Advokat Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije obavio je dana
07.09.2010. razgovor sa g. Milanom Obradovićem, Direktorom Uprave za izvršenje krivičnih
sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije Povodom više opravdanih primedbi na
postupak kontrole koji se sprovodi u Okružnom zatvoru u Beogradu prilikom poseta
advokata pritvorenim licima ili licima na izdržavanju zatvorskih kazni.
Dogovoreno je da se počev od 08.09.2010. prilikom poseta advokata pritvorenim licima i
licima na izdržavanju zatvorskih kazni, prema advokatima ne primenjuje postupak
rigorozne kontrole (pretresanje, skidanja kaiša, oduzimanje tašni i sl.).
U razgovoru je ocenjeno da su metodi kontrole koji su primenjivani prilikom poseta
advokata neprimereni i suprotni osnovnim načelima advokatske profesije i da ih je kao
takve neophodno izmeniti.
Download

Advokat Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije