МРЕЖА КООРДИНАТОРА БАЗИЧНОГ ФУДБАЛА ФС СРБИЈЕ
Р.бр.
ФС
1.
ФС Јабланички
округ
2.
ФСП Панчево
3.
ФС Топлички
округ
ФС Косово и
Метохија
ФС Београд
Презиме и
име
Бранковић
Славољуб
Чучковић
Миленко
Гајић Јован
Дробац
Душан
5.
Јанковић
Новица
6. ФС Поморавски Јовић Горан
округ
7. ФС Борски
Јозић Бобан
округ
8. ФС Београд
Карпузов
Андреја
9. ФС Косово и
Крстић Дејан
Метохија
10. ФСГ Ниш
Марјановић
Славица
4.
Адреса
Град
Телефон
e-mail
Зејнел Ајдини 36
16000 Лесковац
063/416785
060/8600707
[email protected]
Максима Горког 95 26000
Панчево
Колубарска 25
18400 Прокупље
063/366182
[email protected]
063/7213306
[email protected]
Џона Кенедија 5
064/8745791
[email protected]
27.марта11/4
38220 Косовска
Митровица
11000 Борча
061/3034575
[email protected]
8.марта 6/8
35000 Јагодина
065/8081522
[email protected]
Нова I/17
19320 Кладово
063/08531600
[email protected]
Светозара Папица
21
Филипа Вишњића
16/19
Бул. Зорана
Ђинђића 25/16
11080 Земун
064/1424785
[email protected]
38220 Косовска
Митровица
18000 Ниш
063/278954
[email protected]
063/8174299
064/4594042
018/4532039
063/8024766
[email protected]
11. Директор
Мреже
коорд.БФ
Менићанин
Маријан
Моша Пијаде 35
21235 Темерин
12. ФС Регион
Западне Србије
Милошевић
Александар
34000
Крагујевац
064/1071460
[email protected]
[email protected]
13. ФС Нишавски
округ
14. ФС Пчињски
округ
15. ФС Расински
округ
Милошевић
Драган
Миљковић
Слађан
Митић Иван
Драгољуба
Миловановица
Бене 36
Тихомира
Ђорђевића 51
Бранка Радичевића
20
Љуба Давидовића
8
18220 Алексинац
065/8828503
018/807800
063/8373500
017/473309
064/1263775
037/403185
[email protected]
17510 Владичин
Хан
37000 Крушевац
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
16. ФСП Суботица
17. ФС Колубарски
округ
18. ФС Рашки
округ
19. ФСП Сремска
Митровица
20. ФС Моравички
округ
21. ФС Зајечарски
округ
22. ФС Војводина
23. ФС
Шумадијски
округ
24. Зам.директора
Мреже
коорд.БФ
25. ФС Топлички
округ
26. ТФС Нови Сад
27. ФС Пиротски
округ
Павлишин
Јарослав
Перишић
Драган
Поповић
Дејан
Стаменковић
Мирослав
Станић
Љубодраг
Стојиљковић
Богиша
Шаргић
Велимир
Тешановић
Ђорђе
Тошић
Владица
Видаковић
Звонимир
Вукчевић
Јован
Зораја
Драган
Масарикова 58А/1
24000 Суботица
065/9111067
[email protected]
Карађорђева 15
065/8570996
[email protected]
Николе Тесле 47/6
14253
Осечина
36000 Краљево
065/8578756
[email protected]
Дјордја Бошковића
Бате 34
Република 23
11273
Батајница
32230 Гуча
063/8722529
[email protected]
065/2468480
[email protected]
Кључ IV Ц4А/15
19000 Зајечар
[email protected]
22. Децембра 39
25000 Сомбор
063/8557876
019/442664
063/565970
Принца Томислава
Карађорђевића
25/3
село Извор бб
34310
Топола
064/2319142
[email protected]
18000
Пирот
064/6151765
[email protected]
Бате Стефановића
91
Филипа Вишњића
36
Саве Ковачевића
2/8
18400
Прокупље
21000
Нови Сад
18300 Пирот
069/8587740
[email protected]
063/505846
[email protected]
063/7761140
010/311920
[email protected]
[email protected]
Download

mreža koordinatora bazičnog fudbala fs srbije