Staklene
fasade
TiM d.o.o. Preduzeće za građevinski inženjering i proizvodnju ALU bravarije
Aluminijske fasade - Staklene fasade služe za spoljno i unutarnje oblaganje objekata te su
odlična estetska i ekonomska rešenja za novogradnju i adaptaciju objekata. Velike staklene
površine i moderan dizajn maksimalno se koriste kao prirodan izvor svetlosti. Služe za različite
prodajne salone i prostore slične namene. Razlikujemo tri sitema staklenih fasada
Direkcija:
Dubljanska 15
11118 Beograd
Tel.011/2423563
Fax.011/3863-718
[email protected]
Web. WWW.TIM-BG.RS
Proizvodnja :
Ugrinovačka 270a,
11271 Dobanovci
tel: 011 411-4626
mail. [email protected]
Sistem klasične ( kontinuirane ) staklene fasade formira se tako da staklene panele vidno
razdvajaju horizontalni i vertikalnih nosači - Al profili koji su u punoj veličini vidljivi na fasadi,
pri čemu formiraju mrežu odnosno raster sa staklenim panelima.Otvarajući otvori - prozori otvaraju se oko vertikalne i/ili oko donje horizontalne ose. Prednosti su dobro zaptivanje, klasično
otvaranje i jednostavno održavanje.
Sistem Polustrukturalne fasade gde stakleni paneli dominiraju izgledom fasade, tako da su
noseći Al profili skriveni ali se oko staklenih površina javlja Al držač u vidu rama minimalne
vidljivosti na fasadi (~2.5cm), vide se samo obodi od kojih je polustrukturalna fasada sastavljena.U zavisnosti od fasadnog sistema, postoji mogućnost integrisanja otvarajućih polja sa
različitim tipovima otvaranja, određenih tipologijom Al profila.
Sistem Strukturalne fasade je, za razliku od polustrukturalne i klasične fasade, sistem bez vidljivih aluminijskih nosivih profila.Strukturalne fasade izvode se tehnikom ljepljenja stakla na
aluminijske profile. Time se dobija fasada bez vidljivih aluminijskih profila.Kod sistema
strukturalne fasade, stakleni paneli dominiraju izgledom fasade, dok su Al profili koji nose konstrukciju skriveni iza staklenih površina.
Download

Staklene fasade - Inženjering u građevinarstvu i proizvodnja AL