FARMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE
Broj: 182
Podgorica 11.06.2014.g
Na osnovu čl.1 stav 2 Odluke br.136/14 od 09.05.2014.g o raspisivanju izbora za
nove članove Skupštine Komore Izborna komisija za sprovođenje izbora za izbor
članova Skupštine Farmaceutske komore Crne Gore, dana 11.06.2014.g utvrdila je i
objavljuje
IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE SKUPŠTINE
FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE ODRŽANIH 05.JUNA 2014.G
1. Rezultati izbora za članove Skupštine Farmaceutske komore Crne Gore
održanih 05.juna 2014.g su sledeći:
ukupan broj birača upisanih u birački spisak: 389
ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mjestima:414
ukupan broj neupotrijebljenih glasačkih listića:222
ukupan broj nevažećih glasačkih listića:2
ukupan broj važećih glasačkih listića:200
2.Rezultati izbora po izbornim jedinicama su sledeći :
a)Izborna jedinica br.1 – Podgorica,Danilovgrad:
ukupan broj birača upisanih u birački spisak:198
ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mjestima:198+6
ukupan broj neupotrijebljenih glasačkih listića:121
ukupan broj nevažećih glasačkih listića:1
ukupan broj važećih glasačkih listića:82
broj glasova koji su dobili pojedini kandidati:
R.br.
Ime i prezime kandidata
1. MILANKA ŽUGIĆ
2. SNEŽANA STANKOVIĆ
3. MILICA POPIVODA
4. ŽELJKA BEŠOVIĆ
5. JOVANA POPOVIĆ
6. JELENA POPOVIĆ
7. MILICA RAIČKOVIĆ
8. DANIJELA GOLUBOVIĆ
9. SANJA JOVOVIĆ
10.SLAVICA VUČUROVIĆ
11. ZORICA POTPARA
12. RADOJKA PERIŠIĆ
13.GORAN KOVAČEVIĆ
broj glasova
63
54
59
54
29
48
47
57
27
45
54
29
37
14.PETAR POPOVIĆ
15. SONJA BULAJIĆ
16. VERA DABANOVIĆ
17. AMELA GUSINJAC
18. JASMINA KRLIĆ
19.MAJA STANKOVIĆ
20. MILANKA KRUNIĆ BAJAGIĆ
21.ALEKSANDRA SURJAN NIKOLIĆ
22. MAJA MIJANOVIĆ
23. NATAŠA ĐUKANOVIĆ
24. NATAŠA BURZANOVIĆ
25.J ADRANKA BOŠKOVIĆ
26. VESNA RADULOVIĆ
27. ALENKA JOVOVIĆ
28. NATAŠA KNEŽEVIĆ
29.JADRANKA VUKOVIĆ
30. MIOMIR ŠOŠKIĆ
31. MILENA KRIVOKAPIĆ
32.MILICA TIMOTIJEVIĆ
33.LJEPAVA SPAIĆ
34.SNEŽANA HAJDUKOVIĆ
35.DRAGANA DRAGAŠ
36.MARIJANA ŠĆEPANOVIĆ
37.BRANKA ŠĆEPANOVIĆ
38.DIJANA PAPIĆ
39.MARINA LIPOVAC
40.DRAGANA RAJOVIĆ
41.MILAN LUKIĆ
42.RADMILA GEGAJ
43
26
40
34
4
38
33
25
27
57
50
27
14
53
9
32
31
15
41
36
42
24
15
22
17
43
16
15
46
b)Izborna jedinica br.2 – Nikšić,Šavnik,Plužine
ukupan broj birača upisanih u birački spisak: 30
ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mjestima:30+5
ukupan broj neupotrijebljenih glasačkih listića:9
ukupan broj nevažećih glasačkih listića:0
ukupan broj važećih glasačkih listića:26
broj glasova koji su dobili pojedini kandidati :
R.br.
Ime I prezime kandidata
Broj glasova
1. BRANKA BARJAKTAROVIĆ
17
2.
12
SNEŽANA LALOVIĆ
3. VENERA TURČINOVIĆ
10
4. ANA LATKOVIĆ
13
5. VESNA VUKIĆEVIĆ BAROVIĆ
12
6.
ANĐELIJA MILJANIĆ
1
7. RAJKA DAKOVIĆ
13
c) Izborna jedinica br.3 Pljevlja i Žabljak i to:
-ukupan broj birača upisanih u birački spisak: 7
-ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mjestima: 7+3
-ukupan broj neupotrijebljenih glasačkih listića: 4
-ukupan broj nevažećih glasačkih listića:0
-ukupan broj važećih glasačkih listića: 6
broj glasova koji su dobili pojedini kandidati:
R.br. Ime i prezime kandidata
1. ZORICA AJDUKOVIĆ
2. NATAŠA GRBOVIĆ
3 IVANA ŠARAC
4.SVETLANA BAJČETIĆ
5.SUZANA TABAKOVIĆ
Broj glasova
5
2
2
2
1
d) Izborna jedinica br.4 Berane, Plav, Rožaje, Andrijevica i to :
-ukupan broj birača upisanih u birački spisak: 18
-ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mjestima: 18+2
-ukupan broj neupotrijebljenih glasačkih listića:10
-ukupan broj nevažećih glasačkih listića:0
-ukupan broj važećih glasačkih listića: 10
broj glasova koji su dobili pojedini kandidati:
R.br. Ime i prezime kandidata:
1. ANA PANTOVIĆ
2. LIDIJA MIKETIĆ
3. MERIMA ZEJNELAGIĆ
4.MEHMED SINANAJ
5. ELMEDINA KRCIĆ
6. BILJANA JAŠOVIĆ
Broj glasova
2
8
3
1
3
3
e) Izborna jedinica br.5 Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac i to :
-ukupan broj birača upisanih u birački spisak: 18
-ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mjestima: 18+2
-ukupan broj neupotrijebljenih glasačkih listića: 7+1 za glasačku kutiju
-ukupan broj nevažećih glasačkih listića:0
-ukupan broj važećih glasačkih listića:12
broj glasova koji su dobili pojedini kandidati:
R.br.
Ime i prezime kandidata:
Broj glasova
1. VILI KAJEVIĆ
9
2. RADOSAV PIPER
5
3. ĐURĐINA DULOVIĆ
2
4. GORDANA OBRADOVIĆ
4
5. MARIJA ŠEBEK
2
6. SNEŽANA VUKOVIĆ
2
f) Izborna jedinica br.6 Bar i Ulcinj i to :
-ukupan broj birača upisanih u birački spisak:36
-ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mjestima:36+4
-ukupan broj neupotrijebljenih glasačkih listića:20
-ukupan broj nevažećih glasačkih listića:0
-ukupan broj važećih glasačkih listića:20
broj glasova koji su dobili pojedini kandidati:
R.br.
Ime i prezime kandidata:
1. SLOBODANKA BRNJADA
2. MEHRIDŽANA DERVIŠI LAZORJA
3. ĐULIJA HADŽIBETI
4. MUDŽEIMA BAMBUR
5. DŽENETA KALAMPEROVIĆ
6. AIDA BEĆOVIĆ
7. RADMILA SRZENTIĆ
8. TARIK GEC
9.BILJANA PURLIJA
Broj glasova:
19
9
5
5
5
7
3
6
1
g) Izborna jedinica br.7 Kotor, Tivat i Herceg Novi i to :
-ukupan broj birača upisanih u birački spisak: 50
-ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mjestima: 22+3 i 27+3
-ukupan broj neupotrijebljenih glasačkih listića:8+17
-ukupan broj nevažećih glasačkih listića:0+1
-ukupan broj važećih glasačkih listića:17+12
broj glasova koji su dobili pojedini kandidati:
R.br. Ime i prezime kandidata:
Broj glasova
1. KATARINA MILOŠEVIĆ KOSTADINOVIĆ
2. ĐANI BRANDMAJER
3. VLADAN BLAGOJEVIĆ
4.PAVLE JURLINA
5. JELENA ĐERKOVIĆ
6. SLAVICA VUJOVIĆ
7. JADRANKA TROJANOVIĆ
8. TANJA ĐUROVIĆ
9.SANDRA ČUKVAS
17
9
18
10
8
15
14
11
14
d) Izborna jedinica br.8 Cetinje i Budva i to :
-ukupan broj birača upisanih u birački spisak: 32
-ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mjestima: 7+3 i 25+5
-ukupan broj neupotrijebljenih glasačkih listića:6+18+1za glasačku kutiju
-ukupan broj nevažećih glasačkih listića:0
-ukupan broj važećih glasačkih listića:4+11
broj glasova koji su dobili pojedini kandidati:
R.br. Ime i prezime kandidata:
Broj glasova
1. MAJDA KADIĆ
2. MILENA ODALOVIĆ
3. NADA VULIĆEVIĆ
4.VESNA SANKOVIĆ
5.LJILJANA RADUNOVIĆ
6.BORISLAVA POPOVIĆ JOVIĆ
7.MONIKA MALIŠIĆ
3 .Izabrani su za članove Skupštine Farmaceutske komore Crne Gore i to :
A) U izbornoj jedinici br.1 – Podgorica ,Danilovgrad i to :
1.Milanka Žugić 63
2.Milica Popivoda 59
3.Danijela Golubović 57
4.Nataša Đukanović 57
5.Snežana Stanković 54
6.Željka Bešović 54
7.Zorica Potpara 54
8.Alenka Jovović 53
9.Nataša Burzanović 50
10.Jelena Popović 48
11
1
1
3
15
12
2
11.Milica Raičković 47
12.Radmila Gegaj 46
13 Slavica Vučurović 45
14.Petar Popović 43
15.Marina Lipovac 43
16.Snežana Hajduković 42
17.Milica Timotijević 41
18. Vera Dabanović 40
B) U izbornoj jedinici br.2 Nikšić, Šavnik,Plužine i to .
1.Branka Barjaktarović 17
2.Ana Latković 13
3.Rajka Daković 13
C) U izbornoj jedinici br.3. Pljevlja i Žabljak i to :
1.Zorica Ajduković 5
2.Nataša Grbović 2
D) U izbornoj jedinici br.4.Berane,Plav,Rožaje,Andrijevica i to :
1.Lidija Miketić 8
2.Merima Zejnelagić 3
E) U izbornoj jedinici br. 5 Bijelo Polje, Kolašin,Mojkovac i to :
1.Vili Kajević 9
2. Piper Radosav 5
F) U izbornoj jedininici br.6 Bar i Ulcinj i to :
1.Slobodanka Brnjada 19
2.Mehridžana Derviši Lazorja 9
3.Aida Bećović 7
G) U izbornoj jedinici br.7 Kotor, Tivat i Herceg Novi i to :
1.Vladan Blagojević 18
2. Katarina Milošević Kostadinović 17
3.Slavica Vujović 15
4.Jadranka Trojanović 14
H) U izbornoj jedinici br.8 Cetinje i Budva i to :
1.Ljiljana Radunović 15
2.Borislava Popović Jović 12
3.Majda Kadić 11
4.Saglasno članu 38. pravilnika o izboru članova Skupštine Farmaceutske
komore CG Izborna komisija će kandidatima navedenim u tački 3 ovog Izvještaja
izdati potvrdu o izboru .
Ovaj Izvještaj objaviti na internet prezentaciji Farmaceutske komore Crne Gore
www.fkcg.org
5. Ovaj izvještaj stupa na snagu danom donošenja.
IZBORNA KOMISIJA
ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SKUPŠTINE FARMACEUTSKE
KOMORE CRNE GORE u Podgorici
PREDSJEDNIK
Sanja Jovović, dipl.ph
Download

Na osnovu člana 23 Statuta Farmaceutske komore Crne Gore, a u