İletişimde
Farkındalık
Neden İletişimde
Farkındalık ???
1
1
1
1
1
1
1
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Çelik
Mercedes
DVD
İ.Kramer Gecelik
Altın
Viagra
Pentium III 800
0,42 dolar
43 dolar
1.925 dolar
2.500 dolar
8.500 dolar
25.900 dolar
94.000 dolar
Neden İletişimde
Farkındalık ???
1
1
1
1
1
1
1
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Çelik
Mercedes
DVD
İ.Kramer Gecelik
Altın
Viagra
Pentium III 800
0,42 dolar
43 dolar
1.925 dolar
2.500 dolar
8.500 dolar
25.900 dolar
94.000 dolar
Bilgi ve kişiler arası ilişkiler
yeni ekonominin temelini oluşturuyor
Neden İletişimde
Farkındalık ???
Neden İletişimde
Farkındalık ???
IQ test sonuçları ve kişilerin kariyerlerindeki
başarılar karşılaştırıldığında
IQ (Entellektüel Zeka)
EQ (Duygusal Zeka)
???
???
Neden İletişimde
Farkındalık ???
IQ test sonuçları ve kişilerin kariyerlerindeki
başarılar karşılaştırıldığında
IQ (Entellektüel Zeka)
EQ (Duygusal Zeka)
% 4 - % 25
???
Neden İletişimde
Farkındalık ???
IQ test sonuçları ve kişilerin kariyerlerindeki
başarılar karşılaştırıldığında ;
IQ (Entellektüel Zeka)
EQ (Duygusal Zeka)
% 4 - % 25
% 75 - % 96
İletişim Nedir ?
Bilgi, düşünce, duygu ve
deneyimleri biçimlendirmek
ve anlaşılabilir kılmaktır.
Etkili İletişimin Unsurları
• Kendini Tanıma
• Sözel olan veya olmayan
mesajlara duyarlılık
• Etkin Dinleme ve Empati
• Tepki Verme
Etkili İletişim Önce Kendini
Fark Etmekle Başlar !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ben Kimim ?
Kendime ilişkin benlik algım ne ?
Kendimin farkında mıyım?
Kendimi seviyor muyum?
Kendimi değerli ve yeterli buluyor muyum?
Yapabileceklerimi yapma gücüne sahip miyim ?
Ne için yaşıyorum ?
Neye değer veriyorum ?
Dünya görüşüm ne?
Güdülerim-dürtülerim ne?
Rollerim neler?
Kişisel gelişimim için neler yapabilirim?
Pasif isem ;
• Önemli değil yerimi alabilirsin, bu
kadar önemli değil,
• Her söylenenden etkilenirim, kendi
başıma karar alamam,
• Kaçınırım ya da vazgeçerim,
• Suçluluk, öfke, engellenme,
güvensizlik
Saldırgan isem ;
• Kendi doğrularım için diğerlerini
harcayabilirim
• Bu benim düşüncem,sen farklı
düşünüyorsan aptalsın
• Savunabilmek için küçük düşürürüm,
incitirim, insan yerine koymam
• Amacım kazanma, diğerlerini
aşağılama, güç gösterme
Pasif - Saldırgan isem ;
• Düşünce ve duygularımı öyle ifade
etmeliyim ki, başkaları yetenekli
olduğumu anlamasın
• Size ne düşünce ve duygularımı tam
olarak söyleyemem, umarım senden
daha önemliymişim gibi davranırsın
• Her zaman suçlayacak birileri vardır
Atılgan-Kararlı-Girişken
isem ;
• Dürüst ve açık biriyim
• Doğru kararlar alabilirim
• Etkili iletişim kurarım
• Kararlı beden dili kullanırım
• Başkalarının , görüşlerine,
haklarına saygı duyarım bunu da
anlaşılır ve net iletirim
Türk Zihin Haritası 
(Benim Dışındaki Hayat)
• Akıllıyım...Sihirbazım...Ne İş Olsa
Yaparım...
• Mutluymuşum...
• Samimi Değilim...
• Güvenmiyoruz... Kavgalıyız...
3.742.902 ???
• Konuştuğumuz gibi yaşamıyoruz...
Türk Zihin Haritası 
(Benim Dışındaki Hayat)
•
•
•
•
•
Öğretmen Hakkımı Yedi...
Hakem Taraf Tuttu...
Amirim Diğer Kişiyi Kayırdı...
Eşim Beni Anlamadı...
Tavlada kazandık mı ? Bükülmeyen
bilek, kaybettik mi zarları suçlarız...
• Bağımlı, çaresiz ve kurban anlayışının
hakim olduğu özellikler ön planda.
İletişimde KENDİNİ TANIMAK
• Benlik bilinci; kişinin kendisi hakkında
sahip olduğu görüşüdür.
• Kendini açmak ; Birisiyle karşılıklı
etkileşim sürecinde ki düşünce ve
duyguları paylaşmaktır.
• Açık benliğimiz; bilinçli olarak
yaptığımız davranışlar ve sarf ettiğimiz
sözlerdir. Bunlar hem kendimiz hem de
başkaları tarafından bilinen
özelliklerimizdir.
İletişimde KENDİNİ TANIMAK
• Kör benliğimiz; farkında
olmadığımız, ancak başkaları
tarafında bilinen özelliklerimizdir.
(genellikle bunlar alınganlık vb.
Savunma
• Gizli benliğimiz; başkalarının
bilmediği ama bizim için açık olan
düşüncelerimiz, duygularımız ve
özlemlerimizdir.
İletişimde KENDİNİ TANIMAK
• Bilinmeyen Benliğimiz ise, ne
başkaları ne de kendimiz tarafından
bilinmez. Buna bilinçaltı da deniliyor.
• İki kişi arasındaki en etkin iletişim,
her iki tarafın da birbirine açık
olduğunda gerçekleşir.
• Bir kişiyle etkileşim sırasında
açık olabilmemizde güven önemli
bir rol oynar.
Kendimizi Doğru İfade
Etmek - Mesajlarımız
Konuşurken çok şey söyleriz, ama
verdiğimiz mesajların dört öğeden
oluştuğunu çoğu zaman fark etmeyiz.
– Gözlemler
– Düşünceler
– Duygular
– İhtiyaçlar
Etkin İfadenin Kuralları
Ne söylenmek isteniyorsa;
• Dolaysız,
• Hemen,
• Açıkça ve
• Dürüstlükle söylenmeli.
Hangisi Olmak İstiyoruz ?
Kazanan (pozitif düşünen)
der ki..
-Yaşamımdan memnunum
-Evet yaparım, hayır yapmam
-Yapmak için zaman bulurum
-Kendimi tam olarak ifade edemedim.
-Bu konuda farklı düşünüyoruz
-Bunun daha iyi bir yolu olmalı
-Artık halledelim şu işi
-İnsan hergün bir şey öğrenir
-Daha esnek olabiliriz
-İyiyim ama kendimi geliştirmeliyim
Kaybeden(pozitif olamayan)
der ki ..
-Hiçbir şey yolunda gitmiyor
-Belki... bakalım... sonra.
-Zaman ayırmamı nasıl beklersiniz
-Anlamıyorsun ki
-Fikrimi değiştirmem
-Bunu her zaman böyle yaparız
-Yeniden denemenin anlamı yok
-Benim bunca yıllık deneyimim
boşuna mı
-Ama buradaki talimat diyor ki
-Diğerleri kadar kötü değilim
Etkin Dinleme
• Geri iletim kullanarak dinlemeye
etkin dinleme denir.
• Etkin dinlemede dinleyen, konuşanın
iletilerini doğru anlayıp anlamadığını
denetlemek için bilinçli bir şekilde ve
sürekli olarak geri iletim kullanır
İyi Bir Dinleyici
Olmanın Yolları 1
Dinlemeye geçerken;
• Dinleme konusundaki
alışkanlıklarınızı fark edin
• Önyargılarınızın bilincinde olun
• Konuşana rahat edebileceği bir ortam
hazırlayın
İyi Bir Dinleyici
Olmanın Yolları 2
Dinleme sırasında ;
• Empati kurun
• Göz teması kurun
• Dik durun
• Kendinizi karşı tarafın yerine koyun
• Sabırlı olun
• Anlamı bütünlüğü içinde yakalamaya
çalışın
• Sessizliği iyi kullanın
İletişimi Engelleyen
Davranışlar
İletişimi Kolaylaştıran
Davranışlar
Ellerinizi kenetleyin, kollarınızı
bağlayın, ayak ayak üstüne atın
ve geriye doğru yaslanarak
oturun.
Kollarınızı bağlamadan, ayak ayak
üstüne atmadan, elleriniz açık
olarak öne doğru eğilin.
Karşınızdaki insanın yüzüne
bakmayın, mümkünse gözlerinizi
kaçırın.
Karşınızdaki insanın yüzüne bakın,
mümkün olduğu kadar çok göz
teması kurun.
Karşınızdaki insanı ses çıkarmadan
dinleyin veya karşınızdaki
söyleyeceğini tamamlamadan
sözünü kesin.
Karşınızdaki konuşurken "evet",
"demek öyle", "gerçekten mi?"
gibi etkin dinlediğinizi belirten
sözler söyleyin.
İfadesiz bir şekilde durun
Gülün
İletişimi Engelleyen
Davranışlar
İletişimi Kolaylaştıran
Davranışlar
İlişkide olduğunuz insanın karşısına
oturun
İlişkide olduğunuz kişi ile 90
derecelik bir açı ile mümkün ise
de yanına oturun.
Konuştuğunuz kişinin adını
öğrenmek için çaba harcamayın
ve kullanmayın.
Konuştuğunuz kişinin adını
öğrenmeye gayret edin ve
unutmamak için ilişkinin
başlangıcında sık sık kullanın.
Hiç soru sormayın ya da kapalı uçlu
sorular sorun.
İlişkide olduğunuz kişiye açık uçlu
sorular sorun.
Karşınızdaki kişinin söylediklerinden
ne anladığınızı kontrol etmeyin.
Karşınızdaki kişinin söylediklerinden
ne anladığınızı tekrarlayın.
İletişimi Engelleyen
Davranışlar
İletişimi Kolaylaştıran
Davranışlar
Karşıdaki kişinin fikir ve görüşlerinde
boşluklar bulup, ortaya koyun.
Karşınızdaki kişinin fikir ve
görüşlerini geliştirecek
yaklaşımlarda bulunun.
Önce aynı fikirde olmadığınızı
söyleyin, sonra nedenini söyleyin.
Karşınızdaki kişi ile aynı fikirde
değilseniz önce sebebini belirtin,
sonra kendi görüşünüzü belirtin.
Ketum olun ve karşınızdakini
etkileyecek bile olsa onunla ilgili
bilgiyi kendinizde tutun.
Ne yaptığınızı ve ne yapmakta
olduğunuzu açık olarak ortaya
koyun.
Karşınızdaki kişiden uzak durun ve
ona hiçbir temasta bulunmayın.
Uygun düşen durumlarda temas
edin.
Beden Konuşuyor
Yapılan araştırmalar beden dilinin
önemini vurgulayan sonuçlar ortaya
koymuştur. Bunlara göre; insanların
yüzyüze kurdukları ilişkilerde kelimeler
%7, ses tonu %38 ve beden dili %55
önem taşımaktadır. Mayer’(1990) göre
iletişimin yaklaşık %93’ü sözel olmayan
biçimlerde geçekleşmektedir.
Renk Dili
İnsanlar farkında olmasalar bile içinde
bulundukları durumu, iç dünyalarını, o
sıradaki duygularını seçtikleri ve
üzerlerinde bulundurdukları renklerle
ortaya koyarlar. Her rengin kendine
özgü psikolojik bir özelliği vardır, bu
yüzden de belirli mesajları iletmede
etkin biçimde kullanılırlar.
Renk Dili
• Mavi: Birleştirici, bütünleştirici ve uyumludur.
• Kahverengi: Hüzünlü ve düşüncelere
sürükleyicidir.
• Kırmızı: Dirilik kazandırıcı, yönlendirici bir
renktir. Kırmızın tüm tonları kendi psikolojik
karakterine sahiptir. Genel olarak kırmızı
koyulaştıkça daha ciddi, derin ve problem matik
hale gelir, açıldıkça daha mutlu, yaratıcı bir mizacı
yansıtır. Tutkulu, haklı çıkmak isteyen, önder bir
kişiliğe uygundur. Saldırgan ve küstah olabilir.
Yorgun ve sıkıntılı bir ruh haline uymaz.
Renk Dili
• Sarı: Sıcak ve en parlak renktir. Çevreye
genişleme, rahatlık ve sempatik bir enerji
yayar. Genel olarak insanların birlikte
olmaktan hoşlandıkları, sempatik, atılgan,
mutlu bir kişiliğe uyar. İş ortamlarında,
yüzeyselliği çağrıştırabileceği için az
oranlarda kullanılmalıdır.
• Yeşil: Bereket sembolü, taze ve umut
dolu bir renktir. Olumsuz anlamları;
kıskançlık, tembelliğe eğilim, gayri
resmilik ve sıkıcı bir kişiliktir. İş
kıyafetlerinde az oranlarda, örneğin kravat
deseninde bulundurulabilir.
Renk Dili
• Siyah: Umutsuzluk ve ölüm sembolüdür. Duyguları
bastırıcı, hapsedici bir etkisi vardır. Çevreye ve
topluma kapalıdır. İncelikli ancak tembel bir kişiliğe
uyar. İş ortamında baştan aşağıya giyinmeye uygun
değildir, ancak giysilerin üst (ceket, gömlek), orta
(kemer, pantalon) ve alt (ayakkabı) bölümünde
kullanılabilir.
• Gri: Yansız, uçucu bir renktir. Grinin her tonu
profesyonel giyime uygundur, ama ilgi çekiciliği
sağlamak için biraz renk katmak gerekir.
• Beyaz: Açıklığı, doğruluğu, şeffaflığı ve aydınlığı
simgeler. Yanındaki renklerle güçlenir. Yansız,
iletişime kapalı, aşırı titiz bir kişiliğe uyar.
Profesyonel kullanım açısından gömlek ve bluzlar
için uygundur.
Download

İletişimde Farkındalık