Doç.Dr. Orhan YILMAZ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1983 yılında mezun oldu.
Öğrenciliği sırasında Endokrinoloji ve Nükleer Tıp ile ilgilendi. Mecburi hizmetini
yapmak üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalında göreve başladı ve üç yıldan fazla süre bu klinikte Araştırma
görevlisi olarak bulundu.
1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim
Dalı’nda Araştırma görevlisi olarak göreve başladı.
Uzmanlık çalışmalarını 1990 yılında tamamlayıp aynı Klinikte 1992 yılı sonuna
kadar K.B.B Uzmanı olarak görev yaptı.
Askerlik yükümlülüğünü 1992-1993 Merzifon Askeri hastanesinde yaptı.
Askerlik sonrası T.C.Z.B Hastanesinde KBB Uzmanı olarak göreve başladı.
1997 yılında Kulak Burun Boğaz Doçenti oldu.
2005 yılından bu yana S.B.Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde görev yapmaktadır.
TÜBİTAK-ULAKBİM "Türk Tıp Dizini" kurulunun 1994 yılından bu yana üyesi,
2003 yılından bu yana başkanıdır.
Türk KBB-BBC Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu’ nun 2008-2012 yılları arasında iki dönem
genel sekreterliğini yapmıştır.
İkiyüzün üzerinde bilimsel toplantı, kongre ve kurslarda konuşmacı, eğitici ve düzenleyici
olarak bulunmuştur.
Özel ilgi alanları: Genel Kulak Burun Boğaz, Geriatrik Kulak Burun Boğaz, Ses bozuklukları,
Otoloji, Tıbbi yayıncılık, İletişim ve internet, e-öğrenmedir.
Dr.Orhan Yılmaz' ın bir uluslararası ve 19 ulusal kitabı vardır, ayrıca Ulusal kitaplarda 21
çeviri kitaplarda 9 bölüm yazmıştır. İki de çeviri kitabı vardır. Uluslararası ve ulusal dergilerde
yayınlanmış 130 makalesi vardır.
KİTAP - :.
•
Endemik guatr sorunu açısından Türkiye suları iyodür miktarlarının araştırılması.
Urgancıoğlu İ, Hatemi H, Kökoğlu E, Güven Y, Sür N. YILMAZ O. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp
Fak.
Nükleer
Tıp
yayını.
No:1,
İstanbul,1982
[ Iodine determination in drinking water samples of Turkey: In relation to the endemic
goiter problem. Urgancıoğlu İ, Hatemi H, Kökoğlu E, Güven Y, Sür N. YILMAZ O.
University of Istanbul Cerrahpaşa Medical Faculty Center of Nuclear Medicine
publ.no:3 Istanbul 1982. ]
•
Türkiye’de Endemik Guatr. ( Danışma kurulu üyesi olarak ) İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fak.
Nükleer Tıp AD.yayın no:14. Emek matbaacılık. İstanbul 1988. ( Üç baskı yapmıştır 1988,1989,1996 )
•
Koku ve Koku alma Bozuklukları. Cuhruk Ç, YILMAZ O.
Ayrıntı Matbaası. Ankara.1995.
•
Geçmişten günümüze Ankara Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi.( 1927 2002 ). Önerci M, YILMAZ O. Ankara. 2002.
•
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık. YILMAZ O. TÜBİTAK Matbaası. Ankara. 2003.
•
Türkiye’de KBB. YILMAZ O, Yorulmaz İ. Kansu Matbaacılık. Ankara 2003.
•
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2004. YILMAZ O. TÜBİTAK Matbaası. Ankara.
2004.
•
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2005. YILMAZ O. Baskı Matbaası. Ankara. 2005.
•
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2006. YILMAZ O. ISBN 975-403-400-1.
Openajans. Ankara. 2006.
•
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007. YILMAZ O. ISBN 978-975-403-425-7.
Openajans. Ankara 2007
•
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008. YILMAZ O. ISBN 978-975-403-497-4.
Openajans. Ankara 2008
•
Surgery of the Ear. (ed. Özgirgin N. as.ed. YILMAZ O.) ISBN 978-9944-62-827-3.
Rekmay publishing. Ankara Turkey. 2009.
•
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2009. YILMAZ O. ISBN 978-975-403-509-4.
Openajans. Ankara 2009
•
Türkiye’de KBB ve BBC 2010. YILMAZ O, Yorulmaz İ. Ece matbaası. ISBN 978-60561688. Ankara. 2010
•
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2010. YILMAZ O. ISBN 978-975-403-551-3.
Openajans. Ankara. 2010
•
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2011. YILMAZ O, ISBN 978-975-403-648-0. Aves
yayıncılık. İstanbul. 2011.
•
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2012. YILMAZ O, ISBN 978-975-403-729-6.
Bayrak matbaası. Ankara. 2012.
•
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2013. YILMAZ O, ISBN 978-975-403-825-5. Hazar
Matbaacılık. Ankara. 2013.
KİTAPTA BÖLÜM:
•
Türkiye'de Tıp Yayınlarında Rinit.
YILMAZ O.
Rinitler, (Ed. Önerci M) Kutsan ofset. S. 215 - 228, Ankara 1999.
•
Tükürük Bezi Hastalıkları, 553. ISBN 7958-53-0
Cuhruk Ç, YILMAZ O:
KBB Hastalıkları ve Baş-boyun Cerrahisi. (Ed.Çelik O) Turgut Yayıncılık 2002.
•
KBB - BBC' de Hastanın Ameliyata Hazırlanması, 1023. ISBN 7958-53-0
YILMAZ O:
KBB Hastalıkları ve Baş-boyun Cerrahisi. (Ed.Çelik O) Turgut Yayıncılık 2002.
•
Tükürük Bezi Enfeksiyonları. 855
YILMAZ O:
KBB Hastalıkları ve Baş-boyun Cerrahisi, ( Ed.Koç C )Güneş kitabevi.
•
Ankara 2003
Tükürük Bezi Tümörleri, 909
YILMAZ O:
KBB Hastalıkları ve Baş-boyun Cerrahisi, ( Ed.Koç C ) Güneş kitabevi.
Ankara 2003
•
İşitmenin zayıflaması.
YILMAZ O:
Sağlıklı Yaşlanma. (Ed. Gökçe-Kutsal Y.) Kansu matbaacılık. İstanbul 2003
•
Sesin korunması.
YILMAZ O:
Sağlıklı Yaşlanma.( Ed. Gökçe-Kutsal Y.) Kansu matbaacılık. İstanbul 2003
•
Bağışıklık ve aşılama.
YILMAZ O:
Sağlıklı Yaşlanma.( Ed. Gökçe-Kutsal Y.) Kansu matbaacılık. İstanbul 2003
•
Yaşlılarda işitme kaybı.
YILMAZ O (içinde:) Başarılı Ve Üretken Yaşlanma İçin: Önce Sağlık (Ed. GökçeKutsal Y) Bilim matbaası. Ankara 2006.ISBN 975-92150-2-0.s 93-6
•
Kulak Hastalıkları.
YILMAZ O (içinde) Temel Geriatri. (Ed. Gökçe-Kutsal Y). Güneş kitabevi.
Ankara.2007. s 1283-85
•
Tükürük Bezi Hastalıkları 590 . ISBN 978-975-6882-20-7
Ç Cuhruk, O YILMAZ.
KBB hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. ed.O.Çelik. 2.baskı. Asya Tıp kitabevi. 2007
•
Hastanın Ameliyata Hazırlanması 1067. ISBN 978-975-6882-20-7
O YILMAZ
KBB hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. ed.O.Çelik. 2.baskı. Asya Tıp kitabevi. 2007
•
Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar:
Biyomedikal yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi.
Şimşek G, Alicura S, YILMAZ O. s.3-29. Openajans. Kasım. 2008. Ankara.
•
Yazardan Kaynaklanmayan Etik Dışılıklar.
YILMAZ O : Bilimsel Yayınlar kitabı. Ed Akan H, ISBN 978-975-6058-89-3. s 37-40.
Bilimsel Tıp Yayınevi. Ankara 2010.
•
Olgu sunumları.
YILMAZ O : Bilimsel Yayınlar kitabı. Ed Akan H, ISBN 978-975-6058-89-3. s 95-97.
Bilimsel Tıp Yayınevi. Ankara 2010.
•
Derlemeler.
YILMAZ O : Bilimsel Yayınlar kitabı. Ed Akan H, ISBN 978-975-6058-89-3. s 99-102.
Bilimsel Tıp Yayınevi. Ankara 2010.
• Dergilere Yazı Nasıl Kabul Ettirilir.?
YILMAZ O : Bilimsel Yayınlar kitabı. Ed Akan H, ISBN 978-975-6058-89-3. s 245-250.
Bilimsel Tıp Yayınevi. Ankara 2010.
• Tükrük Bezi Enfeksiyonları.
YILMAZ O, Vuralkan E, Tokgöz SA. : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun
Cerrahisi. Ed Koç C, ISBN 978-975-277-486-5. s 733-752. Güneş Kitabevi. Ankara
2013.
• Tükrük Bezi Tümörleri.
YILMAZ O, Vuralkan E, Tokgöz SA. : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun
Cerrahisi. Ed Koç C, ISBN 978-975-277-486-5. s 787-802. Güneş Kitabevi. Ankara
2013.
• İnternette Otoloji, Nöro-otoloji ve Odyoloji.
YILMAZ O: Otoloji ve Nöro-Otoloji. Ed Çelik O, ISBN 978-605-622685-3-0. s 116970. Elit Matbaacılık. Ankara 2013.
• Koku alma bozuklukları.
Kesici,G.G, Cömert A, YILMAZ O , KBB Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi.
Ed.Gerçeker M. s 547-572. MN Medikal-Nobel yayıncılık. Ankara 2014.
ÇEVİRİ KİTAP :
•
Otolaringoloji ve Fasiyal Plastik Cerrahi Sınavlara Hazırlık Kaynağı. (Ed.
M.T.Bowden). çev.ed. YILMAZ O, Çelik O, Yorulmaz İ, Korkut N. Güneş kitabevi.
Ankara. 2012. ISBN: 978-975-277
•
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı. ( ed.D.Goldenberg, B
J.Goldstein / C W.Cummings) çev ed. YILMAZ O, Yorulmaz İ ) Akademisyen
yayınevi. Ankara. 2013. ISBN 978-1-60406-028-7
ÇEVİRİ KİTAPTA BÖLÜM :
•
Tıbbi Bilişim ve TeleTıp. YILMAZ O. Bölüm 20. s 497-511. Cummings Otolaringoloji
Baş ve Boyun Cerrahisi (çev. ed.Koç C ) 978-975-277-162-8
•
Finansman. YILMAZ O. İçinde. Sağlıklı Yaşlanma.
Mayo Clinic.(ed. Gökçe-Kutsal Y) Güneş Kitabevi. Ankara 2004
•
Çene kistleri. YILMAZ O. Otorinolarengoloji ve Baş boyun cerrahisi. Tanı ve tedavi.
Lange Lalwani. (ed Cingi C) Güneş Kitabevi. Ankara 2005
•
Temel Bilim, Genel Tıp. YILMAZ O. Kısım 1, 20 alt bölüm. pp 3-285.
Baş & Boyun Cerrahisi, Otolarengoloji. ed.B.J.Bailey & J.T.Johnson. (çev.ed Korkut
N) Güneş Kitabevi. Ankara 2011. ISBN: 978-975-277-363-9
•
Çeşitli konular. YILMAZ O. Kısım 11. 6 alt bölüm. pp. 2779-2826.
Baş & Boyun Cerrahisi, Otolarengoloji. ed.B.J.Bailey & J.T.Johnson. (çev.ed Korkut
N) Güneş Kitabevi. Ankara 2011. ISBN: 978-975-277-363-9
•
Geriatrik Otolarengoloji, Elverici O, YILMAZ O Kısım 1, Bölüm 12, s 235-246, Cilt I,
çev.ed.Korkut N. Güneş Kitapevi, 2011. Ankara. ( Ed. BJ. Bailey, J T. Johnson.
Baş&Boyun Cerrahisi-Otolarengoloji, dördüncü baskı. 2010 ) ISBN: 978-975-277363-9
•
Sigarayı bırakma:Nasıl rehberlik edilir, hekimler için kaynaklar, Şimşek G, YILMAZ O.
Kısım 1, Bölüm 20, s 277-286, Cilt I, çev.ed.Korkut N. Güneş Kitapevi, 2011. Ankara.
( Ed. BJ. Bailey, J T. Johnson. Baş&Boyun Cerrahisi-Otolarengoloji, dördüncü baskı.
2010 ) ISBN: 978-975-277-363-9
•
Perioperatif bakım ve Genel Otolarengoloji. Bölüm 1. S 1-92. Kulak Burun Boğaz ve
Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı. ( ed.D.Goldenberg, B J.Goldstein / C W.Cummings)
çev ed. YILMAZ O, Yorulmaz İ ) Akademisyen yayınevi. Ankara. 2013. ISBN 978-160406-028-7
•
Sonuç araştırmaları, Klinik deneyler ve Klinik araştırmalar. YILMAZ O, Karaköy T.
Bölüm-13. S 183-190. Ballenger’s KBB BBC. (ed.JB Snow- PA Wackym.) çev.ed.
Gerek M. Palme yayıncılık. Ankara.2014. ISBN 978-605-355-198-0
ÜYELİK :
•
ANKARA ORL- MAKSİLLOFASİAL CERRAHİ DERNEĞİ.
( 1986 - 2012 )
•
KULAK BURUN BOĞAZ, BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ .
) (1992 - 1994 Yönetim Kurulunda Saymanlık )
•
TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ, BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ.
( 1990 - )
•
TÜBİTAK - ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KURULU .
(1994) ( Kurul Sekreterliği 2001-2003 ) ( Kurul Başkanlığı 2003 - 2013)
•
LARENGOLOJİ DERNEĞİ . ( 1996-
)( 2012 - 2015 Sayman )
( 1990 -
•
SİGARA SAĞLIK ULUSAL KOMİTESİ. ( 1998 -
•
OTOLARENJİK ALERJİ DERNEĞİ. ( 1998 - )
•
TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ VAKFI
Kurucular Kurulu Üyesi. (1999 - 2002) ( 2010 – 2015 )
•
TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ VAKFI - ANKARA ŞUBESİ .
( 2000 ) Sayman 2000 -
•
PROFESYONEL SES DERNEĞİ.
( 2000 ) (Kurucu üye – 2000 - 2014 Saymanı)
•
GERİATRİ DERNEĞİ.
( 2003 ) ( Kurucu üye - 2003 - 2008 Sekreteri )
•
ANATOMİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ.
( 2003 ) ( Kurucu üye 2003 - 2016 Sekreteri )
•
AKDENİZ ÜLKELERİ OTOLOJİ ODYOLOJİ DERNEĞİ.
(2005) Kurucu üye. ( 2005 – 2014 Sayman )
•
TÜRK KBB-BBC YETERLİK KURULU . ( 2005 YETKUR-YB-02-0238-2005
Yeterlik Yürütme Kurulu Sekreteri ( 2008 - 2012 )
)
YAYINCILIK, DERGİ
•
KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ DERGİSİ.
(1993- 2003) (Kurucu ) Editör Yardımcılığı ve Yayın Koordinatörlüğü.
[ 1994-2003 yılları arasında Türk Tıp Dizini kapsamında ]
•
TÜBİTAK - ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KURULU .
(1994) ( Kurul Sekreterliği 2001-2003 ) ( Kurul Başkanlığı 2003-2013)
[ Sekreterlik döneminde başlattığı Ulusal Sempozyumların 11.yılı]
•
SAĞLIK-MAGAZİN DERGİSİ.
( 1995-1996 ) Tıp Yazıları Editörlüğü.
•
TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ ARŞİVİ DERGİSİ.
(1997) Yayın Kurulu Üyeliği.
•
TÜRK GERİATRİ DERGİSİ.
( 1998) Kurucu, Editörler kurulu üyesi.
[ SCI-E, SSCI, Türk Tıp Dizini kapsamında 2008- ]
•
KBB - FORUM - Türkiye’de sağlık alanındaki ilk Elektronik Dergi
( 2002 ) Kurucu Editör.
[Türk Tıp Dizini kapsamında 2003- ]
•
BİLGİ DÜNYASI.
( 2003)Yayın Danışmanlığı.
[ Sosyal Bilimler Dizini kapsamında ]
•
MEDITERRANNEAN JOURNAL OF OTOLOGY
(2005-2007) Executive secretery.
•
INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY
(2008) Administrative Advisory Board member, Editorial Consultant, Local officers
[ SCI-E kapsamında ]
•
KBB BAŞ BOYUN CERRAHİSİ’NDE GÜNCEL YAKLAŞIM.
( 2006- ) Editörler Kurulu üyesi
•
DENEYSEL HİJYEN VE MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ.
(2008- ) Yayın Kurulu üyeliği
[ Türk Tıp Dizini kapsamında ]
•
JAREM- Journal of Academic Research in Medicine
( 2011- ) Yayın Kurulu üyeliği
Journal of Medical Update.
( 2011- ) Danışma Kurulu üyesi.
•
•
•
GENEL TIP DERGİSİ , İSTANBUL TIP DERGİSİ, TÜRK PEDİATRİ ARŞİVİ gibi
dergilerde danışmanlık..
İNTERNET WEB AKTİVİTELERİ
•
KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ DERGİSİ VE DERNEĞİ WEB
SAYFALARI WEBMASTERLİĞİ.
( 1997- 2002 )
•
TÜRK GERİATRİ DERGİSİ WEB SAYFALARI WEBMASTERLİĞİ.
( 1998- 2007 )
•
TÜRKİYE'DEKİ İLK KBB İLETİŞİM PLATFORMU " Yahoo KBB - FORUM "
MODERATÖRLÜĞÜ. ( 2000 )
•
TÜRKİYE'DE SAĞLIK ALANINDAKİ İLK ELEKTRONİK DERGİ " KBB - FORUM "
EDİTÖRLÜĞÜ. ( 2002 )
•
TÜRKİYE' DEKİ İLK WEB TABANLI KBB İLETİŞİM PORTALI„ KANAL-KBB „
YÖNETİCİLİĞİ. ( 2002 - )
•
SAĞLIK BİLİMLERİ EDİTÖRLERİ GURUBU MODERATÖRLÜĞÜ.
( 2003 - )
•
SİGARA SAĞLIK ULUSAL KOMİTESİ GURUBU MODERATÖRLÜĞÜ.
( 2003 - 2013 )
SANAL ORTAM YAYINLARI
•
•
•
•
•
•
•
Türk Tıp Dizini - 1999
Türk Tıp Dizini - 2000
Türk Tıp Dizini - 2001
Türk Tıp Dizini - 2002
Türk Tıp Dizini - 2003
..................................
Türk Tıp Dizini - 2011
www.ulakbim.gov.tr
www.ulakbim.gov.tr
www.ulakbim.gov.tr
www.ulakbim.gov.tr
www.ulakbim.gov.tr
www.ulakbim.gov.tr
CD
•
•
KBB-BBC DERGİSİ 10.YIL 2003.
GERİATRİ – 2004
Download

Doç.Dr. Orhan YILMAZ - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma