Říjnové básničky
Zelenina
Něco je kulaté, něco je hladké,
něco je kulaté, něco sladké.
Hrášek je kulatý, čočka je hladká,
zelí je kyselé, mrkev je sladká.
Ovoce a zelenina
Ovoce a zelenina
to je život, to je síla.
Kdo jí mrkev, ředkvičky,
ten je zdravý celičký.
Sluníčko na podzim
Sluníčko se rozloučilo s květinami, s travičkou.
Na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou.
„Běžte pěkně všichni spát, musím podzim přivítat.“
Drak
Koupil si dráček na nový fráček.
Na každém knoflíčku, bude mít pentličku.
A teď si drak obletí mrak.
Padá listí
Padá listí, ševelí, šuchy, šuchy, šuchy,
zajíc na něm zadupal, dupy, dupy, dupy.
V říjnu
V říjnu je celý den sluníčku zima,
co chvilku za stromem zívá a dřímá.
Šetří pár paprsků vlaštovkám na odlet,
mráz číhá na blízku, přijde co nevidět.
Download

Říjnové básničky