TT.1:Layout 1 13.03.2015 20:42 Page 1
‘‘
Otomotiv
huzurlu!
Biz değişimi
şimdi anladık
OSDʼnin Ocak-Şubat 2015 değerlendirmesi üretim, ihracat ve pazarda artış olduğunu gösteriyor. Ayrıca, AB ve EFTA
ülkelerinde otomotiv pazarı 2014 yılı Ocakʼta 897 Bin adet iken, 2015 yılı aynı aya göre yüzde 6 oranında arttı...
3’DE
Mavi Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gürler;
“Değişim ve gelişime uygun olmayan ferdi çıkışlar, sektöre zarar veriyor. Birbirimizi yok sayma yerine, gidişata
uygun kurumsallaşarak birleşelim” çağrısı yaptı... 4’DE
Kazanca gider.
Yüksek verimli ve uzun ömürlü Conecto, ekonomik yakıt tüketimi ve kalitesiyle
kazanca gitmenin en kolay yolu.
www.mercedes-benz.com.tr
16 MART 2015 ● YIL: 9 ● SAYI: 449
Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil)
www.kenticitoplutasima.com.tr
DEVLET ÖZEL TAŞIMACIYA YAPTIĞI YANLIŞLIĞI DÜZELTMEK İÇİN YASA ÇIKARIYOR
Bir adım daha!
Özel taşımacıların gelir kaybını arttıran “Ücretsiz” taşıma bakanlık desteğiyle kalkıyor. Hükümetin, bir adım daha
atıp destek koşullarını yasaya eklemesi esnafı rahatlattı. Yasanın Mart ayında çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor...
Hazırlanan torba Kanun ile gerçekleştirilen kentiçi toplu ulaşım hizmetinde
ücretsiz ulaşım için özel taşımacıya Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği
ödemesi yapılacak. Böylelikle, daha
önce getirilen ücretsiz taşınma hakkıyla
mağdur edilen özel taşımacıya yapılan
haksızlık da bitmiş olacak...
“Yılın Kadını
Ödülü”
Evrim Aras’a
MADDE 24- 8/1/2002 tarihli ve 4736 say›l›
Kamu Kurum ve Kurulufllar›n›n Ürettikleri
Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Baz› Kanunlarda De€ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 1 inci maddesine sekizinci f›kras›ndan sonra gelmek üzere afla€›daki f›kra
eklenmifltir...
“‹kinci ve üçüncü f›kra hükümleri kapsam›nda, belediyeler taraf›ndan yetki verilen özel flah›s ya da flirketlere ait flehiriçi
toplu tafl›ma hizmeti veren her bir ulafl›m
arac› ile özel deniz ulafl›m› arac› için bunlar›n iflletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›€› bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler arac›l›€›yla her ay gelir deste€i ödemesi yap›l›r.
Yap›lacak ayl›k gelir deste€i ödemesini
y›ll›k olarak belirlemeye, bu tutar› faaliyette bulunulan yere ve/ veya belediyeler
taraf›ndan yetki verilen özel flah›s ya da
flirketlere ait flehiriçi toplu tafl›ma hizmeti
veren her bir ulafl›m arac›n› tafl›ma kapasitesine göre farkl›laflt›rmaya ve yap›lacak ödemeye iliflkin di€er esas ve usuller
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›€› ve Maliye Bakanl›€› taraf›ndan müfltereken alt›
ay içerisinde belirlenir...”
IAIR Global Economy &
Sustainability (Küresel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik) organizasyonu Aras
Kargo Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEOʼsu Evrim Arasʼa “Yılın Kadını”
ödülünü verdi. Kurum jürisi, Evrim Arasʼı hem etkinlikleri, hem de “Büyümede Mükemmellik Ödülü” alması nedeniyle seçtiklerini belirtti...
Dr. Volkmar Denner
Entegre
araçlar daha
cazip oldu!
Boschʼun CEOʼsu Denner: “Elektrikli araçlar iyi,
ama birbirine bağlı elektrikli araçlar daha iyi” diyerek, üretimleriyle ilgili
geleceğe olan hedeflerini belirtmiş oldu... 8’DE
▲
▲
‹fiTE O MADDE
...ve Trambüs seferde
Dünyaʼda 362 kentten sonra Türkiyeʼde ilk olarak Malatyaʼda kentiçi
toplu taşımda kullanılacak Trambüsʼler ilk yolcularını taşımaya başladı...
Türkiyeʼde ilk defa Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmaya başlanan
Trambüsʼlerin ilk seferleri için tören düzenlendi. Törene katılım çok yoğun oldu...
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır,
belediye olarak ilkleri yapmaya devam ettiklerini ve “Kentimizin yapısı dikkate alındığında trambüs isabetli projeydi” dedi... 6’DA
Ilıcalı’ya destek
AK Partiʼden İstanbul 2. Bölge Milletvekilliğine aday adayı olan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ulaşım
sektörünün önemli kuruluşlarının başkanları, yöneticileri ve sektör basınıyla bir araya geldi...
İsmail
YÜKSEL
Mükemmellik
en büyük hedef
BAŞYAZI
ADAY
ADAYLARI...
KalDer tarafından düzenlenen Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Kazananlar
Konferansıʼnda konuşan İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, “Yaşadığımız şehirdeki insanların hayatını kolaylaştırmak için
bu sürecin içerisine girdik” dedi... 2’DE
2
Onur
ORHON
ARA DURAK
SESSİZ
GİRİŞİMLER...
2
M. Şevket
ERTURAN
GÖZLEM
BİZİM
AKILLI
KENTLERİMİZ...
3
Ulaşım konularında gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları ve yerel yönetimlere dönük danışmanlık hizmetleriyle adından sıkça söz ettiren, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 7 Haziranʼdaki seçimlerde AK Partiʼden milletvekili aday
adayı olduğunu açıkladı. Daha önce de Erzurum Milletvekilliği yapan Ilıcalı, adaylığını duyurmak için ulaşım sektöründe yer alan çeşitli kurum ve kuruluşların
başkan ve yöneticilerini Kasımpaşa Sosyal Tesisleriʼnde düzenlediği kahvaltıda bir araya getirdi...
Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı İsmail
Yükselʼin de hazır bulunduğu kahvaltıda çeşitli kurum
ve kuruluşların başkan ve yöneticileri, Ilacalıʼnın adaylığına tam destek vererek başarı diledi. AK Partiʼden
İstanbul 2. Bölgeʼde aday adayı olduğunu açıklayan
Ilıcalı, “Ulaşım sektöründe yer alan değerli yöneticilerle bir arada olmak, onlara aday adaylığımı açıklamak istedim. Görüşleriniz benim için önemli. Hepinize
desteğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu...
DÜNYANIN GÖZÜ ONDA
Tunus
Heyeti
Otokar’da
Sadece Türkiye değil, dünyanın dört
bir yanında müşterilerin beklentilerini
karşılayan Otokar, Tunuslu otobüs ve
turizm işletmecilerinin yöneticileri tarafından ziyaret edildi...
5’DE
Sirkeci Garı
müze oluyor
Omsan’a
iki ödül
8’DE
İBB ve TCDD arasında “Sirkeci Garı
İçerisinde Bulunan Binalar İle SirkeciYedikule Arasındaki Eski Banliyö Hattı
Değerlendirilmesi” için hazırlanan ortak
hizmet protokolünde İBB Başkanı Kadir
Topbaşʼa yetki verdi...
2’DE
TT.2:Layout 1 13.03.2015 20:44 Page 1
2
SEKTÖRÜN NABZI
16 MART 2015
Mükemmellik
en büyük hedef
KalDer tarafından düzenlenen Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Kazananlar
Konferansıʼnda konuşan İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, “Yaşadığımız şehirdeki insanların hayatını kolaylaştırmak için bu sürecin içerisine girdik” dedi...
VRUPA Kalite Yönetimi Vakfı
tarafından düzenlenen “EFQM
Mükemmellik Modeli Kazananlar Konferansı” İstanbul Sanayi Odası Odakule Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa, İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, Coca Cola İçecek Bursa Fabrikası’ndan Seyhun Araz
ve Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Galip Kokulu konuşmacı olarak katıldı.
İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci yaptığı konuşmada EFQM Mükemmellik Modeli’nin giderek dünya
A
çapında yaygınlaşan bir yönetim ve kurumsal performans değerlendirme aracı
olduğunu belirterek; “Yaşadığımız şehirdeki insanların hayatını kolaylaştırmak için bu sürecin içerisine girdik. Tüm kalite girişimimizi tek bir
çatı altında toplamak, öz değerlendirme ve dış değerlendirmelere dinamik kalmak ve tüm süreçlerde sistem
bakış açısı ve sürekli iyileştirme sağlamak için EFQM’a katıldık. Kişiler
değişse de kurumların çalışma sistematiğinin değişmemesi gerekiyor.
Kanal İstanbul’a 6 köprü
Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, Kanalİstanbul Projesi kapsamında kanalın üzerine boğaz köprüleri standardında 6 ayrı köprü yapacaklarını belirtti...
ARAYOLU Genel Müdürü
K
Cahit Turhan, Kanalİstanbul Projesi kapsamında yapılacak köprü çalışmalarının ayrıntılarını anlattı. Turhan; “Kanalİstanbul'u yeni bir Boğaz
kabul edersek, mevcut yolların hepsinin yeni Boğaz köprüleri ile kanalın üzerinden devam etmesi lazım. Karayollarının devamı olarak 4 köprü yapacağız. D100, TEM, TEM'in
yan yolları ve D20 karayolların
uzantısı olacak. 2 köprü de
Büyükşehir'e ait yollarının devamı olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin imar yollarını da
biz üstleneceğiz. Yolların kesintisiz hizmet vermesi için
önce köprüler yapılacak, sonra kanal kazılacak. Kanal varmış gibi köprü yapacağız. Yollar kanal üzerinde hizmet vermeye devam edecek. Kanalİstanbul üzerine yapılacak köprüler, uluslararası köprü stan
dardında olacak. Uluslararası
deniz trafiğine uygun olarak
köprülerin su seviyesinden
yüksekliği 60 m. olacak. Bizim
Boğaz köprüleri de 65 m. yükseklikte. Viyadüklerle köprülerin bu yüksekliğe ulaşması
sağlanacak...
Kanal İstanbul projesi, güneyde Küçükçekmece Gölüʼnden başlayacak ve kuzeyde Arnavutköyʼde bitecek. Kuzeyde, kanalın çıkışı Terkos Gölüʼnün doğusunda olacak. 43 km. uzunluğundaki
kanalın genişliği 400 metre derinliği ise 25 metre olacak...
Özel sektör gibi dinamik davranarak
müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilir
miyiz diye kendi kendimizi sorgulamaya başladık. Amacımız hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek oldu. Küresel Raporlama Girişimi’nden ilk kez
bir kamu kurumu A Plus seviyesinde
not aldı bu kurum da İETT oldu.
Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde
finalist olduk. 2015 yılı Avrupa Mükemmellik Ödülü’ne başvurduk. Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülünü
almak yine 2015 yılındaki hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.
EFQM ile İETT’de bir çok önemli
değişmeler yaşandığını kaydeden Kahveci, inisiyatif kullanan liderlik anlayışını kuruma kazandırdıklarını söyledi.
Üniversitelerle ve STK’lar ile işbirliği
halinde olduklarını belirten Kahveci;
“Liderlik akademisini kurduk. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri
için standartlar oluşturmaya başladık. Kültür projelerine önem verdik.
Yurtdışına danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Kurumsal karnemizi
hazırladık. Böylece yönetim kabiliyetimizi ölçmeye başladık. İş modellerimizi geliştirdik. En önemli kazanım
larımızdan bir tanesi de çalışanlarımızı bu süreç içerisine çekmekti. Performans Gelişim Sistemini en üst ka
demeden en alt kademeye kadar yaygınlaştırdık. 5S sistemini bütün çalışma alanlarımıza yerleştirdik. Müş
teri memnuniyetimizi düzenli olarak
ölçtüğümüzde adım adım bir iyileş
me olduğunu gördük. Daha hızlı hareket edebilen bir kurum haline geldik. Bu da bizi mükemmellik konusunda tetikliyor” dedi. Konferansın sonunda konuşmacılara plaket verildi...
İSMAİL
YÜKSEL
BAŞYAZI
Aday adayları...
7
HAZİRAN’da seçime giden Türkiye
yenilenen parlamentosu ile önümüzdeki beş yılın görüntüsünü oluşturacaktır.
Alınan duyumlara göre İstanbul’da da çok
sayıda milletvekili adayı listelerde yer alabilmek için mücadele etmektedir.
Bu adaylar arasında hali hazırda milletvekili olarak görev yapanlar olduğu gibi
daha önceki dönemlerde milletvekilliği
yapanlar ve ilk kez aday adayı olanlar da
bulunmaktadır.
7 Nisan’da listeler kesinleşene kadar
aday adayları, çeşitli etkinliklerle hem parti
yönetiminin, hem de seçmen tabanının
desteğini sağlamak üzere toplantılar düzenlemektedir.
İşte, geçen Cuma günü daha önce İstanbul Milletvekili olan ve bu dönem tekrar aday adayı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın
sektör temsilcileri ile buluştuğu toplantıya
katıldık. TÖHOB adına katıldığımız bu
toplantıda Sayın Ilıcalı’ya mevcut sorunları
ve düşüncelerimizi iletme fırsatı bulduk.
Biz kendisini tanıyoruz, kendisi bizleri
bilmektedir. Umuyoruz ki bu tercih sonrasında Sayın Ilıcalı parlamentoya tekrar
girdiğinde önceki dönemde olduğu gibi
sesimizi daha fazla duyurma şansı doğacaktır. Bildiğimiz, bugüne kadar pekçok
etkinlikte, çalışmada birlikte olduğumuz
Sayın Ilıcalı, bu sektörün birikmiş sorunlarına elçi olabilecektir. Bu duygularla bu
adaylığa sıcak bakmak durumundayız.
Bizim sektörün içinden de iki arkadaşımız aday adayı olarak mücadele vermektedir. İnanıyoruz ki, onlarda seçildiklerinde aynı çaba içinde olacaklardır...
ONUR
ORHON
[email protected]
ARA DURAK
Sessiz girişimler...
Ö
500T hattı
güzergahı
değiştirildi
STANBULʼun en uzun mesafeli ve en
İgahı
meşhur otobüs hattı 500Tʼnin güzerdeğiştirildi. İETTʼden yapılan açıklamada, “500T Şifa Mahallesi-Cevizlibağ hattının güzergâhı Şifa Mahallesi-Tuzla Köprüsü- Kaynarca-Pendik Köprüsü-Kartal Metro-Kozyatağı-Kavacık Köprüsü-4.Levent-Nurtepe Viyadüğü-Edirnekapı-Cevizli bağZeytinburnu Çırpıcı olarak değiştirilmiştir” denildi. 500T otobüs hattı, 150
dakikalık yolculuk süresi, 98 km.ʼlik yol
mesafesiyle İstanbulʼun hem en uzun,
hem de en çok bilinen hattıydı...
ZEL Halk Otobüsü sektörünün ortaya koyduğu hizmetin önemi ne
yazık ki basit personel davranışları nedeniyle bir türlü kamuoyunda hak ettiği değeri bulmasına engel olmaktadır. Buna
rağmen sorumluluk duyan kuruluşlar ve
yöneticiler bir takım çabaları sürdürmeye
çalışıyorlar.
Ülke genelinde, bir üst kuruluş olan
TÖHOB bu ortam ve koşullar kapsamında herkesi ilgilendiren konularda görüş
oluşturmakta, yazılı raporlarla yetkili makamlara başvurmaktadır.
Geçtiğimiz süreçte de bu yönde çok
yönlü girişimler ve faaliyetler sessiz sedasız
yürütülmektedir.
İlk etapta, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği bünyesinde bulunan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi tarafından belirlenen 5 temel sorun ile ilgili olarak yaşanan
gelişmeler ve sektör görüşleri TÖHOB üzerinden iletildi.
Yaklaşık bir yıl önce geniş katılımlı bir
toplulukla TOBB merkezinde Başbakan
Yardımcısı Sayın Ali Babacan’a sunulan
temel sorunlar ÖTV-KDV oranları, 5378
sayılı engelliler yasası uygulamaları, şehirlerde ulaştırma alt yapıları, şehiriçi taşımaları şeklinde özetlenmiştir.
Bir başka girişim, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üzerinde çalışılan yeni
trafik kanunu ile ilgili özel halk otobüsü
tanımının kanunda yer almasına yönelik
olmuştur. Yazılı rapor ve görüş istenilen
Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin dosyasında Özel Halk Otobüsü tanımının yer alması sağlanmıştır...
Sirkeci Garı müze oluyor
İBB ve TCDD arasında “Sirkeci Garı İçerisinde Bulunan Binalar İle Sirkeci-Yedikule Arasındaki Eski Banliyö Hattı Değerlendirilmesi” için hazırlanan ortak
hizmet protokolünde İBB Başkanı Kadir Topbaşʼa yetki verdi...
ALKALI seferlerinin Marmaray nedeH
niyle sonlandırılması sonrası kapalı kalan,
Marmaray açıldıktan sonra tekrar faaliyete geçen Sirkeci Garı’na bağlı binalar İstanbul Kent
Müzesi, İstanbul Demiryolu Müzesi olarak dizayn edilecek. Protokole göre, Sirkeci Garı içinde bulunan binaların müze olarak kullanabilmesi amacıyla yapılacak proje çalışmaları,
plan tadilatı, binalara ilişkin onarım, yenileme,
restorasyon İBB tarafından yapılacak. İstanbul
Demiryolu Müzesi olarak kullanılacak kısım
ise TCDD’ye teslim edilecek. Hazırlanan pro-
jeler TCDD’nin onayına sunulacak, TCDD’nin onaylamadığı hususlar projelerde revize
edilecek. TCDD ile İBB arasında imzalanacak
protokolün ardından, Tarihi yarımadada, Sirkeci-Yedikule arası demir yolu hattının bulunduğu alan doğa ve sanat parkı olarak tasarlanacak. 8.5 km. uzunluğunda oluşturulacak doğa ve sanat parkı içerisinde İBB tarafından ray
lı toplu taşıma hattı yapılacak. Sirkeci-Yedikule arası demiryolu hattının doğa ve sanat
parkına dönüştürülmesi için İBB’nin TCDD’ye ödeyeceği senelik ücret ise 10 bin TL...
TT.3:Layout 1 13.03.2015 20:46 Page 1
GÜNDEMİN İÇİNDEN
16 MART 2015
Isuzu çözüm ortağı
Düşük yakıt tüketimi ve işletme giderleriyle büyük beğeni toplayan Isuzu NPR10 Ailesi, müşteri
beklentileri doğrultusunda büyümeye devam ederken, çözüm ortağı olarak katkı sağlıyor...
ÜKETİCİ ihtiyaç ve taT
leplerini iyi değerlendiren Anadolu Isuzu, daha fazlasını taşımak isteyenler için
şimdi de NPR10 XLONG’u
piyasaya sunuyor. Özellikle,
havaleli yük taşıyan ve daha
uzun kasa ihtiyacı olan tüketicinin iş yükünü hafifletecek
NPR10 XLONG, kullanıcının hem karlılığını arttıracak,
hem zamandan tasarruf sağ-
layacak. NPR10 XLONG, standart olarak sunulan tam
havalı disk fren sistemi, 4475
mm. dingil mesafesi, 6.3 m.
kasaya uygun şasesi ve düşük
boş ağırlığı ile dikkat çekiyor.
NPR10 XLONG, kalite ve
dayanıklılığı ile gıda taşımacılığından, inşaat sektörüne,
profil taşımacılığından, tavuk
taşımacılığı, kentiçi veya şehirlerarası nakliyeden bele-
diye hizmetlerine kadar çok
yönlü kullanılabilme avantajları ile tüketicinin hizmetinde
olacak. NPR10 XLONG, ken
dine ait tüm bu özellikleriyle
hizmet verecek...
Otomotiv artışta
OSDʼnin Ocak-Şubat 2015 değerlendirmesi üretim, ihracat ve pazarda artış olduğunu gösteriyor.
Toplamda, üretim %34, ihracat %32, pazarda da %33 yükselen sektörün pazarı umut veriyor...
PAZAR
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde pazar, toplam 2014
yılı aynı dönemine göre %33
oranında artarak 95 Bin düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde
otomobil pazarındaki artış %27
oldu, 65 Bin’e yükseldi.
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde hafif ticari araç pazarı
bir önceki yılın aynı dönemine
göre %52 artarak 25 Bin düzeyine yükseldi ve toplam pazardaki artışa önemli destek oldu.
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla göre
ağır ticari araç pazarı %34 oranında artarak 5 Bin 153 düzeyinde gerçekleşti. Ancak, inşaat sektöründeki gelişmelerin etkisiyle 2015 yılında 2014 yılı
aynı dönemine göre kamyon
pazarı yüzde 48 oranında artarak 4 Bin 537 adet düzeyine
yükselirken, otobüs pazarı ise
%29 oranında arttı ve 227 adet
olarak gerçekleşti.
Son 10 yıllık ortalamalara
göre toplam pazar %28.5 otomobil pazarı ise %38.6 hafif ticari araçlar pazarı ise %93 arttı.
10 yıllık ortalamalara göre kam
yon pazarı %25 artarken, otobüs pazarı ise %14.3 düştü.
Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2015 Şubat ayın-
da %73 düzeyinde gerçekleşti.
Öte yandan, 2015 Şubat ayında
ithal hafif ticari araçların pazar
payı %42 oldu.
İHRACAT
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla göre,
toplam otomotiv ihracatı %32
oranında, otomobil ihracatı ise
%21 oranında arttı. 2015 yılı
Ocak-Şubat döneminde toplam
ihracat 160 Bin adet, otomobil
ihracatı ise 99 Bin adet oldu.
Bu ayda, ticari araç ihracatı
ise %58 artış ile 60 Bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise %17 artış ile 2 Bin
573 adet düzeyinde gerçekleşti.
ÜRETİM
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre toplam üretim
%34, otomobil üretimi ise %19
oranında arttı. Bu dönemde,
toplam üretim 212 Bin adet,
otomobil üretimi ise 126 Bin
adet düzeyinde gerçekleşti.
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde minibüs %174, kamyonet %60, büyük kamyonda
%33, otobüste ise %15 oranında arttı, küçük kamyonda %16,
midibüste %11 azaldı. Traktör
üretimi ise %12 oranında arttı.
Kayseray
Kalder
üyesi oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş,
kısa adı Kalder olan Türkiye Kalite Derneği'ne üye oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, bu kapsamda düzenlenen törende iyi niyet bildirgesine imza attı...
ALDER Başkanı Hamdi Doğan, OSB Başkan
K
Vekile Şükrü Boydak ve Kalder Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Sami Boydak'ın yanısıra
sanayici ve işadamlarının katılımıyla OSB Konferans
Salonu’nda gerçekleşen törende konuşan Başkan Çelik,
ister şirket, isterse kamu kurumu olsun kaliteyi yükseltmeyenlerin rakiplerinden geri kalacağına dikkat çekerek, “Günümüzde bir işletme, bir kurum kendini
geliştirmezse, yenilemezse kaliteyi yakalayamaz.
Kaliteyi belli standartların üzerine çıkarmayan işletme, rakiplerinden geriye düşer. Özel sektörde olduğu gibi kamu işletmelerinde de aynı durum
geçerlidir. İşletmelerde müşteri memnuniyeti ne ise
belediye olarak bizde de seçmen memnuniyeti o
manaya gelir. Kaliteyi yakalayabilmenin ön şartlarından biri de kendini dışarıdan birilerine denetlettirmek, onların tavsiye ve önerilerini dikkate almaktır. Biz de bu manada, zaten kalitesi ve başarısı
çeşitli ödüllerle tescillenmiş Ulaşım A.Ş. olarak Kalder Ulusal Kalite Hareketi’ne üye olduk” dedi.
Bu protokolün Ulaşım A.Ş.’nin mevcut kalitesine
kalite katacağına dikkat çeken Çelik, “Daha önceki
yıllarda yaptığımız çalışmalarla kalite belgeleri ile
ulusal ve uluslararası çapta güvenilir kuruluşlardan
ödüller aldık. Kısaca, Ulaşım A.Ş., kalitesi tescillenmiş düya çapında etkin bir bir şirket” dedi...
PAZAR DEĞERLENİYOR
AB ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 2014 yılı Ocak ayında 897
Bin adet iken, 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 6 oranında arttı...
OTOMOBİL... Ocak ayında otomobil
pazarında en fazla düşüş gösteren ülke
%19 ile Finlandiya oldu. Bu ayda en yüksek artış %31 ile İrlandaʼda gerçekleşti.
Önemli pazarlardan İspanyaʼda artış %28,
İtalyaʼda %11, İngiltere %7, Fransaʼda %6
ve Almanyaʼda %3 oldu. 2015 yılı Türkiye
otomobil pazarındaki artış %4 düzeyinde
gerçekleşti ve pazar 25 Binʼe yükseldi.
TİCARİ ARAÇ... 2015 yılı Ocakʼta, bir
önceki yılın aynı ayına göre %8 oranında
arttı. AB ve EFTA ülkeleri ticari araç pazarı
135 Bin düzeyinde gerçekleşti. Türkiyeʼde
12 Bin adet düzeyinde gerçekleşmiş olan
ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına
göre %22 oranında artmıştır. Ocak ayında
ticari araç pazarında en fazla düşüş gösteren ülke %18 ile Slovenya oldu. Bu ayda
en yüksek artış %60 ile İrlandaʼda gerçekleşti. Önemli pazarlardan, İspanyaʼda %26,
İngiltereʼde %24, Almanyaʼda %6, İtalyaʼda
%1 oranında artış gerçekleşti. Ancak,
Fransaʼda talep %10 daraldı.
HAFİF TİCARİ ARAÇ... AB ve EFTA
ülkelerinde Ocak ayı hafif ticari araç satışı
bir önceki yılın aynı ayına göre %7 oranında arttı ve 113 Bin adet düzeyinde gerçekleşti. Türkiye hafif ticari araç pazarı ise
2015 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre
%22 oranında arttı ve 10 Bin 117 adet düzeyine yükseldi. Ocak ayında hafif ticari
araç pazarında en fazla düşüş gösteren
ülke %30 ile Slovenya oldu. Bu ayda en
yüksek artış %60 ile İrlandaʼda gerçekleşti.
Önemli pazarlardan artış İspanyaʼda %31,
İngiltereʼde %22, Almanya ve İtalyaʼda %2
oldu. Fransaʼda ise talep %9 düştü.
AĞIR TİCARİ ARAÇ...
2015 yılı Ocakʼta AB ve EFTA ülkeleri
ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı
ayına göre %8 arttı ve 26 Bin oldu. Türkiye
ağır ticari araç pazarı 2015 Ocak ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %26 oranında arttı ve 1.952 adet oldu. Ocakʼta ağır
ticari araç pazarında en fazla düşüş gösteren ülke %51 ile Litvanya oldu. Bu ayda
en yüksek artış %90 ile Danimarkaʼda gerçekleşti. Önemli pazarlarda talep, İngiltereʼde %41, Almanyaʼda %17, İspanyaʼda
%4 oranında arttı. Fransaʼda %18 daraldı.
M.ŞEVKET
ERTURAN
GÖZLEM
Bizim akıllı kentlerimiz...
D
ÜNYA nüfusunun %70’i kentlere yönelirken, kentiçi uygulamalar gelecekteki farkın da habercisi. Bugüne kadar ki görüntü ileri
teknolojinin insani yapısını öne çıkarıyor. Artık, “Planlanmış kentler
kavramı”nı sıkça duyuyoruz. Planlamada göze çarpan en önemli olgu,
“Akıllı kent kavramı” da denilen
yapılanmada topyekün bir anlayışla
ve merkezi kontrolden oluşan ve
oluşacak ihtiyaçların belirlenmesi,
bunların karşılanmasına dayalı bir
bütünselliğin oluşturlması.
Kentlerdeki yeni yapılanmaya
bakınca, hareketliliğin önemli unsurunun toplu ulaşım hizmet algısının plana dahil edilmesi olarak ortaya çıkıyor. Bütün bunlar, insan adına kalite ve konforu çağrıştıran önemli yenilikler. Artık, yeni yaklaşım, güvenli binalardan otomasyon
destekli kullanılacak enerji kaynaklarına, toplu ulaşım ağırlıklı kentiçi
taşınma seyir sistemine uzanan bir
planlama olarak ortaya kendini koyuyor. Bu yeni yapının yeniliği olan,
nüfusun giderek yoğunlaşan kentlerde olması, kamu güvenliğinin tesisini de içine alan topyekûn planlamalı kentsel dönüşümlerle konunun ele alınmasını da zorunlu kılıyor. Nitekim, dünya ile birlikte ülkemizi yöneten otorite evrensel anlayışla meseleye baktığını, yapılanmayı topyekün düzenleme ve birbir
leriyle bağlantılı bir bütünsellikle ele
aldığını gösteriyor. Hatta, yeni çerçevede bir yapılanmayı amaç edindiğini duyurmaktan çekinmiyor. Yani, yeni yapılanmadaki bütün
sellik ve tümden gelimli, ya da tüme
varımlı topyekün entegre sistem bütünü, bizi uluslararası yapıyla bütünleştiriyor. Global yapıyla özdeşleşerek, gelişmişliği aynı anda yaşamamıza da zemin hazırlıyabiliyor.
Bu açıdan bakıldığında ülkemizin
doğrudan dikey büyümeyi hatta, sıçramayı sağlayacak bir şansa sahip
olduğunu da düşünebiliriz.
Proje bazlı hedeflenenlere bakacak olursak, inanılması güç, hızlı ve
yerinde, herkes için erisilebilirliği olan kazanımların planlandığını görmek mümkün. Yönetim erki, uluslararası yapıyla entegri sistemi konusunda yeni yollar açıyor. Bu konuda kolaylaştırıcı işlemler de var.
Lakin, her şeye rağmen üst yönetim
kademelerindeki bu yeni yapılanmanın sahaya yansımasında, kafa karışıklıklarının olduğunu da söylemememiz gerekmektedir.
Mesela, toplu ulaşım algısı kentleşmede öne çıkarılırken, işleyen
mekanizmadaki aktörlerin yapıya
uygun yönlendirilmesinde, bilgilendirilerek ek destekle topyekün kalkınmayı sağlamasında eksiklikler
olmasında. Ne yazık ki, tam katılım
sağlanamıyor.
Bunun nedeni, ayak diremeler
değil, sadece yapıyı kavramada yaşanan sıkıntılar. Lokal uygulama alışkanlıkları ile, mevcut yerel yönetim
otoriteleri ile özel taşımacıların eşgüdümden uzak olmaları.
Değişimin zorluğu, yenini sahada kabul görmesini sağlamadaki
geçiş süreci. Bizde yaşanan sıkıntı
da tam bu noktada bulunuyor.
Yerel yönetimler eski hükümranlıklarıyla ve tek yanlı bakışlarıyla
yeniyi kurgulama eğilimi taşırken,
sahadaki özel taşımacı da kendi değişmeden sistemde yer alma noktasında. İşte, mesele de bu noktada
düğümlenmekte.
Bugün artık ileri teknoloji bizi
kendi dilimine aldı. Gelişmelere ayak uydurarak özel taşımacının da
kendi yerini bu gidişatta bulmasının
zamanı geldi. Bunun için yapması
gereken şey, sadece başarı hikayelerini incelemesi, uygulamaları buna
gore yorumlayarak yerini belirlemesi yetecektir. Bizim özel taşımacı
acaba neden, “Doğrular diğer ülke
kentlerinde nasıl?”, “Kimler bu
yolda ve hangi yöntemlerle doğru
yapılanmada ilerliyor?” gibi sorular sorup, yanıtlarını aramıyor?
Buna yanıt en doğru mecra internet oluyor. Bilgi edinmeyi pekala
onun üzerinden sağlayabilir. Gerçi
bu kez de karşısına uluslararası yapılanma ve bu alanda oluşan standartlar, uygulama normları gibi ek
bilme gerekleri karşısına çıkar ama
sonunda bakar ki o da işin içine girmiş, elini taşın altına koymuş bile.
Yeni yapı ortak aklı, ortak ve top
yekün yapılanmayı gerektiği açık.
Demek ki bireysel işletmeci de artık
ortak merkezden kontrol aşamasına
geçerek teknolojinin nimetlerinden
yararlanmalı. Bunun gerektirdiği
yapılanmayı tek çatıda ortaya koymalı. Kanaatime göre; bu evrede gelişmeleri ve yapılanları karışık bulanların yapacakları doğru şey, emniyet
supabı olarak, herhalde, uluslararası
yapıda önde üretimleri ve çözümleriyle standartları sağlamışların yapılarını izlemek incelemek ve o yapıya donanarak yol almanın ne getirip ne götürdüğünü anlamak.
Özel işletmeciye gelince, o da bu
yapıya ne katması gerektiğini, gidişatın nereye uzanacağını ve kendisinin orada nasıl duracağını bilmeli.
TT.4:Layout 1 13.03.2015 20:48 Page 1
4
KENT VE YAŞAM
16 MART 2015
MAVİ MARMARA YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRLER, KURUMSALLIĞI İŞARET ETTİ...
“Değişimi şimdi anladık”
Mavi Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gürler; “Değişim ve gelişmelere uygun olmayan ferdi çıkışlar,
sektöre zarar veriyor. Birbirimizi yok sayma yerine, gidişata uygun kurumsallaşarak birleşelim” çağrısı yaptı...
‘‘
Özel halk otobüsleri
yöneticileri olarak,
ön koşulsuz,
“birleşme, geleceğe
uygun yapılanma”
ve “kamu-özel sektör
işbirliği esaslarını”
görüşmemiz ve
karara bağlayarak
esnaf onayını
almamız gerekiyor...
“Taksi deyip geçme”
“Taksicilik, 19. yüzyıldan günümüze gelişip büyüdü̈ ve dünya çapında
en büyük iş kollarından oldu” diyen Gazete Çankayaʼnın, “Türkiyeʼde
ve dünyada taksicilik” konusundaki araştırmasını sunuyoruz...
ÜNYA’da taksi kavramı ilk olarak 17.
D
yüzyılda İngiltere’de ortaya çıktı. Çağdaş anlamda taksicilik ise 1867 yılında Almanya’da başladı. Alman “Thurn und
Taxis” aile şirketi, hükümetin mektuplarını
ve kargolarını taşıyordu. Mektup ve kargolardan sonra sıra insanlara da geldi. Kent sakinlerini para karşılığı bir yerden başka bir
yere g.türme işini yapan bu tip otomobillere
de, ailenin soyadından hareketle “Taxi” adı
verildi. İşte taksi kelimesi de böylece ortaya
çıkmış oldu.
AVRUPA’DA BÜYÜDÜ
Almanya’daki bu uygulama giderek
tüm Avrupa ülkelerine yayıldı. 1. Dünya Savaşı sırasında Fransa’da General Galieni,
birliklerini cepheye hızla ulaştırmak için Parisli 700 taksi şoföründen yararlanmıştı.
50’li yıllarda taksicilik o kadar gelişti ki,
ünlü Fiat fabrikası sadece bu iş için tarihi
“Fiat 600 Multipla” modelini piyasaya
sürdü. Sonuçta, bugün, dünyanın her yeri,
bir yerden diğerine gitmek isteyen insanlarla
dolu olduğu için, her köşe başı da onları taşımak isteyen taksilerle dolu...
Tüm dünyada yaygınlaşmaya başlayan
taksiler soluğu tabiki İstanbul’da da aldı.
Dört tekerlekli atsız araba ilk kez İstanbul
sokaklarında boy göstermeye başladığında
saldığı korku ve merakı artık dönemin gazetelerinden gülümseyerek okuduk. Ama
1896’dan 1910 yılına kadar; hiçbir trafik kuralının olmadığı, trafik polisinin bulunmadığı, yayaların yollarda otomobillere rağmen kaygısızca dolaştığı İstanbul’da 14 yıl
boyunca hiç trafik kazası olmamıştı, ilk trafik kazası 28 Mart 1910’da gerçekleştiğinde,
basın biraz hayretle şöyle yazmıştı:
“İstanbul’da bir otomobilin sebebiyet
verdiği ilk kaza dün vukua gelmiştir, ilk
kazada saray başmabeyincisi Lütfi (Simavi) Bey’in bahçevanı Mustafa, Beşiktaş’ta bir otomobilin sadmesine maruz
kalarak ağır şekilde mecruh olmuştur
(yaralanmıştır)”
USTA AŞÇI HALİL
Zamanla İstanbullu otomobillere alıştı,
ticari arabalar da her yerde gündelik hayatın
bir parçası oldu. Ama, Türkiye dahil birçok
ülkeyi etkileyen ekonomik buhran, çoğu iş
kolunun yanı sıra taksicileri de günlerce
müşteri bekler duruma getirdi. Buhran yıllarında, Ermeni ve Musevi vatandaşlarımız,
Taksim civarındaki evlerinden Kapalıçarşı’daki iş yerlerine giderlerken gruplar halinde taksi kullanıp ücreti ortaklaşa ödeme
usulüyle dolmuşçuluğun öncülüğünü yaptılar.
10 KURUŞA BİR ADAM
Gerçek anlamda ticari dolmuşçuluğu
meslek haline getiren “Aşçı Halil” adıyla
anılan akıllı girişimciydi. Aşçı Halil, Cağaloğlu’ndaki lokantasını şoför arkadaşlarının
etkisiyle kapatıp şof.rlüğe başlamıştı. Müşterilerinden gelen tekliflerden esinlenerek,
1931 yılında “10 kuruşa bir adam” sloganıyla Karaköy-Taksim arasında dolmuş
usulü çalışmaya başladı. Zaman içinde diğer
şoförlerin de uygulamaya başladığı bu adı
konulmamış yöntem, yolcular tarafından,
bir tramvay parasına aynı yolu itişip kakışmadan gitme olanağı sağladığı için hemen
benimsendi. Uygulamayı resmiyete dökmek
isteyen 50 şoför adına, 3 Ağustos 1931 günü
Belediye’ye başvuran Şoförler Cemiyeti
Katibi Necati Bey, “Birbirlerini tanımayan yolcuları adam başı ücret alıp bir
semtten diğerine götürmek taksi talimatnamesine aykırı olduğundan menedilmiştir” açıklamasıyla geri çevirdi. Ama
dolmuş şoförleri, bu uygulamayı sürdürdüler. Halktan da rağbet gören dolmuşçuluğun
şoförler tarafından ısrarla sürdürülmesi, belediyeyi, 1954 yılında dolmuşçuları resmen
tanımaya ve ilk tarifeyi vermeye zorladı.
Bu tarifede ücretler,
Sirkeci-Beyazıt 25 kuruşla en ucuz, Kadıköy-Pendik 150 kuruşla en pahalı hatlar
olmak üzere belirlenmişti.
1931 de başladığı, 1954 te resmiyete kavuştuğu 23 yıl boyunca, 4832 dolmuş ve
150 hatla yeni bir sektör doğmuştu...
Kaynakça
Ersin Turhan (Denizce Günlük Arşivi)
Şafak Altun, Cenk Sarıoğlu (Uzmanlar Arşivi)
Jabiroo makaleleri
S
ON gelişmeleri gazetemize
değerlendiren Mavi Marmara Ulaşım A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Ramazan Gürler,
dünyadaki genel gelişimin kentlere dönük göç olgusunu doğurduğunu belirterek, “Bu yeni yapı,
kentleşmeye bakışta ulaşımın,
planlı ve kurumsal işletmecilikle
ele alınması gerektiğini bize gösterirken, Bizim de gidişata uygun değişmemizi işaret ediyor.
Sorun, buna uygun kurumsal
yapılanma için bir araya
gelememek” diye konuştu. Gürler’in değerlendirmesi
şöyle: Özel Halk
Otobüsçüleri,
kentiçi toplu taşıma sistem i n d e
yaşanan
deği- şim
işaretler i n i
görmüş
v e
dillen-
dirmişti. Görmediği ve doğru
olmayan, bireysel anlayışta ısrarcı
olmamız, dahası, her yöneticinin
fikrini kendini öne çıkarma aracı
sayması. Böyle olduğu için bugün,
ne yapılması gerektiğinde de ayrışmalar yaşanıyor.
Buna rağmen, dünden bugüne,
birçok aleyhimize olan yönlendirilişleri önlediğimiz de bir gerçek.
Mesela, Ayazağa ihalesi. Bu hamlemiz, bizim sistemde kalmamızı
sağladı. Mesela, entegrasyona dahil olmamız... sonrasında uygulamaya koyduğumuz ortak eğitimle
kendi oto kontrolümüzü sağlama
girişimlerimiz...
Devamında, İETT ile daha verimli saha bilgilendirilmesinin sağlanması. Bütün bunlar, oluşan saha sorunlarını çözmede işbirliğinin
geliştirilmesini getirmiştir.
Bu çıkışlarımız, sistemin parçası kabul edilişimizin tescilini
sağlayan hamlelerimizdir. Sorun,
bireysel anlayışların sürmesi. En
önemlisi sahaya sahadaki esnafa
oynamayı bırakmayışımız. Bu böyle olmasa, hala seçimlerimizi birer
yıl olarak yapar mıydık?
Bunun nedeni herkesin “Seneye daha etkin olur, öne çıkarım!” mantığı ile meseleye bakıyor olması değil de nedir? Bu yüz-
den ilerleme çok ağır gidiyor.
Biz, bunun böyle olmaması
gerektiğini anladık. Anlayanlar bir
araya gelerek yönetime talip olduk. Esnaftan görevi isterken, bireysellikten uzak şeffaf ve paylaşımcı bir yönetim bilgilendirici bir
yönetim birleştirici bir yönetim
sergileyeceğimizi söyledik. Bunun
sözünü vererek değişimden yana
olduğumuz için seçildik. Dahası
net biçimde en azından Avrupa
yakasında birleşebileceğimizi de
diğer şirketlere duyurduk.
Diğer şirketlerden bu özelliğimizle ayrılıyoruz ama bu yetmiyor, çünkü mevcut beşin içinde tek
kalıyoruz. Genel görüntümüz hala,
bir adım ileri iki adım geri davranıp birbirimizi oyalamadan öte geçemiyor. Dünyada kentlere nüfus
yığılması artınca, kurumsal yapılı
sermaye şirketleriyle toplu ulaşım
hizmetlerine yönlenişlerde arttı.
İŞİMİZ TÖHOB
Yeni nesil üretimler, ileri teknoloji kullanımı, toplu ulaşımda
herkes için sürdürülebilir sistem
kurulmasını gerektirdi. Bu hızlanma bizde de etkisini gösterdi. Aynı
hızla ve bilinçle devam etmediği
için mevcut işletmeciliğimiz, iç
çekişmelere varan sorunlar oluşmasına neden oldu. Şartlar değişiyor. Bizim son yıllarda yaptığımız
en önemli iş, STK nitelikli dernek
kurmamızdır. Bu amaçla, üstelik
diğer şehirlerle ortak anlayışla kurduğumuz TÖHOB ile gelişimin
gereğini gidişatını kavradığımızı
göstermiştik. Şimdi ise bunu yerleşik anlayışlarımızdan ötürü zaaflarımızdan ötürü yok etme noktasındayız. Oysa kırık dökük, destekten yoksun bırakılmasına rağmen yaptıklarıyla en azından
uluslararası platformda adımızı
duyurdu. Bakanlık ve devlet
ricalinde adımızı duyurarak varlığımızı hatırlattı.
Ama onu bir türlü kişisel beklentilerimizin üstünde geliştiremedik. Önünü
açamadık. Kararlılıkla ona sahip
çıkamadık.
Herkes sadece onu bir basamak gi bi görerek,
stratejisine göre
değerlendirdi...
Yine de bugün
hükümetin sergilediği
dünya geneline uygun
global yapılanma da olup
bitenlere göre, her şeye rağmen TÖHOB, dernek olarak,
bizim ülke geneli katılımla yaptığımız, en isabetli, en iyi tek ortak
işimizdi. Bu dernek, bugünün olması gereken, taşımacıların tek
kuruluşudur. Hükümetin STK niteliği ile öncelik vermesi yüzünden, geçerliliği devam eden, ge
rekliliği dışımızda herkesin bildiği
bir kuru- luştur ama eksiktir. Gerektiği gibi de aktif değildir. Geliştirilmesi gerekmektedir.
Geliştirilmez, ülke ve uluslar-
arası yapıya göre yeniden yapılandırılıp çalıştırılmazsa, yok olabilecek kuruluş olmaya da adaydır.
Bu yüzden desteklenmesi gerekmektedir. Ama önce onu, söylediğim şekilde görmemiz lazım.
DOĞRU KONUM
Bugüne dek sadece UITP üyeliğiyle yaptıklarına bakarsak, aynı
statüde yıllardır üye olanların yapamadıklarını yaptığını görürüz.
Bu bile, desteği hak ettiğini
bizlere kanıtlamaz mı?
Biz artık ferdi taşımacılıkla gelebileceğimiz yere geldik. Bu nedenle sermaye şirketi olma gerekliliğimizde ortaya çıktı. Son duruma baktığımızda İETT bağlısı
olmamız şuan için avantaj olsa
bile, ferdi oluşumuz çok sesliliğimiz, kaale alınmamamızı getiriyor. Bu yüzden İBB, bizi ötekileştirip sormadan aleyhimize karar
aldırabiliyor. Oysa, ortak kararla
çalışsak, başta çalışma yönergesi
olmak üzere yükümlülüklerimizi
ortak akıl ve kamu-özel işbirliğine
örnek olacak biçimde kendimiz
ele alıp düzenlesek alternatif görüşlerimizi etüdü yapılmış bilimsel
projelendirilmiş şekilde denetim
ve yürütümünde olduğumuz kurumla durumu bu şekilde ele alsak,
devamında da kendi bakışımızı
İBB’ye aktarsak olmaz mı? Bugünkü başarı grafiğimizde bunu
yapmıyor olmamızın sonuca meydanda. Artık bunun etkisini görelim. Yerimizi bireysel beklentilerle değil, sektörel bakışla analiz
ederek konumlandıralım.
Eminim sorunları o şekilde ele
alsak, aleyhimize olan, mesela çalışma yönergemizde işbirliğinden
uzak,
‘‘
Bunu beraber çözelim” diyemiyoruz. Arkamızda ikinci hesabımız varmış gibi, zikzaklar çizip
duruyoruz. Geçmişimizde yaptığımız gibi, bugün de bir olunca gü zel şeyler yapabiliyoruz. Mesela,
“Topyekun bir işbirliği ile İstanbullu şirket ve oda olarak, devlete ücretsiz taşıma ve indirimli
taşıma konusunda sıkıntıya uğratılıyoruz” mesajını Başbakanlık
katına ulaştırdık. Bunu İstanbullu
şirket yöneticileri, Esnaf Odası ile
TÖHOB ve ülke geneli tüm esnaf,
elbirliği içinde yaptık.
Az buz bir iş değil bu..
Bu yüzden de hükümet, iktidar
partisi olarak, Genel Başkan Veki
lini bilgilendirmek için İstanbul’a
esnafı bilgilendirmek için gönderdi. Bu bize, “birlik olduğumuzda kale alındığımızı” göster
di. Bu çok önemli bir sonuçtur.
Peki o zaman neden önemsizleştiriyoruz?
Peki, o zaman, neden “ben
yaptım sen değil” diye, işin ilgi derecesini azaltıyoruz?
Bakın hükümet “gereği yapılacak” diye kendisini bağladı. Bakanlık da benzer açıklama yapıp
devleti teyit etti... Nedense kimse
bunun altını çizmiyor?
Neden,“bunu birlikte yaptık” diyemiyoruz?
Bu hareketimiz, devletin belediyeleri kentiçi toplu ulaşım hizmetinde sübvanse etme yoluna gir
mesini açacak bir sonuçtur. Neden
bunu kimse dillendirmiyor! Bunu
hiç düşündünüz mü?
TOPARLANMAK
Bunu, sadece bir olmak isteyenler görüyor. Bir olsaydık mutlaka görürdük. Göremediğimiz için hala kusurluyuz. Sadece biz
değil. Belediyeler de... Belki de
onlar, bizden daha da kusurlu.
Herkes “kusurlu değiliz” diyorsa, belli ki kusur
var. En azından, neden o
zaman, bir türlü ortak
algı ile belediye ve özel taşımacılar, el birliği içinde, mesela
sübvanse edilme
konusunda, ortak
strateji belirleyemiyoruz?
Tarihi geleneği
vizyon ve misyonuy
la tecrübenin birleşmesinden gelen gücüy
le İETT, bizim 65 yaş
uygulamaya girene kadar
pansuman tedbirle desteklenmemizi isterken neden ona
destek veremedik. En azından
amacının ne olduğunu dikkate almadık? Eğer ortak aklı kullanıp
değerlendirseydik, İETT’nin gidişatı gördüğünü anlardık. Belediyelere sübvanse yolunu açan olma
adına bunu yaptığını düşünürdük.
“Pansuman” tedbirini de gündemimize taşıması bundandı. Kişisel
beklenti, esnaf için iş yapar görünmeye dayalı yöneticiler olarak bizi İETT Genel Müdürlüğü’nü yıpratanlar durumuna düşürür...
Kurumsal
anlayışımızı netleştirir,
bir de içimizdeki dengeyi
kurarsak daha net ve gerçekçi
projeler üretiriz... Ayrıca,
Devletin belediyeleri sübvanse
etmesine de destek vermeliyiz.
Bunun için belediyelerle
birlikte hareket etmeyi
sağlamalıyız...
tek
yanlı kuralların oluşturulması. Cezaların kazalara karşı kamuyu teskin etme anlayışı ile hizmetimizin
heba edilmesi. Gelir gider dengesizliğimizin kale alınmıyor olması
bugünkü kadar hoyratça olmaz.
Oysa bizler, ortak stratejiden
uzak, netlikten uzak, sadece bireysel çaba sarf ediyoruz. Esnafa bile
açıkça; “Ortak sorunlarımız bu.
“Akıllı Kent”e adım adım
2000 yılıyla birlikte değişen yeni dünya düzeninde, kentlerde yaşayan insanlar “Akıllı” başlığı altında
olmazsa olmaz bir planlamanın içinde ihtiyaçlarını teknolojik uygulamalarla anlamaya çalışıyorlar...
KILLI teknolojilere bütünsel olarak
yaklaştığımızda ortaya çıkan akıllı şeA
hirler, kurumların ve devletlerin gelecek vizyonu için büyük önem taşıyor. Altyapıdan
ulaşıma kadar tek bir ağa bağlı olan yapılar,
hem vatandaşların hem de yöneticilerin
yaşam kalitesini benzersiz biçimde artırıyor.
İleri teknolojinin, akılcı tasarımın ve başarılı
bir planlamanın ortak meyvesi olarak ortaya
çıkan akıllı şehirlerde hangi noktadayız?
Nereye doğru gidiyoruz?
Nüfusun yaklaşık yüzde 80’inin şehirlerde yaşadığı bir ülkeyiz. Şehirleşme, modernleşmenin önemli bir adımıdır ve çok
ciddi kazanımlar sunmaktadır. Bununla birlikte şehirleşme; trafik, yapılaşma, hava kirliliği, eğitim, sağlık, güvenlik, iletişim ve
altyapı gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenlerle “Akıllı Kent”
uygulamalarına ciddi bir ihtiyaç söz konusudur. Akıllı şehirler, güvenli binalardan otomasyon destekli enerji kaynaklarına ve
ulaşımdan kamu güvenliğine kadar birçok
fonksiyonu barındıran, insan ve altyapı
odaklı şehirlerdir. İçinde bulunduğumuz 21.
yüzyılın ortalarına doğru toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde 70’inin şehirlerde yaşıyor olacağı öngörülmektedir. Gelecekte ulaşacağı noktaya yönelik
dört adet trend mevcuttur; “Veri”, “Altyapı”, “Sensörler” ve “Enerji” trendleridir.
Detaya inecek olursak, bu dört unsurun her
geçen gün hayatımızda daha önemli bir rol
oynamasıyla beraber, dokuz farklı dikey segmentin ortaya çıktığını gözlemlemekteyiz: Akıllı Devlet
Akıllı Eğitim
Akıllı Güvenlik
Akıllı Enerji
Akıllı Altyapı
Akıllı Ulaşım
Akıllı Sağlık
Akıllı Bina
Akıllı Teknoloji
Söz konusu segmentlerde “Akıllı Kent”
senaryolarının hayata geçirilmesi için bir
yandan “Akıllı Platformlar”a diğer taraftan
da “Akıllı Şehir Komuta Kontrol Merkez”lerine ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanlık;
“Akıllı Kent” yapılarına doğru yol alırken,
“Güvenli Şehir” konseptini de uğranılması
gereken en önemli duraklardan birisi olarak
tanımlayabiliriz.
Dünyada özellikle terör saldırılarının artmasından sonra oluşan yüksek seviyede güvenlik ihtiyacı, şehirlerimizi akıllı şehirler
seviyesine getirmeden önce güvenli bir şehir
haline getirebilmeyi zorunlu kılmaktadır.
Diğer taraftan akıllı ve güvenli şehirlerin
en önemli unsurlarından biri olan “Biyometri” kavramı da yapılan uygulamalar ve
geliştirilen teknolojiler ile hayatımızda daha
fazla yer almaya başlamıştır. Bu nedenle günümüzde altyapı ile ilgili yatırımlara büyük
önem verilmekte ve bunun sonucu olarak
büyük yatırımlar yapılmaktadır. Gelecek için
kaygıları olanların içi rahat olmalı çünkü, her
yanımızı ileri teknolojik ürünlerle yaşayacağız, güvenli mi, orası biraz şüpheli?
TT.5:Layout 1 13.03.2015 20:50 Page 1
5
KENT VE ULAŞIM
16 MART 2015
MEHMET
YAVUZ
ISPARTA
Birlikte düşünelim
B
Tunus heyeti Otokar’da
Sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanında müşterilerin beklentilerini karşılayan
Otokar, Tunuslu otobüs ve turizm işletmecilerinin yöneticileri tarafından ziyaret edildi...
0’a yakın ülkeye otobüs ihracatı
gerçekleştiren Otokar, filoların
da uzun süredir Otokar araçlarını kullanan Tunuslu müşterileri tarafından ziyaret edildi. Sakarya-Arifiye’de bulunan Otokar Tesisleri’ni gezen
Tunuslu otobüs ve turizm işletmecisi
firmaların üst düzey yöneticilerinden
oluşan ve Otokar’ın Tunus Distribütö
rü Sotradies firmasının yöneticileri ile
Sotradies’in bağlı olduğu UTIC Grubu
Başkanı’nın da eşlik ettiği heyet, yapılan sunum ve fabrika turunun ardından
4
Ford Trucks 4S
Sakarya’da da
Ford Trucksʼın 2015ʼteki ikinci 4S plazası Sakaryaʼda açıldı. Ford Trucks Sakarya bayi Akgün müşterilerine satış, servis, ikinci el ve yedek parça hizmetlerini aynı çatı altında vermek için inşa ettiği 4S tesisini törenle hizmete açtı...
ORD Otosan müşterilerine
satış, servis, ikinci el ve yedek parça olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında vermek
için yeni bir tesis kuran Ford
Akgün bayinin açılış törenine
Sakarya Valisi Hüseyin Avni
Coş, Sakarya İl Emniyet Müdürü Osman Babadağı, Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeki Toçoğlu, Arifiye Belediye
Başkanı İsmail Karakullukçu,
Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Erenler Belediye
Başkanı Cavit Öztürk, Ferizli
Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Söğütlü Belediye Başkanı
Hüseyin Genç, Taraklı Belediye
Başkanı Tacettin Özkahraman,
Pamukova Belediye Başkanı
Cevat Keser, Kaynarca Belediye
Başkanı Zeynur Özel, Hendek
F
Belediye Başkanı Ali İnci, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Mahmut Kösemusul,
Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi ve Ford Otosan Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Y.Koç,
Ford Otosan Genel Müdürü
Haydar Yenigün ve Ford Otosan
üst düzey yöneticileri katıldı.
Törende bir konuşma yapan
Ford Otosan Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Y. Koç, 20 yıllık işbirliklerinden ötürü Akgün Ailesi’ne teşekkür etti. Ali Y. Koç;
“Biz şirketimize yeni yatırımlar yaparken, bayilerimiz de
bizimle birlikte yatırım yapıyor ve bu sayede kamyon bayi
ağımız da giderek güçleniyor.
Bugün bayilerimiz ağır ticari
araç stratejimiz doğrultusun
da başlattığımız Ford Trucks
yapılanması için 125 milyon
TL yatırım yaparak, eskiden
ayrı çatılar altında yürütülen
satış, servis, yedek parça ve
ikinci el hizmetlerini 4S konseptiyle tek çatı altına topluyoruz. Bugün gerçekleştirdiği
miz açılışımızla birlikte, Ford
Trucks hizmeti veren tesis sayımız 25’e ulaştı. 2015 sonu itibariyle Türkiye genelinde top
lam 30 Ford Trucks plaza ile
hizmet vermeyi hedefliyoruz.
4S konseptli Ford Trucks bayi
yatırımları, ‘Türkiye’nin Ticari Gücü’ Ford Otosan’a güç
katıyor. Bundan mutluluk duyuyor ve Ford Trucks işimizin
geleceğine olan inancımızı güç
lendiriyoruz. Koç Ailesi’nin bi
rer ferdi olarak birlikte büyüyoruz” diye konuştu.
Ford Otosan ödülleri
Vehbi Koç Vakfı, Türk Patent Enstitüsüʼne patent başvurusunda bulunan
çalışanlarına Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkeziʼnde ödülleri dağıtıldı...
ORD Otosan Genel Müdürü Haydar YeF
nigün, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı William R. Periam, Koç Üniversitesi
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Danışmanı Enis Erkel, TÜBİTAK
Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Mekanizmaları Komite Sekreteri Ahmet Rıza Balım,
Ford Otosan yöneticileri ve çalışanları katıldığı
törende, konuşma yapan Ford Otosan Genel
Müdürü Haydar Yenigün, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına büyük önem veren ve Türkiye’nin ilk “Fikri Haklar Stratejisini” oluşturan Koç Topluluğu’nun ardından, 2. özel
sektör kuruluşu olarak 2013 yılında Ford Oto-
san’ın da Fikri Haklar Stratejisi’ni oluşturarak
kendi sektöründe bir ilke imza attığını hatırlattı. Yenigün; “1961 yılında Türkiye otomotiv sektörünün ilk AR-GE çalışmalarını
başlatan Ford Otosan, aralıksız devam ettiği bu yoğun çalışmaları sonucunda Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasına girdi. AR-GE ve inovasyonu, sürdürülebilir büyümemizin ve geleceğimizin anahtarı olarak görüyoruz. ‘100 Yıllık Otomotiv
Şirketi’ olma hedefimize her geçen yıl güçlenerek ilerliyoruz. Ford Otosan’ın gelişimine verdikleri destek için tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi..
Otokar’ın AR-GE merkezini ziyaret
edip Tempo aracı hakkında Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Hakan Bubik’ten
bilgiler aldı.
2007 yılından bu yana ticari araçlar Tunus bayiliğini başarılı bir satış
grafiği ile yürüten Sotradies ile birlikte
Otokar, bu yıl içerisinde ülkeye 200.
araç ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyor. Tunus, Avrupa dışında Otokar ticari araçlar parkının en büyük olduğu
ülke olma özelliğine de sahip...
İREYSEL işletmecilikle başlayan toplu taşıma maceramızda gelişmelere göre kendimizi ayarlarken, belediyelerin gelişmenin
tetikleyicisi, gelişmenin mihmandarı olduğunu her zaman aklımızda tutuyoruz. Ne
kadar şartlar değişse de biz devlete “Baba”
diyen bir bakıştan geliyoruz çünkü. Bu yüzden daima aklımızda kamu otoritesi ve temsilcileri önde durur. Bu bakışla oluşmuş saygıyı gözetmekten geldiğimiz için de, her zaman kamu otoritesinin dediklerini dikkate
alırız. Aklımızın bir yerinde de otoritenin bizi
düşünmeden yapmayacağı inancı diridir.
Kentiçi toplu ulaşım hizmetlerinde devlet
dünya gidişatına göre yapılanmak istiyor. Bunu anladık. Bunun böyle olmasını isteyenlerde bu gidişatı teşvik ederken, destek de veriyorlar. Finans konusunda yaşananlar AB
söylemleri ve var olan, var olduğu söylenen
ve olacak olan fonlarla da bu gidişat daima
teşvik ediliyor. Bu ara teşviklerde yerimiz konusuna iyi bakmadığımızı düşünüyorum.
Bunun sadece bizim özel taşımacının kusuru olduğunu zannederken, devamında ortak anlayışımızın bir geciktiriciliği olduğunu
da düşünmeye başladım.
Bu yüzden de yazmaya karar verdim.
Gelişmeler yenilenmemizi gerektiriyor.
Bu yenilenme yeni nesil üretimleri alma kullanma ona göre kendimizi düzene sokmaya
kadar varıyor. Anadolu’da raylı sistem sevdaları ateş bacayı sarar gibi çoğalıyor.
Aslında genel dünyadaki gidişata da uyan
bir salgın yaşanıyor. Lakin, bu salgında bizim
ortak aklı belediyelerle kullanarak tüm taşımacıların durumu ne olur, ne olmalı, ne olacak nereye kadar ne durumda gidecekler diye
bir gözden geçirerek bu işlere bakmak da gerekiyor diyorum? Isparta kentiçi toplu ulaşım
hizmetlerinde olabilecek hemen her olasılığı
masaya yatırıyor.
Bizler, belediye ile birlikte düşünürken ayrıca özel sektör olarak neler yapabilirizi nerede kalabilirizi, nereye kadar gidebiliriz konusunu da düşünüyoruz. Körüklü alırken, bir
adım daha yukarı çıkmayı düşündüğümüzden bunu yaptık. Şimdi bir adım daha atabilir
miyiz? Bunun koşulları nelerdir noktasından
olasılıkları ve olası gelişmeleri düşünerek geleceğin çağdaş toplu ulaşım sistemini çoklu
modlarla da olabilecek ortak aklın ürünü sistemli taşımacılı da ele alıyoruz.
Burada, ülke genelinde, TÖHOB konusunun önemli ortaya çıkıyor...
TT.6:Layout 1 13.03.2015 20:51 Page 1
6
SEKTÖRDEN YANSIMALAR
16 MART 2015
AKIA’ya büyük ilgi
Türkiyeʼnin önemli üreticilerinden AKIA, esnafla oluşturduğu iletişim sayesinde hem
üretim aşamasında ihtiyaçlara göre hareket ediyor, hem de satışta rahat ediyor...
RETİM aşamasında halk
otobüsü esnafı ile araç
özellikleri
konusunda
daima irtibat halinde olan, esnafın
tüm ihtiyaçlarını göz önüne alıp
üretim yapan AKIA, ULTRA LF
9 modeliyle esnafı buluşturdu. 12
m. Solo otobüs kadar taşıma kapasitesine sahip olan AKIA LF 9,
masrafıyla kullanıcısını memnun
ediyor. Sektörün çalışma şartlarına
göre dizayn edilen AKIA LF 9,
birçok özelliği ile adından söz edilir konumda. Sade ve modern bir
görünümle gönüllerde taht kuran
AKIA LF 9, iç kapasite de sınıfında lider olacak düzeyde. Ferah
bir yükseklik, 25 koltuk, 50 ayakta
yolcu kapasitesi, tam alçak taban
Ü
Diyarbakır’da
720 taksiciye
sertifika verildi
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü,
vatandaşlarla iletişim halinde olan
taksicilere genel trafik kuralları,
yolcu indirme-bindirme kuralları,
sürüş esnasında cep telefonu
kullanmanın sakıncaları hakkında
eğitim verdi. Eğitimlerini
tamamlayan 720 şoföre sertifika
töreni düzenlendi. Törene katılan
Diyarbakır Emniyet Müdürü Halis
Böğürcü, eğitimli insanın topluma
daha çok katkı sağlayacağını
belirterek, eğitimle daha az kural
ihlali yapılacağını vurguladı...
MUTLU OLDULAR
Halk otobüs esnafı tarafından
yoğun bir ilgi ile karşılanan AKIA
LF 9, 2 günlük tanıtımda, Taşdelen
esnafından tam puan aldı. Etkinlik
süresince Taşdelen’de esnafının
beğenisini topladı. Esnaf ihtiyaçları ve beklentilerinin de ele alıp,
görüşüldüğü tanıtım günleri yemekle son buldu.
Bursa uçuşta
Amasya’da
iletişim eğitimi
Amasyaʼda halk otobüsü
şoförlerine yönelik düzenlenen
“Etkili İletişim ve İş Yaşamında Profesyonellik” konulu seminer yapıldı.
Amasya Üniversitesi Sürekli eğitim
Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Amasya Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği, Amasya Şoförler ve
Otomobilciler Odası ve Amasya
Şehiriçi Halk Minibüsleri ve Halk
Otobüsleri Kooperatifi ile Elma
Kent firması işbirliğiyle düzenlenen
bir haftalık seminer kapsamında 85
şoföre 4 ayrı grupta eğitim verildi.
Amasya Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Nusret Kasap tarafından
verilen eğitimde yüz yüze iletişim
ve öfke kontrolü konuları aktarıldı...
ALP Turizme ait C-138 Kod.ʼlu
34 ELC 13 plakalı aracın
İETT çalışma ruhsatı kaybolmuştur...
UĞLA Büyükşehir Belediyesi
M
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sağanak yağışlardan bozulan ve kapanan yolların bakım onarımını sürdürüyor. Ekipler Milas Ka
lem Mahallesi düzen mevkii ve
Seydikemer Bayır Mahallesindeki
heyelan sonucu kapanan yolların
tekrar ulaşıma açılması için temizlik çalışmalarını bitirirken, Milas
Çamlı-Baraj yolu üzerinde yağışlardan dolayı bozulan yolların ba
kım onarımını tamamladı. Muğla
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri
Daire Başkanı Hida Kılıç çalışmalarla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi “Daire Başkanlığımız
bünyesine bağlı Yol Yapım Ba
kım Şube ekiplerimiz disiplin ve
düzen içinde vatandaşlarımızın
güvenli seyahat edebilmeleri
için bozulan ve kapanan yolları
açma çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.
Gaziantep’te
ekolojik tanıtım
AZİANTEP Büyükşehir BeleG
diyesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan “Yeşil
URSA’ya hava ulaşımında ısrarcı olduklarını ve direkt uçuşların sadece Trabzon ve Erzurum ile
sınırlı kalmayacağını anlatan Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, “Kentimizde yoğun olarak
yaşayan Trabzonlu ve Erzurumlu
vatandaşlarımız için şimdilik bu
iki kenti seçtik. Araştırmalarımız
devam ediyor. Bursa’dan daha
çok kente hava ulaşımını sağlayacağız” dedi.
Daha önce yapılan uçak seferle-
B
rinin gerekli desteği görmemesi üzerine iptal olmasıyla mağdur olan
Bursalı’lar için devreye giren Altepe,
THY Genel Müdürü Hamdi Topçu
ile yaptığı görüşmeler neticesinde
Bursa’dan iki kente direkt uçuş yapılmasını sağladı. Anadolujet firmasının, Bursa’dan Erzurum ve
Trabzon’a direkt uçuşlara başlayacak olmasını değerlendiren Altepe,
Bursa’nın havadan da erişilebilirliğinin sağlanmasıyla amacıyla
önemli bir adım atıldığını belirterek,
Bursalılar’ın uçak seferlerine ilgi
göstermesi halinde Anadolu’nun
başka ketlerine de seferler düzenlenebileceğini söyledi. Bursa’nın hava
ulaşımı konusunda emin adımlarla
ilerlediklerini ifade eden Altepe,
“Gecikmeli olarak elde ettiğimiz
bu hava ulaşımı imkânını en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Halkımızın uçak seferlerine ilgi göstermesi
amacıyla Büyükşehir Belediyesi
olarak biz de her türlü desteği sağlayacağız” diye konuştu.
Çankırı’da
üçüncü kez
ihale iptali!
Çankırı Belediyesi Özel Halk
Otobüsleri'nin daha önce 2 kez
iptal edilen kentiçi ulaşım İhalesi bir
kez daha iptal edildi. Çankırı
Belediyesi kentiçi ulaşım ihalesini
yaptıklarını 05.12.2014 tarihinde
belediyenin resmi sitesinden
duyurdu. Çankırılılar'ın ulaşımlarını
konforlu, temiz ve güvenli hale
getireceklerini belirten Belediye
Başkanı İrfan Dinç, şehrin modern
ve yenilenen yüzüne yakışacak
yeni halk otobüslerinin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde
bulundu. Çankırı Belediyesi, eski
görüntüsü ile şehre yakışmayan
halk otobüslerini yenileyerek
vatandaşlara konforlu bir ulaşım
sağlama vaadinde bulundu. Kentiçi
ulaşım hizmetleri ile ilgili yapılan
ihale sonucu şartname gereği
ihaleyi alan firma, sıfır km. 35 adet
otobüsle Çankırıʼya hizmet
vermeye başlayacak...
Muğla çalışmaya
devam ediyor
Bursaʼda bir türlü sağlanamayan düzenli uçak seferleri için ısrarcı davranan Büyükşehir Belediyesi, Anadolujetʼi ikna etti ve Trabzon ile Erzurumʼa uçuş başladı...
Denizli’de
40 “S” Plaka
ihalesi
Büyükşehir olduktan sonra tahdit
sınırları genişleyen Denizli
Büyükşehir Belediyesi, servis
taşımacılığında aksaklık
yaşanmaması için bir dizi önlem
alıyor. Bu kapsamda, Ulaşım
Koordinasyon Merkezi Şube
Müdürlüğü, belediyesi sınırları
içerisindeki okul taşıtı ve personel
servis aracı olarak faaliyetini
sürdüren tahditli “S” plaka araç
sayısının yüzde 10 oranında
artırılması öngördü. Bu kapsamda
27.01/2015 tarih ve 2015/01/01
sayılı kararı ile 8 adet S plaka
olmak üzere toplam 34 adet S
plaka ihale sonucu satıldı. Geriye
kalan 76 adet S plaka satışı için 4.
dönemde 40 adet plaka satışı ihale
edilmesi kararlaştırıldı...
zemini, iniş ve binişlerde sağladığı
genişlik, mükemmel düzeydeki
koridoru ve havuzu ile araç içi
kapasitesi sektör esnafı tarafından
tam not aldı. Cummins motor ve
Allison şanzuman ile özellikle, belediyelerin ve Özel Halk Otobüsü
esnafının isteklerine cevap veriyor.
Ev Projesi” tanıtım çalışmaları
devam ediyor. Bu kapsamda, Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, yapımı Büyük
şehir Belediyesi tarafından tamamlanan “Ekolojik binayı” ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir
Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı yetkilileri tarafından öğrencilere, pasif ev teknolojileri, ye
şil bina sistemleri ve çevreye duyarlı yapılar hakkında bilgi verildi.
Türkiyeʼnin ilk defa PassivHaus
sertifikası ve LEED sertifikası Platinum derecesine aday olan ekolojik binayı sunum eşliğinde anla
tan yetkililer, ayrıca öğrencilere binayı anlatan video izlettirirken de
tay maketleri üzerinden de projenin detaylarını paylaştı. Yaklaşık
50 öğrencinin katıldığı ziyarette
öğrenciler, yapıyı gezerek yetkililere sorularını yöneltti...
Samulaş teknik
eğitim yapıyor
RTA Karadeniz Kalkınma AO
jansı (OKA) tarafından teknik
destek kapsamında SAMULAŞʼta
Motaş ağacı
yaşken eğiyor
gerçekleştirilen Kaldırma Makinaları Eğitimleriʼne 9 Mart 2015 günü
başlandı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu gereğince teknik personele kaldırma makineleri
eğitimi verilerek eğitim alan teknik
personel sertifikalandırılacak. Eğitimde SAMULAŞ teknik personellerine karayoluna çıkmayan, inşa-
at alanlarında, fabrikaların açık ve
kapalı alanlarında kullanılan motorlu/elektrikli Tavan Vinci ve Forklift araçları için iş sağlığı ve gü
venliği kapsamında; İş Ekipmanlarının Kullanımı, kullanımda Sağlık
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında eğitim verilecek. Eğitim Mak. Müh. Odası Kurs
Eğitmeni Mak. Müh. İsa Konuş tarafından veriliyor...
MOTAŞ Genel Mürdürü Enver Sedat Tamgacı; “Malatyaʼda toplu taşımayı özendirmek amacıyla ʻağaç yaşken eğilirʼ düşüncesiyle çocuklarımıza eğitiyoruz” diyor...
ALATYA Büyükşehir Belediyesi
M
toplu taşıma hizmetini yürüten
MOTAŞ, toplu taşıma bilincini geliştirmek için eğitim çalışmaları yürütüyor.
Bu kapsamda her gün iki okulun öğrencilerine eğitim veren MOTAŞ’tan yapılan açıklamada, konusunda uzman per
sonellerin hazırladığı slayt eşliğinde top
lu taşım araçlarının kullanımı, korunması ve uyulması gereken kurallar anlatıldıktan sonra okul kapısından otobüs
lere bindirilen öğrenciler dolaştırılırken
de anlatılanlar uygulamalı olarak gösteriliyor. MOTAŞ Genel Müdürü Enver
Sedat Tamgacı, MOTAŞ İnsan Kaynakları tarafından tertip edilen programla ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye İsta
tistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2013 yılında meydana gelen 161
306 adet trafik kazası sonucunda 3
685 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin
Okulların toplantı salonlarında yapılan
sunumların
ardından
öğrenciler
otobüslerde
uygulamalı
olarak hat
üzerinde
gösteriliyor...
%37.2’si yerleşim yeri içinde gerçekleşti. 2014 yılının ilk 7 ayında meydana gelen trafik kazalarında ise bin
943 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti.
Bu rakama göre 2014 yılında meydana gelen trafik kazalarında vefat
edenlerin sayılarının kısmen düştüğünü görüyoruz. MOTAŞ olarak bu
sayıyı daha aşağılara çekmek, kazalardan dolayı hayatını kaybedenlerin
sayısını en aza indirmek için başlattığımız çalışmalar çerçevesinde şoförlerimize verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra
her gün iç içe yaşamak zorunda bulunduğumuz trafikte uymamız gereken kurallar ve toplu taşım araçlarını
kullanma konusunda toplum bilincini
yükseltmek için çalışmalar başlattık.
Trafikte şoförün eğitimi kadar yayanın da bilinçlendirilmesi gerektiğine
inanıyoruz. Bu bağlamda düzenlediğimiz programları öncelikle toplumun
dinamiğini oluşturacak ve ‘ağaç yaşken eğilir’ atasözümüzden de hareketle çocuklara yönelik hazırladık.
Her gün iki okulumuzda düzenlediğimiz programlarda öğrencilerimize
trafik kurallarını, toplu taşım araçlarını kullanırken uymaları gereken kuralları slaytlar eşliğinde aktarıyoruz”
ifadelerini kullandı.
“Filo Yöneticisi”
ödülleri dağıtıldı
İLO yönetiminin, şirketlerin perF
formansı ve ülke ekonomisine
katkısına dikkat çekmek, çevre ve
trafik güvenliği bilincinin oluşmasına destek olmak, kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek ve
ödüllendirmek amacıyla düzenlenen “Yılın Filo Yöneticisi Ödülleri”nin 4.ʼsü sahiplerini buldu.
Araç içi telefon konuşmasını biti-
ren Lillyʼye Skoda Güvenli Filo
Ödülü. Karbon salınımlarını takip
eden Michelin Yeşil Filo Ödülü Ber
ko İlaç. Yılın En iyi Filo Yöneticisi
AVEA. Matematiksel rotalamaya
Jüri Özel Ödülüʼnü kazandılar. Filo
yönetimi stratejileri başta olmak
üzere, sürdürülebilirlik, inovasyon,
teknolojinin kullanımı ve çevreye
duyarlılık konusu değerlendirildi...
TT.7:Layout 1 13.03.2015 20:53 Page 1
İmtiyaz Sahibi-Sorumlu Yaziişleri Müdürü: M. Şevket ERTURAN
Genel Yayın Yönetmeni : M.Şevket ERTURAN
Yayın Koordinatörü
: Özlem GÜNEŞ
‹stihbarat Şefi
Mali Müşavir
Teknoloji Editörü
YAYIN TÜRÜ
: Müjdat CENİK
: Hülya TEKER
: Yücel
TÜRKÖZMEN
: HAFTALIK
YAYINCI KURULUŞ: ERTURAN YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
İDARE MERKEZİ
Hürriyet Bulvarı - Yakuplu Plaza No.: 131 Kat: 3 D: 27
Yakuplu - Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel.: (0212) 875 46 49 ● Fax.: (0212) 875 78 64
www.kenticitoplutasima.com.tr ● [email protected]
BASKI YERİ
İhlas Gazetecilik A.Ş. 29 Ekim Cad. No.: 23 İhlas Plaza
No.:11 A / 41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: (0212) 454 30 00
Baskı-Dağıtım: Osman Sağlam
Teknik Servis: Ozan ERTURAN
GAZETEMİZ
BASIN MESLEK
İLKELERİNE
UYMAYA
SÖZ VERMİŞTİR
HALİL
KADİFE
ANTAKYA
Kurumsallığa adım atmalıyız...
İ
Diana Travel Turizm’e
Temsa’dan 18 Safir
Antalyaʼnın en önemli turizm acente ve taşımacıları arasında yer alan Diana Travel,
18 Safir aldı. Araçlar, Antalya Havalimanıʼnda düzenlenen törenle teslim edildi...
AFİR, şehirlerarası otobüs firmalarının yanı
sıra, turizm taşımacılarının da öncelikli tercihi olma
ya devam ediyor. Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Tonbul, “1.5 milyon
Avrupalı turisti Türk markamız Temsa ile taşımaktan
gurur duyuyoruz” dedi. 10
Mart Salı günü düzenlenen törene Diana Travel Yönetim
Kurulu Başkanı Burak Tonbul, Temsa Pazarlama ve Satış
Direktörü Murat Anıl, Diana
Travel Mali ve İdari İşler Koordinatörü Malik Ejder Özkan, Yurtiçi Satış Müdürü
Baybars Dağ, Temsa Kurumsal İletişim Müdürü Ebru
Ersan, Bölge Satış Yöneticisi
Volkan Tolunay, Ant Oto Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet
Göksoy, Ant Oto Otobüs Satış
S
Müdürü Utku Taşkın ve Satış
Dan. Ahmet Gürsoy katıldı.
Filolarında 140 araç bulunduğunu belirten Burak
Tonbul, “2005 yılında aldığımız 18 Safir aracımızı vererek, 18 yeni Safir aldık. Bun
dan sonraki süreçte araç değişimlerini filo yaş aralığını
iki veya üç yıl içinde değiştirmeyi planlıyoruz. Araç ba
zında ilave yatırımımız yok.
Ama 2016 yılında filomuzdaki diğer araçları değiştirme planımız var. Yeni ya
tırımlara yönelik Murat bey
ile görüşüyoruz” dedi.
Ant Oto Yönetim Kurulu
Üyesi Hikmet Göksoy da yaptığı açıklamada, “Diana Turizm bizim için çok önemli
bir firma. Antalya’daki en
güçlü firmalardan bir tanesi. Avrupalı turistlere hiz-
met veriyorlar. Bu yıl çok
ciddi bir atılım bekliyoruz
Diana Travel’den. Araçlarımızla daha rahat, ekonomik
ve keyifli bir sezon geçirmelerini diliyoruz” dedi.
“Diana Travel ile yıllara
dayanan güven ve dostluğumuz var” açıklamasını yapan
Temsa Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Anıl, “Yılda
1.5 milyon dolayında Avrupalı turisti ülkemizde ağırlayan, ülkemizin tanıtımına
çok önemli katkılar sağlayan Diana Travel’e Safir araçlarımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Safir araçların yolcu taşımacılarının öncelikli tercihi haline gelmesi
bizi çok mutlu ediyor. Biz
müşterilerimize artık otobüsü anlatmak zorunda kalmıyoruz” diye konuştu...
Lasik sektörü
2015’ten umutlu
Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Hakan Bayman, 2015 yılı için umutlu olduklarını
ve yüzde 3 büyüme tahmin ettiklerini açıkladı...
ÜRKİYE lastik pazarı 2014 yılında
20 milyon adetle yüzde 1.5 küçülme
gösterdi. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları
Derneği’nin düzenlediği basın toplantısında; sektör adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayman son 10 yılda
yüzde 50’nin üzerinde büyüyerek önemli
bir ivme kazanan sektörün; son birkaç
yılda yaşanan zorluklara rağmen uzun va-
T
dede büyümeye devam ettiğini kaydetti.
Lastik Sanayici ve İthalatçıları; sektörü
aynı çatı altında buluşturan LASİD’in
Shangri-La Bosphorus’ta düzenlediği
basın toplantısında sektör değerlendirmesi
yaptı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Bayman; lastik piyasasının 2014
yılı verilerini paylaşarak 2015 yılı ile ilgili
gelişme tahminlerini açıkladı.
SKD Türkiye’de
yönetim değişikliği
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneğiʼnin, 6. Olağan Genel
Kurul toplantısı, Güler Sabancıʼnın katılımıyla gerçekleştirildi...
Ş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma
İlantısı,
Derneği’nin 6. Olağan Genel Kurul topSabancı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Güler Sabancı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısı’nda
SKD’nin yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçimi yapıldı. Genel Kurul sonrasında yapılan ilk yönetim kurulu
toplantısında, Brisa Genel Müdürü Hakan
Bayman Başkanlığa seçildi...
ŞİMİZİN şekli değişiyor. Artık o bildik herkesin “en iyisini ben bilirim” dediğimiz davranışlarımızın, başına buyruk doğrularımızla
hareket etmemizin devri geçti. O zaman seçildiğimiz, “bu adam hakikaten işini hakkaniyetle
yapıyor” değerlendirmesinin değiştiği, başka ölçülerin gözetildiği bir devirdeyiz.
Şimdi, yapılması gerekenler, önceden işveren
sayılan belediyelerin belirlediği kurallarla tarif
edilip, herkesin aynı davranmasının istendiği bir
devirdeyiz. Onların deyimiyle, “Artık önceden
belirlenip tarifi yapılmış hizmet vermenin şart
koşulduğu işi yapan” durumundayız. Bunu kabullenerek buna göre davranmamız gerekiyor.
Bize düşen bunu kural haline getirip, işimizi ona
uygun planlayarak yürütmek.
İşletmeciliği verimli kılma dedikleri iş bu.
Artık kimin ne yaptığını nasıl yaptığını bundan
kaç kişinin memnun kaldığını ölçerek gözleyerek, izleyip bilme zamanındayız. Bizim işimizde
işin tanımı icrası ve bunun için gerekenler konusu öne çıkıyor. Gerekenler içinde yer alan bir
husus da bizim gelir gider tablomuzun sınırlarını
belediyelerin belirliyor olmaları...
O zaman bizim birinci işimiz, daha işe baş-
larken önce kendi beklentimizi, sermaye yatırımı
ile verileni karşılaştırıp, ona göre ,işin çerçevesini
çizmemiz. İkincisi de, bunu çizen işveren ile
bizim çizdiğimizin uyuşup uyuşmadığını, birlikte değerlendirmemizin gerektiğini bilmemiz...
Kısacası, onca masraf harcama ne getiriyor?
Ne kadar sürede bize beklediğimizi veriyor?
Bu verilenler buna değmiş mi?
Biz bu işi böyle mi yapmalıyız? gibi konuların giderek öne çıktığını göreceğiz.
Gelinen bu süreçte, tek kelimeyle, “hesap
kitap yapma öne çıkıyor” ve bunu da uzmanının yapması gerekiyor... Eğitimden geçmek gerekiyor. İşimizde doğan ihtiyaçları karşılama
beraberliğini benimseyerek geliştirmek gerekiyor... Yolcu insan kavramını öne çıkararak, onun
memnuniyetini düşünmek yeni tanımlanan
memnuniyet esaslarını benimseyerek, hizmet
vermek gerekiyor.
Artık, eskinin “belediye istediğini yapar,
ben istediğim gibi taşırım” devri geçti...
Artık herkes, “ortak belirlenmiş, kabul görmüş işin ehli olanların belirledikleri kurallara
uyar” devri geldi. Buna uyanlar yol alacak, uymayanlar yolda kalacak...
TT.8:Layout 1 13.03.2015 20:56 Page 1
‘tan “Akıllı Bisiklet”
İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen Dünya Mobil Kongresi'nde
Fordʼun tanıtmış olduğu katlanabilir elektrikli bisiklet fuara damgasını vurdu.
Dünya Mobil Kongresi'nde görücüye çıkan 200 watt güç sarf
eden Ford marka bisiklet özellikle bisiklet severler tarafından
oldukça ilgi gördü. Katlanabilir
olma özelliği sayesinde arabanın bagajında ve toplu taşıma
araçlarında rahat taşına bilmesi
ise büyük bir avantaj olarak gözüktü. Konsept olarak üretilen
bisiklet pedal çevirerek gidebildiği gibi hem de hemde elektrikli olması sayesinde 25 km.
hıza kadar çıkabiliyor. Ford
ürettiği bisikletinde arabadan
edindiği deneyimleri de kullanarak daha güvenli sürüş sağlıyor.
VOLVO GEFCO Türkiye ile devam edecek
16 MART 2015 ● YIL: 9 ● SAYI: 449
Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil)
www.kenticitoplutasima.com.tr
VOLVO, otomobillerinin dağıtımı için GEFCO Türkiye ile yola devam etme kararı aldı. Yapılan dağıtım ihalesinin ardından, VOLVO
otomobillerinin Türkiye genelinde 18 ilde yer alan 29 VOLVO bayiine dağıtım operasyonları GEFCO Türkiye tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Derince Limanıʼnda stoklanmaları, Köseköy
Araç Lojistik merkezine nakliyeleri, burada gerçekleştirilen elleçleme ve PDI işlemleri GEFCO Türkiye tarafından yapılıyor...
Entegre araç daha
cazip hale geliyor!
Boschʼun CEOʼsu Denner: “Elektrikli araçlar iyi, ama birbirine bağlı elektrikli araçlar daha iyi” diyerek, üretimleriyle ilgili geleceğe dönük hedeflerini belirtmiş oldu...
Denner, 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde
üretilen tüm yeni araçların yaklaşık %15ʼinin
en azından bir hibrit güç aktarım sistemine
sahip olacağını öngörürken, akü teknolojisinde gerçekleşen yeniliklerin de araç fiyatlarının
düşmesi açısından önemli olduğunu belirtiyor.
Dennerʼa göre 2020 yılı itibarıyla akü maliyeti
yarıya inerken, enerjisi iki katına çıkacak...
Denner, elektrikli araçların günlük kullanıma
uygun olması açısından kitle pazarının ne kadar önemli olduğunu anlatmak için Çin'i örnek
gösterdi. Çin caddelerinde 120 milyondan
fazla elektrikli mobilet bulunuyor. Bosch, bu
elektrikli mobiletler için elektrikli tekerlek göbeği sağlıyor. Saatte en fazla 40 km. hıza sahip olan bu popüler ulaşım şekli yeterli gibi...
Bombardier Demiryolu
Araçları Bölümü Türkiye, Doğu
Avrupa ve Ortadoğu Bölgeleri
Yüksek Hızlı Tren Satış Başkanı
Furio Rossi, İskandinavya Bölge
Temsilcisi Klas Wahlberg ve Kanada
Büyükelçisi John Holmes ve katılımıyla, İstanbul Eurasia Rail 2015 Fuarında tanıtılan C30 MOVIA modeli ile
Bombardier, Türkiyeʼnin raylı ulaşımına konforlu çözümler sundu...
MarCom’dan
OMSAN’a
hem Platin
hem Altın ödül
OMSAN, dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim ödüllerinden
olan MarCom Ödülleriʼnde hem
Platin hem de Altın olmak üzere
2 ödüle birden layık görüldü...
OMSAN, iletişim ve medya alanındaki
çalışmaları ile dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim programlarından biri
olan uluslararası MarCom Ödülleriʼnde
2 kategoride birden ödüle layık görüldü.
2010 yılında hayata geçirdiği Arabam
Tatilde projesi ile Bütünleşik Pazarlama
Kategorisinde Platin, kurumsal ilan çalışmaları ile de Kurumsal Reklamcılık
Kategorisinde Altın Ödül aldı...
MarCom Ödülleriʼnde hem Platin, hem
de Altın ödüle layık görülmelerinden ötü
rü gururlu olduklarını belirten OMSAN
Lojistik Stratejik Planlama ve Pazarlama
Müdürü Faysal Yalıonkılıç, ilk küresel
Türk lojistik firması olma vizyonu ile
faaliyetlerini yürüten OMSANʼın üst üste aldığı uluslararası ödüllerin doğru
yolda ilerlediklerinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi...
Seul merkezli mimar ve tasar›mc› gruplar›ndan oluflan Planning Korea, Paris’in gelecekte
nas›l bir flehir olmas› için yürütülen “Reinvent
Paris” projesi için haz›rlad›€› çal›flmayla dikkatleri üzerine çekti. Fransa’n›n gözbebe€i
olarak görülen Paris’in 23 farkl› bölümü üzerinden yürütülen konsept çal›flmalar›nda L’air
Nouveau de Paris adl› bafll›k dikkatleri çekiyor. Bu konseptin anlam› ise yaklafl›k olarak
“Paris’in Yeni Havas›” fleklinde. Do€adan al›nan ve su birikintileri gibi örneklerde rastlanan bu organizmalar›n ilgi çekici flekillerini
esas alan tasar›mc›lar, her bir mekan›n bir di€eri ile ba€lant›l› oldu€u, ayr› ayr› gözüken
ancak tekil bir anlay›fl› tercih etmifl...
Dr. Volkmar Denner
ABʼnin 2021 yılı için çok katı CO2 hedefleri
Boschʼu hareketlendirdi. “Güç aktarım sistemlerinin elektrifikasyonu hız kazanıyor. Şu anda
benzinin daha düşük fiyatta olması da bu durumu değiştirmeyecek...” Bu sözler, Almanyaʼda gerçekleştirilen Otomotiv Sempozyumuʼnda konuşan Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Dennerʼa ait...
Gelece€in kentleri
böyle görünecek
Bedava Wi-Fi toplu
tafl›may› art›r›yor
Toplu tafl›maya teflvi€i art›rmak ad›na araflt›rma yapan bir tren flirketi hayli ilginç sonuçlara ulaflm›fl. Araflt›rmaya göre yolculuk boyunca bedava internet sunulmas› doluluk
oran›n› sadece %2.7 oran›nda art›rmak ile
kalm›yor ilk defa kullananlar› ekstra %8.6
oran›nda tekrar gelmeye ikna ediyor. Her
dakika yan›m›zdan ay›rmad›€›m›z ve hayat›m›z›n parças› haline gelen cep telefonlar›na
yüksek h›zl› bedava internet fikri, asl›nda ülkemizde daha da çekici sonuçlar do€urabilir. Tabii ki, burada esas yapmam›z gereken
toplu tafl›may› artt›rmak. Mesela Kaliforniya’da 2000 y›l›nda pay› %11 olan yürüme, bisiklet ve toplu tafl›ma rakam› 2013’te %23
gibi yüksek bir de€ere çekilmifl...
Bombardier’den
“Açık Kent” vizyonu
Bombardier Transportation, enerji tasarruflu yeni C30 MOVIA metro aracını, İstanbulʼda tanıttı ve bu tanıtımını “Açık Kent” vizyonu adıyla tüketicilere sundu...
Bombardier Transportationʼun, İsveçʼin başkenti Stockholm için tasarlayıp geliştirdiği yeni
C30 MOVIA modeli metro treni ile enerji tasarrufuna katkıda bulunarak, konfordan ödün
vermeden yolcu sayısını yüzde 15ʼin üzerinde
arttırıyor. “Açık Kent” vizyonu ile açık, ferah
ve aydınlık bir ortam amaçlı üretilen C30 treni,
daha önce yine Bombardier tarafından tasarlanmış olan eski kuşak metro trenleriyle kıyaslandığında, hızlı giriş-çıkış amaçlı ilave iki
kanatlı kapılar ile yolcu kapasitesi, konforu ve
hareket edebilirliği en yüksek seviyeye çıkarmak için tasarlanmış dörtlü oturma konfigürasyonunu ve aracın yan taraflarında yer alan
ilave koltukları da barındırıyor...
AppleCar başlıyor
İsviçreʼdeki yasal dökümanlarını revize eden Apple, taşıtlar
kategorisini faaliyet alanları arasına AppleCarʼı da ekledi...
Appleʼın İsviçreli hukuki danışmanlık şirketi Baker & McKenziearacılığıyla
yasal dökümanlarında yaptığı değişikliğe dikkat çekiliyor. Buna göre Appleʼın faaliyet alanı bilgileri motorlu taşıtlar, raylı araçlar, gemiler, bisikletler,
hava taşıtları, bunların aksesuarları ve yedek parçalarını içerecek şekilde
güncellendi. Şimdi, gözler üretim tarihinin açıklamasına çevrildi...
Michelin ödüle
doymuyor
Michelin, ald›€› ödüllerle fark›n› kan›tlamaya
devam ediyor. Almanya’da gerçeklefltirilen
ve lastik sektöründe uluslararas› anlamda hayata geçirilen baflar›l› iflleri ödüllendiren Lastik Teknolojisi Fuar›’nda Michelin, uzman jüri
ve halk oylar›yla iki ödüle birden lay›k görüldü. Afl›nm›fl durumdayken bile ›slak zemin
üzerinde ayn› kategorideki rakiplerine k›yasla daha k›sa sürede durabilen MICHELIN
Premier A/S’de kullan›lan “EverGrip teknolojisi” ile Y›l›n Lastik Teknolojisi Ödülü’nü alan
Michelin, Y›l›n Lastik Teknolojisi Uluslararas›
Üreticisi Ödülü’nü kazand›...
Download

TT.1:Layout 1 - Kentiçi Toplu Taşıma