičnih masa
Maser
Masker
Maslar
Mašinist generatora i gasnih stanica
Mašinist motora SUS
Mašinista
Mašinobravar
Mašinobravar za termo i hidro postrojenja
Mašinobravar,majstor
Mašinovođa
Mašinovođa dizelvučnog vozila
Mašinovođa elektrovučnog vozila
Mašinovođa parne lokomotive
Mašinovođa za manevar dizelvučnog vozila
Mašinovođa za manevar elektrovučnog vozila
Mašinski inženjer
Mašinski inženjer za normizaciju
Mašinski konstruktor aparata za domaćinstvo
Mašinski konstruktor procesne opreme
Mašinski kovač
Mašinski ljevački kalupar
Mašinski pletač
Mašinski projektant konstruktor
Mašinski projektant male automatizacije
Mašinski projektant postrojenja
2144
2144
2144
2144
7321
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
2144
2144
2144
2120
2120
2120
2120
3359
4110
4110
3221
3222
3221
3221
3221
3222
3221
2269
3221
2111
3212
3253
2269
7233
Mašinski projektant postrojenja procesne industrije
Mašinski projektant postrojenja za mikroklimu u postrojenjima
Mašinski projektant tehnologije montaže
Mašinski projektant tehnologije obrade plastičnih masa
Mašinski slovoslagač
Mašinski tehničar
Mašinski tehničar - energetičar
Mašinski tehničar održavanja brodske opreme
Mašinski tehničar održavanja cjevovodne mreže
Mašinski tehničar održavanja drumskih vozila
Mašinski tehničar održavanja energetskog postrojenja
Mašinski tehničar održavanja građevinskih mašina
Mašinski tehničar održavanja metalurške opreme
Mašinski tehničar održavanja opreme
Mašinski tehničar održavanja plinske mreže
Mašinski tehničar održavanja poljoprivredne mehanizacije
Mašinski tehničar održavanja procesne opreme
Mašinski tehničar održavanja proizvodne opreme
Mašinski tehničar održavanja šinskih vozila
Mašinski tehničar održavanja vazduhoplova
Mašinski tehničar vazduhoplovnog smjera
Mašinski tehničar za montažne postupke
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
Mašinski tehničar za motore i motorna vozila
Mašinski tehničar za preciznu mehaniku i optiku
Mašinski tehničar za preradu plastičnih masa
Mašinski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja
Mašinski tehnolog za održavanje metalurške opreme
Mašinski tehnolog za održavanje procesne opreme
Matematičar
Matematičar - informatičar
Matematičar aplikativni
Matematičar istraživač
Matičar
Maturant gimnazije
Maturant vazduhoplovne gimnazije
Medicinska sestra
Medicinska sestra babica
Medicinska sestra za intenzivnu zdravstvenu njegu
Medicinska sestra za oftalmološku zdravstvenu njegu
Medicinska sestra za patronažnu zdravstvenu njegu
Medicinska sestra za porodiljsko - ginekološku zdravstvenu njegu
Medicinska sestra za psihijatrijsku zdravstvenu njegu
Medicinska sestra-tehničar
Medicinski asistent
Medicinski fizičar
Medicinski laboratorijski tehničar
Medicinski patronažni asistenti
Medicinski terapeut
Mehanaičar uredskih mašina, majstor
7233
7233
7421
7421
7234
7233
7233
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7127
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7421
7233
7233
7234
7234
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
Mehaničar alatnih mašina
Mehaničar alatnih mašina,majstor
Mehaničar audio i video tehnike
Mehaničar audio i video tehnike,majstor
Mehaničar bicikla
Mehaničar brodskih mašina
Mehaničar brodskih mašina,specijalizirani
Mehaničar elektroničar
Mehaničar elektroničar,specijalizirani
Mehaničar elektronike proizvodnih mašina
Mehaničar elektronike proizvodnih mašina,specijalizirani
Mehaničar elektronike uredski mašina
Mehaničar elektronike uredskih mašina,specijalizirani
Mehaničar elektronskih signalnih uređaja
Mehaničar elektronskih signalnih uređaja,majstor
Mehaničar energetske opreme
Mehaničar energetske opreme,specijalizirani
Mehaničar građevinski mašina
Mehaničar građevinski mašina,specijalizirani
Mehaničar grafičkih mašina
Mehaničar grafičkih mašina,specijalizirani
Mehaničar grejne i rashladne tehnike
Mehaničar industrijske opreme
Mehaničar industrijske opreme,specijalizirani
Mehaničar konfekcijskih mašina
Mehaničar konfekcijskih mašina,specijalizirani
Mehaničar mašina za kožarstvo i obućarstvo
Mehaničar mašina za kožarstvo i obućarstvo,specijalizirani
Mehaničar mašina za preradu nemetala
Mehaničar mašina za preradu nemetala,specijalizirani
Mehaničar medicinske elektronike
Mehaničar metalurške opreme
Mehaničar metalurške opreme,specijalizirani
Mehaničar motocikla
Mehaničar motocikla,majstor
Mehaničar opreme za grijanje
Mehaničar opreme za grijanje,specijalizirani
Mehaničar opreme za kompresore
Mehaničar opreme za kompresore, specijalizirani
Mehaničar pletaćih mašina
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije,majstor
Mehaničar postrojenja za punjenje i pakovanje
Mehaničar postrojenja za punjenje i pakovanje, specijalizirani
Mehaničar pretovarne mehanizacije
Mehaničar pretovarne mehanizacije,specijalizirani
Mehaničar procesne opreme
Mehaničar procesne opreme,specijalizirani
Mehaničar proizvodnog postrojenja
Mehaničar proizvodnog postrojenja,specijalizirani
7231
7231
7421
7421
7233
7233
7421
7421
7233
7233
7233
7233
7422
7422
7422
7422
7233
7311
7311
7232
7232
7421
7421
7231
7311
7311
7421
7233
3214
3214
7233
7233
7233
7311
7311
7421
7233
3114
2421
1439
1431
7511
7511
7511
7223
7223
7223
7223
7222
7222
Mehaničar pružnih vozila unutrašnjeg transporta
Mehaničar pružnih vozila, specijalizirani
Mehaničar računarske elektronike
Mehaničar računarske elektronike,specijalizirani
Mehaničar rudarskih mašina
Mehaničar rudarskih mašina,specijalizirani
Mehaničar studijskih tonskih i videouređaja
Mehaničar studijskih tonskih i videouređaja,specijalizirani
Mehaničar šumske mehanizacije
Mehaničar šumske mehnizacije,specijalizirani
Mehaničar tekstilnih mašina
Mehaničar tekstilnih mašina,specijalizirani
Mehaničar telekomunikacijske opreme
Mehaničar telekomunikacijske opreme,specijalizirani
Mehaničar telekomunikacijskih uređaja
Mehaničar telekomunikacijskih uređaja,specijalizirani
Mehaničar uredskih mašina
Mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju
Mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju,majstor
Mehaničar vazduhoplova i motora
Mehaničar vazduhoplova i motora,specijalizirani
Mehaničar vazduhoplovne elektornike,specijalizirani
Mehaničar vazduhoplovne elektronike
Mehaničar vozila unutrašnjeg transporta
Mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata
Mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata,specijalizirani
Mehaničar za energetskoelektronske uređaje,specijalizirani
Mehaničar za hidrauliku,specijalizirani
Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu
Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu,majstor
Mehaničar za pumpe,specijalizirani
Mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje
Mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje,majstor
Mehaničar za vage
Mehaničar za vage,majstor
Mehaničar ze elektronske mjerne i upravljačke uređaje,specijalzirani
Mehatroničar operater
Mehatroničar procesnih tehnologija
Menadžer kvaliteta
Menadžer samostalnih stvaralaca
Menadžer sportista
Mesar
Mesar, majstor
Mesarski poslovođa
Metalobrusač
Metalobrusač,specijalizirani
Metaloglodač
Metaloglodač,specijalizirani
Metalomodelar
Metalomodelar,specijalizirani
7213
7223
7223
7223
8121
3117
3117
2146
2112
3111
7317
2131
3111
3431
3521
3521
7542
1111
1111
1111
2636
4211
5132
8160
8114
7514
7513
7513
3116
3432
3432
7522
3432
2642
7531
7321
7321
2131
7131
7131
7131
3413
3521
7321
7233
7233
7421
7234
7233
7233
Metalopojaser
Metalostrugar
Metalotokar
Metalotokar,majstor
Metalurg obojenih metala
Metalurg u proizvodnji
Metalurški tehničar za preradu i toplinsku obradu
Metalurški tehnolog prerade i toplinske obrade
Meteorolog
Meteorološki tehničar
Metlar
Mikrobiolog
Mikrobiološki tehničar - kontrolor namirnica
Mikrofotograf
Mikser slike
Mikser zvuka
Miner
Ministar u Vijeću ministara BiH
Ministar u Vladi entiteta
Ministar u vladi kantona
Mitropolit
Mjenjač novca
Mješalac pića
Mlinar
Mlinar sirovina za cement, kreč i gips
Mlinar žita
Mljekar
Mljekar,majstor
Mljekarski tehničar
Modelar i konstruktor kožne galanterije
Modelar i konstruktor obuće
Modelar kalupa i peta
Modelar odjeće
Moderator
Modist
Modular, elektrotip
Modular, stereotip
Molekularni botaničar
Moler
Moler - farbar
Moler - farbar, majstor
Monah/monahinja
Montažer slike i zvuka
Montažer u štamparstvu
Monter alatnih mašina
Monter alatnih mašina,specijalizirani
Monter audiovizuelne elektronike,specijalizirani
Monter bicikla
Monter brodske opreme
Monter brodske opreme,specijalizirani
7126
7126
7126
7233
7233
7412
7412
7412
7413
7413
7421
7421
7233
7233
7119
7119
7233
7233
7233
7233
7421
7214
7214
7222
7231
7522
7411
7127
7127
7233
7233
7233
7233
7422
7421
7421
7119
7233
7233
7422
7422
7422
7422
7422
7421
7232
7215
8350
8350
8350
Monter brodskih instalacija
Monter centralnog grijanja
Monter cjevovoda
Monter dizala
Monter dizala,specijalizirani
Monter električnih aparata za domaćinstvo
Monter električnih mašina i opreme
Monter električnih mjernih instrumenata i sklopova
Monter električnih mreža
Monter električnih mreža,specijalizirani
Monter elektronike instrumenata,specijalizirani
Monter elektronske opreme
Monter energetske opreme
Monter energetske opreme,specijalizirani
Monter građevinskih elemenata
Monter građevinskih skela
Monter industrijskih transportnih sredstava
Monter industrijskih transportnih sredstava,specijalizirani
Monter mašina
Monter mašina,specijalizrani
Monter medicinske elektronike,specijalizirani
Monter metalnih konstrukcija
Monter metalnih konstrukcija,specijalizirani
Monter mjernih instrumenata
Monter motornih vozila
Monter namještaja
Monter niskonaponskih instalacija
Monter opreme za grijanje i hlađenje
Monter opreme za grijanje i hlađenje,specijalizirani
Monter poljoprivrednih mašina
Monter poljoprivrednih mašina,specijalizirani
Monter procesne opreme
Monter procesne opreme,specijalizrani
Monter računarske elektronike,specijalizirani
Monter radio-televizijske elektronike,specijalizirani
Monter signalne elektronike,specijalizirani
Monter suhe gradnje
Monter tekstilnih mašina
Monter tekstilnih mašina,specijalizirani
Monter telekomunikacijske elektronike,specijalizirani
Monter telekomunikacijskih mreža
Monter telekomunikacijskih mreža,specijalizirani
Monter telekomunikacijskih uređaja
Monter telekomunikacijskih uređaja,specijalizirani
Monter televizijskih antena
Monter vazduhoplova
Monteri čeličnih užadi i žica
Mornar
Mornar marine
Mornar motorist
6221
2269
3413
2636
3413
4419
3433
5113
2621
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
3323
3323
1349
2636
3143
2413
5414
2413
3142
2145
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
2146
2146
2656
7522
3254
3254
3254
5230
5230
5230
2341
2341
2341
Mrijestilišni uzgajivač
Mrtvozornik
Mualim
Muftija
Mujezin
Muzejski službenik
Мuzејski tеhničаr
Muzejski vodič
Muzeolog
Muzičar
Muzičar - klavirist
Muzičar na ulici
Muzičar opceg smjera
Muzičar solista
Muzičar u noćnom klubu
Muzički redaktor
Muzički urednik
Muzikolog
Nabavni referent
Nabavno – prodajni referent
Načelnik policije
Nadbiskup
Nadzornik lovišta
Nadzornik novčanog tržišta
Nadzornik prirodnih parkova
Nadzornik tržišta kapitala
Nadzornik uzgajališta divljači
Naftni procesni tehnolog
Naftno rudarski tehničar
Naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide
Naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja
Naftno rudarski tehničar za karotažne radove
Naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme
Naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama
Naftno rudarski tehničar za pripremne radove
Naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama
Naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje
Naftno-rudarski inženjer
Naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina
Najavljivač programa
Nanositelj kita na drvo
Naočalni majstor optike
Naočalni optičar
Naočalni tehničar-optičar
Naplaćivač na parkingu
Naplaćivač pijačarine
Naplaćivač putarine
Nastavnik biologije
Nastavnik biologije i hemije
Nastavnik domaćinstva
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2359
2359
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
3152
3153
5414
8131
9629
6121
9621
2619
4415
2642
3431
2111
5161
2265
5419
3123
5322
5311
5322
5322
5164
7211
7521
8111
7214
7213
8143
Nastavnik ekonomike domaćinstva i hemije
Nastavnik engleskog jezika
Nastavnik fizičke i zdravstvene kulture
Nastavnik fizike
Nastavnik geografije
Nastavnik hemije
Nastavnik historije
Nastavnik informatike
Nastavnik islamske vjeronauke
Nastavnik likovne kulture
Nastavnik matematike
Nastavnik maternjeg jezika
Nastavnik muzičke kulture
Nastavnik muzičke teorijsko - pedagoškog smjera
Nastavnik praktične nastave
Nastavnik predškolskog vaspitanja
Nastavnik razredne nastave
Nastavnik ruskog jezika
Nastavnik stranog jezika
Nastavnik tehničke kulture
Nastavnik tehničkog obrazovanja i hemije
Nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike
Nastavnik vjeronauke
Nautičar unutrašnje plovidbe
Navigator leta
Neposredni izvršilac društvene samozaštite
Nijanser premaznih sredstava
Noćni stražar
Nomodski stočar
Nosač
Notar - Javni bilježnik
Notni arhivar
Novinar
Novinski fotograf
Nuklearni fizičar
Numerolog
Nutricionista
Nаdzоrnik u transportu
Nаdzоrnik visоkоgrаdnjе
Njegovatelj bolesnika u kući
Njegovatelj djece
Njegovatelj lica s razvojnim teškoćama
Njegovatelj starijih i nemoćnih lica
Njegovatelji životinja
Oblikovalac metala
Obrađivač drveta,specijalizirani
Obrađivač kamenih blokova
Obrađivač konstrukcijskog željeza
Obrađivač lima
Obrađivač materijala u kartonaži
7323
8143
7223
7221
7536
7536
9329
7516
7515
7515
7213
7213
7222
7222
9623
1111
1111
2352
2352
8312
0110
0110
0110
0110
0110
3152
0110
3152
3152
0110
0110
3152
3151
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
7322
7322
2267
2431
Obrađivač materijala u knjigoveznici
Obrađivač materijala u preradi papira
Obrađivač metala odvajanjem čestica
Obrađivač metala toplinskim postupkom
Obućar
Obućar,majstor
Obućarski radnik
Ocjenjivač duvana
Ocjenjivač hrane
Ocjenjivač pića
Ocrtavač limova
Ocrtavač limova,specijalizirani
Ocrtavač odljevaka
Ocrtavač odljevaka,specijalizirani
Očitač brojila gasa / vode / struje
Odbornik skupštine grada
Odbornik skupštine opštine
Odgajitelj
Odgojitelj u zavodu za djecu sa posebnim potrebama
Odjavničar
Oficir
Oficir artiljerije
Oficir informatike
Oficir inženjerstva
Oficir kontrole vazdušnog prostora
Oficir lučke kapetanije
Oficir oklopnih jedinica
Oficir palube na platformi
Oficir palube unutrašnje plovidbe
Oficir pomorstva
Oficir protivzračne odbrane
Oficir stabilnosti platforme
Oficir stroja unutrašnje plovidbe
Oficir veze
Oficir za administrativne poslove
Oficir za bezbjednosne i kontraobavještajne poslove
Oficir za finansijske poslove
Oficir za logostiku
Oficir za obavještajne poslove
Oficir za održavanje materijalnotehničkih sredstava
Oficir za opće i kadrovske poslove
Oficir za pokret i transport
Oficir za sanitet
Oficir za zdravstvenu zaštitu
Oficir zaštite na radu
Oficir zrakoplovstva
Ofset mašinist
Ofset štamper
Oftalmološki optičar
Oglašivač
1112
2351
1112
7536
1111
2120
3132
5414
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3114
6210
3521
3521
3522
3521
3511
3154
4132
4132
3521
3513
3522
3521
3511
4132
3119
2267
2267
2267
1112
3332
3339
3339
2132
2654
3511
2359
2423
2421
2421
2359
3322
Okružni tužilac
Oligofrenopedagog
Ombudsmen
Opančar
Općinski načelnik
Operacijski istraživač
Оpеrаtеr pоstrојеnjа zа prеrаdu vоdе
Operator dojavnog sistema
Operator na audiometrijskoj opremi
Operator na elektroencefalografskoj opremi
Operator na elektrokardiografskoj opremi
Operator na medicinskoj opremi
Operator na medicinskoj skenirajućoj opremi
Operator na opremi medicinske radiografije
Operator na opremi medicinske radiologije
Operator na opremi u očnoj dijagnostici
Operator na opremi za dijalizu
Operator na optoelektronskim uređajima i sistemima
Operator na provođenju mjera gazdovanja šumom
Operator na radioodašiljaču
Operator na scenskoj rasvjeti
Operator na telekomunikacijskoj opremi
Operator na televizijskom odašiljaču
Operator na vanjskoj računarskoj opremi
Operator opreme za zračnu kontrolu
Operator optičkog čitača
Operator računara za tekst
Operator radioprijenosa
Operator sistema na računarskom sistemu
Operator telegrafskih uređaja
Operator televizijskog prijenosa
Operator za pripremu obrade podataka
Operator za unos podataka
Oplemenjivač tekstila
Optičar
Optometričar
Optometrist
Opunomoćeni ministar ambasade
Оrganizаtоr kоnfеrеnciја/skupоvа
Organizator kongresne djelatnosti
Organizator kulturno-zabavne djelatnosti
Organizator lova
Organizator muzičke i muzičkoscenske produkcije
Organizator obrade podataka
Organizator obrazovanja odraslih u obrazovnim zavodima
Organizator obrazovanja zaposlenih u preduzeću
Organizator posla
Organizator poslovnih priredbi
Organizator praktične nastave
Organizator prodaje
3339
2421
3339
3339
2654
1343
1343
2131
7536
7536
6210
2133
7224
7224
7224
1112
4323
3311
2411
7521
7542
7542
2131
7521
7122
9623
2636
9212
2636
2212
2212
3212
2636
5153
6123
9212
5120
7112
7112
2351
2351
3221
5142
9121
7512
7512
7512
7512
3152
9121
Organizator putovanja
Organizator rada
Organizator sajamske djelatnosti
Organizator sportsko-rekreacijske djelatnosti
Organizator televizijske i filmske produkcije
Organizator zdravstvene njege
Organizator zdravstvenog odgoja
Ornitolog
Ortopedski obućar
Ortopedski obućar,majstor
Osmatrač šumskih požara
Osoba zadužena za kontrolu vode
Oštrač alata
Oštrač alata,specijalizirani
Oštrač noževa
Otpravnik poslova u ambasadi
Otpravnik u drumskom saobraćaju
Ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima
Ovlašteni revizor
Ovlaživač drveta
Palitelj mina površinskog kopa
Palitelj mina u jami
Parazitolog
Paritelj drveta
Parketar
Parkirališni radnik
Paroh
Pastir
Pastor
Patofiziolog
Patolog
Patološki tehničar
Patrijarh
Pazikuća
Pčelar
Pčelarski radnik
Pečenjar
Pećar
Pećar, specijalizirani
Pedagog
Pedagog-psiholog
Pedijatrijska sestra - tehničar
Pediker
Peglač
Pekar
Pekar bureka i pizze
Pekar,majstor
Pekarski poslovođa
Peljar
Perač
9622
9123
9622
6122
6122
9212
3142
3111
3116
3111
2145
6210
3153
3153
7542
2641
4414
7316
7316
3119
8160
7133
2652
2652
2652
9510
2164
5113
2653
2653
2653
2653
7318
7317
7317
7223
7317
7317
7317
7317
7318
7126
7523
7523
7223
7223
7312
7223
7223
7223
Perač fabričkih prostorija
Perač prozora
Perač ulica
Peradar
Peradarski poslovođa
Peradarski radnik
Peradarski tehničar
Petrohemijski laborant
Petrohemijski tehničar
Petrohemijski tehničar analitičar
Petrohemijski tehnolog
Pilar drva za ogrijev
Pilot aviona
Pilot helikoptera
Pirotehničar
Pisac reklamnih poruka
Pisar
Pismoslikar
Pismoslikar,majstor
Pismoslikarski poslovođa
Pivar
Pjeskar zgrada i konstrukcija
Pjevač hora
Pjevač na ulici
Pjevač u noćnom klubu
Plakatar
Planer visokogradnje
Planinarski vodič
Plesač
Plesač na ulici
Plesač slobodnog plesa
Plesač u noćnom klubu
Pletač
Pletač korpi
Pletač likom
Pletač metalne užadi
Pletač namještaja
Pletač rogozom i trskom
Pletač slamom
Pletač uzoraka za korpe
Pletač,majstor
Plinoinstalater
Podešavač drvoobrađivački mašina,specijalizirani
Podešavač drvoobrađivačkih mašina
Podešavač metaloobrađivačkih numeričkih upravljanih mašina,specijalizirani
Podešavač metaloobrađivačkog automatskog postrojenja,specijalizirani
Podešavač muzičkih instrumenata
Podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih mašina,specijalizirani
Podešavač sastavljenih reznih alata,specijalizirani
Podešavač specijalnih alatnih mašina,specijalizirani
8111
7233
7231
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
7122
7122
7515
6112
9329
7541
3413
7411
5163
7215
7122
7131
5412
5412
5412
3355
5412
2422
5412
7224
2633
2132
9213
3142
2132
3142
Podgrađivač okna,specijalizirani
Podmazivač mašina
Podmazivač vozila
Podoficir
Podoficir artiljerije
Podoficir informatike
Podoficir inženjerstva
Podoficir kontrole vazdušnog prostora
Podoficir oklopnih jedinica
Podoficir pomorstva
Podoficir protivzračne odbrane
Podoficir veze
Podoficir za administrativne poslove
Podoficir za bezbjednosne i kontraobavještajne poslove
Podoficir za finansijske poslove
Podoficir za kadrovske poslove
Podoficir za logistiku
Podoficir za obavještajne poslove
Podoficir za održavanje materijalnotehničkih sredstava
Podoficir za pokret i transport
Podoficir za sanitet
Podoficir za zdravstvenu zaštitu
Podoficir zaštite na radu
Podoficir zrakoplovstva
Podopolagač
Podopolagač,specijalizirani
Podrumar
Podrumar,vinogradar
Podrumarski radnik
Podvodni monter
Pođakon
Pogonski električar
Pogrebnik
Polagač čeličnih užadi žica
Polagač keramičkih pločica
Polagač zidnih tapeta
Policajac
Policajac- pozornik
Policajac specijalac
Policajac za posebne zadatke
Policijski detektiv
Policijski inspektor
Policijski službenik
Polirac metala
Politolog
Poljoprivredni inspektor
Poljoprivredni radnik
Poljoprivredni tehničar
Poljoprivredni tehničar savjetodavac, asistent
Poljoprivredni tehničar za melioraciju
8341
4321
2359
2359
7231
7222
7411
5141
8141
7127
3141
3111
3141
3111
7124
8111
7211
7314
5131
3154
7532
7532
9412
7223
7131
7233
8171
9112
8111
8111
8153
5223
9412
6129
5411
5321
1112
1112
1112
1112
1112
7531
7511
1112
1111
1111
8111
3152
3522
2636
Poljoprivredni traktorist
Pomočni skladištar
Pomoćni analitičar u stručnim obrazovnim školama
Pomoćni analitičar u stručnom osposobljavanju u službama
Pomoćni automehaničar
Pomoćni bravar
Pomoćni električar
Pomoćni frizer (muški i ženski)
Pomoćni gumari i plastičari
Pomoćni instalater vodovoda i kanalizacije
Pomoćni istraživač u biologiji
Pomoćni istraživač u fizici
Pomoćni istraživač u geografiji
Pomoćni istraživač u hemiji
Pomoćni izolater
Pomoćni jamski kopač i rudar
Pomoćni kalupar
Pomoćni keramičar
Pomoćni konobar
Pomoćni kontrolor leta
Pomoćni krojač podstave obuće
Pomoćni krojač tekstila
Pomoćni kuhar
Pomoćni metalobušač
Pomoćni moler
Pomoćni monter mašina
Pomoćni proizvođač celuloze
Pomoćni radnik u arhivi
Pomoćni rukovalac rudarskim postrojenjem
Pomoćni rukovalac sjekaćicom kamena
Pomoćni rukovalac šivaćim mašinama za tapetariju
Pomoćni trgovac
Pomoćni ugostiteljski radnik
Pomoćni uzgajivač životinja
Pomoćni vatrogasac
Pomoćni zdravstveni radnik
Pomoćnik pravobranioca
Pomoćnik direktora republičke uprave
Pomoćnik direktora republičke upravne organizacije
Pomoćnik direktora upravne organizacije i uprave
Pomoćnik generalnog sekretara Vlade
Pomoćnik konfekcijskog tekstila
Pomoćnik mesara
Pomoćnik ministra
Pomoćnik ministra u Vladi entiteta
Pomoćnik ministra u Vladi kantona
Pomoćnik u podzemsnoj eksploataciji
Pomorski nautičar
Pomorski radiotelegrafist
Pop
2411
3352
2412
3352
3352
5414
0110
1111
1111
3342
3112
3112
3112
3117
8182
3112
3112
3112
3112
7231
3117
3117
3117
3117
3117
7119
3112
3112
3117
7131
3115
3117
6221
3143
6129
3142
3142
7119
4323
9629
8121
5132
9621
8160
8160
8160
8160
8160
8219
8156
Poreski inspektor
Poreski kontrolor
Poreski savjetnik
Poreski službenik
Poreznik
Portir
Poručnik
Poslanik kantonalne skupštine
Poslanik općinskog vijeća/ skupštine
Poslovni sekretar
Poslovođa armiračnice
Poslovođa asfaltirnice
Poslovođa betonare
Poslovođa bušotinskih servisa
Poslovođa dopreme i pripreme uglja u TE
Poslovođa gradnje saobraćajnica
Poslovođa građevinskoinstalaterskih radova
Poslovođa građevinskozanatskih radova
Poslovođa hidrotehničkih radova
Poslovođa mehaničara i montera motornih vozila
Poslovođa miniranja
Poslovođa naftno-gasnog polja
Poslovođa pripreme karotažnih radova
Poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina
Poslovođa proizvodnje soli
Poslovođa pružnih radova
Poslovođa radova niskogradnje
Poslovođa radova visokogradnje
Poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotina
Poslovođa soboslikara i molera
Poslovođa stanice za tehnički pregled vozila
Poslovođa transporta gasa
Poslovođa u ribogojstvu
Poslovođa u šumarstvu
Poslovođa uzgajivača ostalih životinja
Poslovođa uzgoja riba i školjaka
Poslovođa za parkove i nasade
Poslovođa završnih radova
Poslovođa žičare
Poslužitelj
Poslužitelj alatnih mašina
Poslužitelj jela i pića
Poslužitelj lifta
Poslužitelj linije u preradi duhana
Poslužitelj linije u proizvodnji pića
Poslužitelj linije za preradu voća i povrća
Poslužitelj mašina u preradi mesa i ribe
Poslužitelj mašina za pekarske proizvode i slatkiše
Poslužitelj mašina za sastavljanje četaka
Poslužitelj mašine za gradiranje obućarskih šablona
8156
8160
8212
8160
8159
9333
8172
8121
9621
4212
5142
8160
9629
7316
3312
3334
3339
3324
4221
3324
3339
3333
8312
4211
4412
7221
0210
1114
1111
1111
1111
1111
3142
5162
5414
8312
2619
2611
2619
1112
1112
9623
9623
8172
2310
2310
2310
2310
2310
2310
Poslužitelj mašine za isijecanje i rezanje kožne galanterije
Poslužitelj mašine za mljevenje prehrambenih proizvoda
Poslužitelj mašine za proizvodnju sijalica
Poslužitelj mašine za proizvodnju šećera
Poslužitelj mašine za ukrašavanje obuće
Poslužitelj na žičari
Poslužitelj postrojenja za izradu parketa
Poslužitelj specijalne alatne mašine
Poslužitelj u golfu
Poslužitelj u kasinu
Poslužitelj u saunama,bazenima i kupatilima
Poslužitelj uređaja u preradi mlijeka
Poslužitelj zabavnog parka
Posrebrivač ogledala
Posrednik prodaje na lizing
Posrednik za nekretnine
Posrednik za poslovne djelatnosti
Posrednik za prevoz
Posrednik za putovanja
Posrednik za trgovinu
Posrednik za uslužne djelatnosti
Posrednik za zapošljavanje
Postavničar
Poštanski službenik na šalteru
Poštar-pismonoša
Potkivač
Potporučnik
Potpredsjednik /dopredsjednik Komore
Potpredsjednik entiteta
Potpredsjednik Narodne skupštine RS
Potpredsjednik skupštine grada
Potpredsjednik skupštine opštine
Povrtlarski tehničar
Pratilac
Pratilac vrijednosne pošiljke
Pratitelj lokomotiva
Pravni savjetnik
Pravni zastupnik
Pravnik
Pravobranilac
Pravobranilac BiH
Praznitelj automata za igru
Praznitelj prodajnih automata
Precrtavač furnira i masivnog drveta
Predavač agronomije
Predavač arheologije
Predavač arhitekture i urbanizma
Predavač astronomije
Predavač biologije
Predavač biotehničkih nauka
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
Predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije
Predavač defektologije
Predavač dizajna
Predavač društveno-humanističkih nauka
Predavač ekonomije
Predavač elektrotehnike
Predavač etnologije
Predavač farmacije
Predavač filologije
Predavač filozofije
Predavač fizike
Predavač geodezije
Predavač geofizike
Predavač geografije
Predavač geologije
Predavač građevinarstva
Predavač grafičke tehnologije
Predavač hemije
Predavač hemijskog inženjerstva i tehnologije
Predavač historije
Predavač informacijskih nauka
Predavač kineziologije
Predavač kriminalistike
Predavač likovnih umjetnosti
Predavač mašinstva
Predavač matematike
Predavač medicine
Predavač medicinske biohemije
Predavač mehanike
Predavač metalurgije
Predavač muzičkih umjetnosti
Predavač organizacijskih nauka
Predavač pedagogije
Predavač politologije
Predavač prava
Predavač primjenjenih umjetnosti
Predavač prirodnih nauka
Predavač psihologije
Predavač računarstva
Predavač rudarstva
Predavač saobraćaja
Predavač scenskih umjetnosti
Predavač socijalnog rada
Predavač sociologije
Predavač stomatologije
Predavač šumarstva
Predavač tehničko-tehnoloških nauka
Predavač tehnologije drva
Predavač tekstilne tehnologije
Predavač teologije
2310
2310
2310
5161
2341
3115
3117
3114
3114
3119
3119
3115
3115
3119
3115
3119
3117
3117
3119
3117
3113
3113
3113
3117
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1114
2422
1112
1114
1114
1114
1111
1112
1114
Predavač ugostiteljstva i turizma
Predavač veterine
Predavač zaštite na radu
Predkazivač sreće i budućnosti
Predmetni učitelj
Predradnik brodogradilišta
Predradnik cjevovodnotransportnim uređajima
Predradnik elektroničar
Predradnik elektroničar u montaži
Predradnik kožarstva
Predradnik kožne galanterije
Predradnik mašinski
Predradnik montaže mašina i metalnih proizvoda
Predradnik obrade kamena
Predradnik obrade metala
Predradnik obućarstva
Predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina
Predradnik proizvodnje soli
Predradnik tapetarstva
Predradnik u crnoj metalurgiji
Predradnik u elektroenergetici
Predradnik u elektromašinstvu
Predradnik u elektromontaži i instalacijama
Predradnik u obojenoj metalurgiji
Predradnik u preradi drveta
Predradnik u staklarstvu
Predradnik za bitumensko katranske materijale
Predradnik za emajle i glazure
Predradnik za građevinske materijale
Predradnik za keramiku
Predradnik za odjeću
Predradnik za proizvodnju leća
Predsjedavajući / predsjednik doma parlamenta / skupštine entiteta
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Predsjedavajući gradskog vijeća/skupštine
Predsjedavajući kantonalne skupštine
Predsjedavajući općinskog vijeća/skupštine
Predsjedavajući Predsjedništva BiH
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH
Predsjednik entiteta
Predsjednik humanitarne organizacije
Predsjednik izborne komisije
Predsjednik kantonalnog - oblasnog suda
Predsjednik komisije za ljudska prava
Predsjednik komisije za zaštitu okoline
Predsjednik komore
Predsjednik Narodne skupštine RS
Predsjednik općinskog suda
Predsjednik političke stranke
1114
1114
1114
1114
1114
1111
1111
1114
1120
1112
1112
1111
1112
1114
1114
8311
3116
3116
3111
1111
2621
7511
7512
9329
8160
7514
7223
7313
2643
4212
4212
7516
7318
3153
3153
3315
2413
3315
3315
3315
3322
5223
5223
5223
5223
5223
4221
5211
9520
5211
Predsjednik posebne interesne organizacije
Predsjednik poslovnog udruženja
Predsjednik saveza
Predsjednik Saveza sindikata
Predsjednik sindikata
Predsjednik skupštine grada
Predsjednik skupštine opštine
Predsjednik strukovnog udruženja
Predsjednik upravnog odbora preduzeća
Predsjednik Ustavnog suda BiH
Predsjednik Ustavnog suda entiteta
Predsjednik Vlade entiteta
Predsjednik Vrhovnog suda entiteta
Predsjednik zadružnog saveza
Predstavnik stranke za odnose na javnošću
Pregledač vagona
Prehrambeni predradnik
Prehrambeni tehničar
Prehrambenohemijski laborant
Premijer/Predsjednik vlade kantona
Preparator
Prerađivač mesa i mlijeka
Prerađivač žita, brašna i šećera
Prerađivač glinice
Prerađivač mlijeka,specijalizirani
Prerađivač voća i povrća
Prešač metala
Prešač plemenitih metala
Prevodilac
Primatelj uloga za klađenje
Primatelj uplata u igrama na sreću
Pripremač duvana
Pripremač tekstilnih vlakana
Probni padobranac
Probni pilot
Procjenitelj
Procjenitelj boniteta
Procjenitelj nakita
Procjenitelj osiguranja
Procjenitelj umjetnina
Prodajni referent
Prodavac prehrambene robe
Prodavac tehničke robe
Prodavac nafte i naftnih derivata
Prodavac tekstilne robe
Prodavač
Prodavač autobusnih karata
Prodavač na pijaci
Prodavač na priredbama
Prodavač na uličnoj tezgi
5245
5244
4221
5211
5246
5230
5249
1345
2654
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2320
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2320
2330
2320
2330
2330
2330
2354
2320
2330
2320
2320
2320
2320
2330
2330
Prodavač nа pumpi
Prodavač putem telefona
Prodavač putničkih karata
Prodavač u kiosku
Prodavač u kаfеtеriјi
Prodavač ulaznica
Prodavači zakupci
Prodekan
Producent
Profesor albanskog jezika
Profesor arapskog jezika
Profesor arhitekture
Profesor astronomije
Profesor baleta i plesa
Profesor biologije
Profesor birotehničkih predmeta
Profesor bosanskog jezika
Profesor drumskog saobraćaja
Profesor ekonomskih predmeta
Profesor elektronike
Profesor elektrotehnike
Profesor engleskog jezika
Profesor farmaceutskih predmeta
Profesor filozofije
Profesor fizičke i zdravstvene kulture
Profesor fizike
Profesor fizioterapije
Profesor flaute
Profesor francuskog jezika
Profesor geodezije
Profesor geofizike
Profesor geografije
Profesor geologije
Profesor građevinarstva
Profesor grčkog jezika
Profesor gumarske tehnologije
Profesor hemije
Profesor hemijske tehnologije
Profesor historije
Profesor hrvatskog jezika
Profesor informatike
Profesor instrumentalista-privatni časovi
Profesor keramičarske tehnologije
Profesor kliničkih medicinskih nauka
Profesor konditorstva
Profesor konfekcijske tehnologije
Profesor kožarsko-krznarske tehnologije
Profesor kulinarstva
Profesor kulturoloških predmeta
Profesor latinskog jezika
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2320
2330
2320
2330
2330
2320
2330
2330
2330
2330
2320
2320
2320
2330
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2330
2320
2330
2320
2330
2320
2320
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2320
2320
2330
2330
2320
Profesor likovnih predmeta
Profesor logike
Profesor ljekovitog i aromatskog bilja
Profesor marksizma
Profesor mašinske energetike
Profesor mašinstva
Profesor matematike
Profesor medicinskobiohemijskih predmeta
Profesor mehanike
Profesor melioracije
Profesor metalurgije
Profesor mlinarstva i pekarstva
Profesor muzičkih predmeta
Profesor njemačkog jezika
Profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije
Profesor odbrane i sigurnosti
Profesor orjentalistike
Profesor osnovnih i socijalnih medicinskih nauka
Profesor pedagogije
Profesor plastičarske tehnologije
Profesor poljoprivredne mehanizacije
Profesor praktične nastave
Profesor pravnih predmeta
Profesor prerade duhana
Profesor prerade mesa
Profesor prerade mlijeka
Profesor prerade voća
Profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića
Profesor proizvodnje šećera i skroba
Profesor proizvodnje ulja i biljnih masti
Profesor protupožarne zaštite
Profesor psihologije
Profesor PTT saobraćaja
Profesor računarstva
Profesor ratarstva i povrtlarstva
Profesor religijske kulture
Profesor restauracije i gradnje muzičkih predmeta
Profesor riječnog saobraćaja
Profesor romskog jezika
Profesor rudarstva
Profesor ruskog jezika
Profesor scenskih predmeta
Profesor sociologije
Profesor srpskog jezika
Profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti
Profesor staklarske tehnologije
Profesor stočarstva
Profesor stomatoloških predmeta
Profesor stranog jezika
Profesor šumarstva
2330
2320
2320
2320
2330
2330
2320
2320
2320
2330
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2330
2320
2352
2320
2320
2514
2514
2514
2514
2514
2514
2149
8121
7514
7514
7516
8172
8141
6112
7514
7514
7514
7211
2161
2146
2151
2161
2142
2145
2142
2519
2144
2144
2144
Profesor talijanskog jezika
Profesor tehnologije drveta
Profesor tehnologije papira
Profesor tekstilne tehnologije
Profesor trgovinskih predmeta
Profesor turskog jezika
Profesor ugostiteljstva i turizma
Profesor unutrašnjeg saobraćaja
Profesor vazduhoplovnog saobraćaja
Profesor veterinarskih predmeta
Profesor visoke škole biotehničkih nauka
Profesor visoke škole društveno-humanističkih nauka
Profesor visoke škole medicinskih nauka
Profesor visoke škole prirodnih nauka
Profesor visoke škole tehničkih nauka
Profesor visoke škole u teologiji
Profesor vjeronauke
Profesor voćarstva i vinogradarstva
Profesor za osobe sa poremećajima u ponašanju
Profesor zaštite na radu
Profesor željezničkog saobraćaja
Programer
Programer inženjersko-naučnih primjena
Programer mašina upravljanih brojčano
Programer poslovnih primjena
Programer računarskih primjena
Programer za računarske mreže
Proizvodni inženjer
Proizvođač akumulatorskih kutija
Proizvođač alkoholnih pića
Proizvođač bezalkoholnih pića
Proizvođač duvanskih proizvoda
Proizvođač furnira i drvenih pločica
Proizvođač gume i plastike
Proizvođač industrijskog bilja
Proizvođač jestivih ulja
Proizvođač sirćeta
Proizvođač šećera
Proizvođač vatrostalnog materijala
Projektant arhitekture
Projektant bušotina za naftu i gas
Projektant elektroenergetskih postrojenja
Projektant enterijera
Projektant građevinskih konstrukcija
Projektant hemijske tehnologije
Projektant hidrotehničkih građevina
Projektant informacionih sistema
Projektant konstruktor alatnih mašina
Projektant konstruktor brodskih motora
Projektant konstruktor brodskih pomoćnih mašina
2144
2144
2152
2151
2152
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2145
2142
2144
2146
2142
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2162
2636
1120
2164
2164
2636
2636
3359
9333
3152
3151
Projektant konstruktor dizalica
Projektant konstruktor drumskih vozila
Projektant konstruktor elektroničkih sistema i proizvoda
Projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda
Projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja
Projektant konstruktor klasičnog naoružanja
Projektant konstruktor mašina za građevinarstvo i industrijski transport
Projektant konstruktor mašina za zavarivanje
Projektant konstruktor metalnih konstrukcija
Projektant konstruktor plovnih sredstava
Projektant konstruktor poljoprivrednih mašina
Projektant konstruktor preciznih instrumenata
Projektant konstruktor pumpi i kompresora
Projektant konstruktor pumpi pod pritiskom
Projektant konstruktor složenih alata i uređaja
Projektant konstruktor šinskih vozila
Projektant konstruktor šivaćih mašina
Projektant konstruktor tekstilnih mašina
Projektant konstruktor turbina
Projektant mašinske tehnologije
Projektant mašinske tehnologije osiguranja kvaliteta
Projektant mašinskog dijela energetskog postrojenja
Projektant mreže za distribuciju gasovitih medija
Projektant naftne tehnologije
Projektant organizacije gradnje
Projektant postrojenja za snabdjevanje vodom
Projektant sabirnih sistema za naftu i plin
Projektant saobraćajnih građevina
Projektant tehnologije gradnje plovnih sredstava
Projektant tehnologije obrade deformacijom
Projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica
Projektant tehnologije održavanja brodske opreme
Projektant tehnologije održavanja vazduhoplova
Projektant tehnologije za održavanje drumskih vozila
Projektant tehnologije za održavanje građevinskih mašina
Projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije
Projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme
Projektant tehnologije za održavanje šinskih vozila
Projektant tehnologije zavarivanja
Projektant vrtne i pejsažne arhitekture
Propovjednik
Prorektor
Prostorni planer
Prostorni projektant
Prota
Protođakon
Protupožarni inspektor
Pružni radnik
Prvi oficir palube
Prvi oficir stroja
2356
2356
2354
2354
2354
2355
2355
2354
2353
2353
3221
2634
2634
2634
2634
2634
2634
2634
3114
0110
7222
7222
9312
9412
5312
3435
3435
2636
3511
3511
2411
3522
2269
9313
9612
9329
9333
9333
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
Prеdаvаč iz оblаsti rаčunаrа
Prеdаvаč iz оblаsti sоftvеrа
Prоfеsоr gitаrе - privаtni čаsоvi
Prоfеsоr klаvirа - privаtni čаsоvi
Prоfеsоr pjevanja - privаtni čаsоvi
Prоfеsоr plеsа - privаtni čаsоvi
Prоfеsоr slikаnjа - privаtni čаsоvi
Prоfеsоr viоlinе - privаtni čаsоvi
Prоfеsоr zа intеnzivnо učеnjе јеzikа
Prоfеsоr zа prаktičnu primjenu јеzikа
Psihogerijatrijska sestra - tehničar
Psiholog
Psiholog forenzičar
Psiholog istraživač
Psiholog rada
Psiholog samostalni istraživač
Psiholog savjetnik u savjetovalištu
Psihoterapeut
PTT tehničar poštanskog saobraćaja
Pukovnik
Puškar
Puškar,majstor
Putar
Pоmоćnik u kuhinji
Pоmоćnik učitеljа
Pоzоrišni gаrdеrоbеr
Pоzоrišni tеhničаr
Rabin
Računarski operator
Računarski tehničar
Računovođa
Radiotelegrafist
Radni terapeut
Radnik betonirac
Radnik na baliranju otpadaka
Radnik na elektronamotavanju
Radnik na istovaru i utovaru
Radnik na izvozu i iznosu drvnih sortimenata
Radnik na jednostavnim drvoprerađivačkim poslovima
Radnik na jednostavnim grafičkim poslovima
Radnik na jednostavnim keramičkim poslovima
Radnik na jednostavnim laboratorijskim poslovima
Radnik na jednostavnim poslovima na energetskom postrojenju
Radnik na jednostavnim poslovima na pakovanju tehničkih gasova
Radnik na jednostavnim poslovima na postrojenju za preradu i obradu vode
Radnik na jednostavnim poslovima u ciglarstvu
Radnik na jednostavnim poslovima u hemijskoj proizvodnji
Radnik na jednostavnim poslovima u izradi građevinskih materijala
Radnik na jednostavnim poslovima u kožarstvu
Radnik na jednostavnim poslovima u kožnoj galanteriji
9329
9329
9329
9333
9333
7521
8350
9211
9622
9333
9212
9312
9312
9213
9311
9311
9216
9329
9311
9212
9313
9621
9629
9329
9329
9329
9312
9622
9333
9312
8131
6114
4323
6111
6130
6111
6111
3142
9211
3142
9621
2341
8172
7314
7535
2641
4226
2642
2636
4110
Radnik na jednostavnim poslovima u naftno hemijskoj proizvodnji
Radnik na jednostavnim poslovima u proizvodnji obuće
Radnik na jednostavnim poslovima u tekstilnoj proizvodnji
Radnik na jednostavnim poslovima utovarača,pretovarača i prenosa tereta
Radnik na jednostavnim transportnim poslovima
Radnik na kontinuiranom kuhalu drveta
Radnik na palubi platforme
Radnik na sabiranju sjemena
Radnik na tržnici
Radnik na utovaru drvnih sortimenata
Radnik na uzgoju i zaštiti divljači
Radnik niskogradnje
Radnik u asfaltirnici
Radnik u ekonomskom dvorištu
Radnik u glinokopu
Radnik u kamenolomu
Radnik u lovištu
Radnik u održavanju
Radnik u šljunkari
Radnik uzgajanja različitih životinja
Radnik visokogradnje
Radnik za dostavu robe iz trgovina
Radnik za jednostavne poslove drugdje nerazvrstan
Radnik za jednostavne poslove na montaži
Radnik za jednostavne poslove na proizvodnoj liniji
Radnik za jednostavne poslove u preradi duhana
Radnik za mehaničku lopatu
Radnik za pomoć u kući
Radnik za sortiranje prtljaga
Radnik za uređenje kaptaža
Rafinerijski punitelj
Rasadničar
Raspoređivač u drumskom saobraćaju
Ratar
Ratar i stočar
Ratar za navodnjavanje
Ratarski mehanizator
Ratarski poslovođa
Ratarski radnik
Ratarski tehničar
Raznosilac
Razredni učitelj
Razvrstavač i slagač lemelnih i mozaičnih parketa
Razvrstavač keramičkih proizvoda
Razvrstavač koža,specijalizirani
Recenzent
Recepcionar
Redaktor
Redovnik
Referent kancelarijskog poslovanja
4229
3354
3354
3354
4323
3331
3359
3353
3353
3353
4412
3411
3312
3353
4323
3353
2636
1120
4321
7536
5414
2642
7321
7321
1112
7522
2651
7321
2411
2412
2619
7523
7523
7315
7212
7319
2654
2652
6222
6223
6222
2132
6223
6222
3142
5113
3152
9216
7115
7115
Referent za bolničko liječenje
Referent za građevinske dozvole
Referent za izdavanje koncesija
Referent za izdavanje putnih isprava
Referent za iznajmljivanje vozila
Referent za izvoz i uvoz
Referent za javno upravne poslove
Referent za naknade za nezaposlenost
Referent za penziono i invalidsko osiguranje
Referent za porodična primanja
Referent za poštu
Referent za pravne poslove
Referent za reklamaciju
Referent za socijalne pomoći
Referent za vozne redove
Referent za zdravstveno osiguranje
Reis ullema
Rektor univerziteta
Rekviziter alata
Remenar-sedlar
Rentgenski pregledač osoba, prtljaga i poštanskih pošiljki
Reporter
Reprofotograf
Reprograf skenarist
Republički tužilac
Restaurator drvenih predmeta,specijalizirani
Restaurator umjetničkih djela
Retušer
Revizor
Revizor za ekonomsko-finansijske poslove
Revizori za pravne poslove
Rezač drvenih figura
Rezač drveta
Rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala
Rezač plinom
Rezbar predmeta od roga
Režiser
Režiser operne predstave
Ribar na moru
Ribar otvorenog mora
Ribar riječni i jezerski
Ribarski inspektor
Ribarski poslovođa na otvorenom moru
Ribarski poslovođa riječni i jezerski
Ribarski tehničar
Ribarski vodič
Ribarskonautički tehničar
Ribnjačarski radnik
Roletar
Roletar,majstor
7541
7541
9121
7321
7321
7323
7322
7323
7321
9321
9329
9122
9329
9510
9329
9329
9329
7321
7322
8111
8111
8111
8111
2146
2146
2146
2146
3117
3117
3117
2165
3117
3117
3121
3117
3117
9311
3117
3117
3117
3117
8111
7536
7523
8172
8121
8172
8121
8131
8171
Ronilac spužvi i koralja
Ronilac za spasavanje
Ručni čistač
Ručni graver štamparskih uzoraka u metalu
Ručni graver štamparskih uzoraka u nemetalu
Ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda
Ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitoštampu
Ručni izrađivač proizvoda od papira
Ručni izrađivač štamparskih formi i klišeja
Ručni pakirer
Ručni perač ambalaže
Ručni perač automobila
Ručni perač dijelova
Ručni perač stakla na kolima -ulični
Ručni razvrstavač dijelova
Ručni razvrstavač proizvoda
Ručni savijač metala
Ručni slovoslagač
Ručni štampar
Rudar
Rudar podzemnog kopa
Rudar površinskog kopa
Rudar,specijalizirani
Rudarski inspektor
Rudarski inženjer
Rudarski Inženjer podzemne eksploatacije
Rudarski Inženjer površinske eksploatacije
Rudarski jamski nadzornik
Rudarski jamski poslovođa
Rudarski jamski predradnik
Rudarski mjernik
Rudarski nadzornik površinskog kopa
Rudarski nadzornik separacije
Rudarski poslovođa
Rudarski poslovođa površinskog kopa
Rudarski predradnik površinskog kopa
Rudarski radnik
Rudarski tehničar
Rudarski tehničar podzemne eksploatacije
Rudarski tehničar površinske eksploatacije
Rudarski tehničar za pripremu proizvodnje
Rudarski tesar
Rukavičar
Rukovalac bušilicom za drvo
Rukovalac mašinom za brušenje i poliranje drveta
Rukovalac oštrilicom alata
Rukovalac uređajem za sljepljivanje rubova drveta
Rukovalac alatnom mašinom
Rukovalac asfaltne baze
Rukovalac autoklavom za sječku
8189
8342
8342
8121
7523
8343
8172
7523
8121
8121
8172
8131
8131
8131
8131
8171
8111
8131
8343
8343
8131
7523
8131
8131
8142
8189
8189
8131
8143
8121
7523
8341
8341
8342
8189
8131
8111
8154
8143
8189
8189
8189
8155
8343
8189
8172
8341
6121
8219
8343
Rukovalac automatiziranom montažnom linijom,specijalizirani
Rukovalac betonskim topom
Rukovalac betonskom pumpom
Rukovalac blanjalicom metala
Rukovalac blanjalicom za drvo
Rukovalac brodskim dizalicama
Rukovalac brojčano upravljanim mašinama za primarnu preradu drveta
Rukovalac brojčano upravljanom drvoobrađivačkom mašinom
Rukovalac brojčano upravljanom mašinom za obradu metala
Rukovalac brojčano upravljanom mašinom za obradu metala ,specijalizirani
Rukovalac cirkularom ,gaterom i poralicom
Rukovalac cjevovodnotransportnim uređajima
Rukovalac dehidratorom hemikalija
Rukovalac destilatorom
Rukovalac destilatorom aroma i parfema
Rukovalac digestorom za pulpu
Rukovalac dijamantnom pilom
Rukovalac dispergatorom hemikalija
Rukovalac dizalicom
Rukovalac dizalom
Rukovalac drobilicom za hemikalije
Rukovalac drvotokarskim mašinama
Rukovalac ekstraktorom hemikalija
Rukovalac ekstruderom za hemikalije
Rukovalac ekstruderom za polimere
Rukovalac elektroenergetskim postrojenjem,specijalizirani
Rukovalac elektrolizne stanice
Rukovalac filterima za hemikalije
Rukovalac fleksoštamparskom mašinom
Rukovalac glodalicom metala
Rukovalac glodalicom za drvo
Rukovalac građevinskih strojeva visokogradnje
Rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama
Rukovalac građevinskim mašinama
Rukovalac industrijskim robotom,specijalizirani
Rukovalac isparivačem
Rukovalac jamskom utovarnom mehanizacijom
Rukovalac kalandrom za tekstil
Rukovalac knjigovezačkim mašinama
Rukovalac kompresorom
Rukovalac kompresorskih stanica,specijalizirani
Rukovalac kotlova
Rukovalac kožarsko-krznarskim mašinama
Rukovalac kranom
Rukovalac krematorija
Rukovalac kružnom pilom
Rukovalac lakih građevinskih mašina
Rukovalac laktofrizom
Rukovalac linijom za sastavljanje tapaciranih proizvoda
Rukovalac lučkom mehanizacijom
8142
8121
8121
8112
8181
8181
8181
8160
8342
8154
8155
8342
8155
8155
8155
8152
8342
8342
8342
8157
8131
8342
8142
8159
8159
8342
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8342
8155
8151
8114
8160
8342
8152
8152
8155
8160
8157
8160
8151
8160
8160
8160
8160
8160
Rukovalac mašinama za izradu plastičnih proizvoda,specijalizirani
Rukovalac mašinama i uređajima za istiskivanje metala
Rukovalac mašinama i uređajima za izvlačenje metala
Rukovalac mašinama i uređajima za obradu rude i kamena
Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju keramike
Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju stakla
Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju staklenih proizvoda
Rukovalac mašinama u pekarstvu
Rukovalac mašinama za asfaltiranje
Rukovalac mašinama za bojenje tekstila
Rukovalac mašinama za brušenje i četkanje kože
Rukovalac mašinama za bušenje i razbijanje
Rukovalac mašinama za češljanje i šišanje krzna
Rukovalac mašinama za doradu potplatnih koža
Rukovalac mašinama za glačanje i ravnanje koža
Rukovalac mašinama za iglanje i prošivanje
Rukovalac mašinama za injektiranje tla
Rukovalac mašinama za iskop
Rukovalac mašinama za iskop tunela
Rukovalac mašinama za iskuhavanje tekstila
Rukovalac mašinama za izdvajanje radioaktivnih materija
Rukovalac mašinama za izradu dijafragme
Rukovalac mašinama za izradu plastičnih proizvoda
Rukovalac mašinama za izradu šešira
Rukovalac mašinama za izradu traka s uzorkom
Rukovalac mašinama za kesonsko temeljenje
Rukovalac mašinama za konzerviranje mesa i ribe
Rukovalac mašinama za ljuštenje žita
Rukovalac mašinama za mliječne proizvode
Rukovalac mašinama za mljevenje uljarične ljuske
Rukovalac mašinama za mljevenje uljnog sjemena
Rukovalac mašinama za mljevenje žita
Rukovalac mašinama za nabijanje
Rukovalac mašinama za napinjanje kože
Rukovalac mašinama za netkani tekstil
Rukovalac mašinama za obradu kamena
Rukovalac mašinama za obradu voća
Rukovalac mašinama za planiranje tla
Rukovalac mašinama za pletenje
Rukovalac mašinama za pletenje mreža
Rukovalac mašinama za pokrivne slojeve kože
Rukovalac mašinama za poslastice i peciva
Rukovalac mašinama za pranje tekstila
Rukovalac mašinama za pranje voća i povrća
Rukovalac mašinama za predenje
Rukovalac mašinama za preradu mesa
Rukovalac mašinama za preradu ribe
Rukovalac mašinama za preradu voća i povrća
Rukovalac mašinama za pripremu voća i povrća
Rukovalac mašinama za proizvodnju čokolade
8160
8160
8114
8160
8160
8131
8160
8160
8131
8160
8160
8131
8160
8160
8160
8131
8131
8160
8342
8160
8342
8155
8160
8152
8159
8131
8154
8160
8342
8152
8151
8152
8342
8342
8160
8342
8143
8143
8154
8121
8154
8154
8154
8142
8156
8121
8156
8121
8121
8157
Rukovalac mašinama za proizvodnju dijetne hrane
Rukovalac mašinama za proizvodnju dječije hrane iz voća
Rukovalac mašinama za proizvodnju industrijskih dijamanata
Rukovalac mašinama za proizvodnju jestivog ulja
Rukovalac mašinama za proizvodnju keksa
Rukovalac mašinama za proizvodnju koksa
Rukovalac mašinama za proizvodnju kolača
Rukovalac mašinama za proizvodnju margarina i biljnog masla
Rukovalac mašinama za proizvodnju sintetičkih vlakana
Rukovalac mašinama za proizvodnju slatkiša
Rukovalac mašinama za proizvodnju sokova
Rukovalac mašinama za proizvodnju soli
Rukovalac mašinama za proizvodnju stočne hrane
Rukovalac mašinama za proizvodnju tijesta
Rukovalac mašinama za proizvodnju tjestenine
Rukovalac mašinama za proizvodnju vještačke kože
Rukovalac mašinama za proizvodnju vještačkih đubriva
Rukovalac mašinama za proizvodnju žvakaćih guma
Rukovalac mašinama za pružne radove
Rukovalac mašinama za rafiniranje ulja i masti
Rukovalac mašinama za stabilizaciju tla
Rukovalac mašinama za sušenje kože
Rukovalac mašinama za sušenje mesa
Rukovalac mašinama za tkanje
Rukovalac mašinama za toplinsko oblikovanje tekstila
Rukovalac mašinama za toplinsku obradu hemikalija
Rukovalac mašinama za toplinsku obradu tekstila
Rukovalac mašinama za topljenje masti
Rukovalac mašinama za ugradnju betonskih ivičnjaka
Rukovalac mašinama za ukrasni tekstil
Rukovalac mašinama za užad
Rukovalac mašinama za vezenje
Rukovalac mašinama za zabijanje pilote
Rukovalac mašinama za zemljane radove
Rukovalac mašinama za žitne proizvode
Rukovalac mašinom za torkretiranje
Rukovalac mašinom u kartonaži
Rukovalac mašinom za bakroštampu
Rukovalac mašinom za bijeljenje tekstila
Rukovalac mašinom za blanjenje
Rukovalac mašinom za bojenje pređe
Rukovalac mašinom za bojenje tekstilnih vlakana
Rukovalac mašinom za boranje (plisiranje) tekstila
Rukovalac mašinom za brizganje polimera
Rukovalac mašinom za brizganje potplata na obuću
Rukovalac mašinom za brušenje metala
Rukovalac mašinom za brušenje obuće
Rukovalac mašinom za brušenje žljebova
Rukovalac mašinom za bušenje metala
Rukovalac mašinom za cijeđenje rublja
8155
8154
8172
7523
8121
8131
8154
8154
8121
8121
8183
8142
8156
8172
8142
8141
8141
8143
8172
8121
8141
8143
8121
8154
8143
8160
8121
8121
8131
8156
8142
8114
8155
8155
8155
8154
8154
8156
7523
8141
8171
8172
8156
7523
8342
8154
8172
8189
8183
8183
Rukovalac mašinom za cijepanje kože
Rukovalac mašinom za čupavljenje tekstila
Rukovalac mašinom za dijeljenje drveta bez iverja
Rukovalac mašinom za dubljenje rupa u drvetu
Rukovalac mašinom za elektroerodiranje
Rukovalac mašinom za farmaceutske proizvode
Rukovalac mašinom za glačanje odjeće
Rukovalac mašinom za glačanje tekstila
Rukovalac mašinom za glodanje žljebova
Rukovalac mašinom za graviranje metala
Rukovalac mašinom za hermetičko zatvaranje
Rukovalac mašinom za injekcijsko presanje polimera
Rukovalac mašinom za isijecanje donjih dijelova obuće
Rukovalac mašinom za iveranje drveta
Rukovalac mašinom za izradu dugmadi
Rukovalac mašinom za izradu gornjih gumenih dijelova obuće
Rukovalac mašinom za izradu gume
Rukovalac mašinom za izradu koverata
Rukovalac mašinom za izradu pragova
Rukovalac mašinom za izradu reznog alata
Rukovalac mašinom za izradu sintetičkih đonova
Rukovalac mašinom za izradu vrećica
Rukovalac mašinom za jetkanje metala
Rukovalac mašinom za karboniziranje tekstila
Rukovalac mašinom za knjižnu štampu
Rukovalac mašinom za konzerviranje mlijeka
Rukovalac mašinom za kovanje alata
Rukovalac mašinom za kovanje novca
Rukovalac mašinom za kozmetičke proizvode
Rukovalac mašinom za krojenje gornjih dijelova obuće
Rukovalac mašinom za laminiranje polimera
Rukovalac mašinom za lijevanje betona
Rukovalac mašinom za lomljenje lica kože
Rukovalac mašinom za mekšanje kože
Rukovalac mašinom za mjerenje kože
Rukovalac mašinom za naknadnu obradu tekstila
Rukovalac mašinom za namotavanje tekstila
Rukovalac mašinom za navlačenje gornjih dijelova obuće
Rukovalac mašinom za oblikovanje drveta savijanjem i utiskivanjem
Rukovalac mašinom za oblikovanje gumenih proizvoda
Rukovalac mašinom za obradu papira
Rukovalac mašinom za obradu pluta
Rukovalac mašinom za obradu ruba potplata
Rukovalac mašinom za obrađivanje i obljepljivanje drveta
Rukovalac mašinom za održavanje skijališta
Rukovalac mašinom za odškrobljavanje tekstila
Rukovalac mašinom za otkoravanje
Rukovalac mašinom za označavanje ceste
Rukovalac mašinom za pakovanje
Rukovalac mašinom za pakovanje pod pritiskom
8183
8131
8121
8154
8189
8189
8189
8343
8157
8189
8160
8143
8156
8189
8172
8142
8212
8160
8121
8121
8121
8121
8171
8171
8131
8156
8142
8153
8160
8142
8156
8189
8219
8155
7523
7523
8155
8154
8154
8154
8153
8219
8121
8111
8341
8142
8141
8131
8171
8142
Rukovalac mašinom za pakovanje tableta
Rukovalac mašinom za peraća sredstva
Rukovalac mašinom za piljenje metala
Rukovalac mašinom za plastificiranje tekstila
Rukovalac mašinom za postavljanje cijevne instalacije
Rukovalac mašinom za postavljanje drenaže
Rukovalac mašinom za postavljanje izolacije
Rukovalac mašinom za pranje automobila
Rukovalac mašinom za pranje rublja
Rukovalac mašinom za pranje vagona
Rukovalac mašinom za preradu duhana
Rukovalac mašinom za preradu papira
Rukovalac mašinom za presanje dijelova obuće
Rukovalac mašinom za prevlačenje električnih vodova
Rukovalac mašinom za pripremu oblovine
Rukovalac mašinom za pripremu polimera
Rukovalac mašinom za proizvodnju baterija
Rukovalac mašinom za proizvodnju duhanskih proizvoda
Rukovalac mašinom za proizvodnju električnih vodova
Rukovalac mašinom za proizvodnju kotlova
Rukovalac mašinom za proizvodnju metalne užadi
Rukovalac mašinom za proizvodnju nakita
Rukovalac mašinom za proizvodnju papira
Rukovalac mašinom za proizvodnju papira,specijalizirani
Rukovalac mašinom za proizvodnju toaletnih proizvoda
Rukovalac mašinom za prošivanje đonova
Rukovalac mašinom za puhanje polimera
Rukovalac mašinom za ravno šivenje odjeće
Rukovalac mašinom za riblje proizvode
Rukovalac mašinom za rotolijev polimera
Rukovalac mašinom za rupičanje kožnih dijelova
Rukovalac mašinom za sastavljanje kablova i užadi
Rukovalac mašinom za sastavljanje madraca
Rukovalac mašinom za skidanje mesine
Rukovalac mašinom za sljepljiivanje kutnih spojeva drveta
Rukovalac mašinom za sljepljivanje uskih strana drveta
Rukovalac mašinom za struganje kože
Rukovalac mašinom za šišanje tekstila
Rukovalac mašinom za štampanje tekstila
Rukovalac mašinom za valjanje tekstila
Rukovalac mašinom za vezenje
Rukovalac mašinom za zakivanje eksera
Rukovalac mašinskim makazama za rezanje metala
Rukovalac mehanizacijom na površinskoj eksploataciji
Rukovalac mehanizacijom u šumarstvu
Rukovalac mješalicom za granulat plastike
Rukovalac mlinom za gumu
Rukovalac mlinom za hemikalije
Rukovalac mlinom za papirnu smjesu
Rukovalac mlinom za plastiku
8160
8160
8160
8189
8189
8343
8156
8143
8189
8141
8182
8182
8182
8182
8189
8189
8131
8181
8131
8131
8121
8114
8189
8189
8182
8182
8343
8343
8111
8143
8143
8143
8153
8182
8182
8113
8113
8113
8160
8160
8112
8160
8131
8160
8131
8113
8113
7523
8181
8113
Rukovalac mlinom za začine
Rukovalac mlinskim sitima
Rukovalac mlinskim valjcima
Rukovalac motorom s unutrašnjim sagorjevanjem
Rukovalac motorom s unutrašnjim sagorjevanjem,specijalizirani
Rukovalac obalnim dizalicama
Rukovalac obućarskim mašinama
Rukovalac ofsetnom štamparskom mašinom
Rukovalac opremom u zabavnom parku
Rukovalac opremom za doradu gumenih proizvoda
Rukovalac parnim kotlovima sa automatskom komandom,specijalizirani
Rukovalac parnim kotlovima sa mehaniziranim loženjem,specijalizirani
Rukovalac parnim kotlovima sa ručnim loženjem
Rukovalac parnim mašinama
Rukovalac parnim turbinama
Rukovalac parnim turbinama,specijalizirani
Rukovalac peći za cement
Rukovalac peći za fritu
Rukovalac peći za gips
Rukovalac peći za kreč
Rukovalac pećima za prerađivanje metala
Rukovalac pilom za kamen
Rukovalac plinskim turbinama
Rukovalac plinskim turbinama,specijalizirani
Rukovalac pokretnim parnim kotlovima
Rukovalac pokretnim parnim kotlovima,specijalizirani
Rukovalac pokretnom dizalicom
Rukovalac pomičnim mostom
Rukovalac pomoćne jamske mehanizacije
Rukovalac pomoćnim knjigovezačkim mašinama
Rukovalac pomoćnom mašinom u kartonaži
Rukovalac pomoćnom štamparskom mašinom
Rukovalac posebnim mašinama za šivanje odjeće
Rukovalac postrojenja kondenzacije
Rukovalac postrojenja kondenzacije, specijalizirani
Rukovalac postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za dobivanje glutena
Rukovalac postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa
Rukovalac postrojenjem za drobljenje rude i kamena
Rukovalac postrojenjem za ekstrakciju šećera
Rukovalac postrojenjem za farmaceutske proizvode,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za filtriranje šećernog sirupa
Rukovalac postrojenjem za hidratizaciju kreča
Rukovalac postrojenjem za hidrološka bušenja
Rukovalac postrojenjem za istraživanje bušotina,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za izbjeljivanje, dimljenje i patiniranje drveta
Rukovalac postrojenjem za izradu staklenih vlakana
Rukovalac postrojenjem za karotažne radove,specijalizirani
8131
8160
8112
7523
8131
8112
8131
8189
8160
8160
8113
8160
8181
8189
8189
8160
8160
8160
8160
8160
8113
8183
8183
8113
8113
8113
8160
8171
8160
8112
8160
8189
8160
8160
8160
8131
8131
8189
8131
8160
8160
8121
7523
8142
7523
8172
8172
7523
8172
8342
Rukovalac postrojenjem za kozmetičke proizvode,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za kristalizaciju
Rukovalac postrojenjem za mljevenje rude i kamena
Rukovalac postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo
Rukovalac postrojenjem za oplemenjivanje gasa,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina
Rukovalac postrojenjem za peraća sredstva,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za pranje cisterni
Rukovalac postrojenjem za preradu meda
Rukovalac postrojenjem za preradu mlijeka
Rukovalac postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida
Rukovalac postrojenjem za pripremu kafe,kafovine,instanta i čajeva
Rukovalac postrojenjem za pripremu keramičke mase
Rukovalac postrojenjem za pripremu vode
Rukovalac postrojenjem za pročišćavanje vode
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju mliječne dječije hrane
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju piva
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju sirćeta
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata
Rukovalac postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za punjenje boca
Rukovalac postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom
Rukovalac postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za radove sa tekućim azotom u bušotini,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za rafiniranje škroba
Rukovalac postrojenjem za razvlaknjivanje drveta
Rukovalac postrojenjem za rezanje šećerne repe
Rukovalac postrojenjem za separaciju
Rukovalac postrojenjem za separaciju škroba
Rukovalac postrojenjem za spaljivanje otpadaka
Rukovalac postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih sredstava
Rukovalac postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca
Rukovalac postrojenjem za tekući šećer
Rukovalac postrojenjem za transport gasa
Rukovalac postrojenjem za usitnjavanje hemikalija
Rukovalac postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju
Rukovalac postrojenjima u preradi nafte
Rukovalac postrojenjima za preradu kafe,kakaoa,dodataka jelima i čajeva
Rukovalac prehrambenim mašinama
Rukovalac presom za metale
Rukovalac presom za obljepljivanje rubova
Rukovalac presom za polimere
Rukovalac presom za sljepljivanje drvenih ploha
Rukovalac presom za sljepljivanje drvenih vlakana
Rukovalac presom za sljepljivanje iverja i ploča
Rukovalac presom za sljepljivanje rubova drveta
Rukovalac presom za utiskivanje ornamenata u drvo
Rukovalac pretovarnim mašinama za beton
8121
8121
8121
8113
8113
8113
8189
8189
8189
8189
8131
8343
8111
8113
8131
8160
8131
8143
8111
8131
8131
8153
8153
8156
8153
8156
8153
8143
8154
8121
8121
7523
8131
8343
8189
8189
8131
7523
8114
8131
8122
8142
8122
8121
8122
8122
8131
8114
8131
8141
Rukovalac procesnih linija za prerađivanje metala
Rukovalac procesnih mašina i uređaja za dobijanje metala
Rukovalac procesnih mašina za toplotnu obradu metala
Rukovalac proizvodnim postrojenjem za naftu i gas,specijalizirani
Rukovalac proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i gas
Rukovalac proizvodno-otpremnim sistemom za naftu i gas,specijalizirani
Rukovalac pumpama
Rukovalac pumpnih stanica,specijalizirani (osim nafte i prirodnog gasa)
Rukovalac rashladnim postrojenjem
Rukovalac rashladnim postrojenjem, specijalizirani
Rukovalac reaktorskim postrojenjem za proizvodnju hemikalija
Rukovalac rudarskim izvoznim postrojenjem
Rukovalac rudarskim postrojenjem
Rukovalac samopokretnom bušilicom
Rukovalac separatorom za hemikalije
Rukovalac silosnim uređajima
Rukovalac sitima za hemikalije
Rukovalac sitoštamparskom mašinom
Rukovalac sjekaćicom kamena
Rukovalac sterilizatorom
Rukovalac sušarom za hemikalije
Rukovalac šivaćim mašinama za tapetariju
Rukovalac šivaćim poluautomatom i automatom
Rukovalac šivaćom mašinom za kožnu galanteriju
Rukovalac šivaćom mašinom za kožu
Rukovalac šivaćom mašinom za obuću
Rukovalac šivaćom mašinom za tekstil
Rukovalac štamparskom mašinom
Rukovalac tekstilnom presom
Rukovalac tokarilicom metala
Rukovalac topioničkim pećima
Rukovalac tračnom pilom
Rukovalac transportnim gasnim sistemom,specijalizirani
Rukovalac transportnom trakom
Rukovalac uklopnim postrojenjem
Rukovalac uklopnim postrojenjem,specijalizirani
Rukovalac urađejem za mješanje hemikalija
Rukovalac uređajem za bojanje i lakiranje drveta
Rukovalac uređajem za azbestnocementne proizvode
Rukovalac uređajem za bitumensko-katranske proizvode
Rukovalac uređajem za bruniranje
Rukovalac uređajem za ekspandiranje polimera
Rukovalac uređajem za elektrolizu
Rukovalac uređajem za elektrozavarivanje
Rukovalac uređajem za eloksiranje
Rukovalac uređajem za fosfatiziranje metala
Rukovalac uređajem za frakcijsku destilaciju drveta
Rukovalac uređajem za gipsane ploče
Rukovalac uređajem za granuliranje hemikalija
Rukovalac uređajem za gumiranje
8171
8160
8171
8171
8114
8114
8132
8121
8114
8131
8121
8131
8113
7523
7523
8131
8142
8114
8160
8122
8131
8160
8160
8131
8122
8122
8121
8189
8122
8160
8141
8171
8142
8181
8171
8171
8131
8114
8131
8132
8132
8132
8132
8131
8131
8189
8131
8131
8131
8131
Rukovalac uređajem za hidriranje pulpe
Rukovalac uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda
Rukovalac uređajem za iskuhavanje drveta
Rukovalac uređajem za izbjeljivanje celuloze
Rukovalac uređajem za izradu betonskih građevinskih elemenata
Rukovalac uređajem za izradu betonskih proizvoda
Rukovalac uređajem za izradu fotografija
Rukovalac uređajem za izradu metalne galanterije
Rukovalac uređajem za izradu proizvoda od porobetona
Rukovalac uređajem za izradu šibica
Rukovalac uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina
Rukovalac uređajem za kalciniranje
Rukovalac uređajem za karotažne radove
Rukovalac uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drveta
Rukovalac uređajem za kondicioniranje drveta
Rukovalac uređajem za kuhanje hemikalija
Rukovalac uređajem za lijevanje polimera
Rukovalac uređajem za mješanje betona
Rukovalac uređajem za obradu mlijeka
Rukovalac uređajem za odmašćivanje metala
Rukovalac uređajem za otapanje hemikalija
Rukovalac uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda
Rukovalac uređajem za pasterizaciju mlijeka
Rukovalac uređajem za pirotehničke proizvode
Rukovalac uređajem za pjeskarenje metala
Rukovalac uređajem za plastificiranje metala
Rukovalac uređajem za poliranje metala
Rukovalac uređajem za pranje vozila
Rukovalac uređajem za premazivanje metala
Rukovalac uređajem za preradu duhana
Rukovalac uređajem za preradu gumenih proizvoda
Rukovalac uređajem za preradu otpadnog luga
Rukovalac uređajem za preradu plastike
Rukovalac uređajem za pripremu glazure
Rukovalac uređajem za pripremu ljepila za papir
Rukovalac uređajem za pripremu papirne mase
Rukovalac uređajem za pripremu smjese za šibice
Rukovalac uređajem za proizvode iz polimernog betona
Rukovalac uređajem za proizvodnju eksploziva
Rukovalac uređajem za proizvodnju fotografskih filmova
Rukovalac uređajem za proizvodnju fotografskih ploča
Rukovalac uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda
Rukovalac uređajem za proizvodnju fotohemikalija
Rukovalac uređajem za proizvodnju linoleuma
Rukovalac uređajem za proizvodnju olovaka
Rukovalac uređajem za proizvodnju silicijskih ploča
Rukovalac uređajem za proizvodnju streljiva
Rukovalac uređajem za proizvodnju streljiva,specijalizirani
Rukovalac uređajem za proizvodnju svijeća
Rukovalac uređajem za proizvodnju školskog pribora
8172
8132
8121
8122
8219
7523
8131
8131
8122
8141
8121
8343
8350
8143
8143
8143
8113
8160
8121
8160
8160
8160
8131
8181
8160
8160
8131
8131
8160
8160
8113
8160
8160
8160
8160
8160
8131
8160
8160
8343
8189
8343
7523
8172
7523
8343
8189
8189
8183
8159
Rukovalac uređajem za prosijavanje,razvrstavanje i natresanje drveta
Rukovalac uređajem za razvijanje filmova
Rukovalac uređajem za rezanje plamenom
Rukovalac uređajem za sačmarenje metala
Rukovalac uređajem za sastavljanje kliznih zatvarača
Rukovalac uređajem za savijanje drveta
Rukovalac uređajem za sintezu hemikalija
Rukovalac uređajem za suhu destilaciju drveta
Rukovalac uređajem za uranjanje metala
Rukovalac uređajem za vulkaniziranje
Rukovalac uređajem za zavarivanje plamenom
Rukovalac uređajima brane
Rukovalac uređajima na palubi platforme
Rukovalac uređajima u hemigrafiji
Rukovalac uređajima u reprofotografiji
Rukovalac uređajima u slovoljevaonici
Rukovalac uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini
Rukovalac uređajima za izradu kobasica
Rukovalac uređajima za izvlačenje žice
Rukovalac uređajima za obradu ječma i slada
Rukovalac uređajima za obradu mesa
Rukovalac uređajima za obradu ribe
Rukovalac uređajima za oplemenjivanje gasa
Rukovalac uređajima za pripremu stakla
Rukovalac uređajima za proizvodnju alkohola
Rukovalac uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića
Rukovalac uređajima za proizvodnju elektroda
Rukovalac uređajima za proizvodnju gasa
Rukovalac uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića
Rukovalac uređajima za proizvodnju kvasca
Rukovalac uređajima za proizvodnju nafte i gasa
Rukovalac uređajima za proizvodnju pića
Rukovalac uređajima za proizvodnju vina
Rukovalac uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi
Rukovalac uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća
Rukovalac uređajima za sušenje voća i povrća
Rukovalac uređajima za utovar tekućeg gasa
Rukovalac uređajima za zamrzavanje mesa i ribe
Rukovalac uređajima za zamrzavanje voća i povrća
Rukovalac uspinjačom
Rukovalac vagom
Rukovalac viljuškarom
Rukovalac višefaznim mašinama za drvo
Rukovalac višefaznom mašinom za guljenje,pilenje,iveranje
Rukovalac višefazom mašinom za obradu drveta i spajanje rubova
Rukovalac vitlom
Rukovalac vodnim turbinama
Rukovalac vodnim turbinama,specijalizirani
Rukovalac za dodavanje financijskih markica
Rukovalac za izradu pozamenterije
8183
8142
8343
1112
2411
2142
2423
2411
2619
2149
2421
2619
2411
2423
2149
3123
3413
4214
4311
9331
2622
2622
2632
2632
2632
2632
2621
2131
2145
2144
2631
2153
2632
2633
2165
2632
2142
2141
2145
2633
2632
2144
2146
2112
2633
2619
2512
2146
2632
2141
Rukovalac za obilježavanje robe
Rukovalac za toplo oblikovanje polimera
Rukovalac žičarom
Rukovodilac vladinog ureda
Rukovodilac finansijskih poslova
Rukovodilac gradnje
Rukovodilac kadrovskih poslova
Rukovodilac knjigovodstvenih poslova
Rukovodilac općih i pravnih poslova
Rukovodilac poslova pretovara
Rukovodilac poslovnice nabave i prodaje
Rukovodilac protokola
Rukovodilac računovodstva i finansija
Rukovodilac službe za zaštitu
Rukovodilac špeditersko-agencijskih poslova
Rukоvоdilаc grаdilištа
Sakristan
Sakupljač i naplaćivač dugova
Saldakontist
Samaraš
Samostalni bibliotečki istraživač
Samostalni informacijski istraživač
Samostalni istražitelj kriminalist
Samostalni istražitelj kriminolog
Samostalni istraživač antropolog
Samostalni istraživač arheolog
Samostalni istraživač arhivistike
Samostalni istraživač biologije
Samostalni istraživač biotehnologije
Samostalni istraživač brodograđevinarstva
Samostalni istraživač ekonomskih nauka
Samostalni istraživač elektronike, telekomunikacija i automatike
Samostalni istraživač etnolog
Samostalni istraživač filozofije
Samostalni istraživač geodezije
Samostalni istraživač geograf
Samostalni istraživač građevinarstva
Samostalni istraživač grafičke tehnologije
Samostalni istraživač hemijske tehnologije
Samostalni istraživač historije
Samostalni istraživač komunikolog
Samostalni istraživač mašinstva
Samostalni istraživač metalurgije
Samostalni istraživač meteorologije
Samostalni istraživač politologije
Samostalni istraživač pravnih nauka
Samostalni istraživač računarstva
Samostalni istraživač rudarstva
Samostalni istraživač sociolog
Samostalni istraživač tekstilne tehnologije
2132
2132
2633
2164
2359
2250
2151
2112
2411
2421
2263
2263
3257
4323
5412
4323
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2352
2341
2342
2643
2643
2643
4322
4322
4322
8212
8212
8212
8211
8219
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8219
8219
8219
8219
Samostalni istraživač u agronomiji
Samostalni istraživač u šumarstvu
Samostalni istraživač umjetnosti
Samostalni istraživač urbanizma
Samostalni istraživač vaspitnih nauka
Samostalni istraživač veterine
Samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektromašinstvo
Samostalni prognostičar vremena
Samostalni računovođa
Samostalni stručni saradnik u poslovnim i srodnim djelatnostima
Sanitarni inspektor
Sanitarni inženjer
Sanitarni tehničar
Saobraćajni disponent
Saobraćajni policajac
Saobraćajni tehničar
Saradnik prevodioca za francuski jezik
Saradnik prevodioca za francuski jezik sa poznavanjem arapskog jezika
Saradnik prevodioca za francuski jezik sa poznavanjem latinskog jezika
Saradnik prevodioca za njemački jezik
Saradnik prevodioca za njemački jezik sa poznavanjem arapskog jezika
Saradnik prevodioca za njemački jezik sa poznavanjem latinskog jezika
Saradnik prevodioca za ruski jezik
Saradnik prevodioca za ruski jezik sa poznavanjem arapskog jezika
Saradnik prevodioca za ruski jezik sa poznavanjem latinskog jezika
Saradnik (pomoćnik) stručnjaka za specijalno vaspitanje i obrazovanje
Saradnik (pomoćnik) u nastavi u osnovnoj školi
Saradnik (pomoćnik) vaspitača predškolske djece
Saradnik prevodioca za engleski jezik
Saradnik prevodioca za engleski jezik sa poznavanjem arapskog jezika
Saradnik prevodioca za engleski jezik sa poznavanjem latinskog jezika
Saradnik za analiziranje i planiranje proizvodnih procesa
Saradnik za logistiku
Saradnik za organizaciju posla
Sastavljač akumulatora
Sastavljač aparata za domaćinstvo
Sastavljač baterija
Sastavljač dizalica
Sastavljač drvenih proizvoda
Sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova
Sastavljač elektroinstalacijskog materijala
Sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova
Sastavljač elektromotora
Sastavljač elektronske opreme
Sastavljač elektronskih sklopova
Sastavljač elektrožičanih snopova
Sastavljač građevinske stolarije
Sastavljač gumenih proizvoda
Sastavljač kartonskih proizvoda
Sastavljač kožnih proizvoda
8212
8211
8211
8219
8219
8211
8219
8219
8211
8211
8219
8211
8219
8212
8212
8212
8131
8212
8219
8212
8212
8211
2641
7523
2421
2619
1114
1112
2619
1114
2635
2359
2619
2421
2431
2642
2412
2351
2424
2422
2432
2424
2421
2421
2421
2351
2351
2431
3322
2423
Sastavljač malih transformatora
Sastavljač mašina
Sastavljač mašinskih pribora
Sastavljač metalnih proizvoda
Sastavljač metalnog namještaja
Sastavljač motora
Sastavljač naočala
Sastavljač papirnatih proizvoda
Sastavljač parnih kotlova
Sastavljač parnih turbina
Sastavljač plastičnih proizvoda
Sastavljač plinskih turbina
Sastavljač proizvoda od različitih materijala
Sastavljač računarske opreme
Sastavljač rasvjetnih tijela
Sastavljač sijalica
Sastavljač streljiva, specijalizirani
Sastavljač štampanih ploča
Sastavljač tekstilnih proizvoda
Sastavljač telefonskog aparata
Sastavljač telekomunikacijske opreme
Sastavljač vozila
Satiričar
Savijač drveta u kalupu
Savjetnik direktora
Savjetnik kantonalnog suda
Savjetnik komore
Savjetnik ministra
Savjetnik općinskog suda
Savjetnik predsjednika političke stranke
Savjetnik socijalne pomoći
Savjetnik u vaspitno obrazovnom zavodu
Savjetnik vrhovnog suda
Savjetnik za ekonomiku domaćinstva
Savjetnik za istraživanje tržišta
Savjetnik za kulturno-umjetničke programe
Savjetnik za nekretnine
Savjetnik za obrazovanje osoba sa posebnim potrebama
Savjetnik za odbranu
Savjetnik za odbranu i sigurnost
Savjetnik za odnose sa javnosti
Savjetnik za osobnu i poslovnu uspješnost
Savjetnik za patente
Savjetnik za poduzetništvo
Savjetnik za poslovanje
Savjetnik za predmetno područje
Savjetnik za predškolsko vaspitanje
Savjetnik za prodajne metode
Savjetnik za prodaju
Savjetnik za profesionalno informiranje
2431
2413
2351
2423
2269
2423
2133
2269
2269
2165
2641
2651
2166
3435
2114
1112
3359
1112
1114
2619
1114
1112
3359
1112
1112
3343
1112
1114
1114
1112
1212
1112
1112
1112
1114
1112
1112
1112
1212
1112
4120
3214
7224
7412
7421
7312
7311
7233
7233
7311
Savjetnik za promotivne metode
Savjetnik za proračune
Savjetnik za razrednu nastavu
Savjetnik za studentska pitanja
Savjetnik za veterinarstvo
Savjetnik za zapošljavanje
Savjetnik za zaštitu životne sredine
Savjetnik za zdravstveno osiguranje
Savjetnik za zdravstvo
Savjetnik zemljišno-informacijskog sistema
Scenarist
Scenograf
Scenski dizajner
Scenski tehničar
Seizmolog
Sekretar diplomatsko konzularnog predstavništva
Sekretar društva
Sekretar gradskog vijeća
Sekretar humanitarne organizacije
Sekretar kabineta funkcionera
Sekretar komore
Sekretar ministarstva
Sekretar mjesnog ureda
Sekretar okružnog tužilaštva
Sekretar općinskog vijeća
Sekretar organizacije
Sekretar parlamenta / skupštine
Sekretar političke stranke
Sekretar poslovne interesne organizacije
Sekretar pravobranilaštva
Sekretar preduzeća
Sekretar radnog tijela parlamenta / skupštine
Sekretar radnog tijela vlade
Sekretar republičkog tužilaštva
Sekretar sindikata
Sekretar Skupštine grada
Sekretar Skupštine kantona
Sekretar Skupštine opštine
Sekretar ustanove
Sekretar Vlade entiteta
Sekretarica
Servis ortopedskih i drugih zdravstvenih pomagala
Serviser dijamantnih pila
Serviser električnih aparata i opreme
Serviser elektronskih uređaja i opreme
Serviser muzičkih instrumenata
Serviser optičke opreme
Serviser plinskih uređaja
Serviser plinskih uređaja,specijalizirani
Serviser preciznih naprava i opreme
7233
7233
7522
7233
7233
7422
7233
7233
7233
2636
7513
8160
2522
2519
7322
9215
6113
8350
3152
4321
4321
9329
4321
4321
4321
8312
4214
7513
7321
7512
7512
2643
2651
2651
2651
2651
7132
7132
7321
4312
4416
4323
4322
4313
4416
4312
4322
4110
4211
4322
Serviser ručnog alata
Serviser ručnog alata,specijalizirani
Serviser sportske opreme
Serviser šivaćih mašina
Serviser šivaćih mašina,majstor
Serviser terminalskih aparata kod pretplatnika
Serviser uređaja za točenje goriva
Serviser uređaja za točenje goriva,specijalizirani
Serviser vatrogasnih aparata
Sinđel
Sirar
Sirar, industrijski
Sistem inženjer
Sistem programer
Sitoštampar
Sjekač šiba i trske
Sjemenar
Skelar
Skiper
Skladišni dispečer
Skladišni manipulant
Skladišni radnik
Skladišni službenik
Skladištar
Skladištar alata
Skretničar
Skupljač priloga za dobrotvorne svrhe
Sladoledar
Slagač na računskom terminalu
Slastičar
Slastičar,majstor
Slavista
Slikar
Slikar crtanog filma
Slikar grafičar
Slikar naivac
Slikar proizvedene robe
Slikar vozila
Slovoslagač
Službenik deviznog poslovanja
Službenik kadrovskih poslova
Službenik lučke kapetanije
Službenik nabave
Službenik obračuna plaća
Službenik općih poslova
Službenik platnog prometa
Službenik prodaje
Službenik protokola
Službenik u agenciji za platni promet na šalteru
Službenik u distribuciji
4311
4110
4211
4222
4312
4415
4110
4221
4312
4419
4312
3331
3252
3344
3355
9613
8182
3521
2149
3521
3119
3521
9112
7131
7131
2351
3412
2635
2635
2635
2635
2635
3353
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2632
2512
6129
9311
2652
5311
5311
Službenik u knjigovodstvu
Službenik za administrativno-tehničke poslove
Službenik za bankomatsku mrežu
Službenik za informacije
Službenik za izračunavanje
Službenik za kopiranje dokumenata
Službenik za likvidaciju naknada
Službenik za organizaciju putovanja
Službenik za osiguranje
Službenik za posredništvo sa nekretninama
Službenik za vrijednosne papire
Službenik zbirnog prometa
Službеnik infоrmisаnjа u zdrаvstvu
Službеnik mеdicinskоg оsigurаnjа
Službеnik оbаvеštајno-sigurnosne službе
Smećar
Smjenovođa u TE
Snimatelj slike
Snimatelj slike i zvuka
Snimatelj trika
Snimatelj vremena i pokreta
Snimatelj zvuka
Sobarica
Soboslikar i moler
Soboslikar i moler,majstor
Socijalni pedagog
Socijalni radnik
Socijalni radnik u centru
Socijalni radnik u domu
Socijalni radnik u obrazovanju
Socijalni radnik u pravosuđu
Socijalni radnik u zdravstvu
Socijalni radnik za ostvarivanje prava
Socijalni radnik za rad sa hendikepiranim osobama
Socijalni radnik za rad sa materijalno ugroženim osobama
Socijalni stručnjak
Socijalni stručnjak u centru
Socijalni stručnjak u domu
Socijalni stručnjak u obrazovanju
Socijalni stručnjak u pravosuđu
Socijalni stručnjak u zdravstvu
Socijalni stručnjak za rad sa hendikepiranim osobama
Socijalni stručnjak za rad sa materijalno ugroženim osobama
Sociolog
Softwer inženjer
Sokolar
Solanski radnik
Solo pjevač
SOS majka
SOS teta
8212
5411
5414
5113
2656
8350
3421
1431
2634
3422
3422
5113
7313
7315
7315
7315
7315
7315
7315
5311
0210
0210
2659
2120
2120
2120
2120
2120
2120
4312
1212
4131
4131
7522
5111
5111
5111
6121
3142
9212
3142
7522
7522
7115
7115
7522
7522
7522
7522
7522
Spajač elektrotehničkih elemenata
Spasilac iz požara
Spasilac iz vode
Speleološki vodič
Spiker
Splavar
Sportista
Sportski direktor
Sportski psiholog
Sportski sudac
Sportski trener
Sportski vodič
Srmar
Staklar
Staklarski poslovođa
Staklobrusač
Stakloduvač
Stakloduvač,specijalizirani
Staklorezac
Staratelj
Stariji vodnik
Stariji vodnik I. klase
Statista
Statističar
Statističar demograf
Statističar istraživač
Statističar matematičar
Statističar metodolog
Statističar samostalni istraživač
Statistički službenik
Stečajni upravnik
Stenodaktilograf
Stenograf
Stilar,dekorni i umjetnički majstor
Stjuard / stjuardesa na aerodromu
Stjuard / stjuardesa na brodu
Stjuard / stjuardesa u avionu
Stočar
Stočarski poslovođa
Stočarski radnik
Stočarski tehničar
Stolar
Stolar stilskog namještaja
Stolar za scensku opremu
Stolar za scensku opremu,specijalizirani
Stolar za šablone
Stolar,dekorni i umjetnički
Stolar,majstor
Stolar,ortopedski
Stolar,ortopedski specijalizirani
7522
3251
9629
5413
2222
3314
3314
3314
3314
2619
2619
3411
2619
2421
2619
2619
2619
2619
3412
2351
2351
2351
2422
2133
2133
2221
2411
2411
2411
2612
2612
2612
2612
2612
2612
2612
2643
3411
2659
7516
7521
2636
8350
4221
4213
3434
1324
7531
7531
4413
Stolar,specijalizirani za izradu šablona i prototipova
Stomatološka sestra
Stražar
Stražar u zatvoru
Stručna bаbica
Stručni saradnik (asistent) za finansijske planove i analize
Stručni saradnik (asistent) za proračune i prikaze u osiguranju
Stručni saradnik (asistent) za računovodstvene proračune i prikaze
Stručni saradnik (asistent) za statističke proračune i prikaze
Stručni saradnik kontonalnog suda
Stručni saradnik općinskog suda
Stručni saradnik u pravosudnim organima
Stručni saradnik vrhovnog suda
Stručni saradnik za analitičko-planske poslove
Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Stručni saradnik za kadrovske poslove
Stručni saradnik za normativne poslove
Stručni saradnik za poslove javnih nabavki
Stručni saradnik za rad sa mladima
Stručnjak za metodiku u obrazovnim područjima
Stručnjak za obrazovne tehnologije
Stručnjak za razvoj vaspitno-obrazovnog programa
Stručnjak za strateško planiranje
Stručnjak za upravljanje energijom i vodom
Stručnjak za upravljanje otpadom
Stručnjak za zdravstvenu njegu
Stučni saradnik za likvidaciju računa i naknada
Stučni saradnik-instruktor za kontrolu obračuna i naplate
Stučni saradnik-instruktor za računovodstvene poslove
Sudija kantonalnog - oblasnog suda
Sudija okružnog suda
Sudija općinskog suda
Sudija prekršajnog suda
Sudija Ustavnog suda na nivou države
Sudija Ustavnog suda na nivou entiteta
Sudija Vrhovnog suda
Sudski tumač
Sudski zapisničar
Sufler
Sušilac duvana
Sušitelj drveta
Svećenik
Svjetioničar
Šalterski službenik putničke agencije
Šalterski službenik zalagaonice
Šef kuhinje
Šef željezničkoga saobraćaja
Šeširdžija
Šeširdžija, majstor
Šifrant
9622
7533
7533
7533
7533
7533
7533
7533
7533
7533
2351
2359
2634
3331
3331
4323
7322
7322
7322
7322
7322
7321
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7312
7312
7112
2132
9215
3143
6210
6210
9215
6210
6210
6210
8341
6210
4225
7534
7534
7534
7534
7534
3119
Šinter
Šivač
Šivač gornjih dijelova obuće
Šivač kože
Šivač krzna
Šivač krzna i kože
Šivač lake konfekcije
Šivač podstave obuće
Šivač tekstila
Šivač teške konfekcije
Školski inspektor
Školski laborant
Školski psiholog
Špediter
Špediterski carinski deklarant
Špeditersko-agencijski službenik
Štampar
Štampar na metalu
Štampar na plastici
Štampar na tekstilu
Štampar višebojnih otisaka u štampi
Štamparski graver,specijalizirani
Štamper nijanser štamparskih boja
Štamper probnih otisaka
Štamper višebojnih otisaka
Štamper višebojnih otisaka u bakroštampi
Štamper višebojnih otisaka u fleksoštampi
Štamper višebojnih otisaka u knjigoštampi
Štamper višebojnih otisaka u ofsetu
Štimer harmonike
Štimer klavira
Štukater
Šumarski inspektor
Šumarski radnik
Šumarski tehničar
Šumski mjerač drveta
Šumski poslovođa
Šumski putar
Šumski radnik na destilaciji drveta tradicionalnom tehnikom
Šumski rasadničar
Šumski sjekač
Šumski traktorist
Šumski uzgajivač
Šаltеrski službеnik zа priјеm zahtjevа
Tapetar
Tapetar dekorater
Tapetar namještaja
Tapetar vozila
Tapetar, majstor
Tapetarski tehničar
3331
3116
3111
3119
3116
3116
3116
4323
3111
3114
3114
3114
3114
3116
3111
3119
3111
3116
3111
3111
3111
3119
3119
3116
3119
3119
3258
3111
3119
3116
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3113
3114
3114
3115
3115
3115
3115
3115
Tarifer
Tehničar agrohemikalija
Tehničar analize namirnica
Tehničar bitumensko katranskih proizvoda
Tehničar boja i lakova
Tehničar celuloze
Tehničar dijetetske proizvodnje
Tehničar drumskog saobraćaja
Tehničar elektrohemijskih sistema
Tehničar elektroničar za računare
Tehničar elektronike
Tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje
Tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje
Tehničar farmaceutskih proizvoda
Tehničar farmaceutskih sistema
Tehničar finalne prerade drveta
Tehničar fizikalni
Tehničar fotografskih proizvoda
Tehničar geoelektričnih mjerenja
Tehničar geofizičkog istraživanja ležišta
Tehničar geološkog istraživanja ležišta
Tehničar grafičke dorade
Tehničar grafički urednik
Tehničar gumarstva
Tehničar hemigrafije i reprofotografije
Tehničar hidraulike i pneumatike
Теhničаr hitnе mеdicinske pоmоći
Tehničar interpretacije geofizičkih podataka
Tehničar keramike
Tehničar konditorske proizvodnje
Tehničar konstruktor alatnih mašina
Tehničar konstruktor aparata za domaćinstvo
Tehničar konstruktor brodskih mašina
Tehničar konstruktor cjevovoda
Tehničar konstruktor cjevovoda i armature
Tehničar konstruktor dijelova metalnih konstrukcija
Tehničar konstruktor dijelova plovnih sredstava
Tehničar konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike
Tehničar konstruktor dijelova pružnih vozila
Tehničar konstruktor dijelova uređaja i kalupa
Tehničar konstruktor dizalica
Tehničar konstruktor drumskih vozila
Tehničar konstruktor električnih proizvoda
Tehničar konstruktor elektronskih proizvoda
Tehničar konstruktor energetskoelektronskih uređaja
Tehničar konstruktor gasne mreže
Tehničar konstruktor klasičnog naoružanja
Tehničar konstruktor limenih dijelova
Tehničar konstruktor mašina za građevinarstvo i industrijski transport
Tehničar konstruktor mašinskih dijelova
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3522
3115
3115
3116
3111
3111
3117
3117
4323
3115
3115
3111
3252
3113
3117
3116
3111
3119
3111
3116
3116
3119
3111
3114
3119
3141
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3134
3116
3117
3116
3116
3117
3116
Tehničar konstruktor plovnih sredstava
Tehničar konstruktor poljoprivrednih mašina
Tehničar konstruktor posuda pod pritiskom
Tehničar konstruktor procesne opreme
Tehničar konstruktor proizvoda precizne mehanike
Tehničar konstruktor pumpi i kompresora
Tehničar konstruktor rashladnih uređaja
Tehničar konstruktor složenih alata i uređaja
Tehničar konstruktor šinskih vozila
Tehničar konstruktor šivaćih mašina
Tehničar konstruktor tekstilnih mašina
Tehničar konstruktor telekomunikacijskih uređaja
Tehničar konstruktor turbina
Tehničar konstruktor uređaja za zavarivanje
Tehničar kozmetičkih proizvoda
Tehničar laboratorijske kontrole
Tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena
Tehničar lijevanja crne metalurgije
Tehničar lijevanja obojenih metala
Tehničar logistike i špedicije
Tehničar mašinski konstruktor
Tehničar mašinski konstruktor detaljist
Tehničar matematički
Теhničаr mеdicinskih dоsiјеа
Tehničar mehatronike
Tehničar metalurgije
Tehničar mlinarstva i prerade brašna
Tehničar obrade geofizičkih podataka
Tehničar obrade kamena
Tehničar okeanografije
Tehničar papirske tehnologije
Tehničar pigmenata
Tehničar pletenja
Tehničar polimera
Tehničar poštanskog saobraćaja
Tehničar predenja
Tehničar preparator životinja i biljaka
Tehničar prerade duhana
Tehničar prerade kave, kavovina i čajeva
Tehničar prerade mesa i ribe
Tehničar prerade polimera
Tehničar prerade voća, povrća i sokova
Tehničar pripreme i obrade vode
Теhničаr prоcеsа rаfinisаnjа
Tehničar proizvodnje biljnih ulja
Tehničar proizvodnje crne metalurgije
Tehničar proizvodnje enzima
Tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića
Tehničar proizvodnje obojenih metala
Tehničar proizvodnje piva
3116
3116
3116
3116
3116
3112
3111
3139
3112
2265
2265
3111
3116
3119
3119
3119
4323
3111
3116
4323
3522
3119
3117
3114
3113
3119
3114
3115
3119
3117
3521
3119
3119
3114
3119
3117
3115
3115
3119
3119
3113
3512
3119
3116
3259
3117
3512
4323
3114
3512
Tehničar proizvodnje stočne hrane
Tehničar proizvodnje šećera
Tehničar proizvodnje škroba
Tehničar proizvodnje vina
Tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka
Tehničar prostornog planiranja
Tehničar radioloških sistema
Tehničar robota
Tehničar rudarski mjernik
Tehničar savjetodavac za dijetnu ishranu
Tehničar savjetodavac za zdravu ishranu
Tehničar seizmičkih mjerenja
Tehničar sredstava za pranje
Tehničar staklarstva
Tehničar tiska
Tehničar tkanja
Tehničar unutrašnjeg transporta
Tehničar vojno hemijskih sistema
Tehničar vojnohemijskih proizvoda
Tehničar vuče
Tehničar za brodske telekomunikacije
Tehničar za drvo
Tehničar za eksploataciju kamena
Tehničar za elektronske proizvode
Tehničar za elektrotehniku
Tehničar za emajle i glazure
Tehničar za energetskoelektronske uređaje
Tehničar za gradnju plovnih sredstava
Tehničar za građevinske materijale
Tehničar za izgradnju sabirnih sistema za naftu i plin
Tehničar za izvođenje programa
Tehničar za kožarstvo
Tehničar za kožnu galanteriju
Tehničar za medicinske elektronske uređaje
Tehničar za mehatroniku
Tehničar za mjerenja nafte i plina
Tehničar za obradu deformacijom
Tehničar za obradu odvajanjem čestica
Tehničar za obuću
Tehničar za odjeću
Tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda
Tehničar za održavanje programa
Tehničar za održavanje pruga
Tehničar za organske sinteze
Tehničar za ortopednu tehniku
Tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi
Tehničar za pomoć korisniku
Tehničar za pretovar
Tehničar za procesnu automatiku
Tehničar za programiranje
3113
3119
3117
3117
3114
3114
3117
3521
4419
4323
3155
3513
4323
3522
3522
3117
3114
3522
3115
3251
3521
3522
3142
3116
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
1321
3118
3119
3115
3115
7231
2641
3119
2433
2434
2434
3119
2145
2151
2145
2145
2151
2145
Tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda
Tehničar za proizvodnju leća
Tehničar za proizvodnju nafte i plina
Tehničar za proizvodnju soli
Tehničar za računsku tehniku i automatiku
Tehničar za radio i televizijske uređaje
Tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta
Tehničar za razvijanje
Tehničar za sigurnost na radu
Tehničar za sigurnost saobraćaja
Tehničar za sigurnost vazduhoplovnog saobraćaja
Tehničar za sistemsku programsku opremu
Tehničar za tehnologiju saobraćaja
Tehničar za telekomunikacije
Tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže
Tehničar za transport plina
Tehničar za uređaje vazduhoplovne elektronike
Tehničar za vazduhoplovne telekomunikacije
Tehničar za zavarivanje
Tehničar za zubnu protetiku
Tehničar za zvučne efekte
Tehničar za željezničke telekomunikacije
Tehničar zaštite bilja
Tehničar zaštite od korozije
Tehnički crtač
Tehnički crtač za arheologiju
Tehnički crtač za arhitekturu
Tehnički crtač za brodogradnju
Tehnički crtač za elektrotehniku
Tehnički crtač za geodeziju
Tehnički crtač za građevinarstvo
Tehnički crtač za mašinstvo
Tehnički direktor u termoelektrani
Tehnički ilustrator
Tehnički kalkulant
Tehnički kontrolor drumskih vozila
Tehnički kontrolor tramvaja
Tehnički kontrolor vozila
Tehnički pisac
Tehnički saradnik za zaštitu okoline
Tehnički zastupnik prodaje
Tehnički zastupnik za prodaju informacione opreme
Tehnički zastupnik za prodaju komunikacijske opreme
Tehnolog - tehničar
Tehnolog agrohemikalija
Tehnolog automatike i elektrotehnike
Tehnolog boja i lakova
Tehnolog celuloze
Tehnolog elektrotehnike
Tehnolog famaceutskih proizvoda
2142
2145
2145
2151
2145
2146
2151
2145
2145
2144
2144
2144
2141
2145
2132
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2146
2145
2145
2146
2145
2145
2146
2145
2146
2145
2145
2145
2145
2132
2145
2132
2145
2141
2153
2145
2145
2142
2145
2145
2149
2151
2149
2145
2145
Tehnolog građevinskog održavanja
Tehnolog gumarstva
Tehnolog konditorske proizvodnje
Tehnolog kotlovskih postrojenja u TE
Tehnolog kozmetičkih proizvoda
Tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala
Tehnolog mašinskog održavanja energetskih postrojenja u TE
Tehnolog mlinarstva i prerade brašna
Tehnolog obrade otpadnih voda
Tehnolog održavanja cjevovodne mreže
Tehnolog održavanja gasne mreže
Tehnolog održavanja rudarske opreme
Tehnolog pakovanja
Tehnolog papirnih proizvoda
Tehnolog peradarstva
Tehnolog pigmenata
Tehnolog prerade duhana
Tehnolog prerade mesa i ribe
Tehnolog prerade mlijeka i mliječnih proizvoda
Tehnolog prerade polimera
Tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića
Tehnolog presovanja obojenih metala
Tehnolog pripreme i obrade vode
Tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti
Tehnolog proizvodnje crne metalurgije
Tehnolog proizvodnje enzima
Tehnolog proizvodnje gotove hrane
Tehnolog proizvodnje obojenih metala
Tehnolog proizvodnje piva
Tehnolog proizvodnje soli
Tehnolog proizvodnje stočne hrane
Tehnolog proizvodnje šećera, skroba i derivata
Tehnolog proizvodnje vina, alkohola i sirćeta
Tehnolog proizvodnje vitamina i hormona
Tehnolog ribarstva
Tehnolog sredstava za pranje i čišćenje
Tehnolog stočarstva
Tehnolog školskog pribora
Tehnolog tekstila
Tehnolog telekomunikacija
Tehnolog vojnohemijskih sistema
Tehnolog za fotografske proizvode
Tehnolog za građevinske materijale
Tehnolog za keramiku
Tehnolog za organske sinteze
Tehnolog za preciznu optiku
Tehnolog za proizvodni proces u TE
Tehnolog za promet
Tehnolog za staklarstvo
Tehnolog zaštite od korozije
2141
2141
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
4131
4223
4223
4131
4131
2636
7114
2266
2267
7124
3119
7115
7115
7115
7115
7115
9313
7316
5164
7322
7322
5414
7512
8152
8152
8152
5132
2212
7536
9520
7536
8113
3331
3230
3152
3151
6121
4211
5222
3324
2422
Tekstilni inženjer
Tekstilni inženjer - tehnolog konfekcije
Tekstilni predradnik
Tekstilni tehničar
Tekstilni tehničar - konfekcionar
Tekstilni tehničar hemijsko - oplemenjivačkog smjera
Tekstilni tehničar mašinskog smjera tkač, predioničar, pletač
Tekstilni tehničar modelar - konstruktor
Tekstilnohemijski tehničar
Telefaksist
Telefonist
Telefonist za međunarodne veze
Telegrafist
Teleprinterist
Teolog
Teracer
Terapeut za govor i gluhoću
Terapeut za poremećaje vida
Termoizolater
Termotehničar
Tesar
Tesar - parketar
Tesar - parketar,majstor
Tesar krovopokrivač
Tesar,majstor
Tesarski radnik
Tetovirač
Timaritelj u zoološkom vrtu
Tipomašinist
Tipomašinist, specijalizirani
Tjelohranitelj
Tjesteninar
Tkač
Tkač ćilima
Tkač, predioničar, pletač
Točilac pića
Toksikolog
Torbar
Torbar, prodavač
Torbar,specijalizirani
Tornjaš
Transportni agent
Тrаvаr
Treći oficir palube
Treći oficir stroja
Trener konja
Trezorist
Trgovački poslovođa
Trgovački putnik
Tržni inspektor
2643
4221
5111
5113
3119
2631
2611
7421
2352
2352
2359
2352
2352
2352
2342
2342
2352
6210
5152
3119
5151
5131
5212
9520
9520
5241
2651
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
Tumač za jezike
Turistički animator
Turistički pratioci
Turistički vodič
Turističko hotelijerski tehničar
Turizmolog
Tužilac
TV mehaničar
Učitelj djece sa razvojnim teškoćama
Učitelj mentalno retardiranih osoba
Učitelj muzike
Učitelj osoba s oštećenjem sluha
Učitelj osoba s oštećenjem vida
Učitelj osoba s poremećajima u ponašanju
Učitelj predškolske djece
Učitelj predškolske djece sa posebnim potrebama
Učitelj tjelesno invalidnih osoba
Ugljar
Ugostiteljska domaćica / domaćin
Ugostiteljski poslastičar
Ugostiteljski poslovođa
Ugostiteljski tehničar
Ulični piljаr
Ulični prodavač drugih proizvoda
Ulični prodavač hrane i pića
Umjetnički model
Umjetnički stvaralac
Univerzitetski asistent agronomije
Univerzitetski asistent arheologije
Univerzitetski asistent arhitekture i urbanizma
Univerzitetski asistent astronomije
Univerzitetski asistent biologije
Univerzitetski asistent biotehničkih nauka
Univerzitetski asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije
Univerzitetski asistent defektologije
Univerzitetski asistent dizajna
Univerzitetski asistent društveno-humanističkih nauka
Univerzitetski asistent ekonomije
Univerzitetski asistent elektrotehnike
Univerzitetski asistent etnologije
Univerzitetski asistent farmacije
Univerzitetski asistent filologije
Univerzitetski asistent filozofije
Univerzitetski asistent fizike
Univerzitetski asistent geodezije
Univerzitetski asistent geofizike
Univerzitetski asistent geografije
Univerzitetski asistent geologije
Univerzitetski asistent građevinarstva
Univerzitetski asistent grafičke tehnologije
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
Univerzitetski asistent hemije
Univerzitetski asistent hemijskog inženjerstva i tehnologije
Univerzitetski asistent historije
Univerzitetski asistent informacijskih nauka
Univerzitetski asistent kineziologije
Univerzitetski asistent kriminalistike
Univerzitetski asistent likovnih umjetnosti
Univerzitetski asistent mašinstva
Univerzitetski asistent matematike
Univerzitetski asistent medicine
Univerzitetski asistent medicinske biohemije
Univerzitetski asistent mehanike
Univerzitetski asistent metalurgije
Univerzitetski asistent muzičkih umjetnosti
Univerzitetski asistent organizacijskih nauka
Univerzitetski asistent pedagogije
Univerzitetski asistent politologije
Univerzitetski asistent prava
Univerzitetski asistent primjenjenih umjetnosti
Univerzitetski asistent prirodnih nauka
Univerzitetski asistent psihologije
Univerzitetski asistent računarstva
Univerzitetski asistent rudarstva
Univerzitetski asistent saobraćaja
Univerzitetski asistent scenskih umjetnosti
Univerzitetski asistent socijalnog rada
Univerzitetski asistent sociologije
Univerzitetski asistent stomatologije
Univerzitetski asistent šumarstva
Univerzitetski asistent tehničko -tehnoloških nauka
Univerzitetski asistent tehnologije drva
Univerzitetski asistent tekstilne tehnologije
Univerzitetski asistent teologije
Univerzitetski asistent ugostiteljstva i turizma
Univerzitetski asistent veterine
Univerzitetski asistent zaštite na radu
Univerzitetski profesor agronomije
Univerzitetski profesor arheologije
Univerzitetski profesor arhitekture i urbanizma
Univerzitetski profesor astronomije
Univerzitetski profesor biologije
Univerzitetski profesor biotehničkih nauka
Univerzitetski profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije
Univerzitetski profesor defektologije
Univerzitetski profesor dizajna
Univerzitetski profesor društveno-humanističkih nauka
Univerzitetski profesor ekonomije
Univerzitetski profesor elektrotehnike
Univerzitetski profesor etnologije
Univerzitetski profesor farmacije
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
3151
3151
2422
2422
3411
Univerzitetski profesor filologije
Univerzitetski profesor filozofije
Univerzitetski profesor fizike
Univerzitetski profesor geodezije
Univerzitetski profesor geofizike
Univerzitetski profesor geografije
Univerzitetski profesor geologije
Univerzitetski profesor građevinarstva
Univerzitetski profesor grafičke tehnologije
Univerzitetski profesor hemije
Univerzitetski profesor hemijskog inženjerstva i tehnologije
Univerzitetski profesor historije
Univerzitetski profesor informacijskih nauka
Univerzitetski profesor kineziologije
Univerzitetski profesor kriminalistike
Univerzitetski profesor likovnih umjetnosti
Univerzitetski profesor mašinstva
Univerzitetski profesor matematike
Univerzitetski profesor medicine
Univerzitetski profesor medicinske biohemije
Univerzitetski profesor mehanike
Univerzitetski profesor metalurgije
Univerzitetski profesor muzičkih umjetnosti
Univerzitetski profesor organizacijskih nauka
Univerzitetski profesor pedagogije
Univerzitetski profesor politologije
Univerzitetski profesor prava
Univerzitetski profesor primjenjenih umjetnosti
Univerzitetski profesor prirodnih nauka
Univerzitetski profesor psihologije
Univerzitetski profesor računarstva
Univerzitetski profesor rudarstva
Univerzitetski profesor saobraćaja
Univerzitetski profesor scenskih umjetnosti
Univerzitetski profesor socijalnog rada
Univerzitetski profesor sociologije
Univerzitetski profesor stomatologije
Univerzitetski profesor šumarstva
Univerzitetski profesor tehničko-tehnoloških nauka
Univerzitetski profesor tehnologije drva
Univerzitetski profesor tekstilne tehnologije
Univerzitetski profesor teologije
Univerzitetski profesor ugostiteljstva i turizma
Univerzitetski profesor veterine
Univerzitetski profesor zaštite na radu
Upravitelj stroja
Upravitelj stroja unutrašnje plovidbe
Upravni inspektor
Upravni organizator
Upravni pravnik
2422
4110
3354
5152
1349
7311
7311
2142
2642
9334
9611
6129
6129
6111
6121
6121
6121
6129
6129
6112
6129
6129
6121
6129
6129
6129
6129
6221
6221
6221
6123
6121
6129
6129
6129
6129
6129
7318
7313
2359
2359
5411
5411
5411
4323
2250
2250
2250
2250
2250
Upravni savjetnik
Upravni službenik
Upravni službenik za dozvole i isprave
Upravnik / upravnica domaćinstva
Upravnik zatvora
Urar za popravak i održavanja satova
Urar, u proizvodnji satova
Urbanistički inspektor
Urednik novinar
Uređivač polica
Utovarivač otpada
Uzgajivač divljači
Uzgajivač glista
Uzgajivač gljiva
Uzgajivač goveda
Uzgajivač konja
Uzgajivač koza
Uzgajivač kunića za meso
Uzgajivač laboratorijskih životinja
Uzgajivač ljekovitog bilja
Uzgajivač mačaka
Uzgajivač ostalih životinja
Uzgajivač ovaca
Uzgajivač pasa
Uzgajivač pernate šumske divljači
Uzgajivač ptica
Uzgajivač puževa
Uzgajivač ribe
Uzgajivač ribe i školjki
Uzgajivač ribljih larvi i žive hrane
Uzgajivač svilene bube
Uzgajivač svinja
Uzgajivač šumske dlakave divljači
Uzgajivač ukrasnih riba
Uzgajivač žaba
Uzgajivač životinja za krzno
Uzgajivači nojeva
Užar i izrađivač vrpci
Valjač plemenitih metala
Vaspitač
Vaspitač u učeničkom domu
Vatrogasac
Vatrogasni tehničar
Vatrogasni tehničar,specijalista
Vazduhoplovni otpravnik
Veterinar
Veterinar na poslovima kvaliteta i higijene namjernica životinjskog porijekla
Veterinar epizootiolog
Veterinar hirurg
Veterinar internist
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
5164
2250
3240
3240
3240
3240
3240
3240
7533
1112
3521
4415
1111
1111
6112
3142
3142
9214
5131
1112
1112
2269
2264
3221
2263
2422
3413
2636
6112
6112
3142
9211
3142
5113
3322
3359
3152
3411
3323
3322
3112
Veterinar kućnih ljubimaca
Veterinar mikrobiolog
Veterinar na poslovima deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
Veterinar opšte prakse
Veterinar parazitolog
Veterinar specijalizant
Veterinar tehnolog u animalnoj proizvodnji
Veterinar za reprodukciju životinja
Veterinar za zdravstvenu zaštitu životinja
Veterinarski bolničar
Veterinarski inspektor
Veterinarski laboratorijski tehničar
Veterinarski tehničar
Veterinarski tehničar za pelcovanje životinja
Veterinarski tehničar za poslove deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
Veterinarski tehničar za trihinoskopiju
Veterinarski tehničar za vještačko osjemenjavanje
Vezilac
Vicekonzul
Videotehničar
Videotekar
Vijećnik gradskog vijeća
Vijećnik općinskog vijeća
Vinogradar
Vinogradarski poslovođa
Vinogradarski tehničar
Vinogradski radnik
Vinski savjetodavac
Visoki čelnik institucije drugdje nerazvrstan
Visoki funkcioner institucije drugdje nerazvrstan
Viša medicinska sestra i zdravstveni tehničar
Viši fizioterapeut
Viši radiološki tehničar
Viši sanitarni tehničar
Viši upravni savjetnik
Vjeroučitelj u osnovnoj školi
Vladika
Voćar
Voćar - vinogradar
Voćarski poslovođa
Voćarski radnik
Voćarski tehničar
Vodič
Voditelj distributivnih poslova
Voditelj matičnog ureda
Voditelj plovnog sistema jahti
Voditelj poslova obezbjeđenja
Voditelj poslovnice nabave
Voditelj poslovnice prodaje
Voditelj rudarskog katastra
3322
3423
3422
2656
0210
7119
7126
7126
2652
3117
3313
7532
8350
8350
8350
8350
3152
3152
5112
4224
4321
3117
3117
5411
5413
8350
8350
2634
0310
0310
8331
8342
8332
8344
8332
8322
8332
8332
8344
8331
8344
8332
8322
8322
8342
8342
8342
8342
8342
8342
Voditelj skladišnog poslovanja
Voditelj sportske rekreacije
Voditelj sportskih aktivnosti djece i omladine
Voditelj u programu
Vodnik
Vodograditelj
Vodoinstalater
Vodoinstalater i plinoinstalater
Vođa benda
Vođa hidroloških radova
Vođa knjigovodstva
Vođa krojačnice
Vođa malog plovećeg radnog stroja
Vođa palube
Vođa palube na platformi
Vođa palube unutarnje plovidbe
Vođa plovećeg radnog stroja
Vođa posade marine
Vođa poslovnog voza
Vođa recepcije
Vođa skladišta
Vođa smjene na bušaćem postrojenju
Vođa smjene na postrojenju za remont bušotina
Vođa smjene vatrogasne jedinice
Vođa straže
Vođa stroja
Vođa stroja unutarnje plovidbe
Vojni psiholog
Vojnik
Vojnik I. klase
Vozač autobusa
Vozač automješalice
Vozač cisterne
Vozač električnih paletnih kolica
Vozač furgona
Vozač hitne pomoći
Vozač hladnjače
Vozač kamiona
Vozač kamiona s dizalicom
Vozač kombibusa
Vozač kontejnerskog prijenosnika
Vozač kontejnerskog trajlera
Vozač lakih motornih vozila
Vozač lakog dostavnog vozila
Vozač mašina za asfaltiranje
Vozač mašina za bušenje i razbijanje
Vozač mašina za čišćenje kanalizacije
Vozač mašina za čišćenje saobraćajnica
Vozač mašina za injektiranje tla
Vozač mašina za iskop
8342
8342
8342
8342
8342
8321
8311
8322
8332
8343
8341
8332
8322
9331
8350
8332
8332
8322
8350
8344
8332
8332
8341
8332
8332
8331
8321
8331
5165
8312
9629
6113
6113
6113
6113
3142
9214
3142
8141
7318
3514
4213
1112
1349
1112
1112
1112
1112
1112
1111
Vozač mašina za nabijanje tla
Vozač mašina za stabilizaciju tla
Vozač mašina za ugradnju betonskih ivičnjaka
Vozač mašina za zabijanje pilota
Vozač mašine za zemljane radove
Vozač motocikla
Vozač motornih pružnih vozila
Vozač motornih vozila
Vozač opasnih materija
Vozač pokretne dizalice
Vozač poljoprivrednih mašina
Vozač posebnih teretnih vozila
Vozač putničkog automobila
Vozač ručnih kolica
Vozač skele
Vozač šlepera
Vozač šlepera sa poluprikolicom
Vozač taksija
Vozač taksija na vodi
Vozač teretnog viljuškara
Vozač teretnog vozila
Vozač teretnog vozila sa prikolicom
Vozač teške šumske mehanizacije
Vozač teških notornih vozila,majstor
Vozač teškog traktora
Vozač tramvaja
Vozač tricikla
Vozač trolejbusa
Vozački instruktor
Vozni manipulant
Vratar,razvodnik
Vrtlar
Vrtlar za nasade
Vrtlar za parkove
Vrtlar,specijalizirani
Vrtlarski poslovođa
Vrtlarski radnik
Vrtlarski tehničar
Vulkanizer
Vunovlačar
Web site tеhničаr
Zajmodavac
Zamjenik direktora inspektorata
Zamjenik direktora kazneno - popravnog zavoda
Zamjenik direktora uprave
Zamjenik direktora upravne organizacije
Zamjenik glavnog republičkog tužioca
Zamjenik glavnog revizora
Zamjenik glavnog revizora Ureda za reviziju FBIH
Zamjenik gradonačelnika
1111
1111
1111
1112
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
3152
3152
3152
7125
7125
0210
0210
3321
3324
3333
7212
7212
7212
7212
2269
6111
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7113
7113
7112
7112
7113
7113
7112
7112
9313
7313
7313
7313
2131
3141
3251
3251
Zamjenik ministra u Vijeću ministara BiH
Zamjenik ministra u Vladi FBiH
Zamjenik načelnika
Zamjenik pravobranioca BiH
Zamjenik predsjedavajućeg /potpredsjednik doma parlamenta /skupštine entiteta
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća
Zamjenik predsjedavajućeg kantonalne skupštine
Zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća
Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH
Zapovijednik broda
Zapovijednik broda unutrašnje plovidbe
Zapovijednik bušaće platforme
Zastakljivač
Zastakljivač vozila
Zastavnik
Zastavnik I. klase
Zastupnik osiguranja
Zastupnik za trgovinu
Zastupnik za zapošljavanje
Zavarivač
Zavarivač plinom
Zavarivač za zavarivanje u zaštićenim atmosferama
Zavarivač,specijalizirani
Zdravstveni inspektor
Zemljoradnik
Zidar
Zidar - fasader - izolater
Zidar - fasader - izolater, majstor
Zidar dimnjaka
Zidar dimnjaka,specijalizirani
Zidar i betonirac
Zidar i tesar
Zidar kamenom
Zidar kamenom,specijalizirani
Zidar šamoter
Zidar šamoter,specijalizirani
Zidar za popločavanje trotoara i ulica
Zidar za spomenike od kamena
Zidar, majstor
Zidarski poslovođa
Zidarski radnik
Zlatar
Zlatar - draguljar
Zlatarski poslovođa
Zoolog
Zoološki tehničar
Zubotehničar
Zubozdravstveni asistent
3413
4323
4221
9333
4323
9622
2659
3413
2636
Zvonar
Željeznički otpravnik
Željeznički robno-putnički blagajnik
Željeznički transportni radnik
Željezničko - saobraćajni tehničar
Živoder
Žongler
Župni asistent
Župnik
Download

Abecedni popis zanimanja - Agencija za statistiku BiH