2012/2013
FIZIOLOGIJA ČOVJEKA II-prva parcijala
1. Za serum je tačna tvrdnja:
a) dobije se centrifugiranjem pune krvi kojoj je predhodno dodat antikoagulum
b) dobije se centrifugiranjem pune krvi nakon koagulacije
c) ne sadrži fibrinogen ni većinu faktora zgrušavanja
d) oslobađa se iz ugruška djelovanjem plazmina
2. Za eritropoetin je tačno sve,OSIM:
a) potiče proizvodnju proeritroblasta od matičnih stanica
b) ubrzava prelazak stanica kroz eritroblastične faze
c) niradrenalin i adrenalin potiču n jegovo stvaranje
d) povećan volumen krvipodstiče njegovo stvaranje
3. Sinteza hemoglobina počinje u :
a) proeritroblastima
b) bazofilnim eritroblastima
c) polihromatolnim eritroblastima
d) megakariocitima
4. Nedostatak vitamina B12 uzrokovat će :
a) poremećeno i smanjeno stvaranje DNA
b) nastanak makrocita koji nemaju sposobnost prijenosa kiseonikau gajtonu pise da mogu
normalno prenositi kisik ali brzo crknu xD
c) nastanak makrocita čiji životni vijek se ne razlikuje od normocita
d) ubrzano razmnožavanje stanica u koštanoj srži
5. Za neutrofile je tačna tvrdnja :
a) u tkivima se bubrenjem povećavaju i postaju tkivni makrofagi
b) imaju sposobnost ameboidnog kretanja
c) mogu fagocitirati čak i 100 bakterija
d)mogu napadati i uništiti bakterije čak i u krvi koja cirkulira –
6. Sedimentacija eritrocita :
a) izražava se u milimetrima stuba istaloženih eritrocita
b) je nespecifična dijagnostička pretraga
c) izražava se u milimetrima stuba plazme iznad istaloženih eritrocita
d) ubrzana je samo patološkim stanjima
7. Aktivirani limfociti B se diferenciraju u :
a) supresijske stanice
b) memorijske stanice
c) citotoksične stanice
d) plazma stanice
8. Pomagačke T stanice sudjeluju u regulaciji
???
9. Unutrašnji put koagulacije krvi:
a) započinje prije vanjskog
b) mnogo je eksplicitniji i brži od vanjskog
c) započinje oštećenjem stjenke krvne žile i okolnih tkiva
d) zahtjeva prisustvo kalcijevih jona u svim reakcijama osim u prva dva stadija
10. Reakciju, kontrakciju ugruška olakšavaju i ubrzavaju svi navedeni,OSIM:
a) joni kalcija
b) trombocitni trombosterin
c)plazmin
d) trombin
11. Nedostatak VIII faktora koagulacije krvi uzrokovat će poremećaj u stvaranju aktivatora
protrombina:
a) samo u unutrašnjem putu koagulacije krvi
b) samo u vanjskom putu koagulacije krvi
c) u oba puta koagulacije krvi
d) neće se odraziti na stvaranje protrombinskog aktivatora
12. Antitijela koja olakšavaju fagocitozu su:
a) citokini
b) opsonini
c) leukotrijeni
d) ni jedan od ponuđenih
13. Anti Rh-antitijela:
a) počinju se stvarati 2-8 mjeseci poslije rođenja
b) gotovo nikad se ne stvaraju spontano
c) nalazimo ih u plazmi Rh pozitivnih osoba
d) ne prolaze kroz placentarnu membranu (difunduju kroz posteljicu u fetus)
14. Višak željeza se pohranjuje pretežno u obliku:
a) transferina
b) feritina (rezervno zeljezo)
c) hemosiderina
d) apoferitina
15. Tkivni makrofagi:
a) vršeći fagocitozu bakterija i štetnih faktora sudjeluju u stećenoj imunosti
b) mogu uništiti bakterije čak i u krvi koja cirkulira (ovu aktivnost imaju neutrofili)
c) djeluju kao antigen prezentirajuće stanice u procesu aktivacije T limfocita
d) mogu fagocitirati čak i 100 bakterija
16.
17.
18.Rh+ osobe imaju:
a.antigen D
b.antigen C
c.antigen d
d.antigen c
19.Ako dijete ima krvnu grupu 0, koje krvne grupe ne mogu biti roditelj
a. krvna grupa AB
b. krvna grupa A i krvna grupa B
c. krvna grupa A
d. krvna grupa B
20.Za aglutinine anti-A i anti-B tacna je tvrdnja
a. nakon rodjenja se ne sintetiziraju
b. uzrokuju fetalnu eritroblastozu
c. pocinju se stvarati za vrijeme intrauterinog zivota
d. nalaze se u plazmi
21.Sta je tacno za eritrocite
a. u perifernoj krvi nalazimo manje od 1% retikulocita
b. hemocitoblas je primoradijalna prastanica od koje nastaju eritrociti
c. eirtrociti se sintetiziraju u jetri i slezeni i..(ne vidim ) intrauterinog zivota
d. ?
22.Eritropoetin:
a. njegovo se stvaranje povecava kao odgovor na povecan volumen krvi
b. usporava prelazak stanica kroz eritroblasticne faze
c. noradrenalin i adrenalin nemaju uticaja na njegovo stvaranje
d. potice proizvodnju proeritroblasta od maticnih stanica
23.Nakon apsorpcije u tankom crijevu, zeljezo se spaja sa beta globulinom u:
a. apoferitrin
b. feritrin
c. hemosiferin
d. transferin
24.Leukociti se krecu prema upaljenom tkivu zbog
a. ameboidng kretanja
b. hemotaksije
c. dijapedeze
d. ?
25.
26.
27. Zivotni vijek trombocita ( ne vidim ponuđene odg) : 8-12 dana (Guyton)
28. Postotak Rh-pozitivnih bijelaca
a. 15% (Rh-negativnih)
b. 55%
c. 85%
d. 99%
29.Za fagocitozu je tacno sve OSIM
a. cestice bez zastitnog omotaca podlijezne su fagocitozi
b. hrapava povrsina cesice olaksava fagocitozu
c. glatka povrsina cestice olaksava fagocitozu
d. opsonizirane cestice su podlijezne fagocitozi
30.Za vitamin B12 je tacno
a. poremecaj apsorpcije u probavnom sistemu ne odrazava se na njegovu koncentraciju
b. zahtjeva prisustvo unutrasnjeg faktora za apsorpciju
c. njegov nedostatak uzrokuje zataljenje sarzjevanja u procesu eritropoeze
d. njegov nedostatak uzrokuje nastanak makrocita koji ne prenose kisik
31.
33. Za stečenu imunost tačno je:
a) može biti humoralna i celularna
b) rezultat je djelovanja trombocita u organizmu
c) odgovorni su samo B limfociti
d) ne može se postići ubrizgavanjem antitijela ili limfocita
34. Za eritropoetin vrijede sve navedene tvrdnje, OSIM:
a) nedostatak folne kiseline potiče lučenje eritropoetina
b) 90% eritropoetina se stvara u bubrezima
c) hipoksija potiče lučenje eritropoetina
d) potiče proizvodnju proeritroblasta
35. Za trombocite vrijedi sve, OSIM:
a) trombostenin ih aktivira
b) posjeduju Golgijev aparat
c) nastaju u koštanij srži iz megakariocita
d) u citoplazmi prisutne su molekule aktina
36. Aktivator protrombina:
a) nastaje samo vanjskim putem zgrušavanja krvi (nastaje i unutrasnjim putem)
b) je kompleks aktiviranog X,V faktora i fosfolipida
c) ne zahtjeva prisustvo jona kalcija za svoje djelovanje (zahtijeva)
d) podstoče razgradnju trombina (uzrokuje razgradnju protrombina u trombin)
37. Antitrombinski učinak imaju svi navedeni faktori,OSIM:
a) faktor stabilizacije fibrina
b) fibrinske niti
c) antitrombin III
d) trombomodulin
38. Vitamin B12:
a) procesom ponocitoze prelazi u krv
b) vezuje se za unutrašnji faktor iz hrane
c) pohranjuje se u slezeni
d) uzrokuje pernicioznu anemiju (perniciozna anemija se javlja kod nedostatka vitamina B12)
39. Za pomagačke stanice T tačno je sve ,OSIM:
a) najbrojnije su od svih T stanica
b) zajedno sa supresijskim svrstavaju se u regulacijske stanice
c) izlučiju bjelančevine koje stvatraju otvore-perforine
d) stvaraju različite bjelančevinske medijatore-limfokine
40. Otapenje ugruška tj:fibrinolizu vrši:
a) inhibin
b) plazmin
c) heparin
d) fibrin
41. Minutna glomerularna filtracija:
a) jednaka je klirensu kreatinina
b) iznosi 125 ml/min
c) iznosi 650 ml/min
d) jednaka je klirensu inulina
42. Protustrujni izmjenjivač je:
a) Pasivn izmjena soli i vode između peritubularnih kapilara i intersticijske tečnosti
b) Pasivna izmjena soli i vode između vasa recta i tankog segmenta Henleove petlje
c) Pasivna izmjena soli i vode između vasa recta i debelog segmenta Henleove petlje
d) Pasivna izmjena soli i vode između krvnih sudova, vasa recta i intersticijske tečnost
43. Najobimnija reapsorpcija bikarbonatnih jona dešava se u:
a) Henleovoj petlji
b) Sabirnim cijevima
c) Distalnim tubulima
d) Proksimalnim tubulima
44. Koncentracija glukoze u primarnom urinu bubrega:
a) manaj je nego u plazmi
b) jednaka je kao u plazmi
c) jednaka je kao i u definitivnom urinu
d) veća je nego u plazmi
45. Koji dio nefrona je nepropustan za vodu:
a) tanki uzlazni krak Henleove petlje
b) proksimalni kanalić
c)tanki silazni krak Henleove petlje
d) debeli uzlazni krak henleove petlje
46. Angiotenzin II ima sve učinke OSIM:
a) vrši vazokonstrikciju arteriole efferens
b) potiče lučenje aldosterona
c) povećava izlučivanje vode i soli
d) povećava krvni pritisak
47. Ako je hidrostatski pritisak u glomerularnoj kapilari 60 mmHg, u Bowmanovoj čahuri 20 mmHg, a
koloidoosmotski pritisak u kapilari 30 mmHg onda je netofiltracijski pritisak:
a) 30 mmHg
b) 50 mmHg
c) 10 mmHg
d) 40mmHg
48. Kod umjerene konstrikcije eferentne arteriole:
a) glomerularna filtracija će se povećati
b) tubularna reapsorpcija će se smanjiti ?
c) glomerularna filtracija se neće promijeniti
d) tubularna reapsorpcija će se povećati
49. Za tubuloglomerularnu povratnu spregu tačno je sve OSIM:
a) izaziva aktivaciju renin-angiotenzin sistema
b) pokreće se kada se snizi koncentracija NaCl u području makule dense
c) pokreće se kada se promjeni koncentracija H + jona u području makule dense
d) uključuje mehanizam povratne sprege
50. Reapsorpciju u peritubulima kapilare će smanjivati:
a) povećanje koloido-osmotskog pritiska bjelančevina u bubrežnom intersticiju
b) povećanje hidrostatskog pritiska u bubrežnom intersticiju
c) smanjenje hidrostatskog pritiska peritubularnih kapilara
d) povećanje koloido-osmotskog pritiska plazme u peritubularnim kapilarama
51. Koeficijent filtracije:
a) ne zavisi od površine membrane
b) je umnožak hidraulične vodljivosti i površine membrane
c) ne utječe na veličinu glomerularne filtracije
d) je umnožak filtracije i netofiltracijskog pritiska
52. Minutnu glomerularnu filtraciju će povećavati:
a) smanjenje hidrostatskog pritiska u glomerularnim kapilarama
b) povećanje hidrostatskog pritiska u Bowmanovoj čahuri
c) smanjenje koloido-osmotskog pritiska u glomerularnim kapilarama
d) to je spinalni refleks na koji mozak ne može utjecati (U našim papirim piše da je ponuđeni odgovor
pod d) bio povećanje filtracijskog koeficijenta glomerularnih kapilara (i onda je ovo tačno) )
53. Za refleks mokrenja tačno je sve navedeno OSIM:
a) češće se pojavljuje što je mjehur puniji
b) to je autonomni refleks kojim se prazni mokraćni mjehur
c) njegov intenzitet ovisi od volumena mjehura
d) to je spinalni refleks na koji mozak ne može utjecati
54. Hiperosmolarnost medule:
a) stvara protustrujni izmjenjivač Henleove petlje
b) održava mali protok krvi kroz medulu
c) održava protustrujni izmjenjivački mehanizam vase recte
d) održava protustrujni umnoživački mehanizam Henleove petlje
55. Podražaji koji pobuđuju osjećaj žeđi su:
a) smanjenje arterijskog krvnog pritiska
b) smanjenje osmolarnosti ECT
c) pad vrijednosti angiotenzina II
d) smanjenje volumena krvi
56. U faktore koji povećavaju koncentraciju K+ u ECT su svi navedeni OSIM:
a) alkaloza
b) acidoza
c) povećana osmolarnost ECT
d) nedostatak aldosterona
57. U kojem dijelu nefrona se vrši najveća reapsorpcija Mg2+:
a) distalnom kanaliću
b) proksimalnom kanaliću
c) Henleovoj petlji
d) sabirnoj cijevi
58. Izlučivanje K+ bubrezima bit će veća ako je:
a) povećana koncentracija H+ u ECT
b) manje lučenje aldosterona u krvi
c) povećana koncentracije K+ u ECT
d) manji protok u distalnim kanalićima
59. Kad se smanji osmolarnost ECT:
a) prestaje izlučivanje ADH
b) smanjuje se osmolarnost mokraće
c) povećava se odašiljanje impulsa iz osmoreceptora
d) povećava se volumen mokraće
60. Za respiratornu alkalozu tačno je:
a) povećana je plazmatska koncentracija HCO3- jona
b) smanjen je pH u ECT
c) prisutno je sniženje plazmatskog pCO 2
d) uzrokuje je hiperventilacija
61. Angiotenzinogen:
a) povećava krvni pritisak
b) povećava periferni otpor
c) nastaje u jetri
d) nastaje od angiotenzina
62. Osmoreceptori koji reguliraju lučenje ADH nalaze se u:
a) hipotalamusu
b) bubregu
c) desnom atriju srca
d) aortalnom luku i karotidnom sinusu
63. Uloga protustrujnog mehanizma vase recte je:
a) stvaranje hiperosmolarnosti medule
b) održavanje hiperosmolarnosti medule
c) Stvaranje koncentrovanog urina
d) stvaranje hiperosmolarnosti medule
64. Bilo koja supstanca koja se filtrira i reapsorbira, a ne secernira u tubulima imaće bubrežni klirens
koji je:
a) veći od klirensa inulina
b) jednak brzini glomerularne filtracije
c) isti kao i klirens inulina
d) manji od klirensa inulina
65. Reapsorpcija fosfata u bubrezima:
a) se dešava primarno u distalnim tubulima i sabirnim cijevima
b) je pod utjecajem paratireoidnog hormona
c) je pod kontrolom angiotenzina II
d) se dešava uglavnom u izlaznom kraku Henleove petlje
66. Šta omogućava stvaranje kiselog urina (pH 5):
a) primarni aktivni transport H + jona u distalnim kanalićima
b) kontratransport Na+ i H+ jona u proksimalnim kanalićima
c) difuzija H+ jona iz tubularnih stanica u tubularnu tečnost
d) kotransport Na+ i H+ jona u tubularnu tečnost
67. Klirens inulina:
a) nusprodukt je metabolizma mišića
b) koristi se za procjenu minutne glomerularne filtracije
c) koristi se za procjenu bubrežnog protoka
d) ima istu ulogu u procjeni bubrežne filtracije kao i klirens kreatinina
68. Smanjenje volumena urina nastaje kao posljedica:
a) potpunog prestanka lučenja aldosterona
b) povećanje glomerularne filtracije
c) povećane reapsorpcije u tubulima
d) povećanje sekrecije antidiuretskog hormona
69. Kada se izlučuje maksimalno koncentrovan urin, najveća količina vode se resorbuje u:
a) sabirnim kortikalnim kanalićima
b) silaznom kraku Henleove petlje
c) distalnim savijenim tubulima
d) proksimalnim kanalićima
70. Kao posljedica mehanizma protustrujnog umnoživaća:
a) smanjuje se osmolarnost krvi u vaza recta
b) povećava se osmolarnost krvi u vasa recta
c) povećava se osmolarnost medularnog intersticija
d) smanjuje s eosmolarnost tubularne tekućine Henleove petlje
71. Koji je dio nefrona nepropustan za vodu:
a) proksimalni tubul
b) silazni krak Henleove petlje
c) uzlazni krak Henleove petlje (skoro pa nepropusan)
d) distalni tubul ako nema ADH
72. Minutnu glomerularnu filtraciju povećava:
a) adrenalin
b) endotelin
c) dušikov oksid
d) noradrenalin
73. U koliko se neka tvar nalazi u većoj koncentraciji u definitivnom urinu u odnosu na primarni filter
ta se tvar:
a) nefiltrira
b) filtrira, a zatim u potpunosti resorbuje
c) filtrira, ne resorbuje, a zatim secernira u tubulima
d) filtrira, a zatim djelimično resorbuje
74. Koja od navedenih promjena smanjuje reapsorpciju u peritubularne kapilare?
a) povećanje filtracijske frakcije (povecava reapsorpciju)
b) povećanje arterijskog krvnog pritiska ?
c) poras koncentracije angiotenzina II
d) smanjenje otpora eferentne arteriole
75. Smanjenej arterijskog krvnog pritiska smanjuje sve navedene parametre OSIM:
a) koncentracije NaCl u tubularnoj tekućini kod makule dense
b) glomerularni hidrostatski pritisak
c) minutnu glomerularnu filtraciju
d) otpor eferentne arteriole
76. Za reapsorpciju glukoze u bubrezima tačno je sve OSIM:
a) prijenosni maksimum prosječno iznosi oko 2,1 mmol/min
b) na luminalnoj membrane proksimalnog kanalića prenosi se kotransportom sa natrijumom
c) svi nefroni imaju jednak prijenosni maksimum za glukozu
d) na bazolateralnoj membrane prenosi se pasivnim transportom
77. Difuzija uree iz medularne sabirne cijevi u medularni intersticij se pri povećanoj koncentraciji
ADH:
a) ne mijenja
b) smanjuje
c) povećava
d) povećava samo kod dehidracije
78. Faktori koji doprinose nagomilavanju otopljenih tvari u medularnom intersticiju su svi navedeni
OSIM:
a) difuzija velike količine vode iz medularnih sabirnih cijevi u medularni intersticij
b) aktivni prijenos natrija u debelog segmenta Henleove petlje u medularni intersticij
c) aktivni prenos jona iz sabirnih cijevi u medularni intersticij
d) olakšana difuzija uree u medularni intersticij
79. Šta od navedenog povećava sekreciju kalijuma u kortikalnoj sabirnoj cijevi?
a) porast koncentracije aldosterona
b) hiponatrijemija
c) smanjenje koncentracije kalijuma u plazmi
d) stanje akutne acidoze
80. Tačno je:
a) protok krvi kroz korteks iznosi 99% ukupnog protoka krvi kroz bubreg
b) protok krvi kroz medulu bubrega iznosi 21% ukupnog protoka krvi kroz bubreg
c) protok krvi kroz oba bubrega iznosi približno 1200 ml
d) protok krvi kroz oba bubrega iznosi 29% srčanog minutnog volumena
Download

2012/2013 FIZIOLOGIJA ČOVJEKA II-prva