KONKURS ZA IMAMA, HATIBA I MUALLIMA U DŽEMATU ULM
Grad Ulm se nalazi na jugu SR Njemačke u pokrajini Baden-Württemberg. Radi se o većem gradu (www.ulm.de)
sa veoma kvalitetnom infrastrukturom i visokim standardom života.
Džemat Ulm je zvanično osnovan 1991.g.. Trenutno u svom članstvu broji oko 440 domaćinstava i slovi za
jednog od jačih džemata u sastavu Mešihata Islamske Zajednice Bošnjaka u Njemačkoj.
Džemat Ulm raspolaže kvalitetnim i velikim objektom koji se trenutno nalazi u fazi adaptacije. Članstvo džemata
Ulm čine Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Kosova i Makedonije kao i naša braća Albanci sa
pomenutih prostora. Džemat Ulm je dobro organizovan džemat sa funkcionalnom i jasnom raspodjelom
nadležnosti.
Sa ciljem daljeg razvoja vjerskih i duhovnih aktivnosti Mešihat Islamske Zajednice Bošnjaka u Njemačkoj na
zahtjev odbora džemata Ulm ovim putem raspisuje
KONKURS
za popunu radnog mjesta
imama, hatiba i muallima.
Opis radnog mjesta
Imamska dužnost:
• predvođenje skupnih vjerskih obreda (ibadet)
• organizacija drugih vjerskih aktivnosti
• razvoj islamske svijesti i morala među muslimanima
• aktivni i interaktivni rad sa djecom i omladinom
• aktivna saradnja sa lokalnim vlastima, crkvama i ostalim relevantnim organizacijama
Dužnost hatiba:
• držanje hutbi u okviru džume
• držanje hutbi u okviru bajram-namaza
Funkcija Vaiza:
• objašnjavanje islamskog učenja putem prikladnih vazova
• rad na vjersko-kulturnom uzdizanju muslimana
Dužnosti muallima:
• vršenje vjerskog poučavanja i obrazovanja muslimana u džematu
• mektebska nastava u koordinaciji sa aktivistima džemata i roditeljima
Kvalifikacija / lični podatci / uslovi
•
•
•
•
•
apsolvent jedne od priznatih medresa IZ u BiH ili Sandžaku
uspješno završene studije islamskih nauka / apsolvent islamskih studija
radno iskustvo u pomenutim oblastima (poželjno)
starosne dobi od 25 do 38 godina
bračno stanje: oženjen/neoženjen
Seite 1 von 2
•
•
•
•
•
•
poznavanje društvenih tokova u SR Njemačkoj kao i njemačkog jezika (prvi stepen)
poznavanje i svijest o posebnim potrebama muslimana u dijaspori
saglasnost Rijaseta IZ u BiH
saglasnost muftije njemačkog
odlično poznavanje rada na računaru (MS Office, web 2.0)
organizacijske i komunikacijske sposobnosti
Ponuda džemata Ulm
•
•
•
•
•
•
kvalitetni uslovi za rad (funkcionalan objekat sa veoma dobrom infrastrukturom, angažiran
džematski odbor kao i džematski aktivisti)
jasno definisani radni uslovi (pravilnik o radu imama)
nadprosjećna i solidna plaća & potpuno socijalno osiguranje
mogučnost dodatnih socijalnih uplata
mogučnost zapošljavanja bračnog druga (poslovi muallime ili sl.)
mogučnost plaćanja profesionalnog kursa njemačkog jezika kao i kursa za integraciju
Vaša aplikacija:
•
•
•
•
•
detaljan CV (biografija) sa slikom i kontakt-podatcima
kopije diploma
pismene reference sa drugog radnog mjesta (po mogučnosti)
pismeni program rada ili motivacijsko pismo
kopije diploma
Džemat Ulm će spisak potencijalnih kandidata dostaviti Rijasetu IZ u BiH kao i Muftiluku njemačkom i tražiti
saglasnost tih institucija.
Vašu aplikaciju ili Vaša pitanja uputite putem e-maila na slijedeću adresu:
[email protected]
Imam bi trebao stupiti na dužnost što prije. U razmatranje će se uzimati samo upotpunjene aplikacije.
Ulm, 31.10.2012.g.
Islamski Kulturni Centar Ulm e.V.
Džematski odbor
Seite 2 von 2
Download

Konkurs Dzemat Ulm 031112