Vlečky na trati Mikulovice – Zlaté Hory
Po mostě přes Olešnici vedla vlečka do parní pily.
Příroda vítězí.
Nádraží v MUNĚ - odtud odjížděly transporty s municí i s Němci vysídlenými po válce z Jesenicka.
Tady vedla ještě nedávno vlečka
do MUNY.
Nádraží v MUNĚ už bez kolejí.
Pozůstatky mostku železniční
vlečky do ondřejovické strojírny.
Bývalá remíza v areálu vojenského útvaru.
Na trati z Mikulovic do Zlatých Hor bývalo v minulosti několik vleček, které však již bohužel neexistují. Tři z nich přecházely silnici I/44 z Mikulovic
do Zlatých Hor. První odbočovala do továrny Hassmann & Sohn (dnešní Ondřejovická strojírna) a zrušena byla roku 1967. Ze stanice Ondřejovice vedla
od konce 19. století vlečka majitele panství statkáře
Rudzinského k jeho pile na druhé straně státní hranice. Zrušena byla po druhé světové válce, její most
přes říčku Olešnici však dosud stojí. Jako plynulé
pokračování konce trati vedla ze stanice Zlaté Hory
poměrně dosti dlouhá vlečka k pile a do podniku
Rudné doly. I ta je dnes zrušena, ale drážní těleso
je v reliéfu krajiny dosud dobře patrné. Vůbec největší vlečkou, a donedávna ještě funkční, byla vlečka ze stanice Ondřejovice do vojenského prostoru
MUNA. Byla postavena za 2. světové války a poté
byla několikrát rozšiřována, takže její celková délka
dosáhla téměř 7 km. Po likvidaci vojenského útvaru
byla v roce 2009 i s drážním tělesem snesena.
Ze zlatohorského nádraží původně pokračovala železniční vlečka do areálu Geologického průzkumu.
Vlečky na trati Hanušovice – Glucholazy
V úseku trati vedoucí bývalým jesenickým okresem se první vlečka ve směru od Ramzové nacházela před stanicí Horní Lipová u lomu na mramor. Vlečka sloužící nakládce dřeva je dodnes ve stanici Lipová-lázně a celý vlečkový areál se nachází také v Jeseníku, kde původní vlečka pro pilu byla v 2. polovině 20. století
rozšířena pro potřeby bývalého závodu RD Jeseník. V zastávce Česká Ves – bazén odbočuje stále funkční vlečka do závodu Řetězárna Česká Ves. V Písečné se
dlouhá léta vagónovalo dřevo, k čemuž sloužila vlečka Lesů ČR.
Vlečka k pile a do areálu bývalých
Rudných dolů v Jeseníku.
Odbočka vlečky do Řetězárny v zastávce Česká Ves - bazén a bývalá přečerpávací stanice PHM.
Vlečka v areálu Řetězárny Česká Ves.
Na snímku vlevo odbočující kolej vlečky Lesů ČR k manipulačnímu skladu
dřeva ve stanici Písečná.
Největší, donedávna ještě existující vlečkou na Jesenicku,
byla téměř 7 km dlouhá vlečka do vojenského prostoru u Mikulovic.
Download

Největší, donedávna ještě existující vlečkou na Jesenicku, byla