PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
NA PRELASKU U SREDNJU
ŠKOLU
Vizija:
kvalitetan PO program za učenike sedmog i
osmog razreda u svakoj OŠ Srbije
•
•
•
GIZ Usaradnji sa
Ministarstvom prosvete i nauke
Ministarstvom omladine i sporta
PO na prelasku u srednju školu
PEDA
GOŠKE
MOGU
ĆNO
STI I
NAČINI
OSTVA
RI
VANJA
U
ŠKOLI
PROGRAM PROFESIONALNE
ORIJENTACIJE I
KARIJERNOG VODJENJA
za učenike/učenice i mlade
PROGRAM OBUKE
za multiplikatore
KANCE
LARIJE
ZA
MLADE
ODLUKA
REALNI SUSRETI
PUTEVI OBRAZOVANJA
INFORMACIJE O ZANIMANJIMA I KARIJERI
roditelji
SAMOSPOZNAJA
Mreža škola,NSZ,
privreda
PET KORAKA DO IZBORA ISPRAVNOG PUTA
OBRAZOVANJA I ODLUKE ZA ZANIMANJA
ODLUKA
REALNI SUSRETI
PUTEVI OBRAZOVANJA
INFORMACIJE O ZANIMANJIMA I
KARIJERI
SAMOSPOZNAJA
SAMOSPOZNAJA
Interesovanja
Vrednosti
Timski rad
Kakav/va sam
i kako me
drugi vide
Veštine i
sposobnosti
Očekivanja
Rad sa
roditeljima
INFORMACIJE O ZANIMANJIMA I KARIJERI
Svet zanimanja
Putevi karijere
PUTEVI OBRAZOVANJA
M
ža
e
r
š
la
o
k
REALNI SUSRETI
Is p
ro b
us
a
v e t v a nj a
ur
a da
ODLUKA
IZBOR ISPRAVNOG
PUTA OBRAZOVANJA
I
IZBOR
ZANIMANJA
DEŠAVANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA
koje su u Projektu
•
•
•
•
•
Informisanje i saglasnost: nastavničkog veća,
školskog odbora, saveta roditelja,
Čas odeljenjske zajednice
Prezentacija programa
Prijavljivanje zainteresovanih učenika
Obaveštavanje roditelja
•
•
•
Organizacija implementacije programa
Realizacija radionica sa učenicima 7. i 8. razreda
Praćenje, izveštavanje, evaluacija programa
PODRŠKA, SARADNICI, OSLONCI
•
•
•
•
•
•
Ministarstvo prosvete
Ministarstvo omladine i sporta
Roditelji
Mreža škola
Nacionalna služba za zapošljavanje
Privreda
MATERIJALI ZA IMPLEMENTACIJU
PROGRAMA
D SA
A
R
A
Z
NIK
PRIRUČ A/UČENICAMA
IM
UČENIC
G
ELJENO
Ž
O
D
U
NA PUT NJA
o
i
l
o
f
r
t
Po
Z A NI M A ČE N I CE
NI KE / U
E
Č
U
A
Z
DOBITI ZA PROFESIONALCE/UČENIKE
1
Razumevanje savremenogkoncepta POiKV kao multidimenzionalne,
procesne aktivnosti
2
Prevazilaženje razumevanja
karijere kao statične
kategorije
i prihvatanje da je to
celoživotni proces
3
Primena metoda, oblika i
tehnika rada u
interaktivnim radionicama
4
Razvijanje profesionalnih interesovanja
učenika u skladu sa savremenim
promenama sveta rada
5
Uključivanje rodtitelja/staratelja u
proces PO učenika
6
Saradnja sa vanškolskim
institucijama na lokalu u postizanju
ciljeva PO
7
Rad na umrežavanju na lokalnom
I regionalnom nivou i to sa drugim
školama i sa vanškolskim
institucijama
Download

profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu