Tématický plán činností ŠD + ŠK
Školní rok 2014/2015
Září
Moje škola – seznámení se zaměstnanci i prostředím a okolím
Poučení o bezpečnosti ( řád ŠD, úrazy, …)
Město ve kterém bydlím, orientace v něm, důležité objekty
(škola Roztoky, MÚ, knihovna, atd...)
Dopravní předpisy, značky, pohyb po chodníku i po ulici
Základy slušného chování (pozdrav, oslovení …)
Malování na chodníku – zážitky z prázdnin
Říjen
Moje rodina – osoby, vztahy, vzájemná pomoc, chování...
(dramatické zpracování)
Změny v přírodě – vycházky a pozorování podzimní přírody,
sběr plodů a přírodnin, výtvarné a prostorové zpracování
Hledání skřítků a stavění domečků – vycházka podzimním lesem
Výroba draků
Zdobení dýní
Návštěva školní knihovny
Listopad Z pohádky do pohádky – dramatizace, výtvarné práce
ovlivněné četbou pohádek
Divadélko Honzy Hrubce
Rozvíjení kamarádských vztahů u dětí ( kamarádství, přátelství)
Den strašidel - výroba masek
Měsíc plný pravidel - společenské a slušné chování
Výlet Beckiland
Prosinec Vánoce – vánoční zvyky, zpracování lidových obyčejů
Výstava - Středočeské muzeum
Vánoční výzdoba ŠD
Vánoční stromeček pro zvířátka
Výlet za tradičními řemesly a tradicemi
Vánoční trhy ve školní družině
Leden
Přírode v zimě – pozorování přírody, jak se žije zvířátkům,
stopy ve sněhu, cesta ke krmelci
Les v zimě – výtvarné zpracování
Zimní sporty – sáňkování, bobování, seznámení s dalšími
sporty + výtvarné zpracování
Třída plná zábavy (společenské hry)
Padá sníh – pozorování vloček - vystřihovánky
Únor
Roztoky v zimě vycházky městem a přírodou
Hry v zimní přírodě
Masopust – zvyky, historie masek, výroba masek
Malování do sněhu
Dárky pro radost – Svatý Valentýn
Výlet Beckiland
Březen
Březen – měsíc písmenek, práce s knihou
Výroba vlastního deníku
Návštěva Městské knihovny
Práce s loutkami, dramatizace pohádky - divadlo
První pomoc – jak zvládnout první pomoc
Světový den vody – význam vody, povídání o vodě
Duben
Velikonoce – zvyky, tradice, výzdoba ŠD
Velikonoční dílna
Pozorování změn u rostlin, vycházky do přírody
Hry v jarní přírodě
Světový den vzdělanosti 7.4. – logické herní odpoledne
Výroba čarodejnic
Květen
Hry bez hranic – sportovní soutěž mezi odděleními
Naše Roztoky-velká procházka městem
Divadélko Honzy Hrubce
Den Slunce 3.5. - jak je nám prospěšné
Svátek matek – výroba dárečků pro maminky
Den rodin 15.5. – vztahy
Červen
Den dětí - veselé odpoledne
Celodenní výlet - Miraculum
Kam pojedu na prázdniny – výtvarné zpracování
Loučení se školním rokem
Download

Tématický plán činností ŠD + ŠK Školní rok 2014/2015 Září Moje