BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
1. Přečtěte si tyto instrukce.
2. Dodržujte tyto instrukce.
3. Dbejte na všechna varování.
4. Řiďte se instrukcemi.
5. Nepoužívejte zařízení blízko vody.
6. Čistěte pouze čistou a suchou tkaninou.
7. Neblokujte žádný z ventilačních otvorů. Instalujte v souladu s instrukcemi od
výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů jako jsou radiátory, sporáky
nebo jiná zařízení, (včetně zesilovačů) které produkují teplo.
9. Nepřerušujte bezpečnostní funkci polarizovaného nebo zemnícího typu
zástrčky. Polarizovaný typ zástrčky má dvě čepele s jednou širší než druhou.
Zemnící typ zástrčky má dvě čepele a třetí zemnící vidli. Široká čepel nebo třetí
zemnící vidle plní bezpečnostní funkci. V případě, že poskytnutá zástrčka
nezapadá do zásuvky se obraťte na elektrikáře a zvažte předěláni nevyhovující
zásuvky.
10. Zabraňte chůzi po silovém kabelu nebo propíchnutí, zejména v místech
zástrčky.
11. Používejte příslušenství, které je přesně specifikováno výrobcem.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem
přesně specifikovaným výrobcem nebo který byl prodán s přístrojem. V případě
použití vozíku dbejte na bezpečnost a předcházejte zraněním způsobeným
převrhnutím.
13. Odpojte zařízení z elektriky během bouřek nebo když se zařízení po delší
dobu nepoužívá.
14. Přenechte všechny opravy kvalifikované osobě. Oprava je potřebná v
případě, že se zařízení jakkoli poškodí jako např. závada silového kabelu, zařízení
je polito tekutinou, objekty spadly na zařízeni, zařízení bylo vystaveno dešti či
jiné vlhkosti, nepracuje správně nebo bylo upuštěno.
15. Zařízení bylo navrhnuto s Class-I konstrukcí a musí být připojeno do síťové
zásuvky s ochranným zemnícím připojením (třetí zemnící kolík).
16. Zařízení je vybaveno jednopólovým hlavním vypínačem. Tento vypínač je
umístěn na předním panelu a měl by vždy zůstat přístupný uživateli.
17. Zařízení nepřekračuje Class A/Class B limity pro emise radiového šumu,
stanovené v Kanadském ministerstvu komunikací.
ATTENTION —Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits
radioélectriques dépassant las limites applicables aux appareils numériques de
class A/de class B (selon le cas) prescrites dans le rčglement sur le brouillage
radioélectrique édicté par les ministere des communications du Canada.
18. Vystavení se extrémnímu hluku může způsobit permanentní ztrátu sluchu.
Jednotlivci se značně liší v náchylnosti na hlukově vyvolanou ztrátu sluchu.
Téměř každý ztratí část svého sluchu při vystavení se dostatečně intenzivnímu
zdroji hluku po určitou dobu. Zdravotní a bezpečnostní úřad vlády Spojených
Států (OSHA) stanovil přípustné hodnoty a dobu trvání pobytu v hlučném
prostředí v následující tabulce.
Podle OSHA, jakýkoli pobyt v extrémním hluku, který překračuje tyto limity může
způsobit poškození sluchu. Pro vlastní bezpečí užívejte špunty do uší při pobytu v
extrémně hlučném prostředí.
2
Přečtěte si tuto stranu !
I pokud jste jeden z těch, kdo nikdy nečte manuál, vše o co vás prosíme je věnovat
pozornost této straně předtím, než začnete používat ProFX 8/12. Budete za to vděčni.
Vynulujte nastavení
1. Zeslabte všechny ovladače kromě kanálového EQ a PAN včetně kanálových faderů.
2. Umístěte všechny EQ otočné ovladače a jezdce parametrického EQ do jejich středové
polohy.
3. Všechna tlačítka umístěte do nestisknuté polohy.
Zapojení
Pokud již víte jak chcete mixpult použít, můžete připojit všechny vaše vstupy a výstupy
tak, jak je potřebujete. Pokud chcete pouze dostat zvuk skrz mixpult, postupujte podle
následujících kroků:
1. Připojte k mixpultu zdroje zvuku jako např.:
• Mikrofon připojený k mikrofonním vstupům. Pokud to mikrofony vyžadují, zapněte
také fantomové napájení.
• Zdroje linkové úrovně jako např. bicí moduly, CD přehrávače do linkových (LINE)
vstupů.
• Kytaru připojenou na kanál 1 se stisknutým tlačítkem line/hi-z.
2. Připojte hlavní výstupy mixpultu do vstupu zesilovače nebo aktivních reproduktorů.
3. Připojte mixpult ke zdroji napětí a stiskněte hlavní vypínač.
4. Pokud používáte aktivní reproduktory, zapněte je. Pokud používáte pasivní
reproduktory, zapněte zesilovač, který je napájí a nastavte ovladače hlasitosti na
optimální úroveň.
Nastavení Úrovně
1. Zahrajte něco (pusťte signál) do vybraného vstupu. Toto může být nástroj, zpěv nebo
mluvené slovo, linkový vstup jako je např. CD přehrávač. Dejte pozor, aby úroveň
hlasitosti u zdroje vstupního signálu byla stejná jako při normálním použití. Pokud není,
můžete ji přenastavit v průběhu práce.
2. U mono kanálů nastavte ovladač GAIN tak, aby OL LED dioda přebuzení občas blikla
pouze při nejhlasitějších pasážích. U mono kanálů ovlivňuje ovladač GAIN vstupní úroveň
mikrofonního i linkového vstupu. U hybridních kanálu (MIC/Stereo LINE IN) ovlivňuje
ovladač GAIN pouze mikrofonní vstup, ne stereo linkové vstupy.
U stereo kanálů upravuje ovladač GAIN vstupní úroveň stereo linkových vstupů.
3. Opakujte krok 1 a 2 pro další kanály
Okamžité mixování
1. Zesilte kanálový fader na úroveň Unity gain (U) a pomalu zesilujte hlavní fadery na
příjemnou poslechovou úroveň.
2. Pomalu zesilujte kanálové fadery u dalších kanálů.
USB
USB zapojení vám umožňuje přehrát dva kanály audio materiálu z počítače nebo nahrát
hlavní mix do počítače. Shlédněte Přílohu D pro více informací.
Pár moudrých rad
• Pro optimální akustické výkony by se kanálové a MAIN MIX ovladače měli nacházet
v poloze blízko “U” (unity gain) značení.
• Vždy zeslabte MAIN MIX ovladač před zapojováním a vypojováním čehokoli do vašeho
mixpultu.
• Při ukončení práce s vašim zařízením vždy vypněte zesilovače jako první. Při začátku
práce zapínejte zesilovače jako poslední.
• Uschovejte si krabici od vašeho mix pultu. Můžete ji někdy potřebovat.
3
Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali profesionální MACKIE ProFX mixážní pult. Je vybaven
kvalitními mikrofonovými předzesilovači, interní efektovou jednotkou a USB portem pro
přehrávání a nahrávání dvou kanálů zvukového materiálu pomocí počítače.
Na mixpultu ProFX8 je k dispozici 8 kanálů a u ProFX12 je to 12 kanálů. Kromě tohoto
rozdílu jsou mixpulty identické a tento manuál pokrývá oba modely. Vše v odolné a
bytelné konstrukci, která vás nezradí na cestách.
Vlastnosti
• 8 kanálů (2 mono, 2 hybridní a 1 stereo) u modelu ProFX8
• 12 kanálů (4 mono, 2 hybridní a 2 stereo) u modelu ProFX12
• Mono kanály jsou vybaveny mikrofonovým a linkovým vstupem s ovladačem gain
a LED diodou Level set pro správné nastavení vstupní úrovně.
• Hybridní kanály jsou vybaveny mikrofonovým a stereo linkovým vstupem
s ovladačem gain a LED diodou Level set pro správné nastavení vstupní úrovně
mikrofonu.
• Stereo kanály mají linkové stereo vstupy a ovladač gain pro nastavení jejich
úrovně.
• +48V fantomové napájení může být použito u všech mikrofonových vstupů.
• Tape/CD stereo RCA vstupy a výstupy
• 6,3mm TSR insert Jack konektory u mono kanálů
• Hi-z přepínač na kanálu 1 umožňuje přímé připojení kytary bez nutnosti použití DI
boxu.
• Low cut přepínač na mono a hybridních kanálech.
• 3 pásmový ekvalizér na každém kanálu.
• AUX monitor ovladač na každém kanálu
• AUX FX ovladač na každém kanálu
• Každý kanál je vybaven ovladačem Pan, Mute přepínačem, faderem a LED diodou
OL indukující přebuzení.
• Stereo return má Mute přepínač OL LED diodu přebuzení a fader.
• Hlavní stereo výstupy na XLR a 6,3mm TRS konektorech.
• 6,3mm TRS stereo return.
• 6,3mm TRS FX a monitor send.
• 6,3mm TRS sluchátkový výstup.
• Ovladač úrovně sluchátkového výstupu.
• Ovladač úrovně Tape vstupu.
• 16 vestavěných efektů s ovladačem vstupní úrovně, OL LED diodou přebuzení,
displejem pro zobrazení presetu, FX to monitor ovladačem a možností
mute/unmute pomocí nožního spínače.
• 7 pásmový grafický ekvalizé může být použitý na hlavní mix, monitor mix nebo
může být vynechán.
• 12ti segmentové indikátory vybuzení na hlavním mixu.
• Break přepínač který vypne všechny kanály kromě Tape a USB vstupu.
• Stereo return fadery, FX return, monitor a hlavní fadery.
• USB připojení umožňuje nahrávat a přehrávat dva kanály z nebo do počítače.
• USB thru přepínač a ovladač vstupní úrovně.
4
Jak používat tento manuál
Na prvních stránkách po obsahu najdete oblíbená schémata zapojení, které ukazují
typické možnosti použití mixpultu ProFX8 a ProFX12.
Následuje detailní popis celého mixpultu. Popisy jsou rozděleny do následujících sekcí:
• Zadní panel: Přívod napájecího kabelu, hlavní vypínač, hlavní XLR linkové výstupy
a USB I/O
• Panel připojení: Horní sekce, kde můžete připojit mikrofony, kytaru a linkové
vstupy.
• Kanálové ovladače: Pruhy kanálů, kde upravujete jejich nastavení.
• Hlavní ovladače: Sekce na pravé straně mixpultu, kde upravujete ovladače hlavní
výstupní úrovně a grafický ekvalizér.
• Stereo efektový procesor.
Tato ikona označuje informace, které jsou kriticky důležité nebo unikátní
pro mixpult ProFX 8/12. Pro vaše vlastní dobro si je přečtěte a
zapamatujte.
Tato ikona vás vede k hlubšímu prozkoumání a praktickým tipům.
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
A: Servisní Informace
B: Konektory
C: Technické informace
D: USB
5
Obsah
Důležité bezpečnostní instrukce
Přečtěte si tuto stranu
Úvod
Obsah
Schéma zapojení
Vlastnosti zadního panelu
1. Přívod napájecího kabelu
2. Pojistka
3. Hlavní vypínač
4. XLR hlavní výstupy
5. USB port
Vlastnosti předního panelu
Sekce zapojení
6. Mikrofonové vstupy
7. Line/Hi-Z přepínač
8. Line/Hi-Z vstup (kanál 1)
9. Linkové mono vstupy
10. Linkové stereo vstupy
11. Kanálový insert
12. Stereo return
13. Mon send
14. FX send
15. 6,3mm hlavní výstupy
16. FX nožní spínač
17. Sluchátka
18. Tape vstup
19. Tape výstup
Kanálové ovladače
20. Gain
21. Led dioda Level set
22. Low Cut
23. Hi EQ
24. Mid EQ
25. Low EQ
26. Aux Mon
2
3
4
6
7
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
15
16
16
16
17
17
17
17
27.Aux FX
28. Pan
29. OL Led
30. Mute
31. Kanálový fader
Hlavní ovladače
32. Fantomové napájení
33. Indikátor zapnutého mixpultu
34. Indikátory vybuzení
35. Break přepínač
36. Tape level
37. Stereo grafický EQ
38. Hlavní mix/Mon
39. EQ In / Bypass
40. USB vstupní úroveň
41. USB Thru
42. Úroveň sluchátek
43. OL Led (stereo returny)
44. Mute (stereo returny)
45. Stereo return fader
46. FX return fader
47. Monitor fader
48. Main Fader
Stereo efektový procesor
49. Displej presetu
50. Výběr presetu
51. Interní FX mute
52. FX master
53. OL Led
54. FX to Mon
Příloha A: Servisní Informace
Příloha B: Konektory
Příloha C: Technické informace
Příloha D: USB
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
24
25
27
6
Schéma zapojení
Návrh zapojení kapely s mixpultem ProFX 12
7
Návrh zapojení pro použití k Djským účelům s mixpultem ProFX8
8
Návrh zapojení pro použití domácího studia s mixpultem ProFX 8
9
Vlastnosti zadního panelu
1. Zdířka napájecího kabelu
Zde připojujete hlavní napájecí kabel. Vždy používejte pouze přiložený nebo autorizovaný
napájecí kabel. Mixpult má univerzální napájecí zdroj který přijme voltáž v rozmezí 100
VAC až 240 VAC. Není třeba nic přepínat, mixpult bude fungovat prakticky kdekoli na
světě.
2. Pojistka
Mixpult je jištěn pro jeho i vaši ochranu. Pokud máte podezření na spálenou pojistku,
odpojte mixpult z elektrické sítě, stisknutím uvolněte šuplík s pojistkou a vyměňte ji za
přesně stejný typ.
Pokud se spálí dvě pojistky v řadě hned po sobě, kontaktuje prosím autorizovaný servis.
3. Hlavní vypínač
ProFX 8/12 mixážní pult je zapnut pokud je vypínač stisknut v horní poloze a LED
kontrolka (33) na předním panelu se rozsvítí.
Při ukončení práce s vašim zařízením vždy vypněte zesilovače jako první. Při začátku
práce zapínejte zesilovače jako poslední. Zabráníte tak nechtěnému průchodu lupanců a
praskání do vaší audio soustavy.
4. XLR hlavní výstupy
Tyto XLR konektory poskytují symetrický linkový signál z hlavního mixu. Zapojte je do
vstupu vašeho zesilovače nebo aktivních reproduktorů.
Hlavní mix je součet všech aktivních kanálů, které zrovna hrají spolu s 2-kanálovým USB
vstupem z počítače.
XLR výstupy jsou o 6db výše v hlasitosti než alternativní 6,3mm TRS hlavní výstupy.
5. USB Port
Sériový USB I/O port vám umožňuje přenos digitálního zvukového materiálu z nebo do
počítače.
Rozhraní poskytuje dva zvukové výstupy do vašeho počítače:
• Hlavní výstup (levý a pravý). Tyto výstupy jsou nezávislé na hlavních ovladačích
výstupní úrovně a grafického ekvalizéru. To vám umožňuje jednoduchý způsob
nahrávání vašeho živého vystoupení do počítače.
• USB Thru přepínač (41) vám umožňuje přidat k nahrávce také zvukový výstup
z počítače. Shlédněte stranu 27 pro více informací.
USB rozhraní vám také umožňuje použití vašeho počítače k přehrávání dvou kanálů na
mixpultu:
• Levý a pravý zvukový signál je přidán do hlavního mixu Ovladač USB Input Level
(40) upravuje úroveň signálu, který je do hlavního mixu přidán.
Shlédněte přílohu D pro více informací o USB.
10
Vlastnosti předního panelu
Sekce zapojení
Toto je místo, kde zapojujete vaše mikrofony, zařízení linkových úrovní, efekty, sluchátka
a také hlavní výstup do PA systému, pódiové monitory atd.
Shlédněte přílohu B pro podrobnější popis a nákres konektorů, které můžete s ProFX
mixpultem použít.
6. Mikrofonové vstupy
Zde jsou použity fantomově napájené, symetrické mikrofonové vstupy, které se používají
na velkých, profesionálních studiových mixpultech. Důvodem je perfektní redukce šumu.
Do těchto vstupů můžete připojit prakticky jakýkoli druh mikrofonu se standardním
samčím XLR konektorem.
Profesionální páskové, dynamické i kondenzátorové mikrofony budou znít na těchto
vstupech perfektně. ProFX mixpult zvládne libovolnou úroveň mikrofonu, shlédněte sekci
nastavení úrovně na str.3.
7. Fantomové napájení
Profesionální kondenzátorové mikrofony vyžadují fantomové napájení, což je
nízkoproudové napájení pinů 2 a 3 na XLR mikrofonním konektoru. Dynamické mikrofony
jako je např. Shure SM57 a SM58 fantomové napájení nevyžadují. Fantomové napájení
by ale nemělo poškodit většinu dynamických mikrofonů pokud je omylem připojíte na
kanál, kde je tato funkce zrovna aktivní. Fantomové napájení mikrofonových kanálů je
globálně ovládané Phantom power (32) přepínačem.
VAROVÁNÍ:
• Nikdy nepřipojujte nesymetrický mikrofon nebo nástroj na mikrofonní vstup pokud je
aktivní fantomové napájení.
• Nikdy nepřipojujte nástroj na mikrofonní vstup s aktivním fantomovým napájením
pokud si nejste jisti, že je to bezpečné.
• Nepoužívejte fantomové napájení s páskovými mikrofony.
7. Line/Hi-Z přepínač
Pro připojení kytary přímo do mixpultu bez nutnosti použití DI boxu nejprve stiskněte
toto tlačítko a pak připojte kytaru do 6,3mm TRS vstupu.
V nestisknuté poloze (Line) přijímá vstup signály linkové úrovně.
Pokud budete chtít použít kytaru nebo jiné nástroje na ostatních kanálech, budete muset
použít externí DI box, bez kterého by mohl být zvuk nástrojů poněkud zastřený a
neostrý.
8. Line/Hi-Z vstup (pouze kanál 1)
Tento 6,3mm vstup sdílí obvod (ne fantomové napájení) s mikrofonovým
předzesilovačem a může k němu být připojen symetrický nebo nesymetrický zdroj. Pro
připojení symetrického vstupu použijte TRS konektor, u nesymetrického TS.
Tento linkový vstup umí také přijmout signál nástrojové úrovně pokud je stisknut Hi-Z
přepínač (7).
11
9. Mono linkové vstupy
Tyto vstupy sdílí stejný obvod (bez fantomového napájení) s mikrofonními předzesilovači
a může k nim být připojen symetrický nebo nesymetrický zdroj signálu prakticky jakékoli
úrovně. K připojení symetrického signálu použijte 6.3mm TRS konektory. K připojení
nesymetrického signálu použijte 6.3mm TS konektory.
10. Stereo linkové vstupy
Tyto 6,3mm jacky mohou být použity s libovolným stereo nebo mono, symetrickým nebo
nesymetrickým zdrojem signálu. Můžete je použít prakticky s jakýmkoli profesionálním
nebo semi-profesionálním nástrojem, efektem nebo přehrávačem.
K připojení symetrického signálu použijte 6.3mm TRS konektory. K připojení
nesymetrického signálu použijte 6.3mm TS konektory.
Pokud používáte pouze mono zdroj signálu, připojte je do levého vstupu (označeného
Mono) a signál se objeví stejně na levé i pravé straně hlavního mixu.
11. Kanálový insert
Použijte kanálové insert jacky k připojení sériového efektového zařízení jako např.
kompresory, ekvalizéry a filtry pro každý kanál. Insert body jsou po gain ovladačích,
Level set LED diodě a Low cut přepínači, ale před EQ (korekce) a fader ovladači.
Jsou dostupné speciální insert kabely, přímo pro tento typ insert jacků a jsou zapojeny
takto:
Tip = Send (výstup do externího zařízení)
Ring = Return (vstup z externího zařízení)
Sleeve = zem
Tyto Insert jacky mohou být také použity jako přímé kanálové výstupy, post-gain, postLow Cut a pre-EQ.
12. Stereo return
Zde připojujete výstupy z vašeho externího efektového zařízení (nebo dalšího zvukového
zdroje). Obvody zvládnou stereo nebo mono, symetrický nebo nesymetrický signál.
Můžete je použít prakticky s jakýmkoli profesionálním nebo semi-profesionálním
efektovým procesorem nebo jiným zařízením linkové úrovně. Úroveň signálu, který je
přítomen na těchto vstupech může být upravena stereo return faderem (45) předtím, než
signál vstoupí do hlavního mixu.
Signál může být také rychle zamutován přepínačem Mute (44) a OL Led dioda přebuzení
indikuje pokud je příchozí signál na moc vysoké úrovni.
U stereo zařízení připojte oba (levý i pravý) kabel. U mono zařízení připojte kabel pouze
do levého konektoru a pravý nechte nepoužitý. Signál bude odeslán na obě strany mixu.
12
13. Mon Send
Pódiové monitory umožňují muzikantovi zřetelně slyšet co právě hraje. Mix signálů do
pódiových monitorů může být pečlivě upraven pomocí Aux mon ovladačů (26) u každého
kanálu. Příslušná porce každého signálu je přenesena na 6,3mm TRS výstup do externích
pódiových monitorů (nebo jejich zesilovače).
Monitorovací signál je součet všech kanálů, na kterých je Aux mon ovladač zesílen na
více než nulu.
Souhrnná výstupní úroveň může být upravena monitor faderem (47) a korekce frekvencí
mohou být případně dolazeny grafickým ekvalizérem (37) pokud je stisknut přepínač
Main mix/Mon (38)
Monitorovací výstup není ovlivněn hlavními fadery (48) nebo kanálovými fadery (31). To
vám umožňuje správně nastavit úroveň monitorovacího mixu bez ohledu na změny na
kanálových nebo hlavních faderech.
14. FX send
Tento 6,3mm TRS výstup linkové úrovně může být využitý k poskytování signálu pro
externí efektový procesor. Tento výstup je přesná kopie zvukového signálu, který jde do
vestavěné efektové jednotky. Je to mix všech kanálů, u kterých je aux FX ovladač (14)
zesílen na více než minimum.
(Zpracovaný signál interní efektové jednotky nejde z tohoto výstupu, ale je přidán na
hlavní nebo monitor mix)
Souhrnná výstupní úroveň může být upravena FX master ovladačem (52).
Výstup je post-fader takže jakékoli změny na kanálových faderech (31) budou také
ovlivňovat signál jdoucí do externího procesoru.
Zpracovaný výstup efektového procesoru jde obvykle na stereo returny (12) nebo volný
kanál a můžete opatrně smíchat originální neupravený signál (dry) s upraveným
signálem (wet). Změna na původním kanálovém faderu tak ovlivňuje oba signály (dry i
wet) a udržuje je na stejné úrovni.
15. 6,3mm hlavní výstupy
Tyto výstupy poskytují výstupní signál hlavního mixu a jsou alternativou k hlavím XLR
výstupům.
Pro použití těchto výstupů se symetrickými vstupy, připojte 6,3mm TRS konektor
následovně:
Špička = + (horký)
Kroužek = - (cold)
Objímka = zem
Pro použití těchto výstupů s nesymetrickými vstupy, připojte 6,3mm TRS konektor
následovně:
Špička = + (horký)
Objímka = zem
16. Efektový nožní spínač
Zde můžete připojit váš nožní spínač. Umožní vám jednoduše spouštět a vypínat
vestavěné efekty. Libovolný on/off nožní spínač zde bude fungovat.
Pokud je interní efektová jednotka zamutována FX Mute přepínačem (51) nebude mít
nožní spínač žádný efekt.
17. Sluchátka
Tento 6,3mm TRS stereo jack konektor poskytne signál všem standardním sluchátkům.
Zapojený je následovně:
Špička = levý kanál
Kroužek = pravý kanál
Objímka = společná zem
Sluchátkový výstup je hlavní stereo mix, není ovlivněn hlavními fadery (48) ani
grafickým ekvalizérem (37)
Před připojením vždy zeslabte ovladač hlasitosti sluchátek (42) a pomalu je zesilujte !
13
18. Tape vstup
Tyto stereo nesymetrické RCA vstupy jsou navrženy tak, aby pracovaly s profesionálními
i semi-profesionálními přehrávači / rekordéry. Můžete zde také připojit libovolný
standardní zdroj nesymetrické linkové úrovně jako je CD nebo DVD přehrávač, MP3
přehrávač atd.
Zdroje zvukového signálu zde vždy připojujte použitím kvalitních RCA kabelů.
Můžete zde použít CD přehrávač k vyplnění mezery ve vystoupení pokud zrovna
nehrajete použitím Break přepínače (35). Úroveň signálu, který vstupuje do mixu může
být upraven ovladačem Tape level (36). Stisknutím Break přepínače ztišíte všechny
kanály najednou a poté můžete zesílit váš zdroj signálu na Tape vstupu.
19. Tape výstupy
Tyto stereo nesymetrické RCA výstupy vám umožní nahrát hlavní stereo mix na libovolné
zařízení, které přijímá stereo nesymetrický signál. Signál na Tape výstup je hlavní mix,
neovlivněný hlavními fadery (48) ani grafickým ekvalizérem (37).
14
Kanálové ovladače
Vertikální kanálové pruhy vypadají velice
podobně pouze lehkými odlišnostmi.
Každý kanál pracuje nezávisle a ovládá
pouze signál připojený hned nad ním.
Zde jsou tři hlavní druhy vstupních
kanálů:
Mono, Hybrid a Stereo
Mono kanály
(1-4 u ProFX12 a 1,2 u ProFX8)
• Mono kanál má vliv na oba vstupy
– linkový i mikrofonový.
• Gain ovladač upravuje linkový i
mikrofonový vstup.
• Každý mono kanál je vybaven
insertem a low cut přepínačem.
• Kanál
1
je
vybaven
Hi-Z
přepínačem k přímému připojení
kytary.
• 3 pásmový ekvalizér
Hybridní kanály
(5/6, 7/8 u ProFX12)
(3/4, 5/6 u ProFX 8)
• Kromě gainu a low cut přepínače
ovlivňuji tyto ovladače mono
mikrofonový
vstup
a
stereo
linkový vstup.
•
•
•
•
Gain ovladač upravuje pouze mikrofonový vstup.
(Stereo linkové vstupy jsou na úrovní Unity gain.)
Low cut přepínač ovlivňuje pouze mikrofonový
vstup.
Mikrofonový vstup je stejnoměrně rozdělen na
levou a pravou stranu
3 pásmový ekvalizér jako na mono kanálech
Stereo kanály
(9/10, 11/12 u ProFX12, 7/8 u ProFX8)
• Ovladače upravují stereo linkové vstupy
• Gain ovladač upravuje levý i pravý vstup
stejnoměrně. Není zde Level set LED dioda ani
Low Cut přepínač.
• 3 pásmový ekvalizér jako na mono kanálech
“U” Unity Gain
Mackie mix pulty mají “U” symbol na skoro každém
ovladači úrovně, což znamená, že nejsou provedeny
žádné změny v úrovni signálu. Upravte vstupní signál na
vyhovující hlasitost a poté můžete nastavit ovládací
prvky na symbol U. Signál bude putovat skrz mix pult v
optimálních hodnotách. Značení na ovladačích je měřeno
v decibelech (dB).
15
20. Gain
Pokud jste tak již neučinili, přečtěte si “Nastavení úrovně” na str. 3.
Ovladač gain nastavuje vstupní citlivost mikrofonních a linkových vstupů. Toto umožňuje
upravit signál z okolního světa na optimální vnitřní operační úroveň.
Upravte ovladač gain na takovou úroveň, aby LED dioda Level set občas blikla při
nejhlasitějších pasážích ve zvukovém signálu.
Když je signál zapojen do XLR jacků, gain je na 0 dB (unity gain) pokud je otočný
ovladač plně zeslaben a na 50 dB plně zesílen.
Pokud zapojíte 6,3mm jack, utlumení je o 20 dB s plně zeslabeným ovladačem a
nárůstem o 30 dB s ovladačem plně zesíleným. “U” značka unity gain je pak okolo 12:00.
U mono kanálů upravuje gain vstupní úroveň mikrofonu i linkového zdroje signálu.
U hybridních kanálů upravuje gain pouze mikrofonový vstup.
Na stereo kanálech je rozsah gain ovladače od -20dB do +20dB bez Level Set diody.
21. LED dioda Level set
Tyto indikátory se používají spolu s ovladačem gain pro správné nastavení vstupní
úrovně zvukového signálu. Pokud na některém kanále uslyšíte výrazné zkreslení a LED
dioda bude nepřetržitě svítit, zeslabte pokud možno na příslušném kanálu ovladač gain.
22. Low cut přepínač
Každý kanál s mikrofonovým vstupem je vybaven low cut přepínačem, který usekne
všechny nízké frekvence pod hranicí 100Hz v poměru 18dB na oktávu. Ovlivněny jsou
všechny mikrofonové a linkové vstupy na mono kanálech.
Doporučujeme použít low cut na všech mikrofonových aplikacích kromě bubnového
kopáku, baskytary a basových synetizátorů. Low cut tak snižuje možnost zpětné vazby
při živých vystoupení a šetří výkon zesilovače.
16
3 pásmový ekvalizér
ProFX mixpult je vybaven 3 pásmovým ekvalizérem s pečlivě vybranými frekvenčními
předěly. Nízké frekvence na 80 Hz, středové na 2,5kHz a vysoké na 12kHz.
Následující grafy frekvencí vs úrovně signálu ukazují přibližný efekt ekvalizéru na
frekvenční pásmo.
23. HI EQ
Tento ovladač poskytuje až 15 dB vybuzení nebo utlumení na
12 kHz. Frekvence nechá beze změny ve středové poloze.
Používejte pro zlepšení zvuku cimbálů nebo pro ohraničení
zvuku kláves, vokálů či kytary.
24. MID EQ
Tento ovladač poskytuje až 15 dB vybuzení nebo utlumení se
středem na 2,5 kHz. Frekvence nechá beze změny ve středové
poloze.
25. LOW EQ
Tento ovladač poskytuje až 15 dB vybuzení nebo utlumení na
80 Hz. Frekvence nechá beze změny ve středové poloze. Tyto
frekvence reprezentují úder bicích, basovou kytaru a některé
mužské zpěváky.
Poznámka: Ve spojení s Low-Cut filtrem můžete vybudit nízké
frekvence bez vnesení infrazvukového odpadu do vašeho mixu.
26. Aux Mon
Tyto ovladače vezmou porci signálu z každého kanálu do monitorového mixu pódiových
monitorů, nezávisle na hlavním mixu. Aux mon ovladače z hybridních a stereo kanálů
poskytují součet levé a pravé strany. Ovladače jsou vypnuty plně otočené doleva s úrovní
Unity gain ve středové poloze nebo poskytují 15dB zesílení při plném vybuzení.
Kanálový fader (31), pan (28) nebo mute (30) nemají na monitorovací výstup vliv.
Monitorovací signál je součet všech kanálů, na kterých je Aux mon ovladač zesílen na
více než nulu. Souhrnná výstupní úroveň může být upravena monitor faderem (47) a
korekce frekvencí mohou být případně dolazeny grafickým ekvalizérem (37) pokud je
stisknut přepínač Main mix/Mon (38). Interní efektová jednotka může být přidána do
monitorovacího mixu ovladačem FX to Mon (54).
17
27. Aux FX
Tyto ovladače vezmou porci signálu z každého kanálu pro interní efektový procesor a pro
externí efektový procesor pomocí FX výstupu (14). Aux FX z hybridních a stereo kanálů
je součet levé a pravé strany signálu. Ovladače jsou vypnuty plně otočené doleva
s úrovní Unity gain ve středové poloze nebo poskytují 15dB zesílení při plném vybuzení.
Kanálový fader (31), mute (30) a další kanálové ovladače ovlivňují FX výstup, nikoliv
však ovladač Pan. Aux FX je post-fader.
FX signál na interním efektovém procesoru a FX výstupu je součet všech kanálů, na
kterých je Aux Fx ovladač zesílen na více než nulu. Souhrnná výstupní úroveň může být
upravena FX Master ovladačem (52). Interní efektová jednotka může být přidána do
hlavního mixu pomocí FX return faderu (46) a do monitorovacího mixu ovladačem FX to
mon (54).
28. Pan
Pan upravuje množství signálu poslaného do levého nebo pravého výstupu.
29. OL LED dioda přebuzení
Tato LED dioda se rozsvítí pokud je vstupní úroveň signálu moc vysoká. Úroveň signálu je
měřena před kanálovým faderem, ale po ovladači gain a korekcích EQ.
Pokud se LED dioda rozsvítí, zeslabte ovladač gain nebo korekce EQ dokud dioda
přestane svítit nebo jen občas blikne.
30. Mute přepínač
Stiskněte přepínač pro přerušení dodávky signálu do hlavního mixu z příslušného kanálu.
Přepínač neovlivňuje Aux mon výstup, ovlivňuje však FX výstup do vestavěného
efektového procesoru a FX send jack konektory (14).
31. Kanálový fader
Upravuje úroveň kanálu od vypnutého až po 10dB zesílení.
18
Hlavní ovladače
32. Fantomové napájení
Tento přepínač globálně zapíná a
vypíná
fantomové
napájení
na
mikrofonových kanálech. Stiskněte
přepínač
pokud
váš
mikrofon
vyžaduje fantomové napájení. Pokud
si nejste jisti, zdali váš mikrofon
vyžaduje
fantomové
napájení,
shlédněte jeho uživatelskou příručku
pro více informací. Shlédněte detaily
o fantomovém napájení na str.12
před tím, než začnete tento přepínač
používat. LED dioda se rozsvítí pokud
je fantomové napájení aktivní.
Poznámka: Fantomové napájení je
dodáváno
všem
mikrofonovým
vstupům zároveň, nepoužívejte proto
páskové
mikrofony
na
jediném
mikrofonním
vstupu
pokud
je
fantomové napájení aktivní.
33. Indikátor zapnutého mixpultu
Tato LED kontrolka zastává jednu
funkci – informuje vás, zda je
mixpult ProFX zapnut a připraven
k použití.
34. Indikátory vybuzení
Tyto indikátory jsou rozděleny do
dvou sloupců po 12ti LED diodách,
s hodnotami od -30 po +15 a OL
(přebuzení na +20dBu). Odráží sílu
stereo signálu hlavního mixu po
hlavním faderu (48).
Obvykle chcete vidět hodnoty mezi 0
a +3.
19
35. Break přepínač
Tento přepínač rychle zamutuje
všechny
mirofonové
a
linkové
vstupy. Vhodné např. v situaci, kdy si
dává skupina přestávku. Monitor
send (13) a FX send (14) nejsou
tímto přepínačem ovlivněny. Pokud
máte problémy se zvukem, vždy
zkontrolujte jestli náhodou není tento
vypínač stisknutý.
I se stisknutým přepínačem však
můžete přehrávat hudbu ze stereo
RCA tape vstupu (18) nebo ze USB
vstupu počítače.
36. Tape level
Tento ovladač vám umožňuje upravit
vstupní úroveň signálu Tape vstupů.
37. Grafický Stereo ekvalizér
Tento 7 pásmový grafický ekvalizér
upravuje zvuk na výstupu hlavního
mixu. Upravuje také linkové výstupy
(4,15) ale ne Tape výstupy (19),
sluchátka (17) ani USB výstup (5).
Ekvalizér může být využit pro
monitor mix místo hlavního mixu
pokud je stisknut Main mix/Mon
přepínač
(38).
Může
být
ze
zvukového
obvodu
také
rychle
vynechán stisknutím tlačítka EQ
in/Bypass (39).
Každý posuvník umožňuje upravit
úroveň
příslušného
frekvenčního
pásma, s 15dB vybuzením nebo
utlumením. Žádná změna se nekoná
pokud je posuvník ve středové
poloze. Frekvenční pásma jsou:
125, 250, 500, 1k, 2k, 4k a 8kHz.
Ekvalizér je umístěn před hlavní
fader (48) a indikátory vybuzení
(34).
38. Main Mix/Mon
Tento přepínač vám umožňuje vybrat si, jestli chcete použít grafický stereo ekvalizér na
hlavní nebo monitorovací mix. Např. se vám může hodit pokud je správně použit na
monitorovacím mixu k redukci zpětné vazby v pódiových monitorech.
39. EQ IN/Bypass
Přepínač vám umožňuje rychle zapnout nebo vypnout grafický stereo ekvalizér. Hodí se
pokud chcete rychle porovnat změny v signálu nebo pokud chcete zkrátit signálovou
cestu když zrovna grafický ekvalizér nepoužíváte.
40. USB vstupní úroveň
Ovladač umožňuje upravit vstupní úroveň signálu z vašeho počítače.
20
41. USB Thru
Umožní vám nahrávat do počítače spolu s ostatními kanály také cokoli na USB vstupu
z počítače pokud je tento přepínač stisknut. (Tento přepínač má vliv pouze na výstup do
počítače, nikoliv však na hlavní mix nebo sluchátka)
• V nestisknuté poloze bude výstup do počítače pouze hlavní mix. V tomto případě
můžete přehrávat libovolný materiál z počítače v hlavním mixu a sluchátkách jako
např. podklady zatímco hrajete na kytaru, kterou nahráváte do počítače
samotnou.
• Ve stisknuté poloze bude výstup do počítače hlavní mix spolu s USB signálem,
který jde z počítače. Hodí se při nahrávání živých vystoupení, kdy je materiál
přehrávaný z počítače jeho součástí.
42. Ovladač úrovně sluchátek
Tímto ovladačem upravujete úroveň signálu ve vašich sluchátkách. Ujistěte se, že je vždy
plně zeslaben před připojením nebo nasazením sluchátek na hlavu a pomalu jej zesilujte.
VAROVÁNÍ: Buďte velmi opatrní, jelikož zdířka Phones může vybudit jakákoliv
standardní sluchátka na velmi vysokou úroveň hlasitosti. Neděláme si legraci! Můžete si
trvale poškodit sluch. Proto buďte opatrní a vždy začínejte s ovladačem Phones na
minimu a postupně jej zesilujte!
43. OL LED dioda přebuzení (pro stereo return)
Rozsvítí se pokud je signál na stereo return vstupu (12) moc vysoký a může způsobit
přebuzení.
OL LED dioda je umístěna před stereo return faderem (45) takže pokud chcete vstupní
signál zeslabit, učiňte tak u jeho zdroje (externí efektová jednota).
44. Mute (pro stereo return)
Stiskněte tento přepínač pro zamutování signálu na stereo vstupech (21).
45. Stereo return fader
Použijte tento fader pro úpravu úrovně signálu na stereo return vstupech (12) z vašeho
externího efektového procesoru nebo jiného zařízení. Zvukový materiál je přidán do
hlavního mixu a může být také přerušen stereo return mute přepínačem (44). Rozsah má
od úplného utlumení až po +10dB.
46. FX return fader
Použijte tento fader k úpravě úrovně stereo signálu z vestavěné efektové jednotky, který
je přidán do hlavního mixu. Rozsah má od úplného utlumení až po +10dB.
47. Monitor Fader
Tento fader upravuje úroveň výstupního signálu k pódiovým monitorům. Fader nemá vliv
na hlavní mix. Rozsah má od úplného utlumení až po +10dB.
48. Hlavní Fader
Tento fader upravuje výstupní úroveň hlavního mixu a ovlivňuje také indikátory vybuzení
(34) a hlavní linkové výstupy (4, 15). Změny na hlavním faderu se projeví na signálové
cestě až po grafickém stereo ekvalizéru (37).
Fader nemá vliv na monitor send (13), tape výstup (19), sluchátka (17) nebo USB výstup
(5). Hlavní fader je stereo takže upravuje rovnoměrně levou i pravou stranu signálu.
Rozsah má od úplného utlumení až po +10dB dodatečného vybuzení.
21
Stereo Efektový Procesor
Mackie
Runnig-Man
32-bitový
vestavěný efektový procesor je monoin, stereo-out efektor s 16ti presety.
Signál dostává pomocí Aux FX ovladače
(27) na každém kanálu. FX Master
ovladač (52) upravuje celkovou úroveň
signálu, který vstupuje do efektového
procesoru a OL LED dioda přebuzení
(53) indikuje pokud je signál moc
vysoký.
Výstup z procesoru může být přidán do
hlavního mixu pomocí FX return faderu
(46). Může být přidán také na
monitorovací výstup FX to mon (54)
ovladačem.
49. Preset Display
Displej
ukazuje
číslo
aktuálně
zvoleného presetu, které odpovídá
seznamu presetů po levé straně
displeje.
50. Výběr presetu
Otočením
ovladače
vyberte
vámi
požadovaný preset podle jeho čísla
v seznamu presetů.
51. Interní FX Mute a LED dioda
Při stisknutí zamutujete interní efektový procesor. Výstup efektového procesoru se
neobjeví na hlavním nebo monitorovacím mixu a LED dioda se rozsvítí. Nebude také
fungovat nožní spínač (16). Ten funguje pouze pokud není tlačítko Mute stisknuto.
52. FX Master
Tímto ovladačem upravujete úroveň signálů, které jdou do vestavěného efektového
procesoru. Pečlivě upravte nastavení a sledujte OL LED diodu přebuzení abyste předešli
zkreslenému signálu.
Upravuje také úroveň signálu na FX send výstupu (14).
53. OL LED dioda přebuzení
Rozsvítí se pokud je efektový procesor přebuzen moc silnou úrovní signálu. Pokud se tak
stane, zeslabte ovladač FX Master (52). Signály jdoucí do procesoru jsou ovlivněny také
kanálovými Aux FX ovladači (27) a kanálovými fadery. Zkontrolujte LED diodu pokud na
nich provádíte změny.
54. FX to Mon
Tento ovladač vám umožní přidat výstup efektového procesoru na monitorovací mix.
22
PŘÍLOHA A: SERVISNÍ INFORMACE
„Troubleshooting“
Zapnuto?
• Naše oblíbená otázka: Je to zapojené do zásuvky ? Ujistěte se, že zásuvka kterou
používáte je funkční.
• Naše další oblíbená otázka: Je zapnutý hlavní vypínač ? Pokud ne, učiňte tak.
• Svítí POWER LED kontrolka ? Pokud ne, ujistěte, že máte funkční zásuvku.
Něco je špatně na kanálu
• Je kanálový ovladač GAIN vybuzen ?
• Je kanálový ovladač úrovně vybuzen ?
• Je správně nastaven nástrojový přepínač ?
• Ujistěte se, že zdroj signálu je dostatečně vybuzen
• Vyzkoušejte zapojení stejného signálového řetězce do jiného kanálu na mixu
• Ujistěte se, že je správně nastaven ovladač PAN.
• Zkontrolujte EQ a low-cut přepínač
Něco je špatně na výstupu
• Je příslušný ovladač úrovně vybuzen ?
• Je MAIN ovladač vybuzen?
• Pokud se jedná o stereo pár, zkuste je prohodit. Například pokud máte dojem, že levý
výstup odešel, prohoďte výstupní kanály levého a pravého mezi sebou, pokud levý
reproduktor ale potom nehraje, není problém v mixpultu.
Špatný zvuk
• Je vstupní konektor pečlivě připojen ?
• Je zvuk hlasitý a zkreslený ? Ujistěte se, že vstupní GAIN ovladač je správně nastaven.
Pokud možno, zeslabte zdroj vašeho signálu.
• Zkuste poslechnout signál u zdroje pomocí sluchátek, pokud je špatný zvuk už tam,
problém není v mixpultu.
Šum
• Postupně ztlumujte ovladače úrovní jednotlivých kanálů jeden po druhém. Pokud šum
zmizí s jedním z nich, je zřejmé, že šum způsobuje to co je zapojeno do tohoto kanálu.
Opravy
Servis pro MACKIE mixpulty je poskytován autorizovaným dovozcem
V ČR je to PRODANCE: www.prodance.cz
Pokud váš mix nefunguje správně, podívejte se na sekci „troubleshooting“. Pokud tam
nenajdete řešení, reklamujte mix u vašeho prodejce. Pokud již uplynula záruční doba,
kontaktujte dovozce.
23
PŘÍLOHA B: KONEKTORY
XLR Konektory
Mic/Line kanály používají 3-pinové XLR [samice] konektory na mikrofonních vstupech
Jsou zapojeny následujícím způsobem (podle AES standartu (Audio Engineering
Society)).
XLR Symetrické zapojení:
Pin 1 = Stínění (zem)
Pin 2 = Horký (+)
Pin 3 = Studený (–)
6,3mm TRS Jacky
“TRS” znamená Tip-Ring-Sleeve, tedy špička, kroužek, objímka. A odkazuje popořadě na
jednotlivé kontakty na symetrickém nebo sluchátkovém jack konektoru. TRS jacky jsou
používány pro připojení symetrického signálu nebo signálu stereo sluchátek.
Symetrický Mono
6,3mm TRS Symetrické zapojení:
Sleeve = Stínění (zem)
Tip = Horký (+)
Ring = Studený (–)
Stereo Sluchátka
6,3mm TRS Stereo nesymetrické zapojení:
Sleeve = Stínění (zem)
Tip = Levý
Ring = Praný
6,3mm TS Jacky
“TS” znamená Tip-Sleeve, tedy špička, objímka a odkazuje popořadě na jednotlivé
kontakty na mono 6,3mm jacky. Jsou používány pro nesymetrická signálová vedení
6,3mm TS nesymetrické zapojení:
Sleeve = Stínění (zem)
Tip = Horký (+)
RCA - cinch konektory
RCA konektory, známe také jako phono konektory jsou často používány ve spotřební
elektronice a video zařízeních. Jsou nesymetrické a elektricky ekvivalentní k 6,3mm TS
jack konektorům.
RCA nesymetrické zapojení:
Sleeve = Stínění (zem)
Tip = Horký
24
PŘÍLOHA C: TECHNICKÉ INFORMACE
Šum
20 Hz – 20 kHz, 150 Ohm Source
Impedance
Equivalent Input Noise
(Mic in to Insert Send out, max gain) 125 dBu
Residual Output Noise
(All outputs, master levels off, all
channel levels off)
-95 dBu
(All outputs, master levels unity, all
channel levels off)
-80 dBu
(All outputs, master levels unity, one
channel level unity)
-80 dBu
Zkreslení
20 Hz – 20 kHz
THD+N, SMPTE IMD
(Mic input to Main output) <0.03% @ +4
dBu output
Common Mode Rejection Ratio
1 kHz
(Mic input to Insert Send output) 60 dB
gain at unity
Frekvenční odezva
20 Hz – 30 kHz
(Mic input to any output, gain at unity)
+0 dB/-1 dB
Přeslech
20 Hz – 20 kHz
Adjacent Inputs -90 dB @ 1 kHz
Inputs to Outputs -90 dB @ 1 kHz
Fader Off -75 dB @ 1 kHz
Mute Switch/Break Switch Mute -90 dB
@ 1 kHz
Maximální úrovně
All Inputs +22 dBu
Main Mix XLR +28 dBu
All other outputs +22 dBu
Impedance
Mic in 3 kilohms
Channel Insert return 10 kilohms
Ch 1 Instrument Input 1 Megohm
All other inputs 20 kilohms
Tape out 1.1 kilohms
Phones out 25 ohms
All other outputs 120 ohms
Maximum Voltage Gain (EQ Flat)
Mic Input Channel to
Insert Output 50 dB
Tape Output 60 dB
USB Output 50 dB
Ľ Inch Main Output 70 dB
XLR Main Output 76 dB
Monitor Send 75 dB
FX Send 90 dB
Mono Line Input Channel to
Insert Output 30 dB
Tape Output 40 dB
USB Output 30 dB
XLR Main Output 56 dB
Monitor Send 55 dB
FX Send 70 dB
Stereo Line Input Channel to
Tape Output 30 dB
USB Output 20 dB
XLR Main Output 46 dB
Monitor Send 45 dB
FX Send 60 dB
Tape Input to
Tape Output 20 dB
USB Output 10 dB
XLR Main Output 36 dB
USB Input to
Tape Output 20 dB
USB Output 10 dB
XLR Main Output 36 dB
Stereo Return to
Tape Output 10 dB
USB Output 0 dB
XLR Main Output 26 dB
Effects Return to
Tape Output 10 dB
USB Output 0 dB
XLR Main Output 26 dB
Monitor Send 25 dB
Kanálové EQ
Low Cut 100 Hz, -18 dB/Octave
High Shelving ±15 dB @ 12 kHz
Mid Peaking ±15 dB @ 2.5 kHz
Low Shelving ±15 dB @ 80 Hz
Digitální efekty
I/O Mono Input/Stereo Output
Number of Presets 16 Mackie-designed
presets
Channel Level Set LED
0 dBu (normal operating level)
Channel OL LED
-1 dB before channel clipping
Measured post EQ, pre fader
25
Indikátory
Hlavní L/R Mix
Dva sloupce po 12ti segmentech:
OL (+20 dBu), +15, +10, +6, +3, 0 (0 dBu), -2, -4, -7, -10, -20,
and -30
7 pásmový grafický ekvalizér
Frequency Centers 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k
Gain ±15 dB
Přiřaditelný na Main nebo Monitor
Bypassable
USB
Format USB 1.1
I/O Stereo Input/Stereo Output
A/D/A 16 Bit, 44.1 kHz/48 kHz
Fantomové napájení
48 VDC na všechny kanály zároveň
Požadavky na elektrickou síť
Rozsah Voltáže 100-240 VAC, 50-60 Hz
Spotřeba: 20 Watts (ProFX8)
25 Watts (ProFX12)
Power Connector 3 Pin IEC
Rozměry (V x Š x H)
ProFX8
(357 mm x 290 mm x 91 mm)
ProFX12
(357 mm x 370 mm x 91 mm)
Hmotnost
ProFX8 (3.2 kg)
ProFX12 (4.1 kg)
26
PŘÍLOHA D: USB ROZHRANÍ
Systémové požadavky
PC:
• Windows XP (Service Pack 2)
• Pentium 4 nebo Athlon
procesor
• 256 MB Ram
XP
Mac:
•
•
•
OS X (10.4.11 nebo vyšší)
G4 procesor
256 MB Ram
Plug and Play
Pro použití USB rozhraní není třeba instalace žádných ovladačů nebo jiného softwaru.
ProFX mixpult připojíte přímo k počítači pomocí USB kabelu.
USB přenos z počítače
Následující tabulka ukazuje výstupy z počítače na USB rozhraní mixpultu:
Z
Do
Počítačový výstup 1
Hlavní Mix L (levý)
Počítačový výstup 2
Hlavní Mix R (pravý)
Dva kanály digitálního zvukového materiálu jsou přenášeny do mixpultu pomocí USB
konektoru kde jsou převedeny na analogový zvukový signál.
Úroveň vstupního signálu může být upravena USB input ovladačem (40).
USB přenos do počítače
Umožní vám nahrávat do počítače spolu s ostatními kanály také cokoli na USB vstupu
z počítače pokud je přepínač USB thru (41) stisknut. Hlavní a sluchátkové výstupy nejsou
přepínačem USB thru ovlivněny a vždy poskytují plný mix všech kanálů a zvukového
materiálu z počítače.
Analogový zvukový signál je převeden do digitálního pomocí A/D převodníků USB
rozhraní.
Následující tabulka ukazuje výstupy do počítače z USB rozhraní mixpultu:
Z
Do
Počítačový výstup 1
Levý mix kanálů spolu se zvukovým
signálem z počítače
(stisknutý Thru přepínač)
nebo
Levý mix kanálů bez zvukového signálu
z počítače
(nestisknutý Thru přepínač)
Počítačový výstup 2
Pravý mix kanálů spolu se zvukovým
signálem z počítače
(stisknutý Thru přepínač)
nebo
Pravý mix kanálů bez zvukového signálu
z počítače
(nestisknutý Thru přepínač)
27
Download

Uživatelský manuál (CZ)