Na ovaj nacin se unose sva dokumenta koja se odnose na komitente, a nisu promet robe.
Dokumenti o naknadnim rabatima, kasa skontu, ispravkama poreza i slicno.
•
•
!
"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"
#
"
!
!
$
"
"
%
"
%
"
"
!
1
•
•
&
"
• "#
"
"
"
"
• !
%
•
%
• $ %+
(
)&)&&*
(
"
&
"
"
"
,-%
&()
()
&()
()
"
-
.
%
%
•
(
$
(
"
%%&'
%%*'
%%+'
%%('
%&%'
• ,
" '
/
!
%
-
(
#"
•
•
•
"%
-
%
" 0
'
#
"
#
"%
"$
"
2
3
Download

Knjižna odobrenja i zaduženja - Agencija za knjigovodstvene usluge