DOBOJ
GRADSKI POPISIVAČI- OBAVJEŠTENJE
Instruktaža za gradske popisivače održat će se u period od 16. do 20.09.2013. sa početkom u
9,00 časova. Kandidat je obavezan da na instruktažu donese fotokopiju broja tekućeg računa
(aktivnog) i naziv banke kod koje je račun otvoren.
Za kandidate od rednog broja 1 do rednog broja 49 instruktaža će se obaviti u Visokoj poslovnotehničkoj školi, Amfiteatar I, u Doboju ( kod Željezničke stanice).
Red.
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Ime
Име
Prezime
Презиме
Naselje
Насеље
ADMIR
AVDIĆ
ČAJRE
ADNAN
SKOPLJAK
BRIJESNICA VELIKA
AHMET
STARČEVIĆ
ČAJRE
ALEKSANDRA
OSTOJIĆ
BARE
ALMA
IBRAHIMOVIĆ
ČARŠIJA
BAHRIJA
IBRAHIMOVIĆ
ČARŠIJA
BELMA
ALIČEHAJIĆ
ČAJRE
BOJAN
ATIAS
BARE
BRANO
JOVANOVIĆ
BARE
DARIJA
VUKOVIĆ
BARE
DARIO
JEVTIĆ
BUKOVAČKE ČIVČIJE
DENI
SJANIĆ
ČARŠIJA
DRAGANA
JOVIĆ
AERODROM
DRAGANA
RADIĆ
BUKOVAČKE ČIVČIJE
DRAGICA
NIKOLIĆ
BARE
EDINA
MERDIĆ
ČARŠIJA
EDITA
DIDIĆ
ČARŠIJA
ELMA
AHMIĆ
BUKOVAČKE ČIVČIJE
ELMA
DIDIĆ
ČARŠIJA
ELZIN
ŠEHIĆ
BUKOVAČKE ČIVČIJE
EMINA
AHMIĆ
BUKOVAČKE ČIVČIJE
FARUK
AJANOVIĆ
ČARŠIJA
FARUK
HAJRULAHOVIĆ
ČARŠIJA
IVANKA
ČALIĆ
BARE
JELENA
LJUBIČIĆ
BARE
JOVANOVIĆ
DRAGAN
IZVEZENI POPISIVAČ
LJILJA
GLIGORIĆ
AERODROM
MAJO
ILIĆ
BARE
MAKSIMOVIĆ
MILOJKA
IZVEZENI POPISIVAČ
MARA
MITROVIĆ
AERODROM
MARIJANA
DAMJANOVIĆ
BARE
MIRELA
IBRAHIMOVIĆ
ČARŠIJA
MIRKO
DESPOTOVIĆ
BARE
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 1
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
MIRUDIN
AVDIĆ
ČAJRE
MUHAMED
KARUP
ČARŠIJA
MUSTAFA
ĆURIĆ
ČARŠIJA
NINA
GAJIĆ
BARE
RADMILA
ČAUŠEVIĆ
ČARŠIJA
SABAHUDIN
ĆURIĆ
ČARŠIJA
SABRINA
ŠARIĆ
ČAIRE
SEMIR
HAJRIĆ
BUKOVAČKE ČIVČIJE
SLAVKO
SEKULIĆ
BARE
SRETENKA
BABIĆ
BARE
STJEPANOVIĆ
SLOBODANKA
IZVEZENI POPISIVAČ
TIJANA
DUJKOVIĆ
BARE
VESNA
GRUBIŠIĆ
BARE
VJEKOSLAV
LAZIĆ
ČARŠIJA
ZORAN
CELJAR
BARE
ZORANA
ŠUMATIĆ
BARE
Za kandidate od rednog broja 50 do rednog broja 94 instruktaža će se obaviti , u Saobraćajnom
fakultetu, u Doboju ( Putem telefona ćemo vas obavjestiti u kom Amfiteatru ćete pohađati
obuku).
Red.
Br.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Ime
Име
Prezime
Презиме
ALEKSANDAR
RISTIĆ
Naselje
Насеље
DOBOJ
ALEKSANDAR
MILETIĆ
DOBOJ
ALEKSANDAR
JERINIĆ
DOBOJ
ALEKSANDAR
TOMANIĆ
DOBOJ
ALEKSANDRA
BOŽIĆ
DOBOJ
ALEKSANDRA
BOŽIĆ
DOBOJ
ALMA
MEHIČIĆ
DOBOJ
ALMA
BULJUBAŠIĆ
DOBOJ
AMERA
DERAKOVIĆ
DOBOJ
AMIRA
JUSIČIĆ
DOBOJ
ANA
BEŠLAGIĆ
DOBOJ
ANDREA
PETROVIĆ
DOBOJ
ANDREA
KONSTANTINOV
DOBOJ
ANITA
RADONJIĆ
DOBOJ
BEGO
JUNUZOVIĆ
DOBOJ
BILJANA
MILOŠEVIĆ
DOBOJ
BILJANA
ĐURIĆ
DOBOJ
BILJANA
DJAKIĆ
DOBOJ
BILJANA
LAZIĆ
DOBOJ
BILJANA
JOVANOVIĆ
DOBOJ
BILJANA
MIŠIĆ
DOBOJ
BOBAN
RISTIĆ
DOBOJ
BOGDAN
UGRICA
DOBOJ
BOJAN
KIKIĆ
DOBOJ
BOJAN
PETROVIĆ
DOBOJ
BOJAN
STARČEVIĆ
DOBOJ
BOJAN
JAKIĆ
DOBOJ
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 2
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
BOJANA
MARTIĆ
DOBOJ
BOJANA
GLIGOREVIĆ
DOBOJ
BOJANA
ĐOKIĆ
DOBOJ
BORIS
TRNJANAC
DOBOJ
BOŽANA
ZRNIĆ
DOBOJ
BRANISLAV
PREPELAC
DOBOJ
BRANKA
KONDIĆ
DOBOJ
BRANKA
KORIČIĆ
DOBOJ
BRANKICA
BALDI
DOBOJ
BRINIJA
ZUBČEVIĆ
DOBOJ
DAJANA
MOMIROVIĆ
DOBOJ
DAJANA
GOJIĆ
DOBOJ
DAJANA
CEROVAC
DOBOJ
DALIBORKA
TOMIĆ
DOBOJ
DAMIR
SAUKA
DOBOJ
DANIJEL
SUVAJAC-ŠAPORAC
DOBOJ
DANIJEL
SAVIĆ
DOBOJ
DANIJEL
BLAGOJEVIĆ
DOBOJ
Za kandidate od rednog broja 95 do rednog broja 130 instruktaža će se obaviti u Domu učenika
u Doboju.
Red.
Br.
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Ime
Име
Prezime
Презиме
DANIJELA
RAUKOVIĆ
Naselje
Насеље
DOBOJ
DANIJELA
MITROVIĆ
DOBOJ
DANIJELA
VUKOVIĆ
DOBOJ
DANKO
SAVIĆ
DOBOJ
DARIA
BLAGOJEVIĆ
DOBOJ
DARINKA
IVANIĆ
DOBOJ
DARIO
BOŠNJAK
DOBOJ
DARIO
NARIĆ
DOBOJ
DARKO
KOVAČEVIĆ
DOBOJ
DAVOR
SAVIĆ
DOBOJ
DEJAN
LJUBIČIĆ
DOBOJ
DESIMIR
GLIGIĆ
DOBOJ
DRAGAN
NARIĆ
DOBOJ
DRAGAN
DESPOTOVIĆ
DOBOJ
DRAGANA
SORAK
DOBOJ
DRAGANA
STANIŠIĆ
DOBOJ
DRAGANA
ĐURIĆ
DOBOJ
DRAGANA
PIJUNOVIĆ
DOBOJ
DRAGOMIRKA
BLAGOJEVIĆ
DOBOJ
DRAŽANA
TRIPIĆ
DOBOJ
DRAŽEN
ĐURANOVIĆ
DOBOJ
DRAŽEN
SIBINČIĆ
DOBOJ
DUNDŽA
HADŽIMUJIĆ
DOBOJ
DŽENANA
ČAPLJA
DOBOJ
DŽENITA
RASOVAC
DOBOJ
EDIN
ČABRIĆ
DOBOJ
EDINA
SALIHOVIĆ
DOBOJ
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 3
122
123
124
125
126
127
128
129
130
ELA
KARANOVIĆ
DOBOJ
ELVISA
MAHMUTOVIĆ
DOBOJ
EMINA
MUJKANOVIĆ
DOBOJ
ENES
MUSTAJBAŠIĆ
DOBOJ
ERNA
GLUŠAC
DOBOJ
ERVIN
ŠKILJO
DOBOJ
ESAD
BULJUBAŠIĆ
DOBOJ
FIRUZ
DELIĆ
DOBOJ
GOLUB
PANIĆ
DOBOJ
Za kandidate od rednog broja 131 do rednog broja 136 instruktaža će se obaviti , u
Saobraćajnom fakultetu, u Doboju ( Putem telefona ćemo vas obavjestiti u kom Amfiteatru ćete
pohađati obuku).
Red.
Br.
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Ime
Име
Prezime
Презиме
GORAN
CVIJANOVIĆ
Naselje
Насеље
DOBOJ
GORAN
DEVIĆ
DOBOJ
GORAN
SIJERČIĆ
DOBOJ
GORDANA
IGNAJTIĆ
DOBOJ
GORICA
STANOJEVIĆ
DOBOJ
IGOR
JOVANOVIĆ
DOBOJ
ILIJA
BOŠNJAK
DOBOJ
ISMAR
VEHABOVIĆ
DOBOJ
ISMET
SRKALOVIĆ
DOBOJ
IVANA
TODOROVIĆ
DOBOJ
IVANA
ĐURIĆ
DOBOJ
IVANA
GORDANIĆ
DOBOJ
IVANA
PLIVČEVIĆ
DOBOJ
IVICA
LJUBIČIĆ
DOBOJ
JADRANKA
MIKEREVIĆ
DOBOJ
JASENKA
JUPIĆ
DOBOJ
JASMINA
MUJANOVIĆ
DOBOJ
JASMINKA
HALILOVIĆ
DOBOJ
JELENA
SAVIĆ
DOBOJ
JELENA
DŽIGUMOVIĆ
DOBOJ
JELENA
TODOROVIĆ
DOBOJ
JELENA
KOVAČEVIĆ
DOBOJ
JOSIP
BERLANDA
DOBOJ
JOVAN
GOJIĆ
DOBOJ
JULKA
ERCEG
DOBOJ
KATA
AGATIĆ
DOBOJ
KENAN
ČABRIĆ
DOBOJ
KENAN
DOBRIĆ
DOBOJ
KOVILJKA
ĐURĐEVIĆ
DOBOJ
KREŠIMIR
JERINIĆ
DOBOJ
LIDIJA
HADŽIMUJAGIĆ
DOBOJ
LJILJANA
KUZMANOVIĆ
DOBOJ
LJUBICA
BERLANDA
DOBOJ
MAJA
TRIPIĆ
DOBOJ
MARIJANA
GRUBIŠIĆ
DOBOJ
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 4
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
MARINA
TOPALOVIĆ
DOBOJ
MARIO
STEVANOVIĆ
DOBOJ
MARKO
MIŠIĆ
DOBOJ
MARKO
RISTIĆ
DOBOJ
MELIHA
JUNUZOVIĆ
DOBOJ
MERDIHA
OMERČIĆ
DOBOJ
MERSIDA
HADŽIĐULBIĆ
DOBOJ
MIA
DEJANOVIĆ
DOBOJ
MIA
BOŽIĆ
DOBOJ
MILA
PERENDIJA
DOBOJ
MILANA
JANKOVIĆ
DOBOJ
Za kandidate od rednog broja 177 do rednog broja 222 instruktaža će se obaviti , u
Saobraćajnom fakultetu, u Doboju ( Putem telefona ćemo vas obavjestiti u kom Amfiteatru ćete
pohađati obuku).
Red.
Br.
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
9/3/2013 11:17:27 AM
Ime
Име
Prezime
Презиме
MILANKA
MILIĆEVIĆ
Naselje
Насеље
DOBOJ
MILENKO
BLAGOJEVIĆ
DOBOJ
MILEVA
MILJANOVIĆ
DOBOJ
MILORAD
VASILJEVIĆ
DOBOJ
MILOŠ
IVANČEVIĆ
DOBOJ
MIRA
NIKOLIĆ
DOBOJ
MIRKO
RALJIĆ
DOBOJ
MIRKO
IGNJATOVIĆ
DOBOJ
MIRNA
VESELINOVIĆ
DOBOJ
MIRO
JELEČ
DOBOJ
MIROSLAV
KRESOJA
DOBOJ
MIROSLAV
SAUKA
DOBOJ
MIRSAD
HEDŽIĆ
DOBOJ
MIRZA
GRBEŠIĆ
DOBOJ
MIŠO
SEGDAR
DOBOJ
MULAJMA
KIKIĆ
DOBOJ
NADA
MIKEREVIĆ
DOBOJ
NASIB
BEĆIROVIĆ
DOBOJ
NATAŠA
NIKOLIĆ
DOBOJ
NATAŠA
RADOJČIĆ
DOBOJ
NEBOJŠA
BALEŠEVIĆ
DOBOJ
NEDŽAD
IBRAHIMOVIĆ
DOBOJ
NEMANJA
MIĆIĆ
DOBOJ
NERMINA
VULIĆ
DOBOJ
NIKOLA
BJELIČIĆ
DOBOJ
NIKOLA
RISTIĆ
DOBOJ
NIKOLA
ĐURANOVIĆ
DOBOJ
OLIVERA
SOLDATOVIĆ
DOBOJ
OLJA
PAVLOVIĆ
DOBOJ
OZREN
STAKIĆ
DOBOJ
PETAR
KASER
DOBOJ
RADENKA
KVRŽIĆ
DOBOJ
RADOMIR
SIMIKIĆ
DOBOJ
Stranica / Страница 5
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
REA
HADŽIKADUNIĆ
DOBOJ
SAN
MAKAREVIĆ
DOBOJ
SANDRA
PIJUNOVIĆ
DOBOJ
SANELA
BLAGOJEVIĆ
DOBOJ
SANJA
ČOČIĆ
DOBOJ
SANJA
SIBINČIĆ
DOBOJ
SAŠA
LUNIĆ
DOBOJ
SAŠA
FALADŽIĆ
DOBOJ
SAŠA
KNEŽEVIĆ
DOBOJ
SENIJA
ŠEHIĆ
DOBOJ
SLAĐANA
SIMIĆ
DOBOJ
SLAĐANA
BJELANOVIĆ
DOBOJ
SLAĐANA
DUKIĆ
DOBOJ
Za kandidate od rednog broja 223 do rednog broja 268 instruktaža će se obaviti , u
Saobraćajnom fakultetu, u Doboju ( Putem telefona ćemo vas obavjestiti u kom Amfiteatru ćete
pohađati obuku).
Red.
Br.
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
Ime
Име
Prezime
Презиме
SLAVICA
MILUTINOVIĆ
Naselje
Насеље
DOBOJ
SLAVKA
GARIĆ
DOBOJ
SLOBODAN
ALEKSIĆ
DOBOJ
SLOBODAN
MIHAJLOVIĆ
DOBOJ
SLOBODANKA
STOJANOVIĆ
DOBOJ
SMILJANA
JOVIČIĆ
DOBOJ
SNEŽANA
SIMIĆ
DOBOJ
SNJEŽANA
ČANIĆ
DOBOJ
SNJEŽANA
RADIŠKOVIĆ
DOBOJ
SNJEŽANA
STEVIĆ
DOBOJ
SNJEŽANA
MIŠURIĆ
DOBOJ
SNJEŽANA
STRIGIĆ
DOBOJ
SONJA
ILIĆ
DOBOJ
SREĆKO
MAKSIMOVIĆ
DOBOJ
STANA
PAVLIĆ
DOBOJ
STANKA
ALADŽIĆ
DOBOJ
STEVAN
PARIPOVIĆ
DOBOJ
SVJETLANA
VUKOVIĆ
DOBOJ
SVJETLANA
BUKEJLOVIĆ
DOBOJ
TAMARA
MIŠIĆ
DOBOJ
TAMARA
PAŠALIĆ
DOBOJ
TAMARA
KARANOVIĆ
DOBOJ
TANJA
JOSIPOVIĆ
DOBOJ
TIHOMIR
NARIĆ
DOBOJ
VANJA
HADŽIKADUNIĆ
DOBOJ
VANJA
PIJUNOVIĆ
DOBOJ
VEDRAN
STOJAKOVIĆ
DOBOJ
VEDRANA
JOVIĆ
DOBOJ
VERA
MILIĆEVIĆ
DOBOJ
VERA
NEŠKOVIĆ
DOBOJ
VESNA
MANOJLOVIĆ
DOBOJ
VESNA
FILIPOVIĆ
DOBOJ
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 6
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
VESNA
MILETIĆ
DOBOJ
VINKO
POPOVIĆ
DOBOJ
VLADIMIR
STANOJEVIĆ
DOBOJ
VLADIMIR
NEDIĆ
DOBOJ
VLADIMIR
ŠUVAK
DOBOJ
VLADISLAV
STJEPANOVIĆ
DOBOJ
ZLATAN
HADŽIKADUNIĆ
DOBOJ
ZORAN
OKUKA
DOBOJ
ZORAN
LAZIĆ
DOBOJ
ZORAN
PAJIĆ
DOBOJ
ZORANA
MARTIĆ
DOBOJ
ZORICA
DAVIDOVIĆ
DOBOJ
ŽIVKO
MIŠKIĆ
DOBOJ
ŽIVORAD
OSTOJIĆ
DOBOJ
Za kandidate od rednog broja 269 do rednog broja 306 instruktaža će se obaviti , u
Saobraćajnom fakultetu, u Doboju ( Putem telefona ćemo vas obavjestiti u kom Amfiteatru ćete
pohađati obuku).
269 ADIS
270 ADNAN
271 ALEKSANDAR
272 AMELA
273 DANIJELA
274 DRAGAN
275 DŽENANA
276 ELMEDIN
277 EMIR
278 FUAD
279 GORAN
280 GORAN
281 GORDANA
282 JASMINKA
283 JOSIP
284 JOZO
285 KRISTINA
286 MARIO
287 MILENA
288 MIRELA
289 MIRJANA
290 MUHAMED
291 NERMIN
292 PETAR
293 SAŠA
294 SELMA
295 SENAID
296 SENKA
297 SLAVKO
298 TAMARA
299 VESNA
9/3/2013 11:17:27 AM
MEJRUŠIĆ
KOTORSKO
ZEČEVIĆ
KOTORSKO
MILIVOJEVIĆ
CEROVICA
ISIĆ
KOTORSKO
DANILOVIĆ
DRAGALOVCI
KLJAJIĆ
KOMARICA
KOTORIĆ
KOTORSKO
BEKRIĆ
KOTORSKO
BEKRIĆ
KOTORSKO
BEKRIĆ
KOTORSKO
RADONJIĆ
MALI PRNJAVOR
DOLIĆ
JELANJSKA
BAĆIĆ
GORNJA OSTRUŽNJA
KRDŽALIĆ
KOTORSKO
MILOŠ
KOMARICA
TIPURIĆ
FOČA
DOŠLIĆ
CEROVICA
MALINOVIĆ
DOBOJ
RADIŠKOVIĆ
BRESTOVO
HALILOVIĆ
KOTORSKO
MIJATOVIĆ
DRAGALOVCI
ĐUHERIĆ
KOTORSKO
NIJEMČEVIĆ
KOTORSKO
RADOŠ
JOHOVAC
RISTIĆ
DONJA OSTRUZNJA
KRDŽALIĆ
KOTORSKO
KRDŽALIĆ
KOTORSKO
LIŠINOVIĆ
KOTORSKO
GAVRAN
VELIKI PRNJAVOR
BARUKČIĆ
DRAGALOVCI
STARČEVIĆ
ZARIJEČA
Stranica / Страница 7
300
301
302
303
304
305
306
VINKO
KRIŽIĆ
JOHOVAC
ZDRAVKA
DEBELJAKOVIĆ
DRAGALOVCI
ZORAN
TIPURIĆ
FOČA
ZORICA
DESPOTOVIĆ
DOBOJ
ZRENKA
MARIĆ
DOBOJ
ZUMRETA
OMERČIĆ
DOBOJ
ZVJEZDAN
VUKMIROVIĆ
DOBOJ
Za kandidate od rednog broja 307 do rednog broja 357 instruktaža će se obaviti u Visokoj
poslovno-tehničkoj školi, Amfiteatar II, u Doboju ( kod Željezničke stanice).
Red.
Br.
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
Ime
Име
Prezime
Презиме
Naselje
Насеље
ALEKSANDAR
MITROVIĆ
KOŽUHE
ALEN
HADŽIĆ
KRČEVINE
ANDRIJANA
RADOVANOVIĆ
KOSTAJNICA
ANELA
NIJEMČEVIĆ
PIJESKOVI
ANIS
HUSAKOVIĆ
GRAPSKA
ARNEL
MAHMUTOVIĆ
KRČEVINE
ASMIRA
OMERČIĆ
ORAŠJE
DANIJEL
MIČIĆ
KOSTAJNICA
DIJANA
TOŠIĆ
GRAPSKA
DRAGAN
PETKOVIĆ
GAVRIĆI
DRAGANA
RADETIĆ
KOSTAJNICA
DŽENANA
HRNJADOVIĆ
KRČEVINE
EDINA
BEŠIĆ
GRAPSKA
EMINA
ALDOBAŠIĆ
ORAŠJE
GORAN
STOJČINOVIĆ
ORAŠJE
GORDANA
MITROVIĆ
KOŽUHE
GORDANA
SAVIĆ
KOŽUHE
IGOR
PIJETLOVIĆ
PIJESKOVI
IGOR
BUKEJLOVIĆ
USORA
IRNES
HUSAKOVIĆ
GRAPSKA
IVANA
BOJINOVIĆ
PIJESKOVI
JELENA
OSTOJIĆ
KOSTAJNICA
JELENA
IVANČEVIĆ
USORA
JELENA
STEVANOVIĆ
USORA
KRISTINA
FILIPOVIĆ
PIJESKOVI
LJUBICA
PIJUNOVIĆ
PIJESKOVI
MARICA
NEDIĆ
KOŽUHE
MARKO
STARČEVIĆ
KOŽUHE
MILANA
BOJINOVIĆ
PIJESKOVI
MIRA
STARČEVIĆ
KOŽUHE
MIRA
STARČEVIĆ
USORA
MIRSAD
SINANOVIĆ
STANIĆ RIJEKA
NEJRA
HURTIĆ
GRAPSKA
NERMA
BAŠIĆ
ORAŠJE
OLIVERA
ĐURIĆ
KOŽUHE
RAZIJA
HATKIĆ
ORAŠJE
SABINA
BEGOVIĆ
GRAPSKA
SAŠA
SIMIĆ
KOŽUHE
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 8
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
SEDITA
BRITVAREVIĆ
LUKAVICA
SELVEDINA
DELIĆ
STANIĆ RIJEKA
SENAID
BEŠIĆ
GRAPSKA
SILVANA
KOLOBARIĆ
ORAŠJE
SLAVEN
STANOJEVIĆ
KOSTAJNICA
SLAVEN
GOSTIĆ
KOŽUHE
SNJEŽANA
JOVIĆ
KOSTAJNICA
SONJA
BARUNOVIĆ
PIJESKOVI
SUVADA
MEŠIĆ
ORAŠJE
SVJETLANA
MILUTINOVIĆ
USORA
SVJETLANA
LAZIĆ
ORAŠJE
VERA
BLAGOJEVIĆ
USORA
VLAJKO
VIDOVIĆ
ORAŠJE
Za kandidate od rednog broja 358 do rednog broja 407 instruktaža će se obaviti u Visokoj
poslovno-tehničkoj školi, Amfiteatar III, u Doboju ( kod Željezničke stanice).
Red.
Br.
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
9/3/2013 11:17:27 AM
Ime
Име
Prezime
Презиме
ADNANA
HADŽIKADUNIĆ
Naselje
Насеље
MILJKOVAC
ALDINA
ALIČIĆ
MAKLJENOVAC
ALEKSANDAR
MIŠKOVIĆ
POLJICE
ALMIRA
OMEROVIĆ
POTKAMEN
AMELA
MUJKIĆ
MAKLJENOVAC
ARNESA
ALIČIĆ
MAKLJENOVAC
ASMIR
KIKIĆ
MILJKOVAC
ATIJANA
JOVIĆ
MILJKOVAC
AVDO
HODŽIĆ
MILJKOVAC
BOŽO
OSTOJIĆ
BUŠLETIĆ
DARKO
TRIFUNOVIĆ
OSJEČANI
DOBRILA
CVIJANOVIĆ
OSJEČANI DONJI
DRAGANA
PETROVIĆ
ZELINJA
DRAGO
ČAKAREVIĆ
CEROV GAJ
DRAGOSLAVA
SIMIĆ
OSJEČANI
DŽEVAD
ALIČIĆ
MAKLJENOVAC
GORAN
SIMIĆ
OSJEČANI
ISJAN
MUJKANOVIĆ
MILJKOVAC
LUKIĆ
LJUBIŠA
MARIJANA
PARAVAC
IZVEZENI KANIDATI
BUŠLETIĆ
MILANKA
MARKOVIĆ
OSJEČANI
MILIVOJEVIĆ
STEFAN
MIRELA
HADŽIKADUNIĆ
IZVEZENI KANIDATI
MAKLJENOVAC
MIRELA
KIKIĆ
MAKLJENOVAC
MIRJANA
TODOROVIĆ
OSJEČANI
MIRZA
HADŽIKADUNIĆ
MATUZIĆI
MIRZA
IDRIZI
MILJKOVAC
NERMINA
KORKARIĆ
MAKLJENOVAC
NERVESA
MAKAREVIĆ
MAKLJENOVAC
NIHAD
ALIČIĆ
MAKLJENOVAC
PETAR
OSTOJIĆ
DONJA PALEŽNICA
RADOSLAV
PAVLOVIĆ
PALEŽNICA GORNJA
Stranica / Страница 9
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
BUŠLETIĆ
RADOVAN
MARKOVIĆ
RISTIĆ
ŽAN
RUKIJA
MAKAREVIĆ
IZVEZENI KANIDATI
MAKLJENOVAC
SAFIJA
AVDIĆ
MILJKOVAC
SAHIJA
SULJIĆ
POTKAMEN
SANJA
GLIŠIĆ
BUŠLETIĆ
SEDIN
BULJUBAŠIĆ
MILJKOVAC
SENJIN
HAJRULAHOVIĆ
MILJKOVAC
SLAĐANA
BLAGOJEVIĆ
POLJICE
SLAVKO
MITROVIĆ
SLOBODAN
RUŽIĆ
PALEŽNICA
DONJA
ZELINJA
SRĐAN
ARSENIĆ
BUŠLETIĆ
STANA
ČAKAREVIĆ
CEROV GAJ
STEVANOVIĆ
RANKO
ŠEMSADA
KARAMEHIĆ
VASILJEVIĆ
LJILJA
VILDAN
HUSKIĆ
IZVEZENI KANIDATI
MILJKOVAC
VJEKOSLAV
CEROVAC
OSJEČANI
IZVEZENI KANIDATI
MAKLJENOVAC
Za kandidate od rednog broja 408 do rednog broja 451 instruktaža će se obaviti u Vatrogasnom
domu u Doboju.
Red.
Br.
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
9/3/2013 11:17:27 AM
Ime
Име
Prezime
Презиме
ALEKSANDAR
VUKOJEVIĆ
Naselje
Насеље
TEKUĆICA
ANEL
HOZIĆ
PRIDJEL GORNJI
ARMINA
KAPETANOVIĆ
PRIDJEL GORNJI
BEĆIR
HOZIĆ
PRIDJEL DONJI
BILJANA
MANOJLOVIĆ
PRIDJEL DONJI
BORIS
TODOROVIĆ
PRIDJEL DONJI
DANIJELA
RISTIĆ
BOLJANIĆ
DANIJELA
DIMITRIĆ
PAKLENICA GORNJA
DANIJELA
LUKIĆ
PRIDJEL DONJI
DELVA
SUHOPOLJAC
PRIDJEL GORNJI
DRAGAN
BOGDANOVIĆ BJELIČIĆ
OSTRUŽNJA GORNJA
DUŠAN
MALINOVIĆ
OSOJNICA
DŽENANA
GRAHIĆ
PRIDJEL GORNJI
ESMIRA
HOZIĆ
PRIDJEL GORNJI
HAMIDA
HADŽIKADUNIĆ
PRIDJEL GORNJI
JASNA
MILIVOJEVIĆ
JELENA
MIJATOVIĆ
OSTRUŽNJA
DONJA
BOLJANIĆ
LAZIĆ
OZRENKO
LJILJANA
MANOJLOVIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
PRIDJEL DONJI
MAID
HADŽIĆ
PRIDJEL GORNJI
MARINA
PROTIĆ
BOLJANIĆ
MILENA
MITROVIĆ
OSOJNICA
MILENA
PETKOVIĆ
PAKLENICA DONJA
MIODRAG
LUKIĆ
PRIDJEL DONJI
MIRELA
HOZIĆ
PRIDJEL GORNJI
MLADENKA
RISTIĆ
BOLJANIĆ
Stranica / Страница 10
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
MUFIDA
HOZIĆ
PRIDJEL GORNJI
MUSTAFA
DŽANIĆ
PRIDJEL GORNJI
NATAŠA
KRŠIĆ
BOLJANIĆ
NATAŠA
ILIĆ
PRIDJEL DONJI
NENAD
MITROVIĆ
OSOJNICA
OZRENKO
PAŠALIĆ
TEKUĆICA
PETAR
MARIĆ
PRIDJEL DONJI
RADIĆ
DUJKO
RAGIB
GRAHIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
PRIDJEL GORNJI
SANJA
JANJANIN
PRIDJEL DONJI
SANJA
MIĆIĆ TRIPIĆ
PRIDJEL DONJI
SANJA
LUKIĆ
PRIDJEL DONJI
SLAĐANA
LAZIĆ
PRIDJEL DONJI
STARČEVIĆ
ŽELJKO
STEFAN
ĐURIČIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
OSOJNICA
ZERINA
GRAHIĆ
PRIDJEL
ZORA
PANIĆ
BOLJANIĆ
ZORICA
LAZIĆ
PRIDJEL DONJI
Za kandidate od rednog broja 452 do rednog broja 486 instruktaža će se obaviti u Centru za
kulturu u Doboju.
Red.
Br.
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
9/3/2013 11:17:27 AM
Ime
Име
Prezime
Презиме
Naselje
Насеље
ALEKSANDAR
STOJANOVIĆ
RJEČICA
ALEKSANDAR
MILAČAK
VELIKA BUKOVICA
ALEKSANDRA
STJEPANOVIĆ
STRIJEŽEVICA
ARMIN
MEŠINOVIĆ
SJENINA RIJEKA
ARNEL
BEŠIĆ
VELIKA BRIJESNICA
BOJANA
BOŽIĆ
LIPAC
BOŽIDAR
LAZIĆ
VELIKA BUKOVICA
DARKO
JOVIĆ
RJEČICA
DARKO
PETKOVIĆ
RJEČICA
DIJANA
BJELOŠEVIĆ
STRIJEŽEVICA
DIVNA
LUKIĆ
STRIJEŽEVICA
DRAGAN
KNEŽEVIĆ
LIPAC
DRAGANA
MILANOVIĆ
VELIKA BUKOVICA
ELVIRA
KAPETANOVIĆ
SJENINA RIJEKA
ERNAD
MURATOVIĆ
SJENINA
HANIFA
MURATOVIĆ
SJENINA RIJEKA
JELENA
MITROVIĆ
LIPAC
JELENA
PETROVIĆ
VELIKA BUKOVICA
JELENA
MIŠIĆ
VELIKA BUKOVICA
JOVO
ĐURIĆ
LIPAC
MARKO
NIKOLIĆ
LIPAC
MARLENA
ĐURIĆ
VELIKA BUKOVICA
MEDINA
DUBINOVIĆ
SJENINA
MILIČEVIĆ
NEBOJŠA
NIHAD
ALIČIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
SJENINA RIJEKA
NIHAD
MUJKANOVIĆ
SJENINA RIJEKA
PATRICIA
AVDAGIĆ
SUVO POLJE
Stranica / Страница 11
479
480
481
482
483
484
485
486
SNEŽANA
KLOPIĆ
VELIKA BUKOVICA
SNJEŽANA
LUKIĆ
RJEČICA
SPOMENKO
BLAGOJEVIĆ
VELIKA BUKOVICA
SUZANA
RISTIĆ
SUVO POLJE
ŠUŠKOVIĆ
DANIJEL
VESNA
GAVRANOVIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
LIPAC
ZILHA
MUJAKIĆ
SJENINA RIJEKA
ZORAN
ILIĆ
LIPAC
Za kandidate od rednog broja 487 do rednog broja 544 instruktaža će se obaviti u Velikoj sali
Skupštine grada Doboj (bivša zgrada Doma vojske).
Red.
Br.
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
9/3/2013 11:17:27 AM
Ime
Име
Prezime
Презиме
Naselje
Насеље
ADIS
OSMANBEGOVIĆ
ŠEVARLIJE
ALEKSANDAR
PAŠALIĆ
GRABOVICA
AMRA
SMAJILOVIĆ
SVJETLIČA
AZRA
MEŠIĆ
SVJETLIČA
BENJAMIN
MUJKIĆ
ŠEVARLIJE
BJELOGRLIĆ
ANA
BRANISLAV
ĐEKIĆ
CVIJANOVIĆ
DARKO
DIJANA
VASIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
STANOVI
EDIN
MUJKIĆ
ŠEVARLIJE
ELDIN
HODŽIĆ
ŠEVARLIJE
ELVIR
MUJKIĆ
ŠEVARLIJE
EMRIJA
SMAJILOVIĆ
SVJETLIČA
FATIMA
SMAJLOVIĆ
SVJETLIČA
HERMINA
HODŽIĆ
ŠEVARLIJE
HUSEIN
BEGANOVIĆ
ŠEVARLIJE
JASMIN
ĐULBIĆ
SVJETLIČA
JASNA
RISTIĆ
STANARI
JELENA
DEJANOVIĆ
MAJEVAC
KENAN
MUJKIĆ
ŠEVARLIJE
LEJLA
BJELOBRKOVIĆ
POTOČANI
LUKIĆ
DARIO
IZVEZENI KANDIDATI
MANJIĆ
SANELA
IZVEZENI KANDIDATI
MARIJANOVIĆ
SLAVIŠA
MARINA
MARKOVIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
TRNJANI
MARKOVIĆ
ZORAN
IZVEZENI KANDIDATI
MIĆANOVIĆ
SNJEŽANA
MIDHAT
IBRAKOVIĆ
MIHAJLOVIĆ
NEVENKO
MILAN
STANIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
MALA BUKOVICA
MILAN
STOKIĆ
PODNOVLJE
MILANOVIĆ
MARINA
MILENA
MARKOVIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
TRNJANI
MILICA
BOGDANOVIĆ
PODNOVLJE
MILKANOVIĆ
MILAN
MINA
JAHIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
SVJETLIČA
MIRKO
STOJČIĆ
PODNOVLJE
IZVEZENI KANDIDATI
PODNOVLJE
IZVEZENI KANDIDATI
ŠEVARLIJE
Stranica / Страница 12
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
MLADEN
ŽIVKOVIĆ
MAJEVAC
NATAŠA
STOJČINOVIĆ
RITEŠIĆ
NATAŠA
NINKOVIĆ
STANOVI
NEDA
PEKELJEVIĆ
STANARI
NEDŽAD
IBRAKOVIĆ
ŠEVARLIJE
NEVENKA
LEPANOVIĆ
MAJEVAC
PARAVAC
ĐORĐE
PREDRAG
DEJANOVIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
MAJEVAC
RASIM
SUBAŠIĆ
SVJETLIČA
RISTIĆ
DEJAN
SAMIR
MUJKIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
ŠEVARLIJE
SANJA
PRELIĆ
STANARI
SLAĐANA
DANILOVIĆ
PODNOVLJE
SLAĐANA
PANTIĆ
STANOVI
SLOBODAN
STARČEVIĆ
RITEŠIĆ
SNJEŽANA
STARČEVIĆ
OPSINE
STANIĆ
DEJANA
TIJANA
SPASOJEVIĆ
IZVEZENI KANDIDATI
PLOČNIK
ZEHRA
FETIĆ
ŠEVARLIJE
ZORICA
DEJANOVIĆ
MAJEVAC
ŽELJKA
GRUJIĆ
STANARI
Predsjednik popisne komisije
_____________
Slavica Živković,dipl.prav.
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 13
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 14
Download

Instruktaža za gradske popisivače održat će se u period od 16. do