Relion® 650 serisi
Trafo koruması RET650
Devreye Alma Kılavuzu
Belge No: 1MRK 504 130-UTR
Yayın tarihi: Ekim 2014
Revizyon: Ürün sürümü: 1.2
© Copyright 2014 ABB. Tüm hakları saklıdır
Telif Hakkı
Bu belge ve bölümleri ABB'nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz veya
kopyalanamaz ve bu belgenin içeriği üçüncü taraflara açıklanamaz veya yetkisiz
bir şekilde kullanılamaz.
Bu belgede açıklamaları verilen yazılım veya donanım, lisans sözleşmesi ile
verilmiş olup yalnız bu lisans sözleşmesine uygun olarak kullanılabilir veya içeriği
ifşa edilebilir.
Ticari Markalar
ABB ve Relion ABB Grubu’nun tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede adı geçen
diğer tüm marka ve ürün adlarına ait tescilli ticari markalar kendi sahiplerine aittir.
Garanti
Garanti koşulları hakkında bilgi almak için lütfen size en yakın ABB yetkilisine
başvurun.
ABB AB
Trafo Otomasyon Ürünleri
SE-721 59 Västerås
İsveç
Telefon: +46 (0) 21 32 50 00
Faks: +46 (0) 21 14 69 18
http://www.abb.com/substationautomation
ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Substation Automation Products
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:58
34870 Kartal - İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 528 20 97
Faks: +90 216 387 77 07
http://www.abb.com/substationautomation
Uygunluk
Bu ürün, elektromanyetik uyumluluk (EMC Directive 2004/108/EC) ile ilgili ve
elektrikli ekipmanların belirtilen gerilim limitleri arasında kullanılması (Lowvoltage directive 2006/95/EC) ile ilişkin Üye Ülkelerin mevzuatlarını yakınlaştırma
alanındaki Avrupa Birliği Konseyi direktiflerine uygundur. Bu uygunluk ABB
tarafından, EMC direktifi için EN 50263 ve EN 60255-26 ürün standartları ile
uyumlu olarak ve alçak gerilim direktifi için EN 60255-1 ve EN 60255-27 ürün
standartlarında yapılan testlerle gerçekleştirilmiştir. Ürün, IEC 60255 serisinin
uluslararası standartları ile uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır.
Feragatname
Bu kılavuzda verilmiş olan veriler, örnekler ve şemalar yalnız belirli kavramları
veya ürünleri açıklamakta yardımcı olmak üzere verilmiş olup belirtilen
özelliklerin garanti beyanı olarak kabul edilemez. Bu kılavuzda anılan donanımın
uygulamasından sorumlu tüm personel, her uygulamanın amaçlarına uygun
olduğundan ve kabul edilebilir olduğundan, ayrıca tüm gerekli güvenlik ve
operasyona yönelik taleplerin sağlanmış olduğundan emin olmalıdır. Sistem
arızasının ve/veya ürün arızasının özellikle insan hayatına veya maddi hasara
(kişisel yaralanma veya ölüm de dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı
kalmayarak) zarar verme riski olduğu uygulamalarda, sorumluluk yalnızca
ekipmanı uygulamakta olan özel veya tüzel kişidedir. Sorumlu olan bu kişilerden
tümünün bu tür riskleri asgariye indirecek gerekli bütün önlemleri almaları talep
edilmektedir.
Bu belge ABB tarafından dikkatle kontrol edilmiş olmakla birlikte yanlışlıkların
bulunabileceği tamamen olasılık dışı bırakılamaz. Hataların bulunması durumunda
okuyuculardan üreticiyi haberdar etmeleri rica olunur. Sözleşmelerle üstlenilen
yükümlülükler haricinde, bu kılavuzun kullanımından veya ekipmanın uygulamaya
alınmasından kaynaklanan kayıp veya hasardan ABB hiçbir şekilde sorumlu
tutulmayacaktır.
Güvenlik bilgisi
Yardımcı gerilimin bağlantısı kesildiğinde bile, konnektörler
üzerinde tehlikeli gerilimler olabilir.
Gerekli özenin gösterilmemesi ölüme, fiziksel yaralanmaya veya
ciddi düzeyde mülk hasarına sebep olabilir.
Sadece ehliyetli bir elektrik teknisyeninin elektriksel montajı
gerçekleştirmesine izin verilebilir.
Ulusal ve yerel elektrik güvenlik yönetmeliklerine her zaman için
uyulmalıdır.
IED şasisi dikkatli bir şekilde topraklanmalıdır.
IED'de değişiklik yapıldığında, istenmeyen açmadan kaçınmak için
ölçümler alınmalıdır.
IED elektrostatik boşalmaya karşı hassas bileşenler içerebilir. Bu
yüzden, elektronik bileşenlere gereksiz bir şekilde
dokunulmasından kaçınılmalıdır.
İçindekiler
İçindekiler
Bölüm 1
Giriş..................................................................................7
Bu kılavuz hakkında...........................................................................7
Hedef kitle...........................................................................................7
Ürün dokümantasyonu.......................................................................8
Ürün dokümantasyon seti..............................................................8
Belge güncelleme geçmişi.............................................................9
İlgili belgeler...................................................................................9
Sembol ve kurallar............................................................................10
Semboller....................................................................................10
Belge kuralları..............................................................................11
Bölüm 2
Mevcut fonksiyonlar........................................................13
Ana koruma fonksiyonları.................................................................13
Artçı koruma fonksiyonları................................................................13
Kontrol ve izleme fonksiyonları.........................................................14
Haberleşme......................................................................................17
Temel IED fonksiyonları...................................................................18
Bölüm 3
Çalıştırma.......................................................................21
Fabrika ve tesis kabul testleri...........................................................21
Devreye alma kontrol listesi..............................................................21
Güç kaynağı kontrol etme.................................................................22
IED'yi enerjilendirme.........................................................................22
IED çalışmasını kontrol etme.......................................................22
IED başlatma dizisi......................................................................22
PCM600 ve IED arasındaki haberleşmeyi kurma.............................23
Uygulama yapılandırmasını IED'ye yazma.......................................27
Akım trafo devrelerini kontrol etme...................................................28
Gerilim trafosu devrelerini kontrol etme............................................29
RTXP test anahtarını kontrol etme ..................................................29
İkili giriş ve çıkış devrelerini kontrol etme.........................................30
İkili giriş devreleri.........................................................................30
İkili çıkış devreleri........................................................................30
Optik bağlantıları kontrol etme..........................................................30
Bölüm 4
Bağlantı kurma ve IEC 61850 istasyon
haberleşmesini doğrulama.............................................31
İstasyon haberleşmesini ayarlama...................................................31
Haberleşmeyi onaylama...................................................................31
1
Devreye Alma Kılavuzu
İçindekiler
Bölüm 5
IED çalışmasını test etme..............................................33
Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama........................................33
Test modunu aktive etme.................................................................35
Test ekipmanına bağlantıyı hazırlama..............................................35
Test ekipmanını IED'ye bağlama......................................................36
Test edilecek fonksiyonu serbest bırakma.......................................37
Analog primer ve sekonder ölçümü doğrulama................................38
Koruma işlevselliği test etme............................................................39
Bölüm 6
Test işlevselliği...............................................................41
Bozulma raporunu test etme............................................................41
Giriş.............................................................................................41
Bozulma raporu ayarları..............................................................41
Teknik referans kılavuzunda test edilecek fonksiyonu
tanımlama ........................................................................................41
Diferansiyel koruma fonksiyonlarını test etme..................................42
Trafo diferansiyel koruma T2WPDIF ve T3WPDIF .....................42
Ayarları doğrulama.................................................................42
Testi tamamlama....................................................................43
Kısıtlamalı toprak arıza koruması, düşük empedans
REFPDIF ....................................................................................43
Ayarları doğrulama.................................................................44
Testi tamamlama....................................................................44
Yüksek empedans diferansiyel koruma HZPDIF ........................44
Ayarları doğrulama.................................................................45
Testi tamamlama....................................................................45
Akım koruma fonksiyonlarını test etme............................................46
Ani faz aşırı akım koruması 3 fazlı çıkışı PHPIOC .....................46
Ayarlı değerlerin çalışma limitini ölçme..................................46
Testi tamamlama....................................................................46
Dört kademeli faz aşırı akım koruma 3 fazlı çıkış
OC4PTOC...................................................................................47
Ayarları doğrulama.................................................................47
Testi tamamlama....................................................................48
Ani rezidüel aşırı akım koruma EFPIOC .....................................48
Ayarlı değerlerin çalışma limitini ölçme..................................48
Testi tamamlama....................................................................49
Dört kademe rezidüel aşırı akım koruma, sıfır veya negatif
bileşen yönü EF4PTOC ..............................................................49
Dört kademe yönlü rezidüel aşırı akım koruması ..................49
Dört kademe yönsüz rezidüel aşırı akım koruma...................50
Testi tamamlama....................................................................50
Isıl aşırı yük koruma, iki zaman sabiti TRPTTR ..........................50
2
Devreye Alma Kılavuzu
İçindekiler
Çalışma ve resetleme değerlerini kontrol etme......................50
Testi tamamlama....................................................................51
Kesici arıza koruması, faz ayrımlı aktivasyon ve çıkış
CCRBRF......................................................................................52
Faz akımı çalışma değeri kontrol etme, IP>...........................52
Rezidüel (toprak arıza) akımı çalışma değerinin IN>, IP>
altında ayarlanmasını kontrol etme........................................52
Yeniden açma ve yedekleme zamanlarını kontrol etme.........53
Tekrar açma modunu doğrulama...........................................53
Yedekleme açma modunu doğrulama....................................54
Şu durumu doğrulama TkrrAçmaModu = Kontak...................55
Fonksiyon modunu doğrulama Akım&Kontak........................56
Testi tamamlama....................................................................56
Kutup uyuşmazlığı koruması CCRPLD.......................................57
Ayarları doğrulama.................................................................57
Testi tamamlama....................................................................57
Yönlü düşük güç koruma GUPPDUP .........................................58
Ayarları doğrulama.................................................................58
Testi tamamlama....................................................................59
Yönlü aşırı güç koruma GOPPDOP ...........................................59
Ayarları doğrulama.................................................................60
Testi tamamlama....................................................................60
Gerilim koruma fonksiyonlarını test etme.........................................61
İki kademeli düşük gerilim koruma UV2PTUV ............................61
Ayarı doğrulama.....................................................................61
Testi tamamlama....................................................................61
İki kademeli aşırı gerilim koruma OV2PTOV ..............................62
Ayarları doğrulama.................................................................62
Testi tamamlama....................................................................62
İki kademeli rezidüel aşırı gerilim koruma ROV2PTOV ..............62
Ayarları doğrulama.................................................................63
Testi tamamlama....................................................................63
Aşırı uyarma koruma OEXPVPH ................................................63
Ayarları doğrulama.................................................................63
Testi tamamlama....................................................................64
Frekans koruma fonksiyonlarını test etme........................................64
Düşük frekans koruma SAPTUF ................................................64
Ayarları doğrulama.................................................................65
Testi tamamlama....................................................................65
Aşırı frekans koruma SAPTOF ...................................................66
Ayarları doğrulama.................................................................66
Testi tamamlama....................................................................67
Frekans değişim oranı koruma SAPFRC ...................................67
Ayarları doğrulama.................................................................67
3
Devreye Alma Kılavuzu
İçindekiler
Testi tamamlama....................................................................68
Kontrol fonksiyonlarını test etme......................................................68
Gerilim denetimi...........................................................................68
Sekonder test.........................................................................70
Gerilim denetimi çalışması aktivasyonunu kontrol etme........70
Normal gerilim regülasyon fonksiyonunu kontrol etme...........71
Düşük gerilim engelleme fonksiyonunu kontrol etme.............72
Üst ve alt bara gerilim limitini kontrol etme.............................72
Aşırı akım engelleme fonksiyonunu kontrol etme...................72
Kademe değiştirici için otomatik gerilim kontrolü, paralel
kontrol TR8ATCC...................................................................73
Testi tamamlama....................................................................77
Mantık fonksiyonlarını test etme.......................................................77
Açma mantığı, ortak 3 fazlı çıkış SMPPTRC ..............................77
Üç fazlı çalışma modu............................................................77
Devre kesicisi kilitleme...........................................................78
Testi tamamlama....................................................................78
İzleme fonksiyonlarını test etme.......................................................79
Olay sayacı CNTGGIO................................................................79
Ölçüm fonksiyonlarını test etme.......................................................79
Darbe sayacı PCGGIO................................................................79
Test modundan çıkma......................................................................79
Bölüm 7
Arıza sıfırlama sistemini devreye alma ve bakım...........81
Arıza sıfırlama sistemini devreye alma ve bakım.............................81
Devreye alma testleri...................................................................81
Periyodik bakım testleri...............................................................81
Görsel inceleme.....................................................................82
Bakım testleri..........................................................................82
Bölüm 8
Arıza giderme ................................................................87
Arıza izleme......................................................................................87
Donanım hatalarını tanımlama....................................................87
Çalışma zamanı hatalarını tanımlama.........................................87
İletişim hatalarını tanımlama........................................................87
İletişim bağlantı çalışmasını kontrol etme..............................88
Zaman senkronizasyonu kontrolü..........................................88
Ekran testini yürütme...................................................................89
Gösterge mesajları...........................................................................89
İç hatalar......................................................................................89
Uyarılar........................................................................................90
Ek göstergeler.............................................................................90
Düzeltme prosedürleri......................................................................91
Şifre değiştirme ve ayarlama.......................................................91
4
Devreye Alma Kılavuzu
İçindekiler
IED uygulama problemlerini tanımlama.......................................91
Kablo bağlantısını kontrol etmek............................................91
Bölüm 9
Sözlükçe.........................................................................95
5
Devreye Alma Kılavuzu
6
Bölüm 1
Giriş
1MRK 504 130-UTR -
Bölüm 1
Giriş
1.1
Bu kılavuz hakkında
Devreye alma kılavuzu IED’nin devreye alınmasıyla ilgili yönergeler içerir. Bu
kılavuz ayrıca test aşamasında sistem mühendislerine ve bakım personeline
yardımcı olmak için kullanılabilir. Kılavuzda harici devrelerin kontrol prosedürleri
ve IED’nin enerjilendirilmesi, parametre ayarları ve yapılandırma ve ayrıca
sekonder enjeksiyonu ayarlarının doğrulanması bulunur. Bu kılavuz hizmet dışı bir
trafo merkezindeki IED’nin test işlemlerini açıklar. Bölümler IED’nin işletmeye
alınma adımlarına göre kronolojik sırada düzenlenmiştir.
1.2
Hedef kitle
Bu kılavuz, IED'yi devreye almakla, IED'nin bakımını yapmakla ve IED'yi çalışır
duruma alıp kapatmakla sorumlu personele yöneliktir.
Devreye alma personelinin elektronik ekipmanların işlenmesi ile ilgili temel
bilgiye sahip olması gerekir. Devreye alma ve bakım personeli, koruma cihazını,
test cihazını, koruma fonksiyonlarını ve IED içindeki yapılandırılmış fonksiyon
mantıklarını kullanma konusunda deneyimli olmalıdır.
7
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 1
Giriş
1MRK 504 130-UTR -
Decommissioning
deinstalling & disposal
Maintenance
Planning & purchase
Planlama ve satın alma
Mühendislik
Kurulum
Devreye alma
İşletim
Bakım
Devreden çıkarma, sökme ve
atma
Operation
Ürün dokümantasyon seti
Commissioning
1.3.1
Installing
Ürün dokümantasyonu
Engineering
1.3
Engineering
manual
Mühendislik kılavuzu
Installation manual
Kurulum kılavuzu
Commissioning manual
Devreye alma kılavuzu
Operation manual
İşletim kılavuzu
Service manual
Servis kılavuzu
Application manual
Uygulama kılavuzu
Technical manual
Teknik kılavuz
Communication protocol
manual
en07000220.vsd
IEC07000220 V1 TR
Şekil 1:
Kılavuzların farklı iş süreci döngülerinde kullanılması.
Mühendislik kılavuzu, IED’lerin mühendisliğinin PCM600 içindeki araçlar
kullanılarak yapılabilmesi için talimatlar içerir. Bu kılavuz bir PCM600 projesinin
nasıl oluşturulacağı ve IED’lerin proje yapısı içerisine nasıl yerleştirileceği
konusundaki talimatları içerir. Bu kılavuz ayrıca koruma ve kontrol
fonksiyonlarının, LHMI fonksiyonlarının ve ayrıca IEC 60870-5-103, IEC 61850
ve DNP3 için iletişim mühendisliği işlemlerinde bir sıralama önerisinde bulunur.
Kurulum kılavuzu IED’nin kurulumuyla ilgili yönergeler içerir. Kılavuzda
mekanik ve elektrik kurulumlar için prosedürler bulunur. Bölümler IED’nin
kurulumu için atılacak adımlara göre kronolojik sırada düzenlenmiştir.
Devreye alma kılavuzu IED’nin devreye alınmasıyla ilgili yönergeler içerir. Bu
kılavuz ayrıca test aşamasında sistem mühendislerine ve bakım personeline
yardımcı olmak için kullanılabilir. Kılavuzda harici devrelerin kontrol prosedürleri
8
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 1
Giriş
1MRK 504 130-UTR -
ve IED’nin enerjilendirilmesi, parametre ayarları ve yapılandırma ve ayrıca
sekonder enjeksiyonu ayarlarının doğrulanması bulunur. Bu kılavuz hizmet dışı bir
trafo merkezindeki IED’nin test işlemlerini açıklar. Bölümler IED’nin işletmeye
alınma adımlarına göre kronolojik sırada düzenlenmiştir.
İşletim kılavuzu IED’nin işletmeye alındıktan sonra nasıl çalıştırılacağı konusunda
yönergeler içerir. Bu kılavuz IED’nin izlenmesi, kontrolü ve ayarlanması için
talimatlar içerir. Kılavuz ayrıca bozulmaların tespit edilmesi ve arıza tespiti
amacıyla hesaplanan ve ölçülen şebeke verilerinin nasıl görüntülenmesi gerektiğini
anlatmaktadır.
Servis kılavuzu IED’nin servis ve bakımı ile ilgili talimatlar içerir. Bu kılavuzda
ayrıca IED’nin enerjisinin kesilmesi ve işletme dışı bırakılması için de prosedürler
bulunur.
Bu uygulama kılavuzu, fonksiyonlara göre sıralanmış uygulama tanımları ve
ayarlama kuralları içerir. Kılavuz, koruma fonksiyonlarının ne zaman ve hangi
amaçla kullanılacağını öğrenmek için kullanılabilir. Kılavuz ayrıca cihazın
ayarlarını hesaplamak amacıyla da kullanılabilir.
Teknik kılavuz uygulamalar ve işlevsellik açıklamaları içerir ve fonksiyon blokları,
mantık şemaları, giriş ve çıkış sinyalleri, ayar parametreleri ve fonksiyona göre
sıralanmış teknik verileri listeler. Bu kılavuz, mühendislik aşamasında, kurulum ve
işletmeye alma aşamasında ve normal servis sırasında teknik referans olarak
kullanılabilir.
İletişim protokolü kılavuzu, IED tarafından desteklenen iletişim protokolünü
açıklar. Kılavuz satıcı firmaların özel uygulamaları üzerine odaklanır.
Nokta listesi kılavuzu, IED'ye özel veri noktalarına genel bakışı ve bunların
özelliklerini açıklar. Bu kılavuz, ilgili iletişim protokolü kılavuzu ile birlikte
kullanılmalıdır.
1.3.2
Belge güncelleme geçmişi
Belge güncelleme/tarih
-/Ekim 2014
1.3.3
Geçmiş
1MRK 504 130-UEN ilk çevirisi revizyon -
İlgili belgeler
RET650 ile ilgili belgeler
Kimlik numarası
Uygulama kılavuzu
1MRK 504 128-UTR
Teknik kılavuz
1MRK 504 129-UTR
Devreye alma kılavuzu
1MRK 504 130-UTR
Ürün Rehberi, yapılandırılmış
1MRK 504 131-BEN
Tip test sertifikası
1MRK 504 131-TEN
Devre Kesici Kontrolü için uygulama notları
1MRG006806
9
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 1
Giriş
1MRK 504 130-UTR -
650 serisi kılavuzlar
Kimlik numarası
İletişim protokol kılavuzu, DNP3
1MRK 511 257-UEN
İletişim protokol kılavuzu, IEC 61850-8-1
1MRK 511 258-UEN
İletişim protokol kılavuzu, IEC 60870-5-103
1MRK 511 259-UEN
Siber Güvenlik dağıtım yönergeleri
1MRK 511 268-UEN
Nokta liste kılavuzu, DNP3
1MRK 511 260-UEN
Mühendislik kılavuzu
1MRK 511 261-UEN
İşletim kılavuzu
1MRK 500 095-UTR
Kurulum kılavuzu
1MRK 514 015-UTR
1.4
Sembol ve kurallar
1.4.1
Semboller
Elektrik uyarı simgesi elektrik çarpması ile sonuçlanabilecek bir
tehlike varlığına işaret eder.
Elektrik uyarı simgesi fiziksel yaralanma ile sonuçlanabilecek bir
tehlike varlığına işaret eder.
Önlem simgesi metinde üzerinde durulan kavram ile ilgili olarak
önemli bilgilere veya uyarıya işaret eder. Yazılımın bozulmasına
veya ekipman veya mülk hasarına sebep olabilecek bir tehlike
varlığına işaret edebilir.
Bilgi simgesi önemli konular ve koşullar hakkında okuyucunun
dikkatini çeker.
İpucu simgesi, projenizin nasıl tasarlanacağı veya belirli bir
fonksiyonun nasıl kullanılacağı hakkında tavsiyede bulunur.
Tehlike uyarıları kişisel yaralanmalarla ilgili olsa da şu anlaşılmalıdır ki, belirli
çalışma koşullarında arızalı teçhizatın çalışması, yaralanmalara ve ölüme götürecek
bozuk süreç performansına sebep olur. Bu yüzden, tüm uyarı ve önlem
bildirimlerine tam olarak uyun.
10
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 1
Giriş
1MRK 504 130-UTR -
1.4.2
Belge kuralları
Bu kılavuzda belirli bir kılavuz hazırlama standardı kullanılmamıştır.
•
•
•
•
•
•
•
Kısaltmaların ve akronimlerin (kelime baş harflerinden türetilen kısaltmalar)
açık hali kılavuzun sonundaki sözlükçede verilmiştir. Sözlükçede ayrıca
önemli terimlerin açıklamaları da bulunmaktadır.
LHMI menü düzenindeki düğmelerle gezinme yöntemi düğme simgeleriyle
belirtilmiştir.
ve
kullanın.
Seçenekler arasında gezinmek için,
HMI menü yolları kalın harflerle belirtilmiştir.
Ana menü/Ayarlar'ı seçin.
LHMI mesajları Courier yazı tipi ile belirtilmiştir.
Kalıcı bellekte yapılan değişiklikleri kaydetmek için Evet'i seçin ve
üzerine basın.
Parametre adları italik olarak belirtilmiştir.
Bu fonksiyon Çalışma ayarı ile etkinleştirilebilir veya etkisiz hale getirilebilir.
Bir fonksiyon için verilen fonksiyon kilidi içindeki bir giriş veya çıkış
sinyalinin önünde bulunan ^ karakteri, kullanıcının PCM600’de sinyale kendi
belirlediği adı verebileceğini gösterir.
Bir fonksiyon için verilen fonksiyon kilidi içindeki bir giriş veya çıkış
sinyalinden sonra görülen * karakteri, sinyalin bir uygulamayı geçerli şekilde
yapılandırabilmesini sağlamak için, uygulamanın yapılandırma içinde başka
bir fonksiyon kilidine bağlanması gerektiğini gösterir.
11
Devreye Alma Kılavuzu
12
Bölüm 2
Mevcut fonksiyonlar
1MRK 504 130-UTR -
Bölüm 2
Mevcut fonksiyonlar
Aşağıdaki tablolarda bulunan tüm fonksiyonların devreye alma
bilgisini içermediğine dikkat edin.
Trafo
RET650 (A07)
OLTC
Fonksiyon tanımı
RET650 (A01)
2W/1CB
ANSI
RET650
IEC 61850/
Fonksiyon blok
adı
Ana koruma fonksiyonları
RET650 (A05)
3W/1CB
2.1
Diferansiyel koruma
T2WPDIF
87T
Trafo diferansiyel koruma, iki sargı
0–1
T3WPDIF
87T
Trafo diferansiyel koruma, üç sargı
0–1
REFPDIF
87N
Sınırlı toprak arıza koruması, düşük empedans
0-3
2
3
HZPDIF
87
1Ph Yüksek empedans diferansiyel koruma
0-2
2
2
Artçı koruma fonksiyonları
Trafo
RET650 (A07)
OLTC
Fonksiyon tanımı
RET650 (A01)
2W/1CB
ANSI
RET650
IEC 61850/
Fonksiyon blok
adı
1
RET650 (A05)
3W/1CB
2.2
1
Akım koruma
PHPIOC
50
Ani faz aşırı akım koruma, 3–fazlı çıkış
0-3
2
3
OC4PTOC
51
Dört kademeli faz aşırı akım koruma, 3–fazlı çıkış
OC4PTOC
51/67
Dört kademeli yönlü faz koruma, 3–fazlı çıkış
0-3
EFPIOC
50N
Ani rezidüel aşırı akım koruma
0-3
2
3
EF4PTOC
51N/67N
Dört kademe rezidüel aşırı akım koruma, sıfır/
negatif dizi yönü
0-3
2
3
2
TRPTTR
49
Isıl aşırı yük koruma, iki zaman sabiti
0-3
2
3
2
2
2
3
Tablonun devamı sonraki sayfada
13
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 2
Mevcut fonksiyonlar
CCRBRF
50BF
Kesici arıza koruma, 3–faz aktivasyonu ve çıkışı
0-3
2
3
CCRPLD
52PD
Kutup uyuşmazlığı koruma
0-3
2
3
GUPPDUP
37
Yönlü düşük güç koruması
0-2
1
1
2
GOPPDOP
32
Yönlü aşırı güç koruma
0-2
1
1
2
DNSPTOC
46
Negatif dizi temelli aşırı akım fonksiyonu
0-2
1
2
UV2PTUV
27
İki kademe düşük gerilim koruma
0-2
1
1
2
OV2PTOV
59
İki kademe aşırı gerilim koruma
0-2
1
1
2
ROV2PTOV
59N
İki kademe rezidüel aşırı gerilim koruma
0-2
1
1
2
OEXPVPH
24
Aşırı uyarma koruması
0–1
1
1
SAPTUF
81
Düşük frekans fonksiyonu
0-4
4
4
4
SAPTOF
81
Aşırı frekans fonksiyonu
0-4
4
4
4
SAPFRC
81
Frekans değişim hızı koruma
0-4
2
2
4
RET650 (A05)
3W/1CB
RET650 (A07)
OLTC
RET650 (A07)
OLTC
Trafo
RET650 (A05)
3W/1CB
Fonksiyon tanımı
RET650 (A01)
2W/1CB
ANSI
RET650
IEC 61850/
Fonksiyon blok
adı
1MRK 504 130-UTR -
Gerilim koruma
Frekans koruma
ANSI
Fonksiyon tanımı
Trafo
RET650
IEC 61850/Fonksiyon
blok adı
Kontrol ve izleme fonksiyonları
RET650 (A01)
2W/1CB
2.3
Kontrol
QCBAY
Fider bölmesi kontrolü
1
1
1
1
LOCREM
LR-anahtar pozisyonlarını kullanma
1
1
1
1
LOCREMCTRL
(PSTO)'yu çalıştırmak için izinli kaynağın
LHMI kontrolü
1
1
1
1
CBC2
2CB için devre kesici
0-1
1
CBC3
3CB için devre kesici
0-1
CBC4
4CB için devre kesici
0-1
1
1
TR8ATCC
90
Kademe değiştirici için otomatik gerilim
kontrolü, paralel kontrol
0-2
1
1
2
TCMYLTC
84
Kademe değiştirici kontrol ve denetim, 6 ikili
giriş
0-2
1
1
2
Tablonun devamı sonraki sayfada
14
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 2
Mevcut fonksiyonlar
1MRK 504 130-UTR -
RET650 (A07)
OLTC
Trafo
RET650 (A05)
3W/1CB
Fonksiyon tanımı
RET650 (A01)
2W/1CB
ANSI
RET650
IEC 61850/Fonksiyon
blok adı
SLGGIO
Fonksiyon seçimi ve LHMI sunumu için
Mantık Rotasyon Anahtarı
15
15
15
15
VSGGIO
Selektör mini anahtar uzantısı
20
20
20
20
DPGGIO
IEC 61850 genel haberleşme I/O
fonksiyonları çift nokta
16
16
16
16
SPC8GGIO
8 sinyalin tek nokta genel kontrolü
5
5
5
5
AUTOBITS
Otomasyon bitleri, DNP3.0 için komut
fonksiyonu
3
3
3
3
I103CMD
IEC60870-5-103 için fonksiyon komutları
1
1
1
1
I103IEDCMD
IEC60870-5-103 için IED komutları
1
1
1
1
I103USRCMD
IEC60870-5-103 için kullanıcı tanımlı
fonksiyon komutları
4
4
4
4
I103GENCMD
IEC60870-5-103 için genel fonksiyon
komutları
50
50
50
50
I103POSCMD
IEC60870-5-103 için konumlu ve seçimli IED
komutları
50
50
50
50
Kesici kapama/açma devresi izleme
3
3
3
3
Açma mantığı, ortak 3 faz çıkışı
1-3
2
3
2
TMAGGIO
Açma matris mantığı
12
12
12
12
OR
Yapılandırılabilir mantık blokları, OR geçidi
283
283
283
283
INVERTER
Yapılandırılabilir mantık blokları, INVERTER
geçidi
140
140
140
140
PULSETIMER
Yapılandırılabilir mantık blokları, Darbe
zamanlayıcısı
40
40
40
40
GATE
Yapılandırılabilir mantık blokları, Kontrol
edilebilir kapı
40
40
40
40
XOR
Yapılandırılabilir mantık blokları, özel OR
geçidi
40
40
40
40
LOOPDELAY
Yapılandırılabilir mantık blokları, döngü
gecikmesi
40
40
40
40
TIMERSET
Yapılandırılabilir mantık blokları, zamanlayıcı
fonksiyon bloğu
40
40
40
40
AND
Yapılandırılabilir mantık blokları, AND geçidi
280
280
280
280
SRMEMORY
Yapılandırılabilir mantık blokları, bellek
ayarla-resetle iki durumlu geçit
40
40
40
40
RSMEMORY
Yapılandırılabilir mantık blokları, bellek
resetle-ayarla iki durumlu geçit
40
40
40
40
FXDSIGN
Sabit sinyal fonksiyon bloğu
1
1
1
1
B16I
Boolean 16 - Tam sayı dönüşümü
16
16
16
16
Sekonder sistem denetimi
TCSSCBR
Mantık
SMPPTRC
94
Tablonun devamı sonraki sayfada
15
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 2
Mevcut fonksiyonlar
RET650 (A07)
OLTC
Trafo
RET650 (A05)
3W/1CB
Fonksiyon tanımı
RET650 (A01)
2W/1CB
ANSI
RET650
IEC 61850/Fonksiyon
blok adı
1MRK 504 130-UTR -
B16IFCVI
Boolean 16 - tam sayı dönüşümü, mantık
düğüm temsili ile
16
16
16
16
IB16A
Tam sayı - Boolean 16 dönüşümü
16
16
16
16
IB16FCVB
Tam sayı - Boolean 16 dönüşümü, mantık
düğüm temsili ile
16
16
16
16
CVMMXN
Ölçümler
6
6
6
6
CMMXU
Faz akım ölçümü
10
10
10
10
VMMXU
Faz-faz gerilim ölçümü
6
6
6
6
CMSQI
Akım dizisi bileşen ölçümü
6
6
6
6
VMSQI
Gerilim dizisi ölçümü
6
6
6
6
VNMMXU
Faz-nötr gerilim ölçümü
6
6
6
6
AISVBAS
Analog girişlerin servis değerleri sunumu için
fonksiyon bloğu
1
1
1
1
TM_P_P2
600TRM primer analog girişlerin servis
değerleri sunumu için fonksiyon bloğu
1
1
1
1
AM_P_P4
600AIM primer analog girişlerin servis
değerleri sunumu için fonksiyon bloğu
1
1
1
1
TM_S_P2
600TRM sekonder analog girişlerin servis
değerleri sunumu için fonksiyon bloğu
1
1
1
1
AM_S_P4
600AIM sekonder analog girişlerin servis
değerleri sunumu için fonksiyon bloğu
1
1
1
1
CNTGGIO
Olay sayacı
5
5
5
5
DRPRDRE
Bozulma raporu
1
1
1
1
AxRADR
Analog giriş sinyalleri
4
4
4
4
BxRBDR
İkili giriş sinyalleri
6
6
6
6
SPGGIO
IEC 61850 genel haberleşme I/O
fonksiyonları
64
64
64
64
SP16GGIO
IEC 61850 genel haberleşme I/O
fonksiyonları 16 giriş
16
16
16
16
MVGGIO
IEC 61850 genel haberleşme I/O
fonksiyonları
16
16
16
16
MVEXP
Ölçülen değer genişletme bloğu
66
66
66
66
SPVNZBAT
Trafo batarya denetimi
0-1
1
1
1
İzleme
SSIMG
63
Yalıtım gazı izleme fonksiyonu
0-2
2
2
2
SSIML
71
Yalıtım sıvısı izleme fonksiyonu
0-2
2
2
2
SSCBR
Devre kesici durum izleme
0-3
2
3
2
I103MEAS
IEC60870-5-103 için ölçülen büyüklük
1
1
1
1
I103MEASUSR
IEC60870-5-103 için kullanıcı tanımlı
sinyallerin ölçülen büyüklüğü
3
3
3
3
Tablonun devamı sonraki sayfada
16
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 2
Mevcut fonksiyonlar
1MRK 504 130-UTR -
RET650 (A07)
OLTC
Trafo
RET650 (A05)
3W/1CB
Fonksiyon tanımı
RET650 (A01)
2W/1CB
ANSI
RET650
IEC 61850/Fonksiyon
blok adı
I103AR
IEC60870-5-103 için fonksiyon durumu
otomatik tekrar kapatıcı
1
1
1
1
I103EF
IEC60870-5-103 için fonksiyon durumu
topraklama arızası
1
1
1
1
I103FLTPROT
IEC60870-5-103 için fonksiyon durumu arıza
koruma
1
1
1
1
I103IED
IEC60870-5-103 için IED durumu
1
1
1
1
I103SUPERV
IEC60870-5-103 için denetim durumu
1
1
1
1
I103USRDEF
IEC60870-5-103 için kullanıcı tanımlı
sinyaller için durum
20
20
20
20
PCGGIO
Darbe sayacı mantığı
16
16
16
16
ETPMMTR
Enerji hesaplama ve talep yönetimi
fonksiyonu
3
3
3
3
Ölçümleme
2.4
RET650 (A05)
3W/1CB
RET650 (A07)
OLTC
Trafo
RET650 (A01)
2W/1CB
Fonksiyon tanımı
RET650
IEC 61850/Fonksiyon blok ANSI
adı
Haberleşme
IEC61850-8-1
IEC 61850 haberleşme protokolü
1
1
1
1
DNPGEN
TCP/IP haberleşme protokolü için DNP3.0
1
1
1
1
RS485DNP
EIA-485 haberleşme protokolü için DNP3.0
1
1
1
1
CH1TCP
TCP/IP haberleşme protokolü için DNP3.0
1
1
1
1
CH2TCP
TCP/IP haberleşme protokolü için DNP3.0
1
1
1
1
CH3TCP
TCP/IP haberleşme protokolü için DNP3.0
1
1
1
1
CH4TCP
TCP/IP haberleşme protokolü için DNP3.0
1
1
1
1
OPTICALDNP
Optik seri haberleşme için DNP3.0
1
1
1
1
MSTSERIAL
Seri haberleşme protokolü için DNP3.0
1
1
1
1
MST1TCP
TCP/IP haberleşme protokolü için DNP3.0
1
1
1
1
MST2TCP
TCP/IP haberleşme protokolü için DNP3.0
1
1
1
1
MST3TCP
TCP/IP haberleşme protokolü için DNP3.0
1
1
1
1
MST4TCP
TCP/IP haberleşme protokolü için DNP3.0
1
1
1
1
İstasyon haberleşme
Tablonun devamı sonraki sayfada
17
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 2
Mevcut fonksiyonlar
RET650 (A05)
3W/1CB
RET650 (A07)
OLTC
Trafo
RET650 (A01)
2W/1CB
Fonksiyon tanımı
RET650
IEC 61850/Fonksiyon blok ANSI
adı
1MRK 504 130-UTR -
RS485GEN
RS485
1
1
1
1
OPTICALPROT
Optik seri için çalışma seçimi
1
1
1
1
RS485PROT
RS485 için çalışma seçimi
1
1
1
1
DNPFREC
TCP/IP haberleşme protokolü için DNP3.0
arıza kayıtları
1
1
1
1
OPTICAL103
IEC60870-5-103 Optik seri haberleşme
1
1
1
1
RS485103
RS485 için IEC60870-5-103 seri
haberleşme
1
1
1
1
GOOSEINTLKRCV
Kilitleme tertibi için GOOSE üzerinden
yatay haberleşme
59
59
59
59
GOOSEBINRCV
GOOSE ikili alıcı
4
4
4
4
GOOSEVCTRCONF
Gönderme ve alma için GOOSE VCTR
yapılandırma
1
1
1
1
VCTRSEND
GOOSE için engelleme gönderen gerilim
denetimi
1
1
1
1
GOOSEVCTRRCV
GOOSE için engelleme alan gerilim
denetimi
3
3
3
3
ETHFRNT
ETHLAN1
GATEWAY
Ön port, LAN1 portu ve ağ geçidi için
ethernet yapılandırma
1
1
1
1
GOOSEDPRCV
Bir çift nokta değeri almak için GOOSE
fonksiyon bloğu
32
32
32
32
GOOSEINTRCV
Bir tam sayı değeri almak için GOOSE
fonksiyon bloğu
32
32
32
32
GOOSEMVRCV
Bir ölçülen büyüklük değeri almak için
GOOSE fonksiyon bloğu
16
16
16
16
GOOSESPRCV
Bir tek nokta değeri almak için GOOSE
fonksiyon bloğu
64
64
64
64
2.5
IEC 61850/Fonksiyon
blok adı
Temel IED fonksiyonları
Fonksiyon tanımı
Tüm ürünlerde mevcut temel fonksiyonlar
INTERRSIG
İç olay listeli kendi kendine denetim
1
SELFSUPEVLST
İç olay listeli kendi kendine denetim
1
TIMESYNCHGEN
Zaman senkronizasyonu
1
SNTP
Zaman senkronizasyonu
1
DTSBEGIN, DTSEND,
TIMEZONE
Zaman senkronizasyonu, gün ışığından koruma
1
Tablonun devamı sonraki sayfada
18
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 2
Mevcut fonksiyonlar
1MRK 504 130-UTR -
IEC 61850/Fonksiyon
blok adı
Fonksiyon tanımı
IRIG-B
Zaman senkronizasyonu
1
SETGRPS
Ayar grubu düzenleme
1
ACTVGRP
Parametre ayar grupları
1
TESTMODE
Test modu işlevselliği
1
CHNGLCK
Kilit fonksiyonunu değiştir
1
TERMINALID
IED tanımlayıcılar
1
PRODINF
Ürün bilgisi
1
SYSTEMTIME
Sistem zamanı
1
RUNTIME
IED çalışma zamanı
1
PRIMVAL
Primer sistem değerleri
1
SMAI_20_1 SMAI_20_12
Analog girişler için sinyal matrisi
2
3PHSUM
Toplama bloğu 3 faz
12
GBASVAL
Ayarlar için genel temel değerler
6
ATHSTAT
Yetki durumu
1
ATHCHCK
Yetki denetimi
1
SPACOMMMAP
SPA iletişim haritası
1
FTPACCS
Şifre ile FTP girişi
1
DOSFRNT
Hizmeti engelleme, ön port için çerçeve oran kontrolü
1
DOSLAN1
Hizmeti engelleme, LAN1 için çerçeve oran kontrolü
1
DOSSCKT
Hizmeti engelleme, soket akış kontrolü
1
SAFEFILECOPY
Düzenli dosya kopyalama fonksiyonu
1
SPATD
SPA protokolü üzerinden gün ve zaman
1
BCSCONF
Temel iletişim sistemi
1
19
Devreye Alma Kılavuzu
20
Bölüm 3
Çalıştırma
1MRK 504 130-UTR -
Bölüm 3
Çalıştırma
3.1
Fabrika ve tesis kabul testleri
Doğru IED çalışması test etme farklı durumlar için yapılır, örneğin:
•
•
•
Kabul testi
Devreye alma testi
Bakım testi
Bu kılavuz devreye alma testini yürütmek için iş akışı ve adımlarını tanımlar.
Fabrika kabul testi (FAT) tipik olarak IED ve ilgili yapılandırmanın kuruluş veya
endüstri gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını onaylamak için yapılır. Bu test
en karmaşık ve ayrıntılı olanıdır, çünkü kullanıcıyı yeni bir ürüne alıştırmak veya
yeni bir yapılandırmayı onaylamak için yapılır. Bu testin karmaşıklığı aşağıda
sıralandığı şekilde birçok etkene bağlıdır:
•
•
•
Yeni IED tipi
Yeni yapılandırma
Değiştirilmiş yapılandırma
Tesis kabul testi (SAT veya devreye alma testi) tipik olarak kurulmuş IED'nin
düzgün şekilde ayarlandığını ve güç sistemine bağlandığını onaylamak için yapılır.
SAT, kabul testinin yapılmış olmasına ve uygulama yapılandırmasının onaylanmış
olmasına gereksinim duyar.
Bakım testi, güç sistemindeki değişiklere bağlı olarak, IED'nin sağlıklı ve doğru
ayarlara sahip olduğunun periyodik bir onaylamasıdır. Ayrıca diğer tip bakım
testleri bulunmaktadır.
3.2
Devreye alma kontrol listesi
Tesis içinde devreye almayı başlatmadan önce, aşağıdaki öğelerin hazırda bulunup
bulunmadığını kontrol edin.
•
•
•
•
•
•
Tek hat şeması
Koruma blok şemaları
Devre şeması
Ayar listesi ve yapılandırma
RJ-45 Ethernet kablosu (CAT 5) kaldırıldı
Yapılandırmanın karmaşıklığına ve gerçekleştirilecek fonksiyonlara bağlı
olarak üç fazlı test kiti veya diğer test ekipmanları.
21
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 3
Çalıştırma
1MRK 504 130-UTR -
•
•
•
3.3
Test edilecek IED'lere bağlı olarak bağlanırlık paketleriyle birlikte kurulan
PCM600'lü PC.
IP adreslerini ayarlamak için, PC üzerindeki yönetici hakları
Ürün dokümantasyonu (mühendislik kılavuzu, kurulum kılavuzu, devreye
alma kılavuzu, işletim kılavuzu, teknik kılavuz ve iletişim protokolü kılavuzu)
Güç kaynağı kontrol etme
Yardımcı besleme geriliminin tüm çalışma koşullarında izin verilen giriş gerilimi
aralığında kalıp kalmadığını kontrol edin. IED güç vermeden önce polaritenin
doğru olup olmadığını kontrol edin.
3.4
IED'yi enerjilendirme
3.4.1
IED çalışmasını kontrol etme
IED'yi enerjilendirmeden ve devreye alma prosedürlerini yürütmeden önce, doğru
kurulumu güvence altına almak için dış devrelerle ilişkili tüm bağlantıları kontrol
edin.
IED'yi başlatmak için güç kaynağına enerji verin. Bu işlem birçok yolla yapılabilir,
tüm hücre enerjilendirilebilir veya tek bir IED de enerjilendirilebilir. Hiçbir
senkronizasyon kaynağı yapılandırılmadıysa IED zamanını ayarlayın. Yerel HMI
üzerinde Kendi kendini denetleme fonksiyonunu şu şekilde kontrol edin; yerel
HMI üzerinden Ana menü/Sorun giderme/Dahili olaylar veya Ana menü/Sorun
giderme/IED durumu/Genel menüsü ile, IED'nin düzgün çalışıp çalışmadığı
kontrol edilebilir.
3.4.2
IED başlatma dizisi
IED enerjilendirildiğinde aşağıdaki sıra kabul edilmiştir.
•
•
•
Yeşil Hazır LED'i hemen yanıp sönmeyi başlatır ve ABB logosu LCD
üzerinde gösterilir.
Yaklaşık 30 saniyeden sonra, "Başlatıyor" metni LCD üzerinde gösterilir.
90 saniye içinde, ana menü LCD üzerinde gösterilir ve Hazır LED, başarılı bir
başlatma sürecini gösteren, sürekli bir ışık gösterir.
Başlatma zamanı uygulama yapılandırmasının boyutuna bağlıdır.
Daha az işlevsellikli uygulama yapılandırmaları daha kısa başlama
zamanlarına sahiptir.
22
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 3
Çalıştırma
1MRK 504 130-UTR -
Yeşil Hazır LEDbaşlatma işleminden sonra yanıp sönmeye devam ederse, IED bir
iç hata tespit etmiştir. Şu seçeneği takip edin: hata açıklamasını bulmak için Ana
menü/Sorun giderme/IED durumu/Genel.
3.5
PCM600 ve IED arasındaki haberleşmeyi kurma
IED ve PCM600 arasındaki haberleşme trafo istasyonu veya NCC ile kullanılan
haberleşme protokolünden bağımsızdır.
Haberleşme aracı her zaman Ethernet'tir ve kullanılan protokol TCP/IP'dir.
Her IED ön ve arka tarafta bir RJ-45 Ethernet arayüz konnektörüne sahiptir.
Ethernet konnektörü PCM600 ile haberleşme için kullanılabilir.
Ethernet-tabanlı istasyon protokolü kullanıldığında, PCM600 haberleşmesi aynı
Ethernet portunu ve IP adresini kullanabilir.
PCM600'ü IED'ye bağlamak için, iki temel değişken göz önüne alınmalıdır.
•
•
PCM600 ve IED ön portu arasındaki direkt noktadan noktaya bağlantı.
İstasyon LAN'ı aracılığıyla dolaylı bağlantı veya bir şebeke aracılığıyla
uzaktan bağlantı.
Haberleşmeyi sağlamak için her iki durumda fiziksel bağlantı ve IP adresleri
yapılandırılabilir.
Haberleşme prosedürleri her iki durumda aynıdır.
1.
2.
3.
4.
Gerekirse, IED'ler için IP adreslerini ayarlayın.
Doğrudan bağlantı için PC veya iş istasyonunu ayarlayın; veya
PC veya iş istasyonunu LAN/WAN şebekesine bağlayın.
Fiziksel IED'lerin IP adreslerini eşleştirmek için her IED için PCM600
projesindeki IED IP adreslerini yapılandırın.
IP adreslerini ayarlama
IP adresi ve ilgili maske IED'deki mevcut her Ethernet arayüzü için LHMI
aracılığıyla ayarlanmalıdır. IED teslim edildiğinde her Ethernet arayüzü varsayılan
bir fabrika IP adresine sahiptir. Bu adres ek bir Ethernet arayüzü kurulduğunda
veya arayüz değiştirildiğinde atanmaz.
•
•
IED ön portu için varsayılan IP adresi10.1.150.3'tür ve ilgili alt ağ maskesi
255.255.255.0'dır, bu değerler yerel HMI yolu ile şu menüden ayarlanabilir;
Ana menü/Yapılandırma/Haberleşme/TCP-IP yapılandırması/
1:ETHFRNT.
IED arka port için varsayılan IP adresi192.168.1.10 ve ilgili alt ağ maskesi
255.255.255.0'dır, bu değerler yerel HMI yolu ile şu menüden ayarlanabilir;
23
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 3
Çalıştırma
1MRK 504 130-UTR -
Ana menü/Yapılandırma/Haberleşme/TCP-IP yapılandırması/
1:ETHLAN1 ve Arka OEM - port CD.
Ön ve arka port IP adresleri aynı alt şebekeye bağlı olamaz aksi
durumda haberleşme çökecektir. Ön ve arka port aynı alt şebekeye
ayarlı ise, ön portun IP adresinin değiştirilmesi önerilir.
IED ön portuna noktadan noktaya erişim için PC veya iş istasyonunu
ayarlama
İki fiziksel Ethernet arayüzünü arada bir hub, yönlendirici, köprü veya anahtar
olmaksızın birbirine bağlamak için özel bir kablo gereklidir. Tx ve Rx sinyal
kabloları Tx'i diğer taraftaki Rx ile bağlamak (veya tersi) için özel kablo içinde
çaprazlanmalıdır. Bu kablolar modemsiz kablolar olarak bilinir. Maksimum
uzunluk yaklaşık 2 m olmalıdır. Konnektör tipi RJ-45'dir.
IED
RJ-45
PCM600
Tx
Tx
Rx
Rx
IEC09000096-1-en.vsd
IEC09000096 V1 TR
Şekil 2:
Boşta bir modem kablosu kullanan IED ve PCM600 arasındaki
noktadan noktaya bağlantı
Aşağıdaki açıklama Microsoft Windows işletim sistemi kullanan standart PC için
geçerli bir örnektir. Örnek bir Ethernet arayüzlü bir Dizüstü bilgisayardan alınmıştır.
Yönetici hakları PC haberleşme ayarını değiştirmek için gereklidir.
Bazı PC'ler PC üzerindeki Tx piminden alınan IED'ye ait Tx
sinyallerini otomatik olarak tespit etme özelliğine sahiptir.
Böylelikle, düz (standart) bir Ethernet kablosu kullanılabilir.
PC IED'ye bağlandığında ve DHCPSunucusu ayarı şu şekilde ayarlandığında; Açık
yerel HMI yolu aracılığıyla; Ana menü/Yapılandırma/Haberleşme/TCP-IP
yapılandırması/1:ETHFRNT/DHCPSunucu seçeneğiyle, ön port için IED'lerin
DHCP sunucusu PC için bir IP adresi atar. PC aşağıdaki prosedürde açıklandığı
gibi otomatik olarak IP adresini almak için yapılandırılmalıdır.
1.
PC üzerinden Şebeke Bağlantıları seçimini yapın.
24
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 3
Çalıştırma
1MRK 504 130-UTR -
IEC09000355-1-en.vsd
IEC09000355 V1 TR
Şekil 3:
2.
Seç: Şebeke bağlantıları
Durum penceresinde Özellikler seçimini yapın.
IEC09000356-1-en.vsd
IEC09000356 V1 TR
Şekil 4:
3.
Yerel Alan Bağlantısında sağ tıklama ve Özellikleri seçme
Bu bağlantıyı kullanan yapılandırılmış bileşenler listesinden TCP/IP
protokolünü seçin ve Özellikler seçeneğini tıklayın.
25
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 3
Çalıştırma
1MRK 504 130-UTR -
IEC09000357-1-en.vsd
IEC09000357 V1 TR
Şekil 5:
4.
TCP/IP protokolünü seçme ve Özellikleri açma
Otomatik olarak bir IP adresi alma seçimini yapın bu işlem eğer
DHCPSunucu parametresi şu şekilde ayarlandığında yapılır; Açık bu ayar IED
içindedir.
IEC09000358-1-en.vsd
IEC09000358 V1 TR
Şekil 6:
5.
Seç: Otomatik olarak bir IP adresi alma
Ön port kullanıldıysa ve IP adresi IED ile otomatik olarak alınacak şekilde
ayarlanmadıysa, Aşağıdaki IP adresini kullanın seçimini yapın ve IP adresi
ve Alt şebeke maskesini tanımlayın, bkz. Şekil 7. IP adresiIED için seçilen IP
adresinden farklı olmalıdır.
26
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 3
Çalıştırma
1MRK 504 130-UTR -
IEC09000658-1-en.vsd
IEC09000658 V1 TR
Şekil 7:
6.
Seç: Aşağıdaki IP adresini kullanma
Tüm açık pencereleri kapatın ve PCM600'yi başlatın.
Bir şebeke üzerinden IED erişimini sağlamak için PC'yi ayarlama
Bu görev kullanılan LAN/WAN şebekesine bağlıdır.
PC ve IED, bu sistemin çalışması için aynı alt şebekeye bağlı
olmalıdır.
3.6
Uygulama yapılandırmasını IED'ye yazma
IED'nin proje özelliklerine göre doğru uygulama yapılandırmasında
olduğundan emin olun.
Uygulama yapılandırması PCM600 kullanılarak oluşturulur ve sonra da IED'ye
yazılır. Uygulama yapılandırmasının IED'ye yazılması gerektiğinde, PCM600 ve
IED arasında bir bağlantı kurun.
IED'ye uygulama yapılandırmasını yazdıktan sonra, gerekli olduğunda IED bir
uygulama yeniden başlatması veya tam bir IED yeniden başlatması gerçekleştirir.
27
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 3
Çalıştırma
1MRK 504 130-UTR -
IEC61850 yeniden yapılandırmasından sonra (protokolün
etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılmış olmasına bakılmaksızın)
IED yeniden başlamaz.
Uygulama yapılandırmasını yanlış IED'ye yazılmasını önlemek için
IED ve PCM600'de doğru teknik anahtarı ayarladığınızdan emin
olun.
Uygulama yapılandırmasını nasıl oluşturabileceğiniz veya
değiştirebileceğiniz ve IED'ye nasıl yazabileceğiniz hakkındaki
bilgi için mühendislik kılavuzuna bakın.
3.7
Akım trafo devrelerini kontrol etme
Kablo bağlantısının sağlanan bağlantı şemasıyla tamamen uyumlu
olup olmadığını kontrol edin.
•
•
•
•
Akım trafosu akım oranını, IED korumasına doğru kablolamayı ve doğru faz
bileşeni bağlantısını (L1, L2, L3 şeklindedir) onaylamak için primer
enjeksiyon testi
Akım trafosu sekonder döngüsü DC direncinin spesifikasyonlar dahilinde
olduğunu ve akım trafosu sargı veya kablolamasında hiçbir yüksek dirençli
bağlantının olmadığını onaylamak için akım trafosu sekonder döngü direnci
ölçümü.
Ana akım trafosunun her üç faz setinin düzgün şekilde istasyon toprağına
bağlandığını ve yalnızca tek bir elektrik noktasına sahip olduğu onaylamak
için bağımsız akım trafosu sekonder devrelerinin topraklama kontrolü.
Yalıtım direnci kontrolü.
Akım trafosu ve gerilim trafosu konnektörleri önceden kodlanmıştır
ve akım ve gerilim trafosu konnektör işaretleri farklıdır. Daha fazla
bilgi için, bkz. kurulum kılavuzu.
İkaz karakteristikleri incelenirken, primer ve sekonder tarafın her
ikisi de hattan ve IED'den ayrılmalıdır.
28
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 3
Çalıştırma
1MRK 504 130-UTR -
3.8
Gerilim trafosu devrelerini kontrol etme
Kablo bağlantısının sağlanan bağlantı şemasıyla tamamen uyumlu olup olmadığını
kontrol edin.
Devreyi test etmeye devam etmeden önce olası hataları düzeltin.
Devreyi kontrol edin.
•
•
•
•
•
Polarite kontrolü
Gerilim trafosu devre gerilim ölçümü (primer enjeksiyon testi)
Topraklama kontrolü
Faz ilişkisi
Yalıtım direnci kontrolü
Polarite kontrolü devrelerin bütünlüğünü ve faz ilişkilerini doğrular. Kontrol
olabildiğince IED'ye yakın yürütülmelidir.
Primer enjeksiyon testi gerilim trafosu oranını ve primer sistemden IED'ye giden
kablo bağlantısını doğrular. Enjeksiyon her fazdan nötr devre ve her fazdan faz
çifti için yapılmalıdır. Her durumda, tüm faz gerilimleri ve nötr ölçülür.
3.9
RTXP test anahtarını kontrol etme
RTXP test anahtarı IED'nın güvenli test edilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu
özellik test anahtarı ve test fişi kolunun elektromekanik tasarımı sayesinde elde
edilir. Test fişi kolu yerleştirildiğinde, ilk önce açma ve alarm devrelerini engeller
daha sonra akım trafosu sekonder devresini kısa devre yapar ve IED'yi sekonder
enjeksiyon için hazrlamak amacıyla gerilim trafosu sekonder devrelerini açar.
Çekip çıkartıldığında, test kolu mekanik olarak yarı geri çekilmiş konumunda
durdurulur. Bu konumda, akım ve gerilim koruma içine girer, ancak alarm ve açma
devreleri halen izole edilmiştir. Test kolunu çıkartmadan önce, IED'de hiçbir açma
veya alarmın aktif olmadığını kontrol edin.
Test kolu tamamen çıkartılmayınca kadar, açma ve alarm devreleri çalışma için
saklanmalıdır.
Tüm kabloları çekerek, kontak soketlerinin doğru bir şekilde
kıvrıldığını ve bunların tamamen yerlerine yerleştirildiğini
onaylayın. Bu işlemi asla çalışır durumdaki akım devreleriyle
yapmayın.
29
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 3
Çalıştırma
1MRK 504 130-UTR -
Akım devresi
1.
2.
Kontakların mevcut akım devresi tipinde olduğunu onaylayın.
Kısa devre köprülerinin doğru yuvalara yerleştirildiği onaylayın.
Gerilim devresi
1.
2.
Kontakların gerilim devresi tipinde olduğunu onaylayın.
Yuvalara yerleştirilmiş hiçbir kısa devre köprüsünün gerilim için tahsis
edilmediğini kontrol edin.
Açma ve alarm devreleri
1.
Doğru tip kontakların kullanıldığı kontrol edin.
3.10
İkili giriş ve çıkış devrelerini kontrol etme
3.10.1
İkili giriş devreleri
Tercihen, ikili giriş konnektörünü ikili giriş kartlarından ayırın. Her iki giriş düzeyi
ve polaritesinin IED özellikleriyle uyumlu olması için tüm bağlı sinyalleri kontrol
edin.
3.10.2
İkili çıkış devreleri
Tercihen, ikili çıkış konnektörünü ikili çıkış kartlarından ayırın. Hem yük hem de
polaritenin IED özellikleriyle uyumlu olması için tüm bağlı sinyalleri kontrol edin.
3.11
Optik bağlantıları kontrol etme
Tx ve Rx optik bağlantılarının doğru olduğundan emin olun.
Optik bağlantıları ile donatılmış IED plastik kablolar için minimum
180 mm 'lık bir derinlik ve cam fiber kablolar için 275 mm 'lık bir
derinliğe ihtiyaç duyar. İzin verilen minimum bükme yarıçapını
optik kablo üreticisinden kontrol edin.
30
Devreye Alma Kılavuzu
1MRK 504 130-UTR -
Bölüm 4
Bağlantı kurma ve IEC 61850 istasyon haberleşmesini doğrulama
Bölüm 4
Bağlantı kurma ve IEC 61850 istasyon
haberleşmesini doğrulama
4.1
İstasyon haberleşmesini ayarlama
IEC 61850 istasyon haberleşmesini kullanmak için:
•
•
•
4.2
IEC 61850-8-1 istasyon haberleşmesi işlevselliği yerel HMI üzerinde
olmalıdır. Şu seçeneği takip edin: Ana menü/Yapılandırma/Haberleşme/
İstasyon haberleşmesi/1:IEC61850-8-1 ve Çalışma parametresini şu şekilde
ayarlayın; Açık.
GOOSE haberleşmesini etkinleştirmek için ilgili GOOSE fonksiyon bloklarına
(GOOSEBINRCV ve GOOSEINTLKRCV) ait Çalışma parametresi şu şekilde
ayarlanmalıdır; Açık uygulama yapılandırmasında bu ayarlama yapılır.
Ön port aracılığıyla GOOSE haberleşmesini etkinleştirmek için Ana menü/
Yapılandırma/Haberleşme/İstasyon haberleşmesi/IEC61850-8-1
seçeneğindeki GOOSE parametresi şu şekilde ayarlanmalıdır; Ön. Arka port
aracılığıyla GOOSE haberleşmesini etkinleştirmek için GOOSE parametresi şu
şekilde ayarlanmalıdır; LAN1.
Haberleşmeyi onaylama
Haberleşmenin (iletim katmanına kadar) çalıştığını onaylamak için, PC'nizi trafo
merkezi şebekesine bağlayın ve bağlantılı IED'ye ve Trafo Merkezi Ana PC'sine
ping atın.
Uygulama katmanına kadar haberleşmeyi onaylamanın en iyi yolu trafo merkezi
barasına bağlı ITT600 protokol analiz aracını kullanmak ve haberleşmeyi izlemektir.
31
Devreye Alma Kılavuzu
32
1MRK 504 130-UTR -
Bölüm 5
IED çalışmasını test etme
Bölüm 5
IED çalışmasını test etme
5.1
Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama
Test anahtarı bulunuyorsa, test anahtarına gerekli bağlantıları yaparak
hazırlanmaya başlayın. Bu işlem özel ve tasarlanmış IED bağlantı ucu şemasına
uygun şekilde test ekipmanına bağlanmak anlamına gelir.
Bağımsız fonksiyonların testini kolaylaştırmak ve diğer fonksiyonlardan
kaynaklanan istenmeyen çalışmayı önlemek için IED'yi test moduna alın. Test
anahtarı daha sonra IED'ye bağlanmalıdır.
Analog giriş modülünden analog giriş sinyallerinin ölçüldüğünü ve akımlar ve özel
IED için gerekli gerilimler enjekte edilerek doğru bir şekilde kaydedildiğini
doğrulayın.
Testi daha etkili hale getirmek için, PCM600 kullanın. PCM600 Sinyal izleme
aracını içermektedir; bu araç bağımsız akımlar ve gerilimler, bunların genliklerini
ve faz açılarını okuma sırasında kullanışlıdır. Ek olarak, PCM600 Bozulma
Yönetimi aracını içermektedir. Bozulma Yönetimi aracıyla üretilmiş raporların
içeriği işlemi daha etkili hale getirecek şekilde yapılandırılabilir. Örneğin, araç
yalnızca zaman etiketli olayları göstermek ve analog bilgiyi işlemek vb. için
yapılandırılabilir.
Göstergelerin doğru olduğundan emin olmak için bozulma raporu ayarlarını
kontrol edin.
Test fonksiyonları ve test ile sinyal parametre adları için, bkz. teknik kılavuz.
Bozulum kaydedicinin doğru başlaması başlatma ve/veya bir fonksiyondan serbest
bırakma veya açma ile sağlanır. Ayrıca analog (gerçek ve hesaplanan) ve ikili
sinyallerin istenen kayıtlarının gerçekleştirildiğini kontrol edin.
650 serisi IED'ler tüm fonksiyonlar için farklı parametrelerin tam setiyle
hazırlanmış 1 ve 4 arasında bağımsız parametre ayarı grubuna sahip olabilir. Bu
grupların amacı farklı güç sistem koşulları (örneğin yaz/kış ve gündüz/gece) için
farklı fonksiyonların parametre ayarlarını optimize etmek için farklı güç sistemi
yük koşullarını idare edebilmektir.
Parametreler farklı ayar gruplarına bölünebilir. Fonksiyonların aynı
parametre ayar grupları için test edildiğinden emin olun. Gerekmesi
halinde, kullanılan tüm farklı ayar grupları için testleri tekrarlayın.
İlk parametre ayarı grubu ile geriye kalanları test etme arasındaki
farklılık bağlantıları test etmek için bir zorunluluk olmamasıdır.
33
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 5
IED çalışmasını test etme
1MRK 504 130-UTR -
Test sırasında, aktifleştirilmiş parametre ayar grubunda düzenlenen mevcut
parametrelere karşılık gelen doğru test etme yönteminin kullanılmasına dikkat edin.
Test etmeden önce fonksiyonu(ları) ayarlayın ve yapılandırın. Fonksiyonların çoğu
yüksek derecede esnektir ve fonksiyonel ve açma modlarının seçimine izin verir.
Tasarım doğrulamasının bir parçası olarak çeşitli modlar fabrikada kontrol edilir.
Belirli durumlarda, yüksek devreye alma işlemi olasılığına sahip modların
yapılandırma ve ayarları onaylamak için devreye alınma sırasında kontrol edilmesi
gerekir.
Fonksiyonu test etmek için gereksinimler.
•
•
•
•
•
Hesaplanan ayarlar
IED için geçerli yapılandırma şeması
IED için geçerli bağlantı ucu şeması
Teknik kılavuz
Üç fazlı test ekipmanı
Teknik kılavuz içeriği.
•
•
•
•
•
•
Uygulama ve işlevsellik özetleri
Fonksiyon blokları
Mantık şemaları
Giriş ve çıkış sinyalleri
Ayar parametrelerinin listesi
Fonksiyona ait teknik veriler
Test ekipmanı akımların üç fazlı beslemesinin ve üç fazlı gerilimi
sağlayabilmelidir. Akımların genliği ve açılarının (ve gerilimler) değiştirilmesi
mümkün olmalıdır. Test oturumuna başlamadan önce IED test için hazırlanıp
hazırlanmadığını kontrol edin. Testi yaparken fonksiyonun mantık şemasını göz
önüne alın.
Bir testten gelen cevaplar farklı yollarla görüntülenebilir.
•
•
•
İkili giriş sinyalleri
Yerel HMI'daki servis değerleri (mantık sinyalleri veya fazörleri)
Hata ayıklama modunda PCM600 (yapılandırma yazılımı) ile birlikte bir PC
Ayar parametreleri veya yakın/uzak kontrol durumu değişiklikleri
kaydedildiğinde, değişiklikler öncesinde IED'ye verilen yardımcı
güç kaynağını kapatmayın.
Çok sayıda yazma nedeniyle flash belleğin bozulmasını önlemek için, her süre için
yazma sayısını sınırlamak için bir mekanizma IED içerisinde bulunur. Bu nedenle,
değişiklikleri kaydetmek için bir saat geçmesi gerekebilir. Bir değişiklik
kaydedilmeden önce yardımcı güç kesilirse, bu değişiklik kaybolur.
34
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 5
IED çalışmasını test etme
1MRK 504 130-UTR -
5.2
Test modunu aktive etme
Test etme işleminden önce IED'yi test moduna alın. Test modu IED'deki tüm
koruma fonksiyonlarını ve kontrol fonksiyonlarının bazılarını engeller ve test
edilecek bağımsız fonksiyonlar diğer fonksiyonlardan kaynaklanan istenmeyen
çalışmaları önlemek için açılabilir. Bu şekilde, daha hızlı ölçüm fonksiyonlarının
girişimi olmaksızın daha yavaş yedekleme ölçümü fonksiyonlarını test etmek
mümkündür. Sarı BaşlatLED yanıp sönmeye bağladığında test modu gösterilir.
Prosedür
1.
2.
3.
5.3
Ana menü/Testler/IED test modu/1:TESTMODU seçimini yapın
TestModu parametresini şu şekilde ayarlayın: Açık.
Değişiklikleri kaydedin.
Sonuç olarak, sarı başlatmaLED'i bir hatırlatıcı olarak yanıp sönmeye başlar
ve test modu kapatılana kadar yanıp sönmeye devam eder.
Test ekipmanına bağlantıyı hazırlama
IED, RTXP8, RTXP18 or RTXP24 tipi bir test anahtarıyla donatılabilir. Test
anahtarı ve ilgili test fişi kolu (RTXH8, RTXH18 veya RTXH24) COMBITEST
sisteminin bir parçasıdır, bu sistem IED'nin güvenli ve uygun test edilmesi sağlar.
COMBITEST sistemi kullanıldığında, test için hazırlıklar otomatik olarak uygun
sırada yürütülür, başka deyişle, mesela açma devreleri engelleme, akım trafolarının
kısa devresi, gerilim devreleri açma, IED bağlantı uçlarını ikinci enjeksiyon için
hazırlama. RTXP8, RTXP18 ve RTXP24 test anahtarlarının sırasıyla 1 ve 12 yanı
sıra 1 ve 8, 1 ve 18 bağlantı uçları, koruma IED'sine DC gücünü sağladığından
devreden ayrılmamıştır.
RTXH test fişi kolu uçları her türlü test ekipmanı veya enstrümanına bağlanabilir.
Aynı tip birkaç koruma IED'si test edildiğinde, test fişi kolu önceki bağlantıları
değiştirmeksizin bir koruma IED'sinin test anahtarından diğerinin test anahtarına
hareket ettirilmesi gereklidir.
Kol üzerindeki mandallar kolu yarı geri çekilmiş konumunda sabitlediğinden, kol
geri çekildiğinde istenmeyen açma işlemi önlemek için COMBITEST test sistemini
kullanın. Bu konumda, tüm gerilim ve akımlar geri yüklenir ve yeniden
enerjilendirilmiş geçici olaylara açma devreleri geri yüklenmeden önce bozunmak
için bir şans verilir. Mandallar serbest bırakıldığında, açma devrelerini koruma
IED'sine geri yükleyerek kol test anahtarından tamamen geri çekilebilir.
Bir test anahtarı kullanılmadıysa, sağlanan devre şemalarına göre ölçümü yapın.
Trafo sekonder sargının ilk kısa devrelemesi olmaksızın asla akım
trafosunun sekonder bağlantısını ayırmayın. Bir akım trafosunu
sekonder sargı açık olarak çalıştırma trafoya hasar verebilir ve
35
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 5
IED çalışmasını test etme
1MRK 504 130-UTR -
insanların yaralanmasına neden olabilecek çok yüksek düzeyde
potansiyel oluşumuna sebep olacaktır.
5.4
Test ekipmanını IED'ye bağlama
Test ekipmanını IED'ye özel bağlantı şemasına ve test yapılan fonksiyon için
gerekli giriş ve çıkış sinyallerine göre bağlayın. Bağlantının bir örneği şekil 8
örneğinde gösterilmektedir.
Akım ve gerilim bağlantı uçlarını bağlayın. Akım polaritesine dikkat edin. Giriş ve
çıkış akımı bağlantı uçları ve artık akım iletkeni bağlantısının doğru olduğundan
emin olun. Test yapılan fonksiyona ait mantık şemasındaki giriş ve çıkış mantık
sinyallerinin testi yapılan IED'in ilgili ikili giriş ve çıkışlarına bağlandığından emin
olun.
Doğru sonuçları elde etmek için, test etme işleminden sonra test
ekipmanı yanında IED'nin doğru bir şekilde topraklandığından
emin olun.
IL1
IL2
IL3
IN
UL1
UL2
UL3
N
UL1
UL2
UL3
N
UN
TRIP
IED
Test ekipmanı
IL1
IL2
IL3
IN
IEC 61850
0084_=IEC09000643=1=tr=Original.vsd
IEC09000643 V1 TR
Şekil 8:
Test ekipmanı trafo giriş modülüne bağlandığında test ekipmanını
IED'ye bağlama örneği
36
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 5
IED çalışmasını test etme
1MRK 504 130-UTR -
5.5
Test edilecek fonksiyonu serbest bırakma
Test edilecek fonksiyonu serbest bırakma veya kilidini açma. Bu işlem test
edilecek fonksiyon veya fonksiyon zincirinin çalıştığından ve diğer fonksiyonların
çalışmasının önlediğinden emin olmak için yapılır. Test edilmiş fonksiyonu(ları)
Fonksiyon test modları altındaki ilgili Engellenmiş parametresini şu şekilde
ayarlayarak serbest bırakın: Hayır bu işlem yerel HMI'de yapılır.
Bu engelleme özelliğinde bir fonksiyon test edilirken, sadece gerçek fonksiyonun
aktive edilmesini değil, ancak mantığı da içerecek şekilde ara bağlantılı
fonksiyonların tüm dizisinin (ölçüm girişlerinden ikili çıkış kontaklarına kadar)
aktive edilmesi gerektiği unutmayın. Yeni bir test modu oturumunu başlatmadan
önce, her fonksiyona göz atarak yalnızca test edilecek fonksiyonun (ve ara
bağlantıların) Engellenmiş parametrelerine sahip olduğundan ve en sonunda
EvDevredışı parametresinin sırasıyla şu şekilde ayarlandığından emin olun: Hayır
ve Evet . İlgili fonksiyon bloğundaki BLOCK giriş sinyalinin, yapılandırmaya bağlı
olarak aktif olursa, bir fonksiyonunun ayrıca engelleneceğini unutmayın. BLOCK
giriş sinyalinin mantık durumunun test edilecek fonksiyon için 0 değerine eşit
olduğundan emin olun. Olay fonksiyon blokları ayrıca test sırasında uzak bir
istasyona hiçbir olayın raporlanmadığından emin olmak için bağımsız olarak
engellenebilir. Bu ise OlyDevredışı ayar parametresinin şu şekilde ayarlanmasıyla
yapılır: Evet.
Her türlü fonksiyon engellenir, bu ise yerel HMI altındaki ilgili
ayarlar Ana menü/Testler/Fonksiyon test modları menüsü altında
şu şekilde kaldığında olur: Açık, başka bir deyişle
Engellenmişparametresi Evet ve şu yolda yer alan TestModu
parametresi ayarı aktif kaldığında olur: Ana menü/Testler/
Fonksiyon test modları. Önceki test modu oturumunda
engellenmiş veya serbest bırakılmış tüm fonksiyonlar, başka deyişle
şu şekilde ayarlanan Test modu parametresi: Açık, resetlenir bu ise
yeni bir test modu oturumu başlatıldığında olur.
Prosedür
1.
2.
3.
Fonksiyon test modları menüsüne tıklayın.
Fonksiyon test modları menüsü yerel HMI'da şu seçenek altında bulunur:
Ana menü/Testler/Fonksiyon test modları.
Serbest bırakılması gereken fonksiyon durumuna gidin.
Seçili fonksiyon için Engellenmiş parametresini şu şekilde ayarlayın: Hayır.
37
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 5
IED çalışmasını test etme
5.6
1MRK 504 130-UTR -
Analog primer ve sekonder ölçümü doğrulama
Bağlantıların doğru ve ölçüm ve ölçeklemenin doğru bir şekilde yapıldığını
doğrulayın. Bu işlem akım ve gerilimi IED'ye enjekte ederek yapılır.
Mevcut donanım ve uygulama yapılandırmasına göre gerektiği gibi
giriş sinyallerini uygulayın.
1.
2.
3.
Anma değerinde simetrik bir üç faz gerilimi ve akımı enjekte edin.
Enjekte edilen değeri ölçülen değerler ile karşılaştırın.
Yerel HMI'daki gerilim ve akım fazörü menüsü şu seçenek altına
bulunmaktadır: Ana menü/Ölçümler/Analog primer değerler ve Ana
menü/Ölçümler/Analog sekonder değerler.
Ayarlı frekansta frekans okunmasını ve güç yönünü karşılaştırın.
Frekans ve aktif güç şu seçenek altında bulunmaktadır; Ana menü/Testler/
Fonksiyon durumu/İzleme/CVMMXN/1:CVMMXN/Çıkışlar. Daha sonra
frekansı bulmak için listenin en altına gidin.
Analog primer ve sekonder değerlerin ikisini de kontrol edin,
çünkü IED'ye girilen akım trafosu ve gerilim trafosu oranları
ayrıca kontrol edilmiştir.
4.
Bu kontroller Analog primer değerleri için tekrar edilecektir.
Fazların doğru bir şekilde bağlandığını doğrulamak için, asimetrik bir üç fazlı
gerilimi enjekte edin.
Bazı ayarlar farklılık gösterirse, şu seçenek altındaki analog giriş ayarlarını kontrol
edin:
Ana menü/Yapılandırma/Analog modüller
Akım ve gerilimler gibi ölçülen değerler, bunların yanında aktif, reaktif ve görünür
güç, güç katsayısı faz açıları, ayrıca pozitif ve negatif ve sıfır bileşen akım ve
gerilimleri yerel HMI'da şu seçenek altında bulunur: Ana menü/Testler/
Fonksiyon durumu/İzleme.
Kontrol edilecek niceliği içeren ölçüm fonksiyonuna gidin.
Tablo 1:
Ölçüm fonksiyonları
Fonksiyon
Miktar
Açıklama
CMMXU
IL1 ila IL3
genlik, aralık ve açı
CMSQI
3I0; I1 ve I2
genlik, aralık ve açı
CVMMXN
S; P; Q; PF; Ilag; Ilead; U; I ve f
genlik, aralık ve açı
Tablonun devamı sonraki sayfada
38
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 5
IED çalışmasını test etme
1MRK 504 130-UTR -
Fonksiyon
Miktar
Açıklama
VMMXU
UL12 ila UL31 örn. faz-faz
genlik, aralık ve açı
VMSQI
3U0; U1 ve U2
genlik, aralık ve açı
VNMMXU
UL1 ila UL3 örn. faz-nötr
genlik, aralık ve açı
Ayrıca PCM600'deki Sinyal İzleme aracı ölçülen değerleri okumak için
kullanılabilir. Çoğu durumda, PCM600'yi kullanmak daha uygundur, birçok şey
gibi, ölçülen değerlere ait raporlar kapsamlı analiz için diğer araçlara (örneğin MS
Excel) Sinyal İzleme aracından dışa aktarılabilir.
5.7
Koruma işlevselliği test etme
Her koruma fonksiyonu bağımsız olarak sekonder enjeksiyon ile test edilmelidir.
•
•
•
•
Çalışma düzeylerini (açma) ve zamanlayıcılarını doğrulayın.
Alarm ve engelleme sinyallerini doğrulayın.
Koruma fonksiyonunun doğru verileri almadığı ve doğru bir şekilde cevap
verdiğini (sinyalleme ve zamanlama) değerlendirmek için PCM600'deki
bozulma yönetimi aracını kullanın.
Yalnızca beklenen olayların meydana geldiğini kontrol etmek için
PCM600'deki olay görüntüleyici aracını kullanın.
39
Devreye Alma Kılavuzu
40
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
Bölüm 6
Test işlevselliği
6.1
Bozulma raporunu test etme
6.1.1
Giriş
Aşağıdaki alt fonksiyonlar bozulma raporu fonksiyonunda bulunmaktadır:
•
•
•
•
•
Bozulum kaydedici
Olay listesi
Olay kaydedici
Açma değer kaydedici
Göstergeler
Bozulma raporu açık olarak ayarlandıysa, o zaman alt fonksiyonlar ayrıca ayarlanır
ve bu nedenle sadece bu alt fonksiyonları kapatmak mümkün değildir. Bozulma
raporu fonksiyonu kapatılmıştır (Çalışma parametresi şu şekildedir = Kapalı) Bu
seçenek PCM600'de veya yerel HMI'da şu seçenek altında bulunmaktadır: Ana
menü/Ayarlar/IED Ayarlar/İzleme/Bozulma raporu/1:DRPRDRE.
6.1.2
Bozulma raporu ayarları
IED test modunda olduğunda, bozulma raporu aktif veya inaktif yapılabilir.
Bozulum kaydedici test modu sırasında başlatılırsa, kayıtlar tutulacaktır. Test modu
kapatıldığında test oturumu sırasında tutulan tüm kayıtlar sıfırlanır.
Test modunda bozulum kaydedicinin kontrolü için ÇaModuTest ayarı yerel HMI'da
şu seçenek altında bulunmaktadır: Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/İzleme/
Bozulma raporu/1:DRPRDRE.
6.2
Teknik referans kılavuzunda test edilecek
fonksiyonu tanımlama
Teknik kılavuzu kullanarak fonksiyon blokları, mantık şemaları, giriş ve çıkış
sinyalleri, ayar parametreleri ve teknik verileri tanımlayın.
41
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
6.3
Diferansiyel koruma fonksiyonlarını test etme
6.3.1
Trafo diferansiyel koruma T2WPDIF ve T3WPDIF
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
T2WPDIF için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Diferansiyel/T2WPDIF(87T,Id)/
1:T2WPDIF. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
T3WPDIF için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Diferansiyel/T3WPDIF(87T,Id)/
1:T3WPDIF. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
6.3.1.1
Ayarları doğrulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ana menü/Test/Fonksiyon test modları/Diferansiyel koruma seçeneğine
gidin ve sınırlı toprak arızası koruması, düşük empedans fonksiyonu
REFPDIF öğesinin şu şekilde ayarlandığından emin olun: Kapalı ve Ana
menü/Test/Fonksiyon test modları/Akım koruması seçeneği altındaki dört
kademeli rezidüel aşırı akım fonksiyonu EF4PTOC öğesinin şu şekilde
ayarlandığından emin olun: Kapalı, bunun sebebi bu fonksiyonların trafo
diferansiyel koruması ile aynı akım trafosu girişlerine göre
yapılandırılmasıdır. T2WPDIF veya T3WPDIF trafo diferansiyel
fonksiyonları kilidinin açıldığından emin olun.
Güç trafosunun YG tarafındaki akım trafolarına bağlanan IED'nin akım
bağlantı uçlarına üç fazlı akım enjeksiyonu için test setini bağlayın.
Koruma fonksiyonu çalışana kadar L1 fazındaki akımı arttırın ve çalışma
akımını dikkat edin.
Açma ve açma kontaklarının yapılandırma mantığına göre çalıştığından emin
olun.
Akımı yavaşça çalışma değerine göre indirin ve resetleme değerine dikkat edin.
Güç trafosu vektör grubuna (Yd vb.) bağlı olarak, tek fazlı enjeksiyon akımı
üç fazlı başlatma akımından k katsayısı kadar farklı olacaktır, bkz. 7 adımı.
Bu k katsayısı aşağıdaki üç değerin birini alabilir: 1,0 veya 1,5 veya 2,0.
Fonksiyonu aynı yöntemle sırasıyla L2 ve L3 fazlarına akım enjekte ederek
kontrol edin. L2 ve L3 fazı başlatma faz L1 ile aynı olacaktır.
Simetrik üç fazlı akımı enjekte edin ve çalışma değerine dikkat edin.
Zamanlayıcıyı bağlayın ve akımı çalışma değerinin iki katına ayarlayın.
Akımı devreye verin ve çalışma zamanına dikkat edin.
42
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
10. Aynı yöntemle AG tarafındaki akım trafolarına bağlı ölçüm akımlarının ve
trafo diferansiyel korumasına bağlı diğer akım girişlerinin işlevselliğini
kontrol edin.
11. Son olarak açma bilgisinin olay menüsünde saklandığından emin olun.
12. Test setinde varsa eğer, (I1/I2 oran parametresinde %15'lık ayarı öngören)
yaklaşık %20'lık ikinci bir harmonik akım L1 fazında temel tona eklenebilir.
6 adımında ölçülen başlatma değeri üstünde L1 fazına ait akımı artırın.
Sırasıyla L2 ve L3 fazlarındaki akım enjeksiyonuyla testi tekrarlayın.
Bu test sırasında SOTFModu ayarının şu şekilde ayarlanması
gerektiğine dikkat edin: Kapalı.
Uygun kaynak imkanları tesiste olduğunda diferansiyel bölgesinde içeriye ve
dışarıya akan akımların dengelenmesi tipik olarak primer testiyle kontrol edilir.
Beşinci harmonik engelleme aynı yöntemle test edilebilir. Beşinci harmonik
için engelleme düzeyi I5/I1 Oranı ayarından %10 daha yüksek olduğuna
dikkat edin.
6.3.1.2
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Diferansiyel/T2WPDIF(87T,Id)/1:T2WPDIF altında fonksiyon için
veya zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir.
Engellenmiş parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her
bir fonksiyon için.
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Diferansiyel/T3WPDIF(87T,Id)/1:T3WPDIF altında fonksiyon için
veya zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir.
Engellenmiş parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her
bir fonksiyon için.
6.3.2
Kısıtlamalı toprak arıza koruması, düşük empedans
REFPDIF
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
REFPDIF için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer alır:
Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Diferansiyel/REFPDIF(87,INd)/
43
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
X:REFPDIF. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
6.3.2.1
Ayarları doğrulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
6.3.2.2
Güç trafosu nötr-toprak devresindeki akım trafosuna bağlı koruma bağlantı
uçlarına tek fazlı akım enjeksiyonu için test seti bağlayın.
Enjeksiyon akımını arttırın ve koruma fonksiyonunun çalışma değerine dikkat
edin.
Tüm açma ve başlatma kontaklarının yapılandırma mantığına göre
çalıştığından emin olun.
Akımı yavaşça çalışma değerine göre indirin ve resetleme değerine dikkat edin.
Zamanlayıcıyı bağlayın ve IDdak ayarlarındaki açma zamanı değerinin on
katına akımı ayarlayın.
Akımı devreye verin ve çalışma zamanına dikkat edin.
REFPDIF için yapılandırılmış L1 bağlantı ucuna ve üç fazlı akım girişinin
nötrüne test setini bağlayın. Ayrıca aynı faz açısı ve iç arızaya göre aynı
polarite değerine sahip nötr-toprak devresine Iddak ayarının yarısından daha
büyük bir akımı enjekte edin.
L1 fazına enjekte edilmiş akımı artırın ve çalışma değerine dikkat edin.
Akımı yavaşça düşürün ve resetleme değerine dikkat edin.
Yukarıdaki 7 madde ile aynı yöntemle L2 ve L3 bağlantı uçlarına akım
enjekte edin ve çalışma ve resetleme değerlerine dikkat edin.
Anma akımının %10'na eşit bir akımı L1 bağlantı ucuna enjekte edin.
Ayrıca aynı faz açısı ve iç arızaya göre aynı polarite değerine sahip nötrtoprak devresine akım enjekte edin.
Akımı çalışma değerinin beş katına çıkartın ve korumanın çalışmadığından
emin olun.
Son olarak açma bilgisinin olay ve bozulum kaydedicisinde saklandığından
emin olun.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Diferansiyel/REFPDIF(87,INd)/X:REFPDIF altında fonksiyon için
veya zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir.
Engellenmiş parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her
bir fonksiyon için.
6.3.3
Yüksek empedans diferansiyel koruma HZPDIF
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
44
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
HZPDIF için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer alır:
Ana menü/Testler/Fonksiyon/Diferansiyel/HZPDIF(87,IdN)/X:HZPDIF.
PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin aynısını gösterir.
6.3.3.1
Ayarları doğrulama
1.
Çalışma gerilimi enjekte etmek için tek faz veya üç fazlı test setini bağlayın.
Enjeksiyon işlemi dengeleyici direncinin primer tarafında olacaktır.
Çalışma gerilimi dengeleyici direnciyle ayarlanır ve direnç
değeri fonksiyon ile verilmelidir. Bu işlem beklenen değerin
ölçümü için zorunludur. Duyarlılık çok etkilenmediğinde,
normal olarak biraz daha yüksek çalışma değeri hiçbir sorun
oluşturmaz.
2.
Gerilimi yükseltin ve çalışma değerine dikkat edin. U>Açma. Bu işlem
manuel test etme ile ve test setinin açması olmaksızın yapılır.
3. Aşağıdaki açma zamanlarının ölçümü için test setini durdurmak için açma
kontağını test setine bağlayın.
4. Gerilimi yavaşça azaltın ve resetleme değerine dikkat edin. Resetleme değeri
bu fonksiyon için yüksek olmalıdır.
5. Çalışma zamanını 1,2 · U>Açma düzeyine göre bir gerilim enjekte ederek
kontrol edin. Ölçülen açma zamanını not edin.
6. Gerekirse, başka bir gerilimde açma zamanını onaylayın. Normal olarak 2 ·
U>Açma seçilir.
7. Kullanıldıysa, alarm düzeyi çalışma değerini ölçün. Gerilimi yükseltin ve
U>Alarm çalışma değerine dikkat edin. Bu işlem manuel test etme ile ve test
setinin açması olmaksızın yapılır.
8. Test seti durdurucusu tAlarm çıkışına bağlanarak alarm çıkışı üzerindeki
çalışma zamanını ölçün. 1,2 · U>Alarm gerilimini enjekte edin ve alarm
süresini ölçün.
9. Açma ve açma çıkışlarının yapılandırma mantığına göre çalıştığından emin
olun.
10. Son olarak, başlatma ve alarm bilgisinin olay menüsünde saklandığını ve SA
için seri bağlantı mevcutsa, sadece doğru ve gerekli sinyallerin yerel HMI'da
ve SCADA sisteminde gösterildiğini onaylayın.
Olay menüsünün nasıl kullanılacağına dair bilgi operatör
kılavuzunda bulunur.
6.3.3.2
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
45
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Diferansiyel/HZPDIF(87,IdN)/X:HZPDIF altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.4
Akım koruma fonksiyonlarını test etme
6.4.1
Ani faz aşırı akım koruması 3 fazlı çıkışı PHPIOC
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
PHPIOC için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer alır:
Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Akım/PHPIOC(50,I>>)/1:PHPIOC.
PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin aynısını gösterir.
Ayarları onaylamak için aşağıdaki arıza türü test edilmelidir:
•
Faz-toprak arızası
IED testi için kullanılan akım kaynağından sağlanan maksimum sürekli akımın
IED'nin anma akımının dört katını geçmediğinden emin olun.
6.4.1.1
Ayarlı değerlerin çalışma limitini ölçme
1.
2.
3.
Bir faz akımını bu ayarın altındaki ilk değerle IED'ye enjekte edin.
TRIP sinyali görünene kadar enjekte edilen akımı arttırın.
Arıza akımını kapatın.
Şunlara dikkat edin: IED'deki akım devrelerinin maksimum
izin verilen aşırı yüklenmesini geçmeyin.
4.
6.4.1.2
Ölçülen çalışma akımını ayar değeriyle karşılaştırın.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Akım/PHPIOC(50,I>>)/1:PHPIOC altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
46
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.4.2
Dört kademeli faz aşırı akım koruma 3 fazlı çıkış OC4PTOC
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
OC4PTOC için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Akım/OC4PTOC(51_67,4I>)/
1:OC4PTOC. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
6.4.2.1
Ayarları doğrulama
1.
Akım enjeksiyonu için uygun IED fazlarını test setini bağlayın.
Mevcut dört aşırı akım adımlarından herhangi birini etkinleştirmek veya
engellemek için kullanılan herhangi bir yapılandırma mantığı varsa, test
aşaması adımının etkinleştirildiğinden (örneğin, uç arıza koruması) emin olun.
Simetrik üç fazlı enjeksiyon akımını L1, L2 ve L3 fazlarına bağlayın.
2. Uygun üç faz gerilim enjeksiyonu için test setini L1, L2 ve L3 IED fazlarına
bağlayın. Koruma simetrik bir üç faz gerilimiyle beslenmelidir.
3. Enjekte edilen polarizasyon gerilimini ayarlı minimum polarizasyon
geriliminden çok az daha yükseğe ayarlayın (varsayılan değer UTemel'in
%5'idir) ve ileri yönlü fonksiyon seçildiyse, enjeksiyon akımını 55°'lık bir
açıyla uygun gerilimden geride kalması için ayarlayın.
Eğer 1/3 akımları çalışma için seçilirse: L1 fazının gerilim açısı referanstır.
Ters yönlü fonksiyon seçilirse, enjeksiyon akımını 235°'ye eşit (55° + 180°'ye
eşit) bir açıyla polarizasyon geriliminden geride kalması için ayarlayın.
4. Enjekte edilen akımını arttırın ve koruma fonksiyonunun test edilen adımına
ait çalışma değerini not edin.
5. Akımı yavaşça düşürün ve resetleme değerine dikkat edin.
6. Test L1 fazına akım enjeksiyonu ile yapıldıysa, L2, sırasıyla L3 fazlarına
bağlanan polarizasyon gerilimiyle birlikteki L2 ve L3 fazlarına akım enjekte
ederek, testi tekrar edin (1/3 akımları, çalışma için).
7. Test L1 – L2 fazlarına akım enjeksiyonu ile yapıldıysa, enjekte edilen
akımların uygun faz açısıyla birlikte L2 – L3 ve L3 – L1 fazlarına akım
enjekte ederek, testi tekrar edin.
8. Aşağıda açıklanan prosedürü takip ederek daha alt ayar aşamalarını test
ederken daha üst aşamalarını engelleyin.
9. Bir açma çıkış kontağını bir zamanlayıcıya bağlayın.
10. Enjekte edilen akımı test edilen aşamadaki çalışma düzeyinin %200'üne
ayarlayın, akımı devreye verin ve zaman gecikmesini kontrol edin.
Ters zaman eğrileri için, txMin için çalışma akımının %110'una eşit bir
akımsa çalışma zamanını kontrol edin.
11. Tüm açma ve başlatma kontaklarının yapılandırma mantığına (sinyal
matrisleri) göre çalıştığından emin olun
47
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
12. Enjekte edilen akımın yönünü ters çevirin ve korumanın çalışmadığından
emin olun.
13. Yukarıda tanımlanan testleri daha yüksek ayar aşamaları için tekrarlayın.
14. Son olarak başlatma ve açma bilgisinin olay menüsünde saklandığından emin
olun.
Yönsüz faz aşırı akım fonksiyonlarının onaylanması, herhangi
bir polarizasyon gerilimini uygulamaksızın, yukarıda
açıklandığı gibi yapılır.
6.4.2.2
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Akım/OC4PTOC(51_67,4I>)/1:OC4PTOC altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.4.3
Ani rezidüel aşırı akım koruma EFPIOC
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
EFPIOC için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer alır:
Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Akım/EFPIOC(50N,IN>>)/1:EFPIOC.
PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin aynısını gösterir.
Ayarları onaylamak için aşağıdaki arıza türü test edilmelidir:
•
Faz-toprak arızası
IED testi için kullanılan akım kaynağından sağlanan maksimum sürekli akımın
IED'nin anma akımının dört katını geçmediğinden emin olun.
6.4.3.1
Ayarlı değerlerin çalışma limitini ölçme
1.
2.
3.
Bir faz akımını bu ayarın altındaki ilk değerle IED'ye enjekte edin.
TRIP sinyali görünene kadar, Ln veya nötr'deki (toplanmış akım girişi)
enjekte edilen akımı arttırın.
Arıza akımını kapatın.
48
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
4.
6.4.3.2
IED'deki akım devrelerinin maksimum izin verilen aşırı yüklenmesini
geçmeme dikkat edin
Ölçülen çalışma akımını ayar değeriyle karşılaştırın.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Akım/EFPIOC(50N,IN>>)/1:EFPIOC altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.4.4
Dört kademe rezidüel aşırı akım koruma, sıfır veya negatif
bileşen yönü EF4PTOC
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
EF4PTOC için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Akım/EF4PTOC(51N67N,4IN>)/
X:EF4PTOC. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
6.4.4.1
Dört kademe yönlü rezidüel aşırı akım koruması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tek akım enjeksiyonu için uygun IED bağlantı uçlarına test setini bağlayın.
Enjeksiyon ve geriliminiL1 bağlantı uçlarına ve nötr'e bağlayın.
Enjekte edilen polarizasyon gerilimini ayarlı minimum polarizasyon
geriliminden çok az daha yükseğe ayarlayın (varsayılan Ur'in %1'idir) ve ileri
yönlü fonksiyon seçildiyse, enjeksiyon akımını ayarlı referans karakteristik
açısına (AçıRCA), eşit bir açıyla gerilimden geride kalması için ayarlayın.
Ters yönlü fonksiyon seçilirse, enjeksiyon akımını RCA+ 180°'ye eşit bir
açıyla polarizasyon geriliminden geride kalması için ayarlayın.
Enjekte edilen akımı arttırın ve çalışan fonksiyonunun üzerinde çalışılan
adımına ait değeri not edin.
Akımı yavaşça düşürün ve resetleme değerine dikkat edin.
Test L1 fazına akım enjeksiyonu ile yapıldıysa, L2, sırasıyla L3 bağlantı
uçlarına bağlanan polarizasyon gerilimiyle birlikteki L2 ve L3 bağlantı
uçlarına akım enjekte ederek, testi tekrar edin.
İzleyen talimatlara göre daha yüksek ayar adımları test edilirken daha düşük
ayar adımlarını engelleyin.
Bir açma çıkış kontağını bir zamanlayıcıya bağlayın.
49
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
8.
9.
10.
11.
12.
13.
6.4.4.2
Dört kademe yönsüz rezidüel aşırı akım koruma
1.
6.4.4.3
Enjekte edilen akımı test edilen adımdaki çalışma düzeyinin %200'üne
ayarlayın, akımı devreye verin ve zaman gecikmesini kontrol edin.
Ters zaman eğrileri için, txMin için çalışma akımının %110'una eşit bir
akımsa çalışma zamanını kontrol edin.
Tüm açma ve başlatma kontaklarının yapılandırma mantığına (sinyal
matrisleri) göre çalıştığından emin olun
Enjekte edilen akımın yönünü ters çevirin ve adımın çalışmadığından emin olun.
Polarizasyon gerilimi sıfır olduğunda korumanın çalışmadığından emin olun.
Yukarıda tanımlanan testleri daha yüksek ayar adımları için tekrarlayın.
Son olarak başlatma ve açma bilgisinin olay menüsünde saklandığından emin
olun.
"Dört kademe yönlü rezidüel aşırı akım koruması" bölümünde açıklandığı
gibi yapın, ancak herhangi bir polarizasyon gerilimi uygulamayın.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Akım/EF4PTOC(51N67N,4IN>)/X:EF4PTOC altında fonksiyon için
veya zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir.
Engellenmiş parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her
bir fonksiyon için.
6.4.5
Isıl aşırı yük koruma, iki zaman sabiti TRPTTR
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
TRPTTR için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer alır:
Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Akım/TRPTTR(49,T>)/X:TRPTTR.
PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin aynısını gösterir.
6.4.5.1
Çalışma ve resetleme değerlerini kontrol etme
1.
2.
3.
Simetrik üç fazlı akımları IED'nin uygun akım bağlantı uçlarına bağlayın.
Zaman sabiti 1 (Tau1) ve Zaman sabiti 2'yi (Tau2) geçici olarak 1 dakikaya
ayarlayın.
Üç fazlı enjeksiyon akımlarını ITemel1 aşamasının ayarlı çalışma değerinden
çok az daha düşük ayarlayın, ITemel1 aşaması çalışana kadar L1 fazındaki
akımı arttırın ve çalışma değerine dikkat edin.
50
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
IED'deki akım devrelerinin maksimum izin verilen aşırı
yüklenmesine dikkat edin.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
6.4.5.2
Akımı yavaşça düşürün ve resetleme değerine dikkat edin.
Aynı yöntemle, L2 ve L3 için ITemel1'in çalışma ve resetleme değerlerini
kontrol edin.
Soğutma giriş sinyalini aktive edin, böylece ITemel2 temel akımına geçiş yapın.
ITemel1 aşaması için yukarıda açıklanan ile aynı yöntemle ITemel2 için
çalışma ve resetleme değerlerini (tüm üç faz için) kontrol edin.
ITemel2 aşaması için giriş sinyalini etkisiz hale getirin.
ITemel1 için zaman sabitini ayar planına göre ayarlayın.
L1 fazı için enjeksiyon akımını 1,50 · ITemel1 şeklinde ayarlayın.
Bir açma çıkış kontağını zamanlayıcıya bağlayın ve test ekipmanındaki dijital
girişler için ALARM1 ve ALARM2 kontaklarının çıkışını izleyin.
Yerel HMI'daki ısıl korumadan ısı içeriğini okuyun ve içerik sıfır olana kadar
bekleyin.
Enjeksiyon akımını açın ve ALARM1 ve ALARM2 kontaklarının ayarlı
yüzdelik düzeyde çalıştığından ve açma işlemi için çalışma zamanının ayarlı
Zaman Sabiti 1 (Tau1) ile uyumlu olduğundan emin olun.
Itr = %101ITemel1 ve enjeksiyon akımı 1,50 · ITemel1 ayarlarıyla birlikte,
bellekteki sıfır içeriğinden açma zamanı 0,60 · Zaman Sabiti 1 (Tau1)
şeklinde olacaktır.
Tüm açma ve açma kontaklarının yapılandırma mantığına göre çalıştığından
emin olun.
Enjeksiyon akımını kapatın ve ısı durumun servis menü okumalarından ve ısıl
içeriğinin ayarlı yüzdeliğinde resetlenen LOCKOUT'dan kontrol yapın.
Soğutma giriş sinyalini ITemel2 temel akımı üzerinden geçiş yapmak için
aktive edin.
Isıl belleği boşaltmak için 5 dakika bekleyin ve Zaman Sabiti 2'yi (Tau2) ayar
planına uygun şekilde ayarlayın.
Enjeksiyon akımını 1,50 · ITemel2 ısıl alarm düzeyiyle, ITemel1 aşamasında
açıklandığı gibi aynı yöntemle açma işlemi ve kilitleme resetlemesi çalışma
zamanıyla test edin.
Son olarak başlatma ve açma bilgisinin olay menüsünde saklandığından emin
olun.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Akım/TRPTTR(49,T>)/X:TRPTTR altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
51
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
6.4.6
1MRK 504 130-UTR -
Kesici arıza koruması, faz ayrımlı aktivasyon ve çıkış
CCRBRF
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
CCRBRF için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer alır:
Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Akım/CCRBRF(50BF)/1:CCRBRF.
PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin aynısını gösterir.
Kesici arıza koruması, 3 faz aktivasyonu ve çıkış fonksiyon CCRBRF , normalde
bir başlatma sinyali sağlayan bazı diğer fonksiyonlar ile bağlantılı test edilmelidir.
Ayrıca iç START sinyali kullanılabilir.
En yaygın yedekleme açma modu ayarları onaylamak için, bu mod şu şekildedir:
1/3, faz-toprak arızaları test etmek yeterlidir.
Şu 2/4 modunda IP> faz akım ayarı tek faz enjeksiyonu ile kontrol edilebilir
burada geri dönüş akımı toplanmış akım girişine bağlıdır. Rezidüel (toprak arızası)
akımı IN değeri IP>'dan daha düşük ayarlanır ve en kolay şu yedekleme açma
modunda kontrol edilir: 1/4.
6.4.6.1
Faz akımı çalışma değeri kontrol etme, IP>
IP> akım düzeyini kontrol edin burada FonksiyonModu ayarı =Akım ve
BuAçmaModu ayarı şu şekildedir=1/3 veya 2/4 bu ayar şu seçenek ile yapılır; Ana
menü/Ayarlar/IED Ayarları/Akım/CCRBRF(50BF)/1:CCRBRF.
1.
2.
3.
4.
CCRBRF fonksiyonu START'i içerecek şekilde arıza koşulunu IP> ayarı
altındaki bir akımla birlikte uygulayın.
Arıza koşulunu tekrarlayın ve bir açma meydana gelene kadar akımı adım
adım arttırın.
Sonucu IP> ayarıyla karşılaştırın.
AC ve START giriş sinyallerini birbirinden ayırın.
Not! NoI>kontrolü veya TekrarAçma kapalı ayarlı ise,
yalnızca yedekleme açması IP> ayarını kontrol etmek için
kullanılabilir.
6.4.6.2
Rezidüel (toprak arıza) akımı çalışma değerinin IN>, IP> altında
ayarlanmasını kontrol etme
Düşük ayar IN> akımını kontrol edin burada FonksiyonModu ayarı = Akım ve
BuAçmaModu ayarı şu şekildedir= 1/4 bu ayar şu seçenek ile yapılır; Ana menü/
Ayarlar/IED Ayarları/Akım/CCRBRF(50BF)/1:CCRBRF.
52
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
1.
2.
3.
4.
6.4.6.3
CCRBRF fonksiyonu START'i içerecek şekilde arıza koşulunu
IN>Hızlanma_N ayarı biraz altındaki bir akımla birlikte uygulayın.
Arıza koşulunu tekrarlayın ve bir açma meydana gelene kadar akımı adım
adım arttırın.
Sonucu IN> ayarıyla karşılaştırın.
AC ve START giriş sinyallerini birbirinden ayırın.
Yeniden açma ve yedekleme zamanlarını kontrol etme
Ayarlı zamanların kontrolü yukarıdaki çalışma değerlerinin kontrolü ile bağlantılı
olarak yapılabilir.
Uygulanabilir fonksiyon ve açma modunu seçin, mesela FonksiyonModu = Akım
ve TkrrAçmaModu ayarı şu şekildedir= Hayır CBPos. Bu ayar şu seçenek altında
kontrol edin; Ana menü/Ayarlar/IED Ayarlar/Akım/CCRBRF(50BF)/
1:CCRBRF.
1.
2.
3.
6.4.6.4
CCRBRF fonksiyonu başlatma'yı içerecek şekilde arıza koşulunu ayarlı akım
değerinin çok üstüne uygulayın. CCRBRF fonksiyonu START'undan zamanı
ölçün.
Tekrardan açma t1 ve yedekleme zamanlarını t2'ü kontrol edin.
AC ve START giriş sinyallerini birbirinden ayırın.
Tekrar açma modunu doğrulama
Gerçek duruma karşılık gelecek modu yukarıdan seçin.
Aşağıdaki durumda FonksiyonModu = Akım ayarının şuradan ayarlandığı kabul
edilir: Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Akım/CCRBRF(50BF)/1:CCRBRF.
Tekrardan açma olmaksızın durumu kontrol etme, TkrrAçmaModu =
TekrarAçma Kapalı
1.
2.
3.
4.
Şu ayarı yapın TkrrAçmaModu = Tekrar Açma Kapalı.
CCRBRF fonksiyonu başlatma'yı içerecek şekilde arıza koşulunu ayarlı akım
değerinin çok üstüne uygulayın.
Hiçbir tekrar açma olmadığını, ancak ayarlı zamandan sonra yedekleme
açmasının gerçekleştirildiğini doğrulayın.
AC ve START giriş sinyallerini birbirinden ayırın.
Tekrardan açmayý akým kontrolüyle kontrol etme, TkrrAçmaModu =
Devre Kesici Konum Kontrol
53
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Þu ayarý yapýn TkrrAçmaModu = Devre Kesici Konum Kontrol.
CCRBRF fonksiyonu baþlatma'yý içerecek þekilde arýza koþulunu ayarlý
akým deðerinin çok üstüne uygulayýn.
t1 ayar zamanýndan sonra tekrar açmasýnýn ve t2 zamanýndan sonra
yedekleme açmasýnýn gerçekleþtiðini onaylayýn
CCRBRF fonksiyonu baþlatma'sýný içerecek þekilde arýza koþulunu ayarlý
akým deðeri altýndaki akýmla birlikte uygulayýn.
Hiçbir tekrar açmanýn ve hiçbir yedekleme açmasýnýn elde edilmediðini
onaylayýn.
AC ve START giriþ sinyallerini birbirinden ayýrýn.
Tekrardan açmayý akým kontrolsüz kontrol etme, TkrrAçmaModu =
CBPoz Kontrolü Yok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.4.6.5
Þu ayarý yapýn TkrrAçmaModu = CBPoz Kontrolü Yok.
CCRBRF fonksiyonu baþlatma'yý içerecek þekilde hiçbir akým olmaksýzýn
uygulayýn.
t1 ayar zamanýndan sonra tekrar açmasýnýn ve t2 zamanýndan sonra
yedekleme açmasýnýn gerçekleþtiðini onaylayýn.
CCRBRF fonksiyonu baþlatma'sýný içerecek þekilde arýza koþulunu ayarlý
akým deðeri altýndaki akýmla birlikte uygulayýn.
t1 ayar zamanýndan sonra tekrar açmasýnýn gerçekleþtirildiðini, ancak hiçbir
yedekleme açmasýnýn elde edilmediðini onaylayýn.
AC ve START giriþ sinyallerini birbirinden ayýrýn.
Yedekleme açma modunu doğrulama
Aşağıdaki durumda FonksiyonModu = Akım ayarının seçildiği kabul edilir.
Yedekleme açması işleminin normal devre kesici açmasıyla sağlanıp
sağlanmadığını kontrol etme
Gerçek açma modlarını kullanın. Aşağıdaki durum akım kontrolüyle tekrardan
açma için uygulanır.
1.
2.
3.
4.
CCRBRF fonksiyonu başlatma'sını içerecek şekilde arıza koşulunu ayarlı
değerin çok üstündeki faz akımıyla birlikte uygulayın, bu ayarlı değer şu
şekildedir: IP.
Akımı yedekleme açma zamanı t2'den önce bir ara olacak şekilde kesintiye
uğratın. Bu işlem tekrar açma komutu verilerek yapılabilir.
Eğer seçildiyse, tekrar açmasının gerçekleştirildiğinden, ancak hiçbir
yedekleme açmasının elde edilmediğinden emin olun.
AC ve START giriş sinyallerini birbirinden ayırın.
Normal mod BuAçmaModu = 1/3 ayarı yukarıdaki testlerde onaylanmış olmalıdır.
Uygulanabilir durumlarda şu modlar: 1/4 ve 2/4 kontrol edilebilir. Gerçek duruma
karşılık gelen modu yukarıdan seçin.
54
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
Şu durumu kontrol etme BuAçmaModu = 1/4
Toprak-arızası akım ayarının IN>, IP> faz akım ayarının altında olduğu kabul edilir.
1.
2.
3.
4.
Şu ayarı yapın BuAçmaModu = 1/4.
CCRBRF fonksiyonu başlatma'i içerecek şekilde arıza koşulunu IP> ayarı
altındaki ancak IN> üstündeki tek fazlı akımla birlikte uygulayın. Rezidüel
toprak arızası bu nedenle IN> ayarı üstünde olmalıdır.
Ayarlı zamandan sonra yedekleme açmasının gerçekleştiğini onaylayın. Eğer
seçildiyse, ayrıca tekrar açma görünmelidir.
AC ve START giriş sinyallerini birbirinden ayırın.
Şu durumu kontrol etme BuAçmaModu = 2/4
Toprak arıza akımı ayarı IN>, IP> faz akımı ayarına eşit veya altında olabilir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.4.6.6
Şu ayarı yapın BuAçmaModu = 2/4.
CCRBRF fonksiyonu başlatma'sı içerilecek şekilde arıza koşulunu IP> ayarı
üstündeki tek fazlı akımla ve IN> ayarı üstündeki rezidüel (toprak arızası) ile
birlikte uygulayın.
Ayarlı zamandan sonra yedekleme açmasının gerçekleştiğini onaylayın. Eğer
seçildiyse, ayrıca tekrar açma görünmelidir.
CCRBRF fonksiyonu başlatma'sı içerilecek şekilde arıza koşulunu IP> ayarı
altındaki en azından tek fazlı akımla ve IN> ayarı üstündeki rezidüel (toprak
arızası) ile birlikte uygulayın. Akım IP> altındaki faz açısına (I0-bileşeni),
ancak rezidüel (toprak arızası) akım (3I0) değeri IN> ayar değerinin üstünde
olacak değere eşit üç (veya iki) fazlı akım beslenerek düzenlenebilir.
Yedekleme açmasının gerçekleştirilmediğini onaylayın.
AC ve START giriş sinyallerini birbirinden ayırın.
Şu durumu doğrulama TkrrAçmaModu = Kontak
Akım kontrolü olmaksızın tekrar açma seçildiği kabul edilir, TkrrAçmaModu =
Kontak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Şu ayarı yapın FonksiyonModu = Kontak
CBCLDL1, CBCLD2 veya CBCDL3 girişi yakın devre kesici için giriş
sinyalini uygulayın.
CRBRF fonksiyonu başlatma için giriş sinyali uygulayın.
Faz seçimi tekrar açma ve yedekleme açmasının ayarlı zamanlardan sonra
gerçekleştirildiğini doğrulayın.
Başlatma sinyalini ayırın. Devre kesici kapalı sinyalini tutun.
CRBRF fonksiyonu başlatma için giriş sinyali uygulayın.
Ayarlı yedekleme açma zamanından t2 epey önce devre kesici kapalı
sinyalinin ayrılmasını düzenleyin.
Yedekleme açmasının gerçekleştirilmediğini onaylayın.
Enjekte edilen AC ve START giriş sinyallerini birbirinden ayırın.
55
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
6.4.6.7
1MRK 504 130-UTR -
Fonksiyon modunu doğrulama Akım&Kontak
Yapılacak bu ayar yalnızca FonksiyonModu = Akım&Kontak seçildiğinde yapılır.
IP> ayarlı değerin altındaki arıza akımlı durumu kontrol etme
Çalışma şu durumdaki gibi olacaktır: FonksiyonModu = Akım.
1.
2.
3.
4.
5.
Şu ayarı yapın FonksiyonModu = Akım&Kontak.
Devre kesici kapalı için girişleri etkisiz durumda bırakın. Bu sinyaller
etkilenmemelidir.
CCRBRF fonksiyonu başlatma'sını içerecek şekilde arıza koşulunu ayarlı IP>
değeri üstündeki akımla birlikte uygulayın.
Eğer seçildiyse tekrar açma ve yedekleme açma komutlarının
gerçekleştirildiğinden emin olun.
Enjekte edilen AC ve START giriş sinyallerini birbirinden ayırın.
I>BlkCont ayarlı değerin altındaki arıza akımlı durumu kontrol etme
Bu durum arıza akımının çok düşük ve çalışmanın devre kesici yardımcı
kontağından devre kesici konum sinyaline bağlı olduğu bir durumu simüle
edecektir. Akım kontrolü olmaksızın tekrar açmanın kullanılması tavsiye edilir,
TkrrAçmaModu ayarı= CBPoz Kontrolü Yok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6.4.6.8
Şu ayarı yapın FonksiyonModu = Akım&Kontak.
CBCLDL1 (2 veya 3) ilgili giriş veya çıkışlarına yakın devre kesici için giriş
sinyalini uygulayın.
CRBRF fonksiyonu başlatma için arıza koşuluna giriş sinyal(ler)ini
uygulayın. Akımın değeri I>BlkCont ayarlı değeri altında olmalıdır
Faz seçimi tekrar açma (seçildiyse) ve yedekleme açmasının ayarlı
zamanlardan sonra gerçekleştirildiğini doğrulayın. Açmadaki başarısızlık
sinyal(ler)i devre kesicisi kapalı olarak aktive edilmiş şekilde tutarak temsil
edilir.
AC ve START sinyal(ler)ini ayırın. Devre kesici kapalı sinyal(ler)ini tutun.
Arızayı ve başlatmayı tekrar uygulayın. Akımın değeri I>BlkCont ayarlı
değeri altında olmalıdır.
Ayarlı yedekleme açma zamanından t2 hemen önce devre kesici kapalı
sinyal(ler)inin ayrılmasını düzenleyin. Bu durum doğru devre kesici açmasını
simüle eder.
Yedekleme açmasının gerçekleştirilmediğini onaylayın. Tekrar açma, örneğin
"Akım kontrolü olmaksızın tekrar açma" seçimi nedeniyle, görünebilir.
Enjekte edilen AC ve START giriş sinyallerini birbirinden ayırın.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
56
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
modları/Akım/CCRBRF(50BF)/X:CCRBRF altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.4.7
Kutup uyuşmazlığı koruması CCRPLD
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
CCRPLD için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer alır:
Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Akım/CCRPLD(52PD)/X:CCRPLD.
PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin aynısını gösterir.
6.4.7.1
Ayarları doğrulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.4.7.2
CCRPLD harici olarak ayarlandığında, ayarlı KontSel ayarı şu şekildedir;
Açık bu ayar dahili kutup uyuşmazlığı sinyalleme (EXTPDIND girişi),
uygulama yapılandırmasında kullanıldığında kutup uyuşmazlığını tespit eden
mantığı aktive etmek amacıyla şu seçenek altındadır; Ana menü/Ayarlar/
IED Ayarları/Akım/CCRPLD/1:CCRPLD
CCRPLD üzerindeki EXTPDIND girişini aktive edin ve CCRPLD çalışma
zamanını ölçün.
Ölçülen zamanı Açma ayar değeriyle karşılaştırın.
EXTPDIND girişini resetleyin.
CCRPLD devre kesici izlemeyle birlikte asimetrik akım tespiti için
ayarlandığında, Ana menü/Ayarlar/IED Ayarlar/Akım/CCRPLD/
1:CCRPLD altındaki AkSel ayarını şu şekilde ayarlayın; Açık.
Zamanlayıcıyı durdurmak için yapılandırılmış ikili çıkışından gelen TRIP
sinyalini kullanın.
CLOSECMD yerine OPENCMD kullanarak madde 4 ve 5'i tekrarlayın. Üç
akımın tümünü şu değerin %110'na ayarlayın; AkımRelDüzeyi. CLOSECMD'i
aktive edin.
Simetrik koşul nedeniyle HİÇBİR TRIP sinyali görünmemelidir.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Akım/CCRPLD(52PD)/X:CCRPLD altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
57
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
6.4.8
1MRK 504 130-UTR -
Yönlü düşük güç koruma GUPPDUP
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
GUPPDUP için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Akım/GUPPDUP(37,P<)/
1:GUPPDUP. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
6.4.8.1
Ayarları doğrulama
Düşük güç koruması kullanılacak gerçek set değerlerine göre ayarlanacaktır.
Akım ve gerilim genliği ile gerilim ve akım arasındaki faz açısının kontrol
edilebildiği yerde, gerilim ve akım enjeksiyonu aracılığıyla bu test yapılır. Test
sırasında, aktif ve reaktif gücün analog çıkışları izlenecektir.
1.
Uygulama kullanılacak moda göre gerilim ve akım enjeksiyonuna ait test
setini bağlayın. Üç fazlı test seti mevcutsa, bu set tüm modlar için
kullanılabilir. Tek fazlı akım/gerilim test seti mevcutsa, test seti tekli faz
akımı ve gerilimi için seçilen bir girişe bağlanmalıdır.
Farklı hesaplama modları için Tablo 2'da verilen denklemleri kullanın. Mod
test modu yerel HMI'da şu seçenek altında bulunabilir: Ana menü/Ayarlar/
IED Ayarlar/Akım/GUPPDUP(37,P<)/1:GUPPDUP/Genel.
Tablo 2:
Ayarlı değer: Mod
L1, L2, L3
Hesaplama modları
Karmaşık güç hesaplama için kullanılan formül
S = U L1 × I L1* + U L 2 × I L 2* + U L 3 × I L 3*
EQUATION1697 V1 TR
Arone
S = U L1L 2 × I L1* - U L 2 L 3 × I L 3*
EQUATION1698 V1 TR
PozSek
(Denklem 3)
S = U L1L 2 × ( I L1* - I L 2* )
EQUATION1700 V1 TR
L2L3
(Denklem 2)
S = 3 × U PosSeq × I PosSeq *
EQUATION1699 V1 TR
L1L2
(Denklem 1)
(Denklem 4)
S = U L 2 L 3 × ( I L 2* - I L 3* )
EQUATION1701 V1 TR
(Denklem 5)
Tablonun devamı sonraki sayfada
58
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
Ayarlı değer: Mod
L3L1
Karmaşık güç hesaplama için kullanılan formül
S = U L 3 L1 × ( I L 3* - I L1* )
EQUATION1702 V1 TR
L1
S = 3 × U L1 × I L1*
EQUATION1703 V1 TR
L2
3.
4.
5.
6.
7.
6.4.8.2
(Denklem 8)
S = 3 × U L 3 × I L 3*
EQUATION1705 V1 TR
2.
(Denklem 7)
S = 3 × U L 2 × I L 2*
EQUATION1704 V1 TR
L3
(Denklem 6)
(Denklem 9)
Enjekte edilen akım ve gerilimi ITemel ve UTemel'in (sekonder akım ve
gerilime dönüştürülen) yüzdeliği cinsinden ayarlı değerlere ayarlayın. Enjekte
edilen akım ve gerilim arasındaki açı, aşama 1 için açıya, Açı1 ayarlı yönüne
eşit ayarlanacaktır (düşük ileri güç koruması için 0°'ye ve ters güç koruması
için 180°'ye eşittir). İzlenen aktif gücün anma gücünün %100'üne eşit
olduğundan ve reaktif gücün anma gücünün %0'ına eşit olduğundan emin olun.
Enjekte edilen akım ve gerilim arasındaki açıyı Açı1+ 90°'ye değiştirin.
İzlenen aktif gücün anma gücünün %0'ına eşit olduğundan ve reaktif gücün
anma gücünün %100'üne eşit olduğundan emin olun.
Enjekte edilen akım ve gerilim arasındaki açıyı tekrardan 0°'ye değiştirin.
START1 sinyali, aşama 1'in başlatma'sı aktive edilene kadar, akımı yavaşça
azaltın.
Akımı ITemel'in %100'üne çıkartın.
Akımı kapatın ve TRIP1 aktivasyonu, aşama 1'in açması için zamanı ölçün.
İkinci bir aşama kullanıldıysa, ikinci aşama için 26 aşamalarını tekrarlayın.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Akım/GUPPDUP(37,P<)/1:GUPPDUP altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.4.9
Yönlü aşırı güç koruma GOPPDOP
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
59
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
GOPPDOP için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Akım/GOPPDOP(32,P>)/
X:GOPPDOP. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
6.4.9.1
Ayarları doğrulama
Aşırı güç koruması kullanılacak gerçek set değerlerine göre ayarlanacaktır. Akım
ve gerilim genliği ile gerilim ve akım arasındaki faz açısının kontrol edilebildiği
yerde, gerilim ve akım enjeksiyonu aracılığıyla bu test yapılır. Test sırasında aktif
ve reaktif gücün analog çıkışları izlenecektir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.4.9.2
Uygulama kullanılacak moda göre gerilim ve akım enjeksiyonuna ait test
setini bağlayın. Üç fazlı test seti mevcutsa, bu set tüm modlar için
kullanılabilir. Tek fazlı akım/gerilim test seti mevcutsa, test seti tekli faz
akımı ve gerilimi için seçilen bir girişe bağlanmalıdır.
Farklı hesaplama modları için Tablo 2'da verilen denklemleri kullanın. Mod
ayar modu şu seçenek altında bulunabilir: Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/
Akım/GOPPDOP(32,P>)/1:GOPPDOP/Genel.
Enjekte edilen akım ve gerilimi ITemel ve UTemel'in (sekonder akım ve
gerilime dönüştürülen) yüzdeliği cinsinden ayarlı anma değerlerine ayarlayın.
Enjekte edilen akım ve gerilim arasındaki açı, aşama 1 için açıya, Açı1 ayarlı
yönüne eşit ayarlanacaktır (düşük ileri güç koruması için 0°'ye ve ters güç
koruması için 180°'ye eşittir). İzlenen aktif gücün anma gücünün %100'üne
eşit olduğundan ve reaktif gücün anma gücünün %0'ına eşit olduğundan emin
olun.
Enjekte edilen akım ve gerilim arasındaki açıyı Açı1+ 90°'ye değiştirin.
İzlenen aktif gücün anma gücünün %0'ına eşit olduğundan ve reaktif gücün
anma gücünün %100'üne eşit olduğundan emin olun.
Enjekte edilen akım ve gerilim arasındaki açıyı tekrardan Açı1 değerine
değiştirin. START1 sinyali, aşama 1'in başlatma'sı aktive edilene kadar, akımı
0 değerinden yavaşça arttırın. Enjekte edilen gücü kontrol edin ve bu değeri
ayarlı Güç1 değeriyle, Stemel'in yüzdeliği cinsinden aşama 1 için güç ayarıyla
karşılaştırın.
Akımı ITemel'in %100'üne arttırın ve akımı kapatın.
Akımı açın ve TRIP1 aktivasyonu, aşama 1'in açması için zamanı ölçün.
İkinci bir aşama kullanıldıysa, ikinci aşama için 2 ila 6 aşamalarını tekrarlayın.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Akım/GOPPDOP(32,P>)/X:GOPPDOP altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
60
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.5
Gerilim koruma fonksiyonlarını test etme
6.5.1
İki kademeli düşük gerilim koruma UV2PTUV
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
UV2PTUV için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Gerilim/UV2PTUV(27,2U<)/
1:UV2PTUV. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
6.5.1.1
Ayarı doğrulama
START değerinin ve Adım1 için çalışma zaman gecikmesini onaylama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IED ayarlarının özellikle START değerinin, sabit zaman gecikmesinin ve şu
ayarın uygun olduğundan emin olun: 1/3 çalışma modu.
IED'yi anma değerlerinde üç fazlı gerilimler ile besleyin.
START sinyali görünene kadar fazlardan birinde gerilimi yavaşça azaltın.
Çalışma değerine dikkat edin ve bu değeri ayarlı değer ile karşılaştırın.
Ölçülen gerilimi anma yük koşullarına yükseltin.
START sinyalinin resetlendiğinden emin olun.
Tek fazlı gerilimi ölçülen çalışma değerinden yaklaşık %20 daha düşük bir
değere aniden düşürün.
TRIP sinyaline ait zaman gecikmesini ölçün ve bu değer ayarlı değer ile
karşılaştırın.
Uzatılmış test
1.
2.
3.
4.
5.
6.5.1.2
Yukarıdaki test şimdi 2 adımı için tekrarlanabilir.
Yukarıdaki testler şimdi şunlar için tekrar edilebilir: 2/3 ve 3/3 çalışma modu.
Yukarıdaki testler güvenliği kontrol etmek için tekrarlanabilir, başka deyişle
START ve çalışma sinyallerinin görünmeyeceği önceden kabul edilmektedir.
Yukarıdaki testler resetleme zamanını kontrol etmek için tekrarlanabilir.
Yukarıdaki testler ters zaman karakteristiğini kontrol etmek için tekrarlanabilir.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
61
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Gerilim/UV2PTUV(27,2U<)/1:UV2PTUV altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.5.2
İki kademeli aşırı gerilim koruma OV2PTOV
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
OV2PTOV için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Gerilim/OV2PTOV(59,2U>)/
1:OV2PTOV. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
6.5.2.1
Ayarları doğrulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.5.2.2
Tek fazlı gerilimi U1> ayar değerinin altına uygulayın.
ST1 sinyali görünene kadar gerilimi yavaşça azaltın.
Çalışma değerine dikkat edin ve bu değeri ayarlı değer ile karşılaştırın.
Uygulanan gerilimi kapatın.
Tek faz için ölçülen çalışma değerinden yaklaşık %20 daha yüksek gerilimi
ayarlayın ve uygulayın.
TR1 sinyaline ait zaman gecikmesini ölçün ve bu değer ayarlı değer ile
karşılaştırın.
Testi 2 adımı için tekrarlayın.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Gerilim/OV2PTOV(59,2U>)/1:OV2PTOV altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.5.3
İki kademeli rezidüel aşırı gerilim koruma ROV2PTOV
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
ROV2PTOV için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Gerilim/ROV2PTOV(59N,2UN>)/
62
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
1:ROV2PTOV. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
6.5.3.1
Ayarları doğrulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.5.3.2
Tek fazlı gerilimi U1> ayarlı değeri altındaki başlatma değeriyle birlikte tek
fazlı bir gerilim girişine veya rezidüel gerilim girişine uygulayın.
ST1 sinyali görünene kadar değeri yavaşça azaltın.
Çalışma değerine dikkat edin ve bu değeri ayarlı değer ile karşılaştırın.
Uygulanan gerilimi kapatın.
Tek faz için ölçülen çalışma değerinden yaklaşık %20 daha yüksek gerilimi
ayarlayın ve uygulayın.
TR1 sinyaline ait zaman gecikmesini ölçün ve bu değer ayarlı değer ile
karşılaştırın.
Testi 2 adımı için tekrarlayın.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Gerilim/ROV2PTOV(59N,2UN>)/1:ROV2PTOV altında fonksiyon
için veya zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir.
Engellenmiş parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her
bir fonksiyon için.
6.5.4
Aşırı uyarma koruma OEXPVPH
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
OEXPVPH için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Gerilim/OEXPVPH(24,U/f>)/
1:OEXPVPH. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
6.5.4.1
Ayarları doğrulama
1.
2.
Fonksiyonu etkinleştirin.
Test setinden gelen simetrik üç fazlı gerilim girişini aşırı uyarılma koruması
OEXPVPH'nın uygun bağlantı uçlarına bağlayın.
63
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
OEXPVPH istenilen aşırı uyarılma düzeyini elde etmek için enjeksiyon
gerilimi için anma frekansını kullanarak ve enjeksiyon gerilimi arttırarak
uygun şekilde test edin.
3. Alarm kontağını zamanlayıcıya bağlayın ve zaman gecikmesini tAlarm geçici
olarak sıfıra ayarlayın.
4. Gerilimi yükseltin ve V/Hz>çalışma değerine dikkat edin.
5. Gerilimi yavaşça azaltın ve resetleme değerine dikkat edin.
6. Ayarlama planına göre alarm zaman gecikmesini doğru değere ayarlayın ve
zaman gecikmesini 1,2 · V/Hz> değerine karşılık bir gerilim enjekte ederek
kontrol edin.
7. Açma çıkış kontağını zamanlayıcıya bağlayın ve geçici olarak zaman
gecikmesini tMin 0,5 sn.'ye ayarlayın.
8. Gerilimi yükseltin ve V/Hz>> çalışma değerine dikkat edin.
9. Gerilimi yavaşça azaltın ve resetleme değerine dikkat edin.
10. Ayarlama planına göre zaman gecikmesini doğru değere ayarlayın ve tMin
zaman gecikmesini 1,2 · V/Hz> değerine karşılık bir gerilim enjekte ederek
kontrol edin.
11. Açma ve açma kontaklarının yapılandırma mantığına göre çalıştığından emin
olun.
12. Son olarak START ve TRIP bilgisinin olay menüsünde saklandığından emin
olun.
6.5.4.2
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Gerilim/OEXPVPH(24,U/f>)/1:OEXPVPH altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.6
Frekans koruma fonksiyonlarını test etme
6.6.1
Düşük frekans koruma SAPTUF
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
SAPTUF için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer alır:
Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Frekans/SAPTUF(81,f<)/X:SAPTUF.
PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin aynısını gösterir.
64
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
6.6.1.1
Ayarları doğrulama
START değerinin ve çalışma zaman gecikmesini doğrulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IED ayarlarının özellikle START değerinin, sabit zaman gecikmesinin uygun
olduğundan emin olun.
IED'yi anma değerlerinde üç fazlı gerilimler ile besleyin.
START sinyali görünene kadar uygulanan gerilimin frekansını yavaşça azaltın.
Çalışma değerine dikkat edin ve bu değeri ayarlı değer ile karşılaştırın.
Nominal çalışma düzeylerine ulaşana kadar frekansı arttırın.
START sinyalinin resetlendiğinden emin olun.
Uygulanan gerilimin frekansını çalışma değerinden yaklaşık %20 daha düşük
bir değere aniden düşürün.
TRIP sinyalinin zaman gecikmesini ölçün ve bu değeri ayarlı değer ile
karşılaştırın.
Uzatılmış test
1.
2.
Yukarıdaki test resetleme zamanını kontrol etmek için tekrarlanabilir.
Yukarıdaki testler frekans bağımlı ters zaman karakteristiğini kontrol etmek
için tekrarlanabilir.
Düşük gerilim büyüklük engellemeyi doğrulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.6.1.2
IED ayarlarının, özellikle SMAI ön işleme fonksiyonundaki FrekansBaşlat ve
tGecikme ve MinDeğFrekÖlç değerinin uygun olduğundan emin olun.
IED'yi anma değerlerindeki üç fazlı gerilimler ile besleyin.
BLKDMAGN sinyali görünene kadar uygulanan gerilimin büyüklüğünü
yavaşça azaltın.
Gerilim büyüklüğü değerine dikkat edin ve bu değeri SMAI ile birlikte
MinDeğFrekÖlç ayar değeriyle karşılaştırın.
Uygulanan gerilim frekansını FrekansBaşlat altındaki bir değere yavaşça
azaltın.
START sinyalinin görünmediğinden emin olun.
tGecikme değeri kadar bir süre bekleyin ve TRIP sinyalinin ortaya
çıkmadığından emin olun.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Frekans/SAPTUF(81,f<)/X:SAPTUF altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
65
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
6.6.2
1MRK 504 130-UTR -
Aşırı frekans koruma SAPTOF
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
SAPTOF için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer alır:
Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Frekans/SAPTOF(81,f>)/X:SAPTOF.
PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin aynısını gösterir.
6.6.2.1
Ayarları doğrulama
START değerinin ve çalışma zaman gecikmesini doğrulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IED ayarlarının özellikle START değerinin, sabit zaman gecikmesinin uygun
olduğundan emin olun.
IED'yi anma değerlerinde üç fazlı gerilimler ile besleyin.
START sinyali görünene kadar uygulanan gerilimin frekansını yavaşça arttırın.
Çalışma değerine dikkat edin ve bu değeri ayarlı değer ile karşılaştırın.
Frekansı anma çalışma koşullarına düşürün.
START sinyalinin resetlendiğinden emin olun.
Uygulanan gerilimin frekansını çalışma değerinden yaklaşık %20 daha
yüksek bir değere aniden yükseltin.
TRIP sinyaline ait zaman gecikmesini ölçün ve bu değer ayarlı değer ile
karşılaştırın.
Uzatılmış test
1.
Yukarıdaki test resetleme zamanını kontrol etmek için tekrarlanabilir.
Düşük gerilim büyüklük engellemeyi doğrulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IED'deki ayarlarının, özellikle SMAI ön işleme fonksiyonundaki
FrekansBaşlat, tGecikme ve MinDeğFrekÖlç değerinin uygun olduğundan
emin olun
IED'yi anma değerlerinde üç fazlı gerilimler ile besleyin.
BLKDMAGN sinyali görünene kadar uygulanan gerilimin büyüklüğünü
yavaşça azaltın.
Gerilim büyüklüğü değerine dikkat edin ve bu değeri MinDeğFrekÖlç ayar
değeriyle karşılaştırın.
Uygulanan gerilim frekansını FrekansBaşlat üstündeki bir değere yavaşça
yükseltin.
START sinyalinin görünmediğinden emin olun.
tGecikme değeri kadar bir süre bekleyin ve TRIP sinyalinin görünmediğinden
emin olun.
66
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
6.6.2.2
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Frekans/SAPTOF(81,f>)/X:SAPTOF altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.6.3
Frekans değişim oranı koruma SAPFRC
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
SAPFRC için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer alır:
Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Frekans/SAPFRC(81,df/dt)/X:SAPFRC.
PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin aynısını gösterir.
6.6.3.1
Ayarları doğrulama
START değerini ve çalışma zaman gecikmesini doğrulama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uygun ayarların özellikle START değeri ve sabit zaman gecikmesinin IED'de
bulunduğundan emin olun. FrekGradBaşlat ayarını daha küçük bir negatif
değere ayarlayın.
IED'yi anma değerlerinde üç fazlı gerilimler ile besleyin.
Uygulanan gerilim frekansını en sonunda FrekGradBaşlat ayarını geçen
değişim hızını arttırarak yükseltin ve START sinyallerinin görünüp
görünmediğini kontrol edin.
Çalışma değerine dikkat edin ve bu değeri ayarlı değer ile karşılaştırın.
Frekansı anma çalışma koşullarına ve sıfır değişim hızına yükseltin.
START sinyalinin resetlendiğinden emin olun.
Uygulanan gerilimin frekansını nominal değerden yaklaşık %20 daha düşük
bir değere aniden düşürün.
TRIP sinyaline ait zaman gecikmesini ölçün ve bu değer ayarlı değer ile
karşılaştırın.
Uzatılmış test
1.
2.
Yukarıdaki test FrekGradBaşlat pozitif ayarını kontrol etmek için
tekrarlanabilir.
Frekans düşük bir değerden geri döndürüldüğünde, yukarıdaki testler
RESTORE sinyalini test etmek için tekrarlanabilir.
67
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
6.6.3.2
1MRK 504 130-UTR -
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Frekans/SAPFRC(81,df/dt)/X:SAPFRC altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.7
Kontrol fonksiyonlarını test etme
Frekans sayacı durumu/değeri değişimi sırasında, IED'ye giden
yardımcı güç kesintiye uğrarsa, bu bilginin kaybolması olasıdır.
6.7.1
Gerilim denetimi
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
TCMYLTC için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Kontrol/TCMYLTC(84)/
X:TCMYLTC. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
TR8ATCC için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Kontrol/TR8ATCC(90)/
X:TR8ATCC. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
Kademe değiştirici için otomatik gerilim kontrolü, paralel kontrol TR8ATCC, eğer
kurulduysa, Ana Birim Takip Edici (MF) modu veya Dolaşım Akımını Minimize
Etme (CC) modunda çalışmaya ayarlanabilir. Her paralel kontrol moduna ait
devreye alma testleri ayrı ayrı aşağıdaki prosedürlerde belirtilmiştir.
Kurulum ve devreye alma testleri sırasında, yük akımının (IL) sekonder
enjeksiyonu ve sekonder bara gerilimi (UB) eşdeğer miktarlarına ihtiyaç vardır.
Test genel olarak şunlardan oluşur:
1.
2.
IED'nin analog girişlerinde enjekte edilen gerilim veya akımı yükseltme veya
azaltma.
İlgili komutların (Alçaltma veya Yükseltme) gerilim denetimi fonksiyonu
tarafından düzenlendiğini kontrol etme.
68
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
Ayar onayı güç sistemleri temel miktarları, alarm/engelleme koşulları ve her trafo
kontrol fonksiyonu için paralel denetim ayarlarının uyumluluğunu sağlamak için
kurulum ve devreye alma fazlarındaki gerilim denetimine ait önemli bir adımdır.
Her teste başlamadan önce, TR8ATCC ve TCMYLTC için PCM600 veya yerel
HMI'deki aşağıdaki ayarları doğrulayın.
•
ITemel (sargı 1 için, TR8ATCC için GlobalTemelSel1 ayarıyla seçilen genel
temel fonksiyonda tanımlanmıştır), ITemel (sargı 2 için, TR8ATCC için
GlobalTemelSel2 ayarıyla seçilen genel temel fonksiyonda tanımlanmıştır),
UTemel güç sistemi temel miktarlarını onaylayın.
Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TR8ATCC (90)/TR8ATCC/Genel
ve
Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TCMYLTC (84)
.
•
TR8ATCC için Xr2 kısa devre empedansına ait ayarın trafo verileriyle uyumlu
olduğunu onaylayın:
•
•
Kısa devre empedansı, yerel HMI'da şu seçenek altındadır: Ana menü/
Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TR8ATCC (90)/1:TR8ATCC/Genel/
Xr2.
TCMYLTC için ayarın trafo verileriyle uyumlu olduğunu onaylayın:
•
•
•
•
Kademe değiştirici zaman aşımı süresi - etkin maksimum trafo kademe
değiştirme süresi, tTCZmnAşımı, yerel HMI'da şu seçenek altında
bulunur: Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TCMYLTC (84)/
1:TCMYLTC/tTCZmnAşımı.
Yükte kademe değiştirici darbe süresi - IED'den yükte kademe
değiştiriciye gereken darbe uzunluğu, tDarbeSür, yerel HMI'da şu
seçenek altında bulunur: Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/
TCMYLTC (84)/1:TCMYLTC/tDarbeSür.
Trafo kademe aralığı AltGeriKad ve YüksekGeriKad, yerel HMI'da şu
seçenek altındadır: Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/
TCMYLTC (84)/1:TCMYLTC/AltGeriKad ve Ana menü/Ayarlar/
IED Ayarları/Kontrol/TCMYLTC (84)/1:TCMYLTC/
YüksekGeriKad.
Yükte kademe değiştirici kodu türü - tap konumu dijital geri besleme
için yöntem, KodTürü, yerel HMI'da şu seçenek altında bulunur: Ana
menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TCMYLTC (84)/1:TCMYLTC/
KodTürü.
Kurulum ve devreye alma sırasında, farklı testlere ait gerilim
denetimi fonksiyonlarının davranışı yerel HMI'da şu seçenek
altındaki bir parametre grubuyla yönlendirilebilir: Ana menü/
Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TR8ATCC/1:TR8ATCC/Genel.
69
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
Bu parametre ayarları aşırı ve düşük gerilim, aşırı akım ve kademe
değiştirici arızası dahil birçok sistem koşulu için Tam Engelleme,
Otomatik Engelleme veya Alarm'a neden olabilir. Bu ayarları
incelemek ve farklı sekonder enjeksiyon testleri için gerilim
denetiminin beklenen cevabını onaylamak için önemlidir.
Terminoloji
UB bara gerilimi Ua, Ub, Uc veya Uij ölçülen gerilimlerine ait kısa bir gösterimdir,
burada Uij, Uij = Ui -Uj, veya Ui faz-faz gerilimidir, burada Ui, bir tek faz-toprak
gerilimidir.
IL ölçülen yük akımına ait kısa gösterimdir; bu gösterim üç faz miktarları Ia, Ib, Ic
veya iki faz miktarları Ii ve Ij veya tek faz akımı Ii yerine kullanılır.
Ayrıca basitlik sağlamak adına şuna dikkat edin; aşağıdaki prosedüre dahil edilen
yerel HMI menü yapıları genel olarak TR8ATCC'ı ifade eder, örneğin, Ana menü/
Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TR8ATCC/1:TR8ATCC/Zaman/t1.
6.7.1.1
Sekonder test
Gerilim denetimi fonksiyonu UÖlübant (sırasıyla U2 ve U1 üst ve alt limitiyle
birlikte) ayarıyla tanımlanan gerilim aralığını hesaplanan gerilim (UL) aralığıyla
karşılaştırarak temel gerilim regülasyonu yapmaktadır. Hesaplanan yük gerilimi UL
ayarlar ile etkinleştirilen Yük düşüş kompanzasyonu (LDC) için ayarlanan
sekonder trafo bara gerilimini UB göstermektedir.
LDC devre dışı bırakıldığında, UB değerinin UL değerine eşit
olduğuna dikkat edin.
UL yük gerilimi, U1 ve U2 aralığında olursa, hiçbir eylem yapılmayacaktır.
UL < U1 veya UL > U2 şeklinde olursa, komut zamanlayıcısı t1 ve t1Kullanım
ayarıyla tanımlanan sabit veya ters zamanı başlatılacaktır. Ölçülen gerilim iç ölü
bant (UÖlüBantİç ayarıyla tanımlanan) dışında kalırken, komut zamanlayıcısı
çalışacaktır.
UL değeri UÖlübant ile tanımlanan gerilim aralığı dışında kalırsa ve komut
zamanlayıcısı süresi aşılırsa, gerilim denetimi trafo kademe değiştiricisine bir
yükseltme veya alçaltma komutunu gönderecektir. UL iç ölü bant aralığından geri
dönene kadar, bu komut sırası tekrarlanacaktır.
6.7.1.2
Gerilim denetimi çalışması aktivasyonunu kontrol etme
70
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
1.
Şu ayarları onaylayın: Trafo Kademe Kontrolü = Açık ve Trafo Gerilim
Kontrolü = Açık
•
Doğrudan kademe değiştirici kontrolü:
Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TCMYLTC (84)/1:TCMYLTC/
Çalışma
•
Otomatik trafo gerilim kontrolü:
Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol
•
2.
6.7.1.3
Kademe Kontrolü Etkinleştirme:
Kademe değiştirici komutları varsayılan ayarlar için etkinleştirilmiştir.
Test seti IED'ye bağlandığında ancak hiçbir gerilim uygulanmadığında,
gerilim denetimi fonksiyonları bir alarm veya gerilim denetimi çalışmasının
engellemesiyle sonuçlanabilecek düşük gerilim koşulunu tespit edecektir. Bu
koşullar yerel HMI'da gösterilecektir.
İlgili gerilimi uygulayın
Yüklenen sekonder enjeksiyondan (pozitif bileşen, faz-faz veya faz-toprak)
önce analog ölçüm modunu onaylayın. Bu ölçüm modu yerel HMI'da şu
seçenek altında tanımlanmıştır: Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/
TR8ATCC (90)/1:TR8ATCC/Genel/ÖlçümModu
IED'ler için ÖlçümModu ayarına göre UAyar nominal gerilim uygulamasının
resetlenecek düşük gerilim için alarm veya engelleme koşuluna neden olmalıdır.
Normal gerilim regülasyon fonksiyonunu kontrol etme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UÖlübant (nominal bara gerilim yüzdeliğine göre) için ayarları inceleyin ve
bir kademe değiştirme komutunun yayımlanacağı üst (U2) ve alt (U1) gerilim
regülasyonu limitlerini hesaplayın.
Gerilim denetimi fonksiyonundan ilk (t1) ve sonraki (t2) kademe değiştirme
komutlarına ait beklenen zamanı yerel HMI'da şu seçenek altında
gözlemleyin: Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TR8ATCC (90)/
1:TR8ATCC/Zaman/t1 ve t2
Gerilimi U1 değerinin altında %1'e düşürün ve t1 ile ayarlanan sabit veya ters
zaman gecikmesinin sona ermesinden sonra gerilim denetiminden bir
Yükseltme komutu düzenlenmesini bekleyin. Bu komutun tespiti
PCM600'daki Sinyal Matrisinde bir yükseltme darbe komutu için atanan ikili
çıkışın yer bildirimini içerecektir.
Yükseltme komutu düzenlemesinden sonra, uygulanan gerilimi UAyar
(nominal değer) ayarına geri dönün.
Gerilimi U2 üst ölü bant limiti üstünde %1'e yükseltin ve t1 ile ayarlanan
sabit veya ters zaman gecikmesinin sona ermesinden sonra gerilim
denetiminden bir alçaltma komutunun düzenlenmesini bekleyin. Bu komutun
tespiti PCM600'deki Sinyal Matrisinde bir alçaltma darbe komutu için atanan
ikili çıkışını yer bildirimini içerecektir.
Uygulanan gerilimi UAyar ayarına geri döndürün.
71
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
6.7.1.4
1MRK 504 130-UTR -
Düşük gerilim engelleme fonksiyonunu kontrol etme
1.
2.
3.
6.7.1.5
Üst ve alt bara gerilim limitini kontrol etme
1.
2.
3.
4.
6.7.1.6
Uengelle için ayarın nominal olarak anma geriliminin %80'inde olduğunu
onaylayın.
Gerilim denetimi fonksiyonunun Uengelle altında uygulanan bir gerilime
karşılık geldiğini onaylayın, bu işlem yerel HMI'da şu seçenek altındaki ayar
incelenerek yapılır: Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TR8ATCC
(90)/1:TR8ATCC/Genel/UVBk, bu ayar bir alarma, yerel HMI'da
gösterilecek gerilim denetimi fonksiyonunun tam veya otomatik
engellemesine neden olabilir.
Uengelle ayarının biraz altındaki bir gerilimi uygulayın ve gerilim denetimi
fonksiyonu yanıtını onaylayın.
Umin ve Umaks için ayarları yerel HMI'da şu seçenek altında onaylayın: Ana
menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol//TR8ATCC (90)/n:TR8ATCC/
Gerilim/Umin ve Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TR8ATCC
(90)/n:TR8ATCC/Gerilim/Umaks
Gerilim denetimi fonksiyonunun Umin altında ve Umaks üstünde uygulanan
bir gerilime karşılık geldiğini onaylayın, bu işlem yerel HMI'da şu seçenek
altındaki ayar incelenerek yapılır: Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/
Kontrol/TR8ATCC (90)/n:TR8ATCC/Genel/UVPartBk ve Ana menü/
Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TR8ATCC (90)/n:TR8ATCC/Genel/
OVPartBk.
Enjekte edilen gerilimi Umin değerinin biraz altına düşürün ve yerel HMI'da
ilgili engelleme veya alarm koşulunu kontrol edin. Alarm koşulu için, gerilim
regülasyon fonksiyonu engellenmemiştir ve bir yükseltme komutu IED'den
düzenlenmelidir.
Uygulanan gerilimi Umaks değerinin biraz üstüne çıkartın ve yerel HMI'da
ilgili engelleme veya alarm koşulunu kontrol edin. Alarm koşulu için, gerilim
regülasyon fonksiyonu engellenmemiştir ve bir alçaltma komutu IED'den
düzenlenmelidir.
Aşırı akım engelleme fonksiyonunu kontrol etme
1.
2.
Iengelle için ayarı yerel HMI'da şu seçenek altından onaylayın: Ana menü/
Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TR8ATCC (90)/n:TR8ATCC/TCKtrl/
Iengelle
Gerilim denetimi fonksiyonunun Iengelle üstünde uygulanan bir akıma
karşılık geldiğini onaylayın, bu işlem yerel HMI'da şu seçenek altındaki
72
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
3.
6.7.1.7
ayarlar incelenerek yapılır: Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/
TR8ATCC (90)/n:TR8ATCC/Genel/OCBk.
Iengelle ayarından daha büyük bir akımı enjekte edin ve alarmı veya
engelleme koşulunun yerel HMI'da mevcut olduğunu onaylayın. Otomatik
veya tam engelleme koşulu ortaya çıktıysa, uygulanan sekonder gerilimi
değiştirin ve hiçbir kademe değiştirme komutunun ilgili ikili çıkışlardan
düzenlenmediğini onaylayın. Bu durum ayrıca yerel HMI'da bozulma ve
servis raporlarının incelenmesiyle onaylanabilir.
Kademe değiştirici için otomatik gerilim kontrolü, paralel kontrol
TR8ATCC
Ana birim/takip edici gerilim regülasyonu
1.
2.
Paralel grup ile birbirine bağlanan trafolar için, ÇalışmaPAR ayarının şu
şekilde olduğunu onaylayın: MF.
Paralel çalışma için, paralel grup üyeliğinin onaylanması tavsiye edilir, bu
üyelik yerel HMI'da şu seçenek altındaki TnRXOP ayarıyla tanımlanmıştır:
Ana menü/Ayarlar/IED Ayarları/Kontrol/TR8ATCC (90)/n:TR8ATCC/
ParKtrl
Trafoların genel paralel düzenlemesi TnRXOP ayarıyla şu şekilde
tanımlanmıştır: Açık veya Kapalı. Aşağıdaki kurallar T1RXOP – T4RXOP
ayarları üzerinde geçerlidir.
IED T1 ve T2 bağlanmışsa,
•
•
•
T1RXOP şu şekilde ayarlanacaktır: Açık TR8ATCC'un 2 durumunda,
T2RXOP şu şekilde ayarlanacaktır: Açık TR8ATCC'un 3 durumunda,
T2RXOP ve T3RXOP şu şekilde ayarlanacaktır: Açık TR8ATCC'un 1
durumunda, vb.
Kendi IED'siyle ilgili parametre ayarlanmamalıdır. Bu
nedenle T1RXOP IED T1, T2RXOP veya IED T2'de
ayarlanmamalıdır.
3.
4.
5.
Paralel gruptaki en alçak trafo numarası varsayılan olarak Ana Birim şeklinde
ayarlanmıştır - bunun yerel HMI'daki ayarlar incelenmesi durumu olduğunu
onaylayın.
UÖlübant (nominal bara gerilim yüzdeliğine göre) için ayarları inceleyin ve
gruptaki ana birim trafosundan bir kademe değiştirme komutunun
yayımlanacağı üst (U2) ve alt (U1) gerilim regülasyonu limitlerini hesaplayın.
U1 değerinin %1 altındaki bir gerilimi uygulayın ve t1 ile ayarlanan sabit
veya ters zaman gecikmesinin sona ermesinden sonra gerilim denetiminden
bir yükseltme komutu düzenlemesi kadar bekleyin. Bu komutun tespiti
PCM600'daki Sinyal Matrisinde bir yükseltme komutu için atanan ikili çıkışın
yerinin belirlenmesini ve bu çıkıştan pozitif izlemeyi içerecektir. Bu komutun
zamanlamasının t1 ayarıyla ilişkili olduğunu doğrulayın.
73
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
6.
7.
8.
Yükseltme komutu düzenlendikten sonra, gruptaki tüm takip edici trafoların
ana birim trafosundan düzenlenen komutla uyumlu olarak kademe
değiştirdiğini onaylayın.
Ana birim trafosuna ait UB üst ölü bant limitinin U2 %1'i üstünde bir gerilimi
enjekte edin ve t2 ile ayarlanan sabit veya ters zaman gecikmesinin sona
ermesinden sonra gerilim denetiminden bir alçaltma komutu düzenlemesi
kadar bekleyin.
Gruptaki tüm takip edici trafoların bu komuta göre kademe değiştirdiğini
onaylayın.
Dolaşım akımı gerilim regülasyonu
Dolaşım akımı gerilim regülasyonu onayı için bu yönerge paralel grupta iki trafo
olduğu varsayımına dayanmaktadır. Sekonder enjeksiyon üzerinden ayar onayı,
empedans değerleri ve ilgili kompanzasyon katsayılarına dayanarak her trafoya ait
dolaşım akımlarının hesaplanmasına gerek duymaktadır ve bu nedenle iki trafodan
daha fazla karmaşıktır.
1.
2.
ÇalışmaPAR ayarının şu şekilde olduğunu onaylayın: CC bu ayar paralel
gruplu trafolar içindir.
Paralel çalışma için, paralel grup üyeliğinin bu ayarlar için onaylanması
tavsiye edilir, bu üyelik yerel HMI'da şu seçenek altındaki TnRXOP ayarıyla
tanımlanmıştır: Ana menü/Ayar/IED Ayarı/Kontrol/TR8ATCC (90)/
n:TR8ATCC/ParKtrl
Trafoların genel paralel düzenlemesi TnRXOP ayarıyla şu şekilde
tanımlanmıştır: Açık veya Kapalı. Aşağıdaki kurallar T1RXOP - T4RXOP
ayarları üzerinde geçerlidir.
IED T1 ve T2 bağlanmışsa,
•
•
T1RXOP şu şekilde ayarlanacaktır: Açık TR8ATCC'un 2 durumunda ve
T2RXOP şu şekilde ayarlanacaktır: Açık TR8ATCC'un 1 durumunda.
T1 - T3 mevcut ise,
•
•
T1RXOP ve T2RXOP şu şekilde ayarlanacaktır: Açık TR8ATCC'un 3
durumunda,
T2RXOP ve T3RXOP şu şekilde ayarlanacaktır: Açık TR8ATCC'un 1
durumunda vb.
Kendi IED'siyle ilgili parametre ayarlanmamalıdır. Bu
nedenle T1RXOP IED T1, T2RXOP veya IED T2'de
ayarlanmamalıdır.
3.
4.
5.
UÖlübant (nominal bara gerilim yüzdeliğine göre) için ayarları inceleyin ve
gruptaki ana birim trafosundan bir kademe değiştirme komutunun
yayımlanacağı üst (U2) ve alt (U1) gerilim regülasyonu limitlerini hesaplayın.
Her trafo için UAyar değerine eşit UB gerilimini enjekte edin.
Trafo 1 için ITemel (sargı 2 için, TR8ATCC için GlobalTemelSel2 ayarıyla
seçilen genel temel fonksiyonuyla açıklanmıştır)anma yük akımına eşit bir
yük akımını ve Trafo 2 için ITemel (sargı 2 içinTR8ATCC için
74
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
6.
7.
GlobalTemelSel2 ayarıyla seçilen genel temel fonksiyonuyla açıklanmıştır)
anma yük akımının %95'ine eşit bir yük akımını enjekte edin. Bu işlem Trafo
1 için YG'den AG tarafına ve Trafo 2 için AG'den YG tarafına akan
hesaplanan dolaşım akımını üretme etkisine sahip olacaktır.
Yerel HMI'da ölçülen dolaşım akımının ITemel(sargı 2 için, TR8ATCC için
GlobalTemelSel2 ayarıyla seçilen genel temel fonksiyonuyla açıklanmıştır)
değerinin %5'i büyüklüğüne eşit olduğunu, 5 adımında açıklandığı gibi
polarite ile birlikte onaylayın.
Ci (Kompanzasyon Katsayısı) ve Xi (Trafo Kısa Devre Empedansı) için
ayarları onaylayın. Bu ayar değerini ve yerel HMI'dan ölçülen dolaşım akımı
miktarını (Icc_i) kullanarak, dolaşım akımı gerilim ayarlaması Uci için değeri
hesaplayın.
Udi = Ci × Icc _ i × Xi
(Denklem 10)
EQUATION2088 V1 EN
Bu nedenle gerilim regülasyon algoritması ölçülen gerilimini Udi kadar
yükseltir (trafo T2 için) veya azaltır (trafo T1 için) ve gerilim regülasyonu
amacıyla Ui değerini gerilim ölü bant limitleriyle U1 ve U2 karşılaştırır.
Ui = UB + Udi
(Denklem 11)
EQUATION2090 V1 EN
8.
Kademe değiştirmesine neden olmak için, dolaşım akımı gerilim
ayarlamasına ait hesaplanan değer UB bara gerilimi için enjekte edilen
miktarı karşılamalıdır böylelikle Ui değeri UÖlübant ayarıyla oluşturulan
gerilim ölü bandı dışındadır. 12 ve 13 denklemiyle ifade edilmiştir.
Udi > U 2 - UB
(Denklem 12)
EQUATION2092 V1 EN
UB = Uset
(bu test prosedürü amacıyla)
(Denklem 13)
EQUATION2094 V1 EN
Bu nedenle:
Ci × Icc _ i × Xi > U 2 - Uset
(Denklem 14)
EQUATION2096 V1 EN
Icc _ i >
EQUATION2098 V1 EN
(U 2 - Uset )
( Ci × Xi )
(Denklem 15)
75
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
9.
UAyar, UÖlübant, C (Kompanzasyon Katsayısı) ve Xr2 (trafo kısa devre
empedansı) için ayarları kullanarak, bir kademe değiştirme komutunu
oluşturmak için gerekli Icc_i büyüklüğü hesaplayın.
10. Trafo 1 için ITemel (sargı 2 için, TR8ATCC için GlobalTemelSel2 ayarıyla
seçilen genel temel fonksiyonuyla açıklanmıştır) ve Trafo 2 için (ITemel - |
Icc_i|) değerine eşit bir akım enjekte edin böylece hesaplanan dolaşım akımı
büyüklüğü Trafo 2 için düzenlenecek bir yükseltme komutuna ve Trafo 1 için
bir alçaltma komutuna neden olacaktır. Her trafo için ölçülen dolaşım
akımının büyüklüğü ve yönü yerel HMI'da servis değerleri ve Sinyal
Matrisinde eşleştirilen ikili çıkıştan tespit edilen yükseltme/alçaltma
komutları olarak gözlemlenebilir.
UAyar değerine eşit gerilim enjeksiyonu bu test sırasında her
iki trafo için gereklidir.
11. Kademe değiştirme komutunun dolaşım akımını kompanse etmek için gerilim
denetimi fonksiyonundan yayımlandığını onaylayın.
12. Enjekte edilen akımlar hesaplanan dolaşım akımlarının yönü polarite
değiştirecek şekilde ters çevrilebilir, bu durum Trafo 2 için bir alçaltma
komutuna ve Trafo 1 için bir yükseltme komutuna neden olacaktır.
Dolaşım akımı limiti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Paralel gruptaki her trafo için ÇalışmaPAR ayarının CC olarak ayarlandığını
onaylayın.
ÇalışCCEngelle ayarının şu şekilde olduğunu onaylayın: Açık bu ayar paralel
gruptaki her trafo içindir.
DolaAkımLimit için ayarları inceleyin.
DolaAkımBk için ayarı dolaşım akım limitinin kademe değiştirici, paralel
kontrol fonksiyonu TR8ATCC için otomatik gerilim kontrolüne ait bir Alarm
durumu, Oto Engelle veya Oto&Man Engelle ile sonuçlanıp
sonuçlanmadığını inceleyin.
Her trafo için UAyar değerine eşit UB gerilimini enjekte edin.
Trafo 1 için ITemel (sargı 2 için, TR8ATCC için GlobalTemelSel2 ayarıyla
seçilen genel temel fonksiyonuyla açıklanmıştır) anma yük akımına eşit bir
yük akımını ve Trafo 2 için (ITemel – (ITemel · DolaAkımLimit)) değerinden
%1 daha az bir yük akımını enjekte edin
Kademe değiştirici için otomatik gerilim kontrolü, paralel kontrol
fonksiyonunun TR8ATCC, DolaAkımBk için ayarlarla uyum içinde olduğunu
onaylayın. Alarm ve engelleme koşulları olay menüsü sorgulaması veya yerel
HMI'da kontrol menüsü üzerinden onaylanabilir.
Paralel çalışma sırasında VTuyumsuz
76
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
1.
2.
3.
4.
5.
6.7.1.8
Paralel gruptaki her trafo için ÇalışmaPAR ayarının MF olarak ayarlandığını
onaylayın.
VTuyumsuz ve tVTuyumsuz için ayarları inceleyin.
Trafo 1 için UAyar değerine eşit birUB gerilimi ve Trafo 2 için (UAyar –
(VTuyumsuz · UAyar)) değerinden daha az bir gerilimi enjekte edin.
Bu koşul VTuyumsuz ile sonuçlanmalıdır, bu ayar paralel gruba bağlanan tüm
trafolara ait kademe değiştirici için otomatik gerilim kontrolü, paralel kontrol
fonksiyonu TR8ATCC çalışmasını karşılıklı olarak engelleyecektir; paralel
grup yerel HMI sorgulaması yoluyla onaylanabilir.
Kademe değiştirici için otomatik gerilim kontrolü, paralel kontrol
fonksiyonunun TR8ATCC, DolaAkımBk için ayarlarla uyum içinde olduğunu
onaylayın.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Kontrol/TR8ATCC(90)/X:TR8ATCC altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
6.8
Mantık fonksiyonlarını test etme
6.8.1
Açma mantığı, ortak 3 fazlı çıkış SMPPTRC
5.1 "Ayarları doğrulamak için IED'yi hazırlama" bölümünde genel hatlarıyla
belirtilen ayarların doğrulanması için IED'yi hazırlayın.
SMPPTRC için mantıksal sinyallere ait değerler yerel HMI'da şunun altında yer
alır: Ana menü/Testler/Fonksiyon durumu/Mantık/SMPPTRC(94,1->0)/
X:SMPPTRC. PCM600'deki Sinyal İzleme yerel HMI'da bulunan sinyallerin
aynısını gösterir.
Bu fonksiyon IED'de diğer koruma fonksiyonlarıyla (toprak-arıza aşırı akım
koruması vb.) beraber test edilen işlevselliktir. Otomatik tekrar kapatıcı
fonksiyonun bütünleştirilmiş veya harici olup olmamasına bakılmaksızın,
fonksiyonunun otomatik tekrar kapatıcı fonksiyonu ile beraber test edilmesi tavsiye
edilir.
6.8.1.1
Üç fazlı çalışma modu
77
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
1.
2.
6.8.1.2
OtomKilit ve AçmaKilitleme ayarının şu şekilde olduğundan emin olun:
Kapalı.
Üç fazlı arızayı başlatın.
Otomatik tekrar kapatıcı fonksiyonunun SMBRREC olası aktivasyonundan
kaynaklanan toparlanma süresini karşılamak için, arızalar arasında belirli bir
zaman aralığı düşünülmelidir. Açma işlemi, herhangi bir bütünleştirilmiş
veya dış koruma fonksiyon ile başlatıldığında, fonksiyon üç fazlı açmayı her
durumda düzenlemelidir. Fonksiyonel TRIP çıkış sinyali daima görünmelidir.
Devre kesicisi kilitleme
IED'nin bütün yapılandırmasına bağlanmış olası diğer testlere ek olarak yerleşik
kilitleme fonksiyonu kullanıldığında aşağıdaki testler yapılmalıdır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.8.1.3
OtomKilit ve AçmaKilitleme ayarının şu şekilde olduğundan emin olun:
Kapalı.
Üç fazlı arızayı başlatın.
Fonksiyonel çıkış TRIP her arıza sırasında aktif olmalıdır. CLLKOUT çıkışı
aktive edilmemelidir.
Otomatik kilitleme fonksiyonunu aktive edin, şu ayarı yapın OtomKilit = Açık
ve işlemi tekrarlayın.
TRIP çıkışları yanında, CLLKOUT ayarlı olmalıdır.
Kilitlemeyi resetleme (RSTLKOUT) sinyalini aktive ederek kilitleme
sinyalini resetleyin.
TRIP sinyali kilitleme fonksiyonunu aktive edin, şu ayarı yapın
AçmaKilitleme = Açık ve işlemi tekrarlayın.
TRIP çıkışı aktif olmalıdır ve her arızadan sonra aktif kalmalıdır. CLLKOUT
aktive edilmelidir.
Kilitlemeyi resetleyin.
Tüm fonksiyonel çıkışlar resetlenmelidir.
TRIP sinyali kilitleme fonksiyonunu etkisiz hale getirin, şu ayarı yapın
AçmaKilitleme = Kapalı ve otomatik kilitleme fonksiyonunu etkisiz hale
getirin, şu ayarı yapın OtomKilit = Kapalı bu işlemi eğer kullanımda değilse
yapın.
Testi tamamlama
Başka bir fonksiyonu test etmeye devam edin veya TestModu parametresini şu
şekilde ayarlayarak testi sonlandır: KapalıAna menü/Testler/IED test modu/
1:TESTMODE altında. Başka bir fonksiyon test edildiğinde, Engellendi
parametresini şu şekilde ayarlayın: HayırAna menü/Testler/Fonksiyon test
modları/Mantık/SMPPTRC(94,1->0)/X:SMPPTRC altında fonksiyon için veya
zincirdeki her bir bağımsız fonksiyon için daha sonra test edilecektir. Engellenmiş
parametresini şu şekilde ayarlamayı unutmayın Evet, test edilen her bir fonksiyon
için.
78
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 6
Test işlevselliği
1MRK 504 130-UTR -
6.9
İzleme fonksiyonlarını test etme
6.9.1
Olay sayacı CNTGGIO
Olay sayacı fonksiyonu CNTGGIO test yapılan sayaca ikili giriş bağlanarak ve
sayaca darbeler uygulanarak test edilebilir. Darbelerin hızı saniyede 10'u
geçmemelidir. Normalde sayaç, sayacın bağlandığı fonksiyon, açma mantığı gibi,
üzerinde yapılan testler ile bağlantılı olarak test edilebilir. Sayaç
yapılandırıldığında, sayacı çalıştıran test ile beraber test edin. Fonksiyonu
tetikleyin ve sayaç sonucunun çalışma sayısıyla uyuştuğundan emin olun.
6.10
Ölçüm fonksiyonlarını test etme
6.10.1
Darbe sayacı PCGGIO
Darbe sayacı fonksiyonu PCGGIO testi PCM600'deki Parametre Ayarı aracına
veya gerekli işlevsellikle birlikte yerel HMI'a uygun bağlantıya gereksinim duyar.
Farklı frekanslı birkaç darbe, darbe sayacı girişine bağlanmıştır. Test şu ayarlar ile
birlikte yapılmalıdır; Çalışma = Açık ve Çalışma = Kapalı ve fonksiyon bloğu
engellenmeli veya kilidi açılmalıdır. Daha sonra darbe sayacı değeri PCM600 veya
yerel HMI'da kontrol edilir.
6.11
Test modundan çıkma
Aşağıdaki prosedür normal çalışmaya geri dönmek için kullanılır.
1.
2.
3.
Test modu klasörüne gidin.
Burada Açık değerlerini şöyle ayarlayın: Kapalı. 'E' anahtarına ve sol ok
tuşuna basın.
EVET seçimini yapın E tuşuna basın ve menüden çıkın.
79
Devreye Alma Kılavuzu
80
1MRK 504 130-UTR -
Bölüm 7
Arıza sıfırlama sistemini devreye alma ve bakım
Bölüm 7
Arıza sıfırlama sistemini devreye alma ve
bakım
7.1
Arıza sıfırlama sistemini devreye alma ve bakım
Bu bölüm hakkında
Bu bölüm bakım testleri ve diğer periyodik bakım önlemlerini içermektedir.
7.1.1
Devreye alma testleri
Devreye alma sırasında tüm koruma fonksiyonları her santralde kullanılan ayar
değerleriyle doğrulanmalıdır. Devreye alma testleri, kullanılan fonksiyonlar için
devre şemaları ve yapılandırma şemaları yeşil işaretlenerek tüm devrelerin
doğrulamasını içermelidir.
Dahası, koruma fonksiyonu için ayarlar test edilmeli ve ileri periyodik bakım
testleri için belirtildiği gibi dikkatlice kaydedilmelidir.
Son test işlemi, yük akımlarının yerel HMI ve PCM600'da kontrol edildiği tüm
yönlü fonksiyonların primer doğrulamasını içerir.Genlikler ve tüm akım ve gerilim
açıları kontrol edilmelidir ve simetri doğrulanmalıdır.
Yönlü fonksiyonlar ölçülen yön (örneğin ölçülen empedans) hakkında bilgi
içermektedir. Bu değerler kontrol edilmeli ve mevcut gücün içe ve dışa aktarımıyla
doğru olarak doğrulanmalıdır.
Son olarak, son açma testleri yapılmalıdır. Bu işlem devre kesici kapalı ve kesici
açması onaylanmış olarak koruma fonksiyonu veya açma çıkışlarının
aktivasyonunu içermektedir. Birçok kesici dahil edildiğinde, her kesici bağımsız
olarak kontrol edilmelidir ve dahil edilen diğer kesicilerin aynı anda açılmadığı
doğrulanmalıdır.
7.1.2
Periyodik bakım testleri
Tüm testlerin periyodik olarak tekrarlanması birçok etkene bağlıdır, örneğin
kurulumun önemi, çevresel koşullar, basit veya karmaşık ekipman, statik veya
elektromekanik IED'ler vb.
Kullanıcının normal bakım uygulamaları takip edilmelidir. Ancak, ABB'nin
tavsiyesi şu şekildedir:
İki ila üç yılda bir
81
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 7
Arıza sıfırlama sistemini devreye alma ve bakım
•
•
•
1MRK 504 130-UTR -
Tüm ekipmanın görsel incelemesi.
Gerekirse havalandırma kanalları ve IED'lerin üzerindeki tozun uzaklaştırılması.
Hiçbir yedekli korumanın sağlanmadığı yerde nesnenin koruma IED'leri için
periyodik bakım testi.
Dört ila altı yılda bir
•
Yedekli korumanın sistemiyle birlikte nesnelerin koruma IED'leri için
periyodik bakım testi.
İlk bakım testi daima ilk servis yarı yılından sonra yapılmalıdır.
Koruma IED'leri yerleşik kontrol ile birleştirildiğinde, test aralığı
örneğin 15 yıla kadar sert biçimde arttırılabilir, çünkü IED sürekli
servis değerlerini okumaktadır, kesicileri çalıştırmaktadır vb.
7.1.2.1
Görsel inceleme
Test işleminden önce, koruma IED'leri meydana gelmiş her türlü görünür hasarı
(örneğin, kir veya nem, kalıntılar, aşırı ısınma) tespit etmek amacıyla
gözlemlenmelidir. IED'ler incelenirken yanmış kontakların gözlenmemesi için,
elmas taneli veya aşırı ince taneli bir eğe kontakları temizlemek için kullanılabilir.
Zımpara bezi veya benzer ürünler aşındırıcı izolasyon taneleri gibi
kullanılmamalıdır, aşındırıcı temas yüzeylerinde kalıntı bırakabilir ve arızaya
neden olabilir.
IED'lerin tümünün kapak ile donatıldığından emin olun.
7.1.2.2
Bakım testleri
Bu testin ilk servis yılı yarısından sonra yukarıda amaçlandığı gibi çevrim ile
birlikte ve her türlü şüpheli yanlış çalışmadan veya IED ayarı değişimden sonra
yapılabilmesi için.
Koruma IED'lerinin test işlemi tercihen primer devre enerjiden arındırılmış olarak
yapılmalıdır. IED, test sırasında devreyi koruyamaz. Eğitimli personel elektrikli
hatlarda yedekli korumanın kurulu olduğu ve primer devrenin enerjiden
arındırılmasına izin verildiği durumlarda tek seferde bir IED'yi test edebilir.
ABB koruma IED'leri tercihen B03-9510 E bilgisiyle açıklanan COMBITEST test
etme sisteminden elde edilen bileşenlerin yardımıyla test edilir. Ana bileşenler, her
koruma IED'sinde sola yerleştirilmiş RTXP 8/18/24 test anahtarı ve RTXH 8/18/24
test koludur; bu kol sekonder test işlemi sırasında test anahtarına yerleştirilmiştir.
Açma devrelerinin açılması, akım devrelerinin kısa devresi ve gerilim devrelerinin
82
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 7
Arıza sıfırlama sistemini devreye alma ve bakım
1MRK 504 130-UTR -
açılması gibi gerekli çalışmaların tümü servisteki nesne ile beraber basit ve güvenli
sekonder test etme işlemine olanak sağlamak için doğru sırada otomatik olarak
yapılmaktadır.
Hazırlık
Bakım testine başlamadan önce, test mühendisleri uygulanabilir devre şemalarını
dikkatle incelemelidir ve aşağıdaki dokümantasyon hazırda olmalıdır:
•
•
•
•
Test edilecek koruma IED'leri için test yönergeleri
Önceki devreye alma ve bakım testlerinden test kayıtları
Geçerli ayarların listesi
Ölçülen değerler ile doldurulacak boş test kayıtları
Kaydetme
Test sonuçlarını dikkatlice kaydetmek çok önemlidir. Test frekansını, test tarihini
ve elde edilen test değerlerini içeren özel test sayfaları kullanılmalıdır. IED ayar
listesi ve önceki testlerden protokoller hazırda olmalıdır ve tüm sonuçlar farklılık
açısından karşılaştırılmalıdır. Bileşen arızalarında, ayrı ekipman kullanılır ve
ekipman önerilen değere ayarlanır. Değişimin notu tutulur ve yeni ölçülen değerler
kaydedilir. Birkaç yıllık test işlemi kayıtları bir istasyona veya istasyonun bir
parçasına ait ortak bir dosyada saklanmalıdır. Bu işlem test işlemi süresi ve elde
edilen test değerlerine ait basit bir genel görünüm vermektedir. Servis
bozulmalarına ait analiz yapıldığında, bu test kayıtları değerli olabilir.
Sekonder enjeksiyon
Periyodik bakım testi taşınabilir test setinden sekonder enjeksiyon ile yapılır. Her
koruma, özel koruma IED'si için sekonder enjeksiyon test bilgilerine göre test
edilmelidir. Yalnızca adapte edilen ayar değerleri her koruma fonksiyonu için
kontrol edilecektir. Elde edilen değer ve önerilen ayar değeri arasındaki
uyuşmazlık çok büyük olursa, ayar düzenlenmelidir. Yeni değer kaydedilip, test
kaydı sırasında not alınmalıdır.
Alarm testi
Test kolunu yerleştirilirken, alarm ve olay sinyallemesi normal olarak engellenir.
Bu işlem IED'deki olay raporlamasının şu ayarıyla yapılır: Kapalı ve ayar test
sırasında yapılır. Test kolu yerleştirildiğinde veya IED, yerel HMI üzerinden test
moduna ayarlandığında bu işlem yapılır. Sekonder enjeksiyon testi sonunda, olay
ve alarm sinyallemesi, olaylar aktive edilerek ve bazı seçilmiş testler yapılarak
doğru olduğu kontrol edilmelidir.
Kendi kendine denetim kontrolü
Sekonder test işlemi tamamlandığında, hiçbir denetim sinyalinin sürekli veya
düzensiz şekilde aktive edilip edilmediği kontrol edilmelidir. Özellikle zaman
senkronizasyon sistemi, GPS veya diğerlerini ve haberleşme sinyallerini, istasyon
ve uzaktan haberleşmeyi kontrol edin.
83
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 7
Arıza sıfırlama sistemini devreye alma ve bakım
1MRK 504 130-UTR -
Açma devre kontrolü
Koruma IED'si çalıştırma kontrolü yaparken, bir açma darbesi normal olarak çıkış
kontaklarının bir veya birkaçından ve tercihen test anahtarından elde edilir. Sağlıklı
devre, koruma çalışması için çok önemlidir. Devre sürekli bir açma devresi
denetimiyle donatılmadıysa, test fişi kolu yüksek ohmik gerilim ölçer kullanılarak
veya pano üzerinde artı ve açma çıkışı arasında ölçüm yapılarak ortadan
kaldırıldığında devrenin gerçekten kapatıldığını kontrol etmek mümkündür. Daha
sonra devre kesicinin açma mıknatısı üzerinden ölçüm yapılır ve bu nedenle tam
açma devresi kontrol edilir.
Kesicinin kapalı olmasına dikkat edin.
Lütfen test sisteminin bu test sırasında yerleşik güvenliği
sağlamadığına dikkat edin. Aygıt, Volt yerine Amp cinsinden ayarlı
olmalıdır, devre kesici doğal olarak açılmıştır, bu nedenle yüksek
dikkat gereklidir.
Açma IED'lerinden devre kesiciye açma devresi sıklıkla açma devresi denetimiyle
denetlenmektedir. Daha sonra devrenin sağlıklı olması, hücredeki açma çıkışı
bağlantı uçlarının açılmasıyla kontrol edilebilir. Bağlantı ucu açıldığında, birkaç
saniyelik bir gecikmeden sonra sinyal sisteminde bir alarm görünmelidir.
Testten sonra devreyi doğrudan kapatmayı ve bağlantı ucunu
dikkatlice sıkılaştırmayı unutmayın.
Servis akımlarının ölçümü
Bakım testinden sonra koruma IED'siyle kaydedilen servis akım ve gerilimlerinin
ölçülmesi tavsiye edilir. Servis değerleri yerel HMI ve PCM600'da kontrol edilir.
Doğru değerlerin ve gerilim ve akımlar arasındaki açıların kaydedildiğinden emin
olun. Ayrıca Mesafe ve yönlü aşırı akım fonksiyonları gibi yönlü fonksiyonlara ait
yönü kontrol edin.
Trafo diferansiyel koruması için, elde edilen diferansiyel akım değeri kademe
değiştirici konumuna bağlıdır ve anma akımının en az %1'den belki de en fazla
%10'una kadar değişebilir. Hat diferansiyel fonksiyonlar için, kapasitif şarj
akımları normalde diferansiyel akım olarak kaydedilebilir.
Toprak arızası koruma IED'leri için sıfır bileşen akımı ölçülmelidir. Akım
miktarları genelde çok küçüktür ancak akımın "elektrikli" olup olmadığını görmek
normal olarak mümkündür.
Toprak arızası koruma IED'si için nötr nokta gerilimi kontrol edilir. Gerilim
normal olarak 0,1 ila 1V sekonder değerindedir. Ancak, gerilim harmonikler
84
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 7
Arıza sıfırlama sistemini devreye alma ve bakım
1MRK 504 130-UTR -
nedeniyle gözle görünür şekilde daha yüksek olabilir. Normalde bir CVT sekonder
gerilimi üçüncü harmonik geriliminin yaklaşık %2,5 - 3'ü olabilir.
Geri yükleme
Korumanın devreye alınmasına gerek olmadan, arızalar tespit edilerek koruma
sisteminin kullanılabilirliğini geliştirmek için bakım işlemi çok önemlidir. Ancak
sağlıklı ekipmanı test etme ve ekipmanı tekrardan servise döndürme sırasında
küçük bir fark vardır; servise alma işlemi kaldırılmış sigorta veya açık bir bağlantı,
yanlış ayar vb. ile birlikte açık minyatür devre kesiciyle yapılmaktadır.
Bu nedenle test sırasında dağıtılan tüm öğeler için bir liste hazırlanmalıdır böylece
öğelerin tümü hızlıca ve hiçbir şeyi gözden kaçırmadan servis konumuna geri
döndürülebilir. Liste teker teker servis konumuna geri döndürülmelidir ve sorumlu
mühendis tarafından imzalanmalıdır.
85
Devreye Alma Kılavuzu
86
Bölüm 8
Arıza giderme
1MRK 504 130-UTR -
Bölüm 8
Arıza giderme
8.1
Arıza izleme
8.1.1
Donanım hatalarını tanımlama
1.
Bir hata anında modülü kontrol edin.
•
•
2.
IED'yi görsel olarak kontrol edin.
•
•
3.
•
Hatanın dış kaynaklardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.
IED'den kablo bağlantısı sökün ve dış bir test cihaz ile iç ve dış
çalışmayı test edin.
Eğer problem devam ederse, tamir ve değiştirme eylemleri için ABB ile
temasa geçin.
Çalışma zamanı hatalarını tanımlama
1.
2.
3.
8.1.3
Herhangi bir fiziksel hata nedenini bulmak için IED'yi görsel olarak
kontrol edin.
Eğer bazı bariz fiziksel hasara rastlarsanız, tamir ve değiştirme
eylemleri için ABB ile temasa geçin.
Hatanın dış veya iç olup olmadığını kontrol edin.
•
•
8.1.2
Arızalı bir donanım modülü için Ana menü/Sorun giderme/IED
durumları/Genel içinde genel IED durumunu kontrol edin.
Ana menü/Sorun giderme/Dahili Olaylar içinde iç olay listesindeki
değişimlerin geçmişini kontrol edin.
Ana menü/Sorun giderme/IED durumları/Genel içinde IED'ye ait iç olay
listesinden hata kaynağını kontrol edin.
IED'yi yeniden başlatın ve hatanın temizlenip temizlenmediğini görmek için
denetim olaylarını yeniden kontrol edin.
Kalıcı hatalar durumunda, doğru işlemler için ABB ile temasa geçin.
İletişim hatalarını tanımlama
İletişim hataları normal olarak iletişim kesintileri veya iletişim bağlantı arızası
nedeniyle oluşan senkronizasyon mesaj hatalarıdır.
87
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 8
Arıza giderme
1MRK 504 130-UTR -
•
•
8.1.3.1
Ana menü/Sorun giderme/IED Durumları/Genel içinde iç olay listesindeki
IEC61850 ve DNP3 iletişim durumlarını kontrol edin.
Bileşen arızası gibi IED iç arızasından kaynaklanan kalıcı hatalar olması
durumunda, tamir ve değiştirme eylemleri için ABB ile temasa geçin.
İletişim bağlantı çalışmasını kontrol etme
Ürün üzerinde birkaç farklı iletişim bağlantısı vardır. İlk olarak iletişim amacıyla
kullanılan tüm iletişim portlarının açık olduğunu kontrol edin.
1.
Ön iletişim portu RJ-45'i kontrol edin.
1.1. Uplink LED'in sürekli bir yeşil ışık ile yandığını kontrol edin.
Uplink LED sol taraftaki RJ-45 iletişim portu üstündeki LHMI üzerine
yerleştirilmiştir. Bu port modemsiz bir Ethernet kablosu aracılığıyla
bağlı bir PC'ye doğrudan elektrik iletişimi için kullanılır.
1.2. Ön portun iletişim durumunu LHMI aracılığıyla Ana menü/Test/
Fonksiyon durumu/İletişim/1:DOSFRNT/Çıkışlar seçimiyle kontrol
edin
Buradaki LINKUP değerinin 1 olduğunu kontrol edin, bu iletişimin
olduğunu gösterir. Değer 0 olduğunda, hiçbir iletişim bağlantısı yoktur.
X0 arka port konnektörü bir dış HMI'ı IED'ye bağlamak için
kullanılır. Eğer LINKUP değeri ön port için 0 ise, port X0
üzerinde hiçbir iletişim linki yoktur. Eğer IED bir LHMI ile
donatılmış ise, X0 arka port konnektörünü kullanmayın.
2.
X1 Arka port iletişim durumunu LHMI aracılığıyla Ana menü/Test/
Fonksiyon durumu/İletişim/1:DOSLAN1/Çıkışlar seçimiyle kontrol edin.
IED'nin arka tarafındaki X1 iletişim portu LC konnektörü yoluyla optik
Ethernet veya IEC 61850-8-1 trafo merkezi iletişimi RJ-45 konnektörü
yoluyla elektrik etherneti içindir.
•
8.1.3.2
Buradaki LINKUP değerinin 1 olduğunu kontrol edin, bu iletişimin
olduğunu gösterir. Değer 0 olduğunda, hiçbir iletişim bağlantısı yoktur.
Zaman senkronizasyonu kontrolü
•
Ana menü/Sorun giderme/IED durumu/Genel seçimini yapın ve Zaman
Senk üzerindeki zaman senkronizasyonu durumunu kontrol edin.
Zaman Senk değeri aşağıdaki gibidir: Hazır bu ise senkronizasyon sıralı
olduğu zaman gerçekleşir.
Zaman senkronizasyon kaynağının aktifleştirilmiş olması
gerektiğine dikkat edin. Aksi durumda, değer her zaman
aşağıdaki gibidir: Hazır.
88
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 8
Arıza giderme
1MRK 504 130-UTR -
8.1.4
Ekran testini yürütme
Ekran testini yürütmek için, düğmeleri kullanın veya menü yardımıyla testi başlatın.
•
•
Ana Menü/Testler/LED testi seçimini yapın.
veya eş zamanlı olarak
ve
simgelerine basın.
Tüm LED'ler eş zamanlı açılarak test edilir. Ekran bir örüntü seti gösterir
böylece her piksel aktifleştirilir. Testten sonra, ekran normal durumuna geri
döner.
8.2
Gösterge mesajları
8.2.1
İç hatalar
Hazır LED'i yanıp sönerek bir iç hatayı işaret ettiğinde, arıza ile bağlantılı mesaj
Ana menü/Sorun giderme/Dahili olaylar LHMI menüsü içinde iç olay listesinde
görünür. Mesaj arızaya ait tarih, zaman, açıklama ve sinyal durumunu içerir. İç
olay listesi dinamik olarak güncellenmez. Liste Dahili olaylar menüsünden ayrılıp
tekrardan seçerek güncellenir. İç arıza sinyalinin mevcut durumu aynı zamanda
LHMI aracılığıyla Ana menü/Sorun giderme/IED durumu seçimiyle de kontrol
edilebilir.
Farklı eylemler arızanın şiddetine bağlı olarak yürütülür. Eğer hata kalıcı olarak
bulunduysa, IED iç arıza modunda kalır. IED arıza durumu boyunca iç testleri
yapmaya devam eder.
Bir arıza ortaya çıktığında, arıza gösterge mesajı kaydedilir ve yardım veya servis
istendiğinde gösterilir.
Tablo 3:
İç arıza göstergeleri
Arıza göstergesi
Ek bilgi
İç Arıza
Gerçek Zamanlı Saat Hatası
Gerçek zaman saat ile birlikte
donanım hatası.
İç Arıza
Çalışma zamanı Yrt. Hatası
Bir veya daha fazla uygulama iş
parçacığı doğru şekilde çalışmıyor.
İç Arıza
SW Zamanlayıcı Hatası
Terminal en azından 5 dakikalığına
çok aşırı yük altında olduğunda, sinyal
aktifleştirilecektir.
İç Arıza
Çalışma zamanı Uyg. Hatası
Bir veya daha fazla uygulama iş
parçacığı beklenen bir durum içinde
değildir.
İç Arıza
Dosya Sistem Hatası
Bir dosya sistemi hatası oluştu.
Tablonun devamı sonraki sayfada
89
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 8
Arıza giderme
1MRK 504 130-UTR -
Arıza göstergesi
8.2.2
Ek bilgi
İç Arıza
TRM-Hatası
Bir TRM kart hatası oluştu. Durum
sayısı, arıza göstergesi sonunda
gösterilir.
İç Arıza
COM-Hatası
Bir COM kart hatası oluştu. Durum
sayısı, arıza göstergesi sonunda
gösterilir.
İç Arıza
PSM-Hatası
Bir PSM kart hatası oluştu. Durum
sayısı, arıza göstergesi sonunda
gösterilir.
Uyarılar
Hata ile bağlantılı uyarı mesajı Ana menü/Sorun giderme/Dahili olaylar LHMI
menüsü içinde iç olay listesinde görünür. Mesaj arızaya ait tarih, zaman, açıklama
ve sinyal durumunu içerir. İç arıza sinyallerinin anlık durumu aynı zamanda LHMI
aracılığıyla Ana menü/Sorun giderme/IED durumu/Genel seçimiyle de kontrol
edilebilir.
Bir arıza ortaya çıktığında, arıza gösterge mesajını kaydedin ve servis isterken
mesajı gösterin.
Tablo 4:
Uyarı göstergeleri
Uyarı göstergesi
8.2.3
Ek bilgi
Uyarı
IEC 61850 Hatası
IEC 61850 yapılandırma
dosyasını okuma, çalışma vb.
bazı eylemlerde başarılı
olamamıştır.
Uyarı
DNP3 Hatası
DNP3 iletişiminde hata.
Ek göstergeler
Ek gösterge mesajları iç arıza veya uyarısını aktifleştirmez.
Mesajlar LHMI menüsü içinde olay listesi altında listelenir. Sinyal durum verisi
IED durumu ve iç olay listesi içinde bulunur.
Tablo 5:
Ek göstergeler
Uyarı göstergesi
Ek bilgi
Zaman Senk Hatası
Zaman senkronizasyon kaynağı kaybolur veya
zaman sistemi bir zaman reseti yapar.
BATTERY1 Hatası
Yardımcı güç devre dışı bırakıldı.
Ayarlar Değişti
Ayarlar değiştirildi.
Ayar Grupları Değişti
Ayar grubu değiştirildi.
90
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 8
Arıza giderme
1MRK 504 130-UTR -
8.3
Düzeltme prosedürleri
8.3.1
Şifre değiştirme ve ayarlama
Şifre sadece PCM600 ile değiştirilebilir.
Daha fazla bilgi için, bkz. PCM600 dokümantasyonu.
8.3.2
IED uygulama problemlerini tanımlama
Olası problemleri tanımlamak için LHMI içinde uygun menüye ulaşın.
•
•
•
•
•
•
•
8.3.2.1
Fonksiyonun açık olduğunu kontrol edin.
Doğru ayar grubunun (1'den 4'e) aktif olduğunu kontrol edin.
Bloklamayı kontrol edin.
Modu kontrol edin.
Ölçüm değerini kontrol edin.
Açma ve bozulum kaydedici fonksiyonları bağlantısını kontrol edin.
Kanal ayarlarını kontrol edin.
Kablo bağlantısını kontrol etmek
Kablo bağlantılarının fiziksel muayenesi genellikle faz akım ve gerilimleri için
yanlış bağlantıyı açığa çıkartır. Buna rağmen, IED terminallerine ait fazör akım
veya gerilim bağlantıları doğru olabildiği halde, bir veya daha fazla ölçüm
trafosunun yanlış kutbu problemlere neden olabilir.
•
•
•
Ana menü/Ölçümler/Analog primer değerler veya Analog sekonder
gerilimler seçiminden akımı veya gerilim ölçümlerini ve faz bilgisini kontrol
edin.
Faz bilgisi ve kaymasının fazlar arası doğru olduğunu kontrol edin.
Gerekmesi durumunda, kablo bağlantısı düzeltin.
•
Yapılandırma/Analog modüller/3FazAnalogGrubu/1:SMAI_20_n
(n= kullanılan SMAI sayısı) içindeki Olumsuzluk parametresini
değiştirin.
Özel yeteneklere sahip olmaksızın Olumsuzluk
parametresinin değiştirilmesi tavsiye edilmez.
•
•
PCM600 içinde, her akım girişi için parametre ayarları altındaki
CTYıldızNoktasın (n= akım giriş sayısı) parametresini değiştirin.
Bağlı ikili girişlerin gerçek durumunu kontrol edin.
91
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 8
Arıza giderme
1MRK 504 130-UTR -
•
LHMI içinde, Ana menü/Testler/İkili giriş değerleri/İkili giriş
modülleri seçimini yapın. Ardından kontrol edilecek olan gerçek ikili
girişi ile karta ulaşın.
PCM600 ile, ürün üzerinde sağa tıklayın ve Sinyal İzleme seçimini
yapın. Daha sonra söz konusu olan gerçek I/O kartı ve ikili girişe ulaşın.
Aktifleştirilmiş giriş sinyali sarı ışıklı bir diyot ile gösterilir.
•
•
Teknik veriler içinde çıkış röleleri için verilen en azından minimum kontak
yüküne uygulanan gerilim düşüş yöntemini kullanarak çıkış kontaklarını ölçün
(örneğin 24 V AC/DC'de 100 mA).
Çıkış röleleri, özellikle güç çıkış röleleri yüksek akımları
kesmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, yüksek direnç
katmanları kontak yüzeyinde görünebilir. Bağlantının uygun
işlevselliğini veya sıradan elde taşınabilen bir ohm sayacıyla
ölçülen kontak direncini tanımlamayın.
V
A
2
3
1
4
GUID-BBAEAF55-8D01-4711-A71D-BBC76B60BA3D V1 EN
Şekil 9:
Gerilim düşüş yöntemini kullanan çıkış kontaklarını test etme
1 Kontak akımı
2 Kontak gerilim düşüşü
3 Yük
4 Besleme gerilimi
92
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 8
Arıza giderme
1MRK 504 130-UTR -
2
A
V
1
GUID-31DF5495-91F1-4A4B-8FD5-50625038961E V1 EN
Şekil 10:
Bir açma kontağını test etme
1 Test altındaki açma kontağı
2 Akım sınırlama direnci
•
•
LHMI aracılığıyla çıkış rölesini kullanan çıkış devrelerinin durumunu kontrol
edin, Ana menü/Testler/İkili çıkış değerleri/İkili çıkış modülleri seçimini
yapın ve ardından kontrol edilecek olan gerçek ikili çıkış ile karta ulaşın.
Röle durumunu manuel olarak test etme ve değiştirme.
1.
2.
3.
Test modunda IED'yi test etmek için, Ana menü/Testler/IED
testmode1i:TESTMODU/TestModu seçimini yapın ve parametreyi
aşağıdaki şekilde ayarlayın: Açık.
Çıkış rölesini çalıştırmak ve çalışmaya zorlamak için, seçimini yapın ve
ardından çalıştırılacak/zorlanacak olan gerçek ikili çıkış rölesi ile karta
ulaşın.
Çalıştırılacak/zorlanacak olan BOn_PO'yu seçin ve gerçek çıkış rölesini
çalıştırmak için
ve
veya
simgesini kullanın.
93
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 8
Arıza giderme
1MRK 504 130-UTR -
PCM600 içinde, sadece bu çalışmaların sonucu ürün üzerinde sağa
tıklayıp ve Sinyal İzleme aracını seçerek ve sonra söz konusu olan
gerçek I/O-kartı ve ikili girişe giderek kontrol edilebilir. Aktifleştirilmiş
çıkış sinyali sarı ışıklı bir diyot ile gösterilir. Her BOn_PO iki sinyal ile
gösterilir. LHMI içindeki ilk sinyal, çıkışın 1 veya 0 gerçek değeri ve
PCM600 içinde bir ışık veya sönmüş diyottur. İkinci sinyal, Normal
veya Zorlanmış durumdur. Zorlanmış durum ancak BO Zorlanmış olarak
ayarlandığında veya LHMI üzerinde çalıştığında elde edilir.
TestModu parametresini aşağıdaki şekilde ayarlayın:
Kapalı; bunları testleri tamamladıktan sonra yapın.
Başlatma LED'si röle test modunda olmadığı sürece
yanıp sönmeyi bırakır.
İlk baştaki yüksek kontaklı bir direnç kontak direncini ortalama ohm aralığına geri
getiren, frit atma elektriksel temizleme etkisi ve katmanların ısıl dağıtımı sayesinde
hızlı olarak düşürerek problemlere neden olmaz. Sonuç olarak, normalde tam
gerilim sadece tam yükte görünür.
94
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 9
Sözlükçe
1MRK 504 130-UTR -
Bölüm 9
Sözlükçe
AC
Alternatif akım
ACT
PCM600 içindeki uygulama yapılandırma aracı
A/D dönüştürücü
Analog-sayısal dönüştürücü
ADBS
Genlik ölü bant denetleme
AI
Analog giriş
ANSI
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
AR
Otomatik tekrar kapama
ASCT
Yardımcı özet akım trafosu
ASD
Uyarlanır sinyal tespiti
AWG
Amerikan Tel Ölçeği standardı
BI
İkili giriş
BOS
İkili çıkış durumu
BR
Dış iki durumlu röle
BS
İngiliz Standartları
CAN
Kontrol Birimi Alan Ağı. Seri iletişim için ISO standardı
(ISO 11898)
CB
Devre kesici
CCITT
Uluslararası Telgraf ve Telefon Danışma Kurulu.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği dahilinde Birleşmiş
Milletler'in sponsor olduğu bir organdır.
CCVT
Kapasitif Kuplajlı Gerilim Trafosu
C Sınıfı
IEEE/ ANSI'ye göre Koruma Akım Trafosu
CMPPS
Saniye başına birleşik mega darbe
CMT
PCM600'de İletişim Yönetim aracı
CO çevrimi
Kapalı-açık çevrimi
Eşyönlü
G.703'ün dengelenmiş bir hat üzerinde iletim biçimi. İki
bükümlü tel çiftini içerir ve her iki yönde bilgi iletimini
mümkün kılar
COMTRADE
IEC 60255-24'e göre standart format
Karşıt yönlü
G.703'ün dengelenmiş bir hat üzerinde iletim biçimi. Dört
adet bükümlü tel çiftini içerir, bunlardan ikisi verinin her iki
95
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 9
Sözlükçe
1MRK 504 130-UTR -
yönde de iletilmesi için ve iki eş de saat işaretinin iletilmesi
içindir
CPU
Merkezi işlemci ünitesi
CR
Taşıyıcı alımı
CRC
Çevrimli yedeklilik denetimi
CROB
Kontrol rölesi çıkış bloğu
CS
Taşıyıcı gönderimi
CT
Akım trafosu
CVT
Kapasitif gerilim trafosu
DAR
Gecikmiş otomatik tekrar kapama
DARPA
Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (TCP/IP
protokolünün vb.'nin ABD'li geliştiricisi)
DBDL
Ölü veri yolu ölü hattı
DBLL
Ölü veri yolu elektrikli hattı
DC
Doğru akım
DFC
Veri akış kontrolü
DFT
Ayrık Fourier dönüşümü
DHCP
Dinamik Sunucu Yapılandırma Protokolü
DIP anahtarı
Basılı bir devre kartına monte edilmiş küçük anahtar
DI
Dijital giriş
DLLB
Ölü hat elektrikli bara
DNP
IEEE/ANSI Standardı 1379-2000'e göre Dağıtılmış Şebeke
DR
Bozulum kaydedici
DRAM
Dinamik rastgele erişim belleği
DRH
Bozulma raporu işleyici
DSP
Dijital sinyal işlemcisi
DTT
Doğrudan aktarım açma planı
EHV şebekesi
Ekstra yüksek gerilim şebekesi
EIA
Elektronik Endüstrileri Birliği
EMC
Elektromanyetik uyumluluk
EMF
(Elektrik Motiv Kuvvet)
EMI
Elektromanyetik girişim
EnFP
Uç arıza koruması
EPA
Gelişmiş performans mimarisi
ESD
Elektrostatik boşalma
96
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 9
Sözlükçe
1MRK 504 130-UTR -
FCB
Akış kontrol biti; Çerçeve sayım biti
FOX 20
Konuşma, veri ve koruma sinyalleri için modüler 20 kanallı
telekomünikasyon sistemi
FOX 512/515
Erişim çoğaltıcı
FOX 6Plus
Optik fiber kabloları üzerinden dijital verinin yedi adet ikili
kanala kadar iletim için kompak, zaman bölümlü çoğaltıcı
G.703
Yerel telefon şirketleri tarafından kullanılan dijital hatlar
için elektrik ve işlevsel açıklama. Dengelenmiş ve
dengelenmemiş hatlar üzerinden taşınabilir
GCM
GPS alıcı modülü taşıyıcısı ile birlikte iletişim arayüz modülü
GDE
PCM600'de grafik ekran editörü
GI
Genel sorgulama komutu
GIS
Gaz yalıtımlı şalt tesisi
GOOSE
Genel nesneye yönelik trafo merkezi olayı
GPS
Global konumlandırma sistemi
HDLC protokolü
Yüksek düzeyli veri bağlantı kontrolü, protokol HDLC
standardına dayanır
HFBR konnektör
türü
Plastik fiber konnektörü
HMI
İnsan-makine arayüzü
HSAR
Yüksek hızlı otomatik tekrar kapama
HV
Yüksek gerilim
HVDC
Yüksek gerilim doğru akım
IDBS
Entegre edici ölü bant denetleme
IEC
Uluslararası Elektrik Komisyonu
IEC 60044-6
IEC Standardı, Aygıt trafosu – Bölüm 6: Geçici performans
için koruyucu akım trafoları gereksinimleri
IEC 61850
Trafo istasyonu otomasyon iletişim standardı
IEC 61850-8-1
İletişim protokol standardı
IEEE
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü
IEEE 802.12
Bükümlü tel çifti veya fiber optik kablo üzerinde 100 Mbit/
sn sağlayan bir şebeke teknoloji standardı
IEEE P1386.1
Yerel bara modülleri için PCI Mezzanine Kartı (PMC)
standardı. Elektrikli EMF (Elektromotiv kuvvet) için PCI
SIG (Özel İlgi Grubu)'ndan mekanik ve PCI teknik
özellikleri için CMC'ye (IEEE P1386, ayrıca Ortak
Mezzanine Kartı olarak bilinir) referans.
97
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 9
Sözlükçe
1MRK 504 130-UTR -
IEEE 1686
Trafo Merkezi Akıllı Elektronik Cihazlar (IED'ler) Siber
Güvenlik Yetenekleri için Standart
IED
Akıllı elektronik cihaz
I-GIS
Akıllı gaz yalıtımlı şalt tesisi
Durum
Aynı fonksiyonun IED'de birden fazla ortaya çıkma durumu
varsa, bunlar bu fonksiyonun durumları olarak ifade edilir.
Bir fonksiyonun bir durumu aynı türün diğeri ile benzer
olup, bununla birlikte IED kullanıcı arayüzlerinde farklı bir
numaraya sahiptir. "Durum" kelimesi bazen bir türün
temsilcisi olan bilgi öğesi olarak tanımlanır. Aynı şekilde,
IED'de bir fonksiyon durumu bir fonksiyon türü temsilcisidir.
IP
1. İnternet protokolü. Ethernet şebekeleri üzerinde
çoğunlukla kullanılan TCP/IP protokol takımı için ağ
katmanı. IP bağlantısız, en iyi girişim anahtarlama
protokolüdür. Veri bağlantı katmanı yoluyla paket
yönlendirme, bölümlendirme ve yeniden montaj sağlar.
2. IEC standardına göre giriş koruması
IP 20
IEC standardı, düzey 20'ye göre giriş koruması
IP 40
IEC standardı, düzey 40'a göre giriş koruması
IP 54
IEC standardı, düzey 54'ye göre giriş koruması
IRF
Dahili arıza sinyali
IRIG-B:
Menzil Arası Enstrümantasyon Grup Zaman kodu format B,
standart 200
ITU
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
LAN
Yerel alan ağı
LIB 520
Yüksek gerilim yazılım modülü
LCD
Likit kristal ekran
LDD
Yerel tespit cihazı
LED
Işık yayıcı diyot
MCB
Minyatür devre kesici
MCM
Mezzanine taşıyıcı modülü
MVB
Çok fonksiyonlu araç barası. İlk olarak trenlerde kullanım
için geliştirilmiş standart haline getirilmiş seri bara.
NCC
Ulusal Kontrol Merkezi
OCO çevrimi
Açık-kapalı-açık çevrim
OCP
Aşırı akım koruması
OLTC
Yükte kademe değiştirici
OV
Aşırı gerilim
98
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 9
Sözlükçe
1MRK 504 130-UTR -
Aşırı menzil
Rölenin bir arıza durumunda nasıl davrandığını tarif eden
bir terim. Örneğin, bir mesafe rölesine görünen empedans,
denge noktasına (yani ayarlanmış menzile) uygulanan
arızaya görünür empedanstan daha küçük ise, bu mesafe
rölesi aşırı menzile uğramış demektir. Röle arızayı "görür",
fakat belki de görmemesi gerekiyordu.
PCI
Çevre birimi bileşen ara bağlantısı, yerel veri barası
PCM
Darbe kod kiplenimi
PCM600
Koruma ve kontrol IED yöneticisi
PC-MIP
Mezzanine kart standardı
PMC
PCI Mezzanine kartı
POR
Müsaadeli aşırı menzil
POTT
Müsaadeli aşırı menzil aktarım açma
Proses barası
Proses düzeyinde (yani ölçülen ve/veya kontrol edilen
bileşenlerin yakınında) kullanılan bara veya LAN
PSM
Güç kaynağı modülü
PST
PCM600'de parametre ayar aracı
PT oranı
Potansiyel trafo veya gerilim trafo oranı
PUTT
Müsaadeli düşük menzil aktarım açma
RASC
Senkron kontrol rölesi, COMBIFLEX
RCA
Röle karakteristik açısı
RFPP
Fazdan faza arıza için direnç
RFPE
Faz toprak arızalar için direnç
RISC
Azalmış talimat set bilgisayarı
RMS değeri
Ortalama kare kök değeri
RS422
Dijital verinin noktadan noktaya bağlantılarda iletimi için
dengeli seri arayüz
RS485
EIA standardı RS485'e göre seri bağlantı
RTC
Gerçek zamanlı saat
RTU
Uzak uçbirim
SA
Trafo İstasyonu Otomasyonu
SBO
Çalıştırmadan önce seç
SC
Kapatmak için anahtar veya basma düğmesi
SCS
İstasyon kontrol sistemi
SCADA
Denetim, kontrol ve veri toplama
SCT
IEC 61850 standardına göre sistem yapılandırma aracı
99
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 9
Sözlükçe
1MRK 504 130-UTR -
SDU
Servis veri ünitesi
SMA konnektörü
Alt minyatür sürüm A, sabit empedans ile birlikte A dişli
konnektör.
SMT
PCM600'de sinyal matris aracı
SMS
İstasyon izleme sistemi
SNTP
Basit ağ zaman protokolü. Yerel alan ağlarında bilgisayar
saatlerini senkronize etmek için kullanılır. Böylece bir
şebekede her bir gömülü sistemde doğru donanım saatleri
gereksinimini azaltır. Bunun yerine, her bir gömülü düğüm
uzaktan bir saat ile senkronize olur ve gerekli doğruluğu
sağlar.
SRY
Devre kesici hazır durumu için anahtar
ST
Açmak için anahtar veya basma düğmesi
Yıldız noktası
Trafo veya jeneratörün Nötr noktası
SVC
Statik VAr kompanzasyonu
TC
Açma bobini
TCS
Açma devre denetimi
TCP
İletim denetim protokolü. Ethernet ve İnternet üzerinde en
sık kullanılan iletim katman protokolü.
TCP/IP
İnternet Protokolü üzerinde iletim denetim protokolü.
4.2BSD Unix'de yer alan fiili standart Ethernet protokolleri.
TCP/IP, DARPA tarafından ağlararası iletişim için
geliştirilmiş ve hem ağ katmanını hem de iletim katman
protokollerini kapsamaktadır. TCP ve IP belirli protokol
katmanlarında iki protokolü belirlerken, TCP/IP ise Telnet,
FTP, UDP ve RDP gibi tüm ABD Savunma Bakanlığı
protokol takımı ile ilintilidir.
TNC konnektörü
Dişli Neill Concelman, BNC konnektörünün vida dişli sabit
empedans sürümü
TPZ, TPY, TPX,
TPS
IEC'ye göre akım trafosu sınıfı
UMT
Kullanıcı yönetim aracı
Düşük menzil
Rölenin bir arıza durumunda nasıl davrandığını tarif eden
bir terim. Örneğin, bir mesafe rölesine görünen empedans,
denge noktasına (yani ayarlanmış menzile) uygulanan
arızaya görünür empedanstan daha küçük ise, bu mesafe
rölesi aşırı menzile uğramış demektir. Röle arızayı
"görmez", fakat belki de görmesi gerekiyordu. Ayrıca Aşırı
Menzil bakın.
UTC
Koordineli Evrensel Zaman. Bureau International des Poids
et Mesures (BIPM) tarafından sağlanan koordine edilmiş
zaman ölçeği; standart frekans ve zaman sinyallerinin
100
Devreye Alma Kılavuzu
Bölüm 9
Sözlükçe
1MRK 504 130-UTR -
koordine edilmiş yayımına temel teşkil eder. UTC, Evrensel
Zaman 1 (UT1) ile senkronize etmek için tam "atlayış
saniye" sayısının eklenmesi ile Uluslararası Atom Saatinden
(TAI) elde edilmiştir. Böylece, Dünya yörüngesinin
dışmerkezliliğine, dönüş ekseni eğimine (23,5 derece) izin
verir, fakat UT1'in dayandığı Dünyanın düzensiz dönüşünü
gösterir. Koordineli Evrensel Zaman 24 saatlik dilim
kullanılarak ifade edilir ve Gregoriyen takvimini kullanır.
Bu havacılık ve deniz seyri için kullanılır. Bu ayrıca askeri
olarak "Zulu saati" olarak da bilinir. "Zulu" fonetik
alfabesinde "Z"yi gösterir, bu da sıfır boylam anlamına gelir.
UV
Düşük gerilim
WEI
Zayıf uç besleme mantığı
VT
Gerilim trafosu
X.21
Çoğunlukla telekomünikasyon ekipmanları için kullanılan
dijital sinyalleme arayüzü
3IO
Üç kez sıfır dizi akımı. Genellikle rezidüel veya topraklama
arızalı akım olarak bilinir
3UO
Üç kez sıfır dizi gerilimi. Genellikle rezidüel gerilim veya
nötr nokta gerilimi olarak bilinir
101
Devreye Alma Kılavuzu
102
103
ABB AB
Trafo Otomasyon Ürünleri
SE-721 59 Västerås, İsveç
Telefon
+46 (0) 21 32 50 00
Faks
+46 (0) 21 14 69 18
ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Substation Automation Products
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:58
34870 Kartal - İstanbul, Türkiye
Telefon
+90 216 528 20 97
Faks
+90 216 387 77 07
www.abb.com/substationautomation
1MRK 504 130-UTR - © Copyright 2014 ABB. Tüm hakları saklıdır.
Bize ulaşın
Download

Commissioning Manual