sajam
drveta
Međunarodni
Klagenfurt
Teme
Šumarstvo
Pilanarstvo
Transport i logistika
Energija iz bioloških
materijala
Drvo&građenje
Tehnika drvene gradnje i drveni proizvodi
Stolarske potrepštine
i oprema
30. avgusta do 2. septembra
2012.
NOVO!
Drvo&građenje
Stručni sajam za majstore drvene gradnje
iz Austrije i srednje Evrope
S A J M I Š T E
K L A G E N F U R T
www.holzmesse.info
Šumarstvo i drvoprerađivačka
branša u žiži
Od šume
do
masivnog
drveta
MEĐUNARODNI SAJAM DRVETA Klagenfurt vodeći je u srednjoj i
jugoistočnoj Evropi za šumarstvo i drvoprerađivačku branšu. Preko 450
stručnih izlagača iz 22 zemlje prezentuje nove trendove.
Od samog početka MEĐUNARODNI SAJAM DRVETA Klagenfurt
pruža pregled lanca umnožavanja vrednosti “Od šume do masivnog
drveta“. Ovaj pravac se konsekventno nastavlja.
Po prvi put se paralelno sa MEĐUNARODNIM SAJMOM DRVETA
Klagenfurt održava i „DRVO&GRAĐENJE“. Ovaj novi stručni sajam
obraća se svojim prvoklasnim izložbenim sadržajem i visokovrednim
programom sektoru drvene gradnje.
Dođite u Klagenfurt, informišite se o najnovijim proizvodima i bacite
pogled i preko granica vaše branše!
Foto: BMLFUW/Rita Newman
sajam
drveta
Međunarodni
Izložbena područja
Klagenfurt
Šumarstvo
• Negovanje šumskih zasada i
upravljanje šumskim površinama
• Građenje i održavanje šumskih
puteva
• Šumarska uslužna delatnost
• Šumarske alatke, zaštita na radu, sprečavanje nesreća
• Tehnika za iskorišćavanje šuma
• Merenje drveta i elektronska obrada podataka
• Istraživanja, zanatsko obrazovanje,
konsalting, osnovna obuka i usavršavanje
• Šumarska udruženja, lovstvo
Pilanska delatnost
• Tehnika pilanskih postrojenja
• Sistemi za rezanje drveta
• Mehanizacija za manipulaciju
oblovine
• Postrojenja za guljenje kore
• Merenje drveta
• Tehnika za sušenje drveta
• Blanjanje – prstasto spajanje –
lepljenje – presovanje
• Tehnika za utovarivanje, podizanje
i manipulaciju
• Alati, njihovo održavanje i pribor
• Mobilna pilanska tehnika
• Kompjuterska tehnika za optimiranje
• Strukovne organizacije, obrazovanje
• Istraživanje i razvoj
Energija iz bioloških
materijala
• Energenti
• Male energane
• Tehnika prosejavanja i sitnjenja
• Tehnika za sagorevanje i ekološka tehnika
Transport i logistika
• Proizvodnja vozila i prikolica
• Kamioni za vuču
• Viljuškari i druge manipulacione sprave
• Lagerska tehnika
• Umrežavanje elektronske obrade podataka
• Uslužna delatnost: drumske, šinske i brodske usluge
Izložbena područja
Drvo&građenje
Stručni sajam za majstore drvene gradnje
iz Austrije i srednje Evrope
• Akustika i suva gradnja
• Spoljni zidovi
• Građevinski materijali i
građevinski sistemi za drvenu
gradnju
• Zaptivanje u građevinarstvu
• Pričvršćivanje i povezivanje
• Savetovanje, usluge, udruženja
• Krovni sistemi, ravni krovovi
• Elektronska obrada podataka,
projektovanje i kalkulacije
• Pomoćni materijali i sredstva
za zaštitu građevina
• Mašine za obradu drveta
• Dizalice i logistika
• Mašine i alati
• Zvučna i toplotna izolacija
• Specijalne konstrukcije
• Tehničko opremanje zgrada
u drvenoj gradnji
• Opremanje radionica
• Tesarska tehnika ... i mnogo drugih
Program manifestacija
ČETVRTAK, 30. avgusta
10.00 sati, foaje Sajma, ulaz iz ulice St. Ruprechterstraße Otvaranje 52.
MEĐUNARODNOG SAJMA DRVETA Klagenfurt
9.00 - 12.30 sati, Messe-Centrum 5, gornji sprat
B2B-kooperaciona berza DRVENA GRADNJA
I ŠUMARSTVO u južnoj i jugoistočnoj Evropi
9.00 sati
Registracija
9.15 sati
Pozdravna reč
Mr mr Meinrad HÖFFERER, Vanjska trgovina & EU,
Privredna komora Koruške
9.30 - 12.30 sati
Kooperaciona berza
Mogućnosti otpočinjanja poslovne saradnje sa firmama južne
i jugoistočne Evrope, lokalni multiplikatori i eksperti
Organizator: Privredna komora Koruške/vanjska trgovina & EU;
Privredna komora Austrije / Vanjska trgovina Austrije
Prijave na stranici: http://www.b2match.eu/timberfair2012
13.00 - 17.00 sati , Messe-Centrum 5, gornji sprat Klagenfurtski impulsi za šume i drvo
„Da li zaista stiže listopadno drvo? – da vas pitamo!“
13.00 sati
Otvaranje i pozdravna reč
Šef sekcije dipl. ing. Gerhard MANNSBERGER,
Ministarstvo za namirnice, Sekcija šume
13.30 sati
20 godina Nature 2000 – kakav uticaj imaju evropski okvirni
pravni uslovi zaštite prirode na šumarstvo i drvoprerađivačku branšu u Evropi?
Stefan LEINER, Generalna direkcija za čovekovu okolinu Evropske komisije
14.00 sati
Kako utiču klimatske promene na šumarstvo i drvoprerađivačku branšu u Evropi? dr Peter MAYER, direktor BFW-a
14.30 sati
Pauza za kafu
15.00 sati Četinarski šumari u listopadnoj šumi – iskustva u drugoj okolini
Dipl. ing. Hubertus KIMMEL, Zadužbina Klosterneuburg
15.30 sati
Ne mora uvek biti omorika – iskustva testeraša listopadnog
drveta Ralf POLLMEIER, Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG
16.00 sati
Tržište listopadnog drveta u jugoistočnoj Evropi (engleski)
Prof. dr Branko GLAVONJIĆ, Šumarski fakultet, Univerzitet Beograd
16.30 sati
Diskusija i kratki pregled
Moderator: dr Rainer EDER, Österreichischer Agrarverlag
(Austrijska agrarna izdavačka kuća)
sa simultanim prevodom:
nemački / engleski / srpski / hrvatski / slovenački
Organizator: Savezno ministarstvo za poljoprivredu i šumarstvo,
Čovekova okolina i vodoprivreda,
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH
Učešće se plaća! Prijave na www.holzmesse.info
Prijava
Klagenfurtski impulsi za šume i drvo
Rok prijave
17. avgust 2012.
Konferencijska taksa
Pristupna karta za konferenciju kod prijave do 17. avgusta 2012. € 55, Pristupna karta za konferenciju na kasi konferencijskog biroa € 65,
Učećše na Klagenfurtskim impulsima za šume i drvo pruža
vam istovremeno više prednosti:
• ulaz na sajam za sve dane trajanja;
•najnovije cifre, podatke i fakte kao i iskustvene izveštaje;
dokazanih eksperata;
•povezivanje kako za podnevnim bifeom, tako i uveče na;
svečanosti s temom drveta.
Profitirajte od specijalne ponude i radujte se novim impulsima
u šumarstvu i drvoprerađivačkoj branši!
Prijave na stranici www.holzmesse.info
Foto: BMLFUW/Rita Newman
Program manifestacija
Petak, 31. avgusta
10.00 - 13.00 sati , Messe-Centrum 5, gornji sprat MEĐUNARODNI dan drveta 2012.
„Tržište sirovina i prodaja za početak jesenjih poslova “
9.30 sati
Prijem s kafom
10.00 sati
Pozdravna reč i uručivanje priznanja
Albert GUNZER, predsednik sajma
Dodeljivanje Zlatne omorike
10.20 sati
Uvodni pledoaje
Christoph KULTERER, predsednik Pilanske industrije Austrije
10.30 sati
Izgledi konjunkture za Austriju i svetsku privredu
Mr. Stefan BRUCKBAUER, glavni ekonom banke UniCredit Bank Austria AG
10.50 sati
Međunarodna tržišta drveta
Olle BERG, prvi podpredsednik, Stora Enso Timber
11.20 sati
Trendovi na italijanskom tržištu drveta
Dr Domenico CORA, Savez italijaskih trgovaca i uvoznika drveta
11.40 sati
Diskusija o razvoju tržišta drveta
Christoph KULTERER, predsednik Pilanske industrije Austrije;
dr Carl Erik TORGERSEN, predsednik Trgovine drvom Austrije;
Olle BERG, prvi podpredsednik, Stora Enso Timber;
dr Domenico CORA, Savez italijanskih trgovaca i uvoznika drveta
12.30 sati
Podnevni bife
Moderator: dr Rainer EDER, Österreichischer Agrarverlag
(Austrijska agrarna izdavačka kuća )
Konferencijski jezici: nemački / italijanski / engleski
Ulaz slobodan uz potvrdu registracije!
Organizator: Strukovni savez drvne industrije Austrije, Savezni odbor za trgovinu građevinskim materijalima, gvožđem, tvrdom robom i drvetom
9.00 - 12.00 sati , Sajamska hala 3, gornji sprat Savezna konferencija o drvenoj gradnji 2012.
Inovacije u 21. stoljeću – Proboj u novu nauku
Dr Peter MASKUS, savetnik za preduzeća
Drvena gradnja– razvoj i izgledi
Red. univ. prof. dipl. ing. dr tehn. arhitekt Horst GAMERITH
Organizator: Stručni patronat drvene gradnje
Učešće se plaća! Prijave na adresu [email protected]
14.30 - 17.30 sati , Messe-Centrum 5, gornji sprat HIBRIDNA GRADNJA SA DRVETOM
Šanse inovativne drvene gradnje
Ovu radionicu organizuje Klagenfurter Messe BetriebsgmbH, a za sadržaj je odgovoran „forum-holzbau“ (Forum drvogradnje).
Udruženje „forum-holzbau“ (Forum drvogradnje) je spajanje važnih učesnika Visoke škole Rosenheim, Bernske stručne visoke škole,
Tehničkog univerziteta Helsinki, Tehničkog univerziteta Muenchen, Tehničkog univerziteta Beč i Univerziteta Britanske Kolumbije sa ciljem promocije i podsticanja upotrebe drveta u građevinarstvu.
Savremena drvena gradnja se u najnovijem trendu sve češće viđa
skupa sa jakim kombinatornim materijalima, kao što su beton,
armirani beton ili staklo. Time se otvaraju alternativne mogućnosti
kako oblikovanja, tako i optimizacije. Konkretno na ovoj radionici
će biti tematizovana tehnička rešenja i ostvarenja i biće pokazane
perspektive u gradskom i preduzetničkom kontekstu.
14.30 - 14.55 sati
Stizanje polaznika i pozdravna kafa
14.55 - 15.00 sati
Pozdravna reč
Predsednik Albert GUNZER, Sajam Klagenfurt, Klagenfurt
15.00 - 15.30 sati
Hibridni način građenja – izazovi i osnove
Prof. Wolfgang WINTER, Tehnički univerzitet Beč
15.30 - 16.00 sati
Spregnuti sistemi drvo-beton – pregled i perspektive
Prof. Andreas MÜLLER, Bernska visoka stručna škola Biel,
Biel, Švicarska
16.00 - 16.30 sati
Drvo i staklo – kao funkcionalni i oblikovni element
u vanjskoj ovojnici zgrade
Ingrid DOMENIG-MEISINGER, Arch+More, Linz
16.30 - 17.00 sati
Prva višespratnica hibridnog načina građenja s drvetom
Valentin TSCHIKOS, arhitekti Hermann Kaufmann, Schwarzach
17.00 - 17.30 sati
Strategije za industrijsko građenje koje ima budućnost Hettich C2,
Dietmar RIECKS, Banz und Riecks, Bochum, Nemačka
17.30 - 17.50 sati
Diskusija i završna reč
17.50 - 18.30 sati
„cometogether“ – aperitiv za goste Sajma Klagenfurt
Moderator: prof. Uwe GERMEROTT, forum-holzbau, Biel, Švajcarska
Ulaz slobodan uz registraciju!
Prijave na stranici www.holzmesse.info
Program manifestacija
SUBOTA, 1. septembra
10.00 - 13.00 sati , Messe-Centrum 5, gornji sprat Održiva drvna privreda!
Ugledni referenti iz drvnog sektora diskutuju o temi održivosti u šumarstvu i drvnoj privredi, između ostalog
dipl. ing. Clemens KRAUS, PEFC Austria
Organizator: TÜV AUSTRIA GRUPPE
Ulaz slobodan!
11.00 sati , Sajamska dvorana 5, štand C 06
Uranak drvograditelja
Organizator: Savezno tutorstvo za drvenu gradnju
14.00 - 15.00 sati , Messe-Centrum 5, gornji sprat
Istraživački projekat FemTools – izrada ogrevnog drveta sa stanovišta privatnih korisnika
Upotrebljivost uslovljena polnom pripadnošću – Istraživanje u praksi:
Koje zaheve postavljaju korisnice u vezi sa alatima, trgovinom i
kursevima? Kako mogu izgledati rešenja shodno polnoj pripadnosti?
14.00 sati
Predstavljanje projekta i saznanja
14.30 sati
Runda diskusije
Referent: Mathias KNIGGE, Grauwert – biro za demografski
orijentisane proizvode i usluge
Organizator: Austrijski institut za ekologiju, Grauwert – biro
za demografski orijentisane proizvode i usluge, dr Roswitha Hofmann (prevazilaženje granica)
Kontakt i informacije na:
http://www.ecology.at/femtools.htm ali [email protected]
Ulaz slobodan!
Program manifestacija
NEDELJA, 2. septembra
9.30 - 12.00 sati , Messe-Centrum 5, gornji sprat Pokrajinska konferencija vlasnika šuma
ZAŠTITA KLIME, PRIRODE, ČOVEKOVE OKOLINE I ŠUMARSTVO
Kontroverzne strategije EU kao rizik za alpsko šumarstvo?
9.30 sati
Otvaranje, pozdravna reč, predsednik ekonomski savjetnik
ing. Johann MÖSSLER
Pozdravna reč, agrarno-poljoprivredni savetnik mr Achill RUMPOLD
10.00 sati
Energetska strategija 2020., šuma – skladište CO2, divljina,
biodiverzitet. Uticaj na austrijsko šumarstvo i ruralni prostor
Dipl. ing. Felix MONTECUCCOLI, predsednik Interesne zajednice
poljoprivrednika i šumara Austrije
10.40 sati
Šumarstvo pod pritiskom i posledice po drvoprerađivački sektor
Razmatranja i iskustva iz autonomne pokrajine Tiringije,
dipl. ing. Ingolf PROFFT, Šef štaba za koordinaciju istraživanja,
Centar za servis i nadležnosti za tirinške šume, Nemačka
11.30 sati
Završna diskusija i izvlačenje nagrada
Voditelj diskusije: direktor Komore dipl. ing. Hans MIKL
Organizator: Poljoprivredna i šumarska komora Koruške
Ulaz slobodan!
10.00 sati , Messe-Centrum 5, gornji sprat
Šumarstvo i semiaridne regije
Pošumljavanje, zaštita od šumskih požara,
napasanje i upravljanje vodama
Organizator: Keren Kayemeth Leisrael – Židovski nacionalni fondovi (KKL-JNF), austrijsko-izraelsko društvo/ Koruška pokrajinska grupa
Predavanje na engleskom!
Ulaz slobodan!
Program manifestacija
SVAKODNEVNO
11.00 sati , 14.00 sati , 16.00 sati , vanjski areal sajma B Postupci iskorišćavanja šuma i dobijanje
drveta za energetske potrebe
Korištenje drveta za dobijanje energije u parcijalno ili potpuno mehanizovanom postupku – od seče, izvlačenja drveta
iz šume do prerade u drvene opiljke
Organizator: Šumarska obrazovna organizacija Ossiach
BFW-a, Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH
11.30 sati , 14.30 sati , 16.30 sati, vanjski areal sajma B
MEĐUNARODNA drvorezačka aleja
Servis za
posetioce
Datum i radno vreme
četvrtak, 30. avgusta do subote, 1.septembra, 9.00 - 18.00 sati
nedelja, 2. septembra 9.00 - 17.00 sati
Cene ulaznica
dnevna ulaznica za odrasle
grupe (od 10 ljudi naviše) po osobi
deca/đaci (6 - 16 godina)
omladina (17 - 19 godina)
€ 12,€ 8,€ 6,€ 8,-
Mogućnosti parkiranja
•parking sajma kod glavnog ulaza u ulici St. Ruprechter Straße
– plaća se;
•garaža sajma (ulaz u areal sajma sever - Nord) – plaća se;
•izlaz s autoputa August-Jaksch-Strasse sa shuttlebus-servisom
– besplatan parking.
Podaci i činjenice
•izložbeni prostor Međunarodnog sajma drveta 46.000 m2,
od toga 10.000 m2 s područja drvene gradnje;
•22.000 stručnih posetilaca Međunardnog sajma drveta,
od toga 5.000 posetilaca s područja drvene gradnje;
•Međunarodni sajam drveta obuhvata 452 izlagača iz 22 zemlje,
od toga 120 izlagača iz 10 zemalja s područja drvene gradnje.
Informacije za posetioce
Mr. Tanja Mletschnig
T: +43(0)463/56 800-71
[email protected]
Informacije za izlagače
Karl Platzer
Šef sektora prodaje, HBV
T: +43(0)463/56 800-62
[email protected]
Stanje: juni 2012. Pravo izmena pridržano.
Rosita Leitgeb
Projektna asistentkinja
T: +43/(0)463/56 800-33
[email protected]
Download

Informativna brosura