“Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi”
Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı
STK’lar için
Avrupa Birliği Programları
İmkanları
24 Mart 2015, Adana
Sunum İçerik
• AB Programları
• Ülkemizin katılım sağladığı Programlar
–
–
–
–
–
–
Ufuk 2020
Erasmus+
Cosme
Yaratıcı Avrupa
EaSI
Gümrükler 2020 ve Fiscalis 2020
2
AB PROGRAMLARI
AB Programları, üye ülkeler , program katılımcısı ülkeler arasında
işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini
desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve
AB’nin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı
sağlamak amacıyla tematik alanlarda oluşturulmakta ve belirli
bir dönem için uygulanmaktadır.
Birlik Programları
çok ortaklı
Katılım Öncesi Mali Destekler
ülke bazlı
3
AB Programlarının Özellikleri

Belirli alanlarda AB ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etmek,

Bu alanlardaki iyi uygulamaları, bilgiyi paylaşmak,

İşbirliğini geliştirmek için farklı ülkelerden ortakların gerekebildiği başlıklar içerir,

Belirli alanlarda konu bazlı programlardır,

Yatırım içermeyen projeler desteklenmektedir (kültürel faaliyetler, personel değişimi,
araştırma projeleri, bilgi paylaşım, inovasyon projeleri gibi)

Merkezi projelerde başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu’na gönderilmektedir.

Merkezi olmayan bazı programlar için her kuruluş, ülkesindeki ulusal ajanslara başvuru
yapılmaktadır.
Bütçesi = Katılımcı Ülkelerin Katkı
Payları + AB Bütçesinden Tahsisat
4
2007-1013 Dönemi
AB Programları
7. Çerçeve
Hayatboyu Öğrenme
Erasmus+
Yaratıcı
Avrupa
Gençlik
Kültür
Cosme
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik
Progress
Fiscalis 2013
EaSI
Horizon
2020
Fiscalis
Customs
Gümrük 2013
Kültür Başkentleri
5
Birlik Programları
-Katılım ve BütçelerSıra
Program Adı
Katılım Tarihi
Program Bütçesi
1
Erasmus+
19 Mayıs 2014
14,7 Milyar Avro
2
Ufuk 2020
4 Haziran 2014
78,6 Milyar Avro
3
Customs 2020
16 Temmuz 2014
547,3 Milyon Avro
4
Fiscalis 2020
16 Temmuz 2014
243,3 Milyon Avro
5
COSME
16 Ekim 2014
2,3 Milyar Avro
6
Yaratıcı Avrupa
6 Kasım 2014
1,4 Milyar Avro
7
EaSI
27 Şubat 2015
919,4 Milyon Avro
8
Sağlık
449,4 Milyon Avro
TOPLAM
99,158 Milyar Avro
6
UFUK 2020
Bilim ve Araştırmada
Dünyaya Açılan Kapı !
7
Dünden Bugüne
Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programları
6. ÇP
2002-2006
(5 yıl)
17,5 Milyar Avro
7. ÇP
2007-2013
(7 yıl)
53,2 Milyar Avro
H2020
2014-2020
(7 yıl)
78,6 Milyar Avro
8
Avrupa Birliği’nde Araştırma
• Dünya Nüfususun %7’si
• Dünyadaki Ar-Ge harcamalarının %24’si
• Dünyadaki etkili akademik yayınların %32’si
• Dünyadaki patent başvurularının %32’si
9
UFUK 2020
Bileşenlerin Konuları
Bilimsel
Mükemmeliyet
Endüstriyel
Liderlik
Toplumsal
Sorunlara
Çözümler
• Avrupa Araştırma Konseyi (ERC): ‘Dünyanın en iyi araştırmacılarını Avrupa’da
çalışmak üzere destekler’
• Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET): ‘Bilim ve mühendisliği birleştiren farklı yenilik
alanlarında işbirliği’
• Marie Curie Faaliyetleri:‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları’
• Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil):Birinci kalite imkanlara erişim’
• Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler:‘Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji,
biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay ’
• Risk Sermayesine Erişim:‘Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel finans desteği’
• Yeni KOBİ Programı:‘Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik edilmesi ’
• Sağlık, demografik değişim ve refah
• Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve biyoekonomi
• Güvenli, temiz ve verimli enerji
• Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
• İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
• Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar
• Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının
Korunması
10
UFUK 2020
Kimler Başvurabilir?
Bilimsel Mükemmeliyet
Bireysel Araştırmacılar
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Sanayi -KOBİ
Endüstriyel Liderlik
7. ÇP'ye Türkiye'den Başvuran Kurumların
Dağılımı
Üniversite;
3927
Araştırma
Merkezi;
127
KAMU; 910
KOBİ; 1557
Sanayi-KOBİ
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Üniversiteler
Sanayi-KOBİ
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
STK’lar
Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı
Sanayi; 608
STK; 260
KOBİ Birliği;
67
11
UFUK 2020
CITyFiED (Akıllı Şehir Enerji Demonstrasyon) Projesi
Bina renovasyonu, akıllı
şebekeler ve bölgesel ısıtma
uygulamaları ile
tekrarlanabilir, sistemsel ve
bütünleşik enerji stratejileri
geliştirilmesi ve uygulaması
Proje koordinatörü: İspanya (18 ortak)
Projedeki Türk ortaklar :
o SEAŞ
o Soma Belediyesi
o TUBITAK EE
o İTÜ
o MİR ARGE
Proje bütçesi: 49,1 M €
Türk ortakların bütçesi: 15,7 M €
Türk ortakların alacağı AB fonu
8,2 M €
Uygulama alanları ve faaliyetler
•
•
İspanya/ Valladolid
Türkiye/Soma
İsveç/Lund
•
•
•
SEAŞ’tan çıkan atık ısı ile bölgesel ısıtma
Enerji tüketiminin (yalıtım, doğal havalandırma, duvardan
ısıtma) azaltılması
Temiz enerji üretimi (fotovoltaik, solar termal)
Fotovoltaikten üretilecek elektriğin ilk kez akıllı şebekeler
teknolojisi ile birlikte gerçekleştirilmesi
Bölgesel ısıtma sistemlerine özel boru geliştirilmesi
Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı
12
7. Çerçeve
Adana’dan Örnek Proje
• 7. Çerçeve (2007-2013) Programı kapsamında Adana’da 9
proje uygulanmıştır.
Proje Adı: “Cooperative Advanced Driver Assistance System
for Green Cars – Yenilikçi ve Yeşil Üretim Yaklaşımları ile Elektrikli
Otobüsler için Akıllı Sürücü Destek Sistemleri ”
Koordinatör: TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S.
Proje Süresi: 30 Ay
Ortaklar: Almanya, İspanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda,
Polonya, İngiltere
Proje Bütçesi: 3 157 978 Avro
AB Katkısı: 2 043 922 Avro
13
Eğitim, Öğrenim, Gençlik ve Spor için
AB Programı
2014-2020
14
ERASMUS+
Amaç ve Hedefler
Erasmus+, Avrupa’da; rekabetçi bir
ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere
sahip, beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine
katkı sağlamayı amaçlar.
Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projelerle bireysel öğrenme
fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini
–
–
–
–
kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılması,
Yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması,
kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi,
istihdam olanaklarının arttırılması
için destekler.
15
ERASMUS+
Bütçe Dağılımları
Bütçe Dağılımı 2014-2020
Erasmus+ Programının
2014-2020 dönemi için Toplam
Bütçesi 14,7 Milyar Avro
Sektörlere göre Dağılım 2014-2020
16
ERASMUS+
Yeni Dönem
Önceki Programlar
Hayatboyu
Öğrenme
Programı:
Comenius
Erasmus
Leonardo
Grundtvig
Uluslar arası
Yükseköğretim
Programları:
Erasmus
Mundus,
Tempus, Alfa,
Edulink, İki
taraflı
programlar
Gençlik
Programı
Tek Bir Program
Erasmus +
Ana Eylem 1:
Bireylerin
Öğrenme
Hareketliliği
Ana Eylem2:
Yenilik ve İyi
Uygulamaları
n Değişimi
için İşbirliği
Ana Eylem 3:
Politika
Reformuna
Destek
Özel Eylemler
•Jean Monnet
•Spor
17
ERASMUS+
Örnek Projeler
•KA1 Okul Eğitimi- Bireylerin Hareketliliği:
Proje Adı: "Erken Okul Terkinin Önlenmesi
için Öğretmen Eğitimi"
Proje Sahibi: Adana Yavuz Selim Ortaokulu
Ortaklar: Finlandiya, Çek Cumhuriyeti
Proje Adı: “Avrupa Kıyılarındaki Genç
Avrupalılar”
Proje Sahibi: Çukurova Bilfen Ortaokulu
Ortaklar: Norveç, İtalya, İskoçya, Letonya
•KA1 Gençlik Değişimleri- Bireylerin Hareketliliği:
Proje Adı: "Ekmeğini İsraf Etme"
Proje Sahibi: Adana Kültür Mutfağı Derneği
Ortaklar: Gürcistan, Hırvatistan, italya,
Macaristan, Romanya
Proje Adı: “Genç Göçmen Politikaları”
Proje Sahibi: Adana Balkan Türkleri
Yardımlaşma ve Kültür Derneği
•KA1 Mesleki Eğitim- Bireylerin Hareketliliği:
Proje Adı: “Mesleki Eğitimde Kalite
Güvencesi”
Proje Sahibi: Teknik Eğitim Vakfı Adana Şb.
Ortaklar: Almanya, Avusturya ve Letonya
Proje Adı: “İşitme Cihazları Üretimi,
Kalibrasyonu ve Bakımı”
Proje Sahibi: Akkapı Tek. ve End.Mes. Lisesi
Ortaklar: Avusturya
18
COSME
2014-2020
• COSME (2014-2020) işletmeler ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini
destekler.
• Programın amacı, KOBİ’lerin rekabet edebilirlik ve
sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesi ,Girişimci kültürün teşvik
edilmesidir.
• COSME ile;
–
–
–
–
KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması,
Pazarlara erişimin geliştirilmesi,
İş kurma ve büyüme için daha iyi bir iş ortamının oluşturulması,
Girişimcilik ve girişimci kültürün desteklenmesi hedeflenmektedir.
19
COSME
Girişimciliğin
Desteklenmesi
İş Ortamının
İyileştirilmesi
-Büyüme için
Özkaynak Fonu
(EFG)
-Kredi Garanti
Fonu (LGF)
Pazarlara
Erişim
Finansmana
Erişim
KOBİ’lere 2,3 milyar Avro finansman desteği
Genç
Girişimciler
için
Erasmus
Programı
20
Yenilikçilik ve Rekabet Edebilirlik 2007-2013
Örnek Proje
Proje Adı: Avrupa Kadın
Girişimcileri Mentör Ağı
Türk Ortak: KAGİDER
Hibe Miktarı: 38.648 Avro
Konusu: Kadın
Girişimciliğinin Teşviki
21
YARATICI AVRUPA
2014-2020
Kültür
Programı
+
Kültür Bileşeni
•Sanatçılar ve kültürel alanda
faaliyet gösteren kurumlar
•Uluslararası çalışma
•Yeni yetenekler
•Edebi tercümeler
Medya
Programı
=
Medya Bileşeni
Yaratıcı
Avrupa
Programı
Yaratıcı sektörlere
1.46 milyar Avro
•Eğitim faaliyetleri
•Film festivalleri
•Film Okuryazarlığı
•İzleyici Geliştirme
22
YARATICI AVRUPA
2014-2020
Yaratıcı Avrupa, kültürel ve yaratıcı sektörleri
– Küreselleşme ve dijital çağın fırsatlarını yakalama
– Ekonomik potansiyellerine erişmeleri ve sürdürülebilir büyüme, yeni işler
ve sosyal uyuma katkı sağlama
– uluslararası fırsatlar, piyasalar ve izleyici kitlesine ulaşılması
Avrupa çapında
2,500 sanatçı, ve kültür çalışanları
2,000 sinema
800 film
4,500 kitap çevirisi
23
YARATICI AVRUPA
Ödüller ve Fırsatlar
Ödüller
–
–
–
–
–
Avrupa’nın yeni kurgu yazarları
Avrupa Mimarisinde Mükemmeliyet
Kültürel Mirasın Korunmasında Üstün Örnekler
Rock, Pop ve dans müziklerinde yeni yetenekler
Avrupa’nın en iyi filmleri
Avrupa Kültür Başkentleri: İki yılda
bir 3 şehir Avrupa Kültür Başkenti
ünvanı almaktadır.
Avrupa Mirası Etiketi: Avrupa
entegrasyon süreci için değeri olan
kültür alanlarına verilen bir ünvandır.
24
Kültür Programı 2007-2013
Örnek Proje
Proje Adı: Gölgeye Övgü
Türk Ortak: İstanbul
Modern
Hibe Miktarı: 180.766 Avro
Konusu: Gölge Tiyatrosu
25
Kültür Programı 2007-2013
Adana’dan Örnek Proje
Proje Adı: Kesişen Sahneler
Proje Ortağı: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Proje Türü: Çok Yıllı İşbirliği Projeleri
Proje Bütçesi: 189 bin Avro
26
EaSI
2014-2020
İstihdam ve Sosyal Yenilik
Amaç: nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal
korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile
çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi
Konular
•İstihdam
•Sosyal İçerme ve Sosyal Koruma
•Çalışma Şartları
•Ayrımcılıkla Mücadele
•Cinsiyet Eşitliği
Analitik faaliyetler
-Karşılıklı öğrenme, farkındalık yaratma ve bilginin
paylaşımına yönelik faaliyetler
-Ana aktörlerin desteklenmesine yönelik faaliyetler
Toplam Bütçe: 919 milyon Avro
Progress Bütçe: 600 milyon Avro
27
EaSI
Bileşenler
PROGRESS
Mikrofinans ve
Sosyal
Girişimcilik
Kamu ve özel sektör kişi ve kurumlarına
istihdam sosyal koruma ve içerme ile çalışma şartları
alanlarında politikaların iyileştirilmesi için araştırma, bilgi
paylaşımı, uygulama kapasitesinin artırılması, karşılıklı
öğrenme ve diyalog, yeniliklerinin test edilmesi
STK, Kişiler
Aracı Finansal Kurumlar
EaSI
Mikrokredi: Dezavantajlı gruplar, Mikro girişimler
Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi:
İstihdam piyasalarını destekleyen işveren ve iş arayanları
buluşturan bir mekanizma
EURES
Bu bileşen aday ülkelerin katılımına açık değildir.
28
PROGRESS 2007-2013
Örnek Proje
Proje Adı: Türkiye’de
Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla
Mücadele
Türk Ortak: Özürlüler İdaresi
Bşk. (Mülga)
Hibe Miktarı: 170.467 Avro
Konusu: Engellilere yönelik
ayrımcılığın önlenmesine
ilişkin politika önerileri
üretilmesi
29
Katılım Sağladığımız Diğer Programlar
Gümrükler
2020
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Fiscalis 2020
• Maliye Bakanlığı
30
Birlik Ajansları
Ülkemiz Avrupa Çevre Ajansı’na ve üyedir.
Ajans
İlgili Kurum
1
Avrupa Çevre Ajansı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu
Bağımlılığı İzleme Merkezine
(EMCDDA)
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu
Bağımlılığı ile Mücadele İzleme Merkezi
(TUBİM)
31
BİRLİK PROGRAMLARI
Ulusal Koordinatör Kurumlar
• AB Program ve Ajanslarına ilişkin olarak değerlendirme ve
izleme çalışmalarının yürütülmesinden Avrupa Birliği
Bakanlığı (www.ab.gov.tr) sorumludur.
• Ulusal düzeyde AB Programların yürütülmesinden ise,
UFUK 2020
TÜBİTAK
www.h2020.org.tr
YARATICI
AVRUPA
www.ccp.gov.tr
ERASMUS+
Ulusal Ajans
COSME
KOSGEB
www.ua.gov.tr
www.kosgeb.gov.tr
EaSI
www.ikg.gov.tr
Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı
32
AB Programları
Açık Çağrılar
33
AB Programları
Açık Çağrılar
34
UFUK 2020
Açık Çağrılar
Açık Çağrılardan Bazıları:
Bilimde Mükemmelliyet
Son
Başvuru
Avrupa Araştırma Konseyi
“Consolidator”
12 Mart
2015
Yeni ve Gelişen Teknolojiler
“Çığır Açıcı Yeni TeknolojilerKoordinasyon”
31 Mart
2015
Yeni ve Gelişen Teknolojiler
“Çığır Açıcı Yeni TeknolojilerAraştırma Projeleri”
31 Mart
2015
Yenilikçiliğe, İnsan Kaynağına,
Politika Yapımına ve
Uluslararası İşbirliğine Destek
Birinci Sınıf Araştırma
Altyapıların Geliştirilmesi
Endüstriyel Liderlik
Son
Başvuru
Toplumsal
Sorunlara Çözüm
Son Başvuru
Büyüme için
Hareketlilik
23 Nisan
2015
Enerji Verimliliği,
Pazar Analizi
4 Haziran
2015
Akıllı Şehir ve
Toplumlar
5 Mayıs 2015
28 Mayıs
2015
Avrupa Uzay Sektörünün
Rekabetçiliği
8 Nisan
2015
Uydu Navigasyon
Uygulamaları
8 Nisan
2015
Nanoteknoloji, İleri
Malzemeler ve Üretim
26 Mart
2015
Biyoteknoloji
21
Nisan
2015
26 Mart
2015
Yansıtıcı Toplumlar:
Kültürel Miras ve
Avrupa Kimlikleri
KOBİ’lerde Yenilikçilik
Kapasitesi
Yenilikçi, Kapsayıcı ve
Sürdürülebilir
Avrupa’da Genç Nesil
28 Mayıs
2015
21
Nisan
2015
29
Nisan
2015
Endüstriyel Zincirler için
Kümelenme
30
Nisan
2015
Sağlık ve Bakım
Hizmetlerinin
Kişiselleştirilmesi
21 Nisan
2015
Çağrılar
35
ERASMUS+
Açık Çağrılar
KA1 Bireylerin
Öğrenme
Hareketliliği
Başvuru
Kurumu
KA1 Gençlik
Alanı
Türkiye
Ulusal
Ajansı
KA1 EğitimÖğretim Alanı
Son
Başvuru
30 Nisan
2015, 1
Ekim
2015
4 Mart
2015
Erasmus
Mundus Ortak
Master
Dereceleri
Avrupa
Komisyo
nu
4 Mart
2015
Büyük Ölçekli
Avrupa
Gönüllü
Hizmeti
Avrupa
Komisyo
nu
3 Nisan
2015
Yüksek Lisans
Derecesi için
Kredi Desteği
Avrupa
Komisyo
nu
Henüz
Planlama
aşamasınd
a
KA2
Stratejik
Ortaklıklar
Başvuru
Kurumu
Son
Başvuru
KA2 Gençlik
Alanı
Türkiye
Ulusal
Ajansı
30 Nisan
2015, 1
Ekim
2015
KA2 EğitimÖğretim Ala
nı
Türkiye
Ulusal
Ajansı
31 Mart
2015
Bilgi
Ortaklıkları
Avrupa
Komisyo
nu
26 Şubat
2015
Sektörel
Beceri
Ortaklıkları
Avrupa
Komisyo
nu
26 Şubat
2015
Yükseköğret
im Kapasite
Geliştirme
Avrupa
Komisyo
nu
10 Şubat
2015
Gençlik
Kapasite
Geliştirme
Avrupa
Komisyo
nu
3 Nisan ve
2 Eylül
2015
KA3 Politika
Reformları
Başvuru
Kurumu
Son
Başvuru
KA3 Gençlik
Alanı
Yapılandırıl
mış Diyalog
Türkiye
Ulusal
Ajansı
30 Nisan
2015, 1
Ekim
2015
Geleceğe
Yönelik
Girişimler
Avrupa
Komisyo
nu
31 Mart
2015
Jean Monnet
Özel Eylemi
Avrupa
Komisyo
nu
26 Mart
2015
Spor
Destekleri
Avrupa
Komisyo
nu
22 Ocak
2015
14Mayıs
2015
UA
AB
Komisyonu
36
COSME
Açık Çağrılar
İş Ortamının İyileştirilmesi Bileşeni
Kümelerin Uluslararasılaşması
COS-CLUSTER-2014-3-03
Amaç: Kümelenme ve iş ağları ortaklığının sınır ve
sektörlerin ötesinde yoğunlaştırılması ve stratejik
konularda uluslararası işbirliğinin arttırılması için
Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının
kurulmasının desteklenmesi
AB
Komisyonu
Konular:
1. Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının
kurulması ve şekillendirilmesi aşamasında hazırlık
çalışmalarının desteklenmesi,
2. Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklığının ilk
uygulaması, test edilmesi ve daha da
geliştirilmesidir.
Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015
37
YARATICI AVRUPA
Açık Çağrılar
Çağrı
Son Başvuru
Avrupa Video Oyunlarının
geliştirilmesi
26 Mart 2015
İzleyici ve Dinleyici Kitlesi
Geliştirilmesi
26 Mart 2015
Ko-prodüksüyon Fonları
12 Mart 2015
Medya, Film Dağıtım Desteği
30 Nisan 2015
AB
Komisyonu
38
EaSI
Açık Çağrılar
Çağrı
Son Başvuru
EaSI Teknik Desteği: Avrupa Yatırım Bankasının
Mikrokredi Tedarikçileri Seçimi
31 Mayıs 2015
AB Komisyonu
39
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İlginiz için teşekkürler
Kayhan ÖZÜM
Başkan
Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı
[email protected]
Download

26 Mart 2015 - Avrupa Birliği Bakanlığı