This project is funded by the European Union
Projekat finansira Evropska Unija
TRENING ZA IPPC OPERATERE
JOHAN VOLLENBROEK
GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE
This Project is funded
by the European Union
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
Project implemented by Human Dynamics Consortium
Projekat realizuje Human Dynamics Konzorcijum
SADRŽAJ OVOG MODULA
• Podsetnik regulatornog ciklusa
• ELV vrednosti
• Podaci koje treba obezbediti sa primenom
(Aplikacijom)
• ELV vrednosti kako je predložio Operater u svojoj
primeni (Aplikaciji) za dozvolu
• Metodologija za uspostavljanje ELV vrednosti od
strane nadležnog organa
This Project is funded
by the European Union
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
This Project is funded
by the European Union
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
ELV VREDNOSTI
• Samo za parametre relevantne za Vaše postrojenje !
• Koje se mogu naći u BREF dokumentima značajnim za Vašu
aktivnost
• Primeri of ELV vrednosti su:
mg/Nm3 u slučaju emisija u vazduh najviše kao dnevni
prosek
g/tona proizvoda dnevno, mesečno ili čak godišnje
tona/godišnje za čitav kompleks kao celinu, na pr. Shell
refinery Rotterdam,’’bubble’’ za NOx 3.200 tone/godišnje,
SO2 4.400 tona/godišnje
• Obično kao raspon (BAT-raspon)
• Vremenski prosek odredjen
This Project is funded
by the European Union
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
PODACI KOJE TREBA OBEZBEDITI
• Aplikacija mora sadržavati izmedju ostalog Listu svih značajnih
emisija u vazduh, vodu, zemljište kao otpadi, itd.
• Operater može izaći sa predlogom za ELV vrednosti koje se
primenjuju u uslovima Dozvole, ali nije obavezan da to i učini
• Mudro bi bilo da to učini
This Project is funded
by the European Union
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
PITANJA ZA VAS !
Pretpostavimo da:
• Horizontalni BREF dokument odredjuje vrednost BAT-ELV od
20 mg/Nm3 za prašinu kao dnevni prosek
• Vertikalni BREF dokument odredjuje BAT-ELV od 5-10 mg/Nm3
za prašinu kao dnevni prosek
• Koji BREF se primenjuje ?
Važno: pokušajte da se dogovorite sa nadležnim organom o tome
koja BREF dokumenta primeniti u Vašem postrojenju
This Project is funded
by the European Union
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
PITANJA ZA VAS ?
Iz dokumenta BREF FDM (industrije hrane, pića i mleka);
ELV vrednost prema BAT tehnikama za emisije u atmosferu
naročito u vidu prašine:
• 5 – 20 mg/Nm3 za suvu prašinu (obratite pažnju da BREF
dok. pruža raspon)
• 35 – 60 mg/Nm3 za mokru/lepljivu prašinu
Pitanja:
• Možete li da zatražite dozvolu sa ELV vrednosti od 30 mg/Nm3
na osnovu argumenta da je 20 mg/Nm3 neisplativo ?
• Da li smatrate da nadležni organ mora da odobri ELV vrednost ?
This Project is funded
by the European Union
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
PRAKSA U MNOGIM ZEMLJAMA
• Primeniti maksimalnu vrednost unutar BBT- raspona osim ako je
Standard Kvaliteta Zaštite Životne Sredine na pr. vazduha, vode
premašen
• Ovo može biti slučaj za vazduh na pr. NO2, SO2, prašinu (PM10) ili
PM2.5, konačno metale za na pr. rudarstvo, topljenje metala, itd.
• Ako postoji takav rizik onda primena mora sadržavati podatke
bazirane ako je moguće na računanju raspršenih zagađujućih
materija na zemlji zasnovanim na značajnim opštim podacima u
kompjuterskom modelu i emisijama iz postrojenja za situacije: (1)
sadašnja situacija, i(2) situacija posle smanjenja emisije do gornjeg
nivoa BBT raspona, i (3) situacija posle smanjenja emisije do nižeg
nivoa BBT raspona
This Project is funded
by the European Union
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
This Project is funded
by the European Union
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
ŠTA AKO JE EQS PREMAŠEN ?
• U ovom slučaju donja vrednost ELV nego što je maksimalan
BAT – raspon mora se razmotriti ako Operater značajno
doprinosi prevazilaženju na pr. standarda kvaliteta vazduha ili
površinskih voda (WFD)
• Šta je značajan doprinos ?
• Razlikuje se od zemlje do zemlje unutar EU
• Usmeravanje od strane Ministarstva kako bi se dobila
nacionalna uobičajena praksa
This Project is funded
by the European Union
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
PRIMER ELEKTRANE
• Nova elektrana bazirana na uglju RWE (Operater) u
Eemshavenu, Holandija
• Kapacitet 1.600 MWe
• BAT-raspon za NOx: 50 – 200 mg/Nm3 kao dnevni prosek
• RWE je zahtevao da se uspostavi ELV vrednost od 100
mg/Nm3 kao dnevni prosek : unutar BAT–raspona
• Tehnologije: Nizak-NOx-sagorevači plus DeNOx (SCR,
katalizator, amonijak)
• Dozvola: 100 mg/Nm3 kao dnevni prosek prema zahtevu
Operatera
This Project is funded
by the European Union
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
PRIMER ELEKTRANE
• NGO organizacije su sudskim putem zatražile niži nivo
BAT-opsega: 50 mg/Nm3 iz razloga smanjenja taloženja
azota na Natura-2000 područja (Član 6 Direktive o
staništima)
• Dozvola je poništena na osnovu Direktive o staništima
• Nova dozvola je dobijena uz neke uslove
• NGO organizacije su ponovo sudskim putem zahtevale
poništenje Dozvole
• Ulaganje od € 2,5 milijardi je izgubljeno
• Ishod je nejasan
This Project is funded
by the European Union
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
Pitanja ?
This Project is funded
by the European Union
13
Project implemented by Human
Dynamics Consortium
Download

trening za ippc operatere johan vollenbroek granične vrednosti emisije