Vaš partner u inkubiranju
za ostvarivanje maksimalnog profita
Petersime: Vaš partner u inkubiranju
Petersime je svetski lider u proizvodnji
inkubatora i opreme za inkubatorske
stanice, projektnim uslugama i
dizajniranju inkubatorskih stanica za
ćurke.
Naša centrala je u Olsenu, Belgija
(40.000 m2) i obuhvata proizvodni
pogon, sektor za istraživanje i razvoj,
internu inkubatorsku stanicu i centar za
klijente.
Petersime ima regionalne kancelarije
u Moskvi (Rusija) i u Icara (Brazil), a
prodajna mreža pokriva više od 60
zemalja dok posluje sa klijentima iz
preko 150 zemalja.
Petersime ima čast da je u partnerstvu
sa Katedrom za biotehnologiju
Univerziteta u Levenu, te sa
Univerzitetom u Edinburgu.
Prodajna mesta Petersime
Naši inkubatori
Konvencionalne serije
Konvencionalna serija kompanije
Petersime predstavlja kompletnu liniju
predvalionika i valionika koji se mogu
koristiti kako u jednoetapnom tako i u
višeetapnom radu.
Ova grupa inkubatora ima jasno i
pregledno izradjen plan i preporučuje
se za inkubatorske stanice koje teže da
postignu visoke profite uz niske nivoe
investiranja, održavanja i troškova radne
snage.
Konvencionalna serija nudi visok stepen
fleksibilnosti sa širokim opsegom opcija
koji će odgovoriti na vaše zahteve.
• Inkubiranje kokošijih, ćurećih, guščijih i
pačijih jaja
• Kapaciteti od 16.800 do 115.200
kokošijih jaja
• Veliki broj opcija u smislu kapaciteta,
hlađenja, grejanja, vlažnosti i kontrole
Konvencionalni S576
predvalionik
Naši inkubatori
Serija S-linije
S-linija je inovativna serija jednoetapnih
inkubatora koji postavljaju nove
standarde u inkubiranju. Tokom celog
životnog ciklusa vaše inkubatorske
stanice, inkubatori S-linije rezultiraće:
• visokom produkcijom pilića
• visokom uniformnošću
• smanjenim radnim troškovima, kao i
troškovima održavanja i energije
S-linija nudi rešenje za sve vaše potrebe
u smislu kapaciteta, karakteristika i
potrošnje:
• inkubiranje kokošijih, ćurećih, guščijih
i pačijih jaja
• kapaciteti od 14.112 do 115.200
kokošijih jaja
• različite opcije za kontrolu
inkubiranja, automatiku i upravljanje
inkubatorskom stanicom.
S-linija se sastoji od dva proizvodna
opsega. Oba modela imaju istu
osnovnu konstrukciju i princip rada,
ali se razlikuju prema određenim
karakteristikama.
• AirStreamerPlus™ je standardni model
koji se preporučuje za inkubatorske
stanice koje teže ka interakciji
sa parametrima podešavanjem
inkubacije na osnovu iskustva
rukovodilaca inkubatorskih stanica.
• BioStreamer™ je najprestižniji model
koji se preporučuje za inkubatorske
stanice koje žele da postignu najveći
mogući broj i najveći mogući kvalitet
pilića na potpuno automatizovan
način. Ovom modelu je pridodat
najnapredniji korisnički interfejs
i autopilot funkcije zasnovane na
Embryo-Response IncubationTM
parametrima.
Petersime’s BioStreamer™
inkubator je opremljen
tehnologijom EmbryoResponse Incubation™.
Naše tehnologije
Embryo-Response Incubation™
Embryo-Response Incubation™ je patentirana tehnologija
kompanije Petersime kojom se garantuje neprekidno
uzajamno dejstvo između embriona i inkubatorskog
okruženja:
• CO2NTROL™ za optimalnu ventilaciju
• OvoScan™ za optimalnu temperaturu ambijenta
• Synchro-Hatch™ za smanjenje planiranog vremena leženja
• Dynamic Weight Loss System™ (DWLS™) za optimalni nivo
vlažnosti
CO2NTROL™
OvoScan™
Preko onlajn dijagnoze parametara inkubacije, sistem
se konstantno i interaktivno prilagođava u cilju kreiranja
optimalne sredine za svaku pojedinačnu seriju uloženih jaja.
Naučna istraživanja i opsežna ispitivanja na terenu dokazala
su da je veliku ulogu u kvalitetu pilića i izvođenju, kao i u
njihovom razvoju nakon izvodjenja, imala aktivna kontrola
embriona (embryo-response parameters).
Synchro-Hatch™
Praćenje i kontrola
Petersime Eagle Eye™ je revolucionarni softverski paket kojim
se omogućava rukovodiocima u inkubatorskim stanicama
da prate i konrolišu celu inkubatorsku stanicu iz jednog
komandnog centra (Command Centre PC). Na taj način se
obezbeđuje integrisano rešenje za sve ključne parametre
i podešavanja u inkubatorskoj stanici: inkubatori, uslovi u
prostoriji, temperatura vode za rashlađivanje, parametri za
određivanje vazdušnih uslova, itd.
Sa karakteristikama kao što su pregled alarma i istorijsko
kretanje alatke Eagle Eye™ je nezamenljiva alatka za
rukovodioce u inkubatorskim stanicama čiji je cilj da dalje
optimizuje performanse opreme, a shodno tome i rezultate
inkubatorske stanice.
DWLS™
Eagle Eye™
Naše usluge
Nudimo Vam odlične usluge nakon
kupovine. Obezbeđujemo mir i
bezbrižnost zahvaljujući poverenju i
pouzdanosti opreme kao i uslugom
podrške koja traje 24 časa.
Petersime pri svojoj centrali poseduje
moderni Centar za usluge klijentima
(Customer Service Centre) sa izložbenim
prostorom i objektima za obuku. Štaviše,
sve veći broj lokalnih distributera ima
sertifikovane inženjere na terenu i
magacine sa rezervnim delovima, te na
taj način dobijate brzo rešenje vašeg
problema na svom jeziku.
• Saveti od tehničkih stručnjaka za
inkubatore, 24 časa sedam dana u
nedelji
• Dokumentacija na 13 jezika (www.
servicepetersime.com)
• Opsežan vodič za inkubatore
• Besplatno ažuriranje softvera
• Dobro opremljena onlajnprodavnica rezervnih delova –
e-shop (www.partspetersime.com)
• Kursevi za obuku u radu u
inkubatorskim stanicama
• Paketi usluga za maksimalnu
efikasnost inkubatorske stanice
Oprema za inkubatorske stanice
HVAC
Sektor za projektovanje kompanije
Petersime konstruisao je i instalirao
odgovarajuće sisteme za kontrolu
vazduha i vazdušnih uslova u
inkubatorskim stanicama u spektru
najrazličitijih klimatskih uslova.
Tacne i korpe
Petersime je razvio čvste, ali lake tacne
i korpe za intenzivnu upotrebu. Mogu
se prati u automatskim mašinama
na temperaturi do 85° i veoma su
otporne na hemijske sastojke, čvrste su
i stabilnih dimenzija tako da se mogu
optimalno koristiti u automatskim
sistemima inkubatorskih stanica.
Kolica
Naša kolica su čvrsto povezana i
premazana su dodatnim slojem koji štiti
od korozije. Sva naša kolica su pogodna
za automatske mašine za pranje. Imaju
ergonomski dizajn i niski otpor pri
kotrljanju, te su na taj način lake za
rukovanje.
Automatika
Možete odabrati potpuno automatizovanu
inkubatorsku stanicu ili da odlučite da
automatizujete ili delimično automatizujete
pojedine delove inkubatorske stanice.
Petersime će vam pomoći da odaberete
najbolju opremu u ovim slučajevima.
Inkubatorske stanice za ćurke
Rezultati inkubatorske stanice obično se mere izvodjenjem i kvalitetom pilića, ali
ima tu još toga. Da bi se ostvarila konkurentnost, inkubatorske stanice moraju da
koriste sve svoje uloženo na što ekonomičniji i delotvorniji način.
Mi dizajniramo, isporučujemo i instaliramo kompletnu inkubatorsku stanicu u
okviru unapred definisanog vremenskog okvira i budžeta i pružamo vam podršku
tokom celog veka trajanja inkubatorske stanice. Petersime ima preko 40 godina
iskustva u dizajniranju inkubatorskih stanica za ćurke. Već smo postavili brojne
inkubatorske stanice za ćurke širom sveta, a naši stručnjaci su uradili više od 6000
projekata za inkubatorske stanice.
Projektni sektor kompanije Petersime dizajnira vašu inkubatorsku stanicu u 3D
prikazu.
Petersime nv - Centrumstraat 125 - 9870 Zulte (Olsene) - Belgium
T +32 (0)9 388 96 11 - F +32 (0)9 388 84 58 - [email protected] - www.
petersime.com
Download

Vaš partner u inkubiranju