PSOR IÁ Z A
LUPÉN K A
In for ma ce pr o pa ci en ty
Velikost materiálu pos ložení - 110 x 160 mm
Možná se Vám to přihodilo nedávno, možná je to již několik let. Váš kožní lékař
Vám potvrdil, že máte lupénku (psoriázu). Napadá Vás, jak je to možné ? Nikdo
v rodině se s touto chorobou neléčí! Jak se mám chovat? Co bude dál? Budu mít
ještě někdy zdravou kůži?
Pojďme si říct něco bližšího o nemoci, která je mnohem častější, než si myslíme,
a kterou současná medicína sice neumí trvale vyléčit, ale dokáže její projevy
výrazně zmírnit, tzv. „dostat pod kontrolu“. V žádném případě však naše rady
neslouží k vlastní diagnostice nemoci a nenahrazují návštěvu kožní ambulance.
Je velmi těžké psát o pocitech při nemoci, kterou sami netrpíme. Setkáváme se
s ní však prakticky denně na kožních ambulancích, a tak si ze zkušenosti
dovolíme uvést několik osobních rad a doporučení:
Najděte si lékaře, kterému důvěřujete.
Ptejte se, pokud něčemu nerozumíte.
Dodržujte doporučený léčebný režim.
Nestraňte se společnosti.
Mějte koníčky, navštěvujte přátele.
Sportujte a udržujte zdravou životosprávu.
Pokud Vaše skleslá nálada přetrvává dlouhodobě, konzultujte
to se svým lékařem a neodmítejte odbornou pomoc a léčbu.
A hlavně:
Nikdy se nevzdávejte. Farmaceutický průmysl stále vyrábí a zkoumá nové léky.
O přípravcích, které používáme dnes, se nám před 5 lety ani nesnilo (např.
možnosti biologické léčby). Doufáme, že Vám naše informace pomohou lépe
porozumět této nemoci a seznámí Vás se současnými možnostmi léčby.
Hodně zdaru v úspěšném zvládání nemoci!
MUDr. Kateřina Macháčková
dermatoložka Sirnatých lázní,
Ostrožská Nová Ves
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
předseda Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
a přednosta oddělení dermatovenerologie
Fakultní nemocnice na Vinohradech v Praze
LUPÉNKA (PSORIASIS VULGARIS)
DĚDIČNOST A VYVOLÁVAJÍCÍ FAKTORY
Lupénka je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které se projevuje výsevem
rudých či nachových plastických ostře ohraničených ložisek s nánosem
stříbřitých šupin. Hovoříme také o tzv. autoimunitním onemocnění, kdy imunitní
systém jedince napadá vlastní buňky. Nejčastějším místem výskytu jsou lokty,
kolena, oblast beder a kštice. Onemocnění není infekční, výrazně však ovlivňuje
kvalitu života nemocného. Prokazatelná je také genetická dispozice k nemoci.
V ČR jsou lupénkou postižena cca 2 % celkové populace. Psoriáza má výrazný
vliv na fyzické, psychické a sociální aspekty života jedince.
Lupénka není onemocnění dědičné, ale je prokázaný dědičný sklon k této
nemoci. To, zda lupénka během života jedince propukne, záleží na tzv.
provokačních faktorech. Ty jsou schopny onemocnění spustit nebo jeho průběh
zhoršit. Léčba pak může být obtížnější a hojení kůže pomalejší.
Snížení kvality života nemocného s lupénkou je srovnatelné či horší než
u nemocných s jinými závažnými chorobami (revmatoidní artritida, nádorová
onemocnění, deprese, srdeční selhání aj.). Nejčastější formou je ložisková
psoriáza s chronickým průběhem, kterou je postiženo 80 % nemocných
s lupénkou.
PŘÍČINY VZNIKU
Detailní objasnění prozatím neexistuje. Víme však, že se jedná o autoimunitní chorobu, při které dojde
k narušení funkce určitého druhu
bílých krvinek, tzv. T-lymfocytů.
Ty, po své aktivaci (vyvolávajícími
faktory), spouští zánětlivou reakci
a imunitní odpověď organismu.
Za normálních okolností dochází
k obnově povrchu kůže za cca 28
dnů. U psoriázy je tento proces
zrychlen na pouhé 4 dny.
Zdravá kůže
Psoriáza
Lupénka postihuje jak muže, tak ženy. První výsevy jsou nejčastější v rané
dospělosti a poté okolo 50. roku života. Může se však vyskytnout kdykoliv, tedy
např. i v dětství. Udává se, že se s lupénkou léčí na celém světě přes 100
miliónů pacientů. Jen ve Spojených státech amerických se každoročně
diagnostikuje přes 150 000 nově zjištěných psoriatiků.
|4
Mezi nejčastější provokační faktory patří:
psychické vlivy (např. stres, strach, zlost, vyčerpání, nevyrovnání
se s chorobou apod.),
infekční onemocnění a záněty (např. angína a streptokokové infekce,
záněty průdušek, zubů, gynekologické záněty apod.),
hormonální vlivy (puberta, přechod, menstruace, období po porodu),
interní choroby (např. cukrovka, onemocnění štítné žlázy, alergie,
dna, změny v metabolismu tuků, onemocnění jater apod.),
mechanické a chemické vlivy (např. poranění, úraz, tetování, tření, tlak,
omrzliny, poleptání, popáleniny, spálení kůže nadměrným sluněním apod.),
léky (např. lithium, betablokátory, interferon, antimalarika, zlato, inhibitory
ACE, blokátory kalciového kanálu, nesteroidní antirevmatika a jiná
analgetika, sedativa apod.),
sezónní (podzim, zima, jaro – zhoršení psoriázy),
životospráva (alkohol, obezita, kouření, nedostatek spánku).
DIAGNÓZA
Diagnózu stanovuje vždy kožní lékař – dermatolog. Projevy na kůži jsou ve
většině případů natolik jednoznačné, že mnohdy stačí pouze klinické vyšetření
kůže, nehtů a kštice. Ložiska psoriázy bývají ostře ohraničena červeným
zánětlivým lemem. Na povrchu bývají snadno odstranitelné stříbřité šupinky, po
jejichž stržení dochází k tzv. bodovitému krvácení, což je jeden ze znaků
lupénky. V nejasných případech se odebírá drobný vzorek kůže, který se vyšetří
histologicky, tj. pod mikroskopem. Speciální laboratorní vyšetření pro zjištění
lupénky z krve neexistuje. Pro potvrzení psoriázy nehtů je možné provést tzv.
mykologické vyšetření, které vyloučí plísňové onemocnění. Doprovodné
kloubní bolesti (psoriatickou artritidu) pak sleduje na doporučení dermatologa
revmatolog.
5|
PROGNÓZA
Lupénka je onemocnění nevyléčitelné, ale léčitelné.To znamená, že jak kloubní,
tak kožní projevy nemoci můžeme z velké části eliminovat. Obecně není možné
říci u koho, za jak dlouho a na jak dlouhou dobu se onemocnění dostane zcela
pod kontrolu. Dlouholetá pozorování však potvrzují, že lupénka má častěji těžší
průběh u mužů. Byl prokázán zásadně negativní vliv alkoholu, kouření, obezity
a stresu při léčbě lupénky.
DOPROVODNÉ INTERNÍ CHOROBY
V posledních letech se potvrzuje, že lupénka je častěji asociována s interními
chorobami, které mají buď podobný způsob vzniku, nebo vznikají na základě
chronického zánětu. Patří sem častý současný výskyt zejména těchto nemocí:
Crohnova choroba, ulcerozní kolitida, Bechtěrevova nemoc, dále pak diabetes
mellitus II. typu, ischemická choroba srdeční, obezita, zvýšená hladina krevních
tuků, ale také onemocnění jater či deprese.
Cílená, včasná a efektivní léčba je zásadní pro snížení rizika vzniku těchto
závažných chorob. Nemocný s lupénkou má být rovněž pravidelně kontrolován
svým dermatologem, praktickým lékařem nebo internistou. Kontrolován by měl
být krevní tlak, hodnota krevního cukru, hmotnost a hladina cholesterolu.
PREVENCE
Prevence vzniku samotného onemocnění není možná. Opakovanému vzplanutí
choroby můžeme zabránit dodržováním léčebných postupů, omezením stresu,
ale také vynecháním společenských aktivit v době chřipkových a jiných
infekčních epidemií. Nevhodné je kouření, nadměrné užívání alkoholu a nezdravá životospráva.
ÚPLNÉ VYLÉČENÍ
Úplné vyléčení není v současné době možné. Existují však přípravky, které udrží
onemocnění pod kontrolou. Zde je ale zapotřebí maximální spolupráce pacienta
s lékařem, zjištění, který lék v jakou dobu bude pro léčbu nejvhodnější
a důsledné dodržování léčebného postupu.
|6
FORMY PSORIÁZY
KOŽNÍ PROJEVY PSORIÁZY
Ložisková (plaková): je nejčastější forma lupénky, vyvýšená, infiltrovaná, ostře
ohraničená, nachová či rudá ložiska s nánosy stříbřitých šupin, nejčastěji
v oblasti beder, nad lokty či koleny, často též ve kštici.
Kapkovitá (guttátní): okrouhlá drobná ložiska s nánosy šupinek jsou rozeseta
po celém těle jako kapky vody. Velmi často vzniká u mladších nemocných
po prodělaných angínách.
Inverzní psoriáza: vyskytuje se v oblasti třísel, podpaží, pod prsy či v oblasti
genitálu. První projevy mohou být zaměněny s opruzeninami.
Psoriáza pustulózní dlaní a plosek (palmoplantární): je charakterizována
úpornými recidivujícími výsevy drobných puchýřků s mléčným obsahem
v oblasti dlaní a plosek.
Psoriáza pustulózní generalizovaná: je život ohrožující stav, kdy výsev hnisavých
puchýřků je celotělový, nemocný je schvácený, často s horečkou a celkovou
alterací stavu. Její výskyt je naštěstí velmi vzácný. V obou případech pustulózní
psoriázy je obsah jednotlivých hnisavých puchýřků sterilní.
Psoriáza kštice: je velmi častým projevem lupénky, může se vyskytovat samostatně nebo doprovází lupénku plakovou, kapkovitou či jinou. Nejčastěji za ušima, na zátylku, ale někdy i celoplošně nacházíme ve kštici zarudlá ložiska s nánosy šupinek. Její léčba je časově náročná, není však příčinou vypadávání vlasů.
Psoriáza nehtů: postihuje cca 50 % pacientů s psoriázou a 80 % pacientů s
psori-atickou artritidou. Nehty jsou deformovány, na jejich povrchu mohou být
tzv. olejové skvrny, dolíčky, nehet se deformuje a může se od lůžka částečně
odlučovat.
PSORIÁZA KLOUBŮ (psoriatická artritida)
Postihuje přibližně 30 % nemocných s psoriázou, objevuje se nejčastěji do 10 let
od vzniku kožních projevů. Je to zánětlivé kloubní onemocnění, které postihuje
drobné klouby na rukou a nohou a oblast bederní páteře, u 20 % pacientů vede
až k invalidizujícímu postižení. Ve většině případů provází psoriázu kůže, ale může
se vyskytovat také samostatně, bez kožních projevů. Zde je důležitá včasná
diagnostika, na které se podílí dermatolog ve spolupráci s revmatologem.
7|
LÉČBA LUPÉNKY
Má smysl lupénku léčit? Jednoznačně ano. Lokální nález můžeme díky dostupným metodám podstatně zmírnit, na kůži pak přetrvávají pouze barevné změny,
bez plastických šupících se projevů. Rovněž kloubní obtíže mohou být
významně redukovány.
MOŽNOSTI LÉČBY
Léčbu lupénky rozlišujeme na:
1. lokální/topickou (masti, krémy, gely, šampony)
2. fototerapii (UV záření)
3. systémovou (celkovou)
4. biologickou (injekce, infúze) NOVINČKBAĚ
V LÉ
1. LOKÁLNÍ LÉČBA
Keratolytika
Redukují nánosy šupin, a tak usnadňují průnik účinných látek do ložiska
lupénky. Obsahují nejčastěji ureu či kyselinu salicylovou v různě vysoké
koncentraci. Jsou vyráběna hromadně, ale také individuálně, zde může
lékař obohatit složení jejich receptury také například o látky hormonální
povahy.
Kortikoidy (hormonální masti)
Mají mnohé negativní účinky (ztenčení kůže, strie apod.), ale při
správném používání mohou být velkým přínosem v léčbě. Vždy je třeba
přípravky aplikovat krátkodobě a po zhojení akutní fáze přejít na
nehormonální přípravky. Vyhýbáme se dlouhodobé aplikaci, použití na
obličej nebo genitál. V současné době jsou dostupné také moderní
kortikoidní přípravky s minimem nežádoucích účinků při dodržení
aplikačního schématu.
|8
Deriváty vitamínu D3 (kalcipotriol)
Tyto moderní přípravky nejsou hormonální povahy, nebarví kůži. V současnosti jsou standardem pro léčbu chronické psoriázy. Opatrnosti je
třeba při použití na citlivé oblasti kůže. Použití je vhodné na max. 30 %
plochy těla.
Deriváty vitamínu A (tazaroten)
Jejich použití není tolik rozšířeno, mohou kůži dráždit, jsou vhodné
k aplikaci na menší ložiska.
Cignolin (anthralin)
Je syntetický dehtový derivát, který je často využíván k tzv. minutové
léčbě. Po aplikaci na chronická rezistentní ložiska psoriázy se po 20 – 60
minutách smývá.
Jeho nevýhodou je barvení prádla a snadná iritace kůže. Nesmí se
aplikovat na obličej a místa zvýšeně citlivé kůže – genitál, podpaží, třísla.
Pix (dehet)
Je již více jak 100 let užíván k léčbě lupénky převážně v nemocnicích.
Silně zapáchá, barví a jeho použití je méně komfortní. V současné době je
nahrazován modernějšími přípravky.
2. FOTOTERAPIE / SVĚTLOLÉČBA
Využívá k léčbě lupénky ultrafialového záření buď samostatně nebo
v kombinaci s jinými léčivy.
UVB 311 nm je v současnosti nejefektivnější a nejčastěji užívané záření
k léčbě lupénky. Tato léčba je účinná u 70 % nemocných.
Velmi efektivní je také kombinace tzv. psoralenů (látek zvyšujících citlivost
kůže na UV záření) a UVA.
Oblíbená je též kombinace fototerapie a léčebných koupelí pod názvem
TOMESA.
9|
Další možnosti a kombinace fototerapie vždy nejlépe posoudí a doporučí
Váš ošetřující lékař.
Často se pacienti domnívají, že fototerapie je zcela neškodná léčba bez
vedlejších účinků. Avšak tak jako sluneční záření i fototerapie urychluje
stárnutí kůže a může mít vliv na rozvoj kožních nádorových změn. Není
proto vhodné kombinovat ji s opalováním, také by se jí neměli vystavovat
pacienti s mnohočetnými pigmentovými névy. Její aplikace, dávky a doba
podávání by měly být přísně pod kontrolou dermatologa.
Nedílnou součástí lokální léčby jsou zvláčňující a promazávací prostředky
(tzv. emolientia). Jsou nutná k hydrataci a promaštění pokožky, samostatně stačí jen u velmi mírných forem nebo po zhojení psoriatických
ložisek. Velmi často obsahují např. ureu, kyselinu salicylovou, olivový
olej, ovesné extrakty atd.
Jejich pravidelná aplikace redukuje šupení a svědění kůže.
3. SYSTÉMOVÁ / CELKOVÁ LÉČBA
Tento typ léčby je určen pro závažnější případy psoriázy. Léky jsou
podávány v infúzi, injekčně (parenterálně) nebo se polykají (per os).
Přestože bývají velmi efektivní, jejich užívání je časově omezeno a pro
zmírnění nežádoucích účinků se jednotlivé preparáty kombinují. Při tzv.
rotační terapii se střídají různé varianty léčby v pravidelných intervalech.
Methotrexat:
Lék užívaný při léčbě nádorových onemocnění se uplatňuje též v léčbě
lupénky kloubů a kůže. Methotrexat blokuje růst buněk, tlumí imunitní
systém a potlačuje zánětlivou reakci. Nesmí být užíván v těhotenství, ani
pokud je plánováno početí v příštích 12 týdnech. Nutná je též abstinence
alkoholu a pravidelné krevní a jaterní testy. Tablety se užívají zpravidla
1x týdně, vždy nalačno. V léčbě lupénky kůže a kloubů se používá již
několik desítek let.
| 10
Acitretin (retinoid):
Účinný lék odvozený od vitamínu A upravuje nadměrné rohovatění
kožních buněk u psoriázy. K jeho vedlejším účinkům patří suchost kůže,
rtů a očí, dochází také k vzestupu hodnot cholesterolu v krvi. Lék se
nesmí užívat v těhotenství a ani následující 3 roky po jeho vysazení by
žena neměla otěhotnět, lék má totiž teratogenní účinky. Je možné ho
kombinovat s fototerapií a snížit tak dávky léku i UV záření. Léčba je
provázena pravidelnými krevními testy, je zakázáno požívat alkohol a je
třeba také minimalizovat fyzickou zátěž nemocného.
Je vhodný také k léčbě pustulozní a generalizované psoriázy, tzv.
erytrodermie.
Cyklosporin A:
Patří mezi tzv. imunosupresiva, tedy léky, které tlumí imunitní systém,
a tím potlačují projevy lupénky. Je doporučován zejména pro překlenutí
akutní fáze těžké, rozsáhlé lupénky, poté se přechází na jiné léčebné
postupy. Při jeho užívání je nutné chránit se před slunečním zářením
a nenavštěvovat fototerapii. Nesmí se užívat v těhotenství, důležité jsou
pravidelné kontroly krevního obrazu, ledvinných funkcí a krevního tlaku.
4. BIOLOGICKÉ LÉKY / BIOLOGIKA
KA
N O V IN Ě
B
V LÉČ
Biologická léčba obecně je nový způsob léčby mnoha autoimunitních
a nádorových onemocnění. U autoimunitních onemocnění spočívá
biologická léčba v aplikaci speciálních látek do těla s tím, že na určitém
místě zablokují nadměrnou funkci imunitního systému, a tím zabrání
dalšímu šíření chronického zánětu.
Dosavadní zkušenosti svědčí pro to, že mají méně nežádoucích účinků
než současné celkové (systémové) léky a na rozdíl od nich nevykazují
známky lékových vzájemných reakcí ani rizik kumulativního škodlivého
působení při dlouhodobém podávání (i když pro definitivní hodnocení je
klinická zkušenost zatím omezená).
11 |
Biologická léčba není vhodná pro těhotné a kojící ženy, pro pacienty
s těžkou poruchou imunity a pro nemocné s nádorovým onemocněním,
od jehož léčby uplynulo méně jak 10 let.
V dermatologii je pro biologickou léčbu určena ložisková psoriáza
s intenzivním postižením více než 10 % kožního povrchu, u které nelze
pro nedostatečný efekt, kontraindikaci či nesnášenlivost použít minimálně dva celkové léčebné postupy, mezi něž patří fototerapie UV
zářením, acitretin, methotrexat nebo cyklosporin A.
PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ BIOLOGICKÉ LÉČBY SCHVÁLENÝCH V ČR
Aplikace
Další indikace (využití)
Adalimumab První humánní mono- Aplikuje
Psoriatická artritida,
revmatoidní artritida
(děti i dospělí),
Crohnova choroba,
ankolyzující spondylitida
klonální protilátka,
která tlumí zánětlivě
působící látku TNF
(tzv. tumor necrosis
factor)
pacient
předplněnou
injekcí
v domácím
prostředí.
Etanercept
Humánní TNF
receptor, který
tlumí zánětlivě
působící látku TNF
Aplikuje
pacient
předplněnou
injekcí
v domácím
prostředí.
Psoriáza u dětí
(od 8 let), psoriatická
artritida, revmatoidní
artritida (děti i dospělí),
ankolyzující spondylitida
Infliximab
Protilátka, která
působí proti TNF
Podává se
nitrožilně
formou
2hodinové
infúze ve zdravotnickém
zařízení
Psoriatická artritida,
revmatoidní artritida
(dospělí), Crohnova
choroba (děti i dospělí),
ankolyzující spondylitida,
ulcerozní kolitida
Ustekinumab Humánní protilátka,
která blokuje funkci
interleukinu 12/23
Aplikuje
Není schválen
pacient injekcí
v domácím
prostředí.
OTÁZKY
A ODPOVĚDI
Biologická léčba je v České republice soustředěna do tzv.
Center biologické léčby (viz Přehled v závěru brožury).
Ta vznikají pro jednotlivé obory – gastroenterologie,
revmatologie, dermatologie, onkologie apod. Dermatologických center je v současné době 16. Kvalita léčby je
garantována Českou dermatovenerologickou společností
ČLS JEP, která výběr center schvaluje. Neopominutelná je
také ekonomická průhlednost takto poskytované léčebné
péče, která je poměrně nákladná, na druhé straně biologika
snižují počet pracovních neschopností, četnost hospitalizace, riziko vzniku invalidity, počet laboratorních vyšetření
apod. Je-li Vaše lupénka stále výraznější, bolesti kloubů
intenzivnější a Vaše myšlenky beznadějnější, ptejte se
ošetřujícího lékaře i na tuto možnost léčby.
LUPÉNKA V TĚHOTENSTVÍ A U DĚTÍ
Těhotenství není lupénkou ohroženo. Léčba ale musí být zvolena vždy
s ohledem na vyvíjející se plod. Doporučuje se tedy hlavně lokální léčba
s minimem vedlejších účinků, někdy kombinovaná s fototerapií. V období
po porodu může někdy docházet ke zhoršení projevů onemocnění.
Děti rodičů s lupénkou mají vyšší pravděpodobnost vzniku onemocnění.
Pokud se v budoucnu podaří identifikovat psoriatické geny, bude možné
speciálním vyšetřením pravděpodobnosti rizika stanovit.
LUPÉNKA A ZTRÁTA VLASŮ
Lupénka obecně nezpůsobuje ztrátu vlasů, pouze v případě velmi těžkého
stavu s četnými šupinami, které se odlučují i s vlasy. Při cílené léčbě je ale
tento stav pouze dočasný.
| 14
LUPÉNKA A ZAMĚSTNÁNÍ
Mezi profese, které se nedoporučují nemocným s lupénkou, patří práce
s chemikáliemi a dezinfekcí, saponáty, práce v chladném, prašném či
vlhkém provozu.
V těžkých případech může být tato nemoc důvodem k získání částečného
nebo i plného invalidního důchodu.
LUPÉNKA A PSYCHIKA
Psychika ovlivňuje stav lupénky. Negativní projevy psychiky mají vliv na
imunitní systém, který zhoršuje průběh onemocnění. Naučte se řešit
stresové situace a problémy, např. si pohovořte s partnerem, rodinou,
přáteli nebo vyhledejte pomoc specialistů. Pozitivní vliv psychologické
intervence na průběh hojení lupénky byl prokázán.
Onemocnění lupénkou je frustrující vzhledem k časté viditelnosti projevů.
Není to však infekční choroba. Není třeba žít v izolaci. Snažte se myslet
pozitivně, naučte se rozumět svému tělu. Zhoršení nemoci můžete vnímat
i pozitivně – tělo Vás včas varuje, že je potřeba něco dělat.
Doporučujeme kontaktovat pacientská sdružení, např. SPAE, kde lze
společnými rozhovory předejít prohlubování psychické nepohody.
LUPÉNKA A OBLEČENÍ
Vzhledem k citlivosti pokožky a jejímu častému šupení, event. svědění
doporučujeme oblečení z přírodních materiálů – hlavně bavlny, vždy
volných střihů, aby kůže nebyla zbytečně traumatizována tlakem a třením
látky. Vhodnější jsou oděvy světlých barev a drobných vzorů, na kterých
obecně nejsou tak viditelné případné šupinky kůže.
LUPÉNKA A KOSMETIKA
Zejména ženy bývají deprimovány estetickou stránkou nemoci. Netrpíte-li
alergií na kosmetiku, není třeba se vyhýbat barvení vlasů, lakování nehtů,
event. nalepování nehtů umělých. Můžete bez obav navštěvovat
kadeřnictví i pedikúru. Pokud by Vám snad v salónu tvrdili opak, není to
kvalitní salón.
15 |
Vyzkoušejte i vhodný make-up na obličej. V lékárnách požádejte o vzorky
korekčních, krycích make-upů určených pro pleť s kožním onemocněním
(např. Toleriane, Couvrance). Barevné sjednocení pokožky po zhojené
psoriáze je možné také pomocí samoopalovacích krémů.
LUPÉNKA A SOLÁRIA
Solárium nemá stejný účinek jako fototerapie.
LUPÉNKA A SAUNA
V akutní formě onemocnění se saunování nedoporučuje. Ve stabilizované
fázi by saunování nemělo vadit, toto doporučení je ale individuální.
LUPÉNKA A DIETA
Neexistuje speciální dieta, která by vedla k vyléčení lupénky. Psoriáza
nemá příčinu v trávicím systému, ale trávicí systém je součástí imunitního
systému. Pokud tedy trávicí systém přetěžujeme nevhodnou životosprávou, vede to k aktivaci imunitního systému, a to má za důsledek
aktivaci lupénky.
LUPÉNKA A ZÁŘIČE
Zářič je možné, po dohodě s Vaším lékařem, zakoupit domů (nebo
zapůjčit např. od organizace SPAE). Pacient musí docházet na pravidelné
kontroly k lékaři, musí být velmi obezřetný v používání a dodržovat
doporučenou dávku. Při neuváženém používání může dojít ke spálení
kůže nebo ke zhoršení celkového stavu lupénky.
Obecně doporučujeme veškerou zeleninu, hojně luštěniny, veškeré ovoce,
celozrnné pečivo, libové maso, sladkovodní a mořské ryby, rostlinné tuky,
mléko a mléčné výrobky, příležitostně malé množství kvalitního vína.
LUPÉNKA A SLUNCE
Nesluňte se mezi 11. a 14. hodinou, chraňte oči, genitál, citlivé partie,
chraňte se před spálením. Používejte ochranné krémy s vysokým SPF
faktorem.
Zhoršení lupénky může být naopak pozorováno při nadměrném užívání
alkoholu, tučných mas a živočišných tuků, červeného masa, uzenin,
potravin s vysokým obsahem soli, konzervantů, barviv, pikantního
a exotického koření.
Nikdy se nesluňte, pokud zároveň podstupujete léčbu fototerapií! Při léčbě
biologickými preparáty se doporučuje rovněž nevystavovat se slunci!
LUPÉNKA A LÁZEŇSKÁ LÉČBA
Není-li lupénka v akutní či generalizované fázi, je lázeňská léčba vhodným
doprovodným léčebným zařízením. Využívá k léčbě přírodní minerální
zdroje, jako je např. sirná voda (Ostrožská Nová Ves, Smrdáky),
fototerapii, rehabilitaci, elektroléčbu a další. Lázeňskou léčbu navrhuje
kožní lékař, žádost pak odesílá obvodní lékař k reviznímu lékaři do
pojišťovny ke schválení. Lázeňská léčba trvá 28 dnů, může být komplexní
nebo příspěvková (nemocný si hradí pobyt a stravu). Může být vhodným
doplňkem biologické léčby, velmi pozitivně působí také na psychiku
nemocného.
LUPÉNKA A ZIMA
V zimě je zapotřebí intenzivnější péče v důsledku snížení vlhkosti
vzduchu. Kůže pak vysychá, svědí, pacient se škrábe, což může opět vést
k propuknutí lupénky. Je potřeba o pokožku pečovat, pravidelně ji
hydratovat, udržovat optimální vlhkost vzduchu v místnostech a dodržovat pitný režim.
LUPÉNKA A MOŘE
Koupání v mořské vodě má pozitivní vliv na projevy lupénky. Optimální
doba pobytu je 3 – 4 týdny. Nejideálnější jsou vody s vysokou koncentrací
soli (Mrtvé moře, Costa Calida, Lipanské ostrovy). Obecně lze pak
doporučit jižní moře.
Koupání v moři není vhodné pro akutní formy lupénky.
| 16
LUPÉNKA A ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI LÉČBY
Je jich celá řada, jejich efekt je ale sporný. Setkáváme se tak s homeopatiky, čínskou medicínou, akupunkturou, rybičkami Gara-ruffa, chytrou
houbou a dalšími. Pokud alternativní léčba neublíží, je na úsudku
17 |
klopa obálky
nemocného, jaký typ léčby bude preferovat. Obecně však zásadně
nedoporučujeme „zaručené“ přípravky za vysokou cenu z rukou
„podomních“ prodejců. Mějte na paměti, že onemocnění lupénkou začíná
hlouběji pod kůží – v imunitním systému jedince. V žádném případě pak
neexperimentujte s léčbou u dětí.
LUPÉNKA A HOMEOPATIKA
Pro použití homeopatik neexistují žádné odborné klinické studie, které by
účinnost prokazovaly (tzv. medicína na důkazech). Homeopatika jsou
většinou hodně ředěná, jejich použití by nemělo vadit, ale i tak je potřeba
se svým lékařem jejich použití zkonzultovat.
LUPÉNKA A INTERNET
V dnešní době řada pacientů získává informace z internetu, o diagnostice,
možnostech léčby apod. Vedle pozitivního přínosu má tento informační
zdroj i svá potenciální negativa.
Některé informace mohou být zastaralé, nepřesné nebo nepravdivé.
Léčebné postupy zveřejněné na internetu, které jsou doporučovány
nekvalifikovanými osobami, mohou být dokonce nebezpečné. Zprávy
o mimořádně vzácných komplikacích nebo informace o jednotlivých
případech neúspěšné léčby mohou narušit pohodu vnímavého pacienta
a zhoršit průběh jeho nemoci.
Proto je důležité obracet se s dotazy na svého lékaře a konzultovat s ním
případné problémy a nejasnosti. Žádná otázka není špatná a každý
podnět může být cenný.
ODKAZY
www.sancenanavrat.cz
Projekt pro pacienty s psoriázou pro
návrat do aktivního pracovního
a společenského života
www.spae.cz
Společnost psoriatiků a atopických
ekzematiků
www.card-cz.org
Česká asociace pro revmatické choroby
www.i-psoriaza.cz
Informace o psoriáze, seznam center
biologické léčby, možnost dotazovat
lékaře
www.laznenovaves.cz
Sirnaté lázně Ostrožská Nová ves
www.zdravakuze.cz
| 18
nemocného, jaký typ léčby bude preferovat. Obecně však zásadně
nedoporučujeme „zaručené“ přípravky za vysokou cenu z rukou
„podomních“ prodejců. Mějte na paměti, že onemocnění lupénkou začíná
hlouběji pod kůží – v imunitním systému jedince. V žádném případě pak
neexperimentujte s léčbou u dětí.
LUPÉNKA A HOMEOPATIKA
Pro použití homeopatik neexistují žádné odborné klinické studie, které by
účinnost prokazovaly (tzv. medicína na důkazech). Homeopatika jsou
většinou hodně ředěná, jejich použití by nemělo vadit, ale i tak je potřeba
se svým lékařem jejich použití zkonzultovat.
LUPÉNKA A INTERNET
V dnešní době řada pacientů získává informace z internetu, o diagnostice,
možnostech léčby apod. Vedle pozitivního přínosu má tento informační
zdroj i svá potenciální negativa.
Některé informace mohou být zastaralé, nepřesné nebo nepravdivé.
Léčebné postupy zveřejněné na internetu, které jsou doporučovány
nekvalifikovanými osobami, mohou být dokonce nebezpečné. Zprávy
o mimořádně vzácných komplikacích nebo informace o jednotlivých
případech neúspěšné léčby mohou narušit pohodu vnímavého pacienta
a zhoršit průběh jeho nemoci.
Proto je důležité obracet se s dotazy na svého lékaře a konzultovat s ním
případné problémy a nejasnosti. Žádná otázka není špatná a každý
podnět může být cenný.
SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH DERMATOLOGICKÝCH
CENTER ZAMĚŘENÝCH NA LÉČBU LUPÉNKY
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
Praha, Dermatovenerologická klinika
3. LF UK v Praze
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
tel.: 267 162 340, 267 162 270
Karlovarská krajská nemocnice a.s –
Nemocnice v Sokolově
Kožní oddělení
Slovenská 545, 356 01 Sokolov
tel.: 352 520 299
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Kožní oddělení
Boženy Němcové 54/ 585
370 87 České Budějovice
tel.: 387 878 601
Všobecná fakultní nemocnice v Praze
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK
v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
tel.: 224 962 400, 224 920 610
Fakultní nemocnice Ostrava
Kožní oddělení
17. listopadu 1790,
708 52 Ostrava-Poruba
tel.: 597 374 500
Nemocnice Jihlava
Kožní oddělení
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Tel.: 567 157 471
Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Dermatovenerologické oddělení
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 224 438 752, 224 438 760
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK
v Praze
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 266 082 359
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Kožní oddělení
U Vojenské nemocnice 1200
160 00 Praha 6
tel.: 973 203 306, 973 203 311
| 18
Fakultní nemocnice Olomouc
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP
v Olomouci
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel.: 588 444 519
Dermatovenerologická klinika, LF MU, Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: 532 233 372
Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně
I. dermatovenerologická klinika,
LF MU, Brno
Pekařská 53, 656 91 Brno
tel.: 543 182 821
Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
Kožní oddělení
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
tel.: 577 552 317
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Klinika chorob kožních a pohlavních
LF UK v Hradci Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel.: 495 836 357
Fakultní nemocnice Plzeň
Dermatovenerologická klinika LF UK
v Plzni
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň
tel.: 377 402 148
Krajská zdravotní, a.s., Masarykova
nemocnice, Ústí nad Labem,
o.z. Kožní oddělení
Sociální péče 3316/ 12A,
401 13 Ústí n. L.
tel.: 477 112 751
Download

Ke stažení ve formátu PDF