Andrićevi dani 2014.
Druga međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika
PROGRAM KONFERENCIJE
8. i 9. novembar/studeni (subota i nedjelja) 2014.
Druga međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika
Organizacioni odbor
Edisa Gazetić, predsjednica
Filozofski fakultet
Univerzitet u Zenici
[email protected]
Enver Kazaz
Filozofski fakultet
Univerzitet u Sarajevu
[email protected]
Dženan Kos, sekretar
Edukacijski fakultet
Univerzitet u Travniku
[email protected]
Joanna Rekas
Adam Mickiewicz
University in Poznań
[email protected]
Nihad Selimović
Edukacijski fakultet
Univerzitet u Travniku
[email protected]
Zvonko Kovač
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
[email protected]
Reante Hansen-Kokoruš
Institut für Slawistik
Karl-Franzens-Universität Graz
[email protected]
Mjesto održavanja
Konferencijska sala Edukacijskog fakulteta
Aleja konzula br. 5, 72270 Travnik
Bosna i Hercegovina
Tehnička podrška
Fakultet za tehničke studije
Univerziteta u Travniku
Finansijska podrška
BH Telecom dd Sarajevo – Direkcija Travnik
2
Subota, 8. novembar/studeni 2014.
10:00
11:00
P r i j a v a i a k r e d i t ac i j a u č e s n i k a
O t v a r a n j e k o n f e r e n c i je
Dr. sc. Edisa Gazetić, predsjednica Organizacionog odbora
Mr. sc. Dženan Kos, sekretar Organizacionog odbora
Prof. dr. Hazim Selimović, dekan Edukacijskog fakulteta
11:00
11:25
Dr. Nihad Selimović, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Travniku
Pauza 11:25–11:30
11:30
11:50
11:50
12:10
12:10
12:30
12:30
12:50
Plenarna izlaganja
Edisa Gazetić, Filozofski fakultet Zenica
Enver Kazaz, Filozofski fakultet Sarajevo
Edin Pobrić, Filozofski fakultet Sarajevo
Zvonko Kovač, Filozofski fakultet Zagreb
Pauza 12:50–13:00
13:00
13:10
13:10
13:20
13:20
13:30
13:30
13:40
13:40
13:50
K n j i ž e v n o st – 1 . p a n el
Moderator: Dženan Kos
Dimitar V. Atanassov
Stvaranje narativa o srednjovekovnoj prošlosti: istorija i ideologija.
Tragovi traume od kompromisa
Bernarda Katušić
Trauma i pripovijedanje
Divna Mrdeža Antonina
Kodiranost semantičkih slojeva u Prokletoj avliji Ive Andrića
Maja Džafić
Identitet i alteritet Omer paše Latasa
Husein Zvrko
Moć i etičnost u romanu Omer-paša Latas Ive Andrića
Diskusija 13:50–14:05
Pauza 14:05–14:35
3
14:35
14:45
K n j i ž e v n o st – 2 . p a n el
Moderatorica: Maja Džafić
Amila Kahrović-Posavljak
Salomon Atijas: uprisutnjenje bezglasnih drugih
14:45
14:55
Jelena Vesković
Zašto su Andrićevi junaci nemi?
14:55
15:05
15:05
15:15
15:15
15:25
(Skype)
K n j i ž e v n o st – 3 . p a n el
Moderatorica: Maja Džafić
Anna Alexieva
Trauma, national meta-narrative and literary canon
Marija Marić-Mitrović
Orijent i okcident u Prokletoj avliji Ive Andrića: Granica kao mjesto
razlike/susreta i (pre)ispisivanja identiteta
Alma Skopljak
Drugi/a u sistemu
Diskusija 15:25–15:40
Pauza 15:40–15:55
15:55
16:05
16:05
16:15
16:15
16:25
16:25
16:35
16:35
16:45
16:45
16:55
16:55
17:05
17:05
17:15
17:15
17:25
K n j i ž e v n o st – 4 . p a n el
Moderatorica: Alma Skopljak
Marija Mitrović
Tipovi stranaca u Andrićevom delu
Bojana Anđelić
Tužna sudbina kapetana velikog transatlantika „Titanik“
(Skype)
K n j i ž e v n o st – 5 . p a n el
Moderatorica: Alma Skopljak
Naida Osmanbegović
Acting out isključenih (o filmskoj adaptaciji Andrićeve pripovijetke
Zlostavljanje)
Emina Selimović
Opetovane traume
Merjem Mujkanović
Balkanske traume
Merza Tucaković
Prisutnost traume kao odlike nekih likova u djelu Ive Andrića
Miroslav Artić
Traumatično iskustvo drugog u Andrićevom romanu Omerpaša Latas
Nermin Šušić
Traumatična iskustva Andrićevih likova u Prokletoj avliji
Dženan Kos
Poetika (ne)izrečene traume:
aveti rata od Mustafe Madžara do Vehaba Koluhije
Diskusija 17:25–17:40
Završetak prvog dana
Svečana večera 18:00
4
09:30
09:40
09:40
09:50
09:50
10:00
Nedjelja, 9. novembar/studeni 2014.
K n j i ž e v n o st – 6 . p a n el
Moderatorica: Amela Bajrić
Ozrenka Fišić i Ruža Tomić
Propitivanje etičkoga načela odgovornosti kroz biblioterapijsko iskustvo
čitanja i izvedbeni performativ Andrićeve pripovijetke Deca
Lejla Ovčina
Metodički model usmjeren na drugog i drugačijeg u Andrićevoj pripovijetki
Aska i vuk
Jovanka Denkova i Mahmut Čelik
Traumatična iskustva detinjstva u pričama za decu Iva Andrića i u nekim
delima iz savremene makedonske književnosti za decu i mlade
Diskusija 10:00–10:15
10:15
10:25
10:25
10:35
10:35
10:45
10:45
10:55
10:55
11:05
11:05
11:15
11:15
11:25
11:25
11:35
K n j i ž e v n o st – 7 . p a n el
Moderatorica: Ozrenka Fišić
Tatjana Đurišić-Bečanović
Jezik prostora u Andrićevom romanu Travnička hronika
Jelena Ratkov Kvočka
Lepota, dobrota i učenost u Prokletoj avliji ili vizija sveta bez granica
Vildana Pečenković
Percepcija Drugog i topos granice u Priči o kmetu Simanu
Vladimir G. Aleksić
„Strah od Turaka“ posle Maričke bitke
Stojan Đorđić
Stigmatizacija i tragično stradanje nemoćnog pojedinca u pripoveci
Mara milosnica
Melida Travančić
Diskurs moći i straha u Priči o vezirovom slonu
Amela Bajrić
Snovi i trauma Mustafe Madžara
Dijana Simić
Naslijeđe Maksove traume i iskustvo drugoga u Andrićevom Pismu iz 1920.
godine i drugim književnim tekstovima iz Bosne i Hercegovine
Diskusija 11:35–11:50
Pauza 11:50–12:10
12:10
12:20
12:20
12:30
12:30
12:40
12:40
12:50
K n j i ž e v n o st – 8 . p a n el
Moderatorica: Vildana Pečenković
Branka Šiško
Čudno je, kako je malo potrebno da budemo sretni
Snežana Milojević
Gospođica Ive Andrića u svetlu imagologije
Mahmut Čelik i Jovanka Denkova
Detstvo tovora skazite na Andrikira skazite za deca kaj turski tepisateli vo
Republika Makedonija
Milena Mileva Blažić
Sistemska didaktika slovenske mladinske književnosti
Diskusija 12:50–13:05
5
13:05
13:15
13:15
13:25
13:25
13:35
13:35
13:45
13:45
13:55
13:55
14:05
J e z i č ki p a n e l
Moderatorica: Amela Bajrić
Darko Vujica
Jezik i ideologija
Naira Jusufović
Jezik i patologija identiteta
Amela Šabić
Jezičke različitosti među Bošnjacima i bosanskim Hrvatima u periodu nakon
rata u BiH
Zrinka Ćoralić i Mersina Šehić
(In)direktno izražavanje trauma putem jezika: emotivno vrednovanje frazema
u romanu Na Drini ćuprija
Sanja Ledić
Pogled u leksiku Andrićeve Travničke hronike
Amira Turbić-Hadžagić i Samra Hrnjica
Jezik/jezici lika i pripovjedača u Anikinim vremenima
Diskusija 14:05–14:20
Završna riječ 14:30
Zatvaranje konferencije
6
Važniji brojevi telefona
Edisa Gazetić, predsjednica Organizacionog odbora:
+387 61 101 891
Dženan Kos, sekretar Organizacionog odbora:
+387 62 165 305
Edukacijski fakultet:
+387 30 540 876
Amela Bajrić, organizator:
+387 60 333 0252
Maid Omerović, organizator:
+387 61 239 805
Jasmin Hrnjić, organizator:
+387 61 143 800
Aljo Delić, IT podrška:
+387 61 958 879
Autobuska stanica Travnik – Informacije:
+387 30 511 889
Autobuska stanica Sarajevo – Informacije:
+387 33 213 100
Sarajevo taxi – Stajalište Međunarodni aerodrom Sarajevo i turističke usluge:
+387 61 131 333
+387 62 131 333
Info: [email protected], Vedad Dževlan
Autobuski prijevoz – red vožnje na relaciji Sarajevo – Travnik – Sarajevo
Sarajevo – Travnik
Travnik – Sarajevo
07:30
09:00
09:15
10:40
10:00
12:15
13:00
15:40
13:30
18:30
14:00
19:30
15:30
19:00
22:00
7
Kako doći do Travnika?
Michelin recommended!
Zagreb – Travnik
Zagreb – Bosanska Gradiška E661 – Banja Luka E661 – Jajce E661 – Donji Vakuf E661 – Travnik
Zagreb – Bihać E761 – Bosanski Petrovac E761 – Ključ E761 – Jajce E661 – Donji Vakuf E661 – Travnik
Beograd – Travnik
Beograd – Zvornik E762 – Sarajevo A1 – Visoko A1 – Kakanj A1 – Lašva E661 – Vitez E661 – Travnik
Beograd – Bosanski Šamac E73 – Doboj E73 – Zenica M5 – Lašva E661 – Vitez E661 – Travnik
Split – Travnik
Split – Kamensko – Livno – Kupres – Bugojno – Travnik
Mostar – Travnik
Mostar M17 – Konjic E75 – Sarajevo A1 – Visoko A1 – Kakanj A1 – Lašva E661 – Vitez E661 – Travnik
Mostar M17 – Jablanica – Prozor – Gornji Vakuf – Bugojno – Donji Vakuf E661 – Travnik
Kako doći do Edukacijskog fakulteta?
Edukacijski fakultet nalazi se u ulici Aleja konzula broj 5. U neposrednoj blizini Edukacijskog fakulteta
nalaze se tržni centar „Bingo“, Federalna uprava policije i kasarna Oružanih snaga BiH.
Autobuska stanica Travnik 200m SZ – kružni tok 150m SZ – Edukacijski fakultet
8
Informacije o smještaju učesnika i gostiju
Za učesnike Druge međunarodne znanstvene konferencije u oblasti književnosti i jezika rezerviran
smještaj u motelu „ABA“. Motel „ABA“ se nalazi u ulici Šumeće 166.
Više informacija o motelu možete dobiti putem e-maila: [email protected], web sitea:
http://www.aba.ba/abaJ/index.php?lang=bosnian, kao i kontaktom na telefon: +387 30 511 462.
Troškove smještaja učesnika i gostiju (noćenje i doručak) snosi Organizator konferencije – Edukacijski
fakultet Univerziteta u Travniku!
Kako doći do motela „ABA“?
Iz pravca Vitez – Travnik (istočni ulaz):
30m nakon benzinske pumpe „HIFA“ skrenuti na desno – nastaviti 150m ravno te prijeći željezni most
kod „Elči Ibrahim-pašine medrese“ – 200m ravno nakon mosta, u naselju Šumeće, s lijeve strane u
pravcu kretanja nalazi se motel „ABA“.
Iz pravca Donji Vakuf – Travnik (zapadni ulaz):
Na šestom semaforu počevši od semafora kod benzinske pumpe „INA“ na magistralnom putu E661
skrenuti krajnje lijevo – 100m ravno nakon skretanja, s desne strane u pravcu kretanja nalazi se motel
„ABA“.
Važno upozorenje za vozače!
Na semaforu kod benzinske pumpe „INA“, pravac Donji Vakuf – Travnik (zapadni ulaz), postavljen je
sacionarni radar/kamera za nadzor saobraćaja s ograničenjem brzine od 50km/h!
Kod benzinske pumpe „HIFA“, motela i restorana „BAJRA“ te tvornice lijekova „PHARMAMED“,
pravac Vitez – Travnik (istočni ulaz), u funkciji su mobilni radari/kamere za nadzor saobraćaja s
ograničenjem brzine od 50km/h. Preporučujemo vozačima da prate i poštuju postojeću saobraćajnu
signalizaciju!
Edukacijski fakultet
Univerziteta u Travniku
9
Download

PROGRAM KONFERENCIJE - Univerzitet u Travniku